Infokrant januari 2015

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De adviesraden van Nazareth zoeken nieuwe leden. Wil u ook meepraten over het beleid? Kies de adviesraad die bij u past.

Transcript of Infokrant januari 2015

 • 1Een kritische blikBijna elke maand geven 200 inwoners van Nazareth hun ongezouten mening aan het gemeentebestuur. Zij zijn de leden van de 10 adviesraden in onze gemeente. Via deze raden werpen zij een kritische blik op het gemeentebeleid. De adviesraden geven advies aan het gemeentebestuur, op diens vraag of op eigen initiatief.

  In 2013 evalueerden de adviesraden hun eigen werking. 57 % van de leden vulden een vragenlijst in en samen noteerden ze wat ze nders wilden zien. In overleg met de ambtenaren en het College legden de raden een traject af om hun samenstelling en hun werking te verbeteren.

  De adviesraden heruitgevondenDit proces resulteerde in nieuwe statuten voor de adviesraden, waarvoor de gemeenteraad op maandag 15 december 2014 groen licht gaf.

  Dankzij de vernieuwing krijgt u nog meer kansen tot inspraak in het gemeentebeleid.

  Sommige raden krijgen in 2015 een nieuw begin, met een volledig nieuwe samenstelling. In andere raden blijft de verandering beperkt.

  Hebt u kinderen of tieners in huis en begint u al uit te kijken naar toffe activiteiten of kampen voor de volgende schoolvakanties? Blader dan zeker verder en lees de Vakantiekrant. We hebben hem extra handig gemaakt, met een compleet overzicht van onze vakantiekampen,

  swapactiviteiten, speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang. Inschrijven kan pas in februari 2015. U kan dus rustig de hele Vakantiekrant uitpluizen om zo uw ideale vakantiepuzzel te leggen.

  LEg nu aL uw VakantiEpuzzEL

  proEfopstELLing Dorp nazarEth

  !

  De voorrangsregeling is gewijzigd ter hoogte van het Dorp van Nazareth. Als u op de centrale as van de rotonde in Nazareth richting Eke rijdt (of terug), dan moet u voorrang verlenen aan de weggebruikers die de centrale as oprijden vanaf het Dorp.

  Bovendien is er nu eenrichtingsverkeer ter hoogte van het parochiaal centrum en de school op het Dorp.

  Aan het aantal parkeerplaatsen is niets gewijzigd.

  26e

  jaar

  gang

  nr.

  1 / M

  aand

  elijk

  se u

  itgav

  e va

  n de

  gem

  eent

  e N

  azar

  eth

  /Afg

  iftek

  anto

  or G

  ent X

  JAN

  UA

  RI 2

  015

  komt u ook meepraten over het beleid?PAUL MICHIELS 20 JAAR BIB > 7

  NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR ALLE INWONERS > 7 SPORTGALA 2015 > 7

  DE aDViEsraDEn zoEkEn uHebt u zin om mee te praten over het gemeentelijk beleid? Lees dan verder en ontdek voor welke adviesraden we nieuwe leden zoeken. Er zijn plaatsen voor denkers en voor doeners, voor mensen met vl tijd en mensen met weinig tijd. > 2-4

  structurele ommezwaaiVoor drie adviesraden betekent het jaar 2015 een complete ommezwaai. Het gaat om de cultuurraad, de milieu- en natuurraad en de sportraad. Deze raden veranderen hun werking ingrijpend en krijgen drie niveaus: een platform, een kernraad en meerdere werkgroepen.

  Doorstart met groeimogelijkheidVijf raden krijgen in 2015 een doorstart: de huidige leden blijven zetelen, maar zij verwelkomen nu graag extra leden. Dit gaat om het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, de jeugdraad, het LOK (lokaal overleg kinderopvang), de ouderenadviesraad en de raad voor land- en tuinbouw en platteland.

  status quoVoor twee raden verandert er niets in de samenstelling. Het beheersorgaan van de bibliotheek en de Gecoro (adviesraad voor ruimtelijke ordening) werken volgend jaar verder met dezelfde leden en zullen hun werking op kleine punten verbeteren.

  SHUTTERSTOCK

  Lees alles over deze proefopstelling op pagina 6 van deze Infokrant. Alle inwoners kregen hierover al een folder in de bus.

  > Middelste katern

 • 2 Gemeentelijk nieuws

  De jeugdraad bestaat uit leden van KLJ Eke, KLJ Nazareth, KSA Nazareth en jeugdhuis Jena, enkele speelpleinmedewerkers en deskundigen. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom! U praat samen met andere jongeren over jeugdruimte, speeltoestellen, de speelpleinwerking, jeugdverenigingen, sportkampen, vrijwilligerswerking, drugs- en fuifbeleid De themas worden in alle ernst behandeld en er is veel plaats voor anekdotes en leuke nieuwtjes.

  In 2014 organiseerde de raad het jongerenforum, waarin alle jongeren van Nazareth hun ideen over de locatie van het jeugdhuis kwijt konden. De jeugdraad ondersteunt initiatieven van de jeugdverenigingen en de bib en organiseert jaarlijks het spaghettifestijn voor 11.11.11. We slaan graag de handen in elkaar om er iets leuks van te maken!

  Bent u jonger dan 35 jaar? Dan wil de jeugdraad ook met uw mening rekening houden. Contact: jeugdconsulente Lien Renaux, [email protected], T 09 382 82 64. Of laat uw stem horen op www.facebook.com/jeugdraadnazareth.

  MiLiEuraaDPlatform, kernraad, werkgroepen De kernraad van de milieuraad (de voormalige Minaraad) zal formeel advies geven aan het gemeentebestuur over het meerjarenplan, de ruilverkaveling, openbare wateren en bossen, bermbeheer, biodiversiteit, burgemeestersconvenant, subsidiereglementen, grondstoffenbeheer enzovoort.

  Het platform zal actief zijn rond deze drie themas: De biodiversiteit behouden en bevorderen. Bijdragen tot een energieduurzame gemeente. Ervoor waken dat alle materialen hergebruikt

  worden, onder welke vorm dan ook.

  Is de milieuraad iets voor u?Waarom zou u lid worden van het milieuplatform en/of van de kernraad?

  In de kernraad adviseert u op regelmatige basis het gemeentelijk milieubeleid en organiseert u enkele keren per jaar een platformbijeenkomst. U kan er zelf onderwerpen aanbrengen.

  In een werkgroep kan u samen met gelijkgezinden concrete initiatieven nemen, bv. het sensibiliseren voor autodelen en nieuwe technologien, zwerfvuilacties en initiatieven voor bijenvriendelijk groenbeheer.

  In het milieuplatform komen mensen met diverse interesses, ervaringen en competenties bijeen, om kennis uit te wisselen en een visie op lange termijn te ontwikkelen.

  Momenteel bestaat de milieuraad uit vertegenwoordigers van verenigingen en instanties. Nu zoeken we vooral naar mensen met een persoonlijke interesse voor en expertise in energie en klimaatbeleid, hergebruik van materialen, ecologisch beheer van openbaar groen. Een engagement op maat is mogelijk. Aarzel niet en meld u aan bij Conny Reyns, [email protected], T 09 382 82 75.

  Iedereen is welkom in het beweeg- en sportplatform

  Het beweeg- en sportplatform krijgt een nog grotere verantwoordelijkheid dan de voormalige sportraad en zal zal 3 of 4 keer per jaar vergaderen. Bij elke samenkomst kunnen nieuwe mensen aansluiten, al dan niet eenmalig. Alle belangrijke onderwerpen in verband met sport en beweging worden hier besproken: de planning van de sporthal, nieuwe wandel- en fietsroutes, de subsidieverdeling. Ook bij het uitwerken van gemeentelijke projecten, zoals sportkampen of activiteiten voor kansengroepen, horen wij graag de insteek van het platform.

  Iedereen is welkom die nauw betrokken is met bewegen en sport in Nazareth: vertegenwoordigers van sportclubs, mensen die niet in clubverband sporten, beweegdeskundigen. Hou de maandelijkse Infokrant in de gaten, want hierin zullen we de data en onderwerpen van de platformmomenten aankondigen.

  kernraadOp basis van de discussies in het platform zal de kernraad het concrete advies formuleren. De kernraad bereidt de platforms voor en brengt belangrijke themas onder de aandacht. De kernraad zal maximaal 12 leden hebben, verkozen door de erkende Nazarethse verenigingen die aanwezig zijn op het betreffende platformmoment.

  ouDErEnaDViEsraaDIn de ouderenadviesraad zetelen vertegenwoordigers van de Nazarethse seniorenverenigingen en de andere verenigingen die activiteiten voor senioren organiseren. De leden bekijken gemeentelijke initiatieven vanuit het standpunt van de Nazarethse senior. De raad geeft advies aan het gemeentebestuur en organiseert heel wat activiteiten voor de doelgroep.

  Bent u zelf 55 jaar of ouder en voelt u zich verbonden met de senioren van uw gemeente? Wil u mee nadenken over het beleid en nieuwe activiteiten opstarten om de vele senioren uit hun isolement te halen? Stel u dan kandidaat voor deze raad. Om lid te worden mag u niet politiek actief zijn of bestuurslid zijn van een erkende vereniging.

  Contact: Andr Soyez, Oudenaardseheerweg 55, [email protected], T 0478 83 26 48

  WerkgroepenTot slot verenigen verschillende sportliefhebbers zich in enkele werkgroepen, op vraag van het platform. Zij organiseren de jaarlijkse scholencross en het sportgala, en onderhouden of vernieuwen de mountainbikeroute.

  We zoeken voor de kernraad ... 1 deskundige in sport voor mensen met een beperking en/of kansarmen 1 vertegenwoordiger van de scholen: bv. oudercomit, directie, leerkracht 1 lid van een gezinsvereniging met beweeg- en/of sportwerking 1 bestuurslid van een jeugdvereniging met beweeg- en/of sportwerking

  of van de jeugdafdeling van een sportvereniging 1 bestuurslid van een seniorenvereniging met beweeg- en/of

  sportwerking of sportvereniging aangesloten bij seniorensportfederatie 1 persoon die de sportinfrastructuur gebruikt buiten clubverband

  (als individu, als deelnemer van een gemeentelijke activiteit of als organisator van een sportevenement)

  2 sportclubbestuurders of -trainers die gebruik maken van de sporthal 2 sportclubbestuurders of -trainers die gebruik maken van de

  buiteninfrastructuur(incl.fiets-envoetpaden,routes,voetbalvelden) 1 lid van een club voor niet-fysieke sporten, bv. kaarter, vogelliefhebber 1 professionele deskundige, bv. wie beroepshalve bezig is met sport

  en gezondheid, een voormalige topsporter, een trainer met een sportdiploma van minstens instructeur/trainer B, bachelor of master L.O.

  Contact: sportfunctionaris Griet Bonamie, [email protected],