“Cloud computing”

of 27 /27
“Cloud computing” Juridische aspecten

Embed Size (px)

description

“Cloud computing”. Juridische aspecten. Cloud Computing. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of “Cloud computing”

PowerPoint Presentation

Cloud computingJuridische aspecten

Cloud Computingeen model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider.

Individuele eindgebruikers waren early adopters van cloud computing

Computermiddelen?Cloud Software as a Servicevoorbeeld: Microsoft Office 365

Cloud Platform as a Servicevoorbeeld: Google Apps Engine

Cloud Infrastructuur as a Servicevoorbeeld: Amazon Web Services

ModellenPublieke Cloud

Private Cloud

Hybride CloudOvergang naar cloud diensten ... gaat gepaard met veel op te lossen kwesties, zoals:

kostenmigratieinteroperabiliteitidentiteitsbeheergovernancerisicobeheercompliance...contracten

Cloud computing contracten: inleidingbij publieke cloud diensten: meestal toetredingscontracten met kleine onderhandelingsmarge

B2B : dus in principe contractvrijheid

aard van de dienstverlener bepaalt de inhoud van het contract en de mogelijkheid tot onderhandelentraditionele IT-bedrijven : vaak vestiging in Belginieuwe dienstverleners: alles loopt via internetCheckliststructuurkwalificatiegovernancetoepasselijk rechtbevoegde rechtbankservice level agreementresultaatsverbintenisvergoeding

informatieveiligheidpersoonsgegevenscontroleaansprakelijkheidwijzigingintellectuele eigendomeinde1. StructuurAlgemene voorwaardenSpecifieke voorwaardenSLA-documentenPoliciesacceptable use policyprivacy policy 2. Kwalificatie van de overeenkomst waarom is kwalificatie van een contract belangrijk?

welke benoemde contracten komen in aanmerking:licentiecontracthuuraanneming van diensten

3. Contract governanceWie zijn de partijen? hoofdaannemer en onderaannemers: hoe zijn de relaties geregeld?

Wie is het aanspreekpunt? belangrijk bij ingebrekestellingen?hoe wordt gecommuniceerd?

4/5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbankApplicable law and venue.This agreement is governed by State of Washington law, without regard to its conflict of laws principles except that (1) if you are a U.S. Government entity, this agreement is governed by the laws of the United States, and (2) if you are a state or local government entity in the United States, this agreement is governed by the laws of that state. Any action to enforce this agreement must be brought in the State of Washington. This choice of jurisdiction does not prevent either party from seeking injunctive relief in any appropriate jurisdiction with respect to violation of intellectual property rights.6. Resultaatsverbintenis?Verschil tussen resultaats en inspanningsverbintenis

reasonable efforts, due diligence,

belang voor SLAsSLA

7. Service Level AgreementEerste vraag: is er een SLA?

Serviceniveaus: let goed op de definities (hoe wordt gemeten?)

Reikwijdte en uitzonderingen

Rapportering: nog niet overal ingeburgerd

Service credits: berekening en aanrekening8. VergoedingEigenschap van cloud computing: pay per use

179. InformatieveiligheidWie draagt het risico van verlies?

Wat is geregeld over vertrouwelijkheid (datalekken)?

10. PersoonsgegevensToepassing van de privacywet (Wet verwerking persoonsgegevens)

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Regels over export van persoonsgegevens buiten de EU

Privacy policies van de cloud dienstenverleners11. AuditZie outsourcingcontracten: gebruik van audits door de klant

Zeldzaam in cloud computing overeenkomsten

Uitzonderingen:audits door de dienstverlener bij de klantaudits in gereguleerde sectoren (gezondheid, )12. AansprakelijkheidUitdrukkelijke beperkingenuitsluiting voor bepaalde vormen van schadeplafonds van aansprakelijkkeidbeperkingen in de tijdherstelling of vervanging in plaats van financiele vergoeding bij schadekwalificatie van de fout (bijv. gross negligence)

Indirecte beperkingenaard van de verbintenis (resultaat of inspanning?)regeling in verband met service creditsovermachtgarantiebeperkingen

13. Wijzigingen2. Changes.

2.1 To the Service Offerings.We may change, discontinue, or deprecate any of the Service Offerings (including the Service Offerings as a whole) or change or remove features or functionality of the Service Offerings from time to time. We will notify you of any material change to or discontinuation of the Service Offerings.2.2 To the APIs.We may change, discontinue or deprecate any APIs for the Services from time to time but will use commercially reasonable efforts to continue supporting the previous version of any API changed, discontinued, or deprecated for 12 months after the change, discontinuation, or deprecation (except if doing so (a) would pose a security or intellectual property issue, (b) is economically or technically burdensome, or (c) is needed to comply with the law or requests of governmental entities).2.3 To the Service Level Agreements.We may change, discontinue or add Service Level Agreements from time to time.

14. Intellectuele eigendomGebruikelijke clausules: zie licentiecontracten

Wie heeft de rechten op inhoud die door de klant op het cloud platform wordt geplaatst?

15. EindeWie heeft wanneer de mogelijkheid tot opschorting?

Wie kan wanneer en hoe de overeenkomst stopzetten?

Exitmodaliteiten

EUQ & A

Contact

Jos DumortierK.U.Leuven/iMinds ICRISint-Michielsstraat 6B-3000 Leuven(t) +32 (0)16 32 51 49www.icri.be / [email protected] Jos Dumortiertime.lex - Information & Technology LawCongresstraat 35B-1000 Brussel(t) +32 (0)2 229 19 47www.timelex.eu / [email protected]

27