Doorbreek de silo's m.b.v. social media

of 61 /61
Doorbreek de silo’s met social media

Embed Size (px)

description

Slides van presentatie tijdens dag over social media en onderwijs aan het Zernike College in Groningen op woensdag 13 november 2013.

Transcript of Doorbreek de silo's m.b.v. social media

  • 1. Doorbreekdesilosmetsocialmedia

2. IkhebGerardDuursmaopgezochtop internetvoordathijhierkwam presenteren. AJa BNee 3. Stelling1: Mobieltjesensocialmediadienenvolop ingezettewordentijdensdeles. AEens BOneens 4. DezepresentatiepubliceerikopSlideshare 5. GerritDouma 6. Ruim20jaarnadevalvandeBerlijnsemuur,komenooklangzamerhand demurenvanleslokalennaarbeneden ! Transparan0eneemttoe ! Toegevoegdewaardedocent/opleidingwordt zichtbaarder ! Kennisisvooriedereentoegankelijk ! Kennisenervaringbinnenonderwijsisweinig vloeibaar ! Lesprogrammaszijnvaaktesta0sch ! Leerlingenkrijgenmeerinvloed ! Stakeholdersenconcurrentenkijkenlivemee ! Huidigonderwijssteedsminderrelevant ! Waarde(school)diplomaneemtaf 7. Wieisdit? 8. Recentecijferssocialmedia 9. Beidewereldenvloeiensteedsmeer inelkaaroverOnline 10. Digibetismeishetnieuwe analfabetisme 11. Stelling2: Ondernemersmoetenindenabije toekomst(meer)onderdeelwordenvan hetdocententeam. AEens BOneens 12. Stelling3: Docentenkunnenookveellerenvan hunleerlingen/studenten. AEens BOneens 13. Binnenkortopdemarkt:GoogleGlass 14. Ishetstraksiederedag opendag? 15. Noodzaak: ! Ontschottingafdelingen/opleidingen ! Docentenzijn24/7onlineconnected ! Docentleertookvanleerling/student ! Docentmeerinrolvancoach/inspirator ! LesprogrammasveelJlexibeler ! Buitenwereldliveindeles ! Schoolboekenmakenplaatsvoortablets/ smartphones ! Lessenopbasisvancocreatie ! Mobielwerken ! Plattereenkleinereorganisaties 16. VanNaar 17. Fearbuildswalls 18. Mendoetdansomsdegekstedingenbegin2010 19. Allebetrokkenmensensamen vormenidentiteitZernikeCollegeZorgdatuerookonlinenetjesbijloopt 20. Watkomtbovenonderuwnaam? 21. Stelling4: Eendocentanno2013zetsocial mediastructureelinomkenniste delenenomtenetwerken. AEens BOneens 22. Hoeandersisonlinenetwerken?! !PlaatsonaJhankelijk TijdonaJhankelijk 23. Bouwaaneensterk onlinenetwerk!hHp://inmaps.linkedinlabs.com/network 24. OokFacebookwordtsteedsvakerzakelijkgebruikt 25. Inspireeruwleerlingenenstakeholders! ! ! ! !Leerdezenieuwewereldkennen Zetdiverse(online)kanalenin,diebijuenuwleerlingenpassen Laatuwpassiezienaandewereld Deeluwkennisenkunde Bouwnetwerken 26. Implementatietraject !Strategische(online)keuzesmaken;!SocialMediarichtlijnenopstellen;!Bewustwordingcrerenbijdocentenenondersteunendpersoneel;!Workshopsentrainingenpersoneel(mediawijsheid,Twitter,Facebook,LinkedIn,bloggen, appsentools);!Platformeninrichten(ookintern);!Luisterenopdiverseplatformen;!Contentstrategiebedenkenmetcontentplanen-kalender;!Startenmetactiefinzettensocialmedia;!Periodieketerugkoppelingopbasisvan(online)statistiekenenervaringgebruikers. 27. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Contentkalender Datum/weeknummer; Planning; Doelgroepen; Kanaalkeuze(s); Titel,onderwerp,kwestie(vanuitdedoelgroepberedeneerd); Call-to-action; SEOkeywords(zoekmachineoptimalisatie); Contenttype(blog,video,fotoserie,whitepaper); Usergeneratedcontent(cocreatie); Gerelateerdecontent. 28. Responsivedesignsteedsbelangrijker 29. Laathetlos 30. THEEND 31. isjustthebeginning