Coachend Communiceren - Charlotte Vanpoucke schakelen. Coachend communiceren balanceert steeds...

download Coachend Communiceren - Charlotte Vanpoucke schakelen. Coachend communiceren balanceert steeds tussen

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Coachend Communiceren - Charlotte Vanpoucke schakelen. Coachend communiceren balanceert steeds...

 • Coachend Communiceren

   Na elke les komen de powerpoints op BB.

   Interessante literatuur: Joe Navarro.

   Huiswerk voor 23 januari: 2de deel van de cursus lezen en vraag mailen.

 • 1. EVALUATIE

  De evaluatie bestaat uit 3 deeltaken, gebruik hiervoor het sjabloon ‘evaluatieopdracht’. Het

  geheel mag max. 17 bladzijden omvatten. De deadline is 17 mei, in te dienen via Blackboard.

  Vorm Evaluatiecriteria

  STUDIETAAK (max. 3 pagina’s).

   Competentiescan maken.

   Stel op basis v.d. competentiescan een plan van aanpak op m.b.t. hoe jij in jouw stage coachende communicatievaardigheden wil inzetten. Je stelt hierbij 3 belangrijke doelen voorop.

  STUDIETAAK (4 punten)

   Volledige en duidelijk doordachte bespreking van de competentiescan.

   Duidelijke formulering van je afgeleide doelen voor dit vak.

  ACTIETAAK 3 casussen (max. 3 pagina’s / casus)

  Bespreek voor elk vooropgesteld doel 1 relevante casus uit je werkcontext. Link deze met de aangeboden leerstof in de cursus (vaardigheden, modellen, vragenlijsten…) Deze linken kunnen situaties betreffen:

   waarbij de aangeboden leerstof een leidraad was voor concrete persoonlijke acties, bv bewust een slechtnieuwsgesprek voeren aan de hand van het aangeboden model hiervoor.

   of waarbij de leerstof inspirerend was om een minder goed gelopen situatie met een leerling of collega te analyseren en suggesties voor verbetering te formuleren, bv een analyse van een gesprek met een leerling naar de pijnpunten ervan en formulering van concrete toekomstige voornemens.

  ACTIETAAK (12 punten)

   Duidelijkheid en relevantie van de link die is gelegd tussen de casus uit het werkveld en de aangeboden leerstof.

   Professionele diepgang van de casus analyse.

  INTEGRATIETAAK: Integratieverslag (max. 3 pagina’s)

  Het integratieverslag is een slotevaluatie van je traject, waarbij je terugkijkt naar je doelen, bespreekt welke leerweg je hebt gevolgd, de moeilijkheden die je tegenkwam en de competenties waaraan je in de toekomst nog wil werken op vlak van je persoonlijke (coachende) communicatiestijl.

  INTEGRATIETAAK (4 punten)

  Relevantie en duidelijkheid van de slotevaluatie van het traject.

 • 2. COACHEND COMMUNICEREN / 8 COACHENDE VAARIDGHEDEN Bij elke vorm van communicatie moet je rekening houden met 4 invalshoeken:

  1. De inhoud: wat wordt er gezegd? Wat willen we bereiken? Willen we informeren,

  sensibiliseren, doen begrijpen, overtuigen, confronteren, aanleren, …

  2. De relatie: hoe wordt het gezegd? Hoe is de interactie? Is er sprake van een

  machts(on)evenwicht?

  3. Het referentiekader: de belangen die ze nastreven. Wat is het referentiekader waaruit je

  gesprekspartner maar ook jij vertrekt?

  4. Feedback: verbale en non-verbale signalen die het gesprek mee sturen.

  Bij een coachende vorm van begeleiding in het proces heel belangrijk. Een coach is niet

  noodzakelijk een expert maar vnl. een begeleider. Het doel is dat je door de coachende

  begeleiding de ander in staat stelt beter te functioneren. Begeleidingsmomenten zijn vaak

  gesprekken waarbij het praten, vragen, vertellen, beleven, invoelen en ordenen van ideeën

  centraal staan. Ook sterk coachend is het maken van observaties en deze dan samen

  bespreken en analyseren.

  Coachende vaardigheid 1: exploreren Exploreren is altijd de eerste stap in het coachen: samen de situatie, mogelijkheden,

  verwachtingen en wensen verkennen. Belangrijk hierbij is dat de coach actief luistert

  (geduldig) zonder in rede te vallen (zo lang de persoon nog een aantal ideeën willen uiten, zal

  hij u geen aandacht geven). Probeer dus eerst goed te begrijpen wat ander precies zegt

  alvorens je eigen mening of gedachte te geven. Doe je dat toch, verontschuldig jezelf dan en

  ga weer in luistermodus. Men spreekt van ‘listen to learn’ (luisteren om er iets van op te

  steken) i.p.v. ‘listen to speak’.

  Tips om goed te luisteren

   LSD model: Luisteren, Samenvatten en eventueel Doorvragen.

   Moedig hen aan hun ideeën volledig te ontvouwen.

   Hou je aandacht bij het gesprek, zorg dat er geen afleiding is (deur toe, gsm op stil, …).

   Als je geen voeling hebt met het probleem, verwoord dit dan in respectvolle termen en

  benoem wat je denkt. Een ander merkt namelijk als je niet echt luistert.

   Luister ook met lichaamstaal of ‘SOFTEN’: Smile, Open posture, (lean) Forward, Touch,

  Eye-contact en Nod in agreement. Doe dit uiteraard zonder te overdrijven.

 • Hoe samenvatten / parafraseren?

  Je kan feitelijk parafraseren: feiten opsommen, of parafraseren op gevoelsniveau door de

  relatie tussen de feiten en de gevoelens die deze teweeg hebben gebracht te leggen.

  Hoe goed doorvragen?

  1. Stel vragen uit belangstelling, vanuit oprechte nieuwsgierigheid.

  2. Stel beschrijvende vragen die beroep doen op het voorstellingsvermogen.

  Bijv. Hoe zou je het willen? Wat zou voor jou een goed contact zijn?

  3. Wissel af tussen open en gesloten vragen.

  4. Vraag naar beleving, laat hen fantaseren over een positief gevoel dat je door veranderd

  gedrag kan bewerkstellingen. Bijv. Hoe zal het zijn als je dat doel bereikt hebt?

  5. Leg het denken steeds terug bij de ander als je zelf iets inbrengt. Bijv. Wat voor mij

  werkt is… zou dat iets voor jou zijn?

  6. Let op je lichaamstaal!

  Coachende vaardigheid 2: waarderen en bekrachtigen Waarderende uitspraken geven energie, maar ze moeten gemeend zijn. Soms is het moeilijk

  om een goede waardering te vinden / geven. Wat je kan proberen:

   Probeer de kwaliteiten achter een valkuil te zien. Bijv. Een leerling die brutaal overkomt,

  is mondig. Een kritische medewerker, is betrokken.

   Ontdek kwaliteiten door de kernkwadranten van Ofman: kernkwaliteit (vaardigheid) –

  valkuil (te veel van de kwaliteit) – uitdaging (positief tegenovergestelde v.d. valkuil) –

  allergie (te veel van de uitdaging). Bijv. netjes – perfectionisme – loslaten – slordig.

  Hoe waardeer je? Enkele principes

   Hou waardering klein en concreet, wees authentiek.

   Leer alert te zijn voor wat goed loopt en koppel veelvuldig terug.

   Ga in op de feitelijkheid. Niet ‘jij bent creatief’ maar ‘ik vind je taak creatief afgewerkt’.

   Wanneer iemand een compliment weigert te aanvaarden, zeg dan ‘dat kan best zijn… en

  toch vind ik …’ en herhaal het compliment.

 • Feedback geven: soorten

   Feedback op inhoud en op gedrag. Feedback op inhoud is vaak makkelijk, je kan dit

  subjectief en kort houden. Feedback op gedrag ligt gevoeliger. Het is moeilijker om te

  geven én te ontvangen omdat het al snel persoonlijk opgevat wordt.

   Je hebt verbale (bewuste) en non-verbale (vaak onbewuste) feedback, positieve

  (waardering- en negatieve (correcties, sancties) feedback.

  Coachende vaardigheid 3: feedback geven Door continu feedback te geven, positief en negatief, geraakt men hier aan gewend. Zowel bij

  bekrachtiging als bij kritiek: wanneer het klein wordt gehouden en vaak wordt gegeven, wordt

  het normaal in je communicatie. Dit zorgt juist voor een positief leerklimaat waarin fouten

  toegestaan en toegegeven kunnen worden. Ga het dus zeker niet uit de weg. Probeer

  eventueel aan ‘feed-forward’ te doen: op voorhand inbeelden hoe het gesprek zal verlopen

  zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

   Je moet feedback onmiddellijk, concreet, repetitief en continue geven.

   Wanneer je kritiek geeft, denk dan goed na over wat je eigenlijk wil bereiken. Het gaat

  niet om gelijk halen maar om elkaar beter leren begrijpen.

   Gebruik een meervoudige boodschap / meervoudig luisteren:

  - Deel je boodschap van zorg om de ander, bijv. ik wil je enthousiasme niet temperen.

  - Deel je kritiek of feedback, bijv. maar ik weet niet of dit haalbaar is.

  - Deel de zorg die je voor jezelf hebt, bijv. ik voel nu al stress.

  - Bied perspectief, bijv. misschien zie jij het totaalplaatje beter, kan je eens uitleggen?

   Gebruik de ik-boodschap:

  - Omschrijf zo concreet en objectief mogelijk wat de feiten, bijv. je bent al 3x te laat.

  - Deel wat het met je doet, hoe je jezelf er bij voelt, bijv. dat ergert me.

  - Vertel de ander wat de gevolgen zijn, bijv. de kinderen wachten op je.

  - Omschrijf het gewenste gedrag, bijv. ik wil dat je op tijd komt.

  - TIP een geheugensteuntje: ik merk dat …, wat mij het gevoel geeft dat …, en wat als

  gevolg kan hebben dat … wat ik wil is … Lijkt je dat wat?

  Coachende vaardigheid 4: uitdagen Uitdagen betekent dat iets al goed loopt maar je motiveert om het nog beter te doen. Je

  boort het potentieel in een ander aan, spoort aan om initiatief te nemen en een nieuw doel

  voor ogen te stellen. Maak een uitdaging / nieuw doel telkens klein en concreet.

 • Coachende vaardigheid 5: inspireren Inspireren is mogelijkheden aanvuren. Er zijn 5 manieren om te inspireren:

  1. De ander rechtstreeks aanspreken op enthousiasme: wat zou jij willen?

  2. Inspirerende erv