Get Wet ALV

24
ALV 2010 Het was een mooi 2009 Het wordt een geweldig 2010

Transcript of Get Wet ALV

Page 1: Get Wet ALV

ALV 2010

Het was een mooi 2009Het wordt een geweldig 2010

Page 2: Get Wet ALV

Pauze

• opleidingen

• bestuurswisseling

• rondvraag

Agenda

• opening / mededelingen

• notulen ALV 2009

• ledenontwikkeling vereniging

• activiteiten

– terugblik

– activiteiten in 2010

• financiën

– resultatenrekening 2009

– Balans 2009

– Begroting 2010

Page 3: Get Wet ALV

Welkom!

Dringende zaken vanuit de leden voor de ALV?

Page 4: Get Wet ALV

Notulen 2009

Page 5: Get Wet ALV

Ontwikkeling ledenaantal

2009: 55 volledige leden, 17 administratief

2010: 74 volledige leden, 16 administratief

Page 6: Get Wet ALV

TerugblikActiviteiten Get Wet

2009

Page 7: Get Wet ALV

Vo

Terugblik:

Feiten van de Activiteiten 2009

• De commissie bestond uit 7 personen

• Nieuwe aanpak door o.a. verspreiden nieuwsbrief

• Plannen van veel clubduiken en activiteiten

• Evaluatie “werkzaamheden” AC

Page 8: Get Wet ALV

Terugblik:

Conclusies van de Activiteitenfeiten 2009

• De commissie heeft van 3 leden afscheid genomen

• Nieuwe aanpak werkt

• Volle planning werd als ‘negatieve druk’ ervaren

• Uitkomsten evaluatie(s) fungeren als basis voor de activiteitenplanning 2010

Page 9: Get Wet ALV

Activiteiten Get Wet 2010

Page 10: Get Wet ALV

Feiten van de Activiteiten:

• De commissie bestaat uit 5 personen

• Continueren nieuwe aanpak

• Nadruk op het ‘ad hoc’-organiseren van activiteiten met name door de leden zelf

Page 11: Get Wet ALV

Activiteitenoverzicht 2010 (planning):

• Veel gezamenlijke activiteiten (Opleidingen/AC), denk aan opleidings-/clubduiken, diverse specialty’s, Ongevalsimulatie/ scenariotraining (variabel en vrij invulbaar)

• Natte Laarzentocht, Renesseweekend, Noordzeetraining, Pepernotenduik (vaste activiteiten)

• Ruimte voor eigen inbreng activiteiten door leden in overleg met de Activiteitencommissie

Page 12: Get Wet ALV

Kas Commissie (Ka$CI€)Kas Commissie (Ka$CI€)

Afsluiting Boekjaar 2009Afsluiting Boekjaar 2009(met terugblik op 2008)(met terugblik op 2008)

((BB€€n Dijkman, Marcn Dijkman, Marc€€l de Boer)l de Boer)

Woensdag 21 April 2010Woensdag 21 April 2010Ben Dijkman,Ben Dijkman,Marcel de BoerMarcel de Boer

Page 13: Get Wet ALV

Voorstel tot verbetering < 2009 (2006 - 2008):

Declareren volgens principe "geen bon, geen geld!"o Alleen declareren met declaratie formuliero Stel: geen bon, wel declaratie formulier

-> goedkeuring voor uitbetaling door 2 personen uit bestuur incl handtekeningen-> Uitbetaling per giro

o Declaratieformulier bevat minimaal naam, gironr, activiteit, bedragen, omschrijving bon, etc.

De duikvereniging gebruikt geen kas, alle betalingen per giro! De sluitingstermijn declaraties binnen 3 maanden na activiteit De afsluiting boeken 1* per half jaar De financiën activiteit in afstemming met de penningmeester

Page 14: Get Wet ALV

Bevindingen Kas Commissie Boekjaar 2009

Kasboek: geen vragen/opmerkingen vanuit de Ka$Ci€

Declaraties op eenduidige manier aanleveren (verzoek aan de leden en bestuur)!

Declaratie mag geen verrekeningen voor verschillende kostenplaatsen of verschillende uitgaven ÈN inkomsten bevatten M.a.w. declaratie voor bijv. kleding niet verrekenen met bijv. lidmaatschapsgeld of declaratie voor activiteit Resultaat:

Eenduidig Kasboek: één boekingsnummer voor één declaratie per kostenplaats Kosten per kostenplaat en -soort inzichtelijk Betere stuurinformatie t.b.v. balans, budgetering etc.

Maak het je Penningmeester makkelijk(er) (maar beslist niet moeilijker)!

Page 15: Get Wet ALV

Pluimen (2009):

I.h.a. Girotel maand overzichten met consistente boekingsnrs en afschrijvingen Declaratie formulieren m/z bon Ondanks middelen (sw, declaraties), goed resultaat Positief Resultaat 2009 (€ 1263,06)

Penningmeester 2009(Henk Lensen)

Page 16: Get Wet ALV

Voorstel tot verbetering 2010 (additioneel):

Leden: Eenduidige transparante declaraties aanleveren Apart Kasboek + bankrekening opleidingen

kosten opleiding kosten flesvullingen kosten aanschaf materiaal (flessen, automaten, vesten etc.) + afschrijving goedkeuringen aankoop via instructeurs, bestuur (geen inteferentie leden)

Overwegen ander boekhoudpakket Heroverwegen kostenplaats kostensoort (vb kosten opleidingen +/- 9400 euro, flesvulling, inschatten inkomsten)?!

Page 17: Get Wet ALV
Page 18: Get Wet ALV

Opleidingen Get Wet

1. Wat is er tot nu toe gebeurd

2. Waar staan wij nu/Plannen

3. Conclusie

Page 19: Get Wet ALV

1. Wat is er tot nu toe gebeurd• Opleidingen NOB 1*, 2* en 3*, PADI Open Water en diverse

specialisaties

• Start Jeugdduiken met een tweetal jeugdleden

• Jeugdduik opleiding bij Optisport in De Lier

• Scholengemeenschap HML en Het Loo/Huygens voor

zwembad duikbrevet

• Vier instructeurs zijn geslaagd voor de opleiding tot

PADI instructeur en PADI specialty instructeur

• Aanschaf ondersteunende materialen als ademautomaten,

flessen, vinnen en jacks voor volwassenen en jeugd

Page 20: Get Wet ALV

2. Waar staan wij nu/Plannen• Bezig met promotie voor o.a. opleidingen en jeugdduiken

(Eva en Linda)

• Vanaf 1 september met jeugdduiken naar eerder uur in het

aangrenzende bad

• Deze maand met cursisten naar buitenwater.

• Scenariotraining 6 juni in Oostvoorne

• Twee nieuwe 2-sters instructeurs i.o.

• Eén nieuwe 1-sters instructeur i.o.

• Organiseren specialisaties

Page 21: Get Wet ALV

4. Conclusie• Duikopleidingen lopen goed, hierdoor extra inkomsten voor

de duikvereniging

• Get Wet blijft (jonge) duikers een goed product aanbieden

• Goede bekendheid in de Regio

• Enthousiaste en bereidwillige instructeurs

• Veel mensuren in opzetten, coördineren, opleiden en

ontwikkelen van duikopleidingen

• Extra materialen zijn altijd van harte welkom

Page 22: Get Wet ALV

Bestuurswisseling

Nieuw bestuur

voorzitter Rob Mulder

secretaris Floris van Enter

penningmeester Henk Lensen

hoofd activiteiten Sonja Verhoef

hoofd opleidingen Corrie Romijn

materiaal Andre Hogeling

Page 23: Get Wet ALV

vertrekkende secretaris

Paul Richard, bedankt!

Page 24: Get Wet ALV

Rondvraag!