i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

22
NUP live! Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Transcript of i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Page 1: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

NUP live!Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Page 2: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Een kijkje in de i-Spiegel

De spiegel die vooruitkijkt

Page 3: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

8-3-2012

Page 4: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

8-3-2012

Page 5: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

8-3-2012

Page 6: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Basisregistratie Andere registratie

• Verschillen• Overeenkomsten• Bijna-overeenkomsten

Dienstverlening

Handhaving

Beheer

Bedrijfsvoering

€Eigen

organisatie

Klanten(Burgers &

Ondernemers)

Bestuurlijke thema’s

Organisatie-verbetering

Datakwaliteit

Potentiële baten

1.

3.

2.

Gebruik Stelselvan Basisregistraties

Page 7: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Voorbeelden van indicatoren• Buitengemeentelijk gebruik• Vertrokken onbekend waarheen• Prefill van e-formulieren• Geen kwijtschelding aangevraagd• Uitkeringen op een briefadres• Niet teruggehaalde WMO-hulpmiddelen• Overleden grondbezitters• Inning OZB

8-3-2012

Page 8: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

I-spiegel

Data vergelijking bouwgegevens

Een project voor de hele organisatie

Page 9: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

De Wolden

• Gemeente in Drenthe• Circa 24.000 inwoners

• Dienstverlening staat centraal

Page 10: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Waarom doen wij mee?

• Een aantal zaken gaan goed• Een aantal zaken kunnen beter

• Basisregistraties zijn bron en leidend

• Financiële consequenties

Page 11: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Wat heb je nodig om mee te doen?

• Lef en vertrouwen – ambtelijk als bestuurlijk.

• Draagvlak– ambtelijk en bestuurlijk.

Page 12: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Eigen case ingebracht in I-spiegel:

bouwgegevens

Page 13: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Aanleiding

• Optimalisatie van WABO-proces• Leidt tot vergunning

• En dan……

Page 14: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Vervolgprocessen

• Na het verlenen van vergunning:– Toezicht– Handhaving– WOZ– BAG– En eventueel GBA

• Input voor Algemene Uitkering

Page 15: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Verschil

• In registratie:– Vergunningensysteem– WOZ– BAG– GBA

• Niet volledig gekoppeld• Andere mijlpalen

Page 16: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Mijlpalen

• Controles van vergunning– Input voor status pand: BAG

• Bijhouding WOZ:– Nav vergunning– Input voor status pand: BAG

• BAG:– Bijhouding status pand– Leverancier CBS

• GBA:– Inschrijving levert status pand

Page 17: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Taxatie en Toezicht

1048 WOZ objecten

met Provasnummer

Waarvan: 849

Gereed gemeld610 vergunningen

niet gereed gemeld

Waarvan: 257 wel in WOZ gereed

En: 85 niet gereed in WOZ

En: 267 niet in WOZ

Civision WOZ Provas

Page 18: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Acties

• Analyse I-spiegel• Optimalisatie proces:

– Rol vergunninghouder– Rol toezicht– Rol WOZ– Rol BAG

• Integratie architectuur

Page 19: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

1e analyse

1048 WOZ objecten

met Provasnummer

Waarvan: 849 Gereed gemeld in WOZ

85 niet gereed Provas en WOZ

114 wel gereed Provas en niet gereed in WOZ

Page 20: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Eindresultaat

• Eenduidige, afgestemde informatie:– over status pand

• Toezicht• WOZ• BAG• CBS

– In gemeentelijke processen• Juiste basis voor Algemene Uitkering:

– 10 mutaties niet gemeld is € 5000,-

Page 21: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Batenindicatoren per basisregistratie in beeld

Page 22: i-Spiegel: kwaliteit van gegevens als graadmeter voor presentaties

Vragen of meer weten?14.20 uur: workshop i-Spiegel met Arre

Zuurmond en de Middelsee gemeenten in zaal 15 Dexter.

[email protected]