Infokrant Wevelgem mei 2014

of 24/24
Wevelgem · Moorsele · Gullegem · mei 2014 SPREEKT JE AAN WEVELGEM Voor elk wat wils op 1 mei Activiteitenkalender mei-augustus
 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Infokrant van de gemeente Wevelgem, editie mei 2014.

Transcript of Infokrant Wevelgem mei 2014

 • Wevelgem Moorsele Gullegem mei 2014

  SPREEKT JE AANWEVELGEM

  Voor elk wat wils op 1 meiActiviteitenkalender mei-augustus

 • 2INHOUD

  10 Activiteitenkalender Ontdek onze activiteiten van mei tot augustus09 Programma boottochten Grensleie Onze jaarlijkse klassieker is terug!

  Uit de oude doos

  Onze archiefdienst ontdekte een

  pak fotos met daarop plaatsen en/of

  personen in Wevelgem. We vermoeden

  dat de foto's genomen werden in de

  periode 1981-82.

  Komt een straat, huis, plaats je bekend

  voor? Of herken je iemand op de foto's?

  Info en tips zijn welkom op de archief-

  dienst, t.a.v. Dominique Verhaeghe,

  tel. 056 43 34 00 of [email protected]

  Laat van je horen via:

  www.facebookpagina.com/

  wevelgem8560

  www.wevelgem.be/fotoalbum/

  waar-en-wie-in-wevelgem

 • 316 Heel wat te beleven op 1 mei Extra katern met alle info15 Vakantie op het speelplein Katjeduk en Haasje-Over

  Gemeenteraad 11 april 2014

  Definitieve vaststelling RUP KarrestraatHet ontwerp van gemeentelijk ruimtelijke

  uitvoeringsplan (RUP) nr. 16.1 Moorsele

  Karrestraat wordt door de gemeenteraad

  definitief vastgesteld. Het RUP Moorsele

  Karrestraat voorziet een herbestemming

  van de vroegere bedrijfssite Swan naar een

  woonproject. Hierbij wordt optimaal rekening

  gehouden met een verweving van functies in

  de nabije omgeving van de Karrestraat.

  De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan

  werd toegelicht aan de eigenaars en bewo-

  ners van het plangebied op twee infoverga-

  deringen. Op deze vergaderingen werden ook

  de onmiddellijke buren van het plangebied

  uitgenodigd. Tijdens het openbaar onder-

  zoek dat liep van 28 oktober tot en met 27

  december 2013 werd het plan voor iedereen

  ter inzage gelegd. Er werden geen bezwaren

  ingediend.

  Het RUP Moorsele Karrestraat wordt samen

  met de gemeenteraadsbeslissing ter goed-

  keuring overgemaakt aan de deputatie van de

  provincie West-Vlaanderen.

  Goedkeuren woonprogrammatieDe woonprogrammatie werd voor het eerst

  uitgewerkt in het kader van het woonplan uit

  2008 en de woonstudie die daaraan voor-

  afging. De programmatie geeft aan hoeveel

  woningen op termijn binnen de gemeente

  verwacht worden en doet dienst als een wer-

  kinstrument voor de gemeente als regisseur

  van het beleid inzake wonen en ruimtelijke

  ordening. De woonprogrammatie wordt

  steeds opnieuw aan de hand van actuele

  ontwikkelingen bijgewerkt.

  Met het woonplan wil de gemeente in de

  eerste plaats werk maken van een voldoende,

  betaalbaar en kwalitatief aanbod. Prioriteit

  wordt daarbij gegeven aan het activeren

  van het slapend aanbod door het belasten

  van speculatieve leegstand en onbebouwde

  percelen en het aanmoedigen van inbrei-

  dingsprojecten, zoals de omgeving van de

  Karrestraat, het Marktplein en de Stations-

  omgeving. In de toekomst worden inbreiding

  en reconversie immers cruciaal. In tweede

  instantie vinden ook nieuwe projecten een

  plaats binnen de gemeente, zoals het gebied

  Kleine Molen en het project Yzerpoort Noord.

  De woonprogrammatie laat zien dat in Wevel-

  gem de komende jaren potentieel voldoende

  bijkomende woningen worden voorzien om

  de woonbehoefte op te vangen en dat het

  sociaal objectief een haalbare kaart moet zijn.

  Het is aan de gemeente om de invulling van

  deze woningprojecten te bewaken.

 • 4In mei en juni vinden er in onze gemeente opnieuw sportevenemen-ten plaats die wat verkeershinder met zich kunnen meebrengen.

  Inwoners die langs het parcours wonen zullen de weken voor het evenement nog een brief van de organisatoren ontvangen met meer specifieke informatie over de verkeersmaatregelen die zullen getroffen worden.

  Actuele informatie over tijdelijke verkeershinder bij evenementen vind je ook op www.wevelgem.be/verkeershinder.

  1 Mei koers Gullegem donderdag 1 mei 2014

  ProgrammaVertrekpunt: Start in de Bisse-

  gemstraat aan caf "Merlijn" om

  15u00.

  Aankomst: In de Bissegemstraat

  aan caf "Merlijn" omstreeks

  17u00

  ParcoursBissgemstraat - Hugo Verriest-

  laan - Grote Ieperstraat - Ko-

  ningin Fabiolastraat - Kerkstraat

  - Schuttershoflaan - Bankbeek-

  straat - Poststraat - Plaatsweg

  - Kwadestraat - Torrestraat De

  Knok - Pijplap - Beekstraat -

  Binnenhof - Dreef Ter Winkel

  - Peperstraat - Dorpsplein - Bis-

  segemstraat

  Afstand: per ronde 8,5 km x 11

  ronden = 93 km

  Dwars door Gullegem zondag 1 juni 2014

  Programma13u30: Jogging, afstand 5 km

  14u30: Prestatieloop, afstand 15

  km over 3 ronden

  ParcoursStart aan Kerkstraat-Dorpsplein-

  Poststraat-Nekkerplas-Kwade-

  straat-Plaatsweg-Kwameers-

  Petanqueterreinen-Wandelpad

  Kwadries-Bankbeekstraat-Bank-

  straat-Hondschotestraat-ingang

  Bergelen-Hoeve-wandelpad

  Poezelhoek-Schuttershoflaan-

  Kerkstraat

  InfoBekijk onze activiteitenkalender

  op pagina 10 of via

  www.dwarsdoorgullegem.be

  Gullegem koersedinsdag 3 juni 2014

  ProgrammaStart om 14u00 aan het start-

  podium aan het klooster, ingang

  school in de Koningin Fabiolas-

  traat. Aankomst is voorzien aan

  caf t Katje in de Schuttershof-

  laan rond 18u00.

  ParcoursKoningin Fabiolastraat

  Schuttershoflaan- Bank-

  straat, voorbij Caf Den

  Osse Peperstraat-Dreef Ter

  WinkelBeekstraatPijplap

  ZevenkavenNekkersplas-Kwa-

  driesDriemastenstraatHond-

  schotestraatRijksweg-Koningin

  FabiolastraatHugo Verriest-

  laanBissegemstraatDorps-

  plein-Koningin Fabiolastraat-

  Schuttershoflaan

  InfoCarlos Demeulemeester

  Secretaris

  Tel. 056 41 05 22

  [email protected]

  wevelgem.be

  Capino challenge by etzZondag 29 juni 2014

  ProgrammaDe zwemproef vindt plaats in het

  Vijverhof, waarna de deelnemers

  via Moorsele richting de dwars-

  schuur van Gullegem (Peper-

  straat) trekken, om er de fiets-

  en loopproef af te werken.

  ParcoursOnderstaande straten zullen af-

  gesloten zijn voor ALLE verkeer:

  9u15-11u00: Warandestraat, Zuid-

  hoekstraat, Heerweg, Bergelen,

  Koningin Fabiolastraat, Bisse-

  gemstraat, Peperstraat.

  9u4515u15: Dreef ter Winkel,

  Sint-Amandusdreef, Kwade-

  straat, t Hoveke, Kloosterbos-

  straat, Torrestraat, Rommelen,

  Gotestraat, Sint-Katherinestraat,

  Oude Lendeleedsestraat, Kleine

  Izegemstraat, Daalstraat, Bos-

  bolletra, Plaatsweg, Poststraat,

  Heulestraat, Vlaskapelstraat,

  Beekstraat.

  InfoDiederik Derijcke, voorzitter ETZ

  GSM 0473 25 87 70

  [email protected]

  www.energyteamzuidwest.be

  VERKEERSHINDERSportevenementen

 • 5Verkiezingen 25 mei 2014

  Aan welk stembureau moet ik mij melden?Het adres en het nummer van je stembureau

  staat vermeld op de oproepingskaart die je wordt toegestuurd in de week van 5 mei.

  Let op: het adres van een aantal stembureaus

  werd gewijzigd! Voor het eerst worden

  stembureaus ingericht in de Porseleinhallen

  in Wevelgem.

  Wanneer zijn de stembureaus open?De stembureaus zijn open van 8u00 tot 14u00. Als je staat aan te schuiven net na 14u00 word je nog toegelaten.

  Ik ben mijn oproepingskaart kwijt, wat nu?Tot zondagmiddag 25 mei kan je terecht bij

  de dienst burgerzaken voor een duplicaat.

  Ik ben mijn identiteitskaart kwijt, wat nu?Vraag zo vlug mogelijk een nieuwe identi-

  teitskaart aan bij dienst burgerzaken!

  Mijn nieuwe identiteitskaart zal ik niet op tijd ontvangen, wat nu?Vraag vr zondagmiddag 25 mei een tijdelijk

  vervangformulier aan bij dienst burgerzaken.

  Op welke stembiljetten moet ik mijn stem uitbrengen?

  Als Belg wonende in Belgi ontvang je: Blauw stembiljet (Europees Parlement)

  Wit stembiljet (Kamer)

  Roze stembiljet (Vlaams Parlement)

  Heb je de nationaliteit van een andere lid-staat van de EU? Blauw stembiljet (Europees parlement)

  Ik kreeg volmacht van een andere kiezer. Woont de volmachtgever als Belg in Belgi?:

  Blauw stembiljet (Europees Parlement)

  Wit stembiljet (Kamer)

  Roze stembiljet (Vlaams Parlement)

  Heeft de volmachtgever de nationaliteit van

  een andere lidstaat van de EU?:

  Blauw stembiljet (Europees Parlement)

  Woont de volmachtgever als Belg in het

  buitenland?:

  Wit stembiljet (Kamer)

  Let op: de volmachtstem wordt uitgebracht in

  het stembureau waar de volmachtgever nor-

  maal zou stemmen. Behalve als deze persoon

  een Belg is die in het buitenland woont. Dan

  wordt de stem uitgebracht in het stembureau

  van de volmachtdrager.

  Hoe stem ik geldig?Stem, per stembiljet, binnen dezelfde lijst:

  Lijststem: kleur het vakje boven een lijst

  Naamstem: kleur het vakje van n of meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst

  Let op: Als je naamstemmen uitbrengt wordt

  met de lijststem geen rekening gehouden.

  Breng je lijst- en/of naamstemmen uit op

  verschillende lijsten, dan is je stem ongeldig.

  Vouw, nadat je hebt gestemd, de stembiljet-

  ten goed dicht. Stop ze in de stembussen met

  dezelfde kleur (blauwe, witte en roze stem-

  bus). Als bewijs dat je hebt gestemd wordt

  een stempel aangebracht op je oproepings-

  kaart. Vergeet je identiteitskaart niet terug

  mee te nemen. (Zie afbeeldingen hieronder.)

  Info en vragenDienst burgerzaken Administratief Centrum,

  Vanackerestraat 12, tel. 056 43 34 35

  Gemeentehuis Moorsele,

  Sint-Maartensplein 12, tel. 056 43 34 40

  Gemeentehuis Gullegem,

  Peperstraat 10, tel. 056 43 34 41

  [email protected]

  www.wevelgem.be/verkiezingen

  www.verkiezingen.fgov.be

  Openingsuren dienst burgerzaken 25 meiOpen van 8u00 tot 14u00 (enkel voor dienst-

  verlening rond verkiezingen).

  Verkiezingen 25 mei 2014

  Vraag en antwoord

 • 6BeleidsplanVeiligheid

  De veiligheid binnen een

  gemeente wordt gewaarborgd

  door bovenlokale structuren. De

  politiezone Grensleie beschikt

  over de middelen om de politi-

  onele veiligheid te waarborgen

  op het grondgebied van Menen,

  Ledegem en Wevelgem. Vanuit

  onze gemeente wordt bijzon-

  dere aandacht gevraagd voor

  nachtpatrouilles en wijkagen-

  ten. Cameras worden ingescha-

  keld als hulpmiddel.

  De gemeentelijke administra-

  tieve sancties worden gericht

  ingezet conform de prioritei-

  ten die door de gemeenteraad

  gesteld worden. Enkel een

  doordacht beleid is een breed

  gedragen beleid.

  De brandweer is binnen de

  gemeente verdeeld over twee

  posten, dit in voorbereiding van

  de werking binnen de ruime

  brandweerzone Fluvia, be-

  staande uit 14 gemeenten en

  17 posten in Zuid-West-Vlaan-

  deren. De burger moet kunnen

  rekenen op nabije hulpverlening

  in nood. De Dienst 100 rukt 24

  uur op 24 uit vanuit de kazerne

  in Moorsele.

 • 7In de volgende infokrant juni: Verenigingsleven, cultuur en bibliotheek

  Wevelgem heeft een lange traditie voor aandacht voor het Zuiden. De afgelopen jaren lag de nadruk hierbij vooral op pro-jectensteun: projecten uit een ontwikkelingsland (gerealiseerd door of in samenwerking met inwoners uit onze gemeente) kregen financile steun.

  Het Vlaamse beleidskader sti-muleert steden en gemeenten om vanaf 2014 intenser te gaan focussen op draagvlakverster-king en het informeren en sen-sibiliseren van onze bevolking.

  DraagvlakversterkingDraagvlakversterking is een term

  die de laatste jaren meer en meer

  gebruikt wordt in de sector van

  ontwikkelingssamenwerking.

  Vroeger werd vooral gesproken

  over Noordwerking en Zuidwer-

  king van een organisatie.

  Met de nieuwe term wil men

  via sensibiliseringsacties en

  bewustwordingscampagnes rond

  internationale samenwerking

  een zo ruim mogelijk publiek be-

  reiken: niet alleen de mensen die

  zich nu al engageren via n of

  ander project of goed doel, maar

  ook de burgers die daar nog geen

  deel van uit maakten.

  Via allerlei acties willen we

  mensen gaan benvloeden: zowel

  op vlak van kennis, houding als

  gedrag, om op die manier de

  armoede en ongelijkheid in de

  wereld te gaan verminderen.

  Informeren en sensibiliserenHeel wat mensen in onze omge-

  ving, organisaties en instanties

  zijn betrokken bij allerlei solidari-

  teitsacties. Maar ons bestuur wil,

  samen mt die vrijwilligers, ook

  al die andere burgers bereiken.

  Zowel binnen onze gemeen-

  telijke diensten als naar de

  burgers toe, willen we mensen

  meer bewust gaan maken dat

  ons gedrag in het Noorden van

  cruciaal belang kan zijn voor de

  mensen in het Zuiden. Want wat

  zich in de wijde wereld afspeelt,

  heeft ook zijn gevolgen voor

  onze maatschappij. Maar ook de

  keuzes die onze maatschappij

  neemt kunnen drastische gevol-

  gen hebben voor de mensen uit

  het zuiden.

  Daarom wil onze gemeente ook

  haar verantwoordelijkheid nemen

  en mee werken aan een duur-

  zame wereld.

  Het gemeentebestuur wil

  daarom ook een duidelijk uitge-

  sproken voorbeeld zijn ten aan-

  zien van de burgers: Wevelgem

  heeft al langere tijd de bewuste

  keuze gemaakt om duurzame

  producten te gebruiken. Denken

  we maar aan de FSC-gelabelde

  speeltoestellen in de vele

  speelpleintjes, het aanbieden

  van regionale producten op

  toeristische activiteiten, gebruik

  van Fair Trade producten tijdens

  vergaderingen, recepties,. Die

  weg willen we de komende jaren

  ng bewuster gaan kiezen.

  De beschikbare kredieten voor

  werkingstoelagen werden

  gevoelig opgetrokken: organi-

  saties en verenigingen die rond

  Noord-Zuid actief zijn, kunnen

  (zowel financieel als logistiek)

  ondersteuning krijgen voor eve-

  nementen rond ontwikkelings-

  samenwerking.

  Ook een intensere samenwerking

  met scholen, jeugdverenigingen

  en andere organisaties juichen

  we toe.

  Eerlijke handelDoor het principe van 'eerlijke

  handel of fair trade wordt

  de export van producten uit

  de armere (zuiderse) landen

  naar de rijke Westerse landen

  bevorderd. Fair trade betekent

  dat de boeren in het Zuiden een

  eerlijke prijs krijgen voor hun

  exportproducten. Een prijs die in

  verhouding staat tot de werke-

  lijke productiekosten en niet een

  prijs die wordt bepaald door de

  verhoudingen op de internati-

  onale markt. Door die eerlijke

  verloning krijgen die zuiderse

  producenten een menswaardiger

  inkomen n de kans op een beter

  leven.

  Ons bestuur wil daarom de

  plaatselijke wereldwinkel, een

  intiatief van heel wat vrijwilligers,

  verder blijven ondersteunen.

  Wevelgem zal zich de komende

  jaren ook inzetten om de criteria

  van fair trade gemeente te

  behalen. Fair Trade gemeente

  is een titel die aangeeft dat een

  gemeente en haar inwoners

  eerlijke handel een warm hart

  toedragen n er ook effectief

  werk van maken.

  Ontwikkelingssamenwerking

  Oproep medewerkers werkgroep Fair TradeOm als gemeente FairTradeGemeente te worden, moeten zes criteria behaald worden. Zowel inwoners, lokale politici, lokale bedrijven, restaurants, caf-uitbaters, scholen, instellingen, ver-enigingen, jong en oud, kunnen helpen om de criteria te vervul-len die

  verbonden zijn aan deze titel van FairTradeGemeente. Dus ook jij kan meedoen!Wij zijn nog op zoek naar mensen die samen met ons dit label willen gaan behalen! Zin om mee te werken? Of wil je eerst nog wat meer info? Neem contact op met Nele Heytens op tel. 056/433 416 of [email protected] Wil je meer weten over wat een FairTradeGemeente is? Surf dan naar www.fairtradegemeenten.be

 • 8#Wevkort

  Eigen kweek, lekker en gezond?Voedingsadvies voor eitjes uit eigen tuin

  In 2003 kregen delen van de stad Menen het

  advies om geen eieren van eigen kippen te

  eten. Metingen toonden te hoge gehalten

  dioxines en PCBs. Zeven jaar later werd bij

  jongeren in de regio Menen lagere gehalten

  aan dioxines en PCBs vastgesteld in hun

  bloed dan leeftijdsgenoten in de rest van

  Vlaanderen. Dit hield verband met een lagere

  consumptie van lokaal geteelde voeding in de

  regio Menen.

  Daarom werd een studie uitgevoerd waaruit

  blijkt dat de gehalten van deze stoffen in de

  eieren van particulieren ook in de huidige

  studie hoger liggen dan in commercile

  eieren. De resultaten van de eitjes toon-

  den grote verschillen. In een deel van de

  eitjes werden minder dioxines en PCBs dan

  voorheen gemeten. Veel hangt dus af van de

  lokale situatie. Stoken, het gebruik van

  pesticiden en de nabijheid van industrie

  kunnen de resultaten benvloeden. Je kan het

  rapport van deze studie terugvinden op

  www.lne.be/eierstudie.

  In Wevelgem is geen voorzorgzone van toepassing. Bekijk de tabel hiernaast.

  Info Gratis folder "Eigen kweek, lekker en ge-

  zond?", te verkrijgen bij de milieudienst

  [email protected]

  Tel. 056 43 34 57

  Gierzwaluwen krijgen vervangwoningenWist je dat een gierzwaluwgezin per dag tot

  20.000 insecten eet? Het zijn zeer nuttige

  dieren.

  Elk jaar komt rond eind april een trouwe

  kolonie gierzwaluwen op bezoek in de

  goederenloods in het stationsgebouw.

  Momenteel wordt het stationsgebouw

  gerestaureerd en de werken zullen pas in de

  loop van het najaar volledig uitgevoerd zijn.

  Daarom werden in de nabije omgeving, na-

  melijk de gemeenteschool, nestkasten voor

  gierzwaluwen bevestigd.

  Op deze manier hopen we de gierzwaluw-

  kolonie in Wevelgem te houden.

  6 jaar 6-11 jaar 12 jaar

  eigen eitjes, de voor-zorgszone

  0 eieren 0 eieren 0 eieren

  eigen eitjes, buiten de voorzorgs-zone

  max. 1 ei / 14 dagen

  max. 1 ei / week

  max. 2 eieren / week

  eitjes uit de winkel

  max. 1 ei / week

  max. 2 eieren / week

  max. 3 eieren / week

 • 9Zaterdag 19 juli:MENEN - KUURNE MENENNocturne in Spaanse Stijl

  Smakelijke Spaans getinte

  avondtocht. Na het aperitief

  (sangria) en enkele Spaanse

  hapjes, kan je aanschuiven voor

  een zomerse paella. Susi Fidalgo

  Lopez zorgt voor de zuiderse

  ambiance onderweg.

  Start om 19u00

  Volwassenen: 40

  Kinderen 3-12 jaar: 30

  Baby: 5

  Woensdag 30 juli:Wevelgem-Menen- Wervik- RijselOntdek het hart van Rijsel

  Vaar mee op een ontspannende

  tocht op de Leie en de Dele

  richting Rijsel.

  s Middags mag je aanschuiven

  voor een smakelijk breugelbuffet

  (water en rode wijn zijn inbegre-

  pen tijdens de maaltijd).

  Bij aankomst in Rijsel brengt een

  bus je naar het centrum. Je kan

  gratis onder leiding van een Ne-

  derlandstalige gids een geleide

  wandeling maken (vooraf in-

  schrijven is verplicht). Wie liever

  de stad op eigen tempo ontdekt,

  kan op eigen houtje het centrum

  van Rijsel ontdekken.

  Om 18u30 komen we met de bus

  terug naar Wervik-Menen en

  Wevelgem.

  Start om 9u00

  Volwassenen: 50

  Kinderen 3-12 jaar: 40

  Baby: 5

  Donderdag 7 augustus: Wervik-Rijsel-WervikActief met de fiets naar Rijsel, terug met de boot naar Wervik

  Langs de Leie en de Dele fietsen

  we vanuit Wervik naar Rijsel. Er

  is een drankstop voorzien. De

  fietsen worden door een profes-

  sionele transporteur veilig terug

  in Wervik gebracht. De boot ver-

  trekt om 16u30 richting Wervik.

  Start om 9u30

  Volwassenen : 31

  Kinderen 3-12 jaar : 21

  Baby : 5

  Zaterdag 9 augustus: Menen Kuurne MenenNocturne met varkentje aan t spit

  Smakelijke nocturne met heerlijk

  varkentje aan t spit met warm

  groentenbuffet, aardappeltjes

  en brood (water en rode wijn zijn

  inbegrepen tijdens de maaltijd)

  Onderweg genieten we van een

  muzikale noot.

  Start om 19u00

  Volwassenen : 40

  Kinderen : 3-12 jaar : 30

  Baby : 5

  Dinsdag 9 september enDonderdag 11 september: Wevelgem - - WevelgemVaren en genieten voor 55+ richting Gent

  De rondvaart gaat van start met

  een glaasje cava en enkele hapjes

  uit de regio.

  Tijdens de lunch kan je genie-

  ten van een varkentje aan t

  spit met warm groentenbuffet,

  aardappeltjes en brood (water en

  wijn zijn inbegrepen tijdens de

  maaltijd). De accordeonist zorgt

  voor de ambiance tijdens het

  aperitiefmoment en bij de koffie.

  Rond 16u00 zijn we terug in

  Wevelgem

  Start om 11u00

  Volwassenen : 40

  Programma boottochten Grensleie

  INFO

  Toerisme Wevelgem

  Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem

  tel. 056 43 35 25

  e-mail [email protected]

  Inschrijven kan vanaf 5 mei.

 • Spor

  tfee

  st v

  oor p

  erso

  nen

  m

  et e

  en b

  eper

  king

  Spor

  thal

  Gul

  lege

  m, P

  eper

  stra

  at14

  u00-

  17u0

  0, 13

  u30

  onth

  aal

  2

  Kom

  je u

  itlev

  en m

  et ta

  felte

  nnis

  , ro

  lsto

  elba

  sket

  , O

  .l.v.

  ged

  iplo

  mee

  rde

  lesg

  ever

  s.

  Wes

  t-Vl

  aand

  eren

  blij

  ft b

  eweg

  en,

  Prov

  inci

  ale

  seni

  oren

  spor

  tdag

  Spor

  t- e

  n Re

  crea

  tiece

  ntru

  m T

  er B

  ocht

  , M

  eule

  beke

  13u0

  0-17

  u30

  en 18

  u00-

  21u3

  0 m

  aalti

  jd

  met

  muz

  ikal

  e an

  imat

  ie e

  n da

  ns

  17 (i

  ncl.

  maa

  ltijd

  en

  verv

  oer)

  Na

  een

  tasj

  e ko

  ffie

  kan

  je fi

  etse

  n,

  wan

  dele

  n, p

  etan

  que

  spel

  en, .

  .. D

  e na

  mid

  dag

  eind

  igd

  met

  een

  lekk

  ere

  maa

  ltijd

  , muz

  iek

  en d

  ans.

  Wes

  t-Vl

  aam

  se D

  rieda

  agse

  Aan

  gepa

  st

  Spor

  ten

  Prov

  inci

  aal S

  port

  - en

  Nat

  uurc

  entr

  um

  De

  Gav

  ers

  en g

  emee

  ntel

  ijk s

  port

  - ce

  ntru

  m D

  e D

  ager

  aad

  in H

  arel

  beke

  6

  ,50

  Drie

  dag

  en s

  port

  voo

  r per

  sone

  n m

  et

  een

  bepe

  rkin

  g. J

  e ka

  n 30

  spo

  rten

  ui

  tpro

  bere

  n!

  Dwar

  s doo

  r Gul

  lege

  mSt

  art,

  aank

  omst

  en

  prijs

  uitr

  eiki

  ng:

  Kerk

  stra

  at in

  Gul

  lege

  mJo

  ggin

  g 5k

  m: 1

  3u30

  Pres

  tatie

  loop

  15km

  : 14u

  305k

  m:

  4 (v

  oora

  f) /

  6

  15km

  : 7

  (voo

  raf)

  /

  10In

  schr

  ijven

  tot 2

  3 m

  eiG

  a vo

  or d

  e 5

  km jo

  ggen

  of l

  eef j

  e

  uit o

  p de

  15 k

  m!

  Spor

  t

  Za 10

  /05

  Do

  15/0

  5

  Di 2

  0/05

  -22/

  05

  Zo 1/

  06Ki

  jkZin

  gen

  van

  Rena

  issa

  nce

  tot p

  op-

  muz

  iek,

  Kat

  rien

  Vand

  eker

  ckho

  veCC

  Gul

  denb

  erg

  19u3

  0-22

  u00

  7

  0Te

  l. 05

  6 43

  34

  95Zi

  ng m

  ee! W

  e di

  epen

  telk

  ens

  een

  an

  dere

  muz

  ieks

  tijl u

  it.

  Iede

  reen

  wel

  kom

  !

  Lees

  club

  bes

  pree

  kt H

  et D

  waa

  llich

  tBi

  b Te

  r Mot

  e19

  u30

  grat

  isEl

  k ja

  ar h

  eron

  tdek

  t de

  Wev

  elge

  mse

  le

  escl

  ub e

  en k

  lass

  ieke

  r uit

  de li

  tera

  tuur

  . H

  et D

  waa

  llich

  t (19

  46) w

  as h

  et li

  tera

  ire

  test

  amen

  t van

  gro

  otm

  eest

  er W

  illem

  El

  ssch

  ot. H

  et is

  een

  par

  el d

  ie o

  ok m

  eer

  dan

  een

  halv

  e ee

  uw n

  a ve

  rsch

  ijnen

  ni

  ets

  van

  zijn

  gla

  ns h

  eeft

  ver

  lore

  n.Ie

  dere

  en d

  ie h

  et b

  oek

  heef

  t gel

  ezen

  , ka

  n de

  bes

  prek

  ing

  bijw

  onen

  . D

  e bi

  blio

  thee

  k zo

  rgt v

  oor e

  en h

  apje

  en

  een

  dran

  kje.

  Burle

  ske

  fabe

  l van

  Dar

  io F

  o,

  Pelo

  uzem

  uzet

  jeTh

  eate

  rcen

  trum

  Gul

  lege

  m20

  u15

  12

  (bas

  is) /

  10

  (red

  uctie

  )Te

  l. 05

  6 43

  34

  95W

  enni

  e D

  e Ru

  yck

  spee

  lde

  er in

  de

  jare

  n 9

  0 W

  est-

  Vlaa

  nder

  en m

  ee p

  lat.

  Doe

  Ma

  5, 12

  ,19 e

  n 26

  /05,

  2 e

  n 16

  /6

  Woe

  4/0

  6

  Za 17

  /05

  Activ

  iteite

  nkal

  ende

  rM

  ei-A

  ugus

  tus

  2014

 • 50+

  in B

  eweg

  ing

  Wev

  elge

  m:

  Cu

  rveb

  owls

  en

  Kubb

  Spor

  thal

  de

  Vlas

  chaa

  rd, M

  enen

  stra

  at14

  u00

  2

  Spee

  l cur

  vebo

  wl e

  n ku

  bb!

  50+

  in B

  eweg

  ing

  Wev

  elge

  m:

  Pe

  tanq

  uePe

  tanq

  uete

  rrein

  en te

  Kw

  adrie

  s, G

  ul-

  lege

  m14

  u00,

  aan

  mel

  den

  om 13

  u15

  2

  Wie

  hou

  dt v

  an e

  en s

  pann

  end

  pe

  tanq

  ueto

  rnoo

  i kan

  zic

  h in

  schr

  ijven

  to

  t 9 m

  ei.

  Snow

  tube

  n vo

  or p

  erso

  nen

  m

  et e

  en b

  eper

  king

  Ice

  Mou

  ntai

  n in

  Kom

  en10

  u00-

  11u00

  en

  11u00

  -12u

  00 e

  n va

  n 14

  u00-

  15u0

  0 en

  15u0

  0-16

  u00

  5

  Snow

  tube

  n of

  ban

  deng

  lijde

  n w

  ordt

  ui

  tgeo

  efen

  d op

  een

  hel

  ling

  van

  echt

  e sn

  eeuw

  . Al l

  igge

  nd o

  f zitt

  end

  op d

  e ba

  nd w

  ordt

  er n

  aar b

  ened

  en g

  egle

  den.

  Do

  5/06

  Do

  12/0

  6

  Za 14

  /06

  Expo

  : Wee

  k va

  n de

  am

  ateu

  rkun

  sten

  OC

  de C

  erf

  9u00

  -12u

  00 (m

  a-vr

  , woe

  , zo)

  15u0

  0-18

  u00

  (za,

  woe

  , zo)

  Gra

  tisO

  ntde

  k de

  Wev

  elge

  mse

  bee

  lden

  de

  kuns

  tena

  ars.

  Op b

  ezoe

  k in

  bib

  Ter M

  ote

  14u3

  0-15

  u30

  Die

  nste

  ncen

  trum

  Elc

  kerly

  c,

  Elck

  erly

  cple

  in 1

  grat

  isTe

  l. 05

  6 43

  55

  10In

  de

  bib

  kan

  je m

  eer d

  an e

  nkel

  boe

  ken

  lene

  n. J

  e ka

  n er

  ook

  de

  kran

  t lez

  en,

  reis

  gids

  en e

  n fil

  ms

  lene

  n, g

  ewoo

  n ee

  n pr

  aatje

  sla

  an o

  f sur

  fen

  op h

  et in

  tern

  et.

  Kom

  dat

  ont

  dekk

  en!

  Kuns

  tzom

  er G

  ulle

  gem

  het g

  emee

  nteh

  uis

  OC

  De

  Cerf

  Goe

  t Te

  Wyn

  ckel

  eku

  nsth

  uis

  Apar

  tTo

  eris

  me

  Leie

  stre

  ek tr

  ekt d

  e zo

  mer

  ro

  nd m

  et e

  en te

  ntoo

  nste

  lling

  Kun

  st-

  zom

  er. G

  ulle

  gem

  is in

  het

  wee

  kend

  van

  15

  en

  22 ju

  ni g

  astg

  emee

  nte

  voor

  de

  expo

  . Ver

  spre

  id o

  ver v

  ier l

  ocat

  ies

  kan

  je

  het w

  erk

  van

  een

  twin

  tigta

  l ku

  nste

  naar

  s be

  won

  dere

  n.

  Ontd

  ek

  Vr 2

  5/04

  - 4

  /05

  Di 1

  3/05

  Zo 15

  -16/

  06 e

  n 22

  -23/

  06

  Mar

  ina

  CC G

  ulde

  nber

  g14

  u30

  en 2

  0u15

  5

  Tel.

  056

  43 3

  4 95

  Stijn

  Con

  inx

  is e

  rin g

  esla

  agd

  om e

  en

  univ

  erse

  le, m

  aar o

  ok e

  rg e

  igen

  tijds

  e fil

  m te

  mak

  en. M

  atte

  o Si

  mon

  i str

  aalt

  wer

  eldk

  lass

  e ui

  t in

  de ro

  l van

  de

  jong

  e Ro

  cco.

  Een

  dag

  je u

  it in

  Wev

  elge

  m

  CC G

  ulde

  nber

  g10

  uur

  2

  5 (v

  olle

  dig

  dagp

  rogr

  amm

  a)

  De

  voor

  drac

  ht is

  gra

  tisM

  et e

  en g

  ids

  gaan

  we

  wan

  dele

  n en

  pr

  oeve

  n: W

  ande

  len

  door

  heen

  de

  hist

  o-rie

  k va

  n et

  en e

  n dr

  inke

  n.N

  a de

  ape

  ritie

  f m

  et h

  apje

  s en

  een

  reuz

  e-ba

  rbec

  ue,

  star

  t de

  voor

  drac

  ht W

  evel

  gem

  se

  vakm

  anne

  n ui

  t de

  vorig

  e ee

  uw, v

  an

  Aann

  emer

  tot Z

  uive

  lhan

  dela

  ar.

  Woe

  28/

  05

  Woe

  4/0

  6

  Oude

  ren

 • De sc

  hatt

  enja

  cht v

  an V

  lieg

  Bib

  Ter M

  ote

  Ope

  ning

  sure

  n6-

  12 ja

  arG

  ratis

  Ook

  dit

  jaar

  ver

  berg

  t Zom

  ervl

  ieg

  haar

  sc

  hatk

  ist i

  n de

  bib

  lioth

  eek.

  Na

  een

  kort

  e en

  leuk

  e zo

  ekto

  cht i

  n de

  bib

  ku

  nnen

  kin

  dere

  n di

  e vi

  nden

  en

  op

  enen

  ! Voo

  r ied

  eree

  n is

  er e

  en k

  lein

  e ve

  rras

  sing

  , maa

  r de

  gehe

  ime

  code

  kan

  oo

  k ee

  n fa

  ntas

  tisch

  e pr

  ijs o

  plev

  eren

  .H

  et th

  ema

  is d

  it ja

  ar a

  rchi

  tect

  uur.

  Chec

  kta

  12-1

  5 ja

  arD

  it ja

  ar s

  tapp

  en w

  e af

  van

  de

  trad

  itio-

  nele

  Che

  ckta

  -for

  mul

  e in

  juli

  maa

  r or

  gani

  sere

  n w

  e ta

  l van

  leuk

  e

  activ

  iteite

  n vo

  or jo

  nger

  en v

  an 12

  tot 1

  5 ja

  ar d

  oorh

  een

  het j

  aar.

  Tijd

  ens

  de

  zom

  erva

  kant

  ie v

  oorz

  ien

  we

  enke

  le

  extr

  a ac

  tivite

  iten.

  Hou

  de

  fold

  er in

  het

  oo

  g vo

  or d

  ata

  en a

  ctiv

  iteite

  n.

  BAT

  15-3

  0 ja

  arD

  e he

  le z

  omer

  lang

  kun

  nen

  jong

  e-re

  n tu

  ssen

  15 e

  n 30

  jaar

  ver

  schi

  llend

  e w

  orks

  hops

  vol

  gen.

  De K

  etne

  t-cu

  pKe

  rkpl

  ein

  in G

  ulle

  gem

  11u00

  -18u

  00G

  ratis

  Ter v

  erva

  ngin

  g va

  n Ro

  efel

  kom

  t de

  Ketn

  et-c

  up d

  it ja

  ar n

  aar G

  ulle

  gem

  . D

  at z

  ijn ta

  l van

  leuk

  e at

  trac

  ties

  en

  anim

  atie

  s in

  een

  typi

  sch

  Ketn

  et-j

  asje

  .Af

  slui

  ten

  doen

  we

  met

  een

  opt

  rede

  n va

  n de

  Ket

  net-

  band

  .

  Jeug

  d

  Juli

  en a

  ugus

  tus

  Juli

  en a

  ugus

  tus

  Juli

  en a

  ugus

  tus

  Zo 6

  /07

  Bicy

  cLED

  s, na

  chte

  lijke

  fiet

  stoc

  htO

  ffic

  e du

  Tou

  rism

  e Ro

  ubai

  x20

  u00

  5

  (inc

  l. fie

  ts e

  n he

  lm)

  ww

  w.ro

  ubai

  xtou

  rism

  e.co

  mTi

  jden

  s de

  Nui

  t des

  art

  s o

  pene

  n m

  usea

  , bib

  lioth

  eken

  en

  gale

  rijen

  in

  Roub

  aix

  de d

  eure

  n vo

  or e

  en n

  acht

  elijk

  ku

  nsta

  vont

  uur.

  O

  nder

  beg

  elei

  ding

  van

  een

  gid

  s ka

  n je

  di

  e op

  de

  fiets

  ont

  dekk

  en.

  Pass

  enda

  le, f

  iets

  en la

  ngs h

  et fr

  ont

  Zwem

  bad

  Wev

  elge

  m9u

  00

  15 (i

  ncl.

  tran

  spor

  t en

  lunc

  h)Te

  l. 05

  6 43

  34

  95N

  a de

  bus

  rit ri

  chtin

  g Zo

  nneb

  eke

  nem

  en

  we

  de fi

  ets

  om d

  e st

  reek

  te v

  erke

  nnen

  . W

  e be

  zoek

  en d

  e O

  ude

  Kaas

  mak

  erij

  va

  n Pa

  ssen

  dale

  en

  rijde

  n la

  ngs

  het

  slag

  veld

  , ric

  htin

  g de

  beg

  raaf

  plaa

  ts T

  yne

  Cot e

  n he

  t ind

  rukw

  ekke

  nde

  Mem

  oria

  l m

  useu

  m P

  assc

  hend

  aele

  .

  Op fi

  etsv

  erke

  nnin

  g do

  or R

  ouba

  ixZw

  emba

  d W

  evel

  gem

  9u00

  12

  (inc

  l. fie

  ts e

  n he

  lm)

  ww

  w.ro

  ubai

  xtou

  rism

  e.co

  mW

  e ve

  rtre

  kken

  met

  de

  bus

  naar

  Rou

  baix

  vo

  or e

  en fi

  etst

  ocht

  van

  twee

  uur

  lang

  s de

  bel

  angr

  ijkst

  e be

  zien

  swaa

  rdig

  hede

  n en

  de

  wie

  lerp

  iste

  s.

  Arriv

  ee

  Za 17

  /05

  Za 2

  4/05

  Zo 2

  5/05

  , 29/

  06,

  27/0

  7, 3

  1/08

  en

  28/0

  9

  Bern

  o Desc

  herf

 • Omm

  egan

  ck P

  lats

  eCe

  ntru

  m G

  ulle

  gem

  grat

  isEn

  kele

  han

  dels

  zake

  n an

  imer

  en s

  amen

  m

  et d

  e ge

  mee

  ntel

  ijke

  vrije

  tijds

  - di

  enst

  en h

  et c

  entr

  um v

  an G

  ulle

  gem

  . Er

  zijn

  kra

  ampj

  es, k

  inde

  rani

  mat

  ie. J

  e ka

  n er

  ook

  de

  pass

  age

  van

  Dw

  ars

  door

  G

  ulle

  gem

  mee

  bel

  even

  .

  Pass

  age

  Tour

  de

  Fran

  ceCe

  ntru

  m W

  evel

  gem

  13u0

  0gr

  atis

  De

  Tour

  pas

  seer

  t opn

  ieuw

  doo

  r W

  evel

  gem

  . De

  gem

  eent

  e W

  evel

  gem

  vo

  orzi

  et e

  en fe

  este

  lijke

  doo

  rtoc

  ht m

  et

  stan

  djes

  , ani

  mat

  ie e

  n he

  el v

  eel s

  feer

  .

  Palm

  Par

  kies

  Gem

  eent

  elijk

  e H

  ovin

  gen

  19u3

  0gr

  atis

  ww

  w.p

  arki

  es.n

  etD

  e id

  eale

  gel

  egen

  heid

  om

  met

  vrie

  n-de

  n, fa

  mili

  e en

  bur

  en e

  en h

  eerli

  jke

  zom

  erav

  ond

  te b

  elev

  en! O

  ok d

  it ja

  ar

  wor

  dt h

  et o

  ok w

  eer g

  enie

  ten

  van

  een

  ster

  k pr

  ogra

  mm

  a.

  Klei

  n To

  kyo

  Cent

  rum

  Moo

  rsel

  e w

  ww

  .ccw

  evel

  gem

  .be

  Twee

  dag

  en fe

  est i

  n he

  t cen

  trum

  van

  M

  oors

  ele.

  Hum

  or, m

  uzie

  k, s

  traa

  tani

  ma-

  tie e

  n ee

  n he

  us k

  inde

  rdor

  p op

  zon

  dag.

  O

  p za

  terd

  ag tw

  ee g

  rote

  nam

  en m

  et

  Vive

  la F

  te

  en C

  usto

  ms.

  Op

  zond

  ag

  gooi

  en w

  e he

  t ove

  r een

  and

  ere

  boeg

  m

  et n

  iem

  and

  min

  der d

  an B

  art K

  al e

  n M

  icha

  l L

  anzo

  !

  Fees

  t

  Zo 1/

  06

  Woe

  9/0

  7

  Do

  10, 1

  7, 2

  4,

  31/0

  7 en

  7, 14

  , 21

  /08

  Za 12

  -13/

  07

  Au M

  ilieu

  , avo

  ntuu

  rlijk

  pic

  knic

  ken

  Geh

  eim

  e lo

  catie

  tuss

  en

  Fran

  krijk

  en

  Belg

  i11u

  00

  2Te

  l. 05

  6 43

  34

  95Er

  gens

  op

  de g

  rens

  tuss

  en F

  rank

  rijk

  en

  Belg

  i s

  taat

  er i

  ets

  te g

  ebeu

  ren.

  We

  fiets

  en e

  r in

  groe

  p na

  arto

  e. Z

  omer

  se

  sfee

  r, ba

  rbec

  ue, m

  uzie

  k en

  ani

  mat

  ie

  voor

  gro

  ot e

  n kl

  ein

  Gezi

  nsfie

  tsto

  cht e

  n ki

  nder

  dorp

  Den

  Ast

  , Kon

  ingi

  n Fa

  biol

  astr

  aat,

  G

  ulle

  gem

  14u3

  0G

  ratis

  (ins

  chrij

  ven

  ter p

  laat

  se)

  Een

  dag

  voor

  de

  hele

  fam

  ilie

  op e

  n

  rond

  Kle

  in T

  okyo

  Fes

  tival

  . W

  e st

  arte

  n m

  et e

  en g

  ezin

  sfie

  tsto

  cht

  lang

  s de

  moo

  iste

  ple

  kjes

  in W

  evel

  gem

  en

  hou

  den

  reke

  ning

  met

  iede

  rs te

  mpo

  . Aa

  nkom

  st in

  het

  cen

  trum

  van

  Moo

  rsel

  e w

  aar w

  e ev

  en k

  unne

  n ui

  tbla

  zen

  op e

  en

  terr

  asje

  met

  een

  gla

  asje

  . En

  dan

  op n

  aar

  het f

  estiv

  al! E

  r is

  het h

  oofd

  podi

  um m

  et

  door

  lope

  nd m

  uzie

  k, g

  ezel

  lige

  om

  kade

  ring

  en v

  olle

  dig

  kind

  erdo

  rp. I

  n da

  t Sup

  ervl

  iegd

  orp

  vind

  je s

  traa

  t-

  thea

  ter,

  circ

  us, s

  prin

  gkas

  tele

  n,

  wor

  ksho

  ps e

  n no

  g ve

  el m

  eer.

  Alle

  s is

  bo

  vend

  ien

  hele

  maa

  l gra

  tis.

  Zo 2

  2/06

  Zo 13

  /07

 • 14

  Infosessie Mirom: Slimme tips voor de kippenhouderWoensdag 14 mei om 19u00 in OC de Stekke

  Tijdens deze sessie kom je meer te weten

  over kippen: hoeveel ruimte hebben kippen

  nodig, welk hok voorzie je best, hoe verzorg

  je kippen, etc. Er zal ook kort uitleg gege-

  ven worden over de eierstudie in Menen en

  Wevelgem.

  Haal een kip in huis, geniet van de korting en bespaar jaarlijks 50kg afval!

  Met onderstaande kortingsbon krijg je 1

  korting bij n van de deelnemende han-

  delaars van 15 mei tot en met 30 juni 2014

  bij de aankoop van een kip. Met de bon kan

  je maximum 3 kippen kopen. Contacteer de

  handelaar op voorhand om je bestelling door

  te geven. In Wevelgem kan je kippen kopen

  bij Aveve Gheysens, Warandestraat 196 Moor-

  sele, tel. 056 41 11 57. Een gezin kan slechts

  n keer gebruikmaken van de bon.

  Info tel. 051 26 03 14

  [email protected]

  Samenaankoop spouwmuurisolatie: deadlineEind maart was er de infoavond rond de

  samenaankoop Alle informatie hiervoor is ook

  op de website terug te vinden: http://www.

  wevelgem.be/nieuws/nieuwe-samenaan-

  koop-spouwmuurisolatie.

  Wie kandidaat is om deel te nemen, dient zijn

  kandidaatstellingsformulier uiterlijk tegen

  vrijdag 16 mei in te dienen.

  Info Maarten Tavernier (dienst milieu)

  administratief centrum

  Vanackerestraat 12

  Tel. 056 43 34 57

  [email protected]

  #Wevkort

 • 15

  Wat? Speelplein Katjeduk en Haasje-

  Over bieden een begeleide,

  actieve speelpleinwerking aan

  voor kinderen tussen 2,5 en 12

  jaar. Enthousiaste vrijwilligers

  zorgen elke dag voor knotsgekke

  activiteiten voor groot en klein.

  Waar?Alle kinderen worden verwacht in

  de Porseleinhallen, Cultuurpad 1

  in Wevelgem.

  Wanneer?Elke weekdag van maandag 30

  juni tot vrijdag 29 augustus 2014

  van 7u30 tot 17u30.

  Er is geen werking op maandag 21

  juli en vrijdag 15 augustus 2014.

  s Morgens is er opvang vanaf

  7u30, werking van 8u30 tot

  12u00.

  Van 12u00 tot 13u30 is er middag-

  pauze (onder begeleiding).

  s Middags opvang vanaf 13u30,

  werking van 14u00 tot 17u30.

  KostprijsInschrijven kan enkel per week.

  Er zijn verschillende mogelijkhe-

  den om in te schrijven:

  Voormiddagwerking: 10/week

  Namiddagwerking: 15/week

  (incl. koek en drank)

  Volledige dag zonder middag-

  opvang: 25/week

  Volledige dag met middagop-

  vang: 30/week

  Iedere deelnemer krijgt een fis-

  caal attest via de gemeentelijke

  jeugddienst.

  BusGedurende de volledige zomer-

  vakantie voorzien we busvervoer

  vanuit Gullegem en Moorsele

  naar Wevelgem.

  Wie met de bus naar Wevelgem

  komt, gaat s avonds terug mee

  met de bus, tenzij er een briefje

  van de ouders is. Kleuters die niet

  afgehaald worden aan de bus-

  halte en niet vergezeld zijn van

  een oudere broer of zus, worden

  teruggevoerd naar de Porselein-

  hallen.

  De ouders moeten hun kind aan

  de juiste halte afhalen. Op de bus

  is altijd een begeleider aanwe-

  zig. Kinderen staan niet onder

  toezicht tijdens het wachten op

  de bus en na het afzetten aan de

  halte.

  De bushaltes:

  Moorsele (standbeeld, Sint-Janstraat)vertrek terugkeer

  8u00 13u20

  13u20 17u50

  Gullegem (dorpsplein, aan de kerk)vertrek terugkeer

  8u10 13u30

  13u30 18u00

  Rijen Na de werking om 12u00 en om

  17u30 worden de kinderen naar

  de juiste rij gebracht. Op het

  inschrijvingsformulier kan aan-

  gestipt worden voor welke rij er

  gekozen wordt.

  Hoe inschrijven?Inschrijven kan op onze inschrijf-

  dag. De inschrijfdag gaat door

  in de Porseleinhallen op 17 mei

  2014, van 10u00 tot 12u00.

  LET OP: de inschrijfdag is hl

  belangrijk voor ouders die een

  peuter-1ste kleuter willen in-

  schrijven. Om een kwalitatieve

  werking te garanderen wordt bij

  het peuter/1e kleuter gewerkt

  met een limiet van 60 kinderen

  per dagdeel. Daarnaast kun-

  nen maximum drie kinderen

  ingeschreven worden per ouder.

  Wees er dus snel bij !

  Vanaf 2e kleuter tot en met 6e

  leerjaar gelden deze limieten

  niet. Hier kan onbeperkt inge-

  schreven worden.

  Info speelplein Katjeduk30 juni tot 1 augustus 2014

  www.katjeduk.be

  www.facebook.com/katjeduk

  [email protected]

  GSM 0474 65 81 13

  Info speelplein Haasje-Over4 augustus tot 29 augustus 2014

  www.haasjeover.be

  www.facebook.com/haasjeover

  Jeugddienst

  Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

  [email protected]

  Tel. 056 43 39 09

  Vakantie op het speelpleinSpeelplein Katjeduk en Speelplein Haasje-Over

 • 16

  1 mei: Wegwijzer

  Standen1. Fietskoerierdienst

  2. Promostand Steps Shopping Day

  3. Tuin- en hobbysalon

  4. Bloemenmarkt

  5. West-Vlaams kampioenschap kubb

  6. Demomarkt duurzame mobiliteit

  7. 's Middags lunch ter gelegenheid van de bloemenmarkt

  Parkingsa. Parking Nieuwe Markt

  Ingang: Nieuwe Markt

  b. Parking Gemeentehuis Ingang: Vanackerestraat

  c. Parking Cortina Ingang: Lauwestraat

 • 17

  2. PromostandSteps Shopping Day

  6. Demomarktduurzame mobiliteit

  4. Bloemenmarkt

  a. Parking Nieuwe Markt

  c. Parking Cortina

  1. Fietskoerierdienst

  1. Fietskoerierdienst

  b. Parking 7. Lunch

  GemeenteparkSint-

  Hilarius-kerk

  5. West-Vlaams kampioenschap kubb

  3. Tuin-en hobbysalon

  MENENST

  RAAT

  BRUGSTRAAT

  LAUWESTRAAT

  KWEEKSTRAAT

  GOUDBERGS

  TRAAT

  KOZAKSTRA

  AT

  LAGESTRAA

  T

  LEIESTRAA

  T

  DEKE

  N JON

  CKHE

  EREST

  RAAT

  SCHOOL

  STRAAT

  NIEUW

  E MAK

  RT

  HOOG

  STRAA

  T

  NIEUW

  STRAA

  T

  PAPESTRA

  AT

  ACACIASTRAAT

  LODE DE BONINGESTRAAT

  Gratis* drankbonnetje *voor wie met een

  gelabelde fiets afkomt of

  zijn fiets laat labelen.

  Af te halen bij de stand

  van onze gemeente.

 • 18

  1 mei: standen en parking

  Standen1. Fietskoerierdienst

  Waar: Bloemenmarkt, tuin- en hobbysalon en de parkingen Nieuwe Markt en Cortina.

  Wanneer: 9u00 - 13u00 Info: De fietskoeriers brengen je bloemen en planten naar de parking van de Cortina of de Nieuwe markt, zodat je niet hoeft

  te sjouwen. Op de parking houdt een verantwoordelijke je

  plantjes bij. Maak er gebruik van!

  2. Promostand Steps Shopping Day Waar: Guldenbergplein Wanneer: 9u00 - 18u00 Info: De lokale handelszaken openen gezamenlijk hun deuren. Je kan genieten van mooie kortingen en animatie.

  3. Tuin- en hobbysalon Waar: Porseleinhallen, Cultuurpad 1 Wanneer: 9u00 - 18u00 Info: Bezoekers van het salon krijgen informatie over tuinaan-leg, poorten en rolluiken en bloemschikken.

  4. Bloemenmarkt Waar: Sint-Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat Wanneer: 9u00 - 18u00 Info: Maak je dag nog vrolijker op de bloemenmarkt.

  5. West-Vlaams kampioenschap kubb Waar: Sint-Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat Wanneer: 9u00 - 18u00 Info: 80 teams van over de hele provincie gaan in duel met elkaar en strijden om de titel van West-Vlaams kampioen. Toe-

  schouwers zijn welkom voor een babbel in de bar met terras, de

  feesttent, kinderanimatie, kubb-initiaties, ...

 • 19

  6. Demomarkt duurzame mobiliteit Waar: Parking Guldenbergplein, Acaciastraat, Schoolstraat Wanneer: 9u00 - 18u00 Gemeente Wevelgem

  Info: Bereken de ecoscore van je wagen, bekijk de wijzigin-gen die de NMBS vanaf december 2014 voorziet en

  maak kennis met het beleidsplan mobiliteit en de manier

  waarop Wevelgem eigen dienstverplaatsingen organiseert.

  Fietslabelen Info: Laat gratis je fiets labelen. Als je met je gelabelde fiets afkomt of je je fiets laat labelen, krijg je een gratis drank-

  bonnetje.

  DATS aardgasstation Info: Maak een testritje met een aardgaswagen en ont-dek hoe eenvoudig CNG tanken is.

  Autodelen Autopia Info: Maak kennis met autodelen, waarbij meerder men-sen gebruik maken van n of meer gemeenschappelijke

  wagens. Autopia zorgt voor de praktische afhandeling

  (contracten, verzekering,). Ook de gemeente is van plan

  om enkele wagens te delen.

  Test een elektrische of aardgaswagen Info: Er zullen verschillende types wagens aanwezig zijn.

  Testrit met fietsen Info: een elektrische fiets, scooter of probeer allerhande bakfietsen, tandems,

  7. 's Middags lunch ter gelegenheid van de bloemenmarkt Waar: zaal Leyedaele Wanneer: vanaf 11u30 Prijs: 20 (volwassenen) en 9 (kindermenu) Info: org. Neos Wevegem, Omer Josson tel. 056 41 68 78 Iedereen welkom!

  Parkingsa. Parking Nieuwe Markt

  Ingang: Nieuwe Markt

  b. Parking Gemeentehuis Ingang: Vanackerestraat

  c. Parking Cortina Ingang: Lauwestraat

  Welk fietsrek en fietsbeugel wil jij? Wevelgem is van plan nieuwe fietsrekken en fietsbeugels

  aan te kopen. Help mee kiezen en kom deze uittesten aan

  het cultuurentrum. Stemmen kan ter plaatse maar ook via

  www.wevelgem.be/fietsrekken of via facebook

  www.facebook.be/Wevelgem8560.

 • 20

  Oproepen

  Maak je eigen tv-spot met West-Vlinderen

  Met de gratis mobiele applicatie West-Vlin-

  deren of via de website www.west-vlinderen.

  be kan je fiets- en wandelroutes op maat

  maken. Op basis van jouw voorkeur (fietsen

  of wandelen, vertrekpunt,) suggereert de

  applicatie een route met leuke adressen en

  weetjes voor onderweg.

  Nieuw aan deze gratis applicatie is dat je on-

  derweg fotos kunt nemen die de app omzet

  in een echte tv-spot. Alle spotjes komen op

  de website en wekelijks kiezen we de mooiste

  spot uit, en dit 20 weken lang! Op donderdag

  en vrijdag wordt de winnaar uitgezonden op

  Focus-WTV, met vermelding van de inzender

  en de locatie. Je eigen tv-spot kan je ook

  delen op Facebook, Twitter,

  Ga op pad, neem onderweg leuke fotos en

  zet zo Wevelgem gratis in de kijker op Focus-

  WTV! Surf snel naar www.west-vlinderen.be

  en ga meteen aan de slag.

  West-Vlinderen is gratis beschikbaar voor

  iPhone en Android. Wie geen smartphone

  bezit, kan zijn eigen spotje ook maken via

  www.west-vlinderen.be.

  Jouw kind op de cover van de infokrant?

  Bezoek jij binnenkort een Wevelgems speel-

  plein? Ravot je kind dolgraag op het pleintje

  in jouw buurt?

  Maak dan een zomerse, speelse, leuke foto en

  stuur die naar [email protected]

  Wie weet wordt jouw foto wel d coverfoto

  voor de gemeentelijke infokrant (zomeredi-

  tie).

  De zomer betekent een stralende zon, frisse

  grassprieten en buiten spelen! Om dit buiten

  spelen ng leuker te maken, hebben we in

  Wevelgem 35 speelpleinen! Je kan er naar

  hartenlust glijden, klimmen, schommelen en

  klauteren.

  Op zoek naar het dichtste speelplein?

  Vraag dan gerust een speelpleinkaart in de

  gemeentelijke jeugddienst, tel. 056 43 35 53

  of [email protected]

  De tour trekt door Wevelgem op 9 juli Doe mee!

  Op 9 juli passeert De Tour eindelijk nog eens

  door Wevelgem en dat kan niet onopgemerkt

  voorbij gaan!

  Op de parkeerplaats van het zwembad bou-

  wen we een mini Frans dorp met animatie,

  groot scherm en de doortocht rond 15u00.

  Voor het Frans dorp vragen we de hulp van

  alle verenigingen in groot Wevelgem. Heb je

  een leuk idee voor een Frans eetstandje, een

  Franse bar, rommelmarkt of ptanquecom-

  petitie?

  Contacteer [email protected]

  of tel. 056 43 34 98.

  Alle voorstellen worden bekeken!

 • 21

  In april nam de projectorganisatie Bibnet een be-

  langrijke stap in de richting van de digitale biblio-

  theek Vlaanderen. Ook Bibliotheek Wevelgem koos

  resoluut voor de nieuwe ontwikkelingen.

  Met het project Mijn bibliotheek kun je niet al-leen je uitleningen en reserveringen beheren en toegang krijgen tot digitale informatiebronnen. Voortaan kun je als lid van de bibliotheek ook e-boeken lenen.

  Veel makkelijker met Mijn bibliotheekOnline materialen verlengen en reserveren wordt

  veel makkelijker dankzij Mijn bibliotheek. Je vindt

  deze knop bovenaan op het catalogusscherm van

  de bibliotheek (wevelgem.bibliotheek.be). Aan de

  linkerkant van het inlogscherm kun je je registreren

  voor deze dienst. Enkel de eerste keer moet je even

  inloggen en kan je een eigen gebruikersnaam en

  wachtwoord kiezen. Hierna kun je je aanmelden en

  verlopen het reserveren en verlengen heel mak-

  kelijk.

  Maar Mijn bibliotheek heeft nog meer voordelen:

  Ben je lid van meerdere Vlaamse bibliotheken,

  dan kan je al die lidmaatschappen koppelen aan

  dezelfde login en zo je werken uit diverse biblio-

  theken beheren.

  Je kan ook bibkaarten van je partner, je kinde-

  ren of kleinkinderen koppelen aan je account en

  zo snel en makkelijk ook hun geleende werken

  beheren.

  Leen nu ook e-boeken in de bib!Mijn bibliotheek geeft je vanaf 6 mei ook de kans

  om e-boeken te lenen in de bibliotheek.

  Als lid van de bib kun je een uitleenabonnement

  kopen, waarmee je uit een kleine maar actuele

  catalogus een aantal e-boeken kan lezen. Je kan de

  boeken lezen op eigen tablet of smartphone.

  Voor het lezen van e-boeken heb je een app nodig.

  Deze app is gratis en werkt voorlopig enkel op

  Android-toestellen. Je kan de app downloaden via

  Google Play. De app bevat een comfortabele lees-

  omgeving, een etalage met sorteerfunctie en een

  persoonlijke boekenplank.

  De bibliotheek biedt de e-boeken tegen een

  democratische prijs aan (drie e-boeken lenen voor

  vijf euro). Om e-boeken te downloaden, kan je

  een leentegoed aankopen in de bibliotheek. Je

  kan de e-boeken voor vier weken lenen en je kan

  ze downloaden zodat je ze ook kan lezen zonder

  internetconnectie. Binnen de muren van de bib zijn

  alle e-boeken uit de catalogus permanent vrij toe-

  gankelijk. Binnenkort zullen ook Apple-gebruikers

  e-boeken kunnen lenen.

  Met dit nieuwe aanbod bewijzen de bibliotheken

  hun daadkracht. Enkele jaren geleden werd het

  einde van de bibliotheek nog aangekondigd omdat

  lezers massaal zouden overschakelen op e-boeken.

  De verkoop van e-boeken raakt evenwel maar heel

  moeilijk van de grond en nu nemen de bibliotheken

  zelf het voortouw om deze andere manier van lezen

  te promoten bij lezers.

  De discussie digitaal versus gedrukt boek is onder-

  tussen uit de mode. Beide vormen van lezen hebben

  hun charme en de bibliotheek wil de lezer niet voor

  de keuze stellen.

  Lees alle kranten, thuis of in de bibDankzij Mijn bibliotheek krijg je voortaan ook

  makkelijker toegang tot de krantendatabank Go-

  press (vroeger Mediargus). Gopress laat je toe alle

  Vlaamse kranten digitaal te consulteren (vanaf twee

  dagen na verschijning). Aan de internetcomputers

  in de bibliotheek heb je onbeperkt toegang tot

  het krantenarchief. Dankzij het netwerk van de bib

  kun je de artikels ook op je eigen laptop, tablet of

  smartphone opsnorren.

  Ook thuis kun je Gopress raadplegen nadat je je

  hebt aangemeld met je Mijn bibliotheek-account.

  Hoe registreer ik mij voor Mijn bibliotheek? Via:wevelgem.bibliotheek.be

  klik bovenaan rechts op

  Mijn bibiotheek klik op

  Registeren links op je scherm

  en volg de stappen op het

  scherm.

  Leen nu ook e-boeken

  Lees alle kranten gratis!Als je bent geregistreerd

  in 'Mijn Bibliotheek' kun je

  dankzij Gopress ook thuis

  krantenartikels raadplegen.

  In de bib heb je toegang via

  de internetcomputers, je

  eigen laptop, tablet of smart-

  phone.

  De bib is overal en altijd van jou!

 • Ma 5 mei 2014Bloedinzameling Wevelgem Rode Kruis-Wevelgem

  [email protected]

  0478 32 79 24

  [email protected]

  www.wevelgem.rodekruis.be

  Di 6 meiStartvergadering Voedselteams Wevelgem Om 19u30 in CC Guldenberg

  Wil je deel uitmaken van het voedselteam?

  Als gewoon lid of in het kernteam (het

  bestuur), zorg dan zeker voor jouw aanwezig-

  heid. Om het helemaal een succes te maken

  mag je het gerust doorvertellen aan je buur,

  vriend(in), opa, oma,.... Op deze avond kan je

  ook kennis maken met een aantal producen-

  ten. Onze Wevelgemse bioboer Pol Hannsens

  zal er zeker bij zijn!

  Zal je erbij zijn op deze avond? Graag een

  berichtje op mailadres [email protected]

  be of op de facebookpagina.

  Za 10 meiKies voor Fairtrade! www.oxfam.be

  Kom op zaterdag 10 mei naar Oxfam-Wereld-

  winkel Wevelgem en kies voor Fairtrade.

  De wereldwinkeliers verwelkomen je met een

  lekker proevertje.

  Za 10 en zo 11 mei13de Westhoekrally 7u00 tot 11u00

  Caf "'t Bankske" van

  2euro voor de 35 en 55km

  3euro voor de 80,95 en 110km

  Een uitgepijlde route voor wielertoeristen

  of betere fietsers langs landelijke weg in het

  Heuvelland. Georganiseerd door WTC De

  Vrienden.

  Korte beschrijving omlopen:

  35km: vlak parcour tot Beselare

  55km: licht golvend tot Zillebeke

  80km: licht golvend tot Kemmel

  95km: golvend parcour tot Dranouter (Kem-

  melberg als alternatief)

  110km: golvend parcour met oa Rode Berg,

  Schomminkel, Scherpenberg, Monteberg en

  eventueel Kemmelberg als Alternatief.

  Voorzieningen

  1 uitgebreide bevoorr, op 35 en 55km

  2 uitgebreide bevoorr, op 80,95 en 110 km

  en bel. boterham bij aankomst.

  Vr 16 mei4e lentetocht Start: vrije start van 7u00 tot 15u00.

  Startplaats:sporthal arena Secretaris Van-

  marckelaan te Moorsele.

  Afstanden: 6-12 en 18 km.

  GSM (Rudy Dejode) 0472 41 13 11

  [email protected]

  Mooie lentewandeling in en rond het groen-

  lint en het dorpsplein van Moorsele er is ook

  een lus voorzien in het natuurreservaat Ber-

  gelen. Wandelaars met rolwagen en kinder-

  wagen zijn zeker ook welkom net als honden.

  Er is een verzorgde rustpost voor zien voor

  een natje en een datje.

  Vr 16, 17 en 18 meiGemeenschappelijke tentoonstelling acts van het SAMW (afdeling Moorsele en We-velgem) Vrijdag 16 mei vanaf 18u00

  Zaterdag 17 mei tussen 9u00 en 12u00 en

  tussen 14u00 en 18u00

  Zondag 18 mei van 14u00 tot 18u00

  Porseleinhallen, Wevelgem

  Je kan er werken van de leerlingen van het

  Atelier Plastische Kunsten bekijken en tevens

  genieten van de verrassende acts van de

  Stedelijk Academie voor Muziek en Woord

  (afdeling Moorsele en Wevelgem). het is

  ook mogelijk er inlichtingen krijgen omtrent

  lesmomenten en inschrijvingen.

  Za 31 mei en zo 1 juniDe jaarlijkse tentoonstelling van het Atelier Plastische Kunsten 14u30 tot 18u30

  De schuur TGoet Te Wynckele

  De basisjaren (filiaal KASK-Kortrijk) en ob-

  servatiejaren van de afdeling Gullegem tonen

  hun werk op de jaarlijkse tentoonstelling van

  het Atelier Plastische Kunsten. Iedereen is

  welkom!

  VINKENZETTINGENDe lente is weer in het land, de vinken ontwaken uit hun winterslaap en zingen er weer vrolijk op los. Alvast een overzicht waar en wanneer ze hun Suskewieten op de wereld loslaten.

  DE VLAAMSE ZANGERS De vinkenzettingen vinden plaats in de Sint-

  Eloois-Winkelstraat, die telkens een half uur

  voor de start van de zetting wordt afgesloten

  voor alle verkeer, uitgezonderd brandweer en

  ambulance.

  's Morgens gaan de zettingen door van 9u00

  tot 10u00, 's avonds van 17u00 tot 18u00

  Zaterdagvoormiddag:

  19 april, 10 mei, 7 juni, 14 juni, 12 juli en 19 juli.

  Zaterdagnamiddag:

  3 mei, 10 mei, 24 mei,

  7 juni, 21 juni, 28 juni.

  Zondagvoormiddag:

  6 april, 20 april, 1 mei,

  29 mei, 1 juni, 22 juni, 6 juli, 27 juli.

  Zondag 4 mei

  Kalender www.wevelgem.be/uitinwevelgem mei 2014Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant of mail naar [email protected]

 • 23

  DE JONGE ZANGERSZondag 25 mei, vrijdag 30 mei en zondag 15

  juni om 9u00 in t Leeuwke

  Dinsdag 17 juni om 9u00 Cafe Barbara

  Zaterdag 5 juli om 9u00 Dreef Ter Walle Gul-

  legem

  Zondag 6 juli om 9u00 t Leeuwke

  Donderdag 10 juli en maandag 14 juli om 9u00

  t Goe gerecht

  Zondag 20 juli om 9u00 t Leeuwke

  Zaterdag 28 juli om 17u00 Ledenzetting t

  Leeuwke

  16, 17 en 18 mei

  Kokopelli 2014

  Kom de sfeer opsnuiven op Kokopelli 2014: optredens, animatie voor jong en oud, proe-ven van de wereldkeuken en veel meer. Een greep uit het programma: Anthony B & House of Riddim (JAM), Dubioza Kolektiv (BiH), Boban i Marko Markovi Orkestar (SRB), Amsterdam Klezmer Band (NL), Bot-tle Of Moonshine (BE), Masala Soundsystem (PL), Debademba (ML-BF-FR) en nog zoveel meer!

  Workshops en fietstochtKokopelli focust dit jaar op transport, en dit

  over de hele wereld. Zo kan je tijdens het

  festival genieten van een kortfilm in een bus

  en kan je naar de camping met een riksja!

  Tijdens het festival zijn er ook tal van work-

  shops die dit thema illustreren. Kinderen

  krijgen de kans hun eigen speelgoedtruck te

  maken, hun fiets te 'pimpen' of een heuse

  wereldreis te maken. Tieners kunnen hun

  eigen longboard maken. Alle workshops zijn

  gratis voor de festivalbezoekers.

  Op zondag 18 mei 2014 kan iedereen deel-

  nemen aan de Kokopelli-fietstocht. Deze

  gezinstocht ( 25 km) start en eindigt ter

  hoogte van het festival.

  Info16, 17 en 18 mei 2014

  In en rond 't Goet te Wynckele, Gullegem

  (Peperstraat).

  Tickets vind je op www.kokopelli.be of in Ox-

  fam Wereldwinkel, Caf Den Osse en Gouden

  Bank in Gullegem. Het festival is gratis tot 16

  jaar.

 • 24

  Colofon verantwoordelijke uitgever Marie De Clerck, schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, GSM 0475 49 65 53, E [email protected] | redactie, lay-out & grafisch ontwerp Cel Communicatie, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem,

  E [email protected] | Drukwerk Drukta, www.drukta.be

  SluitingsdagenAdministratieve diensten Wevelgem en het OCMW do 1, vr 2, do 29 en vr 30 mei 2014.

  Openbare marktEr is geen openbare markt in Wevelgem op woensdag

  28 mei. Op donderdag 1 en 29 mei gaat de openbare

  markt in Moorsele door.

  Contacteer je gemeente Gemeentebestuur

  Vanackerestraat 16

  8560 Wevelgem

  056 433 400

  [email protected]

  www.wevelgem.be

  @Wevelgem8560 #Wevelgem

  www.facebook.com/wevelgem8560

  WachtdienstenApothekers De apotheek van wacht is terug te vinden via:

  0903 922 48 ( 1,5/ minuut)

  geowacht.be

  Huisartsen Centraal oproepnummer 056 40 47 48

  Tandartsen Centraal oproepnummer 090 33 99 69

  De tandarts is beschikbaar in het weekend en op

  feestdagen van 9u00 tot 18u00

  politiezone GrensleieCentraal oproepnummer 056 51 01 11

  BIN WevelgemVolg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk

  www.bin-wevelgem.be

  @Wevelgem8560

  MeldpuntMeldingen en klachten

  056 433 433

  [email protected]

  @

  @

  Breng jij onze gemeente in beeld?

  Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook met

  hashtag #igwevelgem en wie weet haalt jouw foto

  onze fotomuur.