De LOK ALV 2009

of 20 /20
De LOK ALV 2009 Welkom op de Algemene Ledenvergadering. Amersfoort 18-04-2009.

Embed Size (px)

description

De LOK ALV 2009. Welkom op de Algemene Ledenvergadering. Amersfoort 18-04-2009. Verleden – Heden – Toekomst. ONTSTAAN VAN DE LOK. In 1915 eerste particuliere luisteraar; in 1924 ziekenhuis aangesloten. Na WO II grote stijging aantal ktf-luisteraars. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of De LOK ALV 2009

Page 1: De LOK ALV 2009

De LOKALV 2009

Welkom op de Algemene Ledenvergadering.

Amersfoort 18-04-2009.

Page 2: De LOK ALV 2009

ONTSTAAN VAN DE LOK

• In 1915 eerste particuliere luisteraar; in 1924 ziekenhuis aangesloten.

• Na WO II grote stijging aantal ktf-luisteraars.

• In 1984 LOK opgericht.2400 ktf-netten; 55 000 aansluitingen

Page 3: De LOK ALV 2009

De LOK anno 1984

• Sub-cie. van de cie. Integratie van HK, GK en Chr. GK. Vereniging

• Gezamenlijke aanpak gericht op:- voortzetting ktf-werk- verzorging publiciteit- algemene en technische informatie- adviezen plaatselijke kerken

Page 4: De LOK ALV 2009

“WAPENFEITEN”• 1985: Verhoging tarieven met 75%

Via de politiek tegen gehouden.

• BUMA-rechten op ktf-uitzendingen.Van tafel gehaald.

• 1989: nieuw plan grote tariefverhoging. Opnieuw met succes tegen geageerd.Structureel overleg met PTT ingesteld

Page 5: De LOK ALV 2009

“WAPENFEITEN”• 1990: 375 leden (van de 2800 kerken met

ktf). Evenwichtig verdeeld.

• 1998: Ontstaan PTT-telecom.Onder dwang van OPTA (kabelaars!) gedwongen tarieven te verhogen.(fl. 7,50 -> fl 36,- p/m)

• Veel inspanning (o.a. juridisch); geen resultaat. DUS; roer om!

Page 6: De LOK ALV 2009

“WAPENFEITEN”• Onderzoek alternatieven ktf.

Meersporen beleid (telecom-netwerk, kabel, ether)

• 2001: techniek: rapport LOK-werkgroeporganisatie: niet via vereniging LOK, maar stichting IKN.

• NU: ER IS KEUZE!Drie volwaardige technische alternatieven; diverse aanbieders.

Page 7: De LOK ALV 2009

25 jaar LOK !Wat is veranderd ?

Wat is het zelfde gebleven?

• Landelijke Organisatie Kerktelefoon.

• Landelijke Organisatie Kerktechniek.

Page 8: De LOK ALV 2009

Veranderd• Verschuiving van accenten en taken.

Nadruk op werkzaamheden cie. Techniek

• Terugloop aantal leden.

• Dienstverlenings menu “Productenfolder”– Beoordeling installaties.– Offerteaanvraag en –beoordeling.– Advisering en voorlichting.– Faciliteren – Belangenbehartiging.

Page 9: De LOK ALV 2009

Onveranderd• Verbondenheid tussen LOK en kerken.

• Non-commerciële dienstverlening.

• Onafhankelijkheid.

• De LOK als ideële belangenbehartiger.

WELK BELANG ??

Page 10: De LOK ALV 2009

Aannames

• Geen ingrijpende wijzigingen in systemen en technieken meer op afzienbare termijn.

• Schaalvergroting binnen kerken zet door.

• Afnemende behoefte aan advisering over vormen samenwerking .

• Toenemende behoefte aan overdracht van beeld, naast geluid.

Page 11: De LOK ALV 2009

TOEKOMST• De LOK voorziet nog steeds in een behoefte!!

• Aantal gevaren , die toekomst bedreigen– Bezetting bestuursfuncties.– Bemensing CT.– Organisatievorm; steun van de leden.

Hoe vullen we de toekomst in ?

Page 12: De LOK ALV 2009

Organisatievorm

• De LOK is - nog steeds - een vereniging.

• Wat zijn daarvan de voordelen ?– Voor en door de leden.– Binding en draagvlak.– Heldere doelgroep.

Willen de leden de vereniging behouden en waaraan hebben ze dan behoefte?

Page 13: De LOK ALV 2009

UITGANSPUNTEN BESTUUR• Stelling I :

“Er is een grote potentiële behoefte aan deskundige, onafhankelijke adviezen en ondersteuning op het gebied van kerktechniek”.

• Stelling II :“Hoewel het in hun eigen belang is moeten kerken steeds weer actief benaderd worden”.

• Stelling III :“Verenigingsvorm heeft de voorkeur, maar zijn huidige situatie is de LOK niet toegerust om aan de behoeften te kunnen voldoen” .

Page 14: De LOK ALV 2009

Voorwaarden

• Versterken van het bestuur.

• Versterken van de Cie. Techniek.

• Vergroten van de kennis mbt geluid én beeld.

• Verbeteren van de informatievoorziening.

• Verbreding draagvlak door “vrijwilligerspool”.

Page 15: De LOK ALV 2009

Leden raadpleging

• Er is toekomst voor de LOK, maar niet zonder steun van de leden !

• Het is van belang dat leden zich uitspreken !

• Uitspraken zijn basis voor volgende 25 jaar !

dus …….

Page 16: De LOK ALV 2009

Discussie

• Welke meerwaarde ziet u voor de LOK ?

• Welke (nieuwe) producten / diensten verwacht u ?

• Hoe ziet u de toekomst van de LOK en hoe wilt u helpen die toekomst te waarborgen?

• ………

Page 17: De LOK ALV 2009

Toekomst

De LOK gaat voor :

***

Amersfoort 18 april 2009

Page 18: De LOK ALV 2009

Toekomst

De LOK gaat voor :

* optimale belangen behartiging van de leden* onafhankelijkheid en deskundigheid* advisering en technische support kerktechniek

Wij danken u voor uw inbreng.

Amersfoort 18 april 2009

Page 19: De LOK ALV 2009
Page 20: De LOK ALV 2009

De kerktelefoon

• Vanouds belangenbehartiging bij PTT.

• Overgang van telefoonlijn naar internet, ether en kabel.

• Van analoog naar digitaal.

• Van alleen geluid naar beeld en geluid.