DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

of 18 /18
Event: DDMA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing Thema: Wetsvoorstel nieuwe telecomwet Spreker: Patrick Jordens - Telecommerce Datum: 12 maart 2008, VNO NCW - Den Haag www.ddma.nl

Embed Size (px)

description

Patrick Jordens, DDMA bestuurslid Telecommerce, informeerde DDMA leden tijdens een Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing op 12 maart over de implicaties van de nieuwe Telecommunicatiewet. Naast de komst van een wettelijk verplicht bel-me-niet register en de verplichting te wijzen op het register en daaraan te ontdubbelen bij koud bellen, zijn middels amendementen nog een aantal strikte regels voor telemarketing in de nieuwe wet opgenomen.

Transcript of DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Page 1: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Event: DDMA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing

Thema: Wetsvoorstel nieuwe telecomwet

Spreker: Patrick Jordens - Telecommerce

Datum: 12 maart 2008, VNO NCW - Den Haag

www.ddma.nl

Page 2: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing- Wetsvoorstel Nieuwe Telecomwet -

12 maart 2008

Page 3: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Agenda

1. Inleiding

2. Voorstel wijzigingen in de telecomwet

3. Ingediende Amendementen & Moties

4. DDMA en de overheid

5. Behandeling ingediende vragen

6. Vragenronde

Page 4: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

De Telecomwet (huidig)

In de Telecommunicatiewet artikel 11.7 lid 4 wordt

ondermeer bepaald dat “de consument de

mogelijkheid moet worden geboden om bij elke

overgebrachte communicatie verzet te kunnen

aantekenen tegen verder gebruik van zijn of haar

elektronische gegevens”.

Page 5: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

De chronologie

28-02-2006 Eerste kennisgeving OPTA m.b.t. RVV

15-03-2006 Hoorzitting OPTA

16-05-2006 Schriftelijke weergave standpunt OPTA interpretatie RVV

03-07-2006 Weergave standpunt sector & samenstelling Richtlijn Telemarketing

29-08-2006 Schriftelijke reactie OPTA op standpunt sector en RTM

06-03-2007 Eerste evaluaties sector toepassing Actief RVV

28-03-2007 Persoonlijke mededeling sector aan OPTA over praktijktoepassing

21-01-2008 Stemming Tweede Kamer Wetsvoorstel en amendementen

21-02-2008 Start besprekingen branche met EZ en OPTA mbt lagere regelgeving

Page 6: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Wetsvoorstel Telecomwet

– Er komt een wettelijk bel-me-niet-register

– Ontdubbeling met het register is verplicht wanneer er sprake is van

ongevraagde telefonische communicatie

– In het geval van koude gesprekken dient altijd ontdubbeld te worden

– In zowel koude als warme gesprekken dient het Recht van Verzet te worden

geboden

– Het RVV dient niet meer te worden geboden op adverteerder niveau, maar

op bel-me-niet niveau

– De inschrijving in het register dient direct aan de telefoon te kunnen

worden gedaan. Laagdrempelig en kosteloos.

Page 7: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Amendement 10

Nr 10: Amendement dat pleit voor het laten vallen van de

zinsnede ‘gevestigd in Nederland’ omdat deze een

uitzonderingssituatie voor buitenlandse bedrijven met een

vestiging elders uitlokt. (Aptroot, VVD)

Aangenomen

Page 8: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Amendement 11

Nr 11: Amendement dat pleit voor het laten vallen van de

plicht actief het recht van verzet aan te bieden in elk

telemarketinggesprek (Aptroot, VVD)

Verworpen

Page 9: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Amendement 12

Nr 12: Amendement dat stelt dat een call center een

consument moet inschrijven bij het bel-me-niet register als

deze aangeeft helemaal niet meer gebeld te willen worden

(Gerkens, SP)

Aangenomen

Page 10: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Amendement 13

Nr 13: Amendement om de incubatietijd (tijd die het duurt voor

een blokkade volledig door de branche geïmplementeerd is) op

maximaal 24 uur te stellen (Gerkens, SP)

Verworpen

Page 11: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Amendement 14

Nr 14: Amendement voor onbeperkte duur van de inschrijving

in het bel-me-niet register (Gerkens, SP)

Aangenomen

Page 12: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Amendement 15

Nr 15: Amendement over een termijn voor het aanbieden van

exact hetzelfde product; d.w.z. warm bellen (Gerkens, SP)

Verworpen

Page 13: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Motie 16

Nr 16: Motie over de mogelijkheid tot directe inschrijving in het

bel-me-niet register bij het afsluiten van een

telefoonabonnement (Van Velzen en Gesthuizen, SP)

Aangenomen

Page 14: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Motie 17

Nr 17: Motie ervoor te zorgen dat alle abonnees die bij het huidige register, beheerd door infofilter, staan ingeschreven, automatisch ingeschreven worden in het op te richten bel-me-niet-register (Van Velzen en Gesthuizen, SP)

Aangenomen

Page 15: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

DDMA & de overheid

DDMA voert gesprekken met Economische Zaken en de OPTA met

betrekking tot de invulling van de lagere regelgeving. Inzet van

deze gesprekken:

– Infofilter = Bel-me-niet-register

– Lagere regelgeving samen invullen met EZ en OPTA

– Aan de praktijk getoetste uitwerkingen

– Kosten voor de branche in de hand houden

Page 16: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Ingediende vragen

– Hoe wordt de handhaving georganiseerd?

– Wie zorgt ervoor dat de inschrijvingen in het bel-me-niet register accuraat en

zorgvuldig zijn, als de inschrijvingen van onbeperkte duur zijn.

– Wie betaalt het register?

– Wat gebeurt er met de post, marktonderzoek en overledenenblokkades van

Stichting Infofilter, wordt dit ook door de overheid opgepakt?

– Wanneer treedt de gewijzigde telecommunicatiewet in werking?

– Moet ik ook bij mijn eigen klantbestanden het register actief aanbieden?

– Dient het inschrijven van een consument in het register echt gedaan te worden

door agents?

– Wat zijn de technische implicaties voor mijn call center als een consument direct

moet kunnen worden ingeschreven in het bel-me-niet register?

– Bij opt-in hoeft het register niet te worden geraadpleegd. Wanneer is een adres

nou precies opt-in?

Page 17: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

En….

Zijn er verder nog vragen?

Page 18: DDMA / Patrick Jordens: Telemarketing

Voor meer informatie over Telecommerce, Wetgeving of de DDMA

in het algemeen kunt u contact met ons opnemen:

Patrick Jordens (Bestuurslid Telecommerce)

T: 06-15058797

W: www.ddma.nl

Weblog: www.telemarketingblog.blogspot.com