EIWITVERRIJKTE VOEDING Verkoop aandelen van ... Fred Bergmans, Carezzo EIWITVERRIJKTE VOEDING...

EIWITVERRIJKTE VOEDING Verkoop aandelen van ... Fred Bergmans, Carezzo EIWITVERRIJKTE VOEDING Carezzo page 1
download EIWITVERRIJKTE VOEDING Verkoop aandelen van ... Fred Bergmans, Carezzo EIWITVERRIJKTE VOEDING Carezzo

of 1

 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EIWITVERRIJKTE VOEDING Verkoop aandelen van ... Fred Bergmans, Carezzo EIWITVERRIJKTE VOEDING...

 • EINDHOVENS DAGBLAD WOENSDAG 18 FEBRUARI 2015 ECONOMIE 17

  en ziekenhuispatiënten - andere behoeften heeft. En realiseer je dat een klant vraagt om oplossin- gen, niet om producten.” „Onze vraag was dus: hoe kun- nen we klanten meer eiwitten toedienen zonder ze meer te la- ten eten? Iedereen moet dage- lijks de voedingswaarde norm voor eiwit kunnen halen. De hui- dige pijnpunten zijn te benoe- men als eten dat als niet lekker wordt ervaren, mensen met wei- nig eetlust en te grote porties en patiënten die hun diëten niet volhouden als het te verzadi- gend en te belastend is. Daar te- genover staat dat klanten willen dat alle eten en drinken lekker

  is, dat het iets heeft van verwen- nen en dat je door de variatie in producten een keuze kunt ma- ken.” Carezzo biedt met eiwit verrijk- te voeding op basis van groen- ten, fruit en granen voor brood- maaltijden en tussendoor. „Zo hebben we ook benoemd wat de voordelen voor de patiënt zijn - die heeft keuze tussen sma- ken, kan kiezen voor meerdere eetmomenten en is dus minder afhankelijk. En we hebben de pijnverzachters benoemd - wat maken we mogelijk om die pijn- punten op te lossen - we bieden veel eiwit in kleine porties, pa- tiënten hebben niet langer een

  verzadigd gevoel en zijn gemak- kelijker in staat om dit dieet vol te houden.” Om producten te ontwikkelen die klanten echt willen hebben, moet de waarde van de proposi- tie aansluiten op het klantenpro- fiel. De bootcamp methode maakt dat heel inzichtelijk. Daarop aansluitend geeft Berg- mans een toelichting op de naam Carezzo. Daarin zit het woord care. Carezzo betekent in het Italiaans liefkozing. „Wij combineren zorgvuldige sa- menstelling met zorgeloos genie- ten. Dat vind je terug in ons mot- to: kiezen wat je lekker vindt en krijgen wat je nodig hebt.”

  EINDHOVEN – Maarten Steinbuch krijgt de allereerste Academic So- ciety Award van het Koninklijk In- stituut Van Ingenieurs (KIVI). De hoogleraar Systeem- en Regel- techniek aan de TU/e wint deze prijs vanwege de aansprekende wijze waarop hij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij. Steinbuch geeft regelmatig kinder- colleges, is vaak op radio en TV,

  heeft 6.500 volgers op Twitter en heeft een veel gelezen blog. Op 18 maart neemt Steinbuch aan de Universiteit Twente zijn award in ontvangst tijdens de Dag van de Ingenieur. Daar zijn ook prin- ses Beatrix en prinses Mabel aan- wezig. Want op die dag wordt te- vens de Ingenieur van het Jaar be- kend gemaakt. En die prijs gaat met ingang van dit jaar de Prins Friso Ingenieursprijs heten.

  door Peter Scholtes e-mail: p.scholtes@ed.nl

  EINDHOVEN – Rabobank-bankier Rob van Zadelhoff is toegetreden tot de top van De Lage Landen (DLL). Van Zadelhoff is benoemd tot commercieel topman, zo heeft DLL gisteren bekend gemaakt. De Eindhovense lease- en finan- cieringsmaatschappij heeft de nieuwe raad van bestuur nu for- meel geïnstalleerd. Na het vertrek van topman Ro- nald Slaats in 2013 werd de vorige commerciële bestuurder Bill Step- henson benoemd tot bestuurs- voorzitter. Vorig jaar nam lid van de raad van bestuur Jan Kusters afscheid na een verschil van inzicht over het te voeren beleid. De top van de financiële dienst- verlener bestaat nu naast Step- henson en Van Zadelhoff uit Car- lo van Kemenade, die is benoemd tot operationeel topman, en finan- cieel bestuurder Frans Overdijk. Rob van Zadelhoff (53), afgestu- deerd in rechten, vervulde sinds

  1991 diverse internationale toppo- sities bij Rabobank, het moederbe- drijf van DLL. Van 2007 tot 2011 werkte hij in Singapore, waar hij verantwoorde- lijk was voor de strategie en het management van de Aziatische ac- tiviteiten van de bank. Recentelijk was hij als commer- cieel bestuurder van Rabobank In- ternational actief voor de activitei- ten in Noord- en Zuid-Amerika. Van Zadelhoff zegt ‘altijd bewon- dering te hebben gehad voor de ondernemingsgeest’ van DLL, waar hij vanuit zijn functies bij Rabobank vaak mee te maken had.

  Eindhovense lease- en financieringsmaat- schappij installeert for- meel nieuwe raad van bestuur.

  Van Zadelhoff in top DLL

  Carezzo geeft veel beter inzicht

  meer eiwitten

  Zondag

  29 maart

  ABONNEED AG

  Exclusief voor abonnees. van €26,- voor €15,-

  Op zondag 29 maart 2015 krijgt u als abonnee van het Eindhovens Dagblad meer dan 40 % korting. Voor slechts € 15,- per persoon (kinderen tot 90 cm gratis) geniet u van een dagje Toverland. Parkeren is op deze dag gratis.

  Ontdek meer dan 30 attracties binnen en buiten. Leer toveren in het Toverhuis én ga met de hele familie op een spetterend wildwateravontuur op Djengu River. Gaat dat je niet snel genoeg? Waag dan een rit in Troy: de hoog- ste, snelste en langste houten achtbaan van de Benelux!

  Bestel uw tickets via ed.nl/toverland op=op!

  � Rob van Zadelhoff is overgestapt van Rabobank naar DLL.

  afvulmachine voor vloeibare Carezzo-producten. foto Kees Martenhs

  Hoogleraar TU/e krijgt academische prijs KIVI

  Directeur Fred Bergmans van Ca- rezzo Nutrition wil best een re- constructie geven van de ontwik- keling van Carezzo’s producten en de gedachten die daar aan ten grondslag lagen: de bootcamp van Carezzo. „We hebben ons veel vragen ge- steld. Ons bedrijfsmodel moest gericht zijn op een andere ma- nier van de markt benaderen. Wij willen immers dat mensen preventief met eiwit verrijkt voedsel nemen en niet om medi- cinale reden, als het eigenlijk al te laat is. Je moet je daarbij kun- nen en blijven voorstellen dat el- ke doelgroep - thuiswoners, mensen in een verzorgingshuis

  door Toine van Esch e-mail: t.vesch@ed.nl

  HELMOND – Er komst steeds meer aandacht voor ondervoeding. De belangrijkste doelgroepen: pa- tiënten in ziekenhuizen en senio- ren. Carezzo Nutrition probeert met eiwit verrijkt voedsel iets aan het probleem te doen. Een deel van Carezzo’s aanbod, de vloeibare producten, wordt in Helmond geproduceerd, op Food Tech Brainport aan de Scheeps- boulevard. Onder eigen naam brengt het bedrijf met eiwit ver- rijkt brood, banket, fruitsappen, groentesoepen, fruitzuivel en fruitijs op de markt. Start-up Ca- rezzo Nutrition richt zich via de groothandel op patiënten in zie- kenhuizen en senioren in verzor- gingshuizen. Voor de toekomst is een gang naar de supers een duidelijke optie, zegt directeur Fred Bergmans. Kort samengevat komt zijn be- toog er op neer dat patiënten van ziekenhuizen en ouderen in verzorgingshuizen in ieder geval één gezamenlijk probleem heb- ben. „Ze eten te weinig, omdat ze geen lust hebben of omdat wat ze eten hen niet smaakt”, zegt Bergmans. Zijn bedrijf pre- senteert zijn producten mede daarom onder het motto ‘Kiezen wat je lekker vindt en krijgen wat je nodig hebt.’ Carezzo is daarvoor een intensie- ve samenwerking aangegaan met Wageningen Universiteit en het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. „Carezzo Nutrition be- schikt door die samenwerking niet alleen over veel kennis,

  maar kan ook de voedingsmidde- len in de praktijk testen binnen de doelgroepen in het zieken- huis en thuis”, zegt Bergmans. Wat daarbij opvalt, is dat patiën- ten nu via energie- en eiwitrijke diëten en drinkvoeding onvol- doende extra eiwitten consume- ren die bijdragen aan het spier- herstel. „Want mensen die afval- len, verliezen onder meer ge- wicht omdat hun spiermassa wordt afgebroken. Onze met ei- wit verrijkte voedingsmiddelen zorgen er door hun diversiteit voor dat patiënten gespreid over de dag eiwitten kunnen consu- meren, wat voor een betere ei- wit opname zorgt. En dat bevor- dert hun voedingstoestand en li- chamelijke conditie.” Carezzo brengt daarom voldoende afwis- seling in het aanbod: brood, fruit- gerechtjes en banket zijn in drie smaakvarianten te krijgen. Bergmans zegt dat de speciale productiemethode van de Carez- zo-producten ervoor zorgt dat aan voedsel meer eiwitten wor- den toegevoegd zonder conces- sies te doen aan de smaak en tex- tuur. Hij claimt dat het verstrek- ken van eiwitverrijkt voedsel aan senioren en patiënten in zie- kenhuizen een belangrijke bespa- ring op zorggelden kan opleve- ren, ondanks de hogere prijs. „Ondervoeding kost op jaarbasis 1,8 miljard euro door onder meer langere opnameduur van patiën- ten in ziekenhuizen en een lan- gere herstelperiode. Dat bedrag kan omlaag door het verstrekken van eiwit verrijkt voedsel tijdens de pre- en postoperatieve fase.” Bergmans zegt het daarom ver- keerd te vinden dat Nederland een scherpe scheiding kent tus- sen medische voeding - die wordt verstrekt als de diagnose van ondervoeding is gesteld - en preventieve voeding, waartoe hij zijn met eiwitten verrijkte pro- ducten rekent.

  AMSTERDAM/SON – Detacheerder DPA heeft de jacht op ICT Auto- matisering definitief beëindigd. Het bedrijf heeft zijn aandelenbe- lang van ruim twintig procent in het bedrijf van de hand gedaan. DPA probeerde in 2013 ICT Auto- matisering in te lijven. Het indus- triële automatiseringsbedrijf, dat in deze regio grote belangen heeft met onder meer een vestiging in Eindhoven, was daarvan niet ge- diend. ICT wilde samengaan met het Eindhovense ingenieursbu- reau ACE. Die fusie mislukte ech- ter. In eerste instantie besloot DPA, dat ook een kantoor heeft in Son, zijn belang van 20,4 procent aan te houden. Topman Eric Winter liet eerder blijken dat hij door middel van het aandelenbelang invloed wilde

  uitoefenen op het beleid van ICT Automatisering. Na zijn interven- tie om bijvoorbeeld een aandeel- houdersvergadering te laten uit- schrijven over de overname van ACE, verbeterden de fusievoor- waarden in het voordeel van de aandeelhouders van ICT Automa- tisering, stelde hij. Later verkocht ICT Automatisering onder leiding van de nieuwe topman Jos Blejie activiteiten in Duitsland, een ac- tie waar Winter op aandrong. De herpla