Criminaliteit en problematisch drugsgebruik bij jongeren ... · PDF fileMeervoudige...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Criminaliteit en problematisch drugsgebruik bij jongeren ... · PDF fileMeervoudige...

Criminaliteit en problematisch drugsgebruik bij jongeren met een LVB

28 januari 2016

Dr. H.L. (Hendrien) KaalLector LVB en jeugdcriminaliteitHogeschool Leiden / William Schrikker Groep

Programma Wat is LVB? Relaties

LVB criminaliteit LVB middelengebruik

Herkennen van problematiek LVB middelengebruik

Omgaan met

1

2

3

4

LVB

Crimina-liteit

Middelen-gebruik

12

2

3

34

?

?

Wat is LVB?

AAIDD Beperking in Cognitief Functioneren (IQ

70-75) Beperking in Adaptief gedrag

(Conceptuele, Sociale, en Praktische vaardigheden)

(AAIDD, Schalock et al., 2010)

VOBC-LVG, Ministerie VWS: IQ < 70 IQ tussen 70 en 85, mits ook problemen

in Sociaal Adaptief Functioneren

(audio fragment 2: de straatdokter over LVB)

1 ?

Model LVG-problematiek van LKC-LVG (Vermeulen et al., 2007)

LVG-specifieke kenmerken:

en bijkomende kenmerken /problematiek:

komen tot uiting in:

INTELLIGENTIEIQ 50 - 85

LEERPROBLEMEN

ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN

BEPERKTSOCIAALAANPASSINGS-VERMOGEN (SAV)

PSYCHIATRISCHESTOORNISMEDISCH-ORGANISCHEPROBLEMENPROBLEMEN INGEZIN ENSOCIALE CONTEXT

en leiden tot:CHRONICITEIT / LANGDURIGE BEHOEFTE AAN

ONDERSTEUNING

1 ?

In de praktijk

Grote diversiteit in problematiek!!! Taal- en begripszwakte, ook rekenen, geld Denken situatiegebonden, concreet, hier & nu Laag probleemoplossend vermogen Behoefte aan structuur, herhaling Beperkte aandachtsspanne, impulsiviteit Verhullen, streetwise Behoefte erbij te horen Goedgelovigheid, naviteit Problemen wb praktische vaardigheden

1 ?

RangeHoogste uitkomst

WAIS GIT KAIT

WAIS-GIT -23 tot +19 36x 13x -

WAIS-KAIT -14 tot +25 43x - 6x

GIT-KAIT -30 tot +30 - 36x 13x

Van Toorn & Bon (2010): 49 mannen met vermoeden van LVB met 3 intelligentie testen getest

1 ?

Misschien beter: kijken naar hulpbehoefte

Relatie tussen ondersteuningsbehoefte en intelligentie(Buntinx , Maes, Claes & Curfs, 2010)

Nadruk niet op wat ze niet kunnen maar nadruk op wat familie, vrienden, reguliere en specialistische professionals moeten doen om een zo gentegreerd mogelijk leven mogelijk te maken

1 ?

9

Lewis Madison Terman (1911)

There is no investigator who denies the fearful role of mental deficiency in the

production of vice, crime and delinquencynot all criminals are feeble minded but all feeble minded are at least

potential criminals.

2

Gemiddeld IQ populatie

Gemiddeld IQ delinquente populatie

Gemiddeld IQ populatie zwaardere delinquenten

2

SES

Bindingen

Strain

Zelf-controle

Verkeerde vrienden

Gebrekkige rationaliteit

IQ Criminaliteit?Beschermende

omgeving

Mindere vaardigheden

NB:meeste

onderzoek IQ>85!

RELATIE

LINEAIR

2

Algemene criminogene risico factoren (Andrews & Bonta, 2010)

Antisociaal gedrag in verleden Antisociaal persoonlijkheidspatroon Antisociale cognities Antisociale contacten Family/huwelijksomstandigheden School/werk Vrije tijd/recreatie Middelen misbruik

2

Even terug: de problematiek Taal- en begripszwakte, ook rekenen, geld Denken situatiegebonden, concreet, hier & nu Laag probleemoplossend vermogen Behoefte aan structuur, herhaling Beperkte aandachtsspanne, impulsiviteit Verhullen, streetwise Behoefte erbij te horen Goedgelovigheid, naviteit Problemen wb praktische vaardigheden

2

overvraging

IQ Middelengebruik?Aansluiting

Keuzevrijheid

Zelfmedicatie/stressreductie

Impuls

Korte termijn denken

Beperkt probleeminzicht

:Het is verbazingwekkend hoe weinig delicten [mensen met een verstandelijke beperking] plegen gezien de aard en kenmerken van hun individuele en sociale omstandigheden.

Prof. Tony Holland, 2004

2

Geen betrouwbare gegevens over reguliere detentie of andere plekken in strafrechtsketen

LVB

IQ

2% LVB met middelengebruik

18

prob midd prob midd

?

Begeleiding LVB-zorg Bijkomende problematiekzonder LVB-zorg

0

10

20

30

40

50

Drank Drugs

PIJ-jongeren

85

Top 600: cijfers

Top-600 criminelen vaak zwakbegaafdVeertig procent van de Top 600 van gewelddadige criminele jongeren die het Amsterdamse stadsbestuur van straat wil halen, is zwakbegaafd. Zij zullen door hun complexe problemen nooit normaal functioneren zelfs als ze dat zouden willen. Dat is het beeld na het eerste halfjaar van het project, waarvoor de gemeente, politie, justitie, GGD en dertig andere instanties twee jaar hebben uitgetrokken.

Bijna helft criminele jeugd zwakbegaafd

TUIGTOREN VOOR ZWARE JONGENSOnderzoek heeft uitgewezen dat van deze doelgroep, in de leeftijd 17 tot 27 jaar, zo n zestig procent licht verstandelijk gehandicapt is.

2

Herkenning van LVB!

Diagnose is tijdrovend!

Professional judgement leidt vaak tot onderschatting problematiek!

Richtlijnen De Borg: niet objectief!

Buitenlandse screeners (HASI, LIPS, LDSQ) = IQ

Hendrien Kaal Hogeschool Leiden

Henk Nijman - Altrecht

Xavier Moonen UvA

Doel: Eenvoudige, voldoende accurate inschatting van LVB, geschikt voor gesloten setting, 10-15 minuten.

Welke subsetgeeft beste voorspelling

van IQ < 85?

Grote batterij met

verschillende items

300+ respondenten: LVB en niet-

LVB

3

14 items:

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

LVB normaalbegaafd Test-hertest

% correct % hetzelfde

SCIL 14-17 afgelopen najaar uitgekomen!

3

De SCIL is uitdrukkelijk bedoeld om snel te kunnen screenen Het instrument geeft een betrouwbare en valide indicatie, waarbij de zekerheid dat

er sprake is van een LVB toeneemt naarmate de totaalscore op de SCIL lager is. De SCIL is echter geen instrument waarmee een LVB met zekerheid kan worden

vastgesteld.

Aanvullend diagnostisch onderzoek dient te worden gedaan om meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen

De te testen persoon moet de Nederlandse taal voldoende beheersen Afname hoeft niet door testpsychologen, maar vergt wel

voorbereiding Afname alleen bij twijfelgevallen? Liever niet!

NB.

3

Inzicht in middelengebruik van mensen met LVB:

De SumID-Q brengt in kaart wat de clint aan psychoactieve stoffen kent, wat hij/zij er van weet, vindt, wat er in zijn/haar omgeving wordt gebruikt, wat hij/zij eventueel gebruikt, wat de gevolgen van gebruik zijn, wat de motivatie tot veranderen is.

3

VanDerNagel, J., Kiewik, M., Van Dijk, M., De Jong, C., Didden, R. (2011) Deventer: Tactus

Responsiviteitsbeginsel = Een van de voorwaarden voor een

effectieve aanpak van crimineel gedrag

Vereist dat de stijl en modus van de dienst-verlening wordt aangepast aan de context en de relevan-te kenmerken van de individuele clint

Men kan er voor kiezen om kenmerken in kaart te brengen die weliswaar geen voorspellers zijn van crimineel gedrag, maar die wel relevant zijn voor de dienstverlening

4

Richtlijn Effectieve Interventies LVB(Landelijk Kenniscentrum LVG, 2011)

Uitgebreidere diagnostiek Afstemmen van de communicatie Concreet maken van de oefenstof Voorstructureren en vereenvoudigen Netwerk en generalisatie Veilige en positieve leeromgeving

Niet alleen wat werkt maar ook wie werkt

4

25

A professionals guide to succes

Moeite met prioriteren Trager Kleiner werkgeheugen Moeite met verbale input Inhibitieproblemen Negatieve interpretatie

sociale informatie Overschatten

mogelijkheden Negatief zelfbeeld Moeite met zelfregulering Moeite met generalisatie

Maak samen keuzes Neem meer tijd Doe minder Laat meer zien Hele kleine stappen Leg uit, bespreek, geef

aanwijzingen Vraag om het te laten

zien Beloon en stimuleer Begrens Oefen heel veel en betrek

het sociale netwerk

4

(met dank aan Xavier Moonen)

What works? Ook who works!!

4

Bevindingen: Zowel LVB als middelenprobleem wordt vaak niet herkend

=>overvragen met het voeren van gesprekken op inzicht + onvoldoende inzet op aanpak middelenprobleem.

De doelgroep is zeer complexMeervoudige problematiek op meerdere domeinen => Zo lastig, soms lijkt het of niemand zich probleemhouder voelt

Begeleidingsaanpak moet worden toegespitstOa meer aandacht voor motiveren voor hulp, passend bij niveau

Samenwerking in de keten is nodigo.a. Methodische leerbijeenkomsten op casusniveau met verschillende organisaties waren een succes. Maar zorgaanbod voor de doelgroep vaak niet toereikend

Echt een hele lange adem(Kea & Van der Lee, 2015)

Een lange adem is cht nodig bij de LVB doelgroep. Dat is een echte eye opener. Ik probeer nu veel meer aan te sluiten, qua niveau en uitleg. De jongere bepaalt het tempo, en ik heb minder hoge verwachtingen. Ook kan ik beter uitleggen aan ketenpartners dat het tempo lager ligt, ik kan beter onderbouwen wat ik aan het doen ben.

Het achterhalen van de functie van gebruik is eigenlijk het allerbelangrijkst. Daar ligt de basis, anders ben je alleen symptomen aan het bestrijden. Ik kwam er achter dat dit vaak anders lag dan ik