Haalt de accountant 2016

of 43 /43
Haalt de accountant 2016? Jan Wietsma AA 15 maart 2013

Embed Size (px)

description

Haalt de accountant 2016? Het accountantsberoep is volop in beweging. Wat moet de accountant in 2016 doen om relevant te blijven. In deze presentatie wordt aangegeven dat de accountant niet alleen het linkerdeel van zijn brein aan moet spreken maar ook het rechterbrein. Daarnaast is zelfkennis onontbeerlijk wil de accountant in de toekosmt de juiste dingen kunnen doen.

Transcript of Haalt de accountant 2016

  • 1. Haalt de accountant 2016? Jan Wietsma AA15 maart 2013

2. Wat is er aan de hand? 3. FD 9 maart 2013 4. NRC 24 januari 2013 5. Accountant 6 maart 2013 6. Accountancynieuws 25 februari 2013 7. Accountant maart 2013 8. Accountantinruildagen 9. ? 10. Visiedocument NBA 11. Externe factoren MKB-trends (1) Demografische ontwikkelingen Ontgroening en vergrijzing Verkrapping arbeidsmarkt Meer allochtonen Meer hoger opgeleiden Flexibilisering arbeidsmarktBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020 12. Externe factoren MKB-trends (2) Digitalisering Kostenbeheersing Vernieuwing van goederen en diensten De afhankelijke clint Intensiever relatiebeheerBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020 13. Externe factoren MKB-trends (3) Globalisering: Exportkansen Buitenlandse concurrentie Outsourcing Europese regelgevingBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020 14. Externe factoren MKB-trends (4) VerduurzamingBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020 15. Interne factoren: bedrijfsmodel Positionering Procesaansturing Scholing en opleiding VerdienmodelBron: Visiedocument NBA over de MKB-accountant 2020 16. Maar jij moet het waarmaken 17. Zijn deze kwaliteiten voor deaccountant dan voldoende? Interpreteren van gegevens is belangrijker dan optellenvan bedragen Soft skills Flexibiliteit en veelzijdigheid Verstand van IT Verstand van IFRS Specialistische kennis over bepaalde bedrijfstakken Verstand van milieuverslaggeving Het aloude handwerkBron: Accountant oktober 2012 18. Hoe goed ken jij jouw brein? Dia 18Dia 18 19. Van links naar rechts 20. Van agrarisch naar conceptueel 21. High concept Talent: Om te scheppen Patronen en kansen ontdekken Een bevredigend verhaal vertellen Losstaande ideen combineren tot nieuwadvies, dienst, product 22. High touch Talent om: Empathisch te zijn Menselijke subtiliteiten te begrijpen Plezier te ontdekken in jezelf Plezier oproepen bij anderen Oog hebben voor doel en zin van hetgeen je doet 23. Van NaarMBA MFAMaster of Business Administration Master of Fine Arts 24. Hoe bij jezelf te ontdekken en te ontwikkelenIk begrijp hetHet past bij mij en ikga ervoor Ik kan hetIk mag er zelf voor kiezen enhet voelt goed 25. RelatieManagementRegie WaardeBetekenisAandachtDia 26 26. Zet jezelf niet klem Dia 27 27. Van Ratio naar Relatie start met zelfkennis Dia 28 28. Het gaat uiteindelijk om links en rechtsLinks Rechts Functie Design Argument Verhaal Focus Symfonie Logica Empathie Ernst Spel Accumulatie Zingeving 29. Wat voor accountant ben jij? Dia 30 30. Marktontwikkelaar Intrinsieke motivatie: - Succes - Presteren - Scoren - Resultaten - Ergens voor gaanDia 31 31. Innovator Intrinsieke motivatie: - Validatie - Ontwikkelen - Begrijpen - Relativeren - Onderzoeken - Kunnen - Niets missenDia 32 32. Vakman-VakvrouwIntrinsieke motivatie:- Conform voorschriften- Zekerheid ervaren- Veiligheid- Weten waar jeaan toebent- Procedures- FeitenDia 33 33. Vertrouwenspersoon Intrinsieke motivatie: - Win/Win - Goed voelen - Lekker in het vel - Samen - Coachen - MediationDia 34 34. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor de klantrelatie Co-creatie Context Verbinden Coach Klantenpanel 35. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor de organisatie Coperatieve samenwerking Netwerken Ketenverantwoordelijkheid SBR Horizontaal Toezicht 36. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor de dienstverlening Up to date kennis van IT ICT-Audit Data-analyse Procesmining Het vermogen te analyseren en te duiden Totaaloplossingen Financiering Duurzaamheid Globalisering Duurzame inzetbaarheid 37. De accountant in 2016 Noodzakelijk voor het individu Zelfkennis Een compleet nieuw brein Stijlflexibiliteit Professioneel kritische instelling Kunnen werken in meerdere omgevingen: ZZP Traditioneel kantoor 38. Het accountantskantoor in 2016Commodity Goederen DienstenBelevenisKlant-Klantvriendelij Klantgericht Klantgedreven PartnerbenaderingkStrategie Proces- Marktorintati KlantgroepKlantorintatieorintatieeOrintatieMissieWij doen het Product wordtKeuze voorOplossing diegraag engedefinieerd differentiatiebij de klantgoed vanuit tussenpastmarktbehoefteklanttypenCultuur Conformeren Aandacht voorVerschillen inAandacht vooraan het de klant klantbehoefte de menssysteemen kenmerkenOrganisatie Proces- Frontoffice/ Flexibel front- Portal,structuur enbackoffice en backoffice contact-efficiency centrum 39. Het accountantskantoor in 2016 CommodityGoederenDienstenBelevenisOperationeel Kern van deMarktgedreven Flexibel en Maatwerk opmanagement organisatieoperationelevraaggestuurd grote schaalprocessenP&OTaakorintatie Commercile Flexibele Mensgerichtevoeling meedenkersoplossersResultaatKostenfocusFinancieel, ActivityCustomerBewakingOpbrengsten Based Costing BasedAccountingR&DWat wijMarktgerichtProactief PMC Continu kunnen uniekeproductenTechnischEfficiency,Efficiency, Variabele 1-op-1, proces enMarktconformpakketten modulair product- e kwaliteit kwaliteit 40. Hoe verloopt de transitie? 41. Haalt de accountant 2016?Ja mits:Regie WaardeBetekenisAandachtDia 42 42. Meer weten? Mail: [email protected]