Gastvrije Zorg nr. 4

44
MEER NIEUWS www.gastvrijezorg.nl PLATFORM VOOR MANAGERS IN GASTVRIJHEIDSZORG Project Lekker Betrokken! Duurzaamheid is noodzaak 46 e JAARGANG NR. 4 APRIL 2012 Vlees, kip en vis Foodspecial Genomineerden Gastvrijheidszorg met Sterren Vakmedianet Inspiratiedagen ema Recreatie Groeten uit Spanje

description

April 2012

Transcript of Gastvrije Zorg nr. 4

Page 1: Gastvrije Zorg nr. 4

meer nieuws www.gastvrijezorg.nl

Platform voor managers in gastvrijheidszorg

Project Lekker Betrokken! Duurzaamheid is noodzaak

46e jaargang nr. 4 aPriL 2012

Vlees, kip en visFoodspecial

Genomineerden Gastvrijheidszorg met Sterren

Vakmedianet Inspiratiedagen

Thema Recreatie

Groeten uit Spanje

Page 2: Gastvrije Zorg nr. 4

JOMO Foodservice | Postbus 6514 | 6503 GA Nijmegen | T 024 7119801 | F 024 7119802 | [email protected]

we care - we taste - we serve

JOMO FOODSERVICE IS ONDERDEEL VAN

Proefpakket?

Ga naar www.jomo-foodservice.nl

CARE

FOOD & SERVICE

Maak kennis met het diepvriesassortiment van JOMO FoodserviceJOMO Foodservice is een internationale leverancier van Food en Non-Food producten die zich richt op de markten Care, Catering en Gastronomie.In ons assortiment hebben wij een grote variatie aan diepvriesproducten. Of het nu gaat om vlees, groente, fi ngerfood, convenience, gebak, aardappelen of iets anders, wij hebben het allemaal in huis. Onze diepvriesproducten staan garant voor een lekkere maaltijd met de originele smaak en bovendien boordevol vitamines. Nog niet helemaal overtuigd? Vraag dan een proefpakket aan en proef het zelf. Dit kan via www.jomo-foodservice.nl of door te bellen naar 024 - 7119801.

Page 3: Gastvrije Zorg nr. 4

Inhoud10Genomineerden Gastvrijheidszorg met SterrenThema recreatie 17 Beleving en plezier 100% gezond

21 interactief kunstproject

24Concept Ontmoeten centraal in Topaz-Vlietwijk

28Project Lekker Betrokken! Duurzaamheid is noodzaak

36Foodspecial vlees, kip en vis

Verder in dit nummer:

5

Van de redactie

6

Nieuws

14

Vakmedianet Inspiratiedagen

20

Kookwedstrijd

26

Congres Voedingsassistenten

30

Symposium Zorgvoorwaskracht

32

Voedselveiligheid

34

Gastvrijheid Frank Rekers

35 Onderzoek Vlees stabiele factor

bij hoofdmaaltijd

40 Productinformatie

42

Agenda/Advertentie-index

24

3628

abonnement? www.gastvrijezorg.nl

21

Gastvrije Zorg • april 20123

Page 4: Gastvrije Zorg nr. 4

Meer voor minder

Bij uw zorgorganisatie telt elke euro. U wilt de totale kosten van middelen en diensten zo ver mogelijk

terug dringen. Intrakoop ondersteunt u daarbij. Denkt u na over innovatieve inkoopprocessen, inkoop-

strategieën en raam overeenkomsten? Intrakoop heeft ze al voor u bedacht en in het leven geroepen.

Of we ontwikkelen ze samen met u. Zodat u kunt kiezen uit de inkoopoplossing die het beste bij uw

organisatie past. We rusten niet voordat we de gunstigste voorwaarden voor u uit het vuur hebben

gesleept. Samen met u doen we er alles aan, om goede zorg beter betaalbaar te maken.

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Bij GGZ Delfl and in Delft zie je met

etenstijd gezellig gedekte tafels.

Cliënten en medewerkers eten samen

en scheppen ook zelf op. Samen aan

tafel, aandacht voor elkaar: het past

in de nieuwe visie van GGZ Delfl and.

Bij die nieuwe visie hoort ook een

leverancier die daarop kan inspelen.

Ellen Dekker, manager facilitair bedrijf

en vastgoed:

“Intrakoop heeft ons geweldig

geholpen; door mee te denken en

onze visie scherp te krijgen. Verder

kon Intrakoop uitstekende

leveranciers aanbevelen, die

aansloten op onze nieuwe aanpak.

Daardoor hebben we nu een

leverancier die goede kwaliteit levert,

tegen een scherpe prijs en met een

slim bestelsysteem. Zo besparen we

ongeveer drie ton. We krijgen dus

meer voor minder. En we maken van

de maaltijd een gezellig moment.”

Ellen Dekker,

manager facilitair bedrijf en vastgoed

GGZ Delfl and

www.intrakoop.nl • twitter.com/intrakoop

Page 5: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 20125

alle informatie uit deze uitgave staat ook op www.gastvrijezorg.nl

Van de redactieEen kaartje met de groeten uit Spanje. Bewoners van de Frankelandgroep in

Schiedam kunnen die sturen vanuit hun vakantievilla aan de Costa Blanca. Voor

Frankeland is een weekje vakantie onderdeel van een zo plezierig mogelijk leven;

ook mensen die in een zorgcentrum wonen, willen immers wel eens in een andere

omgeving vertoeven. Bewoners die het dichter bij huis zoeken, kunnen naar de

tweede vakantievilla van Frankeland, in rockanje. Ook Proteion Sterrebosch in

Thorn heeft een vakantiewoning, beschikbaar voor mensen uit het hele land, die

er ondanks hun zorgvraag even tussenuit willen. Beide zorginstellingen proberen

het de vakantiegangers zo goed mogelijk naar de zin te maken. als bewoners het

prettig hebben, heb je je budget goed besteed, is de redenering. Directeur beheer

Ben de Koning van Frankeland: “Het klinkt spectaculair, zo’n vakantie in Spanje,

maar ook andere zorginstellingen kunnen dat bieden. De kosten zijn, op een

exploitatie van miljoenen, een te verwaarlozen druppel.”

in ons thema recreatie ook aandacht voor het opvallende project Buiten komt

voorbij in de Pleyade-locatie Eldenstaete in arnhem. Bewoners met dementie

kunnen – in huis – op twee stevig geïnstalleerde omafietsen een stukje fietsen.

Zodra ze beginnen te trappen, loopt op een groot scherm een film en speelt er

muziek; de buitenwereld komt voorbij.

Bewoners reageren daar goed op. Ze gaan niet alleen weer bewegen maar begin-

nen ook een praatje of zwaaien zelfs naar mensen in de film. Uit onderzoek blijkt

dat de fietsinstallatie de kwaliteit van leven van de bewoners positief beïnvloedt.

Maar familie en medewerkers hebben dat onderzoek in feite helemaal niet nodig.

Ze zien zo ook wel dat het de bewoners met dementie enorm goed doet.

Carolien Meijer [email protected]

COLOFOn

hoofdredacteurCarolien Meijer [email protected]

eindredacteurannet van den Berg

medewerkers aan dit nummerDennis van asselt, Phyllis den Brok, aline de Bruin, Frank van grieken, aida jaber en Frank rekers

CoverillustratieDanny Merk

art direction & vormgevingMr. richardson

Uitgeverruud Bakker, [email protected]

marketingLeendert van Wezel [email protected]

accountmanagerLinda van [email protected]

abonnementenadministratie & trafficjolanda van [email protected]

adresB + B VakmedianetPostbus 219, 1400 aE Bussumtel. [email protected]

abonnementengastvrije Zorg verschijnt tien keer per jaar. abon-nement: nederland € 87,50, overige landen € 115,00, los nummer € 11,00. Prijzen exclusief BTW. abon-nementen worden automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

bankrelatie:Van Lanschot Bankiers 22.63.05.716.

drukVan der Wiel & rosmalen Drukkers, arnhem

doelgroepDirectie & hospitalitymanagers, hoofden voeding & koks, hoofden inkoop & facilitair management in zorginstellingen, verpleeg huizen en ziekenhuizen.

CopyrightaLLE rECHTEn VOOrBEHOUDEn. niETS UiT DEZE UiTgaVE Mag WOrDEn VErVEELVOUDigD, OPgE-SLagEn in EEn gEaUTOMaTiSEErD gEgEVEnSBE-STanD OF OPEnBaar gEMaaKT in EnigE VOrM OF OP EnigE WijZE, HETZij ELEKTrOniSCH, MECHa-niSCH, DOOr FOTOKOPiEën, OPnaMEn OF OP EnigE anDErE ManiEr, ZOnDEr VOOraFgaanDE TOESTEMMing Van DE UiTgEVEr.

disclaimeraLLE in gaSTVrijE ZOrg OPgEnOMEn inFOrMaTiE iS MET DE grOOTSTE ZOrgVULDigHEiD SaMEngE-STELD. DE jUiSTHEiD En VOLLEDigHEiD KUnnEn ECHTEr niET WOrDEn gEgaranDEErD. B + B VaKMEDianET En DE Bij DEZE UiTgaVE BETrOKKEn rEDaCTiE En MEDEWErKErS aanVaarDEn Dan OOK gEEn aanSPraKELijKHEiD VOOr SCHaDE DiE HET DirECTE OF inDirECTE gEVOLg iS Van HET gEBrUiK Van DE OPgEnOMEn inFOrMaTiE.

B+B Vakmedianet is aangesloten bij Het Oplage instituut (HOi)iSSn-nummer: 1876-617X

Gastvrije Zorg is een uitgave van B + B Vakmedianet

Page 6: Gastvrije Zorg nr. 4

6 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | beriChten

Bewoners van zorginstellingen be-

talen gemiddeld 60 euro per maand

voor de wasvoorziening. Het wassen is

per locatie en per koepel verschillend

geregeld. Dat blijkt uit een onderzoek

van B+B Vakmedianet, de uitgever van

onder meer Gastvrije Zorg. Honderden

cliëntenraden en facilitair managers van

in totaal vijfhonderd zorginstellingen

in Nederland hebben een vragenlijst

ingevuld. Uit het onderzoek is naar

voren gekomen dat ruim 40 procent

van de instellingen alle was uitbesteedt.

Bij ongeveer 20 procent wordt de was

verzorgd door de interne wasserij. De

doorlooptijd van de extern verzorgde

was bedraagt volgens de cliëntenraad

gemiddeld 4,5 dagen.

Van de respondenten geeft 36 procent

aan dat de bewoners zelf het was-

sen voor hun rekening nemen. Ruim

driekwart van de ondervraagden zegt

tevreden te zijn met de huidige werk-

wijze van de zorginstelling.

Meer over de wasvoorziening

op pagina 30

60 euro per maand voor was

De genomineerden voor de Gastvrij-

heidszorg Awards 2012 zijn bekend. Op

donderdag 7 juni worden tijdens het

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg in

het Cinemec in Ede de prijzen uitgereikt

aan het meest gastvrije ziekenhuis en

zorgcentrum en de GGZ-instelling die

zich het meest gastvrij mag noemen.

Circa 225 zorgorganisies hebben in 2012

meegedaan aan het project Gastvrij-

heidszorg met Sterren. Voor het eerst dit

jaar is er een speciale aanmoedigings-

prijs voor kleinschalige woonvormen.

Een overzicht van de genomineerden

is te vinden vanaf pagina 10

Genomineerden Gastvrijheidszorg

Awards bekend

jaarlijks komen er ruim twintigduizend kinderen naar Het Oogziekenhuis rotterdam. als een

kind bang is en huilt, kan de oogarts het oog niet onderzoeken. Voor de kinderen van 3 tot

en met 11 jaar is daarom de app naar Het Oogziekenhuis ontwikkeld die hen voorbereidt op

hun afspraak in het ziekenhuis. Met behulp van spelletjes en opdrachten kunnen de kinde-

ren thuis al kennismaken met de onderzoeken die de orthoptisten en oogartsen verrichten.

Seniorenreizen: halen en brengen

Arriveer Reizen uit Nunspeet, gespecialiseerd in reizen voor senioren, in-

troduceert in augustus een gratis haal- en brengservice voor arrangemen-

ten vanaf 4 dagen. Gasten worden op hun eerste reisdag met een shut-

tlebus voor hun deur opgehaald en na de reis weer thuis afgezet. “Het

enige wat onze klanten nog hoeven te doen, is hun koffer inpakken en sa-

men met leeftijdsgenoten genieten”, aldus eigenaar en directeur Jaap Frens.

mEER NIEUwS?gastvrijezorg.nl

App bereidt kinderen voor op oogziekenhuis

Page 7: Gastvrije Zorg nr. 4

gastvrije Zorg | beriChten

Het aantal ziekenhuizen in ons land neemt

als gevolg van fusies de komende jaren met

5 procent per jaar af. Van de 111 ziekenhui-

zen in 2009 blijven er 90 over, meldt ad-

viesbureau KPmG in een rapport. Volgens

KPmG verschraalt het aanbod niet, omdat

bij een fusie vaak verschillende locaties blij-

ven bestaan. wel is er een concentratie van

complexe zorg, zoals oncologie. Vier op

de vijf ziekenhuisbestuurders overwegen

samenwerking, met name gezamenlijke

inkoop of behandelcentra.

Koks en facilitair medewerkers van zeven

zorginstellingen uit de regio Arnhem en

Nijmegen hebben zich verenigd in een

streeknetwerk. Ze willen zich professio-

naliseren in smakelijke, gezonde en duur-

zame maaltijden voor cliënten en gasten.

Aangesloten zijn onder meer Stichting

Kalorama, locaties van de ZZG groep, de

Sint maartenskliniek, de Pompekliniek,

Pleyade en Insula Dei. Het streeknetwerk

is een initiatief van Stichting Landwaard

en Gebiedscoöperatie Oregional, een

organisatie van boeren en tuinders waar

instellingen hun producten al kopen.

Volgens Landwaard wil een toenemend

aantal instellingskeukens gezonde en

duurzame maaltijden serveren omdat dat

bijdraagt aan de tevredenheid van gasten

en cliënten. Ook willen instellingen op

deze wijze hun zorgkosten en voedselver-

spilling terugdringen.

In eigen beheer heeft Food Connect

een maaltijdwinkel ontwikkeld waarbij

klanten elk gekozen onderdeel (zoals

vlees, vis, groenten, saus, jus, aardap-

pelen, rijst, pasta's, soepen, toetjes, stuks

fruit, rauwkost) als afzonderlijke foto's zien

verschijnen op een bord. De bestelling

kan digitaal worden geplaatst.

Jaarlijks 5 procent minder ziekenhuizen

Streeknetwerk voor duurzame maaltijden

Maaltijdwinkel

Een Mooie Maaltijd in Brabant succesvol afgesloten

Het project Een Mooie Maaltijd in Brabant is met meer dan 1 miljoen euro omzet en ruim 250.000 maal-

tijden met biologische en/of streekgebonden producten een succes gebleken. Opdrachtgever VKgE

(Vereniging Keukenmanagement gezondheidszorg) sluit het project tevreden af. alle doelstellingen zijn

ruimschoots gehaald. Meer dan tweehonderd zorglocaties deden mee, waarmee een structurele veran-

dering op dit thema in Brabant en omstreken is bereikt. nieuwe (vaak blijvende) samenwerkingsverban-

den zijn ontstaan en eten en drinken heeft binnen de zorgsector weer een positieve uitstraling gekregen.

Er is echter ook nog een wereld te winnen. Daarom wordt een vervolgproject gestart met de naam Lekker

Betrokken!. Doel is het verder verduurzamen van de zorgsector op de gebieden product (zowel food als

non-food), proces en mens. De officiële aftrap van het project vindt plaats tijdens het nationaal Congres

gastvrijheidszorg 2012. Alles over Lekker Betrokken! op pagina 28

Genieten van rust in het witte stadje

Thorn?Dan is de vakantiewoning bij

zorgcentrum Sterrebosch iets voor u!In de vakantiewoning kunt u er even lekker tussenuit, waarbij eventuele behoefte aan zorg de vakantiepret

niet in de weg staat. Ook wanneer u geen zorg no-dig heeft maar wel van de rust in de omgeving en

het leuke stadje Thorn wilt genieten, bent u in onze vakantiewoning aan het juiste adres. Vanzelfsprekend

bent u van harte welkom om gebruik te maken van de faciliteiten van het dichtbij gelegen zorgcentrum,

waaronder het gezellige restaurant. Meer info? Kijk op www.proteion.nl/vakantiewoning

of bel 0475 – 389 389.

Page 8: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrijheidszorg met Sterren wordt mede mogelijk gemaakt door:

07 | 06 | 2012NatioNaal CoNGreS

GastvrijheidszorG

GASTVRIJHEIDSZORGMET STERREN

EEN INITIATIEF VAN LOC ZEGGENSCHAP IN ZORG, KOKSGILDE EN B+B VAKMEDIANET

Page 9: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrijheidszorg met Sterren wordt mede mogelijk gemaakt door:

Postbus 4315, 3006 AH RotterdamT: 010-4 53 10 33, E: [email protected]: www.btm.nl

24 - 01 - 2008

CLIENT: ZWANENBERGPROJECT:LOGO T.B.V. HUISSTIJL

File: LOGO DEFJobnr.: 07-315Country: -Artwork: PH

Printed colours only for reference. Trapping and clipping paths are not included.ARTWORK IS COLOUR MANAGED. USED PROFILES ARE EMBEDDED

PMS 288 U PMS 200 U PMS 871 U 0000

0000 0000 0000 0000

Amount of colours:CMYK

PANTONE:TECHNICAL DATASoftware: ILLUSTRATOR CS 2Used fonts: DIN, FAGO

Pict: Highres LowresPrinted material: PAPERPrinting technic: OFFSET /

Delivered:

24 - 01 - 2008Last modi�ed:

Op 7 juni in Ede meer dan 1000

congresgangers verwacht

Topprogramma NaTioNaal CoNgres gasTVrijheidszorg 2012

Nog ruim zes weken en dan worden de Gastvrijheids Awards 2012 uitgereikt. De genomi-

neerden zijn inmiddels bekendgemaakt (zie elders in deze uitgave) en de jury beraadt zich

over de awardtoekenningen. Op donderdag 7 juni worden in Cinemec in Ede de winnaars in

de diverse categorieën gehuldigd tijdens een feestelijk en informatief programma met onder

anderen als sprekers:

• EdwigGoossens (Center for Gastrology)• JokedeVries(Hoofdinspecteur Verpleging en Langdurige zorg bij IGZ)• KiesBeter!insamenwerkingmetGastvrijheidszorgmetSterren• ErikteVelthuis(Nationaal Sportcentrum Papendal)• PhyllisdenBrok (projectleider Lekker Betrokken!)

Naast dit informatieve programma zijn er natuurlijk de GastvrijheidszorgAwards in drie

categorieën, een speciale aanmoedigingsprijs kleinschalige woonvormen en de EtenisFeest!

Award,gesponsord door Unilever Food Solutions. Staatssecretaris MarliesVeldhuijzenvan

zanten van volksgezondheid heeft toegezegd er naar te streven het congres bij te wonen en

een toespraak te houden.

Het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg is het grootste congres in de Nederlandse zorg. Een

uniek event waarin management, medewerkers en cliënten bijeenkomen om de gastvrijheid-

zorg te vieren!

Meld u nu aan voor het congres: www.zorgmetsterren.nl

Page 10: Gastvrije Zorg nr. 4

10 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | gaSTVrijHEiDSZOrg MET STErrEn

Genomineerden Verpleging en Verzorging Gastvrijheidszorg Award 2012

BloemhofZorggroep GroningenTen Boeral twee jaar achter elkaar behaalde Bloemhof de vierde positie bij gastvrijheidszorg met Sterren. Ook dit jaar weer genomineerd. Dit comfortabele woonzorgcentrum weet het de bewoners naar de zin te maken en hun wensen te honoreren zodat zij zich thuis voelen. in prin-cipe kan alles, niets is te veel. aandacht, vrien-delijkheid, beleefdheid en respect. Het eten en drinken is van goede kwaliteit. Streekgerechten maken deel uit van de menucyclus. Smaakvol meubilair. in de generatietuin ontmoeting met jongeren uit het dorp bij het tuinieren. Bewe-gingstuin met tal van toestellen.

BrugchelencampDe Friese WoudenDe WestereenVorig jaar op de achtste plaats en ook nu weer genomineerd. Brugchelencamp neemt een bijzondere plaats in de dorpsgemeenschap

en ondersteunt ook ouderen in de omgeving. Het zorgcentrum biedt belevingsgerichte zorg. Management en medewerkers proberen echt een thuis te realiseren voor de bewoners. De kwaliteit van de maaltijden nodigt uit tot Bourgondisch eetgedrag. Het gebouw is oud maar eigentijds. Er is een goede en open com-municatie waarin medewerkers met elkaar in gesprek zijn en feedback geven. Twee keer per jaar worden bij kleinschalig wonen methodisch observaties gedaan.

De HofwijckStichting PaletLeeuwardenOok vorig jaar stond De Hofwijck in de top tien, op een zesde plek. Het is een open en gastvrije instelling. De mond-tot-mondreclame doet zijn werk. De mooie entree met verschillende zitgelegenheden en warme kleuren nodigt uit om binnen te komen. De koffie staat klaar. De restaurantmedewerkers zijn afgelopen jaar geschoold in gastvrijheid en dat is te merken. Met zorg en warme kleuren ingericht, netjes en goed onderhouden. Het beleid wordt steeds verder uitgerold: bij de les blijven en houden. Het management wil de puntjes op de i in zowel ambiance, maaltijden als gastvrij gedrag en de communicatie naar een hoger peil brengen.

IelânenZorggroep PlanteinSneekVerpleeghuis ielânen biedt ook kleinschalig wonen. De medewerkers passen gastvrijheid aan aan de behoefte van de woongroepen en individuele bewoners. Eten kan op verschillende locaties en tijden. Eén keer per maand is er een stijlvol diner met pianomuziek. Het gebouw is ruim, licht en ziet er goed onderhouden uit. De gangen en beschutte binnentuin zijn voor bewoners vrij en veilig toegankelijk. Bewoners krijgen desgewenst een tuintje om bij te hou-den. Familie van bewoners eten graag mee. Er is kinderopvang en zelfs een kinderboerderij op het terrein. Voor zover mogelijk gaan bewoners die dat kunnen en willen iedere dag naar buiten.

MalderburchMaldenDit zorgcentrum is een ontmoetingsplaats voor het hele dorp. Er wordt zeer veel aandacht ge-schonken aan klantvriendelijkheid. gastvrijheid

Bloemhof

Brugchelencamp

ielânen

Malderburch

DeHofwijck

De genomineerden voor de Gastvrijheidszorg Award 2012 in de categorieën Verpleging & Verzor-

ging en Ziekenhuizen zijn bekend. Op deze en volgende pagina’s staan ze in alfabetische volgorde.

De jury bepaalt de winnaars. De uitreiking is op 7 juni op het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg

2012 in Cinemec in Ede.

Page 11: Gastvrije Zorg nr. 4

gastvrije Zorg | gaSTVrijHEiDSZOrg MET STErrEn

Gastvrije Zorg • april 201211

en bejegening worden regelmatig getoetst. Het eten is van een zeer goede kwaliteit en diversiteit en er wordt veel aandacht aan besteed. niet voor niets won Malderburch in 2010 de Eten is Feest! award. Er is veel aandacht en zorg voor ambiance. aankleding met warme kleuren. Een prachtige binnentuin. Malderburch heeft goede contacten met de gemeente en besteedt er veel aandacht aan om mensen van buiten naar binnen te halen. De directeur/bestuurder lobbyt in het hele dorp.

De MienteZuidOostZorgGorredijkDe bewoners zijn heel tevreden over De Miente. Het zorgcentrum heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Met de Cliënt Centraal Koffer komen de wensen van de cliënt boven tafel. Ook is er Het Driegesprek waarin de cliënt en zijn of haar familie op een rustige manier persoonlijke aandacht wordt geboden. Er wordt veel geïnves-teerd in opleidingen. Het eten wordt concern-breed elders bereid. in de keuken vindt verdere bereiding plaats. Hoewel het huis gedateerd is, wordt er alles aan gedaan om het tot een thuis te maken waar iedereen welkom is.

Padua De WeverTilburgPadua is de winnaar van 2009; ook nu genomineerd. Sfeervol huis. Er komen veel

wijkbewoners naar Padua. Er heerst een echt thuisgevoel. Het woord nee kent men niet. Er zijn amper regels. De maaltijden worden à la minute bereid. Veel keuzemogelijkheid, ook qua componenten. in het restaurant is ook een ijsmachine die veel gebruikt wordt. Op veel plaatsen in huis hangen grote stadsfoto's. ruim honderd vrijwilligers, een uitgebreid activiteitenaanbod. Er heerst een aangename en rustige sfeer.

SinselhofDe ZorggroepVenloEen klein overzichtelijk verzorgingshuis. ieder-een voelt zich welkom en de medewerkers pro-beren het iedereen naar de zin te maken. Veel bewoners komen voor de ochtendkoffie en de krant. Medewerkers zijn hartelijk, professioneel en kennen de bewoners door en door. Het eten en drinken is van uitstekende kwaliteit. De

bewoners kunnen à la minute kiezen. Het inte-rieur ziet er verzorgd uit: aangename kleuren, mooie wandversiering en verse bloemen op de tafeltjes. Verborgen verlangens is een project waarbij de wensen van de bewoners worden vervuld.

WaerthoveRivas ZorggroepSliedrechtWaerthove werkt vanuit het Planetree-concept. Mensgerichte zorg met als uitgangspunt dat

de bewoner centraal staat bij het afstemmen van de dagelijkse zaken, de zorg en dienstver-lening. Medewerkers zijn lid van focusgroe-pen als presentatie hartelijke bejegening en familiebehandeling. Ontbijt wordt geserveerd op de eigen kamer of in de gezamenlijke woonkamer. Eens per maand kunnen bewo-ners met familie dineren. De kok bereidt dan een driegangendiner. in januari is de instelling begonnen met nieuwbouw, waarin iedereen een eigen kamer krijgt. aromatherapie. Bevlo-gen management en betrokken cliëntenraad.

De WikenZuidOostZorgDrachtenalgemene zorginstelling midden in een wijk. Uitnodigende uitstraling. Zowel zorg- als buurtcentrum, waardoor veel verschillende mensen over de vloer komen. gastvrijheid is een kernwaarde. De medewerkers hebben passie en betrokkenheid. Hulpmiddelen uit de Cliënt Centraal Koffer voor goede gesprekken. Er wordt uitgegaan van de kracht van de bewo-ner. Eten wordt aangeleverd door een centrale concernkeuken. Bewoners zijn tevreden met de kwaliteit. Mooi hoge ontvangsthal. Veel activiteiten in groepsverband.

de miente

Padua

Waerthove

DeWiken

Sinselhof

In de volgende editie van Gastvrije Zorg een overzicht van de genomineerden in de categorieën GZZ en Kleinschalig wonen.

Page 12: Gastvrije Zorg nr. 4

12 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | gaSTVrijHEiDSZOrg MET STErrEn

Genomineerden ziekenhuizen Gastvrijheidszorg Award 2012

Albert Schweitzer ziekenhuislocatie DordwijkDordrechtgroot ziekenhuis met topklinische zorg en creatieve en gedurfde plannen om een kleinschalige sfeer te scheppen. Het ziekenhuis werkt samen met de TU om te onderzoeken waar de patiënten behoefte aan hebben, met als resultaat een aansprekend gastvrijheidsbe-leid. Medewerkers zijn altijd bereid te helpen. Patiënten kunnen opmerkingen noteren op groene en rode kaarten die overal liggen. De cliëntenraad heeft een gastvrijheidsprijs bedacht. Het eten en drinken is van prima kwaliteit. De nieuwbouw heeft een prettige ambiance en aangename kleuren. Er is nog wel een contrast met de poliklinieken in het oude gedeelte.

Amphia Ziekenhuislocatie LangendijkBredaLangendijk, een van de drie locaties van het amphia Ziekenhuis, biedt langdurige en chro-nische zorg. Het ziekenhuis straalt efficiency en kwaliteit uit door bevlogenheid van het vak. Vorig jaar op de zevende plaats en ook

nu een nominatie. Het kernproject ik ben er voor... loopt als een rode draad door het hele ziekenhuis en is overal merkbaar. De patiënt kan à la minute de warme maaltijd kiezen en er is ook een uitgebreide keuze bij de lunch en ontbijt. Er wordt door het hele ziekenhuis heen gewerkt aan een warmer welkom en dat werkt als een olievlek. De huiskamersfeer op de afdeling oncologie maakt indruk.

Elkerliek ziekenhuisHelmondin 2010 was het Elkerliek ziekenhuis win-naar van de gastvrijheidszorg award en nu opnieuw genomineerd. Een sfeervol ziekenhuis, sterk gemotiveerd en betrokken.

Het is naar eigen zeggen eigenwijs en heeft daarom alles in eigen beheer, van keuken en wasserij tot schoonmaakdienst. Een breed assortiment van gastvrijheidsdiensten zoals een golfwagen voor haal- en brengservice. Prima eigen keuken. De zeer verzorgde en prettige inrichting biedt een vertrouwd en veilig gevoel. Veel aandacht voor het continu verbeteren van de dienstverlening; alle medewerkers, van hoog tot laag, worden hierbij betrokken.

Maasziekenhuis PanteinBoxmeerHet Maasziekenhuis is een kleinschalig streekziekenhuis met laagdrempelige en vriendelijke uitstraling in een nieuw gebouw, in oktober 2011 in gebruik genomen. Er is een nauwe samenwerking met andere

ziekenhuizen, waardoor er meer behandel-mogelijkheden zijn. Er wordt gewerkt vol-gens de principes van Planetree. Patiënten kunnen via hun bedterminal de roomservice inschakelen en op elk gewenst moment van de dag zowel de warme als de broodmaal-tijd uitgeserveerd krijgen. Zeer kindvriende-lijk ziekenhuis met onder meer konijn jopie die in de speelkamer van de kinderafdeling bivakkeert en speciale kinderprikafdeling Mees.

Sint Franciscus GasthuisRotterdamTopklinisch ziekenhuis waar een warme en vriendelijke sfeer hangt. Vorig jaar behaalde het ziekenhuis de vijfde plaats in de top 10 van meest gastvrije ziekenhuizen. Het gast-huis heeft de ambitie zich te onderscheiden als hét klantvriendelijke ziekenhuis van de regio. Zeer betrokken en enthousiaste mede-werkers. Zeer veel aandacht voor gastvrij-heid. Er zijn bewust medewerkers met een hotelachtergrond in dienst genomen. De g van gasthuis is groot gemaakt. Prachtig, nieuw restaurant in centrale hal met een uitgebreid en goed aanbod. Er is veel privacy

AlbertSchweitzerZiekenhuis

AmphiaZiekenhuis

MaasziekenhuisPantein

SintFranciscusGasthuis

Elkerliekziekenhuis

Page 13: Gastvrije Zorg nr. 4

gastvrije Zorg | gaSTVrijHEiDSZOrg MET STErrEn

Gastvrije Zorg • april 201213

voor patiënten. Een ambianceplan is de basis bij verbouwingen en renovaties.

Slingeland ZiekenhuisDoetinchemalgemeen ziekenhuis met professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen. gastvrijheid moet een vanzelfsprekendheid zijn, vindt het ziekenhuis: gastvrijheid is geen concept, gastvrijheid is een mentaliteit. alle medewerkers worden getraind in gastvrij denken en handelen. in de ziekenhuiskeuken wordt gekoppeld gekookt met verse produc-ten. Het gebouw maakt een heldere indruk. Door rekening te houden met principes van healing environment is er sprake van harmo-nie en voelt men zich er geborgen. Dieren-weide tegenover de kinderafdeling.

WestfriesgasthuisHoornalgemeen ziekenhuis dat zich wil onderschei-den in patiëntveiligheid. gastvrijheid is een be-langrijk aandachtspunt en om dit kracht bij te zetten is gekozen voor het Planetree-concept. Het koksteam verrast patiënten regelmatig met iets extra’s. Ook verzorgen zij kookworkshops voor patiënten die een bepaalde ziekte heb-ben. Er is veel aandacht voor ambiance. Warme kleuren, veel licht, groen en kunst. gebruik van

geuren in de centrale hal en de daarnaast ge-legen toiletten. Het management stimuleert en ondersteunt en geeft medewerkers veel ruimte voor eigen ideeën. Hierbij is zichtbaar dat de ene afdeling verder is dan de andere.

Wilhelmina Ziekenhuis AssenEen middelgroot ziekenhuis met een uitnodi-gende entree. Het gebouw is ruim, open en licht. accent op welkom en zich thuis voelen met zo goed mogelijke medische zorg. Het beleid is vertaald in het organisatiebrede Parelproject (mensgerichte zorg), waarvoor jaarlijks speerpunten worden bedacht. Dit jaar zijn posters ontwikkeld met gedragsregels. Voedingsassistenten verstrekken de warme maaltijd. De patiënt kan ter plaatse een ruime

keuze maken. Het ziekenhuis ziet er licht, schoon en netjes uit. in de gangen hangen schilderijen. als het parkeerterrein vol is, zoekt de parkeerbeheerder toch een plaats.

Ziekenhuis RivierenlandTielEen streekziekenhuis dat zich profileert als een mensenziekenhuis. Het afgelopen jaar is een verdieping gemaakt. gastvrijheid is goed ge-worteld. Het belang dat aan gastvrijheid wordt gehecht, is overal terug te vinden. Sinds kort

heeft het ziekenhuis de maaltijden in eigen beheer. rivierenland wil meer gebruikmaken van leveranciers uit de streek. Een mooie, ruime en lichte omgeving met oog voor sfeer en kleur. De centrale hal is levendig door het restaurant en de mooie winkels. Ziekenhuis rivierenland voelt niet als een ziekenhuis. De vriendelijkheid en de mooie omgeving geven een prettige uitstraling.

Ziekenhuis St JansdalHarderwijkOok de afgelopen jaren kreeg het St jansdal een nominatie; vorig jaar werd een tweede plaats bereikt. Het is een algemeen, goed en toegankelijk ziekenhuis met veel oog voor een gastvrij onthaal. Vrijwilligers vangen bezoekers op. Voor de uitbouw van het gastvrijheidsbeleid naar de zorg is een uit de horeca afkomstige projectmanager aangesteld. De maaltijden komen uit de eigen keuken waar smaakvol wordt gekookt. Lunchbuffet, sterrenmaaltijd bij verblijf van meer dan vier weken en voor kinderen patat- en pannenkoekdag. De (nieuwe) centrale hal ziet er modern uit maar kan nog winnen aan praktisch nut. gastvrijezorg.nl

SlingelandZiekenhuis

Westfriesgasthuis

ZiekenhuisRivierenland

ZiekenhuisStJansdal

WilhelminaZiekenhuisAssen

In de volgende editie van Gastvrije Zorg een overzicht van de genomineerden in de categorieën GZZ en Kleinschalig wonen.

Page 14: Gastvrije Zorg nr. 4

Met de finale van

Het beste menu

van de zorg!

ww

w.h

etb

est

em

en

uva

nd

ezo

rg.n

l

14 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | insPiratiedag

Een dag vol bruikbare tips en waardvolle ideeën voor de praktijk. De Vakmedianet Inspiratiedag op

donderdag 10 mei in Cinemec Ede is hét evenement voor iedere zorgprofessional die met gastvrij-

heid te maken heeft. Handvatten voor verbetering, workshops én Het Beste menu van de Zorg met

Pierre wind; genoeg reden voor managers en medewerkers om zich nu in te schrijven voor een

unieke belevenis.

Gastvrijheid centraal op inspiratiedag

Tijdens de Vakmedianet Inspiratiedag

worden bezoekers meegenomen op een

interactieve en leerzame ontdekkingsreis,

waarna ze huiswaarts keren boordevol

bruikbare informatie en inhoudelijke

adviezen van bevlogen collega’s uit de

zorgsector. Tijdens de hele dag is er in

de foyer een informatiemarkt waar de

deelnemende partners zich presenteren.

Ook worden de resultaten bekendgemaakt

van een onderzoek dat uitgeverij B+B

Vakmedianet op dit moment houdt onder

zorginstellingen waarin vier thema’s de

revue passeren: kwaliteit, smaakbeleving,

maaltijdbeleving en wastemanagement.

Actuelethema’sBelangstellenden krijgen tijdens work-

shops best practices voorgeschoteld over

de vier thema’s uit het onderzoek van

Vakmedianet. Deze thema’s zijn geadop-

teerd door de deelnemende partners die

de workshops op de inspiratiedag mogelijk

maken. Schaap Holland faciliteert de

workshop over de kwaliteit van de warme

Ditevenementwordtmedemogelijkgemaaktdoor:

Page 15: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201215

gastvrije Zorg | insPiratiedag

maaltijd, temp-rite maakt de workshop

wastemanagement mogelijk, Unilever

heeft gekozen voor smaakbeleving bij

ouderen en de workshop over het creëren

van de optimale maaltijdbeleving wordt

gefaciliteerd door Distrivers. Tijdens elke

workshop presenteert een zorginstelling

een inspiratiecase en vertelt een deelne-

mer van de kookwedstrijd Het Beste menu

van de Zorg over de inspiratie achter het

menu dat meedingt naar de hoofdprijs die

dag. wie geïnteresseerd is in de thema’s

van de workshops kan zich het beste

tijdig inschrijven om een plekje te kunnen

bemachtigen, ook omdat bezoekers van-

wege het strakke schema aan maximaal

twee workshops kunnen deelnemen.

KookwedstrijdVoor het eerst houdt Distrivers de finale

van de kookwedstrijd Het Beste menu van

de Zorg tijdens de Vakmedianet Inspiratie-

dag. De presentatie van deze derde editie

van de wedstrijd is weer in handen van de

flamboyante tv-kok en kookboekenauteur

Pierre wind. De voorrondes met negen

keukenteams uit de zorgsector zijn gehou-

den op de Campina Open Boerderijdag.

Van de negen keukenteams die zich hier

presenteerden, mogen er drie door naar

de finale op donderdag 10 mei tijdens de

inspiratiedag in Ede. Daar presenteren ze

een driegangenmenu met een inkoop-

budget van maximaal 4 euro per persoon.

De winnaar gaat naar huis met 5000 euro,

ter beschikking gesteld door Distrivers. Het

beste dessert wordt beloond met de Gou-

den Dessertlepel en 1000 euro, beschikbaar

gesteld door Campina.

Voor zorginstellingen die gastvrijheid hoog

in het vaandel hebben staan maar altijd

zoeken naar verbeterpunten, is de inspira-

tiedag een evenement dat niet gemist mag

worden. Inschrijven voor deze inspire-

rende en enerverende dag kan nu via

www.gastvrijezorg.nl/inspiratiedag. wees

er snel bij! gastvrijezorg.nl

Programma Vakmedianet Inspiratiedag12:00-12:15 uur Ontvangst 12:15-12:40 uur Bereiding voorgerecht/informatiemarkt/lunch12:40-12:45 uur Pierre Wind stuurt iedereen naar de workshops12:45-13:30 uur 2 workshops (gelijktijdig) 13:30-14:00 uur Bereiding hoofdgerecht/informatiemarkt14:00-14:45 uur 2 workshops (gelijktijdig)14:45-15:15 uur Bereiding dessert/informatiemarkt15:15-15:30 uur Presentatie onderzoeksresultaten

(B+B Vakmedianet)15:30-16:00 uur Prijsuitreiking met champagne en borrelhapje

Thema’s van de workshopsSmAAKBELEVING BIj OUDERENSpreker: Thijs Geerdink, Hoofd Centrale Keuken Antonius Ziekenhuis SneekHet is niet alleen belangrijk dat een maaltijd gezond is, het moet vooral ook lekker zijn. Doordat de smaakbeleving bij ouderen ach-teruitgaat is het belangrijk hier op in te spelen door de maaltijd op verschillende manieren aan te passen. Thijs Geerdink legt uit hoe hij dit binnen het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft geïmplemen-teerd en wat de effecten zijn. Hij maakt samen met SVH meesterkok Frans Gerrits de vertaalslag naar de praktijk.

wASTEmANAGEmENTEen workshop over verantwoord ondernemen en de huidige maat-schappelijke discussie over verduurzaming en verspilling. welke handvatten kunnen wij bieden om de kosten van wastemanage-ment te reduceren?

KwALITEIT VAN DE wARmE mAALTIjD De kwaliteit en beleving van de maaltijd is een belangrijke basis voor een plezierige dag in een zorginstelling. Het streven is om iedere dag een perfecte maaltijd te serveren. wat is daarvoor nodig? Een kok die hier dagelijks mee te maken heeft en een deskundige op aardappel-gebied vertellen hier alles over.

OPTImALE mAALTIjDBELEVING Sprekers: Gerard Schoep, directeur stichting Zorgcentra Zuidwest-Drenthe, en Viola Mulder, eigenaar van Voilà voor interim-management, training en advies voor de zorg, retail en gastvrijheidsbranche. Een prettige ambiance, een kwalitatief goed product en een toege-wijde gastheer of gastvrouw zijn bepalend voor het creëren van de meest optimale maaltijdbeleving in de zorg. Twee experts geven tools om met gastvrijheid de optimale maaltijdbeleving compleet te maken.

Page 16: Gastvrije Zorg nr. 4

Symposium Veilig voedsel 2012 Nieuwe Wetgeving en automatiseringBent u benieuwd welke zaken veranderen in de nieuwe Hygiënecode 2013? Wilt u ook weten waar de VWA op gaat letten? En bent u benieuwd naar makkelijke ICT-oplossingen die u veel tijd en energie besparen?

Stichting Veiligvoedsel.nl organiseert speciaal voor facilitair managers, hoofden voeding, medewerkers restaurants en koks drie regionale symposia waarop u antwoord krijgt op deze vragen. Dus blijft u ook dit jaar goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe wetgeving? Tot ziens op één van de drie symposia!

Ja, ik ben graag op de hoogte van de nieuwe wetgeving en makkelijke HACCP-oplossingen en schrijf me in voor:

18 juni (Arnhem) 19 juni (Woerden) 26 juni (Zuidlaren)

Prijs voor uw deelname:Indien u klant bent van Stichting Veiligvoedsel.nl betaalt u slechts € 95,- excl. 19 % BTW per deelnemer. Indien u geen klant bent van Stichting Veiligvoedsel.nl betaalt u € 145,- excl. 19 % BTW per persoon.

Data: • 18 juni (Arnhem)• 19 juni (Woerden)• 26 juni (Zuidlaren)

12.30 uur Ontvangst

13.00 uur Opening en woord van Welkom door G.J. Hemmers, Directeur Stichting Veiligvoedsel.nl

13.15 - 14.00 uur De nieuwe hygiënecode 2013, Wat verandert er voor u? door ir. W.P. van der Vossen, kennisspecialist Voedselveiligheid & coördinator Hygienecode Voedingscentrum

14.00 - 14.45 uur Nut en noodzaak van Veiligvoedsel, de medewerkers centraal, door Prof. Dr. F. van Knapen, Universiteit Utrecht, IraS, Hoofd Divisie Veterinaire Volksgezondheid.

14.45 - 15.15 uur Pauze

15.15 - 16.00 uur Nieuwe wetgeving voor zorginstellingen en aandachts-punten vanuit de VWA

16.00 - 16.30 uur HACCP, audits en automatisering, de toekomst dichtbij? door G.A. Hemmers MA, Manager KPMG Management Consulting

16.30 - 17.00 uur Feestelijke presentatie nieuwe IT-oplossing

17.00 - 17.30 uur Borrel en feestelijke afsluiting

Programma:

Fax dit formulier naar 050-3119864 of schrijf u in op www.veiligvoedsel.nl

Naam organisatie: Naam + Functie deelnemer 1:

Naam + Functie deelnemer 2:

Naam + Functie deelnemer 3:

Adres organisatie:

Postcode:

Plaats:

12040084_VV_ADVERTENTIE_A4.indd 1 4/10/12 3:45 PM

Page 17: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april i 201217

gastvrije Zorg | thema reCreatie

Even op vakantie, ook als je in een zorgcentrum woont. De bewoners van de Frankelandgroep in Schiedam hebben de keuze uit twee vakantievilla’s: een aan de Costa Blanca en

een in eigen land, in Rockanje. Van de vakantiewoning van Proteion Sterrebosch in Thorn kunnen vakantiegangers uit het

hele land gebruikmaken. met alle zorg die ze nodig hebben.

Beleving en plezier 100% gezond

Even er tussenuit

[ dOOR CAROliEN MEiJER ]

Vakantie vieren

aan de Spaanse

Costa Blanca.

Page 18: Gastvrije Zorg nr. 4

18 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | thema reCreatie

De vakantiewoning van Proteion Ster-

rebosch is vorig jaar januari geopend.

De woning, naast het zorgcentrum

en vlakbij het centrum van Thorn, is

speciaal ingericht voor mensen met een

zorgvraag. Zo is er een aparte slaapka-

mer op de begane grond en wordt van-

uit Sterrebosch alle noodzakelijke zorg

geboden. “Qua zorgzwaarte is eigenlijk

alles mogelijk”, vertelt managementas-

sistente marjolijn Tieleman van Pro-

teion Sterrebosch. “mensen met allerlei

soorten zorgvragen en beperkingen zijn

welkom. Vooraf maken we afspraken

over de gewenste zorg en services. we

proberen zo optimaal mogelijk aan de

wensen en behoeftes van onze gas-

ten te voldoen. De zorg in de woning

wordt geleverd door het thuiszorgteam

dat verbonden is aan Sterrebosch. Ook

alarmering met zorgopvolging zit in

het dienstenpakket.” De gasten kunnen

tegen gereduceerd tarief in het Da Vita

restaurant van Sterrebosch eten maar

ook zelf koken. De in hoogte verstelbare

keuken is gemakkelijk te gebruiken voor

mensen in een rolstoel. Er is zelfs een

boodschappenservice mogelijk, waar-

voor afspraken met een lokale super-

markt zijn gemaakt.

GeenzorgkostenEr worden voor mensen met een

AwBZ-indicatie geen kosten in reke-

ning gebracht voor de geleverde zorg.

Tieleman: “De indicatie loopt tijdens de

vakantie gewoon door. wij maken met

de zorgaanbieder van onze gasten af-

spraken om de zorg over te nemen. De

gasten en hun begeleiders hoeven daar

niets voor te doen of voor te betalen.

De zorg wordt dus gewoon vanuit de

indicatie bekostigd.”

Na een aarzelend begin groeit de

belangstelling voor de vakantiewoning.

“we hebben het eerste jaar nog niet zo

veel boekingen gehad”, vervolgt Tiele-

man. “Er zijn enkele gasten geweest, die

met veel plezier in de woning heb-

ben vertoefd, zo blijkt uit de ingevulde

enquêteformulieren. Een echtpaar dat

vorig jaar een weekendje had geboekt,

is het zelfs zo goed bevallen dat ze dit

voorjaar terugkomen. Er is in 2011 op

verschillende manieren aan PR gedaan

en we verwachten dat de woning dit

jaar vaker wordt geboekt.” De charme

van Thorn, dat het witte stadje wordt

genoemd vanwege de witte huizen in

het centrum, is immers aantrekkelijk,

evenals de afspraken die Sterrebosch

heeft gemaakt met onder meer een

rolstoeltaxibedrijf, zodat tegen geredu-

ceerd tarief uitstapjes kunnen worden

gemaakt.In de vakantiewoning is plaats

voor vier personen. De huurprijs voor de

woning varieert van 80 tot 125 euro per

nacht. misschien niet echt goedkoop,

maar volgens Tieleman is het tarief

marktconform. “Zelfs iets beneden de

prijzen die gehanteerd worden in de be-

kende vakantieparken. Het is natuurlijk

het voordeligste als je met vier personen

bent.”

Voor de financiering van de woning

heeft Proteion partners en sponsoren

gezocht en gevonden: de gemeente

maasgouw, VVV midden Limburg,

Kersten Intra Care, Ratax Taxi Centrale

(voor de uitstapjes met rolstoelvervoer),

medeco en wonen Roer en maas. Bui-

ten het vakantieseizoen, van oktober tot

april, is de vakantiewoning beschikbaar

voor respijtzorg aan inwoners van de

gemeente maasgouw. mantelzorgers

kunnen hun taken zo even uit handen

geven.

VakantieinSpanjeDe vakantievilla’s van de Frankeland-

groep bestaan al wat langer en bewoners

en 55-plussers uit de regio weten deze

goed te vinden. Villa de Pastorie in de

badplaats Rockanje is vrijwel altijd vol-

geboekt. In La Sorpresa (De Verrassing),

de villa in het Spaanse dorp Benissa, is

het alleen in de decembermaand wat

rustiger. “Vanwege de feestdagen blijven

de meeste mensen dan liever thuis”,

zegt Hennie van der Gaag, coördinator

welzijn. Een vakantie in Rockanje is ge-

schikt voor minder validen, voor Spanje

moeten de gasten wel enigszins mobiel

zijn. De villa, van oorsprong een oude

wijnboerderij, ligt tegen een berg met

uitzicht op de middellandse Zee.

Overigens wordt de vakantiegangers

zoveel mogelijk uit handen genomen.

De voorbereiding vooraf is grondig.

Van der Gaag verzorgt de algehele

informatie, de kennismakingsbijeen-

komsten, de vliegtickets, het inchecken

en de transfers naar Rotterdam The

Hague Airport en ter plekke zorgen

vrijwilligers dat alles als een zonne-

tje loopt. Op kosten van Frankeland

Vakantiewoning

van Proteion

Sterrebosch.

Page 19: Gastvrije Zorg nr. 4

krijgen de gasten bij aankomst een

welkomstdrankje, een hapje en een

warme maaltijd. De vrijwilligers gaan

mee boodschappen doen, verzorgen

de vele excursiemogelijkheden en

www.lotusprofessional.eu

Het nieuwe assortiment Impact® poetsdoeken is ontwikkeld om u te helpen om uw dagelijkse poetstaken efficiënter endoeltreffender uit te voeren. De producten zijn goedgekeurd voor direct contact met levensmiddelen en zijn uitvoeriggetest om te garanderen dat ze aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen. Belangrijkste voordelen in vergelijking met gelijkwaardige producten van de concurrentie*:

Nieuw Impact® Performance 170 Duurzame nonwoven poetsdoeken voor dagelijks gebruik

170

• 75% meer absorberend per doek

• 62% dikker

• 100% natuurvezels

©2012 Georgia-Pacific. Alle rechten voorbehouden.

Meer inform

atie over onze producten kunt u vinden op ww

w.lotusprofessional.eu

* bron: interne metingen conform de normen NF-EN-ISO-12625-8 en NF-EN-ISO-12625-3. In vergelijking met gelijkwaardige producten van de concurrentie.

koken desgewenst vier tot vijf avon-

den in de week. “we scoorden in het

vorige seizoen een 9,9, beter kan bijna

niet”, aldus Van der Gaag. De vele al-

leenstaanden die meegaan, houden er

blijvende vriendschappen aan over.

Frankeland biedt bewoners jaarlijks drie

dagen gratis verblijf in Rockanje aan en

vraagt een bijdrage voor de vakantie

in Spanje: het ticket van gemiddeld

250 euro en voor de slaapkamer 29 tot

39 euro per persoon per nacht. Aan

zakgeld is 10 tot 15 euro per dag nodig.

Heel schappelijke prijzen, vindt Van der

Gaag. Voor de Frankelandgroep zijn

de vakantievilla’s belangrijk. “we willen

dat onze bewoners zo lang mogelijk zo

plezierig mogelijk leven”, zegt directeur

beheer Ben de Koning. “Als mensen

het naar hun zin hebben, dan heb

je je geld goed besteed. Ook andere

zorginstellingen kunnen hun bewo-

ners een mooie vakantie bieden. Zo’n

vakantie in Spanje valt op. men ziet het

als spectaculair, maar op een exploitatie

van miljoenen zijn de kosten een te

verwaarlozen druppel.” gastvrijezorg.nl

Page 20: Gastvrije Zorg nr. 4

20 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | kookwedstrijd

Een primeur in het Zeeuwse zorgcentrum Cleijen -

borch. Daar werd onlangs de allereerste Senior Chef

kookwedstrijd van Nederland gehouden. Onder enor-

me belangstelling van medebewoners, familie en de

lokale media gingen vijf teams van ieder twee bewo-

ners met elkaar de strijd aan om het beste dessert te-

voorschijn te toveren. Na uitvoerig beraad van een

vakjury, met onder anderen meesterkok Sjaak jobse, en

stemmen van het publiek ging team Saar & Toos aan

de haal met de Gouden Paplepel. Hun Pap mi rezienen

werd alom geprezen om de authentieke smaak.

senior Chef 2012

het winnende recept:

PaP mi rezienen (rozijnenPaP/-PUdding)ingrEDiënTEn (6 PErSOnEn)- 1 lt. biologische volle melk- 65 gr. custard- rozijnen naar wens- 70 gr. suiker- 10 gr. vanillesuiker

BEnODigDHEDEn- Puddingvorm en/of -vormpjes + schaal om te storten- Pan- Bolzeef- Schaal (om te wellen)- Kookstelletje- Garde- Soeplepel- Spatel- VOOrBErEiDing- rozijnen dag van tevoren wellen.

BErEiDing- rozijnen in welwater kort aan de kook brengen met schepje suiker en daarna in bolzeef koud spoelen met water en uit laten lekken.- Driekwart van de melk aan de kook brengen en laag zetten.- Custard met de overige koude melk gladroeren.- Hete melk al roerende met garde afb inden met de custard.- Op smaak brengen met de suiker en vanillesuiker.- rozijnen toevoegen, even tegen de kook brengen en in de met koud water bevochtigde vorm of vormpjes gieten.- Bestrooien met suiker en afgedekt in de koeling laten opstijven.

PrESEnTaTiE- Pudding storten op schaal en naar wens garneren met slagroom en bijvoorbeeld chocoladeblaadjes.

Het winnende

dessert.

De vakjury in

beraad.

Page 21: Gastvrije Zorg nr. 4

Zorgcentrum Eldenstaete in Arnhem heeft een bijzonder inter-actief kunstproject voor zijn bewoners met dementie. Op twee plekken kunnen zij op omafietsen stappen en zodra ze begin-nen te trappen, loopt de panoramafilm én speelt de muziek. In de film komen in een weidelandschap allerlei mensen voorbij

gelopen. Vandaar ook de naam van het project Buiten komt voorbij, waarmee de bewoners niet alleen bewegen, maar ook

mentaal worden uitgedaagd.

Buiten komt voorbij prikkelt de verbeelding

interactief kunstproject

[ dOOR AidA JABER ]

Gastvrije Zorg • april i 201221

gastvrije Zorg | thema reCreatie

senior Chef 2012

Page 22: Gastvrije Zorg nr. 4

22 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | thema reCreatie

Poissonnier en Van Nuenen. Ze gingen uit

van een ingesleten beweging en kwamen

in eerste instantie uit op een schommel.

“Als een bewoner op de schommel ging

zitten ging er op een projectie tegelijkertijd

een kind uit de buurt meeschommelen.

Op die manier kun je de wijk bij het huis

betrekken. Het was zo leuk om te zien wat

die schommel teweeg bracht. Zo ging

een vrouw op de proefopstelling zitten, ze

gooide automatisch haar voeten om-

hoog en ging zingen. Het was een mooi

instrument, maar we hadden er helaas niet

voldoende ruimte voor.”

Door gesprekken met de fysiotherapeu-

ten leidde de schommelopstelling tot

de huidige fietsopstelling. “Ook fietsen is

voor de meeste mensen een ingesleten

beweging, die gemakkelijk opgepakt kan

worden. we zijn begonnen op

hometrainers en we moesten er

bij deze doelgroep met dementie

rekening mee houden dat ze

niet te veel, maar juist gerichte

prikkels krijgen.”

Inmiddels staan er twee opstel-

lingen bij Eldenstaete. Die be-

staan uit twee omafietsen – die

spreken namelijk tot de verbeel-

ding – met een lage instap. De

fietsen staan op een verhoging

en zijn verankerd. Onder het

podium zit allerlei apparatuur die

in verbinding staat met een panorama-

beeldscherm van 4 meter bij 1.20 meter dat

voor de fietsen hangt. Het scherm loopt

hol, waardoor je gericht kunt focussen.

Als iemand begint te fietsen, begint de

film te lopen, gaat de muziek spelen en zie

je steeds mensen voorbij komen. “Het is

technisch best heel vernuftig wat we hier

hebben”, stellen de bedenkers. In het beeld

is heel veel werk gestoken. Van Nuenen:

“Bij het beeld is het belangrijk om te weten

wat voor dementerenden leuk is om naar

te kijken. we hebben alles steeds vanuit

één standpunt gefilmd. De achtergrond is

een landschap hier in de buurt, zodat het

voor bewoners herkenbaar is. Dat hebben

we in alle jaargetijden op film vastgelegd.

De programmering staat zo ingesteld dat

de achtergrond steeds op een bepaalde

datum verandert. Zo is het vanaf 1 maart

hier lente geworden.” Bij die jaargetijden

hoort ook weer passend geluid gemaakt

door componist Pierre Estourgie.

Voor het beeld zijn 250 filmpjes van men-

sen gemaakt, die tijdens het fietsen voorbij

komen lopen. “je kunt het zo gek niet

bedenken of het komt voorbij. Een vrouw

in een trouwjurk, een violiste die gaat zitten

spelen, de harmonie, een vrouw met kin-

derwagen, bouwvakkers met een koelbox,

een kind op een paard. Alle figuranten zijn

mensen die op de een of andere manier

verbonden zijn aan het zorgcentrum.

Bedenkers Carien Poissonnier en job van

Nuenen hebben lang aan hun interactieve

kunstproject Buiten komt voorbij gewerkt,

voordat het bij zorgcentrum Eldenstaete

in Arnhem kon worden geïnstalleerd.

Onlangs werd het officieel in gebruik

genomen met een feestje.

Carien Poissonnier van vrouwopdeveran-

da heeft in die hoedanigheid verschillende

(kunst)projecten met een maatschap-

pelijke sociale inslag op haar naam staan,

zoals de buurtbanken. “Ik ben geïnteres-

seerd in mensen en dit project in Elden-

staete gaat over mensen. Dat is wat het zo

boeiend maakt.” Ze werkt al jaren samen

met editor en effecten-maker job van

Nuenen. “Eigenlijk komt het er op neer dat

ik gekke dingen bedenk en job ze maakt”,

legt Poissonnier uit.

In 2007 kregen ze het verzoek van zorg-

stichting Pleyade om iets te bedenken

voor de nieuwbouw van Eldenstaete. De

opdracht luidde: een kunstobject waar

ontmoeten centraal staat. Drie jaar waren

ze bezig met bedenken, onderzoeken en

praten totdat het uiteindelijk was uitge-

kristalliseerd. “we wisten al vrij snel dat het

iets moest zijn waar lang van genoten

kan worden en daarbij moest mentale en

fysieke beweging centraal staan. Daarna

zijn we onderzoek gaan doen binnen

de organisatie en hebben we iedereen

bevraagd over ons concept. Omdat de

doelgroep zelf moeilijk te bevragen is heb-

ben we proefinstallaties gemaakt waarmee

we van hot naar her sleepten”, vertellen

Carien Poisson-

nier en Job van

Nuenen maakten

een eigen kunst-

object waarbij

mentale en

fysieke beweging

centraal staat.

Page 23: Gastvrije Zorg nr. 4

Samen maken ze een bonte verzameling

en absurde situaties.”

Voor de bedenkers was het vooral be-

langrijk iets te ontwikkelen wat ook echt

gebruikt wordt. “Het moest dus inbedden

in de organisatie, want deze doelgroep zal

niet uit zichzelf op de fiets stappen. Daar-

om waren we heel blij met de enthousiaste

club die we hier troffen. wij hebben een

manier van werken die sociaal is en de

verbinding aangaat met diverse discipli-

nes.” job van Nuenen kan via een logboek

precies zien hoeveel gefietst wordt. Zo

weet hij dat er sinds de start van Buiten

komt voorbij tot aan Praag gefietst is.

De bewoners worden niet alleen fysiek

uitgedaagd om te bewegen, mentaal

gebeurt er ook iets. “De mensen die voorbij

komen in de film bieden een rijk scala aan

associaties. Er kan een verhaal bij bedacht

Zwanenberg Food Group • Twentepoort Oost 5 • NL - 7609 RG Almelo • T +31 (0)546 - 54 70 00 • F +31 (0)546 - 87 12 85 • E [email protected] • I www.zwanenbergfoodservice.nl

Voortaan wordt lunchen leuker dan ooit, want elke Kips portieverpakking heeft vanaf 1 april elke dag een originele grap, wetenswaardigheid of oneliner voor je in petto. Scan de QR code op de verpakking met je smartphone en je krijgt ‘m direct op je scherm,

heel eenvoudig. Hou de verpakking dus in de gaten, voor nóg meer lunchplezier!

worden of het kan een herinnering

oproepen. Het prikkelt de verbeelding

en kan de kijkers uitdagen om dingen te

vertellen, waar je anders niet zo snel achter

komt. we hebben zelfs bewoners zien

zwaaien naar mensen op het beeld. Erg

mooi”, vindt Poissonnier. “Uit de reactie

van begeleiders maken we op dat de be-

woners die op de fiets stappen niet alleen

rustiger worden en in sommige gevallen

wat gewicht verliezen, maar ook leren ze

door de gesprekken tijdens het fietsen de

mensen beter kennen. Dat het gesprekken

teweeg brengt, hadden we alleen maar

durven hopen. Het werkt dus echt. Dat is

fantastisch.”

Voor Poissonnier en Van Nuenen is hier-

mee, op wat kleine technische aanpassin-

gen en verfijningen na, het kunstproject in

Arnhem klaar. “wij zijn dik tevreden. Elke

keer als ik buiten voorbij zie komen, word

ik er zelf blij van”, aldus Poissonnier. wel

hebben de twee in de planning om elk jaar

een opnamedag te organiseren om (extra)

nieuwe filmpjes met mensen te maken.

Dat moet het levendig houden.

Carien Poissonnier en job van Nuenen

zouden het liefst zien dat hun project

Buiten komt voorbij overal in het land bij

zorgcentra kan worden neergezet. Zeven

instellingen hebben al interesse getoond.

De bedenkers stippelen momenteel een

werkwijze om Buiten komt voorbij op

maat aan te kunnen bieden. gastvrijezorg.nl

Buiten komt voorbij is ontwikkeld

in opdracht van stichting Pleyade

en heeft vorig jaar de Best Practice

Stimuleringsprijs van het NUZO ge-

wonnen. www.buitenkomtvoorbij.nl

Page 24: Gastvrije Zorg nr. 4

gastvrije Zorg | ConCePt

24 Gastvrije Zorg • april 2012

In de Topaz-locatie Vlietwijk in Voorschoten is alles nieuw. Het concept van kleinschalig

wonen, een fraai zorghotel en een gastvrij dienstencentrum met een wijkgericht restau-

rant. Er is van traditioneel zorgen overgestapt naar een concept dat is aangepast aan deze

tijd. Ook de voedingsmedewerkers krijgen met een andere manier van werken te maken.

Ze leren inkopen, serveren en à la minute koken. Een gastvrijheidstraining moet van koks

en restaurantmedewerkers gastheren en -vrouwen maken.

[ dOOR CAROliEN MEiJER ]

in Topaz-Vlietwijk staat ontmoeten centraal

In mei is de officiële opening van ver-

pleeghuis Topaz-Vlietwijk in Voorscho-

ten maar de bewoners van 't Hofflants

Huys zijn eind vorig jaar al verhuisd. De

63 ouderen met dementie wonen niet

langer in een traditioneel huis, uit de

jaren zestig, met een gesloten PG afde-

ling, maar in een van de tien groepswo-

ningen.

Op de groep wordt met elkaar gekookt

en gegeten en worden allerlei activi-

teiten georganiseerd. De bewoners

kunnen vrijuit door het gehele gebouw

lopen. Een polsbandje verhindert dat ze

naar buiten gaan. Naast de woongroe-

pen zijn er 21 zorgwoningen met zorg

aan huis en is er een zorghotel met 8

kamers met domotica, voor mensen die

Page 25: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201225

gastvrije Zorg | ConCePt

Consulent Peter

Zuurbier en

hoofd diensten-

centrum Marja

Dol: we zitten

nog steeds in het

oefenstadium.

tijdelijk niet thuis kunnen wonen, na een

ziekenhuisopname moeten revalideren

of wiens mantelzorger op vakantie is.

DienstencentrumIn Topaz-Vlietwijk is een wijkgericht

dienstencentrum met haal- en breng-

diensten. Bewoners en buurtbewoners

kunnen elkaar daar ontmoeten. Er is een

stamtafel in de hal om de krant te lezen

en een praatje aan te knopen, een res-

taurant, een winkel, een kapper, dagbe-

handeling, fysio- en ergotherapie. Voor

zowel bewoners als wijkbewoners zijn

er allerlei activiteiten en voorzieningen,

zoals Bewegen voor Ouderen, bingo, het

Ontmoetingscentrum Dementie en de

Stamtafel 55+.

“Onze kernwaarden zijn welkom, gastvrij

en origineel”, zegt hoofd van het dien-

stencentrum marja Dol. “Dat willen we

gestalte geven.” In het oude huis is ze al

begonnen de recreatiezaal om te zetten

tot restaurant. met kleine stapjes zijn

allerlei veranderingen doorgevoerd. “De

bewoners kregen de maaltijd niet meer

in een keer op een blad voor hun neus

gezet; we serveerden de drie gangen

van het menu achter elkaar en zijn ook

gestart met het serveren van het ontbijt

in het restaurant. Het was echt oefenen

om het in het nieuwe gebouw meteen

goed aan te kunnen pakken. En in dat

oefenstadium zitten we nog steeds. Het

heeft allemaal veel tijd nodig, de me-

dewerkers moeten nog groeien in hun

nieuwe, horecagerichte taak.”

Om een en ander in goede banen te

leiden, is Peter Zuurbier ingehuurd. Hij

heeft als chef-kok in gerenommeerde

horecazaken en in instellingskeukens

gewerkt en is nu eigenaar van trai-

ningsbureau Kookzorg, onderdeel van

Dezuur B.V. Voor Topaz Vlietwijk heeft

hij een bedrijfsplan uitgewerkt voor een

laagdrempelige brasserie, ook gericht op

de vele ouderen in de wijk. Hij omschrijft

het als elke dag vers koken, eerlijke

voeding tegen een redelijke prijs. In het

operationeel maken van het restaurant,

de winkel en de keuken steekt hij veel

energie; tevreden is hij nog lang niet.

“De medewerkers zijn niet opgeleid voor

deze nieuwe taken”, zegt hij. “Ze hebben

een koksdiploma, jarenlang achter de

coulissen gewerkt. De basistechnieken

uit de horeca ontbreken. Ze oefenen nog

steeds met het dragen van drie borden

tegelijk, moeten nog inzicht krijgen in

efficiënt werken: niet met lege handen

terug naar de keuken maar even wat

vuile borden meenemen. Ze moeten

ook nog ervaring opdoen met het bie-

den van beleving, zoals het geven van

een toelichting op de maaltijd. we zitten

midden in de metamorfose van kok tot

gastheer. Daar trainen we ze in. maar het

is echt nog niet naar mijn zin.”

Ook de restaurantmedewerkers zijn er

nog niet, aldus Zuurbier. Hij wijst op de

koffiemelkranden in het kannetje op

tafel. “Niet terugvallen in oude gewoon-

tes, daar moet ik op blijven hameren. En

ook het buffet is niet altijd representatief.

Kijk, dat afvalemmertje, dat hoort daar

niet te staan.”

IndepictureNu het concept er eenmaal staat, is het

zaak het buurtrestaurant in de picture te

krijgen. De bewoners op de kleinscha-

lige woonvormen eten voornamelijk op

de groep, dus de klandizie moet komen

van de buurtbewoners, de zorghotel-

gasten en de mensen uit de zorgwo-

ningen. Door de vele activiteiten in het

dienstencentrum wordt bijna vanzelf

een klantenkring gevormd. Gasten van

het Ontmoetingscentrum Dementie,

mensen die gebruikmaken van dagbe-

handeling, lunchen in het restaurant.

“Dat zit in het pakket, dus dat zijn geen

inkomsten voor ons”, zegt Dol. “maar

daardoor begint de loop er wel al een

beetje in te komen. En we organiseren

van alles, waar ook buurtbewoners ge-

lukkig belangstelling voor hebben.”

Ze is trots op het sfeervolle restaurant

dat ze zelf, met hulp van adviseur Stan

van Kempen, heeft ingericht: modern

met een knipoog naar het verleden. De

ambiance moet de gasten verleiden om

in het restaurant te komen eten, naast

een aantrekkelijk aanbod van producten.

Dol benadrukt dat het restaurant niet een

op een is te vergelijken met een hore-

cagelegenheid. “we willen een wijkres-

taurant zijn met een commercieel tintje.

In mijn businesscase staat dat we geen

winstbejag nastreven maar we moeten

de zaak wel draaiende houden.” Binnen

Topaz is Vlietwijk de eerste locatie met

dit gastvrijheidsconcept. In de toekomst

vernieuwen ook andere Topaz-locaties.

gastvrijezorg.nl

Page 26: Gastvrije Zorg nr. 4

gastvrije Zorg | Congres voedingsassistenten

26 Gastvrije Zorg • april 2012

meer dan duizend voedingsassistenten waren onlangs bijeen op het Gastvrijheidscon-

gres van de VHVG in Ede. De vooral vrouwelijke zorgmedewerkers konden er luisteren

naar diverse sprekers die ingingen op het thema gastvrijheid.

[ TEkST EN FOTOGRAFiE ANNET VAN dEN BERG ]

elke dag de mooiste dag

Voedingsassistent, roomservicemede-

werker, gastvrouw en Hospitality-

assistent. Deze en nog veel meer be na-

mingen zijn van toepassing op de vooral

vrouwelijke medewerkers die in zie-

kenhuis en zorginstelling de patiënt of

bewoner van eten en drinken voorzien.

In de loop der jaren is hun rol veel groter

geworden. Gastvrijheid. Dat is hun pro-

fessie vandaag de dag.

Honderden voedingsassistenten waren

onlangs bijeen in Cinemec in Ede op het

eerste grote congres dat de Vereniging

voor Food & Hospitality management

(VHVG) speciaal voor hen hield. De hoge

opkomst is voor VHVG-voorzitter Ray-

mond Nolte reden om te concluderen

dat er echt behoefte is aan een congres

voor deze doelgroep. “En we hebben

natuurlijk gewoon veel te weinig voor

jullie georganiseerd.”

PlatformDe VHVG wil een platform bieden aan

de voedingsassistenten en het mogelijk

maken dat zij ervaringen uitwisselen

met elders werkende collega’s. De gast-

vrijheidsmedewerkers kregen tijdens het

event veel informatie voorgeschoteld op

een aantrekkelijke manier. Onderzoeker,

trainer en consultant Erik Driessen ging

bijvoorbeeld in op de kansen die er

liggen voor gastvrijheidsmedewerkers

in ziekenhuizen en instellingen. “Uw

rol is veel groter dan alleen voeding.

U bent de link met thuis.” De voe-

dingsassistenten weten heel goed wat

gastvrijheid is toen Erik Driessen hun

daar naar vroeg. Voelen dat je welkom

bent, vriendelijkheid, complimentjes,

een glimlach op je gezicht en humor.

En vooral aandacht, aandacht en nog

eens aandacht. Daar draait het volgens

Driessen echt om. “En aandacht bete-

kent dat je vragen stelt.”

“wie heeft een smartfone?”, vroeg

Driessen het publiek. Het antwoord ja

of nee gaven de congresdeelnemers

Page 27: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201225

gastvrije Zorg | Congres voedingsassistenten

Diverse producten waren te proeven

tijdens de informatiemarkt.

Brinkhorst Ede 0318 - 57 36 00 • Hollands Wildhuis 0499 - 37 57 31 • Van Leeuwen 079 - 361 40 04 • www.wggroep.nl

Al jaren werken we met passie en plezier voor de instellingen, horeca en de catering. We vinden het belangrijk dat bewoners en patiënten in de instellingen verantwoorde en (h)eerlijke producten kunnen eten. Kijk voor meer voorjaars-suggesties op onze website of neem contact op met een van onze vestigingen. van onze vestigingen.

WINNAARFood Hospitality

Business Awards

2011

Hoender Tandoori Art. nr. 1455

Boerenkip Art. nr. 91592

Lente Rolletje Art. nr. 6190

door een ballon in een bepaalde kleur

de lucht te houden. Ongeveer een op de

vijf is in het bezit van Blackberry, iPhone

of een toestel met Android-besturings-

systeem. “Dat wordt steeds belangrijker,

want op elke voedingskar staat over

een paar jaar een tablet.” met de ballon-

nen in wit, oranje en groen gaven de

voedingsassistenten het antwoord op

talloze vragen. Zo geven de meesten

hun werk een dikke voldoende, zijn ze

minder tevreden over hun salaris en

opvallend veel medewerkers zijn al heel

lang actief als voedingsassistent.

24/7Driessen hield zijn gehoor voor dat ze

over een aantal jaren 24/7 beschikbaar

moeten zijn. “U gaat straks 24 uur per dag

werken. Elke seconde van de dag is er

een maaltijd beschikbaar.” Ook multiculti

wordt steeds gewoner. “Ik denk dat hier

al zeker vijftien nationaliteiten in de zaal

zitten. Straks vraagt u: welke cultuur wilt

u proeven. U moet echt weten waar het

over gaat.” De couscous moet niet alleen

worden uitgedeeld. “Het is steeds hipper

om te vertellen dat de sla uit de kas van

boer jan komt en het brood van bakker

Kees.” De medewerkers werd voorgehou-

den dat eten een feest moet zijn. “U bent

echt het moment van de dag waar ie-

dereen naar uitkijkt. Uw missie moet zijn

om iemand die misschien wel niet meer

zo lang te leven heeft de mooiste dag te

geven uit zijn leven. Elke dag opnieuw.”

gastvrijezorg.nl

InformatiemarktEen zeer druk bezochte informatie-

markt was onderdeel van het Gast-

vrijheidscongres voor voedingsas-

sistenten. Diverse leveranciers lieten

de voedingsassistenten onder meer

kennismaken met nieuwe producten

en ontwikkelingen. De informatie

werd gretig in ontvangst genomen.

Page 28: Gastvrije Zorg nr. 4

28 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | ProjeCt lekker betrokken!

Lekker Betrokken! is een project dat als doelstelling heeft

het verduurzamen van de zorgsector op de gebieden pro-

duct, proces en mens. Het ultieme eindresultaat zou aan

het einde van het drie jaar durende project moeten zijn

dat zorginstellingen als vanzelfsprekend bij elke beslissing

duurzaamheid de leidraad laten zijn. Op het Nationaal Con-

gres Gastvrijheidszorg op 7 juni in Cinemec in Ede wordt de

aftrap gegeven. Projectleider Phyllis den Brok legt uit.

[ dOOR PHylliS dEN BROk ]

Duurzaamheid is noodzaak

Ook de zorgsector ontkomt er niet aan:

maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen moet een structureel onderdeel

worden van visie en bedrijfsproces. Voor

behoud van een leefbare en goed-func-

tionerde samenleving op zowel eco-

nomisch vlak, het milieu als het aspect

mensen, is het ook voor de zorgsector

Page 29: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201229

gastvrije Zorg | ProjeCt lekker betrokken!

noodzakelijk om op deze gebieden ver-

antwoordelijkheid te nemen.

Gezien de sociaal-maatschappelijke

functie die de zorgsector heeft, zou

maatschappelijk verantwoord onderne-

men een vanzelfsprekendheid moeten

zijn, omdat het thema de sector past als

een op maat gemaakte jas. In de praktijk

blijkt echter dat veel zorginstellingen het

nog erg lastig vinden duurzaamheid toe

te passen in hun werkprocessen, hoewel

het helder is dat duurzaamheid wat

oplevert in kosten en positieve profilering.

Duidelijk is in ieder geval dat in de nabije

toekomst (toekomstige) klanten zorgin-

stellingen hier steeds meer op afrekenen

en duurzaamheid als een vanzelfspre-

kendheid verwachten.

Het project Lekker Betrokken! – waarvoor

tijdens het Nationaal Congres Gast-

vrijheidszorg 2012 op 7 juni in Ede het

startsein wordt gegeven – wil diverse

zorginstellingen concreet ondersteunen

op het gebied van duurzaamheid en hen

helpen dit op de diverse onderwerpen

structureel inhoud te geven. Vertrekpunt

is het brede gebied van eten en drinken

omdat dit, naast allerlei productgroepen,

ook vrijwel alle processen binnen de

zorginstelling raakt. Bovendien is er een

nauwel relatie tussen eten en drinken

en kwaliteit van leven, waardoor het bij

iedereen hoog op de agenda staat.

Hierbij hoeft niet alleen gedacht te wor-

den aan eetbare duurzame producten,

maar ook aan duurzame nonfoodpro-

ducten, zoals disposables en meubilair

en het verduurzamen van de proces-

sen, bijvoorbeeld transport, tegengaan

van voedselverspilling, vermindering

van verpakkingsmateriaal of zorgvuldig

waterverbruik.

Tevens is er nadrukkelijke aandacht voor

de mens binnen duurzaamheid. Dit kan

bijvoorbeeld door het personeelsbeleid

onder de loep te nemen, te kijken naar

gewenst leiderschap, cliënten aan te

spreken op hun mogelijkheden of cliën-

tenraden bij het onderwerp duurzaam

eten en drinken te betrekken.

Het doel is dat binnen instellingen

een discussie op gang komt hoe zij

duurzaamheid in hun eigen dagelijkse

praktijk structureel kunnen vormge-

ven, waarbij recht wordt gedaan aan de

eigenheid van de instelling. Deze interne

discussie moet daarbij uiteindelijk niet

alleen worden gevoerd binnen de voe-

dingsdienst, maar met alle schakels bin-

nen de zorginstelling zoals verzorgen-

den, artsen, inkoop, Raad van Bestuur,

cliënten, Raad van toezicht, vrijwilligers

en mantelzorg.

Daarnaast moet ook samenwerking

gezocht worden met partijen buiten de

muren van de zorginstellingen, zoals

overheden, belangenorganisaties, lokale

partijen, vakverenigingen, onderwijs en

InItIAtIEFnEMERS LEKKER BEtRoKKEn!

Opdrachtgever van het project

lekker Betrokken! is de VHVG,

de landelijke vereniging voor

Food en Hospitality Manage-

ment binnen de Gezondheids-

zorg. daarnaast zijn de volgende

partijen partner in dit project:

de provincie Noord-Brabant,

diverse belangenorganisaties

(liB, lOC, SlowFood), diverse

vakverenigingen (onder meer

VHVG en VkGE), inkoopor-

ganisaties (intrakoop), duur-

zaamheidspartijen (onder meer

MVO-Nederland), verschillende

onderwijsinstellingen en par-

tijen uit de foodservicemarkt,

zoals FrieslandCampina, Hol-

land Food Service en Sodexo.

Uiteindelijk zijn al deze partijen

nodig om maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen binnen

de zorg structureel vorm te kun-

nen geven.

Meer informatie: Phyllis den Brok , [email protected] of

06-22956623

commerciële partijen. Om dat in het pro-

ject Lekker Betrokken! te kunnen berei-

ken is er voor gekozen op een breed vlak

partners bij dit project te betrekken om

op al deze terreinen invloed te kunnen

uitoefenen en veranderingen te kunnen

bewerkstelligen.

Lekker Betrokken! bevat diverse deel-

projecten van de deelnemende partners

uit te voeren in samenwerking met de

geïnteresseerde zorginstellingen. Elke

zorginstelling kan via zo’n deelproject

haar eigen invulling aan duurzaam-

heid geven en zo kiezen voor een vorm,

uitwerking of richting die bij haar past.

Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling

om de praktische uitwerkingen van

duurzaamheid structureel vorm te ge-

ven, bijvoorbeeld in een concept, beleid

en vastgestelde werkmethodiek. Voor-

beelden van nu al bekende deelprojecten

van de diverse partners zijn bijvoorbeeld

onderzoek naar duurzaamheid en voed-

selverspilling binnen de zorgsector, het

aanbieden van duurzame inkoopcon-

cepten op maat, het delen van kennis

over duurzaamheid met cliëntenraden

en het onder de aandacht brengen bij

gemeenten van duurzaamheid in relatie

tot de zorgsector en de meerwaarde

die dit biedt. Kennisuitwisseling en het

naar buiten brengen van best practices

is een ander belangrijk onderdeel van

Lekker Betrokken!. Hierdoor kunnen

instellingen inspiratie opdoen en leren

van elkaars ervaringen. Via Gastvrije

Zorg worden de komende tijd diverse

voorbeeldprojecten onder de aandacht

gebracht.

gastvrijezorg.nl

Page 30: Gastvrije Zorg nr. 4

gastvrije Zorg | symPosiUm zorgvoorwaskraCht

30 Gastvrije Zorg • april 2012

wat is beter: in huis wassen, uitbesteden of een combinatie van beide? Op het onlangs

in Vianen gehouden symposium Zorgvoorwaskracht discussieerden ruim tweehonderd

zorgprofessionals over de wasvoorziening in de Nederlandse zorg. De rode draad: ieder-

een is tevreden over zijn eigen concept. Ofwel: vele wegen leiden naar Rome.

[ dOOR AliNE dE BRUiN – FOTO’S ANNET VAN dEN BERG ]

Vele wegen leiden naar rome

De bewassing in de zorg is vaak een

complex onderdeel van de bedrijfsvoe-

ring. managers moeten keuzes maken:

intern wassen of uitbesteden? moeten

cliënten de mogelijkheid krijgen om het

persoonsgebonden wasgoed te laten

verzorgen binnen de zorginstelling? En

wat is de kostenlimiet voor de maande-

lijkse waskosten? Tijdens het seminar

Zorgvoorwaskracht van de uitgever van

Gastvrije Zorg en LOC Zeggenschap in

zorg kwam het allemaal voorbij.

Tijdens twee stemrondes kregen de meer

dan tweehonderd deelnemers de kans

op verschillende stellingen te reageren

die verband houden met de was. Een

grote meerderheid (86 procent) vindt dat

cliënten de mogelijkheid moeten krijgen

om het persoonsgebonden wasgoed te

laten verzorgen binnen de zorginstelling.

Volgens 64 procent is intern wassen ech-

ter niet altijd goedkoper dan uitbesteden.

Het publiek is verdeeld over het thema

waskosten: ongeveer de helft vindt dat

persoonsgebonden wasvoorzieningen

aan een landelijk vastgestelde kostenli-

miet voor alle cliënten moeten voldoen.

De andere helft is het daar niet mee eens.

KostenplaatjeVolgens textielexpert Simon Roelofs

was de kostendiscussie er niet geweest

als de overheid was blijven subsidiëren.

met de invoering van de nieuwe Awbz

in 2009 is het kostenplaatje veranderd.

“De integrale waskosten zijn hetzelfde

gebleven, maar de vraag is nu: wie moet

wat betalen?” Roelofs ging in op vijf mo-

gelijke dienstverleningsconcepten voor

Veel belangstelling voor

Zorgvoorwaskracht.

Page 31: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201231

gastvrije Zorg | symPosiUm zorgvoorwaskraCht

Speciale Zorg-

voorwaskracht-

gebakjes voor het

publiek.

zorgcentra. “Bij het kleinschalig wonen

doen de bewoners en het personeel zelf

de was. je kunt ook wassen per locatie in

een speciale linnenkamer. Dat zie je vaak

bij zorginstellingen met 100 tot 150 be-

woners. Daarna komt het stichtingsbreed

wassen in een wasserij.” De was kan ook

uitbesteed worden. “Het merken van de

kleding gebeurt dan nog wel in de eigen

linnenkamer.” Tot slot kunnen zorgcentra

ervoor kiezen om alles uit te besteden,

inclusief merken en incasso.

MarktDe concepten werden ondersteund door

drie voorbeelden uit de praktijk. Directeur

Frits van Es van Zorgcentra Rivierenland

– een zorgorganisatie met een uitgebreid

aanbod van verpleeghuiszorg tot revalida-

tie en zorg in een hospice – vindt dat de

cliënt uit vier opties moet kunnen kiezen.

“Bij ons kiest het grootste gedeelte voor het

wassen in een wasserij, maar ook de fami-

lie wast kleding zelf. Rivierenland heeft een

contract met Synergy Health (voorheen

Lips Textielservice, red.) en de wasprijs

wordt door de markt bepaald.”

De directeur noemt het concept simpel

en kwalitatief goed. “In principe gaat er

geen zorggeld naar de was. Door sturing

bij de cliënt en de verzorgende wordt er

ook minder in de was gegooid, waardoor

de hoeveelheid was is gedaald met 40

procent.” Rivierenland heeft berekend dat

in 2011 de waskosten per bewoner onge-

veer 66 euro per maand bedroegen. Bij

meer dan normale verontreiniging zorgt

de arts overigens voor een handtekening

en is sprake van een vergoeding van

veertig euro voor de extra waskosten. Bij

Rivierenland krijgt de cliënt rechtstreeks

de factuur van de wasserij.

dagbestedingBij een kleinschalige woonvorm is de was

totaal anders geregeld. De Hogeweyk is

een woonwijk voor dementerende ou-

deren. De instelling biedt verpleeghuis-

zorg in 23 woningen met zeven verschil-

lende leefstijlen. “In elke woning staat een

wascombinatie waarmee alles gewassen

wordt”, aldus facility manager Eloy van

Hal van deze Vivium-locatie. “Onze

medewerkers kijken welke frequentie

de bewoner gewend is; vroeger werd er

bijvoorbeeld echt niet elke dag gewassen.”

Voor de cliënten van De Hogeweyk is

de was niet alleen noodzakelijk, maar

ook een zinvolle dagbesteding. Het geeft

ze iets nuttigs te doen. Toch heeft het

concept ook nadelen. “Er is een goede

wasinstructie nodig, de medewerkers

moeten voortdurend blijven opletten.

Daarnaast is het even een investering: de

wascombinaties zijn niet goedkoop.”

De waskosten bij De Hogeweyk bedra-

gen per maand per bewoner ongeveer

41 euro, inclusief personeelskosten.

Droogkastwim Lubbers is bestuurder bij Azora.

De instelling werkt vanuit acht zorg- en

verpleegcentra en biedt daarnaast ook

thuiszorg aan. Lubbers heeft het stand-

punt dat ook dementerende bewoners

altijd recht hebben op vlekvrije kleding.

“Als dat betekent dat ze vier keer per dag

een schone jurk aankrijgen, dan krijgen

ze vier keer per dag een schone jurk aan.”

Alle bovenkleding wordt gewassen in de

eigen wasserij, plat- en ondergoed wordt

uitbesteed. Groot voordeel van wassen

in eigen huis is volgens de bestuurder

dat de kleding minder snel slijt en sneller

beschikbaar is. “De was wordt in een

speciale droogkast gezet en kan daarna

al snel weer gepakt worden door de me-

dewerkers. wel vragen we ook iets van

de familie; we verwachten dat die met

wasbare kleding komt.” De kostprijs van

de was van een verpleeghuisbewoner

komt uit op € 71,50 per maand; die van

een bewoner van een verzorgingshuis 62

euro. De cliënten van Azora betalen een

eigen bijdrage van € 35,50 per maand.

gastvrijezorg.nl

Via stemkastjes reageren op stellingen.

Alle presentaties die op het event Zorgvoorwas-

kracht zijn gegeven zijn op te vragen via

www.zorginstellingen.nl/zorgvoorwaskracht

Na het invullen van een formulier worden de

presentaties per e-mail toegezonden.

Page 32: Gastvrije Zorg nr. 4

32 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | voedselveiligheid

Voedselveiligheid kent vele aspecten. Zeker voor instellingskeukens is het van belang kennis te heb-

ben van de gevaren en de maatregelen die genomen moeten worden om zo veilig en hygiënisch

mogelijk te kunnen werken. Gelukkig zijn er organisaties die meedenken.

[ dOOR dENNiS VAN ASSElT ]

met gevaar voor eigen voedsel

Page 33: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201233

gastvrije Zorg | voedselveiligheid

Het RIVm schat het jaarlijkse aantal

voedselinfecties en -vergiftigingen in

Nederland op 300.000 tot 1.230.000.

Van de 432 meldingen die de nieuwe

Voedsel en waren Autoriteit datzelfde

jaar binnenkreeg, kwamen slechts drie

uit zorginstellingen. “Gemiddeld doen

instellingen het buitengewoon goed”,

zegt Gert jan Hemmers, directeur

Stichting Veiligvoedsel.nl. “Steeds meer

instellingen zien het belang van eten in

en zijn zich dus ook meer bewust van de

gevaren.”

zorgenDie gevaren ziet Hemmers vooral

ontstaan bij nieuwe ontwikkelingen. “Als

een instelling omschakelt van vers koken

naar het regenereren van kant-en-klare

maaltijden, wordt personeel ingezet dat

minder hoog is opgeleid. Die medewer-

kers moeten wel goed op de hoogte zijn

van de juiste hygiënische richtlijnen.

Het is een illusie te denken dat je geen

verstand hoeft te hebben van HACCP als

je zelf niet meer kookt.” Ook de opkomst

van kleinschalige woonvormen baart

Hemmers zorgen. “Als zorgmedewerkers

en bewoners kooktaken uitvoeren, moet

er op worden gelet dat ze niet onhygië-

nisch werken. mensen borgen voedsel-

veiligheid, niet het protocol.”

Om juist die medewerkers zo goed

mogelijk te helpen, heeft Stichting

Veiligvoedsel.nl een systeem ontwikkeld

waarmee instellingen gemakkelijk aan

de wettelijke richtlijnen kunnen voldoen.

“we hebben alle ingewikkelde protocol-

len van de hygiënecode versimpeld en

inzichtelijk gemaakt. wij nemen het hele

systeem over door de lijsten voor tem-

peratuurregistratie, houdbaarheidsdata

en schoonmaakwerkzaamheden voor

de instelling op maat te maken en

te onderhouden. wij vervangen ook

ieder jaar de mappen en voegen daar

de nieuwste wettelijke normen bij.

Het enige dat de kok moet doen is één

A4’tje per dag invullen.”

KunststofEén van de meest gevreesde gevaren

in een professionele keuken is glas.

Als het op de tafel of zelfs de vloer

kapot valt, kunnen overal scherven

terechtkomen. Het familiebedrijf

Van der Kroon, dat augurken, olijven,

komkommers, paprika’s, zilveruitjes en

andere landverse groenten verwerkt

tot frisse tafelzuren, heeft ruim tien jaar

geleden de glazen potten vervangen

door kunststof potten. Kroon is al sinds

1932 een pionier in gepasteuriseerde

producten met een laag caloriegehalte

en zoveel mogelijk natuurlijke ingredi-

enten, zoals natuurazijn. In de loop der

jaren heeft het bedrijf een fl inke repu-

tatie en een hoop kennis en ervaring

opgebouwd.

Toch is gek genoeg niet iedereen op

de hoogte van de kunststof potten

van Kroon en de voordelen ervan.

“Daar gaan we nu wat aan doen”, zegt

Salesmanager Reinald Heijselaar. “wij

willen dat via gedoseerde media-aan-

dacht aan onze potentiële gebruikers

laten weten. want als er glasscherven

rond gaan slingeren, kun je een hoop

schade hebben. Er moet veel voedsel

de afvalbak in omdat het risico gewoon

te groot is. Dat heb je met onze potten

niet. Ze zijn ook licht in gewicht, alleen

dat al is een voordeel voor instellings-

keukens die met grote hoeveelheden

werken.”

TwijfelEen ander risico in iedere keuken heeft

te maken met de houdbaarheidsdata:

wanneer is dit gemaakt en is het nog

goed? “Twijfel, onduidelijkheid of meer-

dere keuzes in voedselveiligheid zijn

geen opties”, zegt Sales manager Cees

Veerman van NSD Labellord. “Zeker

in de zorgsector, met een kwetsbare

doelgroep, kun je jezelf dat soort risico’s

niet permitteren. Voedselveiligheid gaat

juist over het uitsluiten van risico’s.”

wetgeving schrijft voor dat bereid

voedsel tot 72 uur gebruikt mag

worden. NSD Labellord heeft in sa-

menwerking met cateraar Albron een

sluitend codeersysteem ontwikkeld

om die regelgeving op een simpele

manier na te kunnen leven. Cees

Veerman: “Het resultaat is een een-

voudig systeem gebaseerd op ronde

dagstickers met kleurcodes in zeven

kleuren. Als er op woensdag een saus

in de koelcel staat met een blauwe

sticker van maandag, is er geen dis-

cussie nodig: dat kan weg. Een ander

voordeel is dat dit systeem volledig

hygiënisch is, omdat de dispenser niet

aangeraakt hoeft te worden om een

label te pakken.”

KritischerHet codeersysteem van Labellord is

volgens Veerman niet alleen een ideaal

hulpmiddel om de HACCP voorschrif-

ten na te kunnen leven, maar heeft ook

economische voordelen. “Het eff ect van

dit systeem is dat koks veel kritischer

kijken naar de hoeveelheden die ze

maken, om niet teveel weg te hoeven

gooien na 72 uur. Ze zijn ook scherper

met de inkoop bezig.”

Om de klanten te helpen de kennis te

vergroten, is Labellord gaan samenwer-

ken met Hygiëne Consult Nederland

(HCN). “Labellord verzorgt hygiëne

audits met een duidelijke rapportage

die de aandacht- en probleemgebieden

in kaart brengt. Als blijkt dat er onvol-

doende kennis in huis is, brengen we de

instelling in contact met HCN. Zij zor-

gen voor de training en implementatie

van het systeem, zodat het personeel er

daadwerkelijk mee gaat werken en het

ook snapt.” gastvrijezorg.nl

naar het regenereren van kant-en-klare

maaltijden, wordt personeel ingezet dat

minder hoog is opgeleid. Die medewer-

kers moeten wel goed op de hoogte zijn

van de juiste hygiënische richtlijnen.

Het is een illusie te denken dat je geen

verstand hoeft te hebben van HACCP als

je zelf niet meer kookt.” Ook de opkomst

van kleinschalige woonvormen baart

enten, zoals natuurazijn. In de loop der

jaren heeft het bedrijf een fl inke repu-

tatie en een hoop kennis en ervaring

opgebouwd.

Toch is gek genoeg niet iedereen op

de hoogte van de kunststof potten

van Kroon en de voordelen ervan.

“Daar gaan we nu wat aan doen”, zegt

Salesmanager Reinald Heijselaar. “wij

voordeel is dat dit systeem volledig

hygiënisch is, omdat de dispenser niet

aangeraakt hoeft te worden om een

label te pakken.”

KritischerHet codeersysteem van Labellord is

volgens Veerman niet alleen een ideaal

hulpmiddel om de HACCP voorschrif-

Page 34: Gastvrije Zorg nr. 4

34 Gastvrije Zorg • april 2012

Frank Rekers is oprichter van 4Human Training & Coaching, expert op

het gebied van leiderschap, energiemanagement en gastvrijheid.

De gast wordt steeds kritischer. Zodra iets niet gaat

zoals de gast wil, treedt al snel verharding op. Familie

praat dit al snel rond, inmiddels soms via Facebook of

Twitter. De krant pakt dit weer op. Het is een gevaar-

lijk fenomeen waarin ik me heb verdiept. Ik kwam tot

diverse feiten. Klachten en ontevredenheid komen

met name voor op het gebied van service en klantge-

richtheid. Veel organisaties opereren op deze niveaus.

Onderscheidend vermogen en krediet worden gecre-

eerd op het niveau van gastvrijheid en beleving. Daar

valt nog veel winst te halen. want een klacht verdwijnt

als sneeuw voor de zon als de gast empatisch bejegend

wordt. Ik onderscheid de volgende niveaus:

HET SERViCENiVEAUDit zijn de niet-fysieke diensten maar wel relevante

zoals wachttijden telefoon, snelheid van uitserveren in

het restaurant, de snelheid waarmee terug wordt ge-

beld, de snelheid waarmee opvolging wordt gegeven

aan een wens, een behoefte of een vraag.

HET klANTGERiCHTHEidNiVEAUOnder klantgerichtheid wordt verstaan het op een net-

te en vakbekwame manier handelen. Daar valt onder:

oogcontact, luisteren, een open houding, een lach.

Klantgericht is ook de netheid en verzorgde uitstraling

van personeel zoals kleding.

HET GASTGERiCHTHEidNiVEAUHet gemakkelijkst is om gastgerichtheid aan te duiden

waar deze verschilt ten opzichte van klantgerichtheid.

Het grote verschil tussen klant- en gastgerichtheid is

de oprechtheid. Klantgericht kan nog een trucje zijn,

gastgericht is oprecht. Dat voelen mensen.

HET BElEViNGNiVEAUBeleving wordt gecreëerd door oprechte aandacht en

een proactieve houding inspelend op de situatie van

de gast. Steeds dat stapje extra doen waar gastgericht-

heid stopt. Gericht op de gast om een positieve erva-

ring aan te reiken. Denkend vanuit de perceptie van de

gast. Dan krijg je al snel in de wandelgangen te horen:

dat was nog eens een aardig en attent persoon. Het is

vaak een kleine moeite.

De eerste stap om te groeien in gastgerichtheid en be-

leving begint bij zelfkennis en zelfbewustzijn. Daarna

volgen een paar vragen die je verder helpen.

Op welk niveau opereer ik of opereert het team?

Op welk niveau wil ik of het team opereren?

Wat heb ik nodig en ga ik doen om dat te bereiken?

Wie kunnen me daarbij helpen?

Frank [email protected]

NiVeaus

gastvrije Zorg | gastvrijheid

Page 35: Gastvrije Zorg nr. 4

Binnen instellingen is vlees een stabiele factor als het gaat om de hoofdmaaltijd die

patiënten/cliënten krijgen voorgeschoteld. Dit blijkt uit het FSPeil onderzoek van 2011

binnen de keukens van zorginstellingen. Het panel van 250 instellingskoks, hoofden

voeding en hoofd keukens van Het Nederlands Kokspanel heeft in één van deze on-

derzoeken zijn kennis gedeeld over de hoofdmaaltijd en dit keer inzicht gegeven in de

maaltijd(component)en die de bewoners/patiënten wordt voorgezet. Daarbij kwamen de

verschillende hoofdcomponenten aan bod.

[ dOOR FRANk VAN GRiEkEN ]

Vlees stabiele factor bij hoofdmaaltijd

Als naar de kilo’s wordt gekeken, neemt

vlees, na groente, samen met aardap-

pelen de belangrijkste positie in binnen

de hoofdmaaltijd die wordt geserveerd

binnen zorginstellingen. Dit betekent na-

tuurlijk niet automatisch dat hier ook het

meeste belang aan wordt gehecht, maar

de impact op de kostprijs is er natuurlijk

wel naar. Het volume vis is beduidend

lager en ligt op ongeveer een vijfde

van de hoeveelheid vlees die wekelijks

wordt geserveerd. In verpleeghuizen en

ziekenhuizen neemt vlees een iets groter

aandeel in beslag van de totale maaltijd

dan in verzorgingshuizen.

De instellingskok is van mening dat

bewoners en cliënten in de Nederlandse

zorginstellingen nog steeds het meest

gesteld zijn op het ouderwetse stukje

vlees. De soorten die het meest worden

geserveerd, zijn in volgorde van popula-

riteit de gehaktbal, het runderlapje en het

sukadelapje. De gehaktbal wordt zelf door

96 procent genoemd binnen de top 3 als

het gaat om de populariteit van soorten

vlees. Binnen ziekenhuizen is het ook de

gehaktbal die goed scoort en op de eerste

plaats komt, gevolgd door kipfilet op een

goede tweede positie.

Voor de kok is het toch een belangrijke

uitdaging om componenten, die zo

van belang zijn voor de totale maaltijd,

zodanig in te kopen en te bereiden dat

het aandeel in de kostprijs laag genoeg

blijft. Hoewel meer rauw vlees en rauwe

vis is ingekocht, is er ook een toename

in de inkoop van voorbewerkte vlees- en

visproducten. Gemiddeld worden deze

producten in 75 procent van de geval-

len in bulk ingekocht en 20 procent in

porties. Dit zorgt waarschijnlijk ook voor

inkoopvoordelen. De bereidingwijze is

dan vanzelfsprekend in veel gevallen

(bijna 80 procent) (op)bakken of regene-

reren en in veel minder gevallen braden

(vlees) of stomen (vis).

gastvrijezorg.nl

FSPEIL onDERZoEK inmiddels is gestart met de

derde jaargang van FSPeil. dit

jaar worden onderzocht: de

broodmaaltijd, het voorgerecht,

hoofdgerecht en nagerecht, als-

ook trends en ontwikkelingen

binnen de instellingenmarkt.

Meer informatie over het abon-

nement FoodServicePeil, inzicht

in de afzonderlijke edities of

interesse in de diensten van

Foodinc. en Het Nederlands

kokspanel: [email protected] gehaktbal is onverminderd

populair.

Gastvrije Zorg • april 201235

gastvrije Zorg | onderzoek

Page 36: Gastvrije Zorg nr. 4

36 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | foodsPeCial

Vlees, kip en Vis

Een goede maaltijd in de zorg moet aan veel eisen voldoen. Het moet gezond

zijn en eenvoudig in de bereiding. En lekker natuurlijk, het liefst zoals vroeger

thuis. Wat zijn de nieuwste trends en hoe kunnen leveranciers helpen gemak en

gezondheid te combineren?

Gemak en gezondheid

[ dOOR dENNiS VAN ASSElT ]

Page 37: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201237

gastvrije Zorg | foodsPeCial

Als bewoners meer keuze en vari-

atie voorgeschoteld krijgen, gaan

ze vanzelf beter eten. Dat is in een

notendop het credo van Zwanenberg

Food Group , één van de leidende

Europese producenten en exporteurs

van vleeswaren en vleesconserven.

Zwanenberg levert een boterhambe-

leggend assortiment vleeswaren en

kaas, hartige snacks en hartige maal-

tijdcomponenten in Nederland onder

diverse merknamen, waaronder

Zwanenberg, Kips en Kraak-Vers. Via

Kraak-Vers, opgericht in 1984 door de

gebroeders Kraak, bevat het assorti-

ment van Zwanenberg ook een grote

verscheidenheid aan verse, biologi-

sche en duurzame producten.

In een serieuze poging om meer her-

kenbaarheid te kunnen bieden, wor-

den de producten van Zwanenberg

Vers Beleg sinds september verkocht

onder de naam Kips Vers Beleg. Het

honderd jaar oude Kips is een begrip

in Nederland en is vooral bekend

van de leverworst. “we zien dat voor

de beleving in de zorg een A-merk

steeds belangrijker gaat worden”, zegt

martijn de Bie, Key Account manager

Institutioneel bij Zwanenberg. “Kips

is een sterk merk dat door de oudere

generatie herkend en gewaardeerd

wordt.”

maar de kok wil ook wat: maaltij-

den die gemakkelijk te bereiden zijn,

weinig verspilling en zo min mogelijk

afval. De manier waarop producten

zijn verpakt, is de laatste tijd een groot

punt van aandacht. “Onze portie-

verpakkingen zijn aangepast op de

grootte van het beleg”, aldus De Bie.

”Er zit geen centimeter tussen de

verpakking en de vleeswaren die

erin zitten. Daardoor realiseren wij 33

procent minder verpakkingsmateri-

alen dan de concurrent. Bovendien

wordt door onze portieverpakking de

derving tot een minimum beperkt.”

PoPuLAirEen ouderwetse rookworst zal zeker

tot één van de favorieten behoren

van de oudere tafelgenoten. Omdat

portionering voor zowel de keuken

Gemak en gezondheidals de gast van groot belang is, heeft

Enkco foodgroup een authentieke

rookworst ontwikkeld van 80 gram.

Door het hoefijzermodel past hij

makkelijk op de borden, die in de zorg

vaak in drie vakken verdeeld zijn. Ook

de speklappen zijn als hoefijzer voor-

verpakt op 80 gram. Beide komen

binnen als kant-en-klare diepvries-

producten en zijn de afgelopen

maanden erg populair geweest in de

zorginstellingen.

“Of de rookworst gezond is? Er zit

wel vet in, omdat het een product is

van varkensvlees”, zegt Bertwin van

Vulpen, Account manager bij Enkco.

“maar dat moet kunnen. Ondervoe-

ding is ook een probleem en het is

niet verkeerd om gewoon de dingen

Zwanenberg: de

verpakking is

een groot punt

van aandacht.

Page 38: Gastvrije Zorg nr. 4

38 Gastvrije Zorg • april 2012

gastvrije Zorg | foodsPeCial

te eten die mensen vroeger thuis ook

aten. Onze kipvink – dat is kipgehakt

omwikkeld met een dun lapje kipfilet

– en de kipboomstam – kipgehakt

met stukjes kaas en licht gepaneerd –

zijn onze nieuwste producten die na-

tuurlijk veel magerder zijn. Ook deze

zijn al gegaard, wat het werk voor de

kok alleen maar makkelijker maakt.”

Verder heeft Enkco samen met

fabrikant Rational voor elk product

een handleiding ontwikkeld. Zo weet

iedere kok hoe de oven ingesteld

moet worden. Van Vulpen: “wij willen

op deze manier het beste uit ieder

product naar boven halen.”

TAnDooriDe W&G Groep, specialist in wild en

gevogelte, gaat nog een stapje verder

in de samenwerking met de klan-

ten. “Onze klanten zorgen vaak voor

uitbreiding op ons assortiment”, zegt

Theo Aalbers, Account manager bij

de w&G Groep. “Instellingen vragen

ons om speciale producten, zoals

een oranjeschnitzel voor Koningin-

nedag. Ook is er veel vraag naar

gevulde kipproducten. Denk aan met

lentegroenten gevulde kipproducten

of onze populaire Voorjaarshoender

Tandoori. Dit is een kippendijfilet ge-

vuld met een farce van gevogelte en

een kwarteleitje, omwikkeld met spek.

Voor mensen die geen varkensvlees

mogen eten wordt de filet omwikkeld

met een kalkoenspekje.”

Tachtig procent van de omzet bij de

w&G Groep komt van leveringen aan

de institutionele keukens. Aalbers

werkt al sinds 1982 voor zorginstel-

lingen en is niet altijd onder de indruk

van het eten dat bewoners voorge-

schoteld krijgen. “Ik zie veel kant-

en-klare diepvriesmaaltijden van de

groothandel met gemarineerd en

geperst vlees, waardoor je niet meer

proeft of het kipfilet of rundvlees is.

Voeding is tegenwoordig vaak geen

core business meer voor instellingen.

De goede koks willen wel maar heb-

ben niet altijd de middelen. Dat zal te

maken hebben met de bezuinigingen

in de zorg en het sluiten van keukens,

waardoor er te weinig mankracht

overblijft. Zorginstellingen zouden

moeten proberen hun voedingsbud-

get te koppelen aan het zorgbudget.

Als er iets meer besteed wordt aan

goede voeding kan dat heel wat aan

medicijnkosten schelen.”

“wij proberen onze klanten goed te

adviseren op het gebied van verwer-

king, regenereren en menukeuze”,

legt Aalbers uit. “Kook bijvoorbeeld

doordeweeks niet met te dure pro-

ducten, bewaar dat voor de zondags-

maaltijd. Haal de runderrollade van

het menu en serveer als alternatief

de rookworst van

Enkco foodgroup

heeft een hoef-

ijzervorm.

de klanten van WG Groep hebben vaak speciale wensen.

Page 39: Gastvrije Zorg nr. 4

Gastvrije Zorg • april 201239

een kalkoenrollade; dan ben je goed-

koper uit. En de kok? Die zoekt naar

kwalitatieve oplossingen. wij leveren

onze producten daarom ook op maat.

De klant kan kiezen uit een rauw,

gegaard of geportioneerd gegaard

product. Zo kan hij bepalen op welke

dag hij zelf kookt omdat hij meer

personeel tot zijn beschikking heeft

en op welke dag hij voor gemak kiest

om relatief snel een mooie maaltijd

samen te kunnen stellen.”

sAmenwerkenFred Harteveld, kwaliteitsmanager van

Vishandel Almelo, ziet ook dat instel-

lingskeukens steeds meer kennis in

huis hebben om op de juiste manier

met producten om te kunnen gaan.

Vishandel Almelo levert verse vis

aan klanten door heel Nederland, via

grootleveranciers als DeliXL, Distrivers,

Kruidenier Food Services en Huuskes.

Ook dit bedrijf is begaan met zijn ei-

gen product en wil samenwerken met

de afnemers. Harteveld: “Keukenappa-

ratuur is de laatste jaren erg verbeterd

en de afdelingsmedewerkers worden

steeds beter voorgelicht over hoe

een product geregenereerd kan en

moet worden.” De medewerkers van

Vishandel Almelo komen vaak naar

de instellingskeukens toe om samen

met de koks te kijken hoe de regene-

reerapparatuur het beste ingesteld kan

worden voor hun specifieke product.

“we hebben veel contact met leve-

ranciers van regenereerapparatuur,

waardoor we dus veel kennis in huis

hebben om onze klanten goed te

kunnen informeren.”

reCyCLeBAAr“we maken het de koks ook gemak-

kelijk door de vis te produceren en

te verpakken en portioneren zoals zij

dat willen. wat is het einddoel van het

product? Voor ovens is bijvoorbeeld

een andere verpakking nodig dan voor

magnetrons. wij gebruiken diverse

verpakkingen die verschillende tempe-

raturen aan kunnen. En alle materialen

zijn recyclebaar. we leveren ook liever

één grote verpakking dan verschillende

kleintjes, waardoor je minder afval

hebt.” Alle vissoorten zijn gebakken en

gepocheerd bij Vishandel Almelo te

verkrijgen. Vooral duurzame vissoorten

worden tegenwoordig steeds populair-

der volgens Harteveld. “Hoki wordt veel

besteld. Dat is een duurzame rondvis

uit de familie van de heek en wordt ge-

vangen bij Australië en Nieuw-Zeeland.

Het is een magere vis die eenvoudig

te pocheren en te bakken is. De vis is

steviger dan kabeljauw, maar een stuk

goedkoper, terwijl het toch duurzaam

gevangen wordt. Lekker met zonge-

droogde tomaatjes en Hollandaisesaus.”

gastvrijezorg.nl

Vishandel

Almelo geeft

veel informatie

over bereidings-

technieken

Boeren­meisjesfilet

op couscous met rozijntjes en aubergine

INGREDIëNTEN VOOR 10 PERSONEN10 st. Boerenmeisjesfilet van de W&G Groep (kippendijfilet gevuld met abri-

koosjes en monchou)750 g couscous300 g rozijnen

3 el olijfolie4 courgettes in reepjes van 6 mm4 aubergines in reepjes van 6 mm2,5 bosjes fijngesneden koriander

3 teentjes fijngehakte knoflook5 tl gemalen komijnversgemalen peper

zeezout

VOOR DE SAUS3 rode paprika’s in fijne brunoise3 gesnipperde teentjes knoflook

4 el sambal badjak3 volle el honing

3 dl aceto balsamicozeezout uit de molen

3 el gevogeltejus

BEREIDINGBreng in een steelpan met deksel 2 liter water aan de kook, neem van het vuur en roer er de couscous met de rozijnen door. Plaats het deksel op de pan en laat 10 mi-nuten staan. Bak de Boerenmeisjes filets aan en gaar ze verder in de hete oven. Verwarm de olijfolie in de wok, roerbak de courgette met de aubergine en knoflook en breng op smaak met peper en zout. Voeg de koriander en komijn toe en roer er de gewelde couscous met de rozijnen door. Schud goed om en breng eventueel verder op smaak. Verwarm voor de saus een scheutje olijfolie en bak er de papri-ka met de knoflook in. Voeg de sambal, zeezout en honing toe, plaats de pan 10 minuten in de hete oven en zet terug op het vuur. Blus af met de aceto balsamico, kook kort door, voeg een scheutje gevo-geltejus toe en breng eventueel verder op smaak. Dresseer de couscous op het bord, plaats er de getrancheerde Boeren-meisjes filet bij en werk af met de saus.

Page 40: Gastvrije Zorg nr. 4

gastvrije Zorg | ProdUCtinformatie

Sweet Summer nieuw op het menu W&G Groep

Kips op zoek naar fans

JoMo Foodservice breidt assortiment Clean Label uit

nieuw van Go Green Compost Us: topseal tray met gasbarrière van

suikerriet

Op zoek naar een verrassend en zomers product? W&g groep introduceert dit

voorjaar Sweet Summer. Een smakelijke kalkoenfilet gevuld met een tartaar van

zijn eigen vlees, blokjes mango, tomaat en bieslook. De kalkoen is omwikkeld

met gerookt spek en beschikbaar vanaf 100 gram per stuk. Op de foto is de kro-

kant gebakken en getrancheerde kalkoenfilet gepresenteerd met verschillende

soorten gemarineerde tomaat. Sweet Summer kan vers of gegaard geleverd

worden. meer info: www.wggroep.nl

Binnenkort komt Kips met een Qr-code op alle portieverpakkingen vleeswaren

en kaas. achter deze code gaan spreuken, oneliners, maar ook filmpjes of uittips

schuil. Met deze actie wil Kips fans voor zijn merk creëren binnen de foodser-

vicemarkt. Een Qr-code is een barcode die wordt gescand met de camera van

een mobiele telefoon. nadat er een foto gemaakt is zet de codelezer de code om

in een internetadres. Het zelf intypen van een webadres is hierdoor niet meer

nodig. Tegeltjeswijsheden, spreuken, grappen, filmpjes en bloopers zijn gedu-

rende enkele maanden bedacht die passen bij het Kips-merk. Deze maand nog

worden de portieverpakkingen voorzien van een code. “Met de toevoeging van

deze code willen we de attentiewaarde van Kips verhogen en echte Kips-fans

creëren. De Qr-code moet van elke lunch een belevenis maken”, aldus manager

Michel Schuirink van Zwanenberg Food group, leverancier van Kips.

meer info: www.zwanenbergfoodservice.nl

Met de nieuwe diepvriesproducten van Karl Kemper bouwt jOMO Foodservice

verder aan haar assortiment met Clean Label. Karl Kemper heeft een uitgebreid

Clean Label-assortiment van vlees en gevogelte, groentespecialiteiten, fin-

gerfood en pannenkoeken. Het Clean Label houdt in dat de producten vrij zijn

van synthetische E-nummers, smaakversterkers, genetische manipulatie, conser-

veringsmiddelen en kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Voorbeelden van

het Karl Kemper-assortiment zijn de voorgegaarde Wiener kipschnitzel van 80

gram per stuk en de voorgegaarde kipfilet van 100 gram per stuk. Via de website

www.jomo-foodservice.nl is een proefpakket aan te vragen.

go green Compost Us introduceert composteerbare topseal trays met een gasbar-

rière die is vervaardigd uit suikerriet. go green Compost Us heeft ondervonden dat

suikerriet uitermate geschikt is voor het vormen van maaltijdschalen die men kan

topsealen. Suikerriet wordt in veelvoud geteeld in het Verre Oosten en Brazilië en

heeft in tegenstelling tot maisproducten als PLa geen invloed op de voedselketen.

Uit de suikerrietstengels worden de suikers uitgekristalliseerd en het overblijvende

residu wordt nu hergebruikt om als basis te dienen voor de maaltijdverpakkingen

van go green Compost Us. Omdat het materiaal zeer stevig en vormbaar is, zijn

de modellen nagenoeg identiek aan huidige kunststof verpakkingen. Ook kunnen

de trays hogere temperaturen aan dan de huidige kunststof verpakkingen als PP,

namelijk -20°C tot +170 °C . Veel maaltijdverpakkers maken gebruik van een gas-

barrière in hun verpakking om zo de houdbaarheid te verlengen. Dit is niet mo-

gelijk met standaardsuikerriet maar door een technisch toevoeging die go green

Compost Us heeft ontwikkeld kan deze vocht- en gasbarrière oplopen tot zelfs 21

dagen. Wanneer de suikerrietverpakking in compostomgeving komt, composteert

deze volgens de En13432-normering binnen 90 dagen. De gebruiker kan zeer be-

taalbaar milieuvriendelijk verpakken en zo echt een bijdrage leveren aan het milieu.

Leveranties medio 2012. meer info: www.gogreencompostus.com

40 Gastvrije Zorg • april 2012

Page 41: Gastvrije Zorg nr. 4

Culifrost Kaassouffles met èchte boerenkaas!

Je hebt kaas en je hebt kaas. Dat weet u ook. Het summum van kaas is natuurlijk èchte boerenkaas. Gemaakt door Hollandse koeien die buiten grazen en fris gras eten. Die lekkere boerenkaas, met die kenmerkende volle smaak van het land en gemaakt op de boerderij, stopt Culifrost in de nieuwe Boerenkaassouffl és. Voor iedere smaak wat wils. Culifrost heeft ook kaassouffl és met echte Goudse kaas in het assortiment. Welke bestelt u?

Boerenkaassouffl és Rechthoek 40*60 gram boerenkaas art. nr. 30030 Halve maan 24*70 gram boerenkaas art. nr. 30040

Goudse kaassouffl és Rechthoek 40*60 gram Goudse kaas art. nr. 30010 Halve maan 24*70 gram Goudse kaas art. nr. 30020

Boeren kaassouffl é 60 gBoeren kaassouffl é 70 g Goudse kaassouffl é 60 g

Goudse kaassouffl é 70 g

[email protected] | www.enkco.nl

G R H

Boeren kaassouffl é 70 gGoudse kaassouffl é 70 gBoeren kaassouffl é 60 g

Goudse kaassouffl é 60 g

Gastvrijheid is ook: lekker én veilig eten.

Weg op VrWeg op Wo Weg op Do Weg op Za Weg op Zo Weg op Ma Weg op Di

LabelLord Voedselveiligheidssystemen Gustoweg 39-41, 3029 AR Rotterdam, Nederland Tel +31 (0)10-20 40 300, Fax +31 (0)10-20 40 301E-mail: [email protected], Website: www.labellord.eu

Veel geïmiteerd, nooit geëvenaard!

Etiketten voor Magazijn, Koeling en Vriezer

Dagetiketten met ‘Weg Op’ aanduidingVragen waarmee u iedere dag te maken krijgt: - tot wanneer is het voedselproduct houdbaar?- welk voedselproduct is het?- wanneer is het uit de vriezer gehaald?

Het LabelLord kleurcoderingssysteem geeft antwoord:Iedere dag heeft zijn eigen onderscheidende kleur. Met één blik controleert u de producten en hun houdbaarheidsdatum.

De LabelLord etiketten zijn eenvoudig afwasbaar of naar keuze zelfs geheel in water oplosbaar.Het hygienisch bewaren en aanbrengen van de voedselveiligheidsetiketten is eenvoudig met een LabelLord dispenser. De LabelLord-Midi, gemaakt van hoogwaardig RVS en slagvast kunststof is de laatste ontwikkeling op dit gebied.

Midi dispenser

Page 42: Gastvrije Zorg nr. 4

Agenda

Advertentie-indexCare Culinair 42

Enkco 41

FrieslandCampina Dagvers 43

Lotus Professional 19

Holland Food Service 44

intrakoop 4

jOMO Foodservice 2

LabelLord 41

Proteion Sterrebosch 7

Veiligvoedsel.nl 16

W&g groep 27

Zwanenberg Food group 23

Volgende editie van Gastvrije Zorg

Thema: inrichting • Compassion for Care • healing environment • genomineerden gms ggz kleinschalig wonen • eten is feest! award • Foodspecial: snacks

CONGRESSEN19 april, AmersfoortGastvrije Zorgwww.leidscongresbureau.nl

5 juni, RotterdamDag van de voedingwww.dagvandevoeding.nl

7 juni, EdeNationaal Congres Gastvrijheidszorg 2012www.zorgmetsterren.nl

EVENEMENTEN29 september t/m 7 oktoberWeek van de smaak 2012www.weekvandesmaak.nl

BEURZEN24 t/m 26 april, BrusselEuropean Seafood Expositionwww.euroseafood.com

8 t/m 11 mei, AmsterdamISSA Intercleanwww.issainterclean.com

23 t/m 26 september, Düsseldorf Hogatec 2012www.hogatec.de

21 t/m 25 oktober, ParijsSial 2012www.sial.fr

24 t/m 26 oktober, ParijsVending Pariswww.vendingparis.com

Netwerken begint bij een professioneel platform

B+B VAKMEDIANET

informatieplatforms voor professionals

www.vakmedianet.nl

Page 43: Gastvrije Zorg nr. 4

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FrieslandCampina Dagvers,

tel. 010 488 2027, Industrieweg 130-134, postbus 11189, 3004 ED Rotterdam.

FrieslandCampina DagversGezonde samenwerking voor duurzame groei

‘Het échte thuisgevoel!’

zet het pak

weer op tafel!

Page 44: Gastvrije Zorg nr. 4

Jubileummenu