Alv 2013 msc final

of 17 /17
Missie & Visie WDTM Martijn Schuurmans

Embed Size (px)

Transcript of Alv 2013 msc final

Page 1: Alv 2013 msc final

Missie & Visie WDTMMartijn Schuurmans

Page 2: Alv 2013 msc final

• Wat is de functie van een Visie & Missie

• Samen komen tot de essentie!

• De nieuwe visie & missie (Under Construction)

• Impact

13-04-23 / 2

Missie en Visie WDTM

Page 3: Alv 2013 msc final

• Kansen creëren en herkennen

• Volgen, participeren of sturen & beïnvloeden

• Zomaar een paar zinnen of de reflectie van de essentie?

• Is er een relatie tussen een visie & missie en success?

13-04-23 / 3

Wat is de rol van een missie en visie

Page 4: Alv 2013 msc final

• Welke relatie heeft visie & missie op de boodschap, wijze van communiceren en hoe de wereld daarop reageert?

13-04-23 / 4

Samen komen tot de essentie!

Page 5: Alv 2013 msc final

• Wetenschappelijke onderbouwing of een persoonlijke mening?

13-04-23 / 5

Missie en Visie WDTM

Page 6: Alv 2013 msc final

• Er komen veel kansen / keuzes op onze weg:• Samenwerkingsverbanden met andere organisaties

• Ledenbeleid

• Projecten voor kennisdeling en vergaring

• Communicatie

• Visie & Missie• Toetsingskader voor besluitvorming

• Inspiratiebron / verbinding tussen leden

• Vorming van strategie

13-04-23 / 6

Missie en Visie WDTM

Page 7: Alv 2013 msc final

“De WDTM levert een maatschappelijk relevante bijdrage aan een betere

leefomgeving van mensen”

13-04-23 / 7

Visie WDTM 2013 (Under Construction)

Page 8: Alv 2013 msc final

Door een verbindend platform te bieden om kennis te delen, waardoor de kwaliteit, beschikbaarheid en toepasbaarheid van de leef/zorgtechnologie kan worden verbeterd.

•Kennisontwikkeling: domeinen STEP

•Kwaliteitsverbetering: certificering, PDCA cyclus, beschikbaarheid, bereikbaarheid

•Belangenbehartiging: mobiliseren van stakeholders, beïnvloeden van maatschappelijke partijen, gezamenlijke marketing en Imagoverbetering

13-04-23 / 8

Missie WDTM 2013 (Under Construction)

Page 9: Alv 2013 msc final

Klanten wonen langer zelfstandig thuis

Primaire behoeften:

•Veiligheid: “ik voel me veilig”;

•Autonomie/zelfbeschikking: “ik kies zelf”;

•Participatie “ik hoor erbij”;

13-04-23 / 9

Page 10: Alv 2013 msc final

De unieke kracht van de WDTMMartijn Schuurmans

Page 11: Alv 2013 msc final

Het speelveld anno 2013

Page 12: Alv 2013 msc final

Ledenverdeling anno 2013

Page 13: Alv 2013 msc final

Ketenpartners voor B2B extramuraal

Ketenpartners voor B2B intramuraal

Ketenpartners voor B2C extramuraal

Subnetwerken

Page 14: Alv 2013 msc final

Samenwerken kan op veel manieren

Kennisdelingtussen concurrenten

[Optimalisatie van een specifiekproduct of dienst]

Kennisdelingin de keten

[Optimalisatie van vraagen aanbod]

Page 15: Alv 2013 msc final

Workflow innovatieTechnologische innovatie Businesscase innovatie

Op weg naar beter…. duurzame innovatie!

Page 16: Alv 2013 msc final

Samenwerken kan op veel manieren

WDTM:Beide vormen van

optimalisatie maken duurzame innovatie mogelijk

Kennisdeling

Vraag & Aanbod

Vertegenwoordiging

Geven & KRIJGEN

Geven = participeren en actief meedoen

Krijgen =Duurzame

innovatie en een markt die het herkend en

afneemt

Page 17: Alv 2013 msc final

• Visie en Missie met de leden bepalen

• Lopende projecten toetsen aan deze missie en visie

• Leden toetsen op bereidheid deelname en support

• Inventarisatie van de resources en mogelijkheden

• Portefeuille houders krijgen projecten toegewezen en deze worden samen met de leden inhoud gegeven

13-04-23 /17

Wat nu concreet