Delta Wonen

download Delta Wonen

If you can't read please download the document

 • date post

  27-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.050
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Delta Wonen

 • 1. WELKOM BIJDELTA WONENVZW

2. Agenda

 • Wie
  • Team
 • Wat
  • Omschrijving Beschut Wonen
  • Situering binnen GGZ
  • Delta Wonen vzw: naam, symboliek, logo
  • Historiek
  • Visie en missie
 • Hoe
  • Aanbod: wonen en begeleiding
  • Activering: aanbod Delta Huis
  • Activering: samenwerking met de buurt

3. Wie 4. Het team

 • Multidisciplinair
  • 1 cordinerend psychiater
  • 1 cordinator: psychologe
  • 1 maatschappelijk werker/woonbegeleider: sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
  • 7 woonbegeleiders
  • 2 orthopedagogen
  • 1 psychiatrisch verpleegkundige
  • 1 ergotherapeute
  • 1 ergotherapeute/creatief therapeute
  • 1 maatschappelijk werker/ creatief therapeut
  • 1 psychologe
  • 1 logistiek medewerker
  • 1 poetsvrouw

5. Wat 6. Beschut Wonen is een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben bewoners wonen individueel of in kleine groepjesenkele keren per week komt een begeleider langs bewoners kunnen deelnemen aan dagactiviteiten, aangepast aan individuele noden op vlak van psychisch en lichamelijk functioneren, praktische leef- en woonvaardigheden, dagbesteding, sociaal netwerk, sociale vaardigheden, ... 7. Situering binnen GGZ Delta Wonen

 • Geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen
 • Soorten voorzieningen
  • centra geestelijke gezondheidszorg: bv CGG Eclips
  • initiatieven beschut wonen: bvDelta Wonen , BW Domos, BW Zagan Tweede lijn, semi-residentieel
  • psychiatrische afdelingen van algemeen ziekenhuizen, bv PAAZ AZ Sint-Lucas, PAAZ AZ Maria Middelares
  • psychiatrische ziekenhuizen:bvPC Sint-Jan De Deo, PC Dr Guislain
  • psychiatrische zorg in de thuissituatie: bv Netwerk Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie regio Groot-Gent
  • ontmoetingshuizen: bv Poco Loco, t Toreken (Rabot)
  • dagactiviteitencentra, centra voor arbeidszorg: bv Compagnie De Sporen, t Vlot, De Keiberg
  • overige: bv Metawonen, De Sleutel

8. Delta Wonen logo toont een golvende vloeiende beweging. Je kunt er een watergolf in zien die komt aangerold, klaar om zich te vertakken in de verschillende zijrivieren. 9. Delta symboliek

 • Vanuitn stroom( begeleidingsproces )
 • gaat ieder zijn eigen weg, neemt ieder zijn eigen zijrivier
 • Zijrivieren hebben soms vertakkingen, mocht de eerst gekozen riviervertakking niet de juiste blijken te zijn
 • Een Delta overstroomt gemakkelijk, een risico voor wie zich in eenzijvertakkingbevindt ( herval ).
 • De kans is groot dat men na een overstroming terug bij de hoofdrivier terechtkomt die weer via de delta naar de open zee vloeit.
 • Ieder kiest, afhankelijk van zijn mogelijkheden, de weg naar deopen zee
 • ( de maatschappij )
 • Wij als begeleiding zettende zeilenbij en tonen de verschillende vertakkingen van de rivier. Soms weten wij het ook niet.

10. Historiek Delta Wonen vzw

 • 2005 : Delta Wonen vzw (de werking is niet nieuw)
 • 1988 : Beschut Wonen Sint Jan de Deo in verschillende gedaantes
 • Korte geschiedenisles
 • 1988 :Aankoop 1ste huis voor 6 plaatsen.Nog voor de regelgeving. Nog gekoppeld aan de dagbeshandeling (afdeling F)
 • 1990 :Besluiten Busquin (o.a. wettelijk kader voor BW en PVT).
 • 1993 :Stichting BeWoGen.
 • 1995 :Intrek in laatste huis, Hortus 1 en 2.
 • 1997 :Verhuis naar Villa Voortman (secretariaat en aanloophuis).
 • Stop BeWoGen en start Beschut Wonen Gent.
 • 2000 :Toetreding tot VZW Odysseus.
 • 2004 : Stop VZW Odysseus.
 • 2005 :Geboorte van onze nieuwe VZW, Delta Wonen.
 • 2011 :Verhuis naar nieuwe locatie Delta Huis (secretariaat en aanloophuis)

11. Visie en missie VISIE We begeleiden en ondersteunen volwassenen met psycho - sociale problemen in hun herstel binnen een maatschappelijke context.Via het bieden van woonst in een stedelijke omgeving, willen we mensen aanmoedigen zo veel mogelijk de normale rollen te vervullen, vanuit een beschermd klimaat van respect, verbondenheid en gelijkwaardigheid. MISSIE We willen de missie van PC St. Jan de Deo onderschrijven, met volgende accenten: Streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en herstel omdat men behalve patint ook burger, werknemer, ouder, broer/zus, is.Leren gebruiken en opbouwen van het netwerk, zo autonoom mogelijk, met als streefdoel: onszelf overbodig maken. Signaalfunctie, met name: de noden van de (ex)psychiatrische clint aangeven aan de bestaande voorzieningen en naar het beleid toe. (d.i. micro en macroniveau) Destigmatiseren: door de noden te signaleren hopen we destigmatisering te bewerkstelligen we willen ons in het begeleidingswerk laten leiden door de rehabilitatiegedachte wat voorop staat is het werken met de clint aan een betere kwaliteit van leven 12. Hoe 13. Wonen en begeleiding 14. Aanbod wonen

 • Wonen
  • 37 erkende plaatsen
 • Woonvormen
  • 6 groepswoningen, 24 plaatsen
 • Woonplaatsen
  • Berouw
  • Kartuizer
  • Achterleie
  • Doornzele
  • Fratersplein
  • Pannestraat
  • Berouw (tussenhuis)
  • J. Van Crombrugghestraat (4 studios onder 1 dak)
  • 4 eigen woningen (individueel beschut wonen)

15. Aanbod begeleiding

 • Werkinstrument
  • Begeleidingsplan
 • Verschillende levensdomeinen
  • Systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH)
 • Gezondheidszorg
  • Sociaal functioneren: sociale contacten, relaties,
  • Zelfzorg: nachtrust, hygine, voeding, beweging,
  • Zelfredzaamheid: ADL
  • Dagbesteding/ vrije tijd: werk, opleiding, hobbys,
  • Wekelijkse en individuele begeleidingsmomenten
  • Activering

16. Activering 17. Waarom activering

 • Vele burgers met psychische beperkingen leven in sociaal isolement
 • Factoren die dit in de hand werken
  • Symptomen
  • beperking in sociaal-cognitieve vaardigheden
  • gemiste mogelijkheden
  • financile belemmeringen
  • vooroordelen en reserves van anderen

er is een wereld buiten de hulpverlening 18. Visie activering

  • Empowerment:mondig maken, leren opkomen voor jezelf, het lot in eigen handen nemen,
  • Kwartiermaken:de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden
 • Inspraak
 • Participatie
 • Gelijkwaardig lidmaatschap

om een buitengewoon iemand toe te laten moet je soms iets buitengewoons doen 19. Hoe activering

 • Cultuur
 • Sport
 • Vorming,
 • Bv. Activiteitenaanbod van de buurt, de stad,

bewoners uitnodigen en coachenin vrije tijd en daginvulling 20. Aanbod activering

 • grenzen verleggen
 • hefboom naar aansluiting regulier aanbod
 • weekvergadering
 • maandkalender
 • koken
 • wijkresto
 • Aanloop - en ontmoetingshuis Poco Loco
 • GAP (Gents Activerings Platform)

van heel laagdrempelig tot aansluiting bij de buurt 21. Samenwerking met de buurt als activering

 • Wijkgezondheidscentrum De Sleep
  • gezondheidspreventie en -promotie
 • Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
  • aanbod, vrijwilligerswerk,
 • Buurtcentrum S-T-H: T Ateljeetje
  • lokale wijkinitiatieven,
 • Lokaal welzijnsbureau OCMW (Gent-Noord)