Gastcollege UA "Overheidscommunicatie in de praktijk"

Click here to load reader

download Gastcollege UA "Overheidscommunicatie in de praktijk"

of 72

Embed Size (px)

description

Presentatie bij gastcollege over overheidscommunicatie voor de studenten Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen, op uitnodiging van prof. Karolien Poels.

Transcript of Gastcollege UA "Overheidscommunicatie in de praktijk"

  • 1. Universiteit AntwerpenMarc van Daele1 april 2014Overheidscommunicatie Een voorbeeld uit de praktijk

2. communica(e fotograe KORTOM Antwerpen socialemedia crisiscommunica(e #SMEM# overheid openbaarvervoer web3.0 training innova(e iPhone online mobiel Drupal koriander BlondeLee 3. PHITC - 1988! 4. www.deconversa(e.be 5. www.facebook.com/conversa(e 6. Crisiscommunicatie Team D5 7. Op het menu vandaag Wat is overheidscommunicatie Het werk van de communicatieambtenaar Communicatieaanpak Kanalen Uitdagingen en trends 8. Wat is overheidscommunicatie? 9. OVERHEIDSCOMMUNICATIE VS. COMMERCILE COMMUNICATIE Zoek drie verschillen 10. Doelstellingen BedrijvenWinstmaken Marktaandeel verhogen OverhedenRegelen Zorgen Crea(e 11. Openbaarheid van bestuur 12. Actieve openbaarheid Elke overheidsinstantie heeft de verplichting de bevolking systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voor te lichten over haar beleid, regelgeving en dienstverlening en over de rechten die de bevolking krijgt door dit decreet. Gezamenlijk wegwijsbestand Communicatieambtenaar Verplichte vermeldingen bij briefwisselingDecreet openbaarheid26 maart 2004 13. Taken van de communicatieambtenaar Voorbereiding en realisatie van het communicatiebeleid Stimuleren, cordineren en begeleiden van de communicatie van hun bestuur Zij hebben de opdracht de bevolking en specieke doelgroepen voor te lichten over het beleid, over specieke beslissingen die op hen betrekking hebben en over de dienstverlening. 14. Communicatie is teamwork Communica(ebeleid voorgemeenteen OCMW Externe communica(ekanalen Interne communica(ekanalen Crisiscommunica(e Projecten Huiss(jl Klachtenbehandeling Openbaarheidvan bestuur 15. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 16. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 17. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 18. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 19. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering Een gewaarschuwd man is er twee waard! De vele kleine groenzones onze gemeente zijn een zegen voor de inwoners en de bezoekers en vaak gebruikt voor een recreatief uitje in de gezonde buitenlucht. Gelukkig de natuur in onze gemeente nog met een grote N geschreven. Een wandeling in de natuur is een zegen voor de gezondheid en verdrijft stress en negatieve gedachten. Ook onze huisdieren graag op een wandeling meegenomen. Vaak inwoners opgemerkt met honden die uitgelaten. Dit heeft niet altijd zon fijne voor de andere wandelaars voor wie een wandeling het van een hindernissenparcours. Vele wandelwegen zijn immers met uitwerpselen. Het zijn natuurlijk niet de honden die daarvoor mogen , maar wel de baasjes, die een duidelijk gebrek aan respect tonen jegens andere wandelaars. In het politiereglement van de gemeente wordt nochtans duidelijk vermeld dat recreatieve wandelaars steeds moeten uitgerust zijn met een hondenpoepzakje en dat hondenuitwerpselen steeds moeten opgeruimd en in de daartoe voorziene hondenpoepbakjes. Het niet naleven van deze bepaling kan aanleiding geven tot een die kan oplopen tot . Het achterlaten van hondenpoep op de wandelpaden immers gezien als gedrag dat niet wenselijk is. Wie hardleers is en in de boosheid 20. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 21. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 22. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 23. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 24. Takenpakket Plannen Harmoniseren Redac(e Fotoredac(e Eindredac(e Conversa(e Vormgeving Coachen Administra(e BudgeTering 25. COMMUNICATIEKANALEN Een gerichte keuze maken 26. InfoMagazine Maandelijks24 blz.De helft van de bladoppervlakte voor beeldVaste artikeltypesRedactieraadNadruk op beleving 27. www.zwijndrecht.be Prijswinnaar maar inmiddels verouderd conceptBeleidsinformatieProductencatalogusVerschillende ingangen 28. sociaalhuis.zwijndrecht.be Verplichting sociaal huisProductencatalogus voor infolokettenVolledig overzicht van sociale dienstverlening van alle overheden en socialprotorganisaties 29. Facebook Zwijndrecht2070 ConversatiePush van nieuwsVeel meldingen 30. Twitter Zwijndrecht2070 MededelingenWeinig conversatieVeel ruis (Zwijndrecht NL) 31. Facebook Zwinkelen Klanten zoeken info eerst online.Alle vragen worden beter online beantwoord.Hoe vindbaar is een handelaar online?Hoe bouwt hij een netwerk op?Een centrale pagina en afzonderlijke pagina van handelaar. 32. Folders en flyers Traditioneel kanaalTe vaak gebruiktDistributie is een probleem 33. Affiches Zelfde probleemDe illusie van communicatie 34. Lichtkranten Hoge zichtbaarheidErg gegeerd bij verenigingen 35. Intranet Alle informatie voor iedereen beschikbaar in de meest recente versieGeen interactiviteitEnkel voor gemeentepersoneelEnkel voor mensen met pc 36. Zwiepers PersoneelsbladVoor gemeente, OCMW en politiezoneNadruk op samenwerkingIntegra(e gemeente enOCMW En organisa(e Elkaar kennenSamenwerken Deovereen- komstenzien Meer overeen- komsten willen 37. COMMUNICATIEAANPAK Aan te passen aan elke specieke organisatie 38. Communicatieaanpak Iedereencommunica(e- verantwoordelijke EendienstheeXgeen doelgroepen. Dedienstis onbelangrijk. Decommunica(edienst maaktgeeninforma(e. 39. Communicatieaanpak Deburgerisbelangrijk. Deburgerstaatcentraal. Deburgerisniet genteresseerdindedienst. Deburgerwilmaarnding. 40. Wat wil je bereiken? Oudesitua(e + Communica(e Nieuwesitua(e 45 41. Welk soort communicatie wil je? Indebelangstellingbrengen/ aandachttrekken Informeren Overtuigen Ondersteunen: geheugensteun,meer diepgaandeinfo, inschrijvingsmodaliteiten behouden/onderhouden Memori-LessiusHogeschoolMechelen 42. Bij elke communicatie past een kanaal Elkcommunica(emediumheeXeenspeciek communica7evermogen:vermogenomin debelangstellingtebrengen,teinformeren (kwan(teit&kwaliteit),teovertuigen,te ondersteunen. Voorelkniveauzijnverschillende communica7ekanalenmeer/mindergeschikt Memori-LessiusHogeschoolMechelen 43. Sociale media in overheidscommunicatie 44. Je identiteit online brengen Proleren Jeiden(teit online Posi(oneren Jeplaatsin hetnetwerk Claimenen framen Ac(ef converseren 45. Gerichte doelstellingen Volgers,likes,aanspreekbaarheidVerbinden Dienstverlening,ac(viteitenInformeren Klachten,Beleidssugges(esLuisteren OnderwerpenclaimenProleren Werving,geloofwaardigheidImagoondersteunen Gordeldragen,afvalsorterenSensibiliseren 46. Ik post op Facebook als ik tussendoor tijd heb. 47. Verschillende boodschappen Harde corporate informa(e Leuke berichten Actuele informa(e Peilingen Content cura(on Bepaalvoorelk typeeen frequen(e 48. Planning 49. Planning SnelheidbeperkenDoelstelling AankondigingsnelheidscontrolesInhoud Chaueursdieindepoli(ezonerijdenDoelgroep Actueleinforma(eTypeboodschap TwiTerKanaal Zondagochtend20oktoberom9.28u.Tijds(p 50. Er zijn ook planningstools 51. Met een Excel-bestand kom je al een heel eind 52. NIEUWE UITDAGINGEN VOOR DE OVERHEID 53. Verwachtingenmanagement Samenleving verwacht soms onterecht dat de overheid risicos kan uitsluiten en veiligheid garandeert.Paradox: inmenging in privacy wordt niet op prijs gesteld. 54. Transparantie en accountability Burgers en stakeholders vragen om helderheid van de overheid.Ze verwachten zichtbare resultaten en verantwoording van keuzes.De overheid moet intern en extern rekenschap aeggen. 55. Economische crisis en bezuinigingen Economische crisis zet overheidsnancin onder druk.Burgers erkennen de noodzaak van bezuinigingen, maar verwachten een eerlijke verdeling van de inspanning. 56. Open data Transparante overheid publiceert data.Verbeterde dienstverlening en nieuwe toepassingen en producten.Meer rendement voor publieke investeringen in data. 57. Nieuwetrendsin overheidscommunica7e 58. Storytelling Burgers willen meer dan informatie.Burgers willen begrijpen en interpreteren.De overheid moet een verhaal vertellen dat aansluit bij de beleving van haar doelgroep. 59. Nieuwe technologie Apps, serious gamingAugmented realityInternet of thingsMobiel 60. Genetwerkte communicatie De overheid als deelnemer aan netwerken van burgers.Loslaten van eigen kanalen. 61. Weet je wat er leeft? De converserende overheid.Managen van conversaties. 62. Conversatie is ook luisteren Van monitoring naar webcare.Aangepaste interne processen 63. FACTOR C Communicatie is te belangrijk om aan communicatiemensen over te laten.Communicatie als strategisch beleidsinstrument, vroeg in het besluitvormingsproces 64. We aint seen nothing yet! 65. We aint seen nothing yet! 66. Vraag het nu. oflater @marcvandaele 0475924803 marc.vandaele@deconversa(e.be