G-Gas transitie

Click here to load reader

download G-Gas transitie

of 17

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  48
 • download

  0

Embed Size (px)

description

G-Gas transitie. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Energiemarkt Directoraat Generaal Energie, Telecom & Markten. Drs. Rodrigo Pinto Scholtbach MPA Themacoördinator Gasmarkt & Gasrotonde. Veranderende Gassamenstelling . Onvermijdelijke ontwikkeling. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of G-Gas transitie

 • G-Gas transitieMinisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  EnergiemarktDirectoraat Generaal Energie, Telecom & Markten Drs. Rodrigo Pinto Scholtbach MPAThemacordinator Gasmarkt & Gasrotonde

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Gasproductie en -consumptie tot 2035 (mrd. m3/jaar)Veranderende Gassamenstelling Onvermijdelijke ontwikkeling

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Grafiek1

  44.57021792229.51147803444.2

  43.539534279628.74588686944.4

  44.896444643526.136323890444.6

  44.617174113623.325646779344.8

  44.235150067220.051034005845

  43.109339164417.488896821345.2

  42.384951417815.168124348145.4

  42.384951417813.943344778545.6

  42.384951417813.091163902745.8

  42.384951417812.125451482946

  38.994155304310.6714292546.2

  35.874622889.97265846.4

  33.00465304969.456024546.6

  30.36428080568.9144577546.8

  27.93513834128.4688062547

  25.70032727397.9155187547.2

  23.6443010927.5143027547.4

  21.75275700467.053903547.6

  20.01253644426.608924547.8

  18.41153352876.2367327548

  16.93861084645.61305947548.2

  15.58352197875.051753527548.4

  14.33684022044.546578174848.6

  13.18989300284.091920357348.8

  12.13470156253.682728321549

  Groningenveld

  Kleine velden

  consumptie

  Blad1

  KV niet GTKV GTgroningenGroningenveldKleine veldenconsumptie

  214027371.47803444570.21792229511.47803444.57021792229.51147803444.22011

  171227033.886868983643539.534279597928745.886868983643.539534279628.74588686944.42012

  1369.624766.723890441144896.44464349426136.323890441144.896444643526.136323890444.62013

  1095.6822229.966779279344617.174113551123325.646779279344.617174113623.325646779344.82014

  866.475153344119184.558852503444235.150067176120051.034005847644.235150067220.0510340058452015

  683.180122675316805.716698618943109.339164385917488.896821294243.109339164417.488896821345.22016

  538.544098140214629.5802542384.951417763115168.124348140242.384951417815.168124348145.42017

  430.835278512213512.509539239.410107446513943.344778512242.384951417813.943344778545.62018

  340.357652733512750.8062538242.02075984713091.163902733542.384951417813.091163902745.82019

  260.874732917911864.5767535286.39682217912125.451482917942.384951417812.1254514829462020

  18010491.4292536299.090321943610671.4292538.994155304310.6714292546.22021

  1009872.65835695.51289972.65835.874622889.97265846.42022

  209436.024534222.23841848559456.024533.00465304969.456024546.62023

  08914.4577531428.34739716398914.4577530.36428080568.9144577546.82024

  08468.8062527927.10339697418468.8062527.93513834128.46880625472025

  07915.5187524910.46823356497915.5187525.70032727397.9155187547.22026

  07514.3027522919.26207202617514.3027523.6443010927.5143027547.42027

  07053.903520500.01932083687053.903521.75275700467.053903547.62028

  06608.924518000.00649144676608.924520.01253644426.608924547.82029

  06236.7327516500.04968592246236.7327518.41153352876.23673275482030

  05613.05947514850.04471733015613.05947516.93861084645.61305947548.22031

  5051.753527513365.04024559715051.753527515.58352197875.051753527548.42032

  4546.5781747512028.53622103744546.5781747514.33684022044.546578174848.62033

  4091.92035727510825.68259893374091.92035727513.18989300284.091920357348.82034

  3682.72832154759743.11433904033682.728321547512.13470156253.6827283215492035

  Blad1

  Groningenveld

  Kleine velden

  consumptie

  Blad2

  Blad3

 • Gezamenlijke NetwerkbeheerdersBrief aan gas grootverbruikers oktober 2009 Gassamenstelling gaat veranderen!

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Regiefunctie EL&I

  Onduidelijkheid over gevolgen en verantwoordelijkheden

  Markt verzoekt om regie EL&ITransitie

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Overheid n beleid ELI, I&M, VWS, DenVWA, NMA

  Uitgangspunten (okt 2010)

  De veiligheid van consument en werknemer staat voorop. Een verandering van gassamenstelling mag niet leiden tot een lager veiligheidsniveau.

  De huidige en toekomstige energievoorzieningszekerheid blijft gegarandeerd.

  Toekomstbestendige oplossingen met zo laag mogelijke kosten.

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Onderzoek Kema/Kiwa/Arcadis10 workshops, 2 stakeholdersbijeenkomsten80 stakeholders

  Nieuwe gassen zijn niet zomaar te gebruiken

  Transitie noodzakelijk

  Maatwerk vereist / heterogene groepen

  Economische effecten in beeld

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Oplossingsrichtingen Maatwerk Industrie, consumenten, WKKHoogcalorisch-gasnetLaagcalorisch-gasnet G-gasconversieGroningenveldKleine velden

  LNG, Russisch & Noors gas

  Direct aangeslotenen en exportRegionaalDistributie-netduurzaam gasOverzicht invoeding, transport en afname gasDirect aangeslotenen en exportProjectbureau Nieuw Aardgas

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • H gas netChemische industrie, e-centrales (gas als grondstof en als brandstof)

  Verschillen per regio, industrie, gasnetwerk, gassamenstelling

  Sommige zijn invoeders en gebruikers tegelijkertijd Heterogene groep

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • H-gas transitieIndustrie 80 aansluitingenH-gas-netInvoeders, kleine veldenRussisch & Noors gas, LNGIndustrieVeiligheid, maatwerk, aanpasingen bij gebruikerGeen extreme LNGs en import accepteren Bijmengen (rijke met arme LNG)Inspanningsverplichting voor GateGTSInfrastructurele aanpassingen om de industrie te ontzienExtra stikstof injectieMaatwerkSignaleringssysteem opzetten voor industrieReageren op signaleringssysteemTransitietraject opzetten, Projectbureau informeren en transitie uitvoerenInspanning binnen gestelde transitietermijnProjectbureau Nieuw Aardgas 2012/2014PE 8,7Wobbe Index van 54 MJ/m3.

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • 5 groepen vandaag bij n

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • G gas net

  Verschillende belangen

  Huishoudens/bezittersgasinstallaties Zakelijke gebruikers, WKK -engasmotoren bezittersLevensduur installatie optimaal gebruiken

  Fabrikanten CV-ketels,sfeerhaarden, kachels, industrile ketels en brandersGeen extra productie kosten en geen gevolgen voor voorraden

  Heterogene groep

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • 201220302020Veranderende gassamenstellingVervangingsmarkt Bestaande & Nieuwe gasinstallaties Uitfaseren bestaande installaties Infaseren nieuwe installaties

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Ministerile regeling Dezelfde samenstelling tot 2021

  Schrijft voor dat met het oog op veiligheid en betrouwbaarheid bij het gebruik van gas, de gassamenstelling in netcodes van NMa vastgelegd moet worden.

  Aandeel hogere koolwaterstoffen mag niet boven de 5% propaanequivalent

  Voorgehangen in de TK, die er schriftelijke vragen over heeft gesteld

  Op agenda TK 21 november a.s.

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Toezeggingen aan TK Minister Verhagen

  Afspraak: GTS kan deze huidige samenstelling 10 jaar garanderen.

  EDGaR onderzoekt met behulp van GasTerra, GTS en NAM of deze periode langer kan worden vanwege vervangingsmarkt consumenten

  Vaststellen welke G-gassamenstelling na deze periode van 10 (of meer) jaar gedistribueerd kan worden;

  Opstellen van eisen aan nieuwe gastoestellen.

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Nieuwe toestellengeschikt voor rijk G-gas 201220zz2021+2013conform MR: PE max. 5Besluit samenstellingG-gasincl. melden BrusselBegin distributie van ook rijker G-gas

  Overschakeling op H-gasook rijk gas: PE >5 H-Gas Vaststellen welke G-gassamenstelling na periode van 10 (of meer) jaar gedistribueerd kan wordenTijdbalkVervangingsmarkt Welke gassamenstelling na 2021?Transitiepad

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • Discussie

  de G-gassamenstelling na 2021+ en

  de eisen aan gastoestellen (en per welke datum).

  2021+ duurt nog langDaarom willen we nu no regret afspraken maken (noodzakelijke stappen), zodat we op termijn goede keuzes kunnen maken.

  Voorkmen: had men in 2011 maar het volgende gedaan..

  Discussie van vandaag

  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie