Voeding & Vitamines

download Voeding & Vitamines

of 30

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Voeding & Vitamines

 • Klinische les

  Voeding & Vitamines

  Handleiding voor trainers

  April 2016, Versie 1.1

  Samengesteld door het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction

  Trimbos-instituut, Utrecht

 • Klinische Les Voeding & Vitamines

  Versie 1.1

  1

  Inhoudsopgave Inleiding 3

  Doel en voorbereiding 5

  Inhoud

  Programma 7

  1. Welkom 8

  2. Vitamine-quiz 9

  3. Gezondheidseffecten door middelengebruik 11

  4. Vitaminetekort voorkomen of genezen 14

  4.1 Weerstand verhogen 14

  4.2 Eetlust verbeteren 19

  4.3 Preventief handelen bij vermagering/ondervoeding 20

  4.4 Thiaminesuppletie 21

  5. Algemene voedingstips 23

  6. Afronding en evaluatie 25

  Na afloop 26

  Bijlage 1. Meer informatie 27

  Bijlage 2. Evaluatieformulier 28

 • Klinische Les Voeding & Vitamines

  Versie 1.1

  2

 • Klinische Les Voeding & Vitamines

  Versie 1.1

  3

  Inleiding

  Deze Klinische Les Voeding & Vitamines maakt onderdeel uit van een serie trainingsmodules

  die door het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (Netwerk I&HR) is ontwikkeld. De

  serie bestaat uit een drietal klinische lessen en een tweetal praktijkgerichte trainingen (zie

  het overzicht hieronder). De materialen voor deze trainingsmodules zijn vrij en kosteloos

  beschikbaar via www.netwerkihr.nl.

  De trainingsmodules van het Netwerk I&HR zijn zo opgesteld dat ze, met de nodige

  voorbereiding, door medewerkers zelf uitgevoerd kunnen worden. De modules kunnen los

  van elkaar, maar ook in een serie of als aanvulling op een e-learning, worden gegeven. Door

  de korte duur kan gemakkelijk aangesloten worden bij bestaande contactmomenten en

  overlegstructuren, zoals intercollegiale toetsing, intervisies en interne studiedagen. Zo kan

  met minimale inspanning genvesteerd worden in de deskundigheidsbevordering van

  medewerkers.

  Klinische lessen:

  Opsporing en behandeling HCV

  COPD

  Voeding & Vitamines

  Duur: 60 minuten

  Gericht op kennisontwikkeling

  Praktijkgerichte trainingen:

  Handelen bij een overdosis

  Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ

  Duur: minimaal 90 minuten

  Gericht op vaardigheidstraining

  Achtergrond Voeding & Vitamines

  Binnen de (sociale) verslavingszorg wordt gecontroleerd gebruik van middelen veelal als alternatief voor abstinentie gezien. Het verbeteren van de leefsituatie kan voor sommige clinten een belangrijker doel zijn dat het volledig stoppen met gebruik van deze middelen. Samen met de clint werkt de verslavingszorg aan de problemen die met de verslaving te maken hebben, zoals huisvesting, geld, sociale problemen en werk/dagbesteding. Binnen deze gentegreerde aanpak vallen ook problemen gerelateerd aan leefstijl. Gedacht kan worden aan voeding, beweging, veilig gebruik van middelen en veilige seks. In deze Klinische Les, met als thema Voeding & vitamines, worden de negatieve gezondheidseffecten besproken die kunnen ontstaan door het gebruik van tabak, cocane, herone en alcohol en hoe deze effecten verholpen kunnen worden. Kennis van de negatieve gezondheidseffecten en ook kennis van gezonde voeding (met de bijbehorende vitamines) staan in deze klinische les centraal.

  http://www.netwerkihr.nl/

 • Klinische Les Voeding & Vitamines

  Versie 1.1

  4

  Over het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction

  Het Netwerk I&HR initieert activiteiten en ondersteunt initiatieven van de (sociale)

  verslavingszorg, op het gebied van infectieziekten (van preventie tot behandeling), harm

  reduction en somatiek. Doel is zorg voor infectieziekten, harm reduction maatregelen en

  voorzieningen, en zorg voor lichamelijke gezondheid te borgen in beleid en werkprocessen

  van de verslavingszorg.

  In het Netwerk I&HR zijn alle regionale instellingen voor verslavingszorg vertegenwoordigd,

  net als de GGD Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond, Mainline en DJI Gezondheidszorg. Twee

  keer per jaar komen vertegenwoordigers bij elkaar om de voortgang op activiteiten te

  bespreken, vragen te stellen en informatie en signalen uit te wisselen.

  E-learnings van de GGZ Ecademy

  De GGZ Ecademy heeft verschillende geaccrediteerde e-learning modules voor medewerkers

  in de GGZ inclusief de verslavingszorg beschikbaar. Een greep uit het brede aanbod:

  Infectieziekten in de GGZ

  Somatiek

  Somatiek en Verslaving

  Somatische screening & Leefstijlinterventie

  Meer informatie op www.ggzecademy.nl.

  De e-learning Infectieziekten in de GGZ is mede door het Netwerk I&HR ontwikkeld.

  Instellingen voor verslavingszorg waar het onderdeel over infectieziekten in de Basiscursus

  Verslavingszorg voor nieuwe medewerkers is opgenomen, kunnen deze e-learning in

  combinatie met de Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ inzetten ter vervanging van

  dit onderdeel uit de basiscursus.

  http://www.ggzecademy.nl/

 • Klinische Les Voeding & Vitamines

  Versie 1.1

  5

  Doel en voorbereiding

  Doel van de module

  Deelnemers informeren over de gezondheidseffecten door het gebruik van herone, cocane,

  alcohol en tabak. Daarnaast informeren hoe bepaalde tekorten (aan voeding en vitamines)

  aangevuld kunnen worden.

  Na afloop van de bijeenkomst:

  Weten deelnemers wat het gezondheidseffect is van het gebruik herone, cocane,

  alcohol en tabak.

  Weten deelnemers welk (specifiek) vitaminetekort ontstaat en hoe dat aangevuld

  en/of uit welke voeding dat gehaald kan worden.

  Weten deelnemers wat vermagering/ondervoeding is en wat je kunt doen om het

  risico op ondervoeding te bepalen en de eetlust te verbeteren.

  Hebben deelnemers tips meegekregen hoe clinten bewuster met de themas

  voeding en koken om kunnen gaan.

  Doelgroep

  Deze klinische les is bedoeld voor medewerkers in de (sociale) verslavingszorg, waaronder

  verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, SPVers en overige medewerkers met

  clintcontact. Het minimale opleidingsniveau is MBO. Deze klinische les gaat er niet vanuit

  dat er een eerdere (basis)cursus op dit onderwerp gevolgd is.

  Profiel trainer

  De trainer die de klinische les Voeding & vitamines geeft:

  creert een veilige omgeving door voldoende gelegenheid te geven tot vragen

  stellen.

  nodigt deelnemers uit om kennis te delen en met elkaar in gesprek te gaan door

  open vragen te stellen en door te vragen.

  past de werkvorm aan als de situatie of de doelgroep daar om "vraagt" (de trainer is

  daarmee goed in staat signalen van te hoge of te lage moeilijkheidsgraad op te

  vangen en daarop bij te sturen).

  Voorbereiding

  Print de hand-out (PDF) van de PowerPoint presentatie uit voor het aantal

  deelnemers dat zich heeft opgegeven.

  Print het evaluatieformulier (bijlage 2) voor het aantal deelnemers dat zich heeft

  opgegeven.

 • Klinische Les Voeding & Vitamines

  Versie 1.1

  6

  Orinteer jezelf vooraf op het onderwerp voeding en vitamines, voornamelijk via

  websites als www.voedingscentrum.nl en www.vitamine-info.nl, folders (van o.a.

  Mainline), kookboekjes en andere bronnen (zie de links bij 'Meer informatie' in

  bijlage 1). Zorg dat je inhoudelijk goed voorbereid bent. Sommige instellingen

  hebben medewerkers in dienst die voeding & vitamines, of leefstijl in het algemeen

  als expertisegebied hebben. Ook komt het voor dat (een) ditist(en) werkzaam is/zijn

  bij een instelling. Het is goed om na te gaan of dat binnen jouw instelling ook het

  geval is. Neem eventueel contact met hen op.

  Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent om de presentatie klaar te zetten en te

  checken of alles aanwezig is en de ruimte voldoet (genoeg stoelen, opstelling, doen

  de stiften voor de flip-over/het whiteboard het goed, etc.).

  Benodigd materiaal

  Laptop, beamer en scherm

  Optioneel: boxen/speakers (voor promotiefilmpje in onderdeel 5)

  Flip-over of whiteboard met whiteboard markers

  PowerPoint presentatie behorend bij deze module

  Hand-outs van de PowerPoint presentatie

  Evaluatieformulieren (bijlage 2)

  Tips voor tijdens de klinische les:

  Neem je tijd om de deelnemers te verwelkomen.

  Zorg dat je introductie duidelijk is, de eerste minuten zijn erg belangrijk om gerichte

  aandacht van de deelnemers te krijgen.

  Richt je tot de hele groep.

  Geef alleen relevante informatie. Wijd niet te veel uit.

  Zorg dat je aan het eind voldoende tijd over houdt voor een laatste vragenrondje.

  Sluit af met een korte samenvatting van de belangrijkste punten en met informatie

  over waar mensen terecht kunnen als ze later nog vragen hebben.

  http://www.voedingscentrum.nl/file:///C:/Users/geeano/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TD1174X7/www.vitamine-info.nl

 • Klinische Les Voeding & Vitamines

  Versie 1.1

  7

  Inhoud Programma

  1. Welkom 10 min

  2. Vitamine-quiz 5 min

  3. Gezondheidseffecten door middelengebruik 10 min

  4. Vitaminetekort voorkomen of genezen

  4.1 Weerstand verhogen

  4.2 Verbeteren eetlust

  4.3 Preventief handelen bij vermagering/ondervoeding