Het Lerend Wijkcentrum Bouwlust

download Het Lerend Wijkcentrum Bouwlust

of 15

 • date post

  05-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Magazine over het Lerend Wijkcentrum Bouwlust

Transcript of Het Lerend Wijkcentrum Bouwlust

 • Het

  LEREND WIJKCENTRUM

  In deze uitgave:De kracht van de lerende wijkcentra 4IN DE MEDIA Projecten in Beeld, lerende wijkcentra 8IN DE MEDIA Wethouder Van Alphen opent Lerend wijkcentrum Den Haag 9IN DE MEDIA Leren in de praktijk 11IN DE MEDIA Aanval op de schooluitval 12IN DE MEDIA Lerend wijkcentrum geselecteerd voor manifestatie Buurtalliantie 16Lerende wijkcentrum, samen leren in de praktijk! 17IN DE MEDIA Het neusje van de Zorg, Welzijn en Sport 19Sociale innovatie in een krachtwijk in Den Haag 20IN DE MEDIA Werken in de wijk 22Het Lerende Wijkcentrum op internet 26IN DE MEDIA ROC Mondriaan wint Haagse Onderwijs Prijs 2011 27

  Haagse Onderwijsprijs 2011 Samen leren in de praktijk Kracht van de lerendewijkcentra

  De

  krac

  ht

  van d

  e w

  ijk

 • Lerend Wijkcentrum Bouwlust

  Beste lezer,

  Met plezier en trots presenteren wij de 1ste uitgave van het magazine van de Lerende Wijk-centra. We zijn trots op het Lerend Wijkcentrum en trots op alle aandacht die het Lerend Wijkcentrum heeft.

  Het lerend wijkcentrum Bouwlust staat al sinds 2007 in de belangstelling van tijdschriften, kranten, internetsites, gemeente, brancheorganisaties en andere media. Al deze artikelen, documenten, fotos en verhalen vertellen iets over het concept Lerende Wijkcentra. Om u een beeld van dit concept te geven heeft ROC Mondriaan het initiatief genomen een aantal van de verschenen artikelen te bundelen in een magazine.

  In dit eerste magazine staat het Lerende Wijkcentrum Bouwlust centraal.

  Veel leesplezier en inspiratie!

  INLEIDING

 • Lerend Wijkcentrum Bouwlust

  ROC Mondriaan startte in 2007 samen met Stichting MOOI, Hoge school InHolland, de Haagse Hogeschool, VMBO Zuidwest en kenniscentrum Calibris het concept Het Lerend Wijkcentrum.

  Met het Lerend Wijkcentrum is er een dynamische relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt ontstaan. Deze relatie leidt tot professionele en uitdagende stages die ingebed zijn in het onderwijscurriculum. De slagingspercentages zijn hoog. Ook bij de studenten die extra aandacht nodig hebben.

  Ruim 60 studenten en leerlingen van verschillende onderwijsinstellingen ( Haagse Hogeschool, InHolland, ROC Mondriaan en VMBO zuidwest ) werken samen in ver-schillende teams in het Wijkcentrum Bouwlust ( Stichting MOOI ) en draaien daar met elkaar zo goed als alle activiteiten die zich afspelen binnen en buiten de muren van het wijkcentrum. De essentie is dat de studenten van elkaar leren en worden uitgedaagd de eigen talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor (innovatieve) oplossingen. Studenten worden opgeleid als medewerker van de toekomst in een rele beroepssituatie en maken hierdoor een goede start in hun leerloopbaan.

  BegeleidingHboers coachen de Mbos die op hun beurt weer de VMBO leerlingen begeleiden. Zelf worden de studenten intensief begeleid door professionals uit het werkveld en de docenten van de scholen, die meerdere dagdelen aanwezig zijn en zowel klassikaal als individuele lesactiviteiten verzorgen. De studenten gaan tijdens deze beroeps-praktijkvorming periode niet meer naar school, maar krijgen onderwijs op locatie. In het project wordt het leerklimaat bewaakt en randvoorwaarden gecreerd om te mogen leren. De verantwoording hiervoor ligt bij de praktijkopleider, in samenspraak met de docenten van de onderwijsinstellingen.

  Onderwijs in de wijkHet concept Lerend Wijk Centrum wil jongeren uit de wijk (zonder startkwalificatie) de kans bieden om, in de eigen vertrouwde ( en niet-schoolse) omgeving, een prak-tisch opleiding te volgen. Bijvoorbeeld de opleiding helpende zorg en welzijn, of assistent fitness. Het lerend wijkcentrum gaat fungeren als wijkschool. De jongeren uit de wijk zullen de studenten van het Lerend Wijk Centrum zien als positief voor-beeld en rolmodel.

  Winnend conceptKenniscentrum voor leren in de praktijk, Calibris heeft het Lerende Wijkcentrum in 2009 uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in de sector Welzijn. Onlangs heeft wethouder van onderwijs Ingrid van Engelshoven de Haagse onderwijsprijs 2011 uitgereikt Deze prijs wordt uitgereikt in het kader van Talentontwikkeling .

  De ambities in de wijkTot zover de onderwijskundige kant van het conceptHet concept Lerend Wijkcentrum gaat uit van bestaande structuren in de wijk en sluit daarop aan. Welke behoefte leeft er in de wijk? Wat heeft de wijk nodig? Welke ambities heeft het welzijnswerk en de gemeente in de wijk. Welke zorginstellingen en organisaties ( werkgevers ) zijn er gevestigd in de wijk en welke samenwerking en afstemming is er mogelijk. Na een analyse van bovenstaande wordt er bepaald op welke wijze het onderwijs kan aansluiten bij de behoeften in de wijk. Het is een samenspel tussen de wijk(bewoners) de werkgevers in de wijk en het onderwijs.

  Nieuwe impuls voor het welzijnswerkMet het Lerend Wijkcentrum heeft het welzijnswerk in de wijk Bouwlust en nieuwe impuls gekregen.

  Er is meer mogelijk door de komst van de stagiaires, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. De frisse inbreng van studenten heeft geleid tot nieuwe en kwalitatief goede activiteiten. Het welzijnswerk heeft de mogelijkheid om activiteiten uit te proberen om te zien of zij goed gaan lopen. Het speerpunt van stichting MOOI om vernieuwde activiteiten op te zetten kreeg met behulp van de stagiaires meer invulling. Er zijn nieuwe projecten gestart zoals de opzet van een Jongeren Preventie Team, activiteiten voor allochtone vrouwen en er is speciaal voor de meiden in Bouwlust een meidensoos opgezet. De studenten van het Lerend Wijkcentrum worden in het jongerenwerk ingezet bij de talentontwikkeling van jongeren uit de wijk.Behalve het uitbreiden van de activiteiten, heeft het Lerend Wijk Centrum ook een kwalitatieve impuls gekregen. Er is nu een handboek waarin de verschillende processen beschreven staan, dit komt de continuteit en kwaliteit van de activiteiten ten goede. De welzijnswerkers in het Lerend Wijkcentrum hebben met de komst van de studenten minder uitvoerend en meer coachend leren werken. De welzijnswerker nieuwe stijl realiseert zijn doelen met inzet van stagiaires, vrijwilligers en het steunsysteem van mensen zelf.

  Een niet te stoppen OlievlekHet Lerend Wijkcentrum Bouwlust in Den Haag heeft zich in de afgelopen 4 jaar voortdurend uitgebreid met pro-jecten die de wijk ten goede komen.Het lerende wijkcentra startte met de MBO opleiding Sociaal Cultureel Werk en de HBO opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming. De studenten hielden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in het wijkcentrum. Gaande weg het tweede en verdere projectjaren zag de projectgroep grote kansen om het concept LWC uit te breiden met andere aanverwante projecten en initiatieven. Een paar voorbeelden:

  I-Shops van MOOIDe I-Shops zijn een initiatief van de gezamenlijke welzijnsorganisaties in Den Haag en de gemeente. Ze maken deel uit van het netwerk voor informatie en advies van de gemeente Den Haag.I-Shop is de plaats waar buurtbewoners welkom zijn voor informatie en advies over alles wat hen bezig houdt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen en ontspanning. De I-Shops van MOOI zijn gevestigd in de buurtcentra en onder andere in wijkcentrum Bouwlust. De projectgroep van het Lerende Wijkcentrum heeft de I-Shop gentegreerd in het Lerende Wijkcentrumconcept en de I-Shop be-mand met stagiaires van de opleiding Sociaal Maatschappelijke dienstverlening. De I-shop kreeg met de komst van deze stagiaires een continue bezetting en een nieuwe impuls.

  School Maatschappelijk Werk Studenten van de opleiding Maatschappelijke Werk die stage lopen in het Lerende Wijkcentrum begeleiden de VMBO leerlingen van het VMBO-Zuidwest. Hiermee heeft het bestaande schoolmaatschappelijk werk meer tijd en handen voor de deze veelal tijd en aandacht vragende doelgroep met relatief veel zorgleerlingen.De inschakeling van maatschappelijk werk studenten (3e jaars) is ook bedoeld om andere MBO stagiaires die dreigen overbelast te raken te coachen. Met deze peer to peer coaching hoeft er minder beroep te worden gedaan op pro-fessionele ondersteuning (docent/agoog/hulpverlening) en wordt VSV voorkomen.

  Resto Kleurrijk en Help 17Ambities van de gemeente Den Haag en stichting MOOI en ROC Mondriaan zoals Gezond Geweten, eenzaamhei-dbestrijding en koppeling van Jong en Oud vonden hun weg in het concept Lerend Wijkcentrum. Resto Kleurrijk en Help 17 zijn een Win-Win situaties pur sang.In Resto kleurrijk koken studenten van de opleiding helpende zorg&welzijn bijna dagelijks een Gezonde warme 3 gangen-lunch voor mensen uit de wijk die het prettig vinden om in gezelschap te eten. Deze lunch wordt aangeboden tegen een tarief van 4,00. De studenten leren naast gezond koken ook hospitality vaardigheden

  DE KRACHT VAN DE LERENDE WIJK CENTRA De studenten leren van elkaar en worden uitgedaagd om hun eigen

  talenten te ontwikkelen

  4 5

 • zoals gastvrouw/gastheer zijn. De diabetes vereniging heeft aansluiting gevonden bij Resto Kleurrijk en organiseert samen met de studenten kookcursussen voor diabetici. Ook worden er kookcursussen voor mannen gegeven.

  Help 17Bij loket Help 17 ( lees: help-eens-even ) kunnen wijkbewoners terecht voor vragen die niet ( meer) worden vergoed door de AWBZ en de WMO. Studenten van ROC Mondriaan geven ondersteuning bij de uitvoering van deze diensten en voorzien daarmee in een behoefte in de wijk. De studenten worden hierbij intensief begeleid. Met de implementatie van Help 17 in het Lerende Wijkcentrum draagt het concept bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van oudere en hulpbehoevende wijkbewoners. Er is een goede samenwerking tussen Help 17 als onderdeel