Basispresentatie risico en crisisbeheersing, 2011

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  832
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Basispresentatie risico en crisisbeheersing, 2011

 • 1. RISICO- EN CRISISBEHEERSING IN DE VEILIGHEIDSREGIO - wie doet wat voor wie? - Illustraties uitConcept Startarchitectuur Risico en Crisisbeheersing in de Veiligheidsregio , H. van Hijum, 2010 Film Freek de Jonge, youtube

2. De veiligheidsregio - het netwerk - VEILIGHEIDSREGIOS 3. De veiligheidsregio - (context) werkwijze - 4.

 • Regionaal Risicoprofiel:
  • Overzicht risicovolle situaties:
   • Maatschappelijke themas (7)
    • Crisistypen (25)
     • Incidenttypen

Wat bedreigt de regioen hoe erg is dat? 5. Waarschijnlijkheid / Impact - Nationale Risicobeoordeling - 6.

 • Regionaal Beleidsplan
  • Beschrijving beoogde operationele prestaties:
   • Capaciteit in ruime zin
   • Capaciteit in enge zin

Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig? 7.

 • In ruime zin:
  • Het vermogen om bepaalde prestaties te behalen binnen een bepaalde omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een bepaalde periode
 • In enge zin:
  • Resources; de bereikbaarheid en beschikbaarheid van o.a. personele en facilitaire voorzieningen

Capaciteit? 8.

 • Regionaal Crisisplan
  • Beschrijving organisatie + TBV
   • Rampenbestrijding Crisisbeheersing

Wie doet dan wat en wie informeert wie? 9. Organisatie + TBV - rampenbestrijding / crisisbeheersing - 10. Regionaal Crisisplan 1: Functiegericht deel 11.

 • Regionaal Beleidsteam (RBT)
 • Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)
 • Regionaal Operationeel Team (ROT)
 • (Cordinerend) Commando Plaats Incident (CoPI)
 • Team(s) Bevolkingszorg (TBZ)
 • Meldkamer (MK)

Organieke Structuur - wettelijk kader hoofdstructuur - 12.

 • RBT
  • Voorzitter Regionaal Beleidsteam
  • Burgemeesters betrokken gemeenten
  • Hoofdofficier van Justitie
  • Voorzitter direct betrokken Waterschap
  • Regionaal Operationeel Leider
  • Overige functionarissen
 • GBT
  • Leidinggevende Brandweer
  • Leidinggevende GHOR
  • Leidinggevende Politie
  • Leidinggevende Bevolkingszorg

Functiestructuur RBT/GBT - wettelijk kader hoofdstructuur - 13.

 • Regionaal Operationeel Leider
 • Sectie Brandweerzorg
 • Sectie GHOR
 • Sectie Politie
 • Sectie Bevolkingszorg
 • Sectie Informatiemanagement
 • Voorlichtingsfunctionaris ROT

Functiestructuur ROT - wettelijk kader hoofdstructuur - 14.

 • Leider Commando Plaats Incident
 • Officier van Dienst Brandweer (OvDB)
 • Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)
 • Officier van Dienst Politie/KMAR (OvDP/OvDKMAR)
 • Informatiemanager CoPI
 • Voorlichtingsfunctionaris CoPI

Functiestructuur CoPI - wettelijk kader hoofdstructuur - 15.

 • TBZ
  • En functionaris voor leiding TBZ
  • En functionaris voor informatiemanagement
  • En functionaris voor cordinatie voorlichting
 • MK
  • Calamiteitencordinator
   • Stuurt meldkamer aan bij grootschalige alarmering

Functiestructuur TBZ en MK - wettelijk kader hoofdstructuur - 16.

 • Voldoen aan wet voorbereid zijn op rampen/crises
  • Kader wetgever niet gebaseerd op integraal ontwerp
   • Focus wetgever is functiegericht!
 • Integraal (proces- n functiegericht) ontwerp kan leiden tot aanpassingen in de door de wetgever beschreven hoofdstructuur
  • Aanpassingen in organieke structuur
  • Aanpassingen in functiestructuur
  • Aanpassingen in personele structuur

Conclusie - wettelijk kader hoofdstructuur - 17. Regionaal Crisisplan 2: Procesgericht deel 18. Ordenen bedrijfsprocessen 19. Processchema Besturen - inventariseren relevante informatieproducten - 20. Processchema Voorbereiden - inventariseren relevante informatieproducten - 21. Processchema Uitvoeren - inventariseren relevante informatieproducten - 22. Processchema Ondersteunen - inventariseren relevante informatieproducten - 23.

 • Productbeschrijving:
  • Unieke naam van het informatieproduct
  • Doel van het informatieproduct
  • Minimale inhoud van het informatieproduct
 • Bestek van het informatieproduct:
  • Actoren (procesrollen; wie informeert wie?)
   • Wie maakt/maken hetProcesrol: producent(en). Denk aan Freek!
   • Wie keurt het goed? Procesrol: goedkeurder
   • Wie controleert het? Procesrol: controleur
   • Wie neemt/nemen het af? Procesrol: afnemer(s)
   • Wie archiveert het? Procesrol: archiveerder
  • Hulpmiddelen
  • Kwaliteitseisen
   • (Wettelijke) Vereisten
   • Proces- en productnormen

Informatieproducten! (beschrijven met en voor hetveld ) 24.

 • Checklists op actorniveau
  • Actoren bij het besturen c.q. richten van het werk
  • Actoren bij het voorbereiden c.q. inrichten van:
   • Uitvoerend werk rampenbestrijding en crisisbeheersing
   • Ondersteunend werk rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Procesgericht deel RCP van invloed op deel 1 RCP!
  • Wijzigingen in functiegericht deel (zeer) voorstelbaar

Beoogd resultaat 25. Verbeteren? - kwaliteitsmanagementsysteem - HET NIET BEHALEN VAN DE BEOOGDE PRESTATIES KOMT - VOLGENS ONDERZOEKERS - OMDAT U WET- EN REGELGEVING NIET VOLGT EN NIET VOLDOENDE SAMENWERKT 26. Processchema Verbeteren - inventariseren relevante informatieproducten - 27. Dank voor uw aandacht Herman van Hijum Programmamanager CrisismanagementE: [email_address] G: (06) 103 995 94