Geert blijham - Dilemma en governance

of 19 /19
Dilemma’s in Toezicht Prof.dr. Geert H. Blijham Em. hoogleraar Interne Geneeskunde UMC Utrecht Voormalig voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht Toezichthouder

Transcript of Geert blijham - Dilemma en governance

Page 1: Geert blijham - Dilemma en governance

Dilemma’s in Toezicht

Prof.dr. Geert H. Blijham

Em. hoogleraar Interne Geneeskunde UMC UtrechtVoormalig voorzitter Raad van Bestuur UMC UtrechtToezichthouder

Page 2: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 3: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 4: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 5: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 6: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 7: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 8: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 9: Geert blijham - Dilemma en governance

ZORGCODE 2017: principe 1 maatschappelijke doelstelling en legitimatie

� Goede Zorg

� Private overeenkomst

� Publiek speelveld

� Professionele ruimte

TOETSSTEEN VOOR DE GOVERNANCE

Page 10: Geert blijham - Dilemma en governance

ZORGCODE 2017: principe 5 en 6Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

� De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de clienten, publieke belangen, belangen van medewerkers en overige belangen.

� De Raad van Toezicht richt zich op het belang van de organisatie vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling

Page 11: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 12: Geert blijham - Dilemma en governance

Samengaan van 3 waardenstelsels

� Het publieke waardenstelsel: goede, toegankelijke en collectief

betaalbare zorg

� Het private waardenstelsel: gezonde bedrijfsvoering en

continuiteit in de markt

� Het professionele waardenstelsel: normen en waarden van

artsen, verpleegkundigen en andere BIG beroepen

Page 13: Geert blijham - Dilemma en governance

Publiek

Privaat Professioneel

Drie Waardenstelsels en de RvT

Raad van

Toezicht

Page 14: Geert blijham - Dilemma en governance

Het Snurk Dilemma

HET SNURK DILEMMA

Privaat:

MargeMarkt

Professioneel:Leuk, Autonoom

Publiek:Zuinig, Zinnig,

Tweedeling

Raad van

Toezicht

Page 15: Geert blijham - Dilemma en governance

HET FUSIE DILEMMA

Privaat:

ContinuïteitMarktmacht

Professioneel:Volumen, Verdieping,

Generalisme

Publiek:Integraliteit, Schaal

Vertrouwdheid

Raad van

Toezicht

Page 16: Geert blijham - Dilemma en governance

HET MSB DILEMMA

Privaat:

Verdringing

Rust

Professioneel:Toppers

Publiek:Rechtvaardigheid

Zorgkosten

Raad van

Toezicht

Page 17: Geert blijham - Dilemma en governance
Page 18: Geert blijham - Dilemma en governance

Publiek

Privaat Professioneel

Drie Waardenstelsels en de RvT

Raad van

Toezicht

Page 19: Geert blijham - Dilemma en governance

ZELFS EEN PLATVIS HEEFT TWEE KANTEN