infokrant | Jobel 1

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of infokrant | Jobel 1

 • inleiding In 2010 staat Hasselt weer in het teken van de Virga Jessefeesten. Andermaal wordt het Zevende Jaar een onvergetelijke gebeurtenis voor onze stad, een jaar dat we ons samen echt Hasselt voelen en we al het moois van onze stad delen met de tienduizenden bezoekers die we verwachten. Samen met het Virga Jessecomit, het stadsbestuur, de rotten en alle Hasselaren wordt het weer een fantastisch feest.

  burgemeester | Herman reynders

  Het Zevende Jaar is een begrip voor alle Hasselaren. Een eeuwenoud erfgoed, maar nog altijd heel actueel. Een jubeljaar bij uitstek. Een jaar om volop feest te vieren in ontmoeting met elkaar. En dat alles rond onze Virga Jesse, ons allen zo dierbaar. Om haar is het te doen. Met haar gaan we feesten, samen met alle mensen van Hasselt van welke gezindheid ook. Het wordt weer Hasselt op zijn best. Zeker meedoen dus, het is de moeite waard.

  deken | lambert VanHerk

  Duizenden bezoekers, ontelbare handen die reeds jaren vr de feestperiode met de voorbereiding starten, tweeduizend deelnemers die - getuigend van hun verering in een eigentijdse en unieke ommegang voor de Virga Jesse door de straten trekken, vele Hasselaren die huis en straat versieren en ontelbare ontmoetingen van mensen met elkaar en met de Virga Jesse, dat zijn de Virga Jessefeesten.

  Voorzitter VJ-comit | guido breban

  Virga Jesse2o1o

  Virga Jesse2o1oinfokrant | Jobel 1OKTOBER 2009

  Wanneergaan Wefeesten START | fEESTElijKE OpEningVriJdagaVond 13 augustus 2010 SlOT | vOlKSfEESTzondag 29 augustus 2010

  OmmEgAngzondag 15 augustus 2010zondag 22 augustus 2010zondag 29 augustus 2010AvOndOmmEgAngWoensdag 18 augustus 2010

  fEEST in dE STAd Van VriJdag 13 augustus t/m zondag 29 augustus 2010

  WWW.VirgaJessefeesten.be

 • de precieze datum van de allereerste Hasseltse Virga Jessefeesten is niet bekend. zevenjaarlijks werden de feesten alleszins vanaf 1682. in 1660 schreef pater Jonghen, een minderbroeder, in zijn marianum Hasseletum dat er in het hazelaars-bos een mariakapel stond. rond dat hazelaarsbos zou, volgens hem, Hasselt ontstaan zijn. de prins-bisschop van luik gaf al in 1314 zijn goedkeuring om in Hasselt een mariale broederschap op te richten. de wijding van de o.-l.-Vrouwekapel in 1345 was wellicht de aanlei-ding om met een mariale processie te starten waarin het 14e-eeuwse Virga Jessebeeld meegedragen werd. door het opkomende protestantisme en de beelden-storm van 1567 werd deze mooie traditie doorbroken. in de loop van de zeventiende eeuw werd Hasselt vaak bezocht door pelgrims die op weg waren naar scherpenheuvel. de onze-lieve-Vrouw van Hasselt, de Virga Jesse, werd zo steeds meer vereerd wat opnieuw resulteerde in een jaarlijkse ommegang sinds 1666. ook die traditie viel weer stil toen in 1675 Hollandse troepen Hasselt voor zeven jaar bezetten. de terug-trekking van de troepen in 1682 vierde de Hasseltse bevolking met een processie waarbij men met het Virga Jessebeeld door de straten van de stad trok. zo werden de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten een feit.in hun meer dan driehonderdjarige geschiedenis vonden de feesten slechts driemaal niet plaats: tweemaal tijdens de franse bezetting op het einde van de 18e eeuw en in 1940 bij het uitbreken van de tweede Wereldoorlog. sinds 1947 werd er in Hasselt geen zevende jaar meer overgeslagen.

  een beetJe gescHiedenis

  7

  organisator van het hele gebeuren volgend jaar is het Virga Jesse comit, in 2003 nog een vriendengroep van ijverige jonggepensioneerden met veel vrije tijd, in 2010 evenzeer een hechte groep van diverse pluimage, maar niet gepensioneerd, met minder vrije tijd, maar met een omgekeerd evenredige bezieling voor de Virga Jesse. naast dit comit worden de feesten ondersteund door een schare van medewerkers, verenigd in de werkgroepen. met vereende krachten willen zij samen het project tot een goed einde brengen. daarvoor werden en worden al diverse initi-atieven ontplooid zoals het bouwen van de wagens, het ontwerpen en naaien van kleren voor de tweeduizend deelnemers, de uitwerking van het trac van de ommegang, de groep die de rottenwerking begeleidt en feestelijke evenementen organiseert.

  Virga Jessecomit 2o1obreban guido | voorzitterVanHerk lambert | dekenberger Hermanclaes dominiccornlis anne-mariegHysen alecgoVaerts gilbertJoosten boblambrecHts danillen Heidimartens JohnrenWart annemariesmeets lucsteegmans PaulsWerts floryVan giJsel anneWitters frieda

  de leden Van Het Virga Jessecomit ziJn actief in WerkgroePen, onderVerdeeld in zes domeinen:

  OmmEgAng inhoud | vormgeving/regie | muziek in de ommegang | technische regie | wagens | kleding | pastoraal

  ROTTEn

  EvEnEmEnTEn

  lOgiSTiEK | OnTHAAl kerkstewards

  COmmUniCATiE beeldvorming | fototeam | redactieteam | media

  AdminiSTRATiE | finAnCin sponsoring | secretariaat | documentatiecentrum Virga Jessefeesten

  comitleden kan Je contacteren Via Het secretariaat of Per e-mail [email protected]

 • Herinneringen aan de tongerse kroningsfeestenzoals 2010 de Virga Jessefeesten in Hasselt brengt, bracht 2009 de zevenjaarlijkse kroningsfeesten in tongeren. naar goede gewoonte trok ook deze keer een afvaardiging van het Virga Jessecomit naar tongeren en kwam met een goed gevoel terug: niet alleen had tongeren zijn beste beentje voorgezet, maar het had ook ineens de kriebels opgewekt bij het Virga Jessecomit om nog maar eens een tandje bij te steken voor volgend jaar. Het schouwspel in tongeren was indrukwekkend, met het optreden van de zingende maagden tijdens de televisiemis van de eerste zondag als n van de meest beklijvende momenten. meer dan drieduizend deelne-mers vulden later tijdens de ommegang de straten met hun liederen. Wie deze groepen in een avondlijk decor aan het werk wilde zien, kwam aan zijn trekken met het avondspel, dat een majestatisch trekje kreeg met de verlichte basiliek als achtergrond. Het Virga Jessecomit wil de organisatie en bevolking van tongeren dan ook graag een welgemeende proficiat toe-wensen voor hun kroningsfeesten en hen ook hartelijk bedanken voor de vermelding van onze feesten in hun programmaboekje!

  Virga Jessefeesten door Vlaamse oVerHeid als immaterieel erfgoed erkendin juni kreeg Hasselt het nieuws dat de Virga Jessefeesten in de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen werden opgenomen. deze erkenning komt in de eerste plaats toe aan de vele Hasselaren die sinds eeuwen de Virga Jesse, haar zevenjaarlijkse feesten en de ommegang hebben gekoesterd. in al die tijd zijn de Virga Jessefeesten uitgegroeid tot een uniek gebeuren dat pas ten volle kan begrepen worden door het te beleven . tijdens de feestperiode en de lange voorbereiding versterken de feesten in Hasselt de cultuur van ontmoeten, respect en samenleven. zo is rond de feesten een uitgebreide erfgoedgemeenschap gegroeid, waarin hun religieuze essentie behouden bleef.deze erkenning bevestigt de Virga Jessefeesten als een Hasselts erfstuk dat met zorg van generatie op generatie wordt doorgegeven.de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen situeert zich binnen de unesco-conventie safeguarding of the intangible cultural Heritage (2003). de inventaris vormt een eerste aanzet tot een kwalitatief en duurzaam beleid van de Vlaamse overheid voor het immaterieel cultureel erfgoed op haar grondgebied.de kandidatuur werd op 31 maart 2009 door het Virga Jessecomit ingediend met de steun van de erfgoedcel Hasselt en het stads bestuur. de kandidaatstelling werd ondersteund door een uitgebreid dossier waarin onder meer de ommegang, de werking van de rotten en hun versieringen alsook de erwtensoepuitdeling werden beschreven een stevige onderbouwing volgens de beoordelingscommissie.

  Wist je dat de Virga Jesse onlangs haar naam gaf aan een speciaal voor haar gecreerde rozenvariteit? op woensdag 10 juni werd de rosa Virga Jesse officieel gedoopt tijdens een viering op het stadhuis. Johan orye uit stevoort bood de roos aan. karin danils, studenten-pastor en Jaak nijs van het ogl bethani-Hasselt waren meter en peter. zij vertegenwoordigden de kinderen en jongeren, onze hoop en toekomst.de rosa Virga Jesse is een creatie van Jozef orye, die overleed in 2008. Het nieuwe roosje is een miniheester met een normaal groen, klein blad. de bloemen van vier centimeter diameter groeien in trossen, zijn witcrme van

  kleur en verbloeien uiteindelijk naar wit. de bloem bloeit volledig zonder haar meeldraden te tonen. elke bloem telt tot zestig bloemblaadjes en heeft een aangename geur. de plant is zeer gezond en hierdoor gemakkelijk in onderhoud.

  Wil Je Je zon rozenstruikJe aanscHaffen? neem contact op met het secretariaat Virga Jessefeesten guffenslaan 27 | 3500 Hasselt | +32 495 86 87 30 elke werkdag tussen 14 en 17 uur. Je kan het bestelformulier ook vinden op de website www.virgajessefeesten.be.

  de Virga Jesse in de bloemetJes

  HoeVeel kost me dat ?deelnemen aan de ommegang is helemaal niet duur. als deelnemer betaal je enkel je schoenen, die je dan ook mag houden. sommige parochies nemen zelfs nog een

  gedeelte van die som voor hun rekening. Het Virga Jessecomit bekostigt al het overige: kleding, attributen, wagens in ruwbouw enz. als dat niet uitnodigt om mee te stappen!Voor de realisatie van de straatversieringen en uitbeeldingen zamelen inwoners en handelszaken in de rotten het nodige geld in. ook de niet-Hasseltse hande-laars met een vestiging in de binnenstad worden vriendelijk uitgenodigd om de straatversiering mee te helpen realiseren of om de financile last van de rotten te helpen verlichten door mild te steunen. Hoeveel elk precies moet bijdragen, verschilt van rot tot rot. de plaatselijke comits waken erover dat de gevraagde inspanning de financile draagkracht van iedereen respecteert en ze voldoende spreidt in de tijd.

 • eeuwenlang ware