Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

of 18 /18
presentatie Business case kleinschalig wonen 31 oktober 2013

description

Voor bovenstaande oplossingen zijn verschillende subsidie- en exploitatiemodellen beschikbaar. Team M kent alle mogelijkheden en kan klanten helpen bij het zoeken naar de ideale invulling om de TCO laag te houden. Zetacom ZORG Seminar, 31 oktober 2013 www.zetacom.nl/zorg-seminar

Transcript of Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Page 1: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

presentatie

Business case kleinschalig wonen

31 oktober 2013

Page 2: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Bart Frank

Koen Hein

Business case kleinschalig wonen introductie

Leo

Page 3: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

financiële rekenmodellen

regeling zorginfrastructuur

businesscase beeldcommunicatie

afleiden DBC & DOT

relatie omzet formatie

exploitatie vastgoed

Business case kleinschalig wonen introductie

Page 4: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

‘wij kapitaliseren uw visie’

Business case kleinschalig wonen introductie

Page 5: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

kleinschalig wonen • intramurale cliënten PG

• zorgzwaarte ZZP 5 – ZZP 7

• groepen van 6 – 8 personen

• clustering 4 groepen tot KSW complex

6-8 6-8

6-8 6-8

Page 6: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

locatie KSW complex•onderdeel van woonzorgcentrum

•zelfstandig nabij een woonzorgcentrum

•zelfstandig in de wijk

Page 7: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

exploitatie KSW complexbaten

•zorg ZZP P x Q x korting•huisvesting NHC P x Q x korting (“opbouw”)

kapitaallasten A+R+H (“afbouw”)

kosten

•vastgoeda+r, huur, NUTS, onderhoud, beheer•middelenvoeding, was, bedden, domotica•overhead doorbelasting, management•FTE direct personeel

saldo baten -/- kosten

Page 8: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

BC integrale exploitatie:

•alle baten•alle kosten

BC domotica/FTE:

•baten: reductie van kosten FTE•kosten: inzet van domotica

exploitatie KSW complex

Page 9: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

FTE in KSW complex • verzorging / verpleging

• huishouding

• nachtzorg

• coördinatie

• aktiviteitenbegeleiding

reductie van kosten nachtzorg zijn mogelijk wanneer de bezetting slaapwacht beschikbaar is voor meer cliënten KSW

cliënten KSW zijn volgens maatstaven brandweer nietzelfredzaam: BHV moet binnen 10 minuten aanwezigzijn in geval van een noodsituatie

Page 10: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

locatie KSW • onderdeel van woonzorgcentrum

alarmering/signalering

opvolging

WZC

KSW

Page 11: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

• zelfstandig nabij een woonzorgcentrum

alarmering/signalering

opvolging

locatie KSW

WZCKSW

Page 12: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

• zelfstandig in de wijklocatie KSW

KSW

KSW

KSW

Page 13: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

inzet van domotica techniek

alarmering/signalering

opvolging

Page 14: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

baten: reductie van kosten FTE

kosten: inzet van domotica

saldo: baten -/- kosten

Business case kleinschalig wonen introductie

BC domotica/FTE

-/- € ….

+ € ….

+/- € ….

Page 15: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

meldcentrale

Business case kleinschalig wonen introductie

aanpassing zorgprotocol

KSW

KSW

KSW

alarmering/signalering

opvolging

Page 16: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

baten: reductie van kosten FTE

kosten: inzet van domotica

saldo: baten -/- kosten

Business case kleinschalig wonen introductie

-/- € ….

+ € ….

+/- € ….

BC domotica/FTE - V2

Page 17: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Business case kleinschalig wonen introductie

meldcentrale

ZI 2

ZI 3

ZI 1

mobiel team

zorginstellingen

regionale samenwerking

BC domotica/FTE – V3

Page 18: Financieringsmodellen (Bart Meeuwis, Team M) - Zetacom ZORG Seminar 2013

Team M BV

Energieweg 17K

4143 HK Leerdam

T 0345 512601

www.teamm.nl

[email protected]

DIA 1