Presentaties Waarderingscongres 16092014

Click here to load reader

 • date post

  26-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentaties Waarderingscongres 16092014

Transcript of Presentaties Waarderingscongres 16092014

 • Dag van de Waardering 16 september 2014Gepresenteerd door middagvoorzitter Marcel de Boer, Managing Director Troostwijk

  seminarS P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminar Prof. dr. Jan Latten, Universiteit van Amsterdam

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De vastgoedmarkt: Anders denken en anders doen

  Jaap Koelewijn

  16 september 2014

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Agenda

  Kennismaking

  Macro trends

  Specifieke ontwikkelingen in de markt:

  Vraag, aanbod en financiering

  Het waarderingsvraagstuk

  Oplossingsrichting

  Afronding en discussie

  2

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Kennismaking

  Jaap Koelewijn; Studie economie aan de VU (1983); promotie (1992)

  Beleggingsanalist en vermogensbeheerder bij MeesPierson en Rabo/Robeco

  Hoofd research AFM

  Zelfstandig sinds 2000

  Commissaris bij twee investeringsmaatschappijen

  Vastgoed en zeeschepen

  3

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Rijp voor de sloop

  4

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • If it does not kill you

  In mijn professionele leven heb ik twee keer zeer bewust een hype en de daaropvolgende crash meegemaakt

  Als belegger in 1999 en 2000

  Als toezichthouder in 2007-2008

  Wat mij verbaasd heeft, is de geringe bereidheid van mensen (inclusief mijzelf) om signalen op te pakken en er naar te handelen

  5

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Over schokken gesproken

  6

  Over schokken gesproken

  6

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Lessons learned

  Mensen en organisaties ontkennen de signalen dat er een probleem is

  Voor de crisis piekten de indexen van huurprijzen en scheepsvrachten

  Dat er een hype was, stel je pas achteraf vast

  Terwijl de signalen er al waren

  Een probleem onderkennen er naar handelen is blijkbaar erg moeilijk

  Nog moeilijker: onderkennen dat er een fundamentele verandering is

  7

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • En wat doen we ermee?

  Mijn analyse is dat de wereld er echt anders uitziet en dat de veranderingen niet af zijn

  Er is geen tijdelijke dip, maar er vinden een aantal trendbreuken plaats

  In de financile sfeer: einde aan goedkoop en snel geld

  Structurele veranderingen in de vraag

  Dat dwingt de sector tot ingrijpende aanpassingen van het aanbod en de waardering

  8

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De macro trends

  Twee belangrijke ontwikkelingen

  Veranderingen in de financile sector

  Minder financieringscapaciteit

  Minder beschikbaarheid lang vermogen

  Match tussen vraag en aanbod is suboptimaal

  Toezicht werkt procyclisch

  9

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De macro trends

  Veranderingen in de rele sector

  Door demografie minder groei qua volume

  Aard van de vraag verandert kwalitatief

  duur van de vraag verandert

  Door nieuwe technologie minder vraag

  10

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Gemakkelijk geld is niet meer

  11

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Goedkoop geld

  De wortels van de huidige financile problemen liggen eigenlijk in het begin van de jaren 80

  Door monetaristische aanpak van de autoriteiten werd de inflatie uit het systeem verjaagd

  Daardoor kon uiteindelijk de rente dalen en kregen de financile markten sterke impulsen

  De voordelen wogen lang op tegen de nadelen, maar uiteindelijk ontspoorde het beleid

  12

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • The great moderation

  13

  Stabiele groei

  The great moderation

  13

  Stabiele groei

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Stijging ratio schulden/BBP na 1980

  14

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Na 2003..

  Extreme verruiming na 9-11 accommodeerde de ontsporing van de Amerikaanse huizenmarkt

  Crisis kreeg een wereldwijde dimensie omdat de hypotheekobligaties wereldwijd in de portefeuilles waren opgenomen

  Overmatige kredietexpansie in combinatie met verzwakking bankbalansen leidde tot een systeemcrisis

  15

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Leven op de pof

  16

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Bazel III/AQR

  Autoriteiten dwingen banken hun balansen te verbeteren:

  Meer kapitaal

  Minder concentratie op vastgoed

  Betere match tussen looptijden:

  Er is minder lang geld beschikbaar door funding gap banken

  Gevolg: banken bouwen hun exposure af en verzwaren hun criteria

  17

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Asset Quality Review

  Door de AQR zijn de banken gedwongen hun hele portefeuille nog eens door te lichten

  Dat zal leiden tot verdere afbouw van de portefeuille; herkapitalisatie is beperkte optie

  Sector heeft verder nog steeds te maken met een reputatie issue

  Conclusie: ondanks extreem lage rente is er weinig financieringsruimte

  Procyclische reactie toezichthouders

  18

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De aanbodkant

  Drie structurele veranderingen

  Economische activiteiten in Nederland concentreren zich steeds meer in metropolen

  Noordvleugel Randstad/regios Eindhoven/Nijmegen

  Leegloop in perifere gebieden

  Demografische ontwikkelingen leiden tot minder vraag, vraag verandert kwalitatief

  19

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De aanbodkant

  Door het nieuwe werken neemt de vraag naar kantoorruimte af

  Als er nog vraag is, dan is die fundamenteel anders

  Het nieuwe werken vereist een andere inrichting

  Meer flexibiliteit

  Grote druk om duurzaam te werken

  Minder vraag naar winkelruimte; concentratie op toplocaties

  De periferie verkruimelt

  20

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De levenscyclus

  De levenscyclus van gebouwen (woningen/kantoren en winkels) wordt korter

  Andere samenlevingsvormen

  Andere manier van werken

  Andere manier van inkopen

  Dit heeft verstrekkende gevolgen voor bouwers

  Je bouwt niet meer voor 40 jaar of langer

  Feitelijk moet bij de bouw al geanticipeerd worden op herbestemming

  21

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De levenscyclus

  Het oude bouwen past bij het beeld van de oude economie; na gebruik wegwerpen

  Het nieuwe bouwen zal zich moeten richten op duurzaamheid; zowel bij de bouw als het gebruik

  22

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Gevolgen

  Een aanzienlijk deel van de bestaande capaciteit heeft geen toekomst

  Transformatie is geen echte optie

  Herbestemming alleen mogelijk op goede locaties

  Vaak zal alleen sloop een optie zijn

  23

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Andere gevolgen

  Sector zal een oplossing moeten vinden voor het korter worden van de levensduur en de gevolgen duurzaamheid

  Duurzaam bouwen kost meer, maar de exploitatie is aantrekkelijker

  Dit vraagt ook een andere attitude van financiers

  Er zijn andere vormen van eigendom/gebruik noodzakelijk

  24

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Het waarderingsvraagstuk

  Twee componenten: conjunctureel en structureel

  Conjunctureel: hoe kun je waarderen met een lange rente van 1%

  Rente is verlaagd door zwakke economie en zeer agressief monetair beleid

  Risicopremie is sterk gedaald

  Risico van een asset bubble is weer actueel

  Autoriteiten reageren mogelijk met restricties: selectieve kredietgroei

  25

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Het waarderingsvraagstuk

  Naar mijn gedachte zou er bij het taxeren met een aangepaste rente gewerkt moeten worden

  We mogen hopen dat de rente ooit weer gaat stijgen en dat de risicopremies oplopen

  Een pasklaar antwoord heb ik niet, maar klakkeloos toepassen DCF modellen kan rampzalig uitpakken met de huidige lage rente

  Ik ben benieuwd hoe u daarover denkt

  26

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Het waarderingsvraagstuk

  Veel lastiger is de waardering voor de lange termijn

  Uitgangspunt kan niet langer een investeringsperiode van 40 jaar zijn

  Economische veroudering gaat sneller

  Meer noodzaak tot ingrijpende investeringen na 15/20 jaar

  Geen lineaire berekeningen, maar scenarios

  27

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Verhoudingen

  De verhoudingen tussen eigenaren en gebruikers zal veranderen

  Zeer lange huurcontracten zijn lastig te verkopen

  Er zullen andere vormen van samenwerking tussen eigenaren en gebruikers komen

  Inclusief afspraken over investeringen en herontwikkelingen

  28

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Conclusies

  Er is sprake van drie trendbreuken

  Er is een einde gekomen aan de beschikbaarheid van snel en goedkoop krediet

  De vraag is structureel veranderd; dat hangt samen met de onderliggende structuurveranderingen in de economie:

  Het nieuwe werken; demografie en woon- en winkel gedrag

  Het aanbod sluit niet aan op de vraag en de veranderende behoeften

  29

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Conclusie

  De transformatie is in volle gang, maar nog niet afgerond

  Er komen andere verdienmodellen

  De waardering zal zich moeten aanpassen

  De pijn is nog niet geleden

  30

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De take away

  Waarderen en taxeren was altijd al met veel onzekerheden omgeven

  Het verschil is dat het nog complexer is geworden

  Maak uw uitgangspunten duidelijk

  Toon scenarios

  Hou rekening met de veranderingen en aanvaard ze!

  31

  seminarProf. dr. Jaap Koelewijn, zelfstandig adviseur en hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Pauze van een half uur met koffie en thee

  seminarS P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • xxxProf. Dr. Paul HilbersDivisiedirecteur Toezicht beleid - De Nederlandsche BankHoogleraar Toezicht Financile Sector - Nyenrode Business Universiteit

  Het belang van vastgoedmarkten voor het prudentile toezicht

  Dag van de Waardering 16 september 2014Nyenrode Business University

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 2DNB

  Vastgoed is van groot belang voor economie en financile sector Grote maatschappelijke en economische waarde

  Substantieel deel nationale inkomen

  Belangrijke activa categorie van financile instellingen

  Maar ook: vaak een rol bij crises

  Vastgoed is van groot belang voor economie en financile sector

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 3DNB

  Vastgoedmarkten niet altijd in evenwicht Sterk cyclisch karakter

  Imperfecte informatie over de toekomstige vraag

  Aanbod op korte termijn rigide

  Speculatieve en psychologische krachten

  Vastgoedmarkten zijn niet altijd in evenwicht

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 4DNB

  Transmissiekanalen van vastgoedcrisis

  Bron: Bewerkte versie van Duca and Muellbauer (2013).

  Vastgoedproblemen

  Minder vraag naar vastgoed

  Afname kapitalisatie financiele instellingen

  Afname bouwproductie

  Huizenprijzen en vermogen, minder

  consumptie

  Tegenpartij risico, impact op

  geld- en kapitaalmarkt

  Aanscherping van kredietvoorwaarden

  voor alle leningen

  Afname in GDP groei

  1 2 3 4

  Transmissiekanalen van vastgoedcrisis

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 5DNB

  Prijsontwikkeling commercieel vastgoed - marktsegmentenJaar-op-jaar verandering, in procenten.

  Bron: IPD/ROZ.

  -15

  -10

  -5

  0

  5

  10

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

  Winkels Kantoren Woningen Industrieel

  De commercile vastgoedmarkt maakt een moeilijke periode door

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 6DNB

  Vastgoedmarkten niet altijd in evenwicht Het waarderen van vastgoedobjecten is vaak een uitdaging

  Goede waarderingen zijn van groot belang; ook voor de financile stabiliteit

  DNB en de AFM hebben daarom de afgelopen jaren de sector opgeroepen realistisch te waarderen

  DNB en de AFM zijn ook actief in gesprek met de sector om de transparantie en de kwaliteit van waarderingen en waarderingsprocessen te verbeteren

  Het belang van goede vastgoedwaarderingen

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 7DNB

  Vergroot de transparantie over de kwaliteit van uitzettingen van banken Gedetailleerde analyse door DNB op basis van IFRS regels en

  prudentile buffers Maatregelen nodig indien een bank na AQR een kapitaaltekort heeft tov

  de norm van 8% Common Equity Tier 1 kapitaal

  Stress Test

  Asset Quality Review

  Inzicht in de weerbaarheid van banken voor stress scenarios Stress Test berekeningen uitgevoerd door banken, met strenge

  kwaliteitscontrole door DNB en ECB De AQR resultaten worden verwerkt in de Stress Test dmv de Join-Up Maatregelen nodig indien een bank in het stress-scenario een

  kapitaaltekort heeft tov de norm van 5,5% Common Equity Tier 1 kapitaal

  Talk of the town - De Comprehensive Assessment

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 8DNB

  Join-up

  Publicatieresultaten

  Supervisory Dialogue

  Juli Sep NovAug Oct

  ECB persbericht over publicatie-

  templates

  Stress Test Handboek

  gepubliceerd

  Joint Supervisory Teams beoordelen kapitaalplannen

  Bij tekort:opstellenkapitaal-

  plan

  Vandaag

  Stress Test

  AQR

  Dec

  Talk of the town - AQR en stresstest grotendeels volbracht

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 9DNB

  Vastgoed is van groot belang voor economie en financile sector Vastgoedmarkt essentieel voor groei en stabiliteit

  Toezichthouders alert op risicos (AFM en DNB) Prudentile risicos Integriteitsrisicos

  Meer aandacht voor waarderingsprocessen en transparantie

  Problematiek voor woning- en vastgoedmarkt verschilt

  Evenwichtige beleidsmix is belangrijk

  Afsluiting

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • 10DNB

  Dank voor uw aandacht Dank voor uw aandacht!

  seminarProf.dr. P.L.C. Hilbers, directeur Toezicht beleid DNB en hoogleraar Financieel Toezicht Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Een transparante vastgoedwaardering haalbaar.?

  Geen keuze maar een noodzaak

  Breukelen, 16 september 2014

  F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Fijn h al die veranderingen en onzekerheid.

  Waarderen is

  Waarderingskringloop

  Respons

  Waardering nog wel te bepalen?

  De vervolgopgaven.

  Waarderen moet worden.

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Fijn h al die veranderingen en (on) zekerheid

  Gaat het dan nooit meer normaal worden.?

  U maakt(e) het allemaal mee..

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waarderen is.

  Een foto van een mistige situatie.

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waarderings-kringloop Het spel, de spelers, variabelen en afhankelijkheden

  Verschaffer + Experts

  Accountant en deskundigen

  WensenBestemming/ FunctieLocatieLooptijdKwaliteitRisico (profiel)MarktEtc

  Variabelen

  TOEZICHTHOUDERS (AFM/RvC)STAKEHOLDERS (Bank, Aandeelhouders) BELANGHEBBENDEN (Personeel, maatschappij)

  Professioneel kritische instelling

  (PKI)

  Uitkomsten

  RendementRisicosImagoWaarderingPortefeuillestrategieEtc

  Gewijzigde omstandigheden nu en toekomst

  Bijvoorbeeld: krimp, technologie, markt, imago

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Respons Issues, reacties en effecten

  Maatschappelijke discussies Waarde-implosie.. Rol accountant Kwaliteit externe deskundigen Beeld vastgoed(-sector) Continuteitsvraagstukken

  Weten we wie wat en hoe doet COS 620 NBA / PTA goed gewaardeerd Best practices Toezicht Rolverdeling en verwachtingen

  Effecten Professionalisering Opmaat voor eenduidiger aanpak Opinievorming Uitspreken (eerste) behoeften

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waardering nog wel te bepalen?

  The big shift & impact

  PAST > PRESENT > FUTURE^?FUTURE^??..?

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • De vervolg opgaven ..Het zal en kan niet meer zo worden zoals het was

  Businesscase & uitgangspunten

  Risicos in beeld en delen

  Scenarios: n is geen

  PKI +

  Blijven scherpen (hard & soft controls)

  Aanpak beter kunnen uitleggen

  Gezamenlijke verslaggevingsopgave

  Implementeren, borgen en toetsen kwaliteitsmaatregelen

  Wennen aan effecten verdergaande veranderingen

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waarderen moetworden..

  Een SCHERPE foto met ONZEKERHEDEN BENOEMD

  seminarFrank van Kuijck RA RO EMIA, Partner bij Deloitte Nederland

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Gewaardeerd vastgoed Van waardeloos naar waardevol

  Gerben van Dijk, Waarderingscongres, 16 september 2014

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waarde - waardering

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Zonder leven is uw verzameling beton, staal en glas letterlijk waar-de-loos. Sjoerd Feenstra, Directeur Urhahn Urban Design

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Gribus is goud waard!

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Onze waardering voor bestaand vastgoed

  8 miljoen m2 kantoren

  12 miljoen m2 bedrijfsruimte

  4 miljoen m2 zorgvastgoed

  1,75 miljoen m2 winkels

  400.000 woningen

  hectaren vol braakliggende bouwgrond

  En daarmee zijn we er nog niet

  In Leiden stonden op 1 juli 2013 2770 woningen leeg, waarvan 1124 langer dan 1,5 jaar

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Paradigma: economische groei = ruimtevraag

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Naar een ander DNA

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Bouwgrond

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Uitdaging: onze herbestemmingscapaciteit laten groeien in een markt vol overvloed

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waarde toevoegen aan uw vastgoed

  revitaliseren van oude gebouwen

  tijdelijk hergebruik

  herbestemming/transformatie

  sloop/(nieuwbouw)

  herontwikkeling van gebieden

  functies toevoegen

  royaal ruimte nemen

  Nieuwe betekenis geven

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waardestromen

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Waardecreatie/ shared value

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist. Epictetus, via @Omdenken

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Calandstraat Rotterdam

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • The Student Hotel Rdam - uitbreiding

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • OLV Helmond

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Energiebunker Hamburg

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Zuidpark - Urban farming

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Reclamezuil

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Kunst

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Campus Diemenzuid

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Ruilverkaveling

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Gebouw als grondstofbank

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Zonder leven is uw verzameling beton, staal en glas letterlijk waar-de-loos. Sjoerd Feenstra, Directeur Urhahn Urban Design

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Veel waarde en waardering gewenst!

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Dank voor uw aandacht!

  http://nl.linkedin.com/in/vandijkgerben

  @gerben_vandijk @VernieuwingBouw

  [email protected] 06-28345238

  www.vernieuwingbouw.nl www.kennisbankherbestemming.nu www.guldenfeniks.nl

  seminarGerben van Dijk, Procesmanager - Vernieuwing Bouw

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • L ea de rs h ip E n t rep r ene u rsh ip S t e wa r dsh ip

  Dag van de waardering

  Over bomen en oerwouden

  Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS

  [email protected] +31 (0)346-291 291 www.nyenrode.nl

  16 september 2015

  seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • T.M. Berkhout 6-2014 5

  International Valuation Standards (IVS)

  International Financial

  Reporting Standars (IFRS)Richtlijnen jaarverslaggeving, PTA,

  WOZ, handboeken

  Taxatiepraktijk

  EVS, RICS

  seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Wat heeft u nou aan dat taxatiegeweld? Interne beheersing: meer greep op taxaties disciplinering eigen organisatie

  Jaarrekening Investeringsbeslissingen Fraudepreventie

  seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Het taxatieproces en uw organisatie

  CLIENT

  TAXATEUR

  Opdracht-brief Informatie

  Vastleggen Taxatie

  ConceptTaxatierapport

  Definitiefrapport

  Definitiefrapport

  Interneanalyse

  Internerapportage

  Jaarrekening

  1 2 3 45

  6

  C O M M U N I C AT I E

  Bron: drs. Hans D. Grnloh RA MRE - Nyenrode

  seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Tip 1: organiseer het taxatieproces (PH 1117)

  seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Tip 2: leg een transactieregister aan1. Voortraject van eerste contact/voorbereiding2. (Externe/interne) taxaties3. Vergelijking taxatie met koopsom4. Betaalde of ontvangen prijs per object5. De betrokken contractpartijen6. Business rationale van de transactie7. Wijze van financiering8. Geschiedenis 9. CDD-onderzoek10. Fiscale en juridische aspecten

  seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Tip 3: eis eenIVS-rapportage

  seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • seminarProf. dr. Tom M. Berkhout, Nyenrode Business University

  S P O N S E R E D B Y

  #vjwc

 • Afsluiting door middagvoorzitterStart netwerkborrelVastgoedjournaal en Troostwijk bedanken u voor uw komst.

  seminarS P O N S E R E D B Y

  #vjwc