Cloud Computing besluitvorming & implementatie

of 16 /16
besluitvorming & implementatie Willem-Jan van Elk WP “implementatie van cloud computing”

Embed Size (px)

description

Presentatie tijdens SURFnet/Kennisnet Cloud seminar door Willem-Jan van Elk

Transcript of Cloud Computing besluitvorming & implementatie

Page 1: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

besluitvorming & implementatie

Willem-Jan van ElkWP “implementatie van cloud

computing”

Page 2: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

een SLA …

• Deze sessie geeft u inzicht in belangrijke aandachtspunten bij het beslissen over en het implementeren van cloud diensten in het onderwijs.

U krijgt inzicht in best practices en ervaringen van instellingen die al langer met cloud services werken.

• Daarnaast kunt u in deze interactieve sessie aangeven welke onderwerpen voor uw praktijksituatie van belang zijn.

Daarmee kunt u invloed uitoefenen op de activiteiten van SURFnet/Kennisnet om instellingen bij besluitvorming en implementatie te ondersteunen.

Page 3: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

stappenplan besluitvorming & implementatie

• formuleer visie/lange termijn

• bepaal migratiestap

• doe impactanalyse, maak businesscase

• maak projectplan

• voer projectplan uit

• evalueer

Page 4: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

visie en lange termijn perspectief

• integrale, samenhangende visie– informatievoorziening in context

• voor 3 tot 5 jaar– sluit aan bij planningscyclus, jaarlijks actualiseren

• redeneer vanuit het onderwijs– ict is middel leermaterialen en vaardigheden

• leg vast in informatiebeleidsplan– richtinggevende uitspraken

Page 5: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

bepaal migratiestap (1)

• maak een blauwdruk of ‘vlekkenplan’– realiteit: mix van diensten/producten– daarom: overzicht van processen/info/functies – zicht op overlap/gaten, koppeling/integratie

Page 6: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

Toelaten, inschrijven,registreren

Plannen & beheren

leerpaden

Ontwikkelen & arrangeren leermiddelen

Beheer, planning, logistiek

Doceren, begeleiden

,leren,

toetsen

Ondersteunende processen (HR, Financiën, etc.)

Ext. communiceren, rapporteren, verantwoorden

Onder-zoeken (WO)

voorbeeld: vlekkenplan processen

LIS ELO

LVS

Page 7: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

bepaal migratiestap (2)

• maak een blauwdruk of ‘vlekkenplan’– realiteit: mix van diensten/producten– daarom: overzicht processen/info/functies – zicht op overlap/gaten, koppeling/integratie

• maak een roadmap– haalbaar, first things first, 80-20– kies natuurlijke momenten– óók techniek, méér dan techniek– verschillende doelgroepen– volg aanbod, standaards, wetgeving

redeneer vanuit het onderwijs !

Page 8: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

impact en business case

• overweeg alternatieven– ontwikkel verschillende alternatieven– vergelijk alternatieven met huidige situatie

• maak integrale afweging– alle voor beslissing relevante aspecten– financiële kosten & baten TCO– risico’s, aandachtspunten

• kijk op hoofdlijn naar– dienstverlening, interne organisatie, security, privacy,

identity mgmt, …

Page 9: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

businesscase

besluit nemen

voordelen: kwalitatief

voordelen: kwantitatief

voordelen: financieel (opbrengsten)

nadelen: kwalitatief

nadelen: kwantitatief

nadelen: financieel(kosten)

risico’s

Page 10: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

maak projectplan (1)

• werk projectmatig– doordacht, op basis van projectplan– resultaatgericht!

• projectplan– resultaten (wat wel?), afbakening (wat niet?!)– aanpak, fasering, activiteiten en planning – organisatie: opdrachtgever (!), projectleiding, projectteam– beheersing: risico’s, kwaliteit, communicatie, budget

• betrek het onderwijs bij planning en uitvoering!

Page 11: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

maak projectplan (2)

• techniek ketenbenadering: user t/m provider

• organisatie opleiding en ondersteuning

• dataportabiliteit open standaarden, interoperabiliteit

• juridisch kader privacy, eigendom & toegang data

• security specifieke risico’s, nuchter bekijken

• continuity backup, exit-strategie

• contracteren beoordeling/selectie, afspraken/SLA

• beheer van technisch naar functioneel

Page 12: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

voer projectplan uit

• resultaatgericht …,

• … en omgevingsbewust

evalueer

• wat hebben we geleerd?

Page 13: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

samenvatting

visie roadmap

Toelaten, inschrijven,registreren

Plannen & beheren

leerpaden

Ontwikkelen & arrangeren leermiddelen

Beheer, planning, logistiek

Doceren, begeleiden,

leren, toetsen

Ondersteunende processen (HR, Financiën, etc.)

Ext. communiceren, rapporteren, verantwoorden

Onder-zoeken (WO)

vlekkenplan

business case projectplan uitvoering

Page 14: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

uw deel van de SLA…

uw vragen, uw kansen

Welke onderwerpen rond cloud computing zijn voor uw praktijksituatie van belang?

Welke (generieke) activiteiten zou SURFnet/Kennisnet moeten ontplooien om instellingen bij besluitvorming en implementatie te ondersteunen.

Page 15: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

bronnen

• publicatie CC in het Onderwijs

• case beschrijvingen– OMO

– Spinoza Lyceum

– Aventus

– Leeuwenborgh

– Hogeschool Leiden

• rapporten en artikelen– besluitvormig

– implementatie

– beveiliging

– privacy

– dataportabiliteit

Page 16: Cloud Computing besluitvorming & implementatie

besluitvorming & implementatie

Willem-Jan van ElkHGRV adviseurs en managers

06 22 51 47 45, [email protected]