Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

of 17 /17
2014 JAARGANG 2014 | EDITIE 10 www.eam-congres.nl ,,Roep als architect niet al te hard, maar neem De verantwoordelijkheid die hoort bij de relatie die je vervult” pagina 5 ,,Een architect moet vooral actie roepen” pagina 6 ,,De architect is altijd op zoek naarzijn bestaansrecht, toegevoegde waarde en zoekt vertrouwen bij zijn stakeholders” pagina 7 Ontdek de waarde van Enterprise Portfolio Management pagina 10 Gratis toolvergelijking Enterprise Architectuur tools pagina 11 Voice of the architect of Architect of the voice? pagina 12

Embed Size (px)

description

Het Enterprise Architectuur Management Cooling Down Magazine. Donderdag 22 mei jl. heeft het EAM Congres The Voice of the Architect plaats gevonden in Hotel Houten. Wilt u nog eens rustig alles doornemen? Download dan nu het EAM Magazine en de presentaties via onze website www.eam-congres.nl.

Transcript of Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Page 1: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

2014

JAARGANG 2014 | EDITIE 10www.eam-congres.nl

,,Roep als architect niet al te hard, maar neem De verantwoordelijkheid die hoort bij

de relatie die je vervult” pagina 5

,,Een architect moet vooral actie roepen” pagina 6

,,De architect is altijd op zoek naarzijn bestaansrecht, toegevoegde waarde en zoekt

vertrouwen bij zijn stakeholders” pagina 7

Ontdek de waarde van Enterprise Portfolio Management pagina 10

Gratis toolvergelijking Enterprise Architectuur tools pagina 11

Voice of the architect of Architect of the voice? pagina 12

Page 2: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 2

Voorwoord ...........................................................................................3

Terugblik EAM congres 2014 ...............................................................4

Architectuur en besluitvorming ............................................................5

Communicatie van architectuur ...........................................................6

Gedragstherapie voor architecten ........................................................7

Applicatie consolidatie maakt organisaties sterker ...............................8

Enterprise Portfolio Management .........................................................9

Beschouwing op EAM 2014 - The Voice of the Architect .....................11

EAM – Voice of the architect of Architect of the voice? .......................12

SMART Enterprise ..............................................................................13

Het implementatieonafhankelijk ontwerp van businesslogica,

geïntegreerd met bedrijfsprocessen en informatie .............................14

EAM 2014 is mede mogelijk gemaakt door: .......................................15

Inhoudsopgave

Page 3: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Voorwoord

Geachte deelnemer,

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om u nogmaals heel hartelijk te danken voor uw bijdrage aan deze dag. In het bijzonder

willen we de programmacommissie bedanken voor het waarborgen van een onafhankelijk congres. Zonder u allen was het niet mogelijk

geweest om deze resultaten te behalen.

EAM2014 is beoordeeld met gemiddeld een 8!

Graag zien wij u volgend jaar terug op EAM2015, houdt hiervoor onze website www.eam-congres.nl in de gaten!

Met vriendelijke groet,

 

Leonie van Heezik

Congresmanager EAM Congres

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 3

Page 4: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 4

www.eam-congres.nlTerugblik EAM congres 2014

In dit Cooling Down Magazine blikken we terug op EAM2014, dat dit jaar als thema “The Voice of the Architect” had. Wederom kunnen we

spreken van een succesvol congres, met een vergelijkbaar aantal deelnemers als vorig jaar. Natuurlijk gaat onze dank als eerste uit naar alle

sprekers, deelnemers en sponsoren die aan dit succes hebben bijgedragen!

De centrale vraag van het congres was dit jaar: hoe wordt je als architect gehoord? Het thema was op allerlei manieren terug te vinden in

het programma. De hoofd-tracks gingen hier rechtstreeks op in, met als onderwerpen Architectuur en besluitvorming, Communicatie van

architectuur, en Realisatie van architectuur. Presentaties liepen uiteen van de complexiteit van intergemeentelijke samenwerking in de regio

Diemen tot de agile realisatie van een nieuw havenmeestersysteem in Rotterdam, en van de rol van de architect als veranderaar tot de

toepassing van architectuur in enterprise portfoliomanagement.

De beide keynotes waren ook bijzonder boeiend. Dennis Kerssens, CTO van UWV, vertelde over de manier waarop architectuur bij UWV in de

boardroom een rol speelt. Daarbij ligt de nadruk op het beslisbaar maken van zaken: architecten moeten heldere keuzes en alternatieven

presenteren, met een afwegingskader dat de implicaties helder maakt.

De afsluitende keynote van Dion Kotteman, Rijks-CIO, liet zien hoe de Rijksoverheid met architectuur omgaat. Inspelend op de actualiteit

liet hij een filmpje zien van zijn eigen ondervraging door de kamercommissie ICT, een paar dagen voor het congres. Daarin werd door de

commissieleden expliciet ingegaan op de rol van de overheids-referentiearchitectuur NORA en haar ‘dochters’, waarmee de overheid probeert

sturing te geven aan architectuurontwikkelingen.

Tussendoor was er ook ruimte voor een luchtige noot. Remco Blom hield het publiek wakker met een ‘Energizer’, waarin met ballen werd

gegooid en anderszins de after-lunch dip werd verdreven. Elders in dit magazine laten we de vrolijke chaos in de zaal zien. En natuurlijk was

EAM weer een prima gelegenheid om te netwerken met architectuurcollega’s, wat er voor mijzelf ook het gezellige karakter van een reünie

aan geeft.

Ook in 2015 organiseren we natuurlijk weer een EAM-congres. Ik hoop u daar allemaal weer te treffen!

Page 5: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 5

,,Paul’s boodschap: Roep als architect niet al te hard, maar neem de verantwoordelijkheid die hoort bij de relatie die je vervult”

Paul Oude Luttighuis van Le Blanc Advies trapte af door het thema van

het congres, ‘The voice of the architect’, heel direct te vertalen naar

7 verschillende stemmen van de enterprise architect, afhankelijk van

de stakeholder waarmee hij te maken heeft. Zo spreekt de architect

de ene keer als secondant, maar de andere keer als principaal. En de

ene keer als opdrachtnemer, de andere keer als vertegenwoordiger

van de business. Interessant was ook de bruikbare invulling die Paul

gaf aan het door velen verguisde begrip ‘business’. Paul’s boodschap:

roep als architect niet al te hard, maar neem de verantwoordelijkheid

die hoort bij de relatie die je vervult. Oftewel: wees een zwart schaap

met 7 poten (maar niet te wollig). En een beetje wolf in schaapskleren

mag wel.

Menno Gmelig Meijling (SVB) benaderde het thema vanuit de

veranderoptiek. Iedere architect is een veranderaar. In die zin is het

kleuren denken van De Caluwé en Vermaak een zeer bruikbaar handvat

voor de architect. In discussie met de zaal heeft Menno geëxploreerd

hoe deze zienswijze de architect kan helpen en hoe hij het zelf

toepast in de dagelijkse praktijk bij SVB. Een van de uitspraken die tot

nadenken stemt: “Als je voor blauw gaat, ga dan voor diepblauw”. Bij

de diagnose van veranderingen is het belangrijk meervoudig te kijken,

de botsing tussen belevingen te laten plaatsvinden en daar ruimte

voor te creëren. Een belangrijke boodschap voor architecten: soms

is het beter je hele verhaal achterwege te laten en maar een paar

dingen te zeggen. En soms is het nodig een ‘intern politiek statement’

te doen.

Raymond Slot van Hogeschool Utrecht hield een pleidooi om informatie

beveiliging niet over te laten aan de beveiligers, maar een integraal

onderdeel te laten zijn van de architectuur. Als verbinder tussen

beleid en uitvoering kan de architect de beveiliger helpen te bepalen

welke maatregelen waar en wanneer te nemen, door het opstellen

van Security Requirements. Hierbij is het nodig te balanceren tussen

risico’s en kosten. Door in deze termen te praten en te bepalen wat

acceptabele rest risico’s zijn, wordt het mogelijk om inhoudelijk zinvol

over Security te praten en de vraag te beantwoorden: heb ik op de

gebieden waar het nodig is, de juiste maatregelen genomen? In plaats

van het opstellen van een generieke baseline die geen onderscheid

maakt tussen onderdelen.

Johann Schreurs (DUO), ten slotte, gaf de aanwezigen een aantal

inspirerende voorbeelden mee over hoe hij de verbinding weet te

maken tussen de wereld van bestuur en van uitvoering. Een aantal

zeer bruikbare modellen en inzichten die de architect helpen bij het

maken van deze verbinding passeerden de revue. Johann gaf aan dat

het voor organisaties soms nodig is om opnieuw te beginnen, wanneer

het niet meer lukt vanuit het bestaande. In dat geval is het zaak om

omgekeerd te denken. Ook hiervan gaf Johann enkele voorbeelden

en handvatten. Kortom, veel stof tot nadenken voor de aanwezigen.

Al met al een inspirerende track die een duidelijke balans maakt

tussen inhoud en gedrag en toont dat effectiviteit ligt in de combinatie

van beide.

Architectuur en besluitvormingIn alle vier de presentaties van de track ‘Architectuur en besluitvorming’ was een duidelijke rode draad te herkennen: doordat de architect op de grens tussen strategie en operatie zit, en daarmee de verbinding vormt tussen beleid en uitvoering, moet de architect met verschillende stemmen kunnen praten. En dat gaat niet alleen over inhoud, maar vooral over gedrag en houding. De vier presentaties gaven, elk vanuit een heel ander perspectief, veel stof tot nadenken over hoe deze verbinding te maken.

Page 6: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 6

,,Architecten hebben met meer verschillende vormen van alignment te maken dan zij denken”

Cor Baars van Sogyo begon zijn presentatie met het traditionele

business-/IT-alignmentmodel van Venkataraman en Henderson.

Daarna liet hij de opvolger van Rik Maes zien (het 9-vlaksmodel). Dit

alles als opstap naar zijn eigen business-/IT-alignmentmodel in drie

dimensies. Hierin stonden niet alleen de bekende lagen uit ArchiMate

(business, informatie, applicatie en infrastructuur) weergegeven,

maar ook een tijdsdimensie (visie, architectuur, development en

operation) en een reikwijdtedimensie (project, organisatie, industrie,

maatschappij). Met soepele danspasjes navigeerde Cor door zijn

kubus en liet hij zien dat architecten met meer verschillende vormen

van alignment te maken hebben dan zij denken.

,,De architect moet soms meer een organisatieadviseur zijn dan een echte architect”

Lucas Kuijpers van de Gemeente Diemen heeft ons de overeenkomst

tussen Al Gore, een dolfijn, een bokshandschoen en Zorro laten zien.

In zijn presentatie nam hij geen blad voor de mond en volgde hij het

advies van Bas van Gils van BiZZdesign om niet alleen successen maar

ook mislukkingen met elkaar te delen. Aan de hand van de casus van

het samenwerkingsverband van vier gemeenten (DUO+) vertelde hij

dat de architect soms meer organisatieadviseur dan echte architect

moet zijn. Hoewel alle deelproducten voor het project goed opgeleverd

waren, miste er nog samenhang tussen de deelproducten. Ook had

er meer draagvlak en transparantie mogen zijn. Om dit beter aan te

pakken stelde Lucas een integratie tussen de body of knowledge van

de Orde van Organisatieadviseurs en TOGAF voor.

,,Een architect moet vooral actie roepen”

Roland Kaijen van O&I Management Consultants vond dat een

architect vooral actie moet roepen. Aan de hand van de left Twix-/

right Twix-reclame gaf hij aan dat er vaak een onnodige kloof tussen

mensen is. De architect probeert een brug te bouwen. Maar is hij

wel een brug aan het bouwen? Of bouwt hij een zuil tussen beide

kanten in? Met een casus in de zorgsector gaf Roland aan hoe je

met een architectuurplaat meer kan bereiken dan met een lang

architectuurdocument. Het leerpunt wat hij hierbij oppakte was dat

zo’n plaat wel één duidelijk doel moet hebben. Zelf had hij geprobeerd

zowel de diepte als de breedte in te gaan. Pakkende uitspraken van

Roland waren: “Het gaat niet om de aanpak, maar om vakmanschap

en creativiteit” en “Het hoeft geen kunst te zijn, maar het moet de

boodschap ondersteunen”.

Communicatie van architectuurIn de track Communicatie van architectuur trapte Marcel van Nunen van Dienst ICT Uitvoering af. Zijn presentatie bestond uit filmpjes, plaatjes en wiki’s en niet alleen uit de traditionele PowerPoint. Eén van de filmpjes liet zien hoe verschillende units binnen een overheidsinstelling zich eigenlijk met dezelfde zaken bezig houden en hoe de architect als Superman ervoor zorgt dat vanuit alle losse afdelingsgerichte applicaties een generieke architectuur ontstaat. Een ander filmpje liet zien hoe inspecteurs van de Voedsel- en waren autoriteit door de inzet van tablets beter bereikbaar zijn en toegang hebben tot actuelere informatie. Als een volgende stap zijn zij ook aan het kijken naar de Google glass.

Page 7: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 7

Verwachtingen vanuit diverse bedrijfsonderdelen van architecten

en architectuurmanagers zijn meestal gericht op ‘inzicht, overzicht

en samenhang’; Daarbij kijkt de architect over de domeinen heen

en verbindt (proactief) zaken met elkaar gericht op vragen vanuit

Business en IT (=holistisch). Dit moet er toe leiden dat de architect

helpt in het wegnemen van onzekerheden en onduidelijkheden. In

deze ondersteuning is het niet de architect die de beslissing neemt,

maar hij/zij schetst de relevante en gemeenschappelijke context

waarin een beargumenteerde keuze gemaakt kan worden door de

beslisser.

,,De architect is altijd op zoek naar zijn bestaansrecht, toegevoegde waarde en zoekt vertrouwen bij zijn stakeholders”

Hierin gebruikt de architect vele inhoudelijke methoden en technieken

voor het idee of de boodschap die hij wil brengen, echter hij is

daar niet altijd effectief in. Vanuit de wet van Maier (Effectiviteit =

Kwaliteit x Acceptatie) kan afgeleid worden dat een architect ook aan

acceptatie moet werken. Een architect moet bewust werken aan zijn

soft skills en het gedrag dat hij vertoont. De architect is altijd op zoek

naar zijn bestaansrecht, toegevoegde waarde en zoekt vertrouwen bij

zijn stakeholders.

Architecten acteren vaak nog als experts in plaats van een trusted

advisor. Verschillen zitten vooral in de manier van hoe de architect zich

presenteert, acteert en zich dienstbaar opstelt. Zijn kennis en kunde

staan meestal niet ter discussie.

Om nu beter te kunnen acteren, presenteren en dienstbaar te zijn, kan de

architect gebruik maken van eenvoudige methodieken uit de psychologie

om zijn effectiviteit te verhogen. Dat ligt op zowel de interpersoonlijke

skills en het kennen van zijn eigen persoonlijkheid, hoe hij zich opstelt in

teams en samenwerking tot stand weet te brengen en te faciliteren. Dit

met begrip van de organisatie(s) waar voor gewerkt wordt.

Het gebruik van modellen als Thomas Killmann (inzicht in eigen

persoonlijkheid), Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD), Rapport

maken (vanuit NLP), Roos van Leary (bewust sturen op gedrag), en

het gebruik van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming

(BOB) helpen de architect methodisch om te gaan met zijn acceptatie

als trusted advisor. Ook het bewuste gebruik van situationele rollen die

zijn gericht op verandering of behoud van gemaakte keuzes helpen de

architect effectiever te kunnen zijn.

Het gebruik van LEAN zoals dat binnen vele organisaties wordt opgepakt

om meer efficiëntie te bereiken in de uitvoering, kan worden aangegrepen

door de architect om tot betere samenwerking en teambuilding te

komen. Lean kan zowel toegepast worden op de organisatie van het

architectuurwerk of als mogelijkheid om samen met de business te

kijken naar verbetering van de processen en de ondersteuning vanuit

IT-middelen op die processen.

Met het gebruik van genoemde methoden vindt Quint dat een architect

zijn acceptatie sterk kan verbeteren en meer in de rol van de trusted

advisor kan komen. De architect weet beter en bewuster wat het effect

is van zijn gedrag om zo zijn ideeën of oplossingen beter te kunnen

verkopen en de kans van slagen te vergroten.

Gedragstherapie voor architectenArchitecten besteden veel tijd en aandacht aan het gebruik van architectuurmethoden en de juiste inzet van technologie. Deze zaken zijn zeker nuttig en nodig, maar effectiviteit van architecten draait vooral om deze inhoud op de juiste tijd, wijze en bij de juiste mensen voor het voetlicht te brengen. Om deze effectiviteit te verhogen zijn de competenties en gedragskarakteristieken van de trusted advisor zeer bruikbaar.

Uitnodiging Ronde Tafel Architectuur 11 september 2014Leiden en begeleidenQuint nodigt u uit voor deze Ronde Tafel Architectuur. Tijdens deze ronde tafel, laten wij zien welke initiatieven en vooral kansen er zijn om te komen tot een (nog) hogere acceptatie van u als architect en hoe u zorgt voor meer draagvlak. Wij verkennen graag met elkaar welke stappen genomen kunnen worden om de architect te helpen om samen met de stakeholders de eigen organisatie te (bege)leiden.

Inhoud van de Ronde Tafel ArchitectuurWerkt u als architect aan vraagstukken voor één of meerdere organisatie(s) of bent u de manager van een groep architecten en wilt u meer impact hebben en werken aan vertrouwen? Worstelt u ook met één of meer van deze vragen: Wie is de klant van het architectuurwerk en is dat ook de juiste opdrachtgever? Hoe levert u meer toegevoegde waarde met architectuur als architect? Hoe zorgt u ervoor dat de prioriteiten van de stakeholders correct worden vertaald? Kom dan naar deze ronde tafel want dit zijn slechts een paar voorbeeldvragen waarover de discussie gevoerd wordt en waar lering uit getrokken wordt.

Voor wie is deze Ronde Tafel interessant: CIO’s en IT Management / Informatie- en Domeinmanagers / Risk Managers / Architecten / Managers van Architecten.Programma: 15.00 – 18.00 uurLocatie: Quint Wellington Redwood - De Oude Molen 1, 1184 VW Amstelveen

U kunt zich kosteloos aanmelden via de inschrijflink: http://www.events-quintgroup.com/architectuur of een mail sturen naar [email protected] o.v.v. RT Architectuur.

Page 8: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Applicatie consolidatie maakt organisaties sterkerValueBlue heeft BlueDolphin ontwikkeld, waarmee een organisatie met minimale inspanning inzicht krijgt in de opbouw van het ICT landschap en hoe dat de bedrijfsvoering ondersteunt. Zodat de doelmatigheid van de ICT middelen kan worden bepaald.

Bij de meeste organisaties kan het applicatielandschap ingrijpend worden vereenvoudigd. Dat bespaart geld en geeft grip, waardoor risico’s

kunnen worden beperkt en er ruimte ontstaat voor vernieuwing en innovatie.

Lucas Kuijpers van de Gemeente Diemen heeft zijn ervaringen gedeeld over het werken met BlueDolphin. In verband met de samenwerking

tussen vier gemeenten is BlueDolphin gebruikt om snel de overeenkomsten en de verschillen tussen de applicatielandschappen in kaart te

brengen en te visualiseren.

Dat is goed gelukt en er is inzicht in waar applicaties elkaar wel en niet overlappen. En zo is geïdentificeerd via welke scenario’s het aantal

applicaties met wel tot 70 % kan worden teruggebracht. Nu is het woord aan de organisatie omdat het consolideren van applicatie landschappen

verder gaat dan ICT alleen, maar consequenties heeft voor de dagelijkse werkwijze van vrijwel alle medewerkers van de vier organisaties. Het

inzicht dat BlueDolphin heeft verschaft geeft aan deze gesprekken een feitelijke onderbouwing.

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 8

Page 9: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 9

Enterprise Portfolio ManagementAlle portfolio’s, initiatieven en investeringen op elkaar afgestemd

In dit economisch tijdgewricht wordt vaak gewezen naar de markt als oorzaak van tegenvallende resultaten. Nukkige banken, grillige klanten en heftige concurrentie bijvoorbeeld. Tegelijk valt er in organisaties zelf ook nog wel wat te verbeteren. Veel directies zijn bijvoorbeeld erg bezig met kostenbeheersing. Nu is dat op zichzelf niet onverstandig, maar de wijze waarop het gebeurt is dat vaak wel. Het is verleidelijk om alle afdelingen 10% te korten op budget. Dat levert geld op, maar daar ligt niet de echte winst. Die ligt in het afstemmen van alle portfolio’s in de organisatie en een goede investeringsplanning dat daarop aansluit. Zodat alles en iedereen werkt aan het hogere ondernemingsdoel en er zo veel meer wordt bereikt. Dat is het domein van Enterprise Portfolio Management (EPM). Een betrekkelijk nieuw fenomeen dat net als DevOps opeens in de belangstelling staat. En daar is genoeg reden voor want EPM helpt organisaties verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen. Tijdens het EAM-congres ging Jan-Willem Boere van Logicalis SMC in op de voordelen van EPM. Maar waar hebben we het nu precies over? Een korte verkenning.

Definitie

EPM geeft op elk gewenst moment inzicht in samenhang- ende feiten uit diverse portfolio’s uit de eigen IT organisatie en stelt u zo in staat beslissingen te nemen om de IT strategie daadwerkelijk aan te laten sluiten op de business strategie. In feite faciliteert het de afstemming tussen de

hogere strategische doelstellingen van de organisatie

en de dagelijkse operatie bij business en IT. EPM

werpt zulke goede vruchten af omdat het niet in de

boardroom blijft maar de organisatie ingaat. Het stelt

alle afzonderlijke organisatorische eenheden in staat

een gemeenschappelijk corporate informatieplatform

te gebruiken. Bovendien biedt het diezelfde eenheden

analytische methoden en een strategisch kader om

zakelijke en IT-beslissingen te kunnen nemen in de context

van de organisatiedoelstellingen. Daarmee is een goede

uitvoering van de ondernemingsstrategie gewaarborgd.

Neuzen en portfolio’s in dezelfde richting

EPM beoogt dus om informatie over alle businessportfolio’s,

-strategieën, -processen en -architecturen in samenhang

te brengen met de IT-portfolio’s, -projecten, -applicaties en

-investeringen. Hierdoor kunt u uw budget aanwenden om juist die projecten te doen die ervoor zorgen dat het IT landschap gezond en

wendbaar blijft, de risico’s acceptabel blijven en er daadwerkelijke aansluiting is op de business behoeften. Dat lijkt heel logisch maar in de

praktijk gaat dat nou juist vaak mis en werken afdelingen niet harmonieus aan dezelfde, hogere organisatieambities. IT investeert bijvoorbeeld

in het upgraden van applicaties die gebruikmaken van oude technologie terwijl de business die applicaties wil uitfaseren omdat ze overbodig

zijn geworden. Of er worden door IT investeringen gedaan in programma’s en gerelateerde projecten die geen directe bijdrage leveren aan de

gestelde doelstellingen en strategie van de business. EPM maakt al deze zaken transparant en faciliteert om de neuzen en portfolio’s weer in

dezelfde richting te krijgen. Zodat medewerkers de dingen niet alleen goed doen, maar op de eerste plaats de goede dingen doen. Nu en in de

toekomst.

Vind GOUD in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management!

Page 10: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Beter inzicht, betere beslissingen

Ontdek de waarde van Enterprise PortfolioManagement (EPM) met TROUX.

Snel inzicht in al uw business- en IT

portfolio’s en onderlinge relaties;

Praktische showcase met uw eigen data;

Binnen vier weken een heldere

businesscase;

Ideaal om de waarde van EPM te tonen

in uw organisatie;

Geen verplichtingen.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende EPM Showcase? Bel danmet Arman van Frankfoort op +31 (0)6 4271 7561 of stuur een e-mailnaar [email protected].

Vrijblijvende EPM showcase!

Page 11: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 11

Ook in de verschillende tracks was er veel aandacht voor communicatie

van architectuur. De methodes en modellen die een architect gebruikt

zijn zeker niet één op één bruikbaar om het gesprek met stakeholders

aan te gaan. Op dit punt werden diverse aanpakken gepresenteerd

waarbij extreme oplossingen, zoals danspasjes en gedragstherapie,

niet werden geschuwd.

Een ander herkenbaar thema was de relatie tussen architectuur en

agile; gaat dat wel samen en hoe dan? Tijdens de energizer konden de

deelnemers ontstressen door een stressbal naar het thema of de trend

die hen vooral bezig houdt te gooien – ook hier scoorde de positie van

business architectuur en agile architectuur hoog. 

Bij de stand van O&i bleek de winnaar de positie van business

architectuur te zijn. Maar, zoals Remco Blom tijdens de energizer terecht

opmerkte, in Nederland is het niet altijd een nadeel om als tweede te

eindigen.

O&i verlootte aan het einde van de middag een architectuurtrip naar

Rotterdam en drie business scans op het gebied van architectuur. De

gelukkige winnaar van de Rotterdam trip + scan was Hennie van den

Heuvel van Nationale Nederlanden. De andere twee scans kwamen

toe aan Paul van Buren van Fugro en Jeroen van Dinter van de Vrije

Universiteit. 

Roland Kaijen van O&i vertelde  tijdens de middagsessie  met een

praktijkvoorbeeld hoe architecten kunnen helpen om een verandering

in een complexe omgeving te realiseren. 

Bekijk hier de opname van: een architect moet “actie” roepen.

De afsluitende woorden waren voor Dion Kotteman, de Rijks CIO

die schetste waar de rijksoverheid op dit moment mee bezig is op

het gebied van architectuur en hoe het staat met NORA en EAR.

Een belangrijke uitdaging is om de Enterprise Architectuur Rijk ook

daadwerkelijk gebruikt te krijgen op de ontwerptafel van de diverse

projecten binnen de overheid. Daarmee sloot de presentatie goed aan

bij de opening van de dag. Zorgen voor een goede organisatorische

structuur is belangrijk, zoals ’s ochtends al werd opgemerkt, maar

het omgaan met, en het veranderen van een organisatiecultuur is een

tweede belangrijke succesfactor.

Veranderen van structuur en cultuur gaat langzaam; op de vraag waar

de overheid staat met de implementatie van EAR was het antwoord

“het glas is niet halfvol, het glas is niet halfleeg… het glas wordt

steeds groter”. Een zin die veel deelnemers aan het congres op de

afsluitende borrel vast nog eens moesten overdenken.

Gratis toolvergelijking Enterprise Architectuur tools

We hebben de belangrijkste toolleveranciers vergeleken op 83

verschillende eigenschappen.

Vergelijk de tools zelf, klik hier!

Beschouwing op EAM 2014 – The Voice of the ArchitectDonderdag 22 mei was er het jaarlijkse Enterprise Architectuur Management (EAM) congres in Houten met als thema ‘The Voice of the Architect’. Om de lat gelijk hoog te leggen opende Dennis Kerssens met een verhaal over het op de bestuurstafel van het UWV krijgen van architectuur. Want een belangrijk vraagstuk bij veel deelnemers gaat over dit onderwerp – hoe worden we door bestuurders gehoord én begrepen.

Page 12: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 12

EAM – Voice of the architect of Architect of the voice?Op 22 mei was in Houten het jaarlijks Enterprise Architectuur Management congres, EAM 2014. De ondertitel was “The voice of the Architect”

– hoe moet de Enterprise architect zich laten horen? Enterprise architecten hebben soms de neiging zich niet of weinig te laten horen. Ze

ondersteunen projecten, helpen bij vragen, schetsen een kader voor een project. Waardevolle bijdragen in de achtergrond.

Toch is er veel meer te halen, of beter gezegd, te brengen door de architect. Veel ging dan ook over de rol van architect aan de bestuurstafel.

De keynotes van Dennis Kerssens, CTO UWV, en Rijks-CIO Dion Kotteman legden met name daar de nadruk. Wat heeft de architect te bieden?

De architect heeft het overzicht, het inzicht in de samenhang. Daarmee kan hij of zij sturen op de kwaliteit van ontwikkelingen. Mits je die

boodschap over weet te brengen en dus in staat bent weg te blijven van al te veel nuance of complexe ArchiMate platen. Ze brachten dat met de

nodige humor, een eigenschap waar ik weinig architecten tot nu toe op heb kunnen betrappen. Een boodschap waar ik me heel erg in herken.

Op het LAC 2012 gaf ik daarover al een workshop, de Architect als Great Communicator. Erg interessant in dat verband is om ook iets terug

te kijken van de verhoren van Kotteman van de Tijdelijke Commissie ICT van de Tweede Kamer, over de harem van Kotteman, waarbij gedoeld

werd op NORA, GEMMA, MARIJ, PETRA etc.

Eigenlijk gaf Remco Blom van BiZZdesign in zijn “energizer” na de pauze dat nog het beste weer: misschien gaat het niet om de voice of the  architect, maar veel meer om het worden van de architect of the voice, dus de steunpilaar van degene die verantwoordelijk is voor briljante

nieuwe concepten en die risico’s moet kunnen nemen en inschatten. De architect als kracht achter het management team. Een prachtig streven!

In de Innovalor sessie, waar het ging over het benutten van social media door organisaties, ging het ook met name over die insteek. Hoe maak

je in je organisatie duidelijk wat de kracht is van social media (en de zwaktes) en hoe zorg je dat je die boodschap goed samen met marketing,

business units, met klantenservice enzovoorts kunt doorgronden. Onze flower power aanpak helpt daarbij, net als het inzetten van serious

gaming, zoals met de social media game. Daarbij blijven we weg van technische details en ligt de nadruk op de dialoog tussen de stakeholders

versterken.

Meer weten? Neem dan contact op met Wil Janssen of Ruud Kosman van Innovalor.

Page 13: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 13

In veel gevallen betreft het vraagstukken die je onder de termen agile,

aware en/of intelligence (behendig, bewust en/of intelligent) kunt

plaatsen. Aan de ene kant natuurlijk algemene termen, maar wel de

essentie. Als een ICT afdeling een verandering niet aandurft omdat

onduidelijk is wat de gevolgen zijn dan is deze afdeling niet ‘fit’. Deze

afdeling zal in staat moeten zijn om de veranderingen te kunnen

faciliteren. Ciber helpt deze afdelingen door met de juiste ‘training’

deze afdeling weer ‘fit’ te krijgen.

Bedrijven en overheid hebben te maken met een hogere omloop van

informatie en snel veranderende omstandigheden in hun wereld. De

snelheid waarmee een bedrijf of een overheidsinstantie zich kan

aanpassen bepaald in toenemende mate hun succes. Bijvoorbeeld;

De energiemarkt krijgt te maken met veranderingen die direct een

grote impact heeft op hun financiële en logistieke proces. Denk hierbij

aan een eigenaar van een elektrische auto, die op een ander adres

zijn auto oplaadt.

Doordat de snelheid van verandering toeneemt is er minder tijd om

een verandering door te voeren en neemt de noodzaak van actuele

managementinformatie alleen maar toe.

‘Survival of the fittest’ geldt voor veel bedrijven. Deze survival eist

dat bedrijfsprocessen, inclusief de onderliggende ICT-systemen, in

staat moeten zijn om zich snel aan te passen. Dit wordt heel complex

als dit een verandering betekent voor het hele ICT landschap. De

veranderingen vinden meestal plaats aan de buitenkant en niet in de

kern van het bedrijf. Dat betekent dat bedrijven in staat moeten zijn

processen snel en eenvoudig aan te passen zonder dat dit impact

heeft op de kernprocessen die nauwelijks veranderen. Ciber helpt

bedrijven een opdeling te maken in systemen en processen die

nodig zijn om te innoveren, systemen en processen die het verschil

moeten maken ten opzichte van de concurrentie en de Kern- of

basis- systemen (denk aan ERP en of HR). In de top van de piramide

(systems of innovation) kan men heel snel systemen en processen

aanmaken en ook weer afschakelen. Je zou hier kunnen spreken van

‘weggooi IT’. Hier kunnen snelle innovaties worden uitgeprobeerd. De

tweede laag bevat bijvoorbeeld specifieke systemen en processen

die je onderscheidend maakt van een concurrent. Bijvoorbeeld het

integreren met processen van klant en leverancier. Voor de onderste

laag worden vaak traditionele systemen gebruikt (bv. SAP), welke

standaard processen met betrekking tot facturatie, voorraadbeheer

en personeelsbeheer worden ondersteund. Deze processen en

applicaties worden vaak niet veel veranderd maar vormen wel een

solide basis voor de lagen daar boven.

Ciber heeft een specifieke aanpak ontwikkeld die bedrijven kan

ondersteunen hun route naar de Smart enterprise te ontdekken, mee

te ontwerpen en te realiseren.

SMART EnterpriseOnze wereld verandert steeds sneller, wij als Ciber zien dat bedrijven moeite hebben om te kunnen anticiperen op de marktveranderingen. Men zoekt naar antwoorden op complexe vragen als: hoe kan ik mijn bedrijfsprocessen snel en adequaat aanpassen om in business te blijven? Een andere cruciale vraag is :waarom kan ik niet snel de juiste informatie boven water krijgen? Kortom: hoe wordt ik als bedrijf SMART (Specific, Measurable, attainable, Repetitive, Timely)

Page 14: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 14

Waarom een nieuw modelleerdomein?

Een veel voorkomend probleem waar organisaties tegenaan lopen is

dat de regels die hun oorsprong vinden in wetgeving of intern beleid

uiteindelijk terechtkomen op verschillende plaatsen in de organisatie,

met het nodige risico op misinterpretatie. De bedrijfslogica die hieruit

voortvloeit ligt verscholen in bedrijfsprocessen of ‘hardgecodeerde’

software, wat leidt tot inflexibele en slecht beheersbare oplossingen.

De huidige bedrijfsregelaanpakken beloven een oplossing voor dit

probleem, door het scheiden van de ‘know’ van de ‘flow’. Deze belofte

wordt echter vaak niet nagekomen, om een aantal rededen redenen:

1. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over wat een bedrijfsregel

eigenlijk is en welke soorten bedrijfsregels er bestaan.

2. Bedrijfsregels worden vaak op gedetailleerd niveau vastgelegd,

in één van de platformspecifieke talen van een rule-engine. Dit

leidt ertoe dat deze bedrijfsregels vaak nogal technisch aandoen,

en dus lastig verifieerbaar zijn door de stakeholders, en gebonden

zijn aan een specifiek implementatieplatform.

3. Bedrijfsregelspecificaties, en de tools die deze ondersteunen,

zijn vaak slecht geïntegreerd met de bestaande proces- en

informatiemodellen en -tools.

Wanneer je bedrijfslogica, bedrijfsprocessen en informatie

modelleert als afzonderlijke, gelijkwaardige domeinen, slechts

verbonden door een beperkt aantal koppelelementen, wordt het

uiteindelijke ontwerp flexibeler en beter beheersbaar. Door eerst een

implementatieonafhankelijk ontwerp te maken wordt het makkelijker

om te verifiëren of een ontwerp voldoet aan de businessrequirements.

Zodra er overeenstemming is over de juistheid van dit ontwerp,

kunnen hieruit meerdere implementaties worden afgeleid.

Op weg naar een geïntegreerd ontwerp

Zoals weergegeven in onderstaande afbeelding, kunnen uw

bedrijfsprocessen, informatie en bedrijfslogica worden ontwikkeld in

verschillende ‘ontwerpstromen’. De volgorde waarin dit moet

gebeuren ligt niet vast, maar uiteindelijk moeten de verschillende

stromen weer bij elkaar komen om een geïntegreerd ontwerp van uw

organisatie te vormen.

• : processen gebruiken en produceren informatie

• : bedrijfsregels gebruiken informatie om

beslissingen te nemen

• : beslissingen worden gebruikt om de uitkomst

van een proces te bepalen

i

The Decision Modeler

Om de drie ontwerpstromen bij elkaar te brengen heeft BiZZdesign

The Decision Modeler geïntroduceerd. Deze softwaretool voor

het implementatie-onafhankelijk modelleren en analyseren van

bedrijfslogica is gebaseerd op het raamwerk van ‘The Decision Model’.

De tool vormt een onderdeel van de BiZZdesign toolsuite, waardoor

het mogelijk wordt beslismodellen te koppelen aan andere soorten

modellen binnen deze suite. Dit betreft bedrijfsprocesmodellen en

informatiemodellen, maar ook enterprise-architectuurmodellen en

requirementsmodellen in de ArchiMate-taal.

Henk Jonkers, BiZZdesign

Het implementatieonafhankelijk ontwerp van businesslogica, geïntegreerd met bedrijfsprocessen en informatieBiZZdesign heeft een lange traditie in modelgebaseerd ontwerpen en verbeteren van organisatorische processen. Voortbouwend op deze traditie hebben we ons portfolio uitgebreid met een methode en een tool voor implementatieonafhankelijk ontwerp en analyse van bedrijfslogica, welke naadloos integreren met bedrijfsproces- en informatieontwerp.

Page 15: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

BiZZdesign � methods, consultancy, training and tools

BiZZdesign

Ben jij nog niet uitgeleerd? Kom deze zomer langs bij de Academy! BiZZdesign Academy

biedt deze zomer een speciaal aanbod aan van interessante trainingen, bestaande uit:

• EngelstaligebootcampArchiMate&TOGAF

• Tips,tricsandnewfeaturessessieBiZZdesigner

• Tips,tricsandnewfeaturessessieBiZZdesignArchitect

• Summerreviewsessions

• BusinessDataMaturityscan

Meer weten over bovenstaande mogelijkheden? Neem contact op met

BiZZdesign’s Academy via [email protected] of 033 – 76 00 284.

Je bent toch niet uitgeleerd?!

Page 16: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Cooling Down Magazine EAM2014 pagina 16

EAM 2014 is mede mogelijk gemaakt door:

2014

Page 17: Enterprise Architectuur Management Magazine - The Voice of the Architect

Tot ziens op EAM2015

Interesse in de laatste ontwikkelingen rond Enterprise Architectuur?

EAM2015 gaat vanuit de praktijkervaring van een groot aantal organisaties in op de toegevoegde waarde van Enterprise Architectuur voor de

bedrijfsvoering van organisaties. Vragen als: ‘Wat is de waarde van Enterprise Architectuur?’, ‘Hoe creëer en gebruik je Enterprise Architectuur?’

en ‘Wat bereik je met Enterprise Architectuur?’, staan tijdens EAM2015 centraal. Best-practices en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

worden gedeeld en besproken.

Voor meer informatie ga naar:

WWW.EAM-CONGRES.NL

Partner worden van EAM2015? Dat kan!

Neem voor meer informatie contact op met:

De EAM Congresorganisatie

Tel: 033-7600287 of Mob: 06-46001553

Email: [email protected]