Haalt de accountant 2016

43
Haalt de accountant 2016? Jan Wietsma AA 15 maart 2013

description

Haalt de accountant 2016? Het accountantsberoep is volop in beweging. Wat moet de accountant in 2016 doen om relevant te blijven. In deze presentatie wordt aangegeven dat de accountant niet alleen het linkerdeel van zijn brein aan moet spreken maar ook het rechterbrein. Daarnaast is zelfkennis onontbeerlijk wil de accountant in de toekosmt de juiste dingen kunnen doen.

Transcript of Haalt de accountant 2016

Page 1: Haalt de accountant 2016

Haalt de accountant 2016?Jan Wietsma AA15 maart 2013

Page 2: Haalt de accountant 2016

Wat is er aan de hand?

Page 3: Haalt de accountant 2016

FD 9 maart 2013

Page 4: Haalt de accountant 2016

NRC 24 januari 2013

Page 5: Haalt de accountant 2016

Accountant 6 maart 2013

Page 6: Haalt de accountant 2016

Accountancynieuws 25 februari 2013

Page 7: Haalt de accountant 2016

Accountant maart 2013

Page 8: Haalt de accountant 2016

Accountantinruildagen

Page 9: Haalt de accountant 2016

?

Page 10: Haalt de accountant 2016

Visiedocument NBA

Page 11: Haalt de accountant 2016

Externe factoren MKB-trends (1)

• Demografische ontwikkelingen– Ontgroening en vergrijzing– Verkrapping arbeidsmarkt– Meer allochtonen– Meer hoger opgeleiden– Flexibilisering arbeidsmarkt

Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020

Page 12: Haalt de accountant 2016

Externe factoren MKB-trends (2)

• Digitalisering– Kostenbeheersing– Vernieuwing van goederen en diensten– De afhankelijke cliënt– Intensiever relatiebeheer

Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020

Page 13: Haalt de accountant 2016

Externe factoren MKB-trends (3)

• Globalisering:– Exportkansen– Buitenlandse concurrentie– Outsourcing– Europese regelgeving

Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020

Page 14: Haalt de accountant 2016

Externe factoren MKB-trends (4)

• Verduurzaming

Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020

Page 15: Haalt de accountant 2016

Interne factoren: bedrijfsmodel

• Positionering• Procesaansturing• Scholing en opleiding• Verdienmodel

Bron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020

Page 16: Haalt de accountant 2016

We zijn allemaal

een merk

Professionals

moeten zichzelf

gaan zien als een

product of dienst:

het merk ‘Ik

Maar jij moet het waarmaken

Page 17: Haalt de accountant 2016

Zijn deze kwaliteiten voor de accountant dan voldoende?

• Interpreteren van gegevens is belangrijker dan optellen van bedragen

• Soft skills• Flexibiliteit en veelzijdigheid• Verstand van IT• Verstand van IFRS• Specialistische kennis over bepaalde bedrijfstakken• Verstand van milieuverslaggeving• Het aloude handwerk

Bron: Accountant – oktober 2012

Page 18: Haalt de accountant 2016

Dia 18Dia 18

Hoe goed ken jij jouw brein?

Page 19: Haalt de accountant 2016
Page 20: Haalt de accountant 2016

Van links naar rechts

Page 21: Haalt de accountant 2016

Van agrarisch naar conceptueel

Page 22: Haalt de accountant 2016

High concept

• Talent:– Om te scheppen– Patronen en kansen ontdekken– Een bevredigend verhaal vertellen– Losstaande ideeën combineren tot nieuw advies,

dienst, product

Page 23: Haalt de accountant 2016

High touch

• Talent om:– Empathisch te zijn– Menselijke subtiliteiten te begrijpen– Plezier te ontdekken in jezelf– Plezier oproepen bij anderen– Oog hebben voor doel en zin van hetgeen je doet

Page 24: Haalt de accountant 2016

Van NaarMBAMaster of Business Administration

MFAMaster of Fine Arts

Page 25: Haalt de accountant 2016

Ik begrijp het

Ik mag er zelf voor kiezen en het voelt goed

Ik kan het

Het past bij mij en ik ‘ga ervoor’

Hoe bij jezelf te ontdekken en te ontwikkelen

Page 26: Haalt de accountant 2016

Dia 26

Regie

Waarde

Betekenis

Aandacht

RelatieManagement

Page 27: Haalt de accountant 2016

Zet jezelf niet klem

Dia 27

Page 28: Haalt de accountant 2016

Van Ratio naar Relatie start met zelfkennis

Dia 28

Page 29: Haalt de accountant 2016

Het gaat uiteindelijk om links en rechts

Links• Functie• Argument• Focus• Logica• Ernst• Accumulatie

Rechts• Design• Verhaal• Symfonie• Empathie• Spel• Zingeving

Page 30: Haalt de accountant 2016

Dia 30

Wat voor accountant ben jij?

Marktontwikkelaar

Vertrouwenspersoon Vakman

Innovator

Page 31: Haalt de accountant 2016

Dia 31

Marktontwikkelaar

Intrinsieke motivatie:- Succes- Presteren- Scoren- Resultaten- Ergens voor gaan

Page 32: Haalt de accountant 2016

Dia 32

Innovator

Intrinsieke motivatie:- Validatie- Ontwikkelen- Begrijpen- Relativeren- Onderzoeken- Kunnen- Niets missen

Page 33: Haalt de accountant 2016

Dia 33

Vakman-Vakvrouw

Intrinsieke motivatie:- Conform voorschriften- Zekerheid ervaren- Veiligheid- Weten waar je aan

toe bent- Procedures- Feiten

Page 34: Haalt de accountant 2016

Dia 34

Vertrouwenspersoon

Intrinsieke motivatie:- Win/Win- Goed voelen- Lekker in het vel- Samen- Coachen- Mediation

Page 35: Haalt de accountant 2016

De accountant in 2016Noodzakelijk voor de klantrelatie

• Co-creatie• Context• Verbinden• Coach• Klantenpanel

Page 36: Haalt de accountant 2016

De accountant in 2016Noodzakelijk voor de organisatie

• Coöperatieve samenwerking• Netwerken• Ketenverantwoordelijkheid– SBR– Horizontaal Toezicht

Page 37: Haalt de accountant 2016

De accountant in 2016Noodzakelijk voor de dienstverlening

• Up to date kennis van IT– ICT-Audit– Data-analyse– Procesmining

• Het vermogen te analyseren en te duiden• Totaaloplossingen– Financiering– Duurzaamheid– Globalisering– Duurzame inzetbaarheid

Page 38: Haalt de accountant 2016

De accountant in 2016Noodzakelijk voor het individu

• Zelfkennis• Een compleet nieuw brein• Stijlflexibiliteit• Professioneel kritische instelling• Kunnen werken in meerdere omgevingen:– ZZP– Traditioneel kantoor

Page 39: Haalt de accountant 2016

Het accountantskantoor in 2016Commodity Goederen Diensten Belevenis

Klant-benadering

Klantvriendelijk

Klantgericht Klantgedreven

Partner

Strategie Proces-oriëntatie

Marktoriëntatie

KlantgroepOriëntatie

Klantoriëntatie

Missie “Wij doen het graag en goed”

Product wordt gedefinieerd vanuit marktbehoefte

Keuze voor differentiatie tussen klanttypen

Oplossing die bij de klant past

Cultuur Conformeren aan het systeem

Aandacht voor‘de klant’

Verschillen in klantbehoefte en kenmerken

Aandacht voor de mens

Organisatie Proces-structuur en efficiency

Frontoffice/backoffice

Flexibel front- en backoffice

Portal, contact-centrum

Page 40: Haalt de accountant 2016

Het accountantskantoor in 2016Commodity Goederen Diensten Belevenis

Operationeel management

Kern van de organisatie

Marktgedreven operationele processen

Flexibel en vraaggestuurd

Maatwerk op grote schaal

P&O Taakoriëntatie

Commerciële voeling

Flexibele meedenkers

Mensgerichte oplossers

ResultaatBewaking

Kostenfocus Financieel,Opbrengsten

ActivityBased Costing

Customer Based Accounting

R&D Wat wij kunnen

Marktgericht

Proactief PMC

Continu‘unieke’ producten

Technisch Efficiency, proces en product-kwaliteit

Efficiency, Marktconforme kwaliteit

Variabele‘pakketten’

1-op-1, modulair

Page 41: Haalt de accountant 2016

Hoe verloopt de transitie?

Page 42: Haalt de accountant 2016

Dia 42

Regie

Waarde

Betekenis

Aandacht

Haalt de accountant 2016?Ja mits:

Page 43: Haalt de accountant 2016

Meer weten?

• Mail: [email protected]