Co-creatie 2013. 5. 22.¢  Met dit co-creatie Zorginnovatieboek willen de initiatiefnemers...

download Co-creatie 2013. 5. 22.¢  Met dit co-creatie Zorginnovatieboek willen de initiatiefnemers en co-auteurs

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Co-creatie 2013. 5. 22.¢  Met dit co-creatie Zorginnovatieboek willen de initiatiefnemers...

 • Co-creatie Zorginnovatieboek

  Aangeboden door 125 co-auteurs

  en de initiatiefnemers

  4 oktober 2012

  1

 • Waarom dit boek Het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg is de komende decennia één van de grootste uitdagingen voor Nederland. Vele partijen bogen zich al over het vraagstuk. Met gedeeld succes. De (ervaren) kwaliteit van de zorg in Nederland is goed.

  Tegelijkertijd zien we de kosten alleen maar stijgen. Dit boek over zorginnovaties is in co- creatie ontstaan met mensen die ideeën en kennis over de gezondheidszorg hebben.

  Het boek geeft een handvat en een onaf- hankelijk advies over hoe zorginnovaties kunnen bijdragen aan zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg.

  2

 • Met dit co-creatie Zorginnovatieboek

  willen de initiatiefnemers en co-

  auteurs én inspireren én denken én

  doen, maar vooral doen. Natuurlijk is

  het waar dat innovatie zonder inzicht

  een toestand creëert zonder uitzicht.

  En natuurlijk is het waar dat je een

  indicatie van de meeropbrengst in

  kwaliteit van leven en resultaten voor

  de burger moet kunnen aangeven.

  Vooraf én achteraf, en daar draagt het

  boek ook oplossingen voor aan.

  Door niets te doen loopt het systeem

  van maatschappelijke ondersteuning

  en gezondheidszorg op de huidige

  voet vast. Dat hoeven we niet meer

  opnieuw uit te rekenen omdat we

  dat al weten. De daad bij het woord

  voegen om van ZZ naar GG gaan,

  van ziekte en zorg naar gedrag en

  gezondheid. Met die omslag zijn we

  bezig. Dat vraagt innovatie ook in

  onze manier van denken, analyseren,

  en doen. Daarvoor is het nodig om

  met lef en durf aan de slag te gaan.

  Dit boek brengt die gedachten bijeen

  en stelt heel duidelijk dat de sleutel

  ligt bij het meer invloed, zeggen- en

  eigenaarschap geven aan burgers

  en zorgconsumenten. Het is onze

  maatschappelijke opgave om de vraag

  van morgen en de komende jaren

  te accommoderen op het nieuwe

  aanbod; niet alleen denken in ziekte

  en zorg maar steeds meer in gedrag

  en gezondheid. En vervolgens het

  nieuwe aanbod te accommoderen op

  de nieuwe type vragen, behoeften,

  en competenties van burgers,

  zorggebruikers, professionals en

  zorginstituties.

  Wij wensen u veel leesplezier!

  Met beste groet,

  Adviesraad van het co-creatie Zorginnovatieboek

  Een woord vooraf Aan de initiatiefnemers en auteurs willen wij ten eerste aangeven dat jullie trots mogen zijn op het gerealiseerde resultaat, waar wij als adviesraad graag onze naam aan verbinden. Het boek biedt een boeiend overzicht van innovatiekansen en bijdragen aan de veranderende zorgvraag en veranderende rollen die daarbij passen. Wij hopen dat dit boek u als lezer zal inspireren en enthousiasmeren.

  3

 • �������

  4

 • Inhoudsopgave

  5

  Waarom dit boek

  Inleiding

  Hoofdstuk 1

  Management- samenvatting

  Hoofdstuk 2

  Facts & Figures

  Hoofdstuk 3

  Innovatie & Maturity

  Hoofdstuk 4

  Nieuwe gemeen-

  schapszin

  Hoofdstuk 5

  Van aspirine naar vitamine

  Hoofdstuk 6

  ���� ��� �� ����������

  Hoofdstuk 7

  Verbeteren Zorg & keten

  Hoofdstuk 8

  Hack de Zorg

  Hoofdstuk 9

  Let Patients Help

  Hoofdstuk 10

  Geluk in de wolken

  Hoofdstuk 11

  Implementatie en opschaling

  Hoofdstuk 12

  Zorg in 2025

  Hoofdstuk 13

  Advies aan patiënt

  Hoofdstuk 14

  Advies aan zorgverleners

  Hoofdstuk 15

  Advies aan zorg-

  verzekeraars

  Hoofdstuk 16

  Advies aan gemeenten

  Hoofdstuk 17

  Advies aan de nieuwe

  minister

  De co-auteurs

  De adviesraad en Initiatiefnemers

  Dankwoord

  Colofon

 • Inleiding Het idee voor dit boek is ontstaan

  onder de douche. De plek waar je in

  de ochtend nog even kort een moment

  voor jezelf hebt alvorens de dag echt

  begint. Ik houd met al langer bezig

  met de vraag hoe de zorg kan worden

  veranderd door diverse innovaties.

  Het onderwerp zorg was dus geen

  onderwerp van discussie, maar wel

  de vraag hoe je tot de gewenste

  veranderingen in de zorg kan komen.

  De puzzelstukjes vielen, na het

  scheren, bij het tandenpoetsen

  in elkaar:

  � Gebruik Linkedin en

  je netwerk optimaal.

  � Doe het in co-creatie.

  � Kom met een eBook als

  eindproduct.

  � Koppel het aan een planning.

  Op dezelfde dag (24 januari 2012)

  is de Linkedingroep aangemaakt en

  ziet de concept-uitnodigingsfolder

  het licht. De dag erop is Remco

  Hoogendijk aangehaakt. Weer een dag

  later zijn de leden van de adviesraad

  benaderd en 3 dagen later is de

  voorbereiding rond. Op 1 februari

  2012 zijn ongeveer 2000 mensen via

  Linkedin benaderd.

  Co Politiek - Initiatiefnemer van het Co-creatie Zorginnovatieboek

  Inleiding

  6

 • 1e doel: Het innovatieboek wil een handvat geven om de innovaties

  �������� ���������� �����������

  implementeren. Dit geldt voor de

  ingezonden innovaties maar kan ook

  gelden voor zorginnovaties in het

  algemeen.

  2e doel: is dat we het schrijven van het innovatieboek op een

  smaakmakende en unieke wijze qua

  proces uitvoeren. In dit geval met

  behulp van een co-creatieproces.

  Dit co-creatieproces heeft richting

  de co-auteurs (uiteindelijk ook

  richting bestuurders, patiënten en

  zorgverleners) het doel om elkaar

  feedback te geven, elkaar aan te

  vullen, betrokkenheid en samenhang

  te creëren, etc.

  Nevendoel is dat het innovatieboek

  ������� ������ ���� ��� ������ ���

  en advies geeft van wat er in zijn

  ���������� �� ������������������ ���

  rondom zorginnovaties, gebeurt en

  hoe dat anders zou kunnen. Nevendoel

  is ook merkbare inspiratie, een grijns

  op het gezicht en vervolgens merkbare

  daadkracht.

  Doel- en doelstelling

  7

 • Het co-creatieproces en de werkwijze Op 1 februari 2012 startte het

  initiatief . Na 10 dagen waren er al een

  groot aantal leden lid geworden van

  de aangemaakte Linkedingroep. Ook

  de media vonden het initiatief (zie

  bericht van skipr etc).

  Rond 1 maart waren er circa 600

  leden in de groep. De groep kent

  een gevarieerde samenstelling:

  zorgverzekeraars, zorgverleners,

  zzpers, leveranciers, farmaceuten etc.

  Medio maart hadden zich zo’n 275

  mensen aangemeld om te gaan

  schrijven. Op 28 maart was er een

  kennismakingsbijeenkomst voor de

  potentiële co-auteurs. Zo’n 40 co-

  auteurs maakten van de gelegenheid

  gebruik om elkaar in het hoofdkantoor

  van Conclusion in Utrecht te

  ontmoeten en om meer te weten te

  komen over het initiatief.

  De sluitingsdatum voor het

  inleveren van de innovatie was 14

  april. Uiteindelijk leverden 100

  co-auteurs een beschrijving van

  een innovatie/verandering . Na 14

  april maakten nog 24 extra auteurs

  van de mogelijkheid gebruik om

  via de op 9 mei gelanceerde site

  www.zorginnovatieboek.nl hun

  innovatie kenbaar te maken. Vanaf

  9 mei ging de stemmingsronde voor

  Linkedingebruikers van start. Om

  de kwaliteit van het initiatief verder

  te verhogen werd in overleg met de

  adviesraad de planning en het proces

  aangepast.

  Op 15 juni werd de stemmingsronde

  voor de Linkedleden beëindigd. De

  stemmingsronde voor Linkedinleden

  leverde uiteindelijk meer dan 2700

  unieke stemmen en bijna 300

  inhoudelijke commentaren op.

  Op 13 februari maakte adviesbureau

  STOA melding van het initiatief als

  klein maar wellicht veelbelovend.

  Op basis van een gevormde

  brainstormraad werd eind juni

  gesproken over hoe het co-

  creatieproces verder uitgewerkt

  kon worden. Dit heeft geleid tot een

  opzet en aanpak als beschreven in het

  document “co-creatie in de zomer!!”.

  Conform dit document vonden er

  op 30 augustus en 2 oktober live co-

  creatie bijeenkomsten plaats waarbij

  co-auteurs onderling maar uiteindelijk

  ook met patiënten en bestuurders

  Melding adviesbureau STOA

  Bericht op Skipr

  8

 • de eigen innovatie hebben kunnen

  verbeteren. De bijeenkomst op 30

  augustus was in het hoofdkantoor

  van Menzis in Wageningen. Er

  waren circa 125 deelnemers. Er

  �������������� � ������������ �����

  bijeenkomst op 2 oktober waren