Hematologie Roadshow - Ijzer teveel

download Hematologie Roadshow - Ijzer teveel

of 45

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Te veel ijzer Dr. Dimitri Breems Internist-Hematoloog Afdeling Hematologie ZNA Stuivenberg Hemosiderose toegenomen ijzervoorraad Definities 24 1 IJzerhomeostase 242 24 3 • Verhoogde transferrine saturatie • Verhoging niet-transferrine gebonden ijzer • Afgeven van ijzer aan weefsels met hoog transferrine receptor niveau (hart, lever, schildklier, gonaden, pancreas) 24 4 Vraag 1 24 DIABETES Hemochromatose Heart Free Iron Liver 246 Symptomen van hemochromatose 247

Transcript of Hematologie Roadshow - Ijzer teveel

 • Te veel ijzer

  Dr. Dimitri BreemsInternist-HematoloogAfdeling HematologieZNA Stuivenberg

 • 24

  Definities

  Hemosiderosetoegenomen ijzervoorraad

  Hemochromatoseverhoogde ijzervoorraadtekenen van weefselbeschadigingsymptomen

  1

 • 242

  IJzerhomeostase

 • 24

  IJzermetabolisme

  3

 • 24

  Hemosiderose

  Toename ferritine Afname transferrine receptor niveau Onder invloed van iron responsive element

  binding protein

  Verhoogde transferrine saturatie Verhoging niet-transferrine gebonden ijzer

  Afgeven van ijzer aan weefsels met hoog transferrine receptor niveau (hart, lever, schildklier, gonaden, pancreas)

  4

 • 24

  Wat kan een gevolg zijn van ijzerstapeling?

  1. Levercirrose2. Diabetes3. Hartfalen4. Hypothyrodie5. Levercirrose, diabetes, hartfalen6. Alle bovenstaande (juist)

  Vraag 1

 • 246

  Free Iron

  Liver

  Heart

  Endocrine organsCIRRHOSIS

  ARRHYTHMIA HEART FAILURE

  DIABETES

  Hemochromatose

 • 247

  Symptomen van hemochromatose

 • 24

  Indeling oorzaken hemochromatose

  Hereditaire hemochromatose

  Toegenomen intake (dietair/medicamenteus)

  Multipele erytrocyten transfusies

  Toegenomen ijzerabsorptie bij ineffectieve erythropoiese

  Chronische leverziekten(hepatitis B/C, alcohol)

  8

 • 24

  Vraag 2

  Hoeveel ijzer zit er in een zakje bloed?

  1. 25 mg2. 50 mg3. 100 mg4. 200 mg (juist)5. 400 mg

 • 2410

  Bloedtransfusie

  Normale dagelijkseijzerinname

  1-2 mg

  Elke eenheid packed cells

  200200--250 mg250 mg

 • 2411

  Wanneer wordt ijzer een probleem?

  Normaal 2.5 3 gram lichaamsijzer

  Weefselschade bij 7 15 gram lichaamsijzer>Na 30-50 eenheden packed cells

 • 2412

  Lessons from thalassaemia

 • 2413

  Hereditaire hemochromatose

  Homozygoot 0.4-1% Kaukasische ras

 • 24

  Hereditaire hemochromatose

  Type 1 Mutatie in HFE gen (C282Y, H63D) Heterozygoot: 10% Homozygoot: 0,5% (Kaukasische ras) Meest voorkomend Diagnose op volwassen leeftijd

  14

 • 2415

  Hereditaire hemochromatose

  Type 2 (juveniele)begint op kinderleeftijdA: mutatie HFE2 (hemojuvenil)B: mutatie HAMP (hepcidin antimicrobial peptide)

  Type 3mutaties TFR2 (transferrinereceptor 2)

  Type 4mutaties SLC11A3 gen (ferroportin)autosomaal dominant

 • 24

  Diagnostiek

  Serum ijzer

  Transferrine concentratie

  Transferrine saturatie:= serum ijzer / transferrine concentratie

  Serum ferritine

  16

 • 24

  Diagnostiek

  Verhoogde nuchter transferrine saturatie:

  45-60% (man) en 45-50% (vrouw)

  Meest gevoelig maat voor ijzerstapeling

  90% van de patinten met hereditaire ijzerstapeling

  17

 • 24

  Diagnostiek

  Verhoogd ferritine

  >300 ng/ml (man) en >200 ng/ml (vrouw)

  Echter ook verhoogd bij infecties, rheumatische en lever aandoeningen, obesitas, maligniteiten

  Screening heridiaire hemochromatose en levercirrhose: ferritine >1000 ng/ml

  18

 • 24

  Diagnostiek

  Als transferrinesaturatie en ferritine nietverhoogd zijn:

  Hoge negatieve predictieve waarde

  19

 • 24

  Diagnostiek

  Gouden standaard:

  Leverbiopsie

  Echter: mortaliteit/morbiditeit

  Wel bij: leverenzyme afwijkingen en ferritine>1000 ng/ml

  Beoordeling: inflammatie, fibrose, cirrhose of hepatocellulair carcinoom

  20

 • 24

  Diagnostiek

  MRI scan

  Meting van lever en cardiale ijzerdepositie

  21

 • 2422

  Normal liver(LIC = 20 mol/g, Signa 1.5T)lever hyperintens tov spier

  Slight overload(Lic = 50 mol/g, Signa 1.5T)enkel op T2, lever hypotens tovspier

  Moderate overload(LIC = 120 mol/g, Signa 1.5T) verminderde signaalintensiteit op alle beelden

  Major overloadLIC=350mol/g, Signa 1.5T)

  MRI

 • 24

  Diagnostiek

  HFE gen: C282Y en H63D mutatie analyse

  C282Y/C282Y:grote kans op ijzerstapeling

  C2827/H63D: 60% kans op ijzerstapeling

  C282Y/wt en H63D/wt mutatie: waarschijnlijk alleen ijzerstapeling in combinatie met andere nog onbekende mutaties

  Ander mutaties?

  23

 • 24

  Diagnostiek/screening

  Genetische testen

  Voordelen> Diagnose mogelijk in vroeg stadium> Voorkomen van orgaan schade

  Nadelen> Mogelijk diagnose zonder dat er ooit

  klinische problemen zullen ontstaan> Stigmatiserend: werk, levensverzekering,

  ziektekosten verzekering> Geen gegevens van behandeling van

  asymptomatisch drager

  24

 • 24

  Diagnostiek

  Als transferrinesaturatie en ferritine nietverhoogd zijn:

  Hoge negatieve predictieve waarde

  25

 • 24

  Behandeling bij niet-anemische patint

  Doel: voorkomen en behandelen van orgaanschade (weinig effect op arthropathieen hypogonadisme)

  Eerste keus: aderlating/flebotomie

  26

 • 24

  Behandeling bij niet-anemische patint

  Start bij ferritine >300 ng/ml (man) en >200 ng/ml (vrouw)

  Per keer 400 mlFrequentie afhankelijk van tolerantie (maximaal

  1x/week, Hb >11 g/dl)Maandelijks ferritine en Hb controleDoel: ferritine 50 ng/ml

  Daarna iedere 1 tot 4 maanden met controlevan ferritine en Hb

  27

 • 24

  Dieet?

  Geen speciaal dieet

  Matig gebruik van rood vlees, lever en anderorgaan vlees

  Matig alcohol gebruik

  Geen ijzersupplementen en vitamine C

  Geen rauwe schaaldieren

  28

 • 2429

  MetalChelator + ChelatorToxic Non-Toxic

  Chelate

  Outsidethe

  BodyMetal

  IJzer chelatie

 • 2430

  IJzer chelatie

 • 2431

  >Deferoxamine (Desferal)>Deferasirox (Exjade)

  IJzer chelatie

 • 2432

  Parenterale ijzerchelatie

  Subcutaan of intraveneus>Duur>Oncomfortabel

  Snel metabolisme (30 minutenhalfwaardetijd) langdurig infuus(12-15 hours)

  Complicaties tgv ijzerbelastingblijven door slechte compliantie

 • 2433

  Nevenwerkingen van Deferoxamine

  Locaal> Erytheem (locale roodheid)> Induratie (locale zwelling)> Jeuk

  Oftalmologisch> Verminderd zicht> Verminderd kleurenzicht> Nachtblindheid> Toegenomen problemen bij diabetes

  Gehoorverlies Zinktekort

 • 2434

  Orale ijzerchelatie (Deferasirox)

  oraal 1 x per dag hoge specificiteit voor ijzer excretie via faeces minder dan 10% excretie in urine

 • 2435

  Meeste nevenwerkingen zijn mild en voorbijgaand> misselijkheid (10%)> braken (9%)> buikpijn (14%)> diarree (12%)> huiduitslag (8%)

  Minder voorkomende nevenwerkingen> Nierfalen> Hematologische toxiciteit> Ototoxisch

  Orale ijzerchelatie (Deferasirox)

 • 2436

  Casus 1

  Man, 54 jaar Sedert enkele jaren vermoeidheid en

  gewrichtspijnen Geen medicatie, geen intoxicaties LO: normaal, gewrichten niet

  afwijkend Labo :

 • 2437

  Casus 1

  Man, 54 jaar Sedert enkele jaren vermoeidheid en

  gewrichtspijnen Geen medicatie, geen intoxicaties LO: normaal, gewrichten niet afwijkend Labo:

  bloedbeeld/chemie normaalferritine (1990 ng/ml)ijzersaturatie 90% (verhoogd)TSH 2,61; FT4 7,9 (verlaagd)testosteron 122,9 (verlaagd)LH 8,42; FSH 27,15 (verhoogd)

 • 24

  Vraag 3

  1. Controle bloedname na n maand2. Reumatesten3. Genetische test hemochromatose

  (juist)4. Proef behandeling antibiotica5. Verwijzing reumatoloog

  Wat is de volgende stap?

 • 2439

  Casus 1

  Diagnose Hereditairehemochromatosehomozygoot C282Tarthropathiehypogonadismegeen diabetes mellitusgeen aanwijzingen voor levercirrosegeen aanwijzingen voor cardiomyopathie

 • 2440

  Casus 2

  Vrouw, 24 jaar Homozygote beta thalassemie 2007: zwangerschap met hoge transfusie

  behoefte Mrt 2008: toegenomen transfusie behoefte

  waarvoor splenectomie Mrt 2008: echografisch cardiomyopathie Okt 2008: geen transfusiebehoefte Bloedcontrole:

 • 2441

  Casus 2

  Vrouw, 24 jaar Homozygote beta thalassemie 2007: zwangerschap met hoge transfusie

  behoefte Mrt 2008: toegenomen transfusie behoefte

  waarvoor splenectomie Mrt 2008: echografisch cardiomyopathie Okt 2008: geen transfusiebehoefte Bloedcontrole:

  Hb 7,4 g/dlferritine 1760 ng/ml (verhoogd)ijzersaturatie 106 %

 • 24

  Vraag 4

  1. Controle bloedname binnen 1 maand2. Start aderlatingen3. Start ijzerchelatie (juist)4. Hemochromatosegenbepaling5. Beenmerg onderzoek6. Bloedtransfusie

  Wat is het verder beleid?

 • 2443

  Casus 2

  Secundaire hemochromatose obverythrocytentransfusies

  Start ijzerchelatie (Exjade)

 • 2444