Get Wet ALV

of 24/24
ALV 2010 Het was een mooi 2009 Het wordt een geweldig 2010
 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Sports

 • view

  411
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Get Wet ALV

 • 1. ALV 2010 Het was een mooi 2009 Het wordt een geweldig 2010

2.

 • Pauze
 • opleidingen
 • bestuurswisseling
 • rondvraag
 • Agenda
 • opening / mededelingen
 • notulen ALV 2009
 • ledenontwikkeling vereniging
 • activiteiten
  • terugblik
  • activiteiten in 2010
 • financin
  • resultatenrekening 2009
  • Balans 2009
  • Begroting 2010

3.

 • Welkom!
 • Dringende zaken vanuit de leden voor de ALV?

4.

 • Notulen 2009

5.

 • Ontwikkeling ledenaantal
 • 2009: 55 volledige leden, 17 administratief
 • 2010: 74 volledige leden, 16 administratief

6. Terugblik Activiteiten Get Wet 2009 7. Vo

 • Terugblik:
 • Feiten van de Activiteiten 2009
 • De commissie bestond uit 7 personen
 • Nieuwe aanpak door o.a. verspreiden nieuwsbrief
 • Plannen van veel clubduiken en activiteiten
 • Evaluatie werkzaamheden AC

8.

 • Terugblik:
 • Conclusies van de Activiteitenfeiten 2009
 • De commissie heeft van 3 leden afscheid genomen
 • Nieuwe aanpak werkt
 • Volle planning werd als negatieve druk ervaren
 • Uitkomsten evaluatie(s) fungeren als basis voor de activiteitenplanning 2010

9. Activiteiten Get Wet 2010 10.

 • Feiten van de Activiteiten:
 • De commissie bestaat uit 5 personen
 • Continueren nieuwe aanpak
 • Nadruk op het ad hoc-organiseren van activiteiten met name door de leden zelf

11.

 • Activiteitenoverzicht 2010 (planning):
 • Veel gezamenlijke activiteiten (Opleidingen/AC), denk aan opleidings-/clubduiken, diverse specialtys, Ongevalsimulatie/ scenariotraining (variabel en vrij invulbaar)
 • Natte Laarzentocht, Renesseweekend, Noordzeetraining, Pepernotenduik (vaste activiteiten)
 • Ruimte voor eigen inbreng activiteiten door leden in overleg met de Activiteitencommissie

12. Kas Commissie (Ka$CI) Afsluiting Boekjaar 2009 (met terugblik op 2008) ( B n Dijkman, Marc l de Boer) Woensdag 21 April 2010 Ben Dijkman, Marcel de Boer 13.

 • Voorstel tot verbetering < 2009 ( 2006 - 2008 ):
  • Declareren volgens principe "geen bon, geen geld!"
    • Alleen declareren met declaratie formulier
    • Stel: geen bon, wel declaratie formulier
    • -> goedkeuring voor uitbetaling door 2 personen uit bestuur incl handtekeningen
    • -> Uitbetaling per giro
    • Declaratieformulier bevat minimaal naam, gironr, activiteit, bedragen, omschrijving bon, etc.
  • De duikvereniging gebruikt geen kas, alle betalingen per giro!
  • De sluitingstermijn declaraties binnen 3 maanden na activiteit
  • De afsluiting boeken 1* per half jaar
  • De financin activiteit in afstemming met de penningmeester

14.

 • Bevindingen Kas Commissie Boekjaar2009
 • Kasboek: geen vragen/opmerkingen vanuit de Ka$Ci
 • Declaraties op eenduidige manier aanleveren (verzoek aan de leden en bestuur )!
   • Declaratie mag geen verrekeningen voor verschillende kostenplaatsen of verschillende uitgaven N inkomsten bevatten
   • M.a.w. declaratie voor bijv. kleding niet verrekenen met bijv. lidmaatschapsgeld of declaratie voor activiteit
   • Resultaat:
    • Eenduidig Kasboek: n boekingsnummer voor n declaratie per kostenplaats
    • Kosten per kostenplaat en-soort inzichtelijk
    • Betere stuurinformatie t.b.v. balans, budgetering etc.
  • Maak het je Penningmeester makkelijk(er)(maar beslist niet moeilijker)!

15.

 • Pluimen ( 2009 ):
  • I.h.a. Girotel maand overzichten met consistente boekingsnrs en afschrijvingen
  • Declaratie formulieren m/z bon
  • Ondanks middelen (sw, declaraties), goed resultaat
  • Positief Resultaat 2009 ( 1263,06)

Penningmeester 2009 (Henk Lensen) 16.

 • Voorstel tot verbetering 2010 (additioneel):
  • Leden: Eenduidige transparante declaraties aanleveren
  • Apart Kasboek + bankrekening opleidingen
   • kosten opleiding
   • kosten flesvullingen
   • kosten aanschaf materiaal (flessen, automaten, vesten etc.) + afschrijving
   • goedkeuringen aankoop via instructeurs, bestuur (geen inteferentie leden)
  • Overwegen ander boekhoudpakket
  • Heroverwegen kostenplaats kostensoort(vb kosten opleidingen +/- 9400 euro, flesvulling, inschatten inkomsten)?!

17. 18. Opleidingen Get Wet

 • Wat is er tot nu toe gebeurd
 • Waar staan wij nu/Plannen
 • Conclusie

19. 1 . Wat is er tot nu toe gebeurd

 • Opleidingen NOB 1*, 2* en 3*, PADI Open Water en diverse
 • specialisaties
 • Start Jeugdduiken met een tweetal jeugdleden
 • Jeugdduik opleiding bij Optisport in De Lier
 • Scholengemeenschap HML en Het Loo/Huygens voor
 • zwembad duikbrevet
 • Vier instructeurs zijn geslaagd voor de opleiding tot
 • PADI instructeur en PADI specialty instructeur
 • Aanschaf ondersteunende materialen als ademautomaten,
 • flessen, vinnen en jacks voor volwassenen en jeugd

20. 2 . Waar staan wij nu/Plannen

 • Bezig met promotie voor o.a. opleidingen en jeugdduiken
 • (Eva en Linda)
 • Vanaf 1 september met jeugdduiken naar eerder uur in het
 • aangrenzende bad
 • Deze maand met cursisten naar buitenwater.
 • Scenariotraining 6 juni in Oostvoorne
 • Twee nieuwe 2-sters instructeurs i.o.
 • En nieuwe 1-sters instructeur i.o.
 • Organiseren specialisaties

21. 4 . Conclusie

 • Duikopleidingen lopen goed, hierdoor extra inkomsten voor
 • de duikvereniging
 • Get Wet blijft (jonge) duikers een goed product aanbieden
 • Goede bekendheid in de Regio
 • Enthousiaste en bereidwillige instructeurs
 • Veel mensuren in opzetten, cordineren, opleidenen
 • ontwikkelen van duikopleidingen
 • Extra materialen zijn altijd van harte welkom

22.

 • Bestuurswisseling
 • Nieuw bestuur

voorzitter Rob Mulder secretaris Floris van Enter penningmeester Henk Lensen hoofd activiteiten Sonja Verhoef hoofd opleidingen Corrie Romijn materiaal Andre Hogeling 23.

 • vertrekkende secretaris
 • Paul Richard, bedankt!

24.

 • Rondvraag!