De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

of 59 /59
www.europesefiscalestudies.nl De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de Post-Master Douane 2011-2012 en de Post-Master Indirecte Belastingen 2011-2012, getiteld “Strafrechtelijke aspecten van btw en douanerechten bij invoer” dagvoorzitter: Prof. mr. G.J.M.E. de Bont

Embed Size (px)

description

De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de Post-Master Douane 2011-2012 en de Post-Master Indirecte Belastingen 2011-2012, getiteld “ Strafrechtelijke aspecten van btw en douanerechten bij invoer ” - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Page 1: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

www.europesefiscalestudies.nl

De Stichting Europese Fiscale StudiesHeet u van harte welkom

Bij het slotseminar van de Post-Master Douane 2011-2012 en de

Post-Master Indirecte Belastingen 2011-2012,getiteld

“Strafrechtelijke aspecten van btw en douanerechten bij invoer”

dagvoorzitter: Prof. mr. G.J.M.E. de Bont

Page 2: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

www.europesefiscalestudies.nl

De strafbeschikking op douanegebied

De strafbeschikking

op douanegebied

door Fred Kaijser

Landelijk kantoor Douane, Vaktechniek & Internationaal, Cluster Formeel recht

Page 3: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

Onderwerpen

• 1. Douane – sancties in het algemeen• 2. Aanleiding strafbeschikking• 3. Transactie versus Fiscale Strafbeschikking (FSB)• 4. FSB versus OM-strafbeschikking (VGEM)• 5. Procedure en waarborgen• 6. Overige onderwerpen• 7. Stellingen

www.europesefiscalestudies.nl

Page 4: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

1. Douane - sancties in het algemeen

- Bestuurlijke boeten zijn zeldzaam

- Fiscaal strafrecht is hoofdregel

- VGEM feiten eveneens strafrecht

In 2011 ongeveer 2.900 BOA’s bij de Douane tegen ongeveer 150 bij ‘blauw’

Douane heeft te maken met ADW en AWR (Wet op de accijns)

www.europesefiscalestudies.nl

Page 5: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

2. Aanleiding

Waarom de Wet OM-afdoening?• Nederland veiliger maken• Efficiëntere rechtshandhaving• Strafrechter ‘reserveren’ voor grote, complexe zaken• Meer zaken afdoen buiten de strafrechter om

Wat regelt de Wet OM-afdoening?• Een ‘omvorming’ van de algehele transactiemodaliteit naar 3 ‘smaken’:• - de OM-strafbeschikking (artikel 257a Sv)• - de Bestuurlijke strafbeschikking (artikel 257ba Sv)• - de Fiscale strafbeschikking (artikel 76 AWR, artikel 10:15 ADW)

www.europesefiscalestudies.nl

Page 6: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

3. Transactie versus Fiscale strafbeschikking • Transactie:• afkoop strafvervolging, geen bestraffing• publiekrechtelijke overeenkomst• niet openbaar• geen rechtsmiddel• initiatief voor strafrecht toets bij overheid• geen ‘strafblad’• Fiscale strafbeschikking:• daad van vervolging én bestraffing• strafrechtelijk ‘vonnis’• openbaar• verzet bij OvJ• initiatief voor strafrecht toets bij ‘veroordeelde’• wel ‘strafblad’ bij misdrijven

www.europesefiscalestudies.nl

Page 7: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

4. FSB versus OM-strafbeschikking

• Fiscale strafbeschikking:• - geen taakstraf mogelijk• - horen hoeft niet in aanwezigheid van raadsman vereist aanwezig• - inning door ontvanger (Invorderingswet van toepassing)• - geen vervangende hechtenis

• OM-strafbeschikking:• - wel taakstraf mogelijk (max. 180 uur)• - horen moet in bijzijn van raadsman • - inning door CJIB (op basis van Sv)• - wel vervangende hechtenis

www.europesefiscalestudies.nl

Page 8: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

5. Procedure en waarborgen (horen)

Horen:

• bij FSB vanaf € 2.000 (verruiming bij ondernemingen!)• verplichting tot horen voordat FSB wordt uitgevaardigd• bij OM-strafbeschikking moet worden gehoord in bijzijn van raadsman

dus niet bij FSB• horen is vormvrij• telefonisch horen kan, na instemming door verdachte• geen verhoor = geen strafbeschikking?

www.europesefiscalestudies.nl

Page 9: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

5. Procedure en waarborgen (verzet)

Verzet:• Tegen een strafbeschikking is verzet mogelijk• Binnen 14 dagen na uitreiking• Verzet bij parket genoemd in de strafbeschikking

De Officier van Justitie kan in de verzetsprocedure:• De strafbeschikking intrekken• De strafbeschikking wijzigen• De zaak alsnog aanbrengen op zitting -> de strafbeschikking wordt vernietigd

Door verzet wordt tenuitvoerlegging van de strafbeschikking opgeschort (verzetsignaal van OM naar BD i.v.m. stuiting invordering)

www.europesefiscalestudies.nl

Page 10: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

6. Overige onderwerpen

• verstrekking (geanonimiseerd) afschrift aan derden (artikel 76, lid 5 AWR)• klaagschriftprocedure (artikel 76, lid 6 AWR)• justitiële gegevens (‘strafblad’)• una-via (artikel 5:44, lid 1 Awb, artikel 243 Sv)• inwerkingtreding, legaliteitsbeginsel• FSB bij AEO of HT(D)

• Toekomst: Is het eind van de FSB nabij?

www.europesefiscalestudies.nl

Page 11: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

Stelling 1

De fiscale strafbeschikking:• Oude wijn in nieuwe zakken

• of

• Nieuwe wijn in oude zakken?

www.europesefiscalestudies.nl

Page 12: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

Eén van de redenen voor de invoering van de strafbeschikking was de ontlasting van het rechterlijk apparaat. Dit wordt niet bereikt door de transactiemogelijkheid door de fiscale strafbeschikking te vervangen.

www.europesefiscalestudies.nl

Page 13: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

De strafbeschikking voegt weinig toe

in het kader van nieuw toezicht.

Als je het handhavingspalet wilt

uitbreiden zou je meer moeten denken

aan optreden in de toezichtsfeer.

Denk aan:

-bestuurlijke boete bij valsheid;

-mogelijkheden om boeten aan

gemachtigden op te leggen vergroten;

-mogelijkheden toepassen tuchtrecht

vergroten;

-tijdelijk verlies van faciliteiten.

www.europesefiscalestudies.nl

Page 14: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

De strafbeschikking op douanegebied

Vragen ?

www.europesefiscalestudies.nl

Page 15: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

De (fiscale) strafbeschikking:perspectief van de verdediging

Peter van Hagen

Hertoghs advocaten-belastingkundigen

EFS 31 januari 2012

Page 16: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Doelmatigheid

versus

Rechtsbescherming?

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking De (fiscale) strafbeschikking

Page 17: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Hoe was (is) de praktijk?

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 18: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Wie is bevoegd?

• Bestuur (art. 76, lid 1 AWR)

• Inspecteur (art. 10:15 ADW)

• Officier van justitie

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 19: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Art. 76, lid 1 AWRTen aanzien van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten met betrekking tot welke het proces-verbaal niet overeenkomstig artikel 80, tweede lid, in handen van de officier van justitie is gesteld, kan, in afwijking van de artikelen 257a, 257b en 257ba van het wetboek van Strafvordering, uitsluitend het bestuur van ’s Rijks belas-tingen een strafbeschikking uitvaardigen. Bij ministeriële re-geling kunnen functionarissen worden aangewezen die deze bevoegdheid namens dat bestuur kunnen uitoefenen.

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 20: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Wie is bevoegd?

• “Revival of” art. 80, lid 2 AWR?

• Hoge Raad 24 juni 1997, NJ 1997, 724

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 21: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie

Straffen

• Geldboete

• Taakstraf (max.180 uur)

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 22: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie

Maatregelen

• Art. 257a, lid 2, sub c, d en e Sv

• Art. 257a, lid 2, sub d Sv: som gelds

voor ‘slachtoffer’: Belastingdienst?

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 23: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie

Aanwijzingen• Art. 257a, lid 3, aanhef sub a, b, c, d en e Sv

• Sub c: ontnemingsvoordeel

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 24: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Straffen en aanwijzingen Belastingdienst

Straffen• Geldboete

Aanwijzingen• Art 76, lid 2, aanhef, sub a, b, c en d• Sub d: het alsnog voldoen aan een bij

de Belastingwet gestelde verplichting• Art. 47 AWR (nemo tenetur)

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 25: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Verschil tussen bestuurlijke boete en

geldboete?

• Verschil in opzet (pleitbaar standpunt)?

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 26: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Procedure

• Art. 257c, lid 1 en 2 Sv:

hoorplicht, bijstand raadsman

• Art. 76, lid 3 AWR: hoorplicht

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 27: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

ProcedureWaarom een hoorplicht?

Wetgever

• Zorgvuldigheid vaststellen schuld

• Wijzen op gevolgen straf

• Aanvaardbaarheid straf

• Horen mag ook telefonisch

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 28: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Procedure

Horen of verhoren?

• Cautie

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 29: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Procedure

• Bijstand raadsman

• Niet bij fiscale strafbeschikking

• Waarom niet?

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 30: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Procedure

Verzet bij officier van justitie (art. 257e en 257f)

- Binnen 14 dagen na uitreiking afschrift in

persoon dan wel indien zich anderszins een

omstandigheid heeft voorgedaan waaruit

voortvloeit dat strafbeschikking bekend was.

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 31: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Procedure

Verzet: Hoe?• In persoon bij parket door verdachte,

advocaat of bijzonder gevolmachtigde• Schriftelijk door verdachte of advocaat• Doorzendplicht (art. 257e Sv)

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 32: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Procedure

Geen verzet• Overschrijding termijn• Vrijwillige voldoening beschikking• Schriftelijk afstand, bijstand raadsman• Verzet kan uiterlijk tot aanvang terechtzitting worden ingetrokken

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 33: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Procedure

Na verzet• Officier van justitie

- intrekken- wijzigen: zaak naar strafrechter- zaak naar strafrechter

• Belastingdienst: - Verzet wordt behandeld door officier van justitie

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 34: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Tenuitvoerlegging

Officier van justitie • Betalingsregeling• Gijzeling maximaal 1 week

Belastingdienst• Invordering door ontvanger

• Gijzeling maximaal 1 jaar• Verrekening • Verzetprocedure ex. art. 17 IW• Verzet tegen fiscale strafbeschikking schorst ook

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 35: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Openbaarmaking

• Op verzoek afschrift aan derden

• Tenzij: bescherming belangen

verdachten (geanonimiseerd)• Verschil transactie art. 74 Sr > € 50.000,-

(persbericht)

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 36: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Justitiële documentatie

• Strafbeschikking wordt geregistreerd als

justitieel gegeven• Bewaartermijn: 30 jaar• Verklaring omtrent gedrag• Preventief toezicht op rechtspersonen• Transactie ex art. 76 AWR (oud):

geen documentatie

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 37: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Rechtsbescherming

• Art. 6 EVRM

• Sopropé (HvJ 18 december 2008)• Art. 41 Handvest van de grondrechten

van de Europese Unie

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 38: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Rechtsbescherming

De uitdaging

• Sopropé, wat kun (moet) je er mee?• Het recht van de verdediging vereist dat een

ieder tegen wie een bezwarend besluit dreigt te worden genomen naar behoren de gelegenheid krijgt zijn standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de administratie haar besluit wil baseren.

www.europesefiscalestudies.nl

De (fiscale) strafbeschikking

Page 39: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Wim Bollen, Officier van justitie Functioneel Parket Zwolle

Strafvervolging bij fiscale fraude

Page 40: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Verplichte keuze:• Una via• AAFD richtlijnen

Administratieve boete of fiscaal strafrecht?

Page 41: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• EHRM 10 februari 2009 (Zolothukin), LJN BK9785: ne bis in idem geldt tav hetzelfde feitencomplex voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke aanpak.

• dus na verzuim- of vergrijpboete: art 243 lid 2 Sv, tenzij “nieuwe bezwaren” in zin van 255 Sv en opening GVO.

• Samenloop commune delicten; zelfde feitencomplex en minder juridische kwalificatie. Niet doen van aangifte (69 lid 1) is niet hetzelfde feit als onjuist aangifte doen (69 lid 2 AWR).

• Knippen in jaren• Knippen in middelen

Una Via

Page 42: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Belastingdienst: Boete-fraude coördinator (BFC)

• Selectie overleg

• Contactambtenaar = bestuur van ‘s Rijksbelastingen

• TPO

• FIOD

• OM: Functioneel Parket

AAFD richtlijn:

spelers

Page 43: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Minister van Justitie

College van procureurs-generaal

Parketten19 arrondissementsparketten (= 10 regioparketten)5 ressortparketten (= organisatorisch LRO)

Bureaus en Landelijke Voorzieningen• BVOM, BOOM, CVOM• Landelijk Parket• Functioneel Parket• Rijksrecherche

Het OM als organisatie

Page 44: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Oprichting 1 januari 2003

• Bestrijding van criminaliteit op het gebied van milieu,

economie en fraude.

Milieu sinds 1 oktober 2005

• Uitbreiding milieutaken die tot dat moment waren

ondergebracht bij arrondissementsparketten.

Functioneel parket

Page 45: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Aansturing (zie art 9 Sv):

• Bijzondere Opsporingsdiensten - FIOD

- VROM-IOD

- SIOD

- AID

• Regionale politiekorpsen

• Milieuboa’s van gemeenten, provincies, waterschappen,

rijksinspecties/diensten en particuliere terreinbeheerders

Taken Functioneel Parket

Page 46: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Zwolle

Den Bosch

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

• 250 medewerkers• 50 officieren van justitie• Samenwerken 19 rechtbanken • en 25 politiekorpsen• Vijf locaties

Organisatie functioneel parket

Page 47: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• drempel: nadeel > €10.000 particulieren; €15.000 ondernemers

• Cat I: tot € 125.000

• Cat II: < € 125.000

• I: indien aspecten

• II: opsporing tenzij

• Ontvankelijkheid OM: opzet gericht op nadeel groter dan drempel, te beoordelen door BFC bij ontstaan verdenking.

AAFD Richtlijn

Page 48: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Status verdachte /voorbeeldfunctie

• Recidive

• Verhaal onmogelijk

• Combinatie commune delicten

• medewerking adviseur/deskundige derde

• Evenwichtige rechtshandhaving

• Geen bestuurlijke boete mogelijk

• Waarheidsvinding

• slagvaardigheid

AAFD Aspecten

Page 49: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Belastingdienst en Openbaar Ministerie:

• inzet strafrecht als schaars en duur middel om te worden ingezet, naast in gevallen van flagrante schending van de rechtsorde (de “betekenisvolle zaken”), ter ondersteuning toezicht, stimulering rechtshandhaving en bevordering compliance.

• inzet capaciteit op thema’s, speerpunten, o.a.:

systeemfraude (BTW- en VT fraude); vast goed; witwassen en faillissementsfraude.

Handhavings-arrangement 2011

Page 50: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Zwijgrecht art 6 EVRM:

• Funke: Saunders:

• Geldt niet voor materiaal dat onder dwang van verdachte wordt verkregen, maar die bestaan onafhankelijk van de wil van betrokkene, zoals geschriften, ademlucht; bloed, dna.

• JB vs Zwitserland: kennis van bestaan gegevens bij autoriteiten ook los van wil belanghebbende.

• HR 27-2-2004, LJN: AF5556 (Clickfonds): omstandigheid dat strafvervolging is ingesteld ontheft niet van de verplichting ex 47 AWR.

Nemo tenetur / sfeerovergang

Page 51: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• aangifte centraal:-art 69 lid 1 AWR: opzettelijk niet doen: 4 jr-art 69 lid 2: onjuist doen: 6 jr

VH-feiten!

aangifteplicht ex 6 AWR

Aangifte en straf-rechtelijke

vervolging

Page 52: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Verschil 68-69 AWR: opzettelijk

• Opzetgradaties

• Voorwaardelijk opzet vs culpa: willens en wetens=aanvaarding van gevolg

• Pleitbaar standpunt

• Strekkingsvereiste: geobjectiveerd; nadeel niet per sé bij dader

Fiscale delictsbestanddelen

Page 53: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• valsheid in geschrifte, 225 Sr

• gebruik maken, 225 lid 2, 69 lid 4 AWR: specialis gaat voor

• maar vervaardigen, 225 lid 1, wel samenloop mogelijk. Opnemen valse facturen in administratie is 225 lid 1!

• witwassen: 420 bis (witwassen)en quater (schuldwitwassen)

• fiscaal delict = gronddelict! HR 7 okt. 2008, LJN BD2774.

• Herkomst verhullen bij voorhanden hebben.

• bewijslastverdeling: het kan niet anders zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is; van de verdachte mag worden verlangd dat hij een (niet hoogst onwaarschijnlijke) verklaring geeft voor de herkomst van het geld (HR 13 juli 2010, LJN BM0787 en BM2741).

Relevante commune delicten

Page 54: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Belang: AAFD Rl; Strafmaat

• Boete: 50-100% fiscaal nadeel• GB € 50=WS 2 uur=GS 1 dag• Trema advies fraudedelicten: bij fraudenadeel > € 125.000 (cat II)

onvoorwaardelijke gevangenisstraf 6 mnd!• Berekening! AH FIOD. Koppeling met tlgl feit

• Geen ontneming, tenzij witwassen 420 bis Sr. Ook besteding zwart geld! vgl Hof Amsterdam 30-08-2011, LJN: BR6247. Vooral van belang bij bestuurders en feitelijk leidinggevenden, bij wie fiscus geen rechtstreeks invorderingsrecht heeft.

Fiscaal nadeel

Page 55: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Bevoegdheid: 76 AWR: bestuur (contactambtenaar),• tenzij dwangmiddelen toegepast: 76 jo 80,2 AWR, dan OvJ; OvJ kan

terugsturen• daad van vervolging; justitiële documentatie, mogelijke openbaarmaking.• Strafbeschikking OM: dubbele bevoegdheid; strafmodaliteit (OM: 180 u WS)• rechtsmiddel: verzet binnen 2 weken, tenzij (schriftelijk en i.o.m. advocaat)

afstand. OvJ kan strafbeschikking nog intrekken of wijzigen(257e lid 8 Sv).

Strafbeschikking

Page 56: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• 4e tranche AWB, art 5.1: bevoegdheid bestuur om adviseurs te beboeten; daarnaast mogelijkheid van (fiscale) strafbeschikking als medepleger.

• Medeplegen 47 Sr: bewuste samenwerking, gezamenlijk uitvoering; eigen opzet

• feitelijk leiding geven. Slavenburgs criterium: ook ondergeschikte zijn gang laten gaan.

• Zie aspecten AAFD Rl: betrokkenheid adviseurs• Straffeloosheid belastingplichtige (schulduitsluiting: mocht afgaan op

deskundige: HR 26-2-2008, NJ 2008, 148; LJN: BC0813: onafhankelijk, onpartijdig; specifiek deskundig) , toch bestraffing adviseur mogelijk (doen plegen, HR 11 september 1990, NJ 1991, 276.) HR lijkt ook kwaliteitsvereiste voor 69 AWR delicten wat los te laten (HR 12 juli 2011, LJN BQ3673

• Afgeleid verschoningsrecht? vgl Rb Amsterdam (kort geding) 6 oktober 2011, LJN BT6955

• Rol openheid bij minder pleitbaar standpunt

Positie adviseurs

Page 57: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• BTW carroussel:

UK Ned BRD EspNed 2

Btw belast

Btw vrij

ploffer Btw-aftrek

Samenwerkende belastingdienstenin EU: VIES-systeem

Doorlooptijd maanden geschat nadeel in gehele EU

> € 100 miljard

Btw vrij

Speerpunt, voorbeeld

Page 58: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

• Hof van Justitie in de arresten van 6 juli 2006 inzake Kittel (C-439/04) en Recolta (C-440/04): een ondernemer die wist of had behoren te weten dat er elders in de keten BTW-fraude plaatsvindt, is deelnemer aan deze fraude en daarmee medeplichtig.

• Gerechtshof Den Bosch 18 april 2006, LJN AW 3526: verdachte en zijn mededaders hebben zich bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zogenaamde nultarief en aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties. Verdachte en daarmee ook zijn bedrijven hebben weet gehad van de fraude en konden derhalve geen beroep doen op het nultarief. Derhalve is sprake van het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte omzetbelasting.

• Hof van Justitie 7 december 2010, nr C-285/09: Geen nultarief indien opzettelijk wordt geleverd aan een ander dan de op de factuur vermelde afnemer

• vgl Hof Leeuwarden, 5 oktober 2011, LJN: BT6894 : deelname aan criminele organisatie van BTW carroussel, ondanks dat BTW fraude niet ten koste van Nederlandse schatkist ging: in appel straf GS 27 maanden ondanks dat het hier enkel betrof de Nederlandse faciliteerder van (omvangrijk) misbruik elders in Europa!

Medeplegen van btw Carroussel fraude

Page 59: De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom Bij het slotseminar van de

Giovanni Giolitti (Italiaans premier tussen 1892 en 1921):

“De wet is wat we toepassen op onze vijanden; voor onze vrienden interpreteren we haar”.

Henry Morgenthau Jr, secretary of Treasury onder pres. Roosevelt, 1934-1945:

“if taxes were the price of civilized society, then too many citizens want the civilization at a discount."

Dank voor Uw aandacht.

Enige stichtelijke citaten: