infokrant | Jobel 1

of 8/8
INLEIDING In 2010 staat Hasselt weer in het teken van de Virga Jessefeesten. Andermaal wordt het ‘Zevende Jaar’ een onvergetelijke gebeurtenis voor onze stad, een jaar dat we ons samen echt Hasselt voelen en we al het moois van onze stad delen met de tienduizenden bezoekers die we verwachten. Samen met het Virga Jessecomité, het stadsbestuur, de rotten en alle Hasselaren wordt het weer een fantastisch feest. BURGEMEESTER | HERMAN REYNDERS ’Het Zevende Jaar’ is een begrip voor alle Hasselaren. Een eeuwenoud erfgoed, maar nog altijd heel actueel. Een jubeljaar bij uitstek. Een jaar om volop feest te vieren in ontmoeting met elkaar. En dat alles rond ‘onze’ Virga Jesse, ons allen zo dierbaar. Om haar is het te doen. Met haar gaan we feesten, samen met alle mensen van Hasselt van welke gezindheid ook. Het wordt weer Hasselt ‘op zijn best’. Zeker meedoen dus, het is de moeite waard. DEKEN | LAMBERT VANHERK Duizenden bezoekers, ontelbare handen die reeds jaren vóór de feestperiode met de voorbereiding starten, tweeduizend deelnemers die - getuigend van hun verering – in een eigentijdse en unieke ommegang voor de Virga Jesse door de straten trekken, vele Hasselaren die huis en straat versieren en ontelbare ontmoetingen van mensen met elkaar en met de Virga Jesse, dat zijn de Virga Jessefeesten. VOORZITTER VJ-COMITé | GUIDO BREBAN VIRGA JESSE 2O1O VIRGA JESSE 2O1O INFOKRANT | JOBEL 1 OKTOBER 2009 WANNEER GAAN WE FEESTEN START | FEESTELIJKE OPENING VRIJDAGAVOND 13 AUGUSTUS 2010 SLOT | VOLKSFEEST ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 OMMEGANG ZONDAG 15 AUGUSTUS 2010 ZONDAG 22 AUGUSTUS 2010 ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 AVONDOMMEGANG WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2010 FEEST IN DE STAD VAN VRIJDAG 13 AUGUSTUS T/M ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 WWW.VIRGAJESSEFEESTEN.BE
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of infokrant | Jobel 1

 • inleiding In 2010 staat Hasselt weer in het teken van de Virga Jessefeesten. Andermaal wordt het Zevende Jaar een onvergetelijke gebeurtenis voor onze stad, een jaar dat we ons samen echt Hasselt voelen en we al het moois van onze stad delen met de tienduizenden bezoekers die we verwachten. Samen met het Virga Jessecomit, het stadsbestuur, de rotten en alle Hasselaren wordt het weer een fantastisch feest.

  burgemeester | Herman reynders

  Het Zevende Jaar is een begrip voor alle Hasselaren. Een eeuwenoud erfgoed, maar nog altijd heel actueel. Een jubeljaar bij uitstek. Een jaar om volop feest te vieren in ontmoeting met elkaar. En dat alles rond onze Virga Jesse, ons allen zo dierbaar. Om haar is het te doen. Met haar gaan we feesten, samen met alle mensen van Hasselt van welke gezindheid ook. Het wordt weer Hasselt op zijn best. Zeker meedoen dus, het is de moeite waard.

  deken | lambert VanHerk

  Duizenden bezoekers, ontelbare handen die reeds jaren vr de feestperiode met de voorbereiding starten, tweeduizend deelnemers die - getuigend van hun verering in een eigentijdse en unieke ommegang voor de Virga Jesse door de straten trekken, vele Hasselaren die huis en straat versieren en ontelbare ontmoetingen van mensen met elkaar en met de Virga Jesse, dat zijn de Virga Jessefeesten.

  Voorzitter VJ-comit | guido breban

  Virga Jesse2o1o

  Virga Jesse2o1oinfokrant | Jobel 1OKTOBER 2009

  Wanneergaan Wefeesten START | fEESTElijKE OpEningVriJdagaVond 13 augustus 2010 SlOT | vOlKSfEESTzondag 29 augustus 2010

  OmmEgAngzondag 15 augustus 2010zondag 22 augustus 2010zondag 29 augustus 2010AvOndOmmEgAngWoensdag 18 augustus 2010

  fEEST in dE STAd Van VriJdag 13 augustus t/m zondag 29 augustus 2010

  WWW.VirgaJessefeesten.be

 • de precieze datum van de allereerste Hasseltse Virga Jessefeesten is niet bekend. zevenjaarlijks werden de feesten alleszins vanaf 1682. in 1660 schreef pater Jonghen, een minderbroeder, in zijn marianum Hasseletum dat er in het hazelaars-bos een mariakapel stond. rond dat hazelaarsbos zou, volgens hem, Hasselt ontstaan zijn. de prins-bisschop van luik gaf al in 1314 zijn goedkeuring om in Hasselt een mariale broederschap op te richten. de wijding van de o.-l.-Vrouwekapel in 1345 was wellicht de aanlei-ding om met een mariale processie te starten waarin het 14e-eeuwse Virga Jessebeeld meegedragen werd. door het opkomende protestantisme en de beelden-storm van 1567 werd deze mooie traditie doorbroken. in de loop van de zeventiende eeuw werd Hasselt vaak bezocht door pelgrims die op weg waren naar scherpenheuvel. de onze-lieve-Vrouw van Hasselt, de Virga Jesse, werd zo steeds meer vereerd wat opnieuw resulteerde in een jaarlijkse ommegang sinds 1666. ook die traditie viel weer stil toen in 1675 Hollandse troepen Hasselt voor zeven jaar bezetten. de terug-trekking van de troepen in 1682 vierde de Hasseltse bevolking met een processie waarbij men met het Virga Jessebeeld door de straten van de stad trok. zo werden de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten een feit.in hun meer dan driehonderdjarige geschiedenis vonden de feesten slechts driemaal niet plaats: tweemaal tijdens de franse bezetting op het einde van de 18e eeuw en in 1940 bij het uitbreken van de tweede Wereldoorlog. sinds 1947 werd er in Hasselt geen zevende jaar meer overgeslagen.

  een beetJe gescHiedenis

  7

  organisator van het hele gebeuren volgend jaar is het Virga Jesse comit, in 2003 nog een vriendengroep van ijverige jonggepensioneerden met veel vrije tijd, in 2010 evenzeer een hechte groep van diverse pluimage, maar niet gepensioneerd, met minder vrije tijd, maar met een omgekeerd evenredige bezieling voor de Virga Jesse. naast dit comit worden de feesten ondersteund door een schare van medewerkers, verenigd in de werkgroepen. met vereende krachten willen zij samen het project tot een goed einde brengen. daarvoor werden en worden al diverse initi-atieven ontplooid zoals het bouwen van de wagens, het ontwerpen en naaien van kleren voor de tweeduizend deelnemers, de uitwerking van het trac van de ommegang, de groep die de rottenwerking begeleidt en feestelijke evenementen organiseert.

  Virga Jessecomit 2o1obreban guido | voorzitterVanHerk lambert | dekenberger Hermanclaes dominiccornlis anne-mariegHysen alecgoVaerts gilbertJoosten boblambrecHts danillen Heidimartens JohnrenWart annemariesmeets lucsteegmans PaulsWerts floryVan giJsel anneWitters frieda

  de leden Van Het Virga Jessecomit ziJn actief in WerkgroePen, onderVerdeeld in zes domeinen:

  OmmEgAng inhoud | vormgeving/regie | muziek in de ommegang | technische regie | wagens | kleding | pastoraal

  ROTTEn

  EvEnEmEnTEn

  lOgiSTiEK | OnTHAAl kerkstewards

  COmmUniCATiE beeldvorming | fototeam | redactieteam | media

  AdminiSTRATiE | finAnCin sponsoring | secretariaat | documentatiecentrum Virga Jessefeesten

  comitleden kan Je contacteren Via Het secretariaat of Per e-mail [email protected]

 • Herinneringen aan de tongerse kroningsfeestenzoals 2010 de Virga Jessefeesten in Hasselt brengt, bracht 2009 de zevenjaarlijkse kroningsfeesten in tongeren. naar goede gewoonte trok ook deze keer een afvaardiging van het Virga Jessecomit naar tongeren en kwam met een goed gevoel terug: niet alleen had tongeren zijn beste beentje voorgezet, maar het had ook ineens de kriebels opgewekt bij het Virga Jessecomit om nog maar eens een tandje bij te steken voor volgend jaar. Het schouwspel in tongeren was indrukwekkend, met het optreden van de zingende maagden tijdens de televisiemis van de eerste zondag als n van de meest beklijvende momenten. meer dan drieduizend deelne-mers vulden later tijdens de ommegang de straten met hun liederen. Wie deze groepen in een avondlijk decor aan het werk wilde zien, kwam aan zijn trekken met het avondspel, dat een majestatisch trekje kreeg met de verlichte basiliek als achtergrond. Het Virga Jessecomit wil de organisatie en bevolking van tongeren dan ook graag een welgemeende proficiat toe-wensen voor hun kroningsfeesten en hen ook hartelijk bedanken voor de vermelding van onze feesten in hun programmaboekje!

  Virga Jessefeesten door Vlaamse oVerHeid als immaterieel erfgoed erkendin juni kreeg Hasselt het nieuws dat de Virga Jessefeesten in de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen werden opgenomen. deze erkenning komt in de eerste plaats toe aan de vele Hasselaren die sinds eeuwen de Virga Jesse, haar zevenjaarlijkse feesten en de ommegang hebben gekoesterd. in al die tijd zijn de Virga Jessefeesten uitgegroeid tot een uniek gebeuren dat pas ten volle kan begrepen worden door het te beleven . tijdens de feestperiode en de lange voorbereiding versterken de feesten in Hasselt de cultuur van ontmoeten, respect en samenleven. zo is rond de feesten een uitgebreide erfgoedgemeenschap gegroeid, waarin hun religieuze essentie behouden bleef.deze erkenning bevestigt de Virga Jessefeesten als een Hasselts erfstuk dat met zorg van generatie op generatie wordt doorgegeven.de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen situeert zich binnen de unesco-conventie safeguarding of the intangible cultural Heritage (2003). de inventaris vormt een eerste aanzet tot een kwalitatief en duurzaam beleid van de Vlaamse overheid voor het immaterieel cultureel erfgoed op haar grondgebied.de kandidatuur werd op 31 maart 2009 door het Virga Jessecomit ingediend met de steun van de erfgoedcel Hasselt en het stads bestuur. de kandidaatstelling werd ondersteund door een uitgebreid dossier waarin onder meer de ommegang, de werking van de rotten en hun versieringen alsook de erwtensoepuitdeling werden beschreven een stevige onderbouwing volgens de beoordelingscommissie.

  Wist je dat de Virga Jesse onlangs haar naam gaf aan een speciaal voor haar gecreerde rozenvariteit? op woensdag 10 juni werd de rosa Virga Jesse officieel gedoopt tijdens een viering op het stadhuis. Johan orye uit stevoort bood de roos aan. karin danils, studenten-pastor en Jaak nijs van het ogl bethani-Hasselt waren meter en peter. zij vertegenwoordigden de kinderen en jongeren, onze hoop en toekomst.de rosa Virga Jesse is een creatie van Jozef orye, die overleed in 2008. Het nieuwe roosje is een miniheester met een normaal groen, klein blad. de bloemen van vier centimeter diameter groeien in trossen, zijn witcrme van

  kleur en verbloeien uiteindelijk naar wit. de bloem bloeit volledig zonder haar meeldraden te tonen. elke bloem telt tot zestig bloemblaadjes en heeft een aangename geur. de plant is zeer gezond en hierdoor gemakkelijk in onderhoud.

  Wil Je Je zon rozenstruikJe aanscHaffen? neem contact op met het secretariaat Virga Jessefeesten guffenslaan 27 | 3500 Hasselt | +32 495 86 87 30 elke werkdag tussen 14 en 17 uur. Je kan het bestelformulier ook vinden op de website www.virgajessefeesten.be.

  de Virga Jesse in de bloemetJes

  HoeVeel kost me dat ?deelnemen aan de ommegang is helemaal niet duur. als deelnemer betaal je enkel je schoenen, die je dan ook mag houden. sommige parochies nemen zelfs nog een

  gedeelte van die som voor hun rekening. Het Virga Jessecomit bekostigt al het overige: kleding, attributen, wagens in ruwbouw enz. als dat niet uitnodigt om mee te stappen!Voor de realisatie van de straatversieringen en uitbeeldingen zamelen inwoners en handelszaken in de rotten het nodige geld in. ook de niet-Hasseltse hande-laars met een vestiging in de binnenstad worden vriendelijk uitgenodigd om de straatversiering mee te helpen realiseren of om de financile last van de rotten te helpen verlichten door mild te steunen. Hoeveel elk precies moet bijdragen, verschilt van rot tot rot. de plaatselijke comits waken erover dat de gevraagde inspanning de financile draagkracht van iedereen respecteert en ze voldoende spreidt in de tijd.

 • eeuwenlang waren de Virga Jessefeesten en de ommegang een exclusieve zaak van de sint-Quintinusparochie, van Hasselt binnen de muren. scholen en allerlei verenigingen en congregaties uit het centrum leverden het merendeel van de deelnemers.Vanaf 1947 kwam daarin verandering en leverden kiewit, godsheide, rapertingen en runkst, op dat ogenblik de enige Hasseltse parochies buiten de kleine ring, voor het eerst een belangrijke bijdrage. daarmee werd de processie een zaak van de hele toenmalige stad. de fusie met de omliggende buurgemeenten in 1976 zorgde ervoor dat het aantal deelnemende parochies nog verder toenam vanaf de feesten van 1982.ook in 2010 zijn de Virga Jessefeesten zeker niet meer de zaak van de centrum-bewoners alleen. meer nog, zonder medewerking van alle parochies en deel-gemeenten zouden we ons de organisatie van de zevenjaarlijkse feesten niet meer kunnen voorstellen. Hun betrokkenheid en inbreng is een grote verrijking en een waarborg voor de toekomst.

  de inbreng Van de Hasseltse ParocHies

  Vroeger en nu

  fEdERATiE : HASSElT-CEnTRUm sint-martinus HollandsVeld theo Hermans Hollandsveldlaan 14 3500 Hasselt 011 32 13 21 [email protected] marie-Paule schouterden anne frankplein 3/3 3500 Hasselt 011 28 44 10 [email protected]

  sint-catHarinaWiJk ali cornelissis simon stevinlaan 14 3500 Hasselt 011 22 12 15 gerda lambrechts-Jossa casterstraat 84 3500 Hasselt 011 22 46 52 [email protected]

  sint-Quintinus lambert Vanherk Vismarkt 15/4 3500 Hasselt 011 26 05 50 [email protected] moors Wijngaardstraat 21 3500 Hasselt 0495 54 80 68 [email protected]

  Heilig Hart marc recko stokerijstraat 4 3500 Hasselt 011 25 40 93 [email protected] guy ilsen a. Hertzstraat 62 3500 Hasselt 011 32 57 32 [email protected] fEdERATiE: HASSElT WEST onze-lieVe-VrouW tenHemeloPneming kermt francy thonon st.-amandusstraat 6 3511 kuringen 011 25 11 58 [email protected] bortels-derison molenstraat 22 3510 kermt 011 25 06 18 [email protected]

  sint-Jozef tuiltfrancy thonon st.-amandusstraat 6 3511 kuringen 011 25 11 58 [email protected] claes kerselaarstraat 1 3510 tuilt 011 25 06 39 [email protected]

  onze-lieVe-VrouW boodscHaP sPalbeek Jan metten spalbeekstraat 35 3512 kermt 011 25 00 55 [email protected] thijs spalbeekstraat 22/1 3510 spalbeek 011 25 47 77 [email protected]

  sint-martinus steVoort flory swerts Vismarkt 15/1 3500 Hasselt 011 26 05 55 [email protected] Vandersmissen kermtstraat 237 3512 stevoort 011 59 29 17 [email protected]

  sint-amandus stokrooiefrancy thonon st.-amandusstraat 6 3511 stokrooie 011 25 11 58 [email protected] Vallons Waterlozestraat 90 3511 stokrooie 011 87 18 01 [email protected] fEdERATiE: HASSElT nOORd-WEST sint-gertrudis kuringen luc Vanherck grote baan 12 3511 kuringen 011 25 69 68 [email protected] Hanot-Vanbever seringenstraat 12 3511 kuringen 011 25 01 79 [email protected]

  sint-Jan kuringen luc Vanherck grote baan 12 3511 kuringen 011 25 69 68 [email protected] sandra Vanloffelt nieuwstraat 91 3511 kuringen 011 23 27 13 [email protected]

  ommegang ParocHieVerantWoordeliJken | Virga Jessefeesten 2o1ostand Van zaken oP 16 sePtember 2009

  Het hoogtepunt van de Virga Jessefeesten is zonder twijfel de ommegang, die op de drie zondagen 15, 22 en 29 augustus en op woensdagavond 18 augustus rond-trekt. in deze processie, die ook in 2010 weer zowat tweeduizend Hasselaren op de been brengt, staat de figuur van maria centraal doorheen een weefsel van themas waarin de kerkelijke feesten, de Hasseltse folklore en Jezus en marias leven verwerkt zitten.

  de ommegang is een totaalgebeuren waarin zang, dans en woord worden opgenomen in een visueel aantrekkelijk schouwspel van mensen, kleren, beelden en wagens allemaal van eigen makelij en het resultaat van weken, zelfs maan-den noeste arbeid van de verschillende werkgroepen.

  om beter gevolg te geven aan de wens van senioren en gezinnen met kleine kinderen die willen meestappen, werkt het Virga Jessecomit aan een ommegang die maximaal drie kilometer lang is.

  WWW.VirgaJessefeesten.be

  ik doe mee

 • fEdERATiE: HASSElT nOORd-OOST onze-lieVe-VrouW godsHeidemonique lobbinger sittardlaan 48 3500 Hasselt 011 21 24 79 [email protected]

  sint-lambertus kieWitfranois goffings gebanne groezenstraat 25 3500 Hasselt 011 23 45 38 [email protected] baeten Paalsteenstraat 129 3500 Hasselt 011 21 09 73 [email protected]

  banneux onze-lieVe-VrouW Hasselt franois goffings gebanne groezenstraat 25 3500 Hasselt 011 23 45 38 [email protected] schroyen Padenstraat 7 3500 Hasselt 0478 96 80 31 [email protected] fEdERATiE: HASSElT ZUid sint-Jozef raPertingenrik koninckx grote baan 8 3500 Hasselt 011 87 25 81 Patrick rosias rapertingenstraat 133 3500 Hasselt 0495 51 69 71 [email protected]

  sint-niklaas Wimmertingenrik koninckx grote baan 8 3500 Hasselt 011 87 25 81 mauritz Hermans kraaieveldstraat 14 3720 kortessem 011 37 69 84 hermans-timmer[email protected]

  sint -lambertus sint-lambrecHts-Herk Piet moors Pastorijstraat 2 3500 Hasselt 011 31 20 92 [email protected] severi Hogebergstraat 10 3500 Hasselt 011 59 78 78 [email protected] fEdERATiE: RUnKST sint-Hubertus runkst sandro moretti gaarveldstraat 35 3500 Hasselt 011 27 19 77 gisle Piccart djef antenstraat 3 3500 Hasselt 0473 59 06 54

  Heilig kruis runkst Paul delbrassine kruisherenlaan 29 3500 Hasselt 011 27 16 34 [email protected] Jef moors grote lindenstraat 46 3500 Hasselt 011 27 22 83 [email protected]

  sint-cHristoffel runkst Paul delbrassine kruisherenlaan 29 3500 Hasselt 011 27 16 34 [email protected] andr Vanthienen runkstersteenweg 348 3500 Hasselt 011 27 14 91 [email protected]

  ParocHieVerantWoordeliJken | Virga Jessefeesten 2o1o

  COnTACTpUnT vOOR dE pAROCHiES secretariaat Virga Jessefeesten | +32 495 86 87 30 | [email protected]

 • ook voor de rotten een naam die in Hasselt in het kader van de Virga Jessefeesten gebruikt wordt voor de straten en wijkcomits is de winterslaap definitief voorbij . de rotten engageren zich traditioneel voor een eigen versie-ring, genspireerd op het leven van maria, n van haar titels of een mirakel dat dankzij haar tot stand kwam. Het startschot voor de voorbereidingen werd al in het voorjaar van 2008 gegeven met de tentoonstelling de Werf in Het stadsmus gevolgd door een groot vriend-schapsfeest tijdens de erfgoeddag op de grote markt in april. daar verbroederden de inwoners van de verschil-lende rotten met elkaar. dat gebeurde aan tafels met daarop fotos uit de oude doos van hun versierde straat: voor elk rot n tafel, aangeleverd door de erfgoedcel van de stad Hasselt. tal van herinneringen uit het verleden werden toen opgehaald en de eerste voorzichtige plannen voor de komende feesten werden gesmeed. Het rotgevoel begon duidelijk weer te werken. Vijf maanden later hebben de meeste rotten al een flink parcours afgelegd. inwoners die het al n of meer keren hebben meegemaakt, hebben de nieuwkomers in hun straat warm gemaakt voor de komende feestperiode, vriendschapsbanden werden aangehaald en de eerste brainstormsessies over hoe de versiering er in 2010 zal uitzien, zijn achter de rug. in sommige rotten weten ze zelfs al exact hoe hun straat versierd zal worden. in de schrijnwerkersstraat bijvoor-beeld is de maquette al zo goed als klaar. We willen ons rot versieren met een grote blokkendoos vol bloemen, vertelt tony Van endert die speciaal om de maquette te maken zijn appartement inruilde voor het kapermo-lenpark. de verschillende zuilen zullen twee meter en anderhalve meter hoog zijn. rond sommige elementen leggen we een vijver aan. ook de rottentafel zal in onze versiering verwerkt worden. Het Heilig Paterke zal dan weer van op een van de zuilen bidden tot de Virga Jesse. We bouwen ook een levensgrote biechtstoel na. Heel de straat leeft vol enthousiasme naar de komende feesten toe.nieuw in de editie 2010 zijn de speciaal uitgestippelde wandelingen, waarmee het Virga Jessecomit de duizen-den toeristen zoveel mogelijk de kans wil geven te genieten van het harde werk van de rotten. toneel, dans, vertellingen en muziek zorgen er bovendien voor dat er in elk rot iets te beleven valt.

  feest in de stad

  rotten Versieren de binnenstad!

  gezocHt: erfgoedJournalistenMet de Virga Jessefeesten in aantocht, begint het in Hasselt stilaan te gonzen van de bedrijvigheid. Zo bespreken en ontwerpen heel wat Hasselaren al de straatversieringen. De Erfgoedcel Hasselt en het Virga Jessecomit zijn op zoek naar enthousiaste mensen die verslag willen uitbrengen van deze voorbereidingen in de rotten en parochies .Jouw opdracht? Vanaf nu tot na de Virga Jessefeesten in augustus 2010 volg je de werkzaamheden in de verschillende straten en groepen en breng je het verhaal achter de versieringen, de ommegangskledij of de koorrepetities. Een specifieke voorkennis of betrokkenheid bij de voorbereidingen zijn niet nodig, maar mogen natuurlijk wel !

  Waar komen jouw pennenvruchten terecht? Je verslagen en interviews verschijnen op een speciale website van de Erfgoedcel. Verder brengen opvallende muurkranten in de straten de Hasselaren op de hoogte, niet alleen van hoe het er in het verleden aan toeging, maar vooral van hoe hard er nu gewerkt wordt om van de Virga Jessefeesten weer een onver-getelijk en indrukwekkend feest te maken. Al die verslagen samen zullen een interessant tijdsdocument vormen van het culturele erfgoed voor de volgende generaties.

  Interesse om op pad te gaan als erfgoedjournalIst? Geef je dan vandaag nog op bij de Erfgoedcel Hasselt011 23 96 96 of [email protected]

 • COnTACTpUnTEn vOOR dE ROTTEngilbert goVaerts | +32 476 34 70 91stad Hasselt dienst cultuur | 011 23 95 [email protected]

  aldestraat Philippe delvaux aldestraat 18 011 22 82 60 botermarkt luc orye kolfstraat 3/3 011 23 53 49 [email protected] de gerlachestraat mark collett de gerlachestraat 10/2 011 22 80 45 [email protected] de schiervellaan gerard Vandervoort de schiervellaan 23/10 011 22 32 23 [email protected] de schors urbain Jaenen Vismarkt 7 011 22 86 76 [email protected] demerstraat Jeanine franssen demerstraat 51 011 22 42 58 [email protected] den Heuvel Hubert lenssen maastrichterstraat 76 011 22 76 02 [email protected] diesterstraat rita kempeneers diesterstraat 4 011 22 63 30 [email protected] dr. Willemsstraat bart lens dr. Willemsstraat 19 011 22 72 92 [email protected] dorpsstraat franois theunissen dorpsstraat 30/4 011 22 17 27 [email protected] geraetsstraat John martens geraetsstraat 27 011 22 53 94 [email protected] grote markt benny byloos grote markt 10 011 22 80 08 [email protected] guffenslaan Jan gruyters guffenslaan 86 011 72 63 68 [email protected] guldensporenplein norbert bormans guldensporenplein 8/2 011 23 37 04 [email protected] Havermarkt | ridder Pormanstraat | maagdendries yvan Piccart Havermarkt 11 011 22 33 70 [email protected] Hemelrijk | Persoonstraat Peter rombouts Hemelrijk 21 011 23 66 26 [email protected] Hoogstraat chris Van rompay Hoogstraat 2 011 22 30 45 isabellastraat Jos Philips isabellastraat 68/3 011 22 34 83 Jachthaven | kanaalkom georges cleeren kempische kaai 2 011 23 09 87 [email protected] Jeneverplein | Witte nonnenstraat andr claesen Jeneverplein 2 bus 7 011 76 69 36 [email protected] kapelstraat | o.l.V.-straat Jean-claude bormans kapelstraat, 25 0475 71 88 52 [email protected] kempische Wijk raymond Quetin kempische stwg. 24/1 011 22 10 23 [email protected] kolonel dusartplein | martelarenlaan | koning boudewijnlaan Jean gilmont martelarenlaan 54/1 011 22 54 22 [email protected] koning albertstraat Jean Palms koning albertstraat 38 011 22 29 41 [email protected] koningin astridlaan | frans massystraat guy alen koningin astridlaan 31 011 22 80 80 leopoldplein Jo bastiaens leopoldplein 30 011 22 58 17 lombaardstraat | groenplein | zwanestraat frank gruyters lombaardstraat 24 011 22 82 86 [email protected] luikersteenweg | Park Villers Jan aertssen luikersteenweg 82 011 60 57 05 [email protected] maastrichterpoort Patricia smeets-caelen maastrichterstraat 102 011 22 31 78 [email protected] maastrichtersteenweg Pierre steegmans maastrichtersteenweg 36 011 22 52 80 [email protected] maastrichterstraat Jean-marie mestr maastrichterstraat 14 011 22 32 92 manteliusstraat | Vrijwilligersplein meindert leenders manteliusstraat 26 011 72 69 63 [email protected] minderbroedersstraat george nolens minderbroedersstr. 25/3 011 27 35 67 molenpoort | kattegatstraat | gasthuisstraat Jeannine michiels molenpoort 2/6 011 22 24 24 [email protected] Paardsdemerstraat ghislain theunissen Paardsdemerstraat 5 011 22 12 29 Patio de enhoorn Philippe rotsaert ridderstraat 31/9 011 25 35 76 [email protected] ridderstraat Jean Verhuizen ridderstraat 15 schrijnwerkersstraat tony Van endert schrijnwerkersstr. 4 bus 5 0477 56 25 51 [email protected] sint-corneliusstraat fernand schreurs sint-corneliusstraat 42 011 22 40 39 [email protected] sint-Jozefsstraat saskia beckers sint-Jozefsstraat 2 0496 23 64 32 [email protected] sint-truidersteenweg | Weggevoerdenstraat baudouin Van damme sint-truidersteenweg 30 011 22 70 24 [email protected] stationsplein | bampslaan stephan demolder bampslaan 20 011 22 23 91 thonissenlaan Jan beelen thonissenlaan 25 011 22 78 13 [email protected] toekomststraat | a. rodenbachstraat luc Jans toekomststraat 54 011 22 15 60 [email protected] Walputstraat Jos Janssen Walputstraat 3/4 011 22 19 19 Willekensmolenwijk | sint-Jansplein frank groffils kapermolenstraat 18 011 21 50 86 [email protected] Windmolenstraat | stadsomvaart | kunstlaan Johnny thijs Windmolenstraat 85 011 22 15 18 [email protected] zuivelmarkt frans brepoels zuivelmarkt 15 011 22 10 47 [email protected]

  rottenVerantWoordeliJken | Virga Jessefeesten 2010stand Van zaken oP 16 sePtember 2009

 • colofon

  vRijdAg 13 AUgUSTUS feesteliJke oPening Virga JessefeestenZATERdAg 14 AUgUSTUS Premire Virga JessesPelZOndAg 15 AUgUSTUS ommegangmAAndAg 16 AUgUSTUS don cHristoPHe, de langeman en erWtensoePuitdeling dinSdAg 17 AUgUSTUS klassiek concert: mariaVesPers Van monteVerdi ism ccHaWOEnSdAg 18 AUgUSTUS aVondommegang ZATERdAg 21 AUgUSTUS zingen Voor de Virga Jesse ZOndAg 22 AUgUSTUS ommegangdOndERdAg 26 AUgUSTUS bedeVaart naar de Virga JesseZATERdAg 28 AUgUSTUS dag Van de religieuze muziekZOndAg 29 AUgUSTUS ommegang slotfeest: fies Van den eeVerscHeut

  Virga JesseVlaggenomdat het gebruik van de kleuren blauw, groen, rood, oranje en paars van de vorige editie van de Virga Jesse-feesten behouden blijft, kan je de vlaggen van 2003 verder gebruiken om je huis of buurt te versieren. nieuw voor 2010 is een wit exemplaar met de beeltenis van de Virga Jesse in blauwe opdruk. Wie graag n of meer vlaggen bijbestelt, kan dit doen bij de de voorzitters van de rotten of de parochieverantwoordelijken. er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: afgewerkt aan de bovenzijde of aan de mastzijde | afmetingen 83 x 180 cm | verkoopprijs 13 euro per stuk.

  WeetJesWaarom staan hier geen weetjes?omdat dit pas de eerste editie van onze infokrant is! Wat je kwijt wilt in verband met de Virga Jessefeesten, laat het ons weten via [email protected]!

  een eerste geven we je alvast mee: wist je dat de Virga Jesse ook haar entry op facebook heeft? zoek Virga Jesse-feesten 2010 op www.facebook.com en word fan van de Virga Jesse!

  Virga Jesse 2o1o informatieblad Virga Jessefeesten 2010, nr. 1, oktober 2009. Wordt gedrukt op 40.000 exemplaren en gratis verspreid in Hasselt.

  VerantWoordeliJke uitgeVerguido breban, voorzitter comit zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten guffenslaan 27, 3500 Hasselt, +32 495 86 87 30

  redactieleo bertels, bob Joosten, Heidi len, sarah martens, maarten snoeks, luc Vandeweyer, luc smeets, dirk smeets, John martens

  coordinatieluc Vandeweyer, bob Joosten

  illustratiesfoto-archief comit zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten,fotoarchief stad Hasselt - annemie america, leo bertels

  VormgeVingHeidi len, sarah martens

  drukdrukkerij len Hasselt

  om te

  noteren

  Virga Jesse on-lineWil je het laatste nieuws over de Virga Jessefeesten heet van de naald? ben je op zoek naar de kalender van de feesten? Wil je fotos bekijken van de meest recente activiteiten? Wil je on-line inschrijven om mee te werken? Wil je iets kopen in de webshop van de Virga Jesse? dat kan allemaal, want de website van de Virga Jessefeesten 2010 is al on-line. Het is een modern ogende webstek geworden, helemaal in de stijl van de andere publicaties die we dit zevende jaar plannen. Vier handige kleurentabs (oranje voor de ommegang, groen voor de feestelijkheden in de stad, rood voor de evenementen en paars voor levend erfgoed) brengen je dadelijk naar de onderwerpen die je zoekt. surf naar

  WWW.VirgaJessefeesten.be

  een organisatie Van

  in samenWerking met

  met dank aan

  de Virga Jesse Heeft Je nodig! Wat kan Je doen ? Als jongere, volwassene of met het hele gezin meestappen in de ommegang Administratief werk verrichten in een wijkcomit, rot of parochie Brieven, folders of informatie ronddragen in een wijkcomit, rot of parochie Handenarbeid verrichten in een rot: versieringen opbouwen, uitbeeldingen helpen maken, wagens schilderen, kleren helpen naaien Een deelverantwoordelijkheid opnemen in een parochie: kleding, aanleren van zang of dans, make-up van de deelnemers, Meehelpen aan de versiering of bebloeming van huizen, kerken en straten Mensen uit parochie, wijk of rot aanspreken om te komen meehelpen De Virga Jessefeesten steunen met een financile bijdrage