Inhoudsopgave · Web view Inhoudsopgave ..Blz. 1 Inleiding ...Blz. 2 Hypothese ..Blz. 4

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inhoudsopgave · Web view Inhoudsopgave ..Blz. 1 Inleiding ...Blz. 2 Hypothese ..Blz. 4

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave…………………………………………………………………………………..Blz. 1

Inleiding……………………………………………………………………………………….……..Blz. 2

Hypothese……………………………………………………………………………………….….Blz. 4

Deelvraag 1…………………………………………………………………………………….….Blz. 5

Deelvraag 2………………………………………………………………………………..…..….Blz. 10

Deelvraag 3…………………………………………………………………………………....….Blz. 13

Deelvraag 4……………………………………………………………………………..………….Blz. 18

Conclusie……………………………………………………………………………………..………Blz. 22

Bibliografie…………………………………………………………………………………..……..Blz. 23

Logboek………………………………………………………………………………………....…..Blz. 25

Inleiding

Ons onderwerp is de invloed van de Nederlanders op de architectuur in de Indonesische archipel. Wij zijn op dit onderwerp gekomen, doordat we eerst meer over binnenhuisarchitectuur wilden weten, maar dit onderwerp werd ons afgeraden. Daarna hadden we het idee om het over de VOC/WIC te doen, maar dit onderwerp was te algemeen. Later hebben we deze twee onderwerpen gecombineerd. Hieruit is ons huidige onderwerp voor ons profielwerkstuk ontstaan. Wij vinden dit onderwerp erg interessant. Ook hebben wij een vriendin die uit Indonesië komt. Zij heeft ons wel eens foto’s laten zien van de omgeving. Dit vonden wij er erg mooi uitzien. Ook zijn we al een keer in aanraking gekomen met het onderwerp met het vak geschiedenis. Dit ging over ontmoetingen in verre streken. Daarnaast zijn wij al geïnteresseerd in architectuur. Met als voorbeeld de grachtenpanden aan de Amsterdamse grachten.

Om onze deelvragen beter te begrijpen, is het gemakkelijk om eerst wat achtergrondinformatie over de Indonesische archipel te weten. Zoals de manier waarop de Hollanders in de Indonesische archipel zijn gekomen.

De komst van de Hollanders

De geschiedenis van de Indonesische archipel is zeer rijk. Hollanders komen voor de eerste keer in aanraking met de Indonesische archipel in 1596. Dit was in West-

Kaart van Indonesië

Java. De Nederlanders waren het eerste volk dat eeuwenlang gezag uitoefende op de Indonesische bevolking. De VOC werd opgericht in 1602 en was voor de Nederlanders een succesvol handelsbedrijf. Zij handelde met de Indonesische archipel. Deze compagnie vervoerde specerijen naar Nederland, die daar verhandeld werden. Dit waren specerijen, die men nog niet eerder gezien had. Jan Pieterszoon Coen heeft een belangrijke rol gespeeld in de VOC. Hij was de drijvende kracht achter het opbouwen van een voor de VOC winstgevend handelsnetwerk in Azië. Hij streefde voor oppermacht en monopolie voor Nederland. In de tijd dat de Nederlanders in de Indonesische archipel waren, voornamelijk in het begin, beperkte de invloed zich tot de kustplaatsen waar handel gedreven werd. De Nederlanders kregen later meer macht. Dit ging gepaard met opstanden en gevechten. Dit wilden de Nederlanders in eerste instantie niet, omdat dit veel tijd en geld zou kosten. Dit was echter onvermijdelijk, want de Indonesische mensen gingen zich verzetten. De VOC was lange tijd winstgevend, maar op een gegeven moment liepen de kosten te hoog op en was de compagnie niet meer rendabel. Deze werd dan ook in 1798 opgeheven. Dat kwam mede door de in de 18e eeuw groeiende concurrentie van de Engelsen en de Fransen.

Hoewel de VOC opgeheven was, bleven er toch Nederlanders naar de Indonesische archipel varen. Veel mensen hadden zich al in de loop der tijd in de Indonesische archipel gevestigd, bijvoorbeeld in Batavia. Hier hebben ze dan ook hun opvattingen over de Boek met VOC-logo. architectuur achtergelaten. Hun opvattingen over de architectuur waren anders dan de al op dat moment bestaande traditionele Indonesische bouwkunst. De opvattingen van de Nederlanders over de architectuur liepen zeer uiteen. Dit was terug te zien in de gebouwen in de Indonesische archipel en in de stedenbouw. In 1949 accepteerde Nederland, na jaren en onder druk van de Verenigde Staten, de Indonesische onafhankelijkheid.

Onze hoofdvraag is: In hoeverre hebben de Nederlanders invloed gehad op de architectuur in de Indonesische archipel in de 19e en 20e eeuw?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, hebben we vier deelvragen. Deze zijn:

1. Wat voor architectuur was er in de Indonesische archipel voor 1800? 2. Wat waren de Nederlandse opvattingen over de architectuur in de 19e en 20e eeuw? 3. Wat was de invloed van de Nederlanders op de stedenbouw in de Indonesische archipel in de 19e en 20e eeuw? 4. Wat was de invloed van de Nederlanders op de gebouwen in de Indonesische archipel in de 19e en 20e eeuw?

Aankomst schepen in Batavia, waarschijnlijk 17e of 18e eeuw

Hypothese

  Wij denken dat het antwoord op de hoofdvraag zal zijn: Dat de Nederlanders veel invloed hebben gehad op de architectuur in Nederlands Indië. Dat denken wij omdat er volgens ons veel gebouwen zijn met een Nederlands 'bouwtintje'. Zo weten wij bijvoorbeeld al dat er grachten zijn en bruggen, die je natuurlijk ook in Nederland ziet. Wij denken in ieder geval dat deze vorm van architectuur eerst in Nederland gebruikt werd en pas later in Nederlands-Indië. Ook denken we dat de VOC veel invloed heeft gehad op de bouwstijl in Nederlands-Indië, want door de VOC gingen veel Nederlanders zich daar vestigen. Een voorbeeld hiervan is Batavia stad en zo heb je verschillende andere steden waarbij je de Nederlandse invloed terug kunt zien. Wij denken ook dat er bij de bouw van huizen rekening moest worden gehouden met het personeel die ook een onderkomen nodig had, wat in Nederland bijna niet het geval was. Ook het klimaat speelt een rol bij de bouw van een huis, omdat het huis beschermd moet worden tegen de verschillende weersomstandigheden en/of invloeden. Voor de komst van de Nederlanders werden er waarschijnlijk alleen maar traditionele bouwkunsten toegepast, omdat ze nog niet in aanraking waren gekomen met andere bouwstijlen en culturen. Met de komst van VOC veranderde dit radicaal!   Motivatie  De reden waarom wij in deze richting ons antwoord zoeken is, omdat we met geschiedenis al een beetje een indruk hebben gekregen over de invloed van de VOC, maar nog niet specifiek over de invloed op de architectuur. Wij kregen met geschiedenis meer informatie over politieke, economische, maatschappelijke en militaire verhoudingen.

Kampong in Indonesië

Deelvraag 1: Wat voor architectuur was er in de Indonesische archipel voor 1800?

In de inleiding is al verteld dat de Nederlanders met de komst van de VOC in het jaar 1596 voor het eerst in contact kwamen met de Indonesische archipel. Voor de komst van de Nederlanders werd er in de Indonesische archipel alleen gebruik gemaakt van traditionele bouwkunst. Het land was namelijk nog niet in contact gekomen met de kolonisators, kooplieden en handelaren uit Nederland.

Er is in heel de Indonesische archipel veel verschil in de traditionele bouwkunst. Er zijn verschillen in het gebruik van materiaal, in de opbouw van de daken, wanden en indeling van het huis. Ook de stedenbouw in de verschillende Indonesische dorpen was anders. Dit komt doordat de verschillende stammen in de Indonesische archipel niet alleen andere godsdiensten hadden, maar ook hadden ze een andere kijk op het leven met de daarbij behorende normen en waarden. Door de verschillende levensstijlen zag je dit ook terug in de architectuur. Toch zijn er ook overeenkomsten in de architectuur tussen de verschillende stammen. Zo werden de meeste traditionele huizen op gebouwd op hoge palen. Dit was omdat er een grote kans is op aardbevingen en modderstromen en doordat de huizen op palen gebouwd zijn, hebben ze een grotere kans om de natuurramp te overleven. De palen bewegen namelijk mee met het huis, zodat het niet snel instort. Nog een voordeel van het bouwen op palen is dat de huizen hierdoor veel wind Een traditioneel Acehs huis vangen. Dit lijkt een nadeel, maar is in de warme Indonesische archipel een voordeel. Zo kunnen er verkoelende winden doorheen waaien en wordt het huis goed geventileerd. Tot slot ben je op deze manier buiten het bereik van de meeste malaria muggen, die de gevaarlijke ziekte malaria met zich meebrengt. In het algemeen is het traditionele Indonesische huis gebouwd in een stijl-en-regelwerk constructie. Dit houdt in dat de wanden gemaakt zijn van hout op bamboe en het dak van riet, stro of palmbladeren. Welke soort palmbladeren gebruikt worden, hangt af van de hoogte en het klimaat waarin het huis gebouwd wordt. De Indonesische woningen zijn in deze tijd, net als het merendeel van de huizen ter wereld, niet door architecten ontworpen. De mensen uit het dorp bouwen zelf hun huis en anders werken alle dorpsbewoners mee met de bouw van het huis onder leiding van een bouwmeester. Anders dan in het westen, dient het Indonesische huis alleen om in te slapen, want de mensen brengen het grootste deel van de dag buiten door.

In de hele Indonesische archipel zijn veel verschillende stammen. Elke Indonesische etnische groep heeft zijn eigen kenmerkende vorm waarin het traditionele huis is gebouwd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Alfoeren, Atoni, Balinezen, de Bata