Delta Technical University

download Delta Technical University

of 20

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Weekly newspaper technical university Delft

Transcript of Delta Technical University

 • 01

  De wisseling van het rectoraat. Daar ging het natuurlijk om tijdens de 168ste dies natalis. Karel Luyben (midden) loste afgelopen vrijdag Jacob Fokkema af als rector magnificus. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

  www.delta.tudelft.nl: De Fokkema Show

  Betaald parkerenMedewerkers en studenten moeten vanaf volgend jaar waarschijnlijk betalen voor een parkeerplek op de campus. In 2012 zou dat minstens twintig euro per maand zijn.

  DELTA. 02 14-01-2010 wEEkBLAD vAn DE TEchnischE univErsiTEiT DELfT

  rainfallTU Delft researchers are using gift cards to measure rainfall. Their odd sensors must eventually provide insights into hydrology in Africa and on the TU Delft campus.

  studentenpsycheStudentenpsycholoog Carolyn Levisson ging in december met pensioen. Ze blikt terug op elf jaar studenten begeleiden. We krijgen veel uitstellers en stressers. Het komt vaak neer op angst om niet goed genoeg te zijn, het niet te kun-nen.

  waterkrachtHet waterlaboratorium Stevin III moet inkrimpen. Met het afstoten van het grote bassin wordt het vloeroppervlak tot ongeveer de helft teruggebracht. Laborato-riumhoofd Uijttewaal hoopt op samenwerking met Deltares, het voormalige waterloopkundige laboratorium, waarmee in 1927 alles begon.

  soccer-playing robotsForget about South Africa 2010 and those dull human soccer players, the real cutting-edge soccer action this year is happening in Singapore, where the 3TU Dutch Robotics team and their latest robot, TUlip, will compete in the 2010 RoboCup. By 2050, soccer-playing robots expect to beat the winners of the World Cup of Human Soccer.

  >03 >06 >08 >12 > 19 English

  TUDELTA.02

 • 02niEuwsinTErviEw

  > Jaargang 42

  Delta is het informatie- en opinieblad van de TU Delft, verzorgd door een journalistiek onaf-hankelijke redactie.

  > redactieFrank Nuijens, (hoofdredacteur), Katja Wijnands, Dorine van Gorp, (eindredactie), Saskia Bonger, Tomas van Dijk, Erik Huisman, Connie van Uffelen, Jos Wassink (verslag-geving).

  > MedewerkersWillemijn Dicke, Robbert Fokkink, Dap Hart-mann, Auke Herrema, Richard van 't Hof, Christian Jongeneel, Ivo Knubben, David McMullin, Anna Noyons, Edgar van Os, Miranda Pieron, Daan Schuurbiers, Jimmy Tigges, Stephan Timmers, Ellen Touw, Robert Visscher, Martine Zeijlstra.

  > fotosSam Rentmeester/ Hans Stakelbeek (FMAX).(info@fmax.nl)

  > vormgevingKummer & Herrman, Utrecht

  > Lay-OutLiesbeth van Dam

  > MededelingenMartin Kers (m.kers@tudelft.nl)

  > redactieraadIr. S. Rozendaal (voorzitter), mw. prof.dr.ir.drs. H. Bijl, prof.dr.ir. F.W. Jansen, J. Op Den Kelder, mr. J.J. M.Kok, R.H.G. Meijer, T. Niks, prof.dr.B.J. Thijsse, ir. M. Persson, dr.ir. C. Ver-meeren

  > redactie-adressenUniversiteitsbibliotheekKamer 0.18-0.28Prometheusplein 12628 ZC DelftPostbus 139 2600 AC DelftTel. 015-278 4848E-mail: delta@tudelft.nlwww.delta.tudelft.nl

  > ISSN 0169-698x

  > DrukWegener Nieuwsdruk Twente, Enschede

  > Oplage 12.000

  > AdvertentiesH&J uitgeversPostbus 1012900 AC Capelle aan den IJsselTel. 010-451 55 10Fax 010-451 53 80E-mail:delta@henjuitgevers.nlwww.linkmagazine.nl

  > AbonnementEen abonnement kost 37,50en kan elk moment ingaan.

  > hOPDelta werkt samen met het Hoger Onderwijs Persbureau Hein Cuppen, Bas Belleman, Thijs den OtterTel. 071-523 6151Fax 071-523 2138E-mail hop@xs4all.nl

  > copyright DeltaAuteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, schemas of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze.

  DELTA. 02 14-01-2010

  TUDeLTA.02

  sCHUURBIERS

  writers blockHet doel van dit proefschrift is wetenschappers te engageren met de bre-dere Wacht even. Beetje abrupt, om zo met het doel te beginnen. een korte inleiding kan geen kwaad. Ondanks de structurele veranderingen in kennisproductiesystemen Hmm. Ondanks, of dankzij? Dankzij de structurele veranderingen H? Dankzij? Hoezo, dankzij? Raar woord trouwens, dankzij. Niettegenstaande Nee, dat is een lekker begin. Onweerstaanbaar. en waarom berhaupt beginnen met een voorzetsel? Structurele veranderingen in kennisproductiesystemen... Structurele veranderingen? eerder ingrijpend, of verstrekkend. Radicaal misschien? Diepgaand, kan ook. en trouwens: Kennisproductiesystemen ? Gewoon universiteiten, toch? Tenminste, nee, das ook niet waar. Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben onlangs... Onlangs. Onlangs! Kom op nou jongen, verzin iets beters! Gewoon een sterke opening, iets dat je beetpakt, iets boeiends, iets prikkelends. Goed onderbouwd natuurlijk, en degelijk, het is een proefschrift tenslotte, maar niet van dat truttige. Vlot en toch diepgravend moet het zijn, een verfrissende blik op een com-plex probleem, een nieuw idee met een flinke dosis kritiek en een vleugje cynisme maar zonder sarcastisch te worden. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?

  een spook waart door de Nederlandse universiteiten Ja hoor.Rekening houden met de bredere context waarin de wetenschap noodza-kelijkerwijs... Rekening houden met de maatschappelijke context van de wetenschap...De subjectivering van onze objectieve wetenschappelijke kennis. Dat is Reflexiviteit. Dat isethische en maatschappelijke Neeneeneeneeneenee!Vier jaar promotieonderzoek. Vier lange jaren lezen, piekeren, schrijven, schrappen en opnieuw lezen. en nog steeds geen idee hoe de eerste zin eruit moet komen te zien. Ok, we beginnen gewoon van voren af aan. Adem in... Adem uit... Laat het allemaal even los. Voel de innerlijke rust, en vertrouw op je intutie. Laat de tekst zichzelf schrijven.Vanzelfsprekend...Vanzelfsprekend wat? en hij leefde nog lang ongelukkig.

  Daan Schuurbiers reflecteert het komende jaar op het universitaire leven vanaf zijn nieuwe werkplek aan de Universiteit Utrecht.

  is er een ingenieur in de zaal?Gynaecoloog prof.dr. Frank Willem Jansen combineert zijn aan-stelling bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met een hoogleraarschap aan de TU. Ik ga voor kruisbestuiving zor-gen.

  xTOMAS VAN DIJK

  In uw intreerede afgelopen maan-dag stelt u dat technologien voor minimaal invasieve chirurgie (sleutelgatoperaties) vaak worden ingezet zonder dat er goed is nage-dacht over de voor- en nadelen van de techniek. er is een heel ingewikkeld samen-spel van commercile, klinische en technisch gedreven innovatie. en die pakt niet altijd goed uit. Ik zal een voorbeeld geven. Ingenieurs horen dat chirurgen behoefte heb-ben om een hoekje te kijken bij een kijkgatoperatie. Ze ontwikkelen daar een techniek voor. De commer-cie denkt, h dat is slim, en brengt het instrument op de markt. Patin-ten horen over het bestaan en willen ermee geholpen worden. Als arts hoor je dat collegas er gebruik van maken. Dus je staat onder druk, je wilt immers niet achterblijven.

  en dat terwijl niet goed is uitge-

  zocht of het instrument bij alle patinten voordeel oplevert? Inderdaad. Zo is er een nieuwe techniek waarbij via de mond toe-gang verkregen kan worden tot de buikholte. Het instrument bevat zowel de camera als stuurbare instrumenten. Het is heel vernuftig. Maar misschien biedt dit instru-ment alleen maar voordeel bij heel dikke patinten. Dat is niet uitge-zocht. Ingenieurs kunnen wel alle-maal leuke dingen bedenken, maar ze moeten daarbij wel oog hebben voor de toepassing ervan. De chi-rurg dreigt een instrument in han-den van de technologie te worden.

  Ingenieurs horen dus de klok lui-den maar weten niet waar de klepel

  hangt en artsen hebben geen flauw besef van hoe techniek werkt. Dat is wat ongenuanceerd, maar ik vind inderdaad dat technici en medici elkaars taal beter moeten leren verstaan. Beiden broeden soms te veel op zichzelf. Ik ben aan-gesteld om voor die kruisbestuiving te zorgen.

  Chirurgen moeten ingenieurs dus tonen waar ze mee bezig zijn? Ja en ook andersom. Dit doen we overigens al binnen het kader van de Medical Delta, een samenwer-kingsverband tussen onder andere de TU, het LUMC en het erasmus Medisch Centrum. Mijn aanstelling dank ik ook aan dit samenwerkings-verband.

  U pleit ook voor een keurmerk. Graag trek ik de parallel van het vroeger bestaande keurmerk Goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van huisvrouwen, die allerhande huishoudelijke instru-menten als strijkijzers en afdruip-rekjes keurden. Het zou niet gek zijn om een Medical Delta-keurmerk te ontwikkelen.

  Moet in dit keurmerk ook omschre-ven zijn hoe artsen moeten oefenen met een nieuw instrument?Dat hoort er ook bij ja. We moeten eerst op het droge oefenen. Daar-naast pleit ik ervoor dat medici meer kennis krijgen van de tech-nologie. Het gebeurt vast wel dat artsen, niet gehinderd door enige technische kennis van apparatuur, het apparaat maar even hoger zet-ten omdat het niet voldoende werkt. Tot de steekvlam er uitschiet en ze roepen: dat apparaat deugt niet.

  Technologie wordt steeds belang-rijker. Moet er straks ook niet op elke operatiekamer een ingenieur assisteren?Als wij als dokters in witte jas de geavanceerde technologie op de patint toepassen zal straks wel-licht de vraag luiden: is er een inge-nieur in de zaal?

  Gynaecoloog prof.dr. Frank Willem Jansen: Ingenieurs kunnen wel allemaal leuke din-gen bedenken, maar ze moeten daarbij wel oog hebben voor de toepassing ervan. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

 • 03niEuws DELTA. 02 14-01-2010

  x

  Meer docenten moe-ten ict-toepassingen gebruiken in hun onder-wijs. Daarom trekt de Icto Roadshow langs alle faculteiten. Als eerste is deze week de faculteit Werktuig-bouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschap-pen (3me) aan de beurt.

  De Icto Roadshow is een uitbrei-ding van Grassroots. Daarbij wor-den docenten gemotiveerd op een nieuwe, creatieve wijze