Crisisbeheersing en besluitvorming; common pictures

download Crisisbeheersing en besluitvorming; common pictures

of 15

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  422
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentaite GIS Conferentie 2011 (Rotterdam) Esri Nederland

Transcript of Crisisbeheersing en besluitvorming; common pictures

 • 1. Crisisbeheersing enbesluitvorming; commonpictures? Maarten van der Vlist Rijkswaterstaat25 september 2011

2. SDG (met Prorail, KNMI & SVC) WD RijkswaterstaatDID2VCNL 25 september 2011 3. Waterproef (TMO): Rijkswaterstaat (RWS), 2008 Rijkswaterstaat3 25 september 2011 4. Informatiedelen: maar hoe en waartoe?In het modelconvenant met VeiligheidsRegios en Waterschappen is afgesproken dat we streven naar werken volgens de netcentrische werkwijze. Netcentrisch werken is dus ook iets van de reguliere organisatie.De cultuur om goed en snel de juiste informatie met elkaar te delenover de regios en netwerken heen en met partners gaat niet alleenop voor crises, maar geldt ook voor de reguliere organisatieRijkswaterstaat4 25 september 2011 5. Positie Rijkswaterstaat; infoleverancier en ondersteuneroperatie RWS: alledaags incidentmanagement op de weg, vaarweg en water(GRIP 0,1); reguliere taak, reguliere afstemming met hulpdiensten Bij opschaling: RWS geeft informatie en ondersteunt hulpdiensten(vgl crash Turkish Airlines) Common operational picture in verkeerscentrales en centrales VHRen KLPD. So far so good. Rijkswaterstaat5 25 september 2011 6. RWS als ondersteunende organisatie .DG RWS DCC operationeleWaterschapRWS-VHR: cop orgRijkswaterstaat625 september 2011 7. IM+Vereist betere communicatie Meldkamer Weginspecteur politie RWS InformerenIncidentAansturen Aansturen Informeren Politie- surveillanceVerkeerscentrale Rijkswaterstaat 7 25 september 2011 8. RWS als integrale beleidsadviseur in geval vanoverstromingsdreiging GRIP 4: Directeur Generaal RWS portefeuillehouder crisisbeheersing:integraal beleidsadviseur Minister Integrale advisering aan Minister omtrent overstroming (time toinundate) en weersomstandigheden gecombineerd metcapaciteiten vervoer cruciaal voor effectieve evacuatiebeslissing Rijkswaterstaat825 september 2011 9. RWS als integraal beleidsadviseur tbv csp .M I&m CSP M BizaDG RWS operationeleRWS-Waterschap orgVHRRijkswaterstaat9 25 september 2011 10. Info positie DG RWS In geval van incidenten die door VHR worden afgehandeld betreft deinformatiestroom naar DG informatie over de situatie met als doelDG en zo nodig M I&M te informeren. In geval van overstromingsdreiging GRIP 3 en 4; zal de DG RWS deM I&M integraal moeten adviseren over toestand enhandelingsperspectieven: een common strategic desicion picture isdan noodzakelijk. Snelle en compacte advisering zeer noodzakelijk Rijkswaterstaat1025 september 2011 11. Common strategic desicion pictureBeslissing over alternatieven mbt Horizontaal evacueren over modaliteiten, waarheen? Verticaal evacueren etc Mitigerende maatregelen dijkdoorbraak, dichten bres Inzet leger etcbasis informatie nodig over Verloop overstroming, inclusief stroomsnelheid en diepte Weersverwachting KNMI, windsnelheid etc Capaciteit en beschikbaarheid (hoofd-) wegen, spoor irt overstroming en weersverwachting Aantallen te evacueren personen etc. Locatie ziekenhuizen, gevangenissen etc Informatie over beschikbaarheid electriciteit ivm spoor, bediening centrales etcRijkswaterstaat1125 september 2011 12. Kaartbeeld Waterdienst en ScheepvaartverkeerscentrumWoensdag - 8:35Gedeelde gegevens:Time to inundationLocatie schepenBevolkingscentraRijkswaterstaat1225 september 2011 13. Systeem vereisten cop en csdp 1. informatie delen- ondersteuning van meerdere gebruikers, die tegelijkertijd info toevoegen,selecteren en doorzetten door informatiecordinator etc. (netcentrisch werken)- informatie overnemen uit leverende systemen- informatie actief en passief delen, intern en extern- informatie is gevalideerd en beveiligd- informatie = tekst, tabellen en geo- informatie is te lezen vanuit allerlei hulpmiddelen 2. randvoorwaardelijk voor het systeem - systeem functioneert bij andere gebruikers - systeem sluit dicht aan op dagelijkse operationele werk - logboek functie - geautoriseerd gebruikRijkswaterstaat13 25 september 2011 14. Bovenal snelheid en compacte informatie Traditionele sitraps bevatten te veel niet snel opneembareinformatie; waaraan steeds nieuwe informatie wordt toegevoegd. Kaartbeelden met toelichting kunnen in korte tijd wordenovergeseind en zijn toegankelijker. Technieken om snel beeld te krijgen van feitelijk capaciteit enfeitelijk gedrag op de weg, maar ook op spoor, stations etc isnoodzakelijk In de warme fase dient die informatie snel en toegankelijkbeschikbaar te komen. Rijkswaterstaat1425 september 2011 15. Verder lezen?De inrichting van crisisbeheersing; de relatie tussen besluitvorming en informatievoorziening Henk J. Scholten en Maarten J. van der VlistResearch Memorandum 2011-11VU AmsterdamRijkswaterstaat15 25 september 2011