Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27...

14
27 september, Figi - Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel De opdrachtgever als inspirator Petra A.W. van den Berg Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) www.nieuwbouwnioo.nl

Transcript of Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27...

Page 1: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

27 september, Figi - Zeist Duurzaam Inkopen Loont!

Innovatiegericht aanbesteden:

De inkoper als verbindende schakel

De opdrachtgever als inspirator

Petra A.W. van den Berg

Nederlands Instituut voor Ecologie

(NIOO-KNAW)

www.nieuwbouwnioo.nl

Page 2: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

• onderzoeksinstituut KNAW

• ~250 medewerkers

• ~16 miljoen Euro budget

• nu 3 vestigingen;

Nieuwersluis,

Heteren,

Yerseke

• Nieuwbouw te Wageningen

Nederlands Instituut voor Ecologie

(NIOO – KNAW)

Page 3: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

• Fundamenteel ecologisch onderzoek

op land, in zoet water en in estuariene en kustwateren

biodiversiteit, microbiele ecologie, ecogenomics,

nutrientenkringlopen, klimaatverandering

• Bevorderen ecologische kennis voor maatschappelijke vraagstukken

• Opleiden jonge onderzoekers

• Kennisverspreiding naar de maatschappij

Kerntaken NIOO

Page 4: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Visie nieuwbouw voor NIOO

Natuur als inspiratie:Hernieuwbare grondstoffenAfval is voedsel, kringlopen sluitenEnergie uit zonlicht en warmteKoester biodiversiteit en omgeving

Page 5: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

NIOO als inspirator en aanjager

Eco-effectief bouwen als voorbeeld

Bouwen vanuit een visie ter ondersteuning van de primaire missie:“grensverleggend ecologisch onderzoek in een

innovatief eco-effectief gebouw”

Bouwen met een voorbeeldfunctie voor publieke en private partijen:“innovatieve samenwerking met gevestigde

‘klassieke’ partijen uit de bouw”

Faciliteiten voor testen nieuwe duurzame technologie en stimuleren van ondernemerschap

“pilots met (startende) technologie bedrijven”

Page 6: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Kwaliteit van leven en werken, o.a.

• materialen goed voor mens en milieu

• daglicht, uitzicht en natuurlijke luchtstromen

Duurzaam en zuinig gebruik van energie en materialen

• duurzame energie uit warmteopslag en zonlicht

• eigen afval als energiebron, terugwinnen mineralen

• gescheiden water circuits

Bevorderen van biodiversiteit en natuurlijke omgeving

• gebouw in harmonie met (groene) omgeving

• biodivers vegetatiedak en terrein

Eco-effectief gebouw - principes

Page 7: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Reductie energiegebruik - toepassing

• Energiezuinige bouw

• Zonnecollectoren

• Warmteopslag: WKO en HT opslag

• Betonkernactivering

• Kassen als energiebron

• Nieuwste generatie LED

Page 8: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Energieconcept NIOO: diepe HT bron

innovatie met bouwconsortium & overheid

Page 9: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Nieuwe generaties zonnecellen

pilot met technologiestarter

Demonstratie en proof-of-concept

Testen met waterkoeling

NIOO als launching customer

SunCycle Concentrated Solar PowerTechnologie

Page 10: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Testfaciliteit afvalwaterzuivering

Sluiten lokale nutrientenkringloop

Herwinnen mineralen via algen: fosfor!

Recyclen van menselijk afval

Consortium (startende) bedrijven en KIs

Page 11: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Habitatdak Groene experimentendak

Biodivers daklandschap in harmonie met omgeving

Aansluiting bij eigen academische expertise

Blijvende testfaciliteit voor kennisinstellingen,

en bedrijven in groen-, dak- en watersector

Plant-E

Plantenstroom pilot

ConsolidatedGroendaksystemen(SBIR project)

Page 12: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

• Opdrachtgever als inspirator cruciaal – Louise Vet

• (Hoofd)aannemer innovatiegericht en oplossingsbereid

• Niet alles is haalbaar - Weet wanneer je concessies moet doen

• Bouw flexibel en gericht op de toekomst – Fasering

• Duurzaam hoeft niet duurder te zijn

• Zorg dat de boodschap bij iedereen bekend is

Stimuleren van ecotechnologie

Wat we leerden

Page 13: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Samenwerking cruciaal!

Nieuwe kennis helpen ontwikkelen

Duurzaamheid en biodiversiteit stimuleren

en SAMEN innoveren!

Voorbeelden helpen realiseren

Page 14: Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper als verbindende schakel … · 2018. 4. 9. · 27 september, Figi -Zeist Duurzaam Inkopen Loont! Innovatiegericht aanbesteden: De inkoper

Samenwerking cruciaal!