Infokrant maart 2016

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

We hebben veel groen in Nazareth. Hoe houden we alles netjes, op een milieuvriendelijke manier, zonder pesticiden?

Transcript of Infokrant maart 2016

 • 1Van groenonderhoud naar groenontwikkelingMet bijna 11.000 bomen, meer dan 6 hectare grasmatten, 4 hectare perken en plantsoenen, 50 hectare bermen en 4 km hagen op het openbare domein, mag Nazareth verdiend de titel groene gemeente dragen. Het is het resultaat van een jarenlang doordacht groenbeleid.

  Tegelijk zorgt dit vele groen voor een belangrijke opdracht, namelijk een goed onderhoud. We beheren het openbare groen al jaren met een oordeelkundige inzet van mensen en middelen.

  Intussen zijn we als gemeente niet blind voor de hedendaagse inzichten. Groen vult niet alleen de open ruimten in, maar heeft ook een maatschappelijke en ecologische impact. Mensen hebben groen nodig om zich goed te voelen. En hoe meer variatie in dit groen, hoe aangenamer we dit ervaren. Variatie in het groen trekt bovendien meer variatie aan in de dierenwereld. En zo neemt de biodiversiteit toe.

  Biodiversiteit, pesticidenreductie, verruiging, kruidtolerantie en gedifferentieerd groenonderhoud: dit zijn termen die we steeds vaker horen en die ook in Nazareth ingang vinden. Van groenonderhoud evolueren we naar groenontwikkeling, waarbij we streven naar meer biodiversiteit, kansen tot verruiging en tolerantie voor (on)kruid.

  Laat het gras maar bloeien Verruiging is niet hetzelfde als verwaarlozing en verwildering. Wat is het wel? In plaats van monotone graspartijen creren we gevarieerde bloemenweiden die

  Werken aan groenontwikkeling is een boeiende uitdaging voor de gemeente. Het is een proces van zoeken, proberen en bijsturen. Gelukkig kunnen we rekenen op gedreven medewerkers, zowel in de administratie als in de technische uitvoeringsdienst.

  Daardoor zijn we ervan overtuigd dat we Nazareth nog aantrekkelijker kunnen maken en dat wie hier woont, geniet van een duurzame levenskwaliteit. Benieuwd hoe we van Nazareth een groene gemeente maken? Lees verder op pagina 3!

  Visie op groenontwikkeling

  schrijf online in Voor buitenschoolse kinderopVang

  !

  Sinds kort maakt de BKO (buitenschoolse kinderopvang) gebruik van TicketGang, hetzelfde platform als voor de vakantiekampen en de dagspeelpleinwerking.

  Wil u uw kinderen tijdens een schoolvrije dag of tijdens een schoolvakantie laten opvangen in de BKO? Lees dan verder op pagina 4, waar we het nieuwe inschrijvingssysteem toelichten.

  27e

  jaar

  gang

  nr.

  3 / M

  aand

  elijk

  se u

  itgav

  e va

  n de

  gem

  eent

  e N

  azar

  eth

  /Afg

  iftek

  anto

  or G

  ent X

  Ma

  ar

  t 20

  16

  nazareth kleurt steeds groenerDE BIB HOUDt VaN MOOIE VErZOrGDE BOEKEN, U OOK? > 2

  ONDErWIJSKraNt BINNENIN > UITNEEMBAAR

  FaMILIEVOOrStELLING PIEtJE PUK Gaat OP rEIS > 5

  KLAAs RoELANDT

  inschrijven: nazareth.ticketgang.euinfo: www.bkonazareth.be

  we slechts af en toe maaien, in combinatie met smalle wandelpaadjes die we wekelijks maaien. Zo zorgen we voor biodiversiteit en versterken we tegelijk de beleving van de mensen die hier langkomen.

  Onkruid bestaat nietWe introduceren een andere kijk op onkruid en kruid.Het vernietigen van (on)kruid vraagt veel inspanningen en mag niet ten koste van onze leefomgeving zijn. Daardoor zal de term onkruid stilaan zijn betekenis verliezen. We moeten eraan wennen dat de openbare weg af en toe groene accenten heeft. Dit vraagt een grote mentaliteitsverandering en er zal nog veel water naar de zee vloeien voor deze kijk op kruid ten volle maatschappelijk gedragen is. om dit proces te versnellen, zetten we in Nazareth kleine proefprojecten op, waarbij we inspraak niet uit de weg zullen gaan. Zo hopen we iedereen vertrouwd te maken met het beeld van kruiden op openbaar domein.

  Snoeien doet groeiensamen met de groendienst werken we dit jaar aan een gedifferentieerd onderhoud van onze groenzones. Dit houdt in dat struiken niet meer gesnoeid worden omdat we dit nu eenmaal gewoon zijn, maar wel omdat dit past binnen een doordacht groenbeleid. sinds het bermdecreet geven we bermen al de tijd om te bloeien en zaad te vormen. Datzelfde principe zullen we nu toepassen op de struiken. Door ze in bloei te laten komen, zullen we nog meer kleur in onze omgeving brengen.

  > p. 3

 • 2 Goed om weten

  groenonderhoud door de klusjesdienst

  In de maand maart start de klusjesdienst van het oCMW opnieuw met de groendienst bij particulieren.

  Voorwaarden: U bent een 70-plusser. of u bent zorgbehoevend omwille van medische of

  sociale redenen.

  De basisprijs is 18,55 per uur. Voor mensen met een laag inkomen kan een vermindering toegekend worden.

  Welke klussen? Tuinonderhoud: gras afrijden, wieden, snoeien,

  sproeien, gras ontmossen onderhoudswerken: luiken afwassen, dakgoten

  uitkuisen, terrassen reinigen Kleine schilderwerken binnen en buiten Behangen Kleine herstellingen: sanitair, schrijnwerk,

  terrastegels herleggen

  Hoe aanvragen? Nina Fiers, sociaal huis, Zwanestraat 30, T093828115,[email protected]

  De maatschappelijk werker komt op huisbezoek om de gevraagde klus te bespreken en de prijs te berekenen.

  ENErGIEPrEMIES

  Subsidies van de Vlaamse overheid voor energiebesparing in uw woning, worden toegekend door de netbeheerders. U vindt alle informatie hierover op deze website:www.energiesparen.be

  Landbouwers die van en naar hun veld rijden, laten onvermijdelijk aarde achter op de weg. Vooral bij regen kanditvoorautosenfietsersgevaarlijkeslippartijenveroorzaken. Wie de weg vervuilt, is daarom verplicht een gevaarsbord te plaatsen en om het wegdek zo vlug mogelijk te reinigen.

  DENKt U GEVaarSBOrDEN NODIG tE HEBBEN? Landbouwers kunnen gevaarsborden A51 (driehoek met uitroepteken) met onderbord modder gratis lenen bij het gemeentebestuur. De leenperiode is maximaal zeven dagen.

  Bel naar het loket grondgebiedszaken, T 09 382 82 72. De dag erop kan u de gevraagde borden afhalen in het gemeentehuis, Dorp 1.

  Houd er als autobestuurder of fietser rekening mee dat er op landelijke wegen mogelijk slipgevaar is. Pas uw rijstijl aan.

  geVaarsborden: modder op de weg

  internationale maand Van dikkedarmkanker

  De bib biedt haar leners graag een mooie, verzorgde collectie aan, maar dat kan alleen met de hulp van iedereen. Het spreekt vanzelf dat u zorg draagt voor geleende materialen.

  Wanneer u bij het lenen merkt dat een materiaal beschadigd is, laat dit dan even weten aan een bibliotheekmedewerker, vooraleer u de bib verlaat. Wanneer de beschadiging pas opgemerkt wordt n het terug inleveren van het materiaal, zal de bib u vragen de herstellingskosten te betalen.

  Een mooi verzorgde collectie past bij een positieve uitstraling van de bib. De bib nodigt alle leners uit hieraan mee te werken. Dank u wel!

  de bib houdt Van een mooie, Verzorgde collectie! u toch ook?

  1.650 boeken en andere materialen zijn het afgelopen jaar in beschadigde toestand aangetroffen in de bib. 1000 stukken zijn afgevoerd wegens onherstelbare

  schade.650 stukken zijn onder handen genomen voor

  herstelling.

  De bib blijft zich in 2016 inzetten om de materialen permanent in goede conditie te houden.

  1.650

  proficiat, nazareth!In onze gemeente nam 53,5 % deel aan het bevolkings-onderzoek naar dikkedarmkanker in 2014. Deze score is hoger dan het gemiddelde in heel Vlaanderen.

  bevolkingsonderzoekAlle 56- tot 74-jarigen in Vlaanderen krijgen elke twee jaar een uitnodiging om een staal van de stoelgang op te sturen naar een labo. Zo worden dikkedarmkanker en voorlopers ervan tijdig opgespoord. Vroegtijdige opsporing, nog vr er klachten zijn, verhoogt immers sterk de kans op genezing.

  De Vlaamse Overheid streeft naar een deelname van 60 % in 2020. In Nazareth zijn we al op de goede weg, met 53,5 %. We zijn trots op onze inwoners en hopen dit cijfer nog te verhogen in de toekomst.

  kreeg u een uitnodiging?Wat kan u zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen? Doe mee aan het bevolkingsonderzoek wanneer u een uitnodiging ontvangt. In 2016 krijgen alle pare leeftijden vanaf 56 tot en met 74 jaar een gratis afnameset in hun brievenbus. Dit zijn de 56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-jarigen.

  Met deze set kan u thuis een staal van uw stoelgang nemen en opsturen naar het labo. Daar meet men de hoeveelheid bloed in de stoelgang. Binnen de twee weken ontvangen u en uw (huis)arts het resultaat. Is er te veel bloed aanwezig, dan is het aangeraden een kijkonderzoek (coloscopie) te laten uitvoeren. Als alles in orde is, zal u na 2 jaar opnieuw een uitnodiging en een afnameset krijgen.

  Hebt u vragen over uw persoonlijke medische situatie, neem contact op met uw huisarts. Vragen over het bevolkingsonderzoek? Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, daar vindt u ook een animatiefilmpje. Of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.

  De Kringwinkel Ateljee schonk 50 cadeaubonnen van 10 euro aan vzw De Kruk.

  Raf Missorten verkocht zijn boek Ventje aan vele inwoners van onze gemeente. De opbrengst van 7.466,25 euro schonk hij aan het Kinderkankerfonds. Raf Missorten dankt de gulle inwoners voor hun steun.

  dank Voor uw steun

  fraude Via de telefoonU kan gemakkelijk het slachtoffer worden van oplichting via de telefoon. Fraudeurs bellen in naam van uw bank en proberen u persoonlijke informatie te ontfutselen. Ze spelen het slim, door te doen alsof uw bank fraude met uw kredietkaart of bankrekening vermoedt. Andere oplichters doen zich voor als medewerkers van Microsoft, Proximus, de Nationale Loterij enzovoort. sinds kort komen er ook veel telefoontjes uit Zimbabwe (00263-telefoonnummer).

  geef geen persoonlijke informatieGeenenkelefirmazaluviadetelefoonpersoonlijke gegevens, pincodes, bankgegevens