Finaal presentatie psychiatrische urg_ghb

Click here to load reader

 • date post

  18-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  51
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Finaal presentatie psychiatrische urg_ghb

 1. 1. Spoedinterventies in UZ Gasthuisberg bij psychiatrische patinten: een data-analyse van 2010 en 2014 Kim Van Vlasselaer Ilke Callewaert Promotor: Prof. Dr. J. De Lepeleire Co-promotor: Prof. Dr. M. Sabbe
 2. 2. Inhoudstafel 1. Inleiding - situering - literatuur 2. Onderzoeksvragen 3. Methodologie 4. Resultaten 5. Discussie 6. Conclusie 2
 3. 3. Inleiding
 4. 4. Situering (1) 1. Psychiatrische spoedinterventies: Toename door de-institutionalisering en ontstaan van psychiatrische urgentieteams 34 000 psychiatrische spoedcontacten/jaar in Belgi 13 000 patinten met gemiddelde aanmelding van 2,6x per patint (Bruffaerts ea.) 4
 5. 5. Veeckman ea. Retrospectieve studie van psychiatrische spoedcontacten op spoedgevallendienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel Globaal toename aan (psychiatrische) spoedinterventies 1% van alle aanmeldingen betreft psychiatrische problematiek 5
 6. 6. Situering (2) 2. Spoedinterventies bij psychiatrische patinten: Spoedgevallen UZ Gasthuisberg: 1551 patinten van 2010 t.e.m. 2014 Weinig gegevens over indicatie, diagnose, prognose, Vertrekpunt voor ons beschrijvend statistisch onderzoek 6
 7. 7. Situering (3) 3. Identificatie van terechte verwijzingen Groeiende interesse in definiren van appropriatness van verwijzingen Wanneer is een verwijzing terecht of onterecht Hoeveel onterechte verwijzingen (al dan niet psychiatrisch) zijn er op de spoedgevallendienst van het UZ GHB? (Michielsen ea. (2015), Breen ea. (2013), Dempsey ea. (2002))7
 8. 8. Michielsen ea. (2015) Observationele prospectieve studie over de appropriateness van verwijzingen door de huisarts naar de spoedgevallendienst UZ GHB Definitie appropriate: Verwijsbrief bevat symptomen/klachten die onmiddellijke diagnose/behandeling vereisen ESI (Emergency Severity Index) 1 of 2 bij triage Nood aan interventies die enkel in ziekenhuissetting beschikbaar zijn Resultaat: 73,8% appropriate verwezen8
 9. 9. Onderzoeksvragen
 10. 10. Opzet Zicht krijgen op de psychiatrische patint die verwezen wordt naar spoedgevallen vanuit een psychiatrische instelling Verwijzende instelling Leeftijd, geslacht Moment van verwijzing Uitgevoerde technische prestaties op spoed Subjectieve meerwaarde van verwijzing Hospitalisatie na spoedopname Diagnose Mortaliteit 10
 11. 11. Na analyse Vergelijking tussen verschillende instellingen Vergelijking 2010 en 2014 Is er een invloed van de samenwerking tussen UPC Kortenberg en UZ GHB op de manier van verwijzen? Zijn er bepaalde aandachtspunten/struikelblokken bij deze verwijzingen? Later: terugkoppelen gevonden informatie naar de instellingen om de efficintie van verwijzing te optimaliseren. 11
 12. 12. Methodologie
 13. 13. Dataverzameling Populatie Van 2010 t.e.m. 2014: 269 842 spoedcontacten in UZ GHB Hiervan: 1551 contacten verwezen vanuit psychiatrische instelling 2010 : 356 patintencontacten 2014 : 300 patintencontacten 13
 14. 14. Variabelen (1) 14
 15. 15. Variabelen (2) 15
 16. 16. Variabelen: subjectieve meerwaarde Volgens aanmeldingsklacht Eerst afzonderlijk, daarna toetsing aan elkaar In geval van verschil: herevaluatie volledige casus tot consensus 16 Meerwaarde Geen meerwaarde Thoracale pijn Dyspnee Commotioneel na val Intoxicaties medicatie/alcohol Hemodynamische decompensatie Bewustzijnsverlies/verandering Enz Oppervlakkige snijwondes Angst, depressie Hyperventilatie Luxatie blaassonde Enz
 17. 17. Resultaten
 18. 18. A. Verwijzende instelling (1) 2 belangrijkste instellingen: Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) Kortenberg (41,62%) Psychiatrisch Centrum St. Kamillus (PCK) Bierbeek (42,53%) Andere (7,93%) NA (7,93%) 18
 19. 19. Verwijzende instelling (2) 19 PCK > UPC p < 0,044 UPC > PCK p = 0,041 PCK 2014 < PCK 2010 p < 0,0001
 20. 20. B. Geslacht 20 Totaal: 52,29% mannen vs 47,71% vrouwen Verdeling is significant verschillend met p = 0,0001
 21. 21. B. Leeftijd Mediane leeftijd - PCK Bierbeek: 55 jaar - UPC Kortenberg: 63 jaar Patinten vanuit PCK Bierbeek zijn gemiddeld 4,53 jaar jonger dan vanuit UPC Kortenberg (p = 0,0116) Leeftijdscategorien: 45-65j (32,62%), 65-85j (27,59%) 12,80% is jonger dan 25j 21
 22. 22. C. Moment van verwijzing: tijdstip 22
 23. 23. Moment van verwijzing: dag 23 p = 0,008
 24. 24. D. Technische prestaties 86,62% krijgt minstens n technisch onderzoek Laboratoriumonderzoek: 70,68% Beeldvorming: 72,42% Functiemeting (excl. ECG): 30,82% 25,23% krijgt zowel labo, beeldvorming als functiemeting Er is een significante stijging in het aantal uitgevoerde laboratoriumonderzoeken tussen 2010 (67,24%) en 2014 (74,75%) (p = 0,0364) 24
 25. 25. E. Subjectieve meerwaarde 25 2010: UPC > PCK met p =0,0051 2010 + 2014: UPC > PCK met p = 0,0142
 26. 26. F. Hospitalisatie 26 Totaal: 58,67% wordt gehospitaliseerd 2010: UPC > PCK met p = 0,0051
 27. 27. G. Mortaliteit Globaal: 3,23% overleed tijdens spoedopname of aansluitende hospitalisatie PCK Bierbeek: 1,43% UPC Kortenberg: 3,69% 27
 28. 28. H. Diagnose 28
 29. 29. Traumatologie/orthopedie (26,66%) Verwikkeld trauma (43%), automutilatie (21%), onverwikkeld trauma (19%), Pneumologie (14,95%) Infectie (67,3%), aspiratiepneumonie, longembolen, Gastro-enterologie (14,18%) Obstipatie, infectie, galblaaslijden, PEGsonde problemen, Neurologie (9,55%): Epilepsie (28%), commotio, TIA/CVA, hoofdpijn, meningitis, Cardiologie (8,01%): AMI, (on)stabiele angor, peri(myo)carditis, Urologie (8,94%): cystitis (46,42%), sondeprobleem (21,4%!), pyelonefritis, prostatitis, 29
 30. 30. 1. Psychiatrie (21,42%) 30 Automutilatie (dubbel geregistreerd met ORT/THR) betreft meestal oppervlakkige snijwonden (geen meerwaarde) Intoxicatie (altijd meerwaarde) Andere: depressie, hyperventilatie, angststoornissen, (meestal geen meerwaarde) 2010 > 2014 met p = 0,0012
 31. 31. 2. Verwijzing o.w.v. verpleegkundige handeling 2,44% van alle verwijzingen Wisselen transurethrale/suprapubische sonde, wondzorg (1), plaatsen perifeer infuus voor IV antibiotica (1) 31
 32. 32. Discussie
 33. 33. 1. Vergelijking UPC Kortenberg en PCK Bierbeek 33 Weinig significante verschillen tussen beide instellingen. We weerhouden: - PC St. Kamillus en UPC Kortenberg hebben vergelijkbaar aandeel in de verwijzingen naar spoedgevallen - PC St. Kamillus: meer mannen; UPC Kortenberg: meer vrouwen - Patinten uit PC St. Kamillus waren gemiddeld 4,5 jaar jonger dan patinten vanuit UPC Kortenberg. - Verwijzing vanuit UPC Kortenberg: vaker subjectieve meerwaarde
 34. 34. 2. Vergelijking 2010 en 2014 34 Weinig significante verschillen We weerhouden: - 2010: meer patinten uit PC St. Kamillus Bierbeek (met afname tussen 2010 en 2014) - 2014: meer patinten uit UPC Kortenberg
 35. 35. 3. Invloed samenwerking UZ GHB en UPC Kortenberg? 35 Initieel idee: meer verwijzingen vanuit UPC Kortenberg in 2014 tov 2010 door samenwerkingsverband Echter niet statistisch significant Geen verschil in manier van verwijzen na opstarten samenwerking
 36. 36. 4. Aandachtspunten bij verwijzing? (1) 36 Moment van verwijzing Ongeveer de helft van de verwijzingen is s avonds, s nachts of in het weekend In totaal (2010 en 2014): meer verwijzingen op vrijdag Doch: geen verschil in pathologie op vrijdag
 37. 37. 4. Aandachtspunten bij verwijzing? (2) Pathologie (1) Veel psychiatrische problematiek Vb. Agressie, depressie, angst, Suggestie voor verder onderzoek: Retrospectieve analyse opvolgnotas assistenten psychiatrie om de redenen tot doorverwijzing in te schatten 37
 38. 38. 4. Aandachtspunten bij verwijzing? (3) Pathologie (2) Verwijzingen voor oppervlakkige snijwonden (automutilatie) Onvoldoende vertrouwen/ervaring voor het uitvoeren van hechtingen bij assistenten psychiatrie? Suggestie voor verder onderzoek: Positieve invloed van trainingssessies technische vaardigheden op het aantal verwijzingen voor hechting? 38
 39. 39. 4. Aandachtspunten bij verwijzing? (4) Pathologie (3) Verwijzingen voor basisverpleegkundige handelingen (perifeer infuus, blaassondewissels, ) Intern overleg om dergelijke verwijzingen te optimaliseren naar de toekomst toe Nood aan onderhoud/oefening technische vaardigheden? 39
 40. 40. 5. Meerwaarde verwijzing Globaal: 74,77% appropriate verwezen Ondanks subjectieve inschatting: zelfde resultaat als Breen et al, Michielsen et al. Bekrachtigd doordat helft van de verwijzingen gehospitaliseerd wordt voor diagnostiek en/of behandeling 40
 41. 41. Conclusie
 42. 42. Meeste verwijzingen vanuit UPC Kortenberg en PCK Bierbeek Weinig significante verschillen tussen beide instellingen Geen invloed van samenwerkingsverband tussen UPC Kortenberg en UZ GHB De helft van de verwijzingen gebeurt buiten de werkuren, met tijdens de week een piek op vrijdag De helft van de patinten wordt opgenomen voor 24u observatie of langer 42
 43. 43. 75% van de verwijzingen wordt subjectief als meerwaarde beoordeeld 1/5 van de verwijzingen bedraagt zuiver psychiatrische problematiek, waarvoor in 30% van de gevallen geen meerwaarde kan worden weerhouden Ongeveer 3% van de patinten overlijdt na verwijzing tijdens spoedopname of hospitalisatie 43
 44. 44. Opmerkingen? Vragen?
 45. 45. Bronnen
 46. 46. Breen BM., McCan M. Healthcare providers attitudes and perceptions of inapproprate attendance in the Emergency Department. Int. Emerg. Nurs. 2013; 21: 180-185 Bruffaerts R, Demyttenaere K, Claes SJ. Emergency psychiatry in Belgium; a challenge for the mental health services. Tijdschr Psychiatr 2008; 13: 35-39 Dempsey O.P, Bekker H.L. Heads you win, tails I lose: a critical incident study of GPs decisions abouts emergency admission referra