Cloud Computing Dieet voor de Publieke Secor

of 19 /19
Jambo Consultancy 2014 [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR] Cloud Computing en het Internet of Everything (IoE) kan de komende tien jaar een toegevoegde waarde van 3,4 biljoen euro (USD 4,6 biljoen) genereren voor de publieke sector wereldwijd, zo blijkt uit een onderzoek van Cisco die een eigen ecosysteem ontwikkelde en implementeerde met SMART city Barcelona. Voor de hele publieke sector in Nederland gaat het naar schatting om een besparing van 36,3 miljard euro. Met Cloud Computing, het ontsluiten van informatie en het IoE kunnen overheden toegevoegde waarde genereren door kosten te besparen, de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, nieuwe inkomsten te genereren maar vooral door het profijt voor de burger te vergroten.

Embed Size (px)

description

Cloud Computing en het Internet of Everything (IoE) kan de komende tien jaar een toegevoegde waarde van 3,4 biljoen euro (USD 4,6 biljoen) genereren voor de publieke sector wereldwijd, zo blijkt uit een onderzoek van Cisco die een eigen ecosysteem ontwikkelde en implementeerde met SMART city Barcelona. Voor de hele publieke sector in Nederland gaat het naar schatting om een besparing van 36,3 miljard euro. Met Cloud Computing, het ontsluiten van informatie en het IoE kunnen overheden toegevoegde waarde genereren door kosten te besparen, de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, nieuwe inkomsten te genereren maar vooral door het profijt voor de burger te vergroten

Transcript of Cloud Computing Dieet voor de Publieke Secor

 • Jambo Consultancy

  2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR] Cloud Computing en het Internet of Everything (IoE) kan de komende tien jaar een toegevoegde waarde van 3,4 biljoen euro (USD 4,6 biljoen) genereren voor de publieke sector wereldwijd, zo blijkt uit een onderzoek van Cisco die een eigen ecosysteem ontwikkelde en implementeerde met SMART city Barcelona. Voor de hele publieke sector in Nederland gaat het naar schatting om een besparing van 36,3 miljard euro. Met Cloud Computing, het ontsluiten van informatie en het IoE kunnen overheden toegevoegde waarde genereren door kosten te besparen, de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, nieuwe inkomsten te genereren maar vooral door het profijt voor de burger te vergroten.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  2 Jambo Consultancy

  Inhoud Samenvatting .......................................................................................................................... 3

  Het Onderzoek van CISCO en het Cloud Computing ecosysteem .................................. 5

  ICT spelers herdefiniren hun strategie .......................................................................... 5

  Ciscos antwoord ................................................................................................................. 7

  Tot Slot .................................................................................................................................. 9

  Het publieke dieet ............................................................................................................... 10

  Het Cloud Computing Dieet ............................................................................................... 12

  Sectorspecifiek afslanken .................................................................................................. 13

  Welk dieet levert het meeste op? ............................................................................... 15

  SMART Cities ........................................................................................................................ 16

  Killer Apps .......................................................................................................................... 17

  Dieet doelstelling 2022 ....................................................................................................... 19

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  3 Jambo Consultancy

  Samenvatting

  Meer dan ooit zet Cloud Computing en het Internet of Everything (IoE), het netwerk

  van mensen, processen, gegevens, en dingen de publieke sector de komende jaren

  stevig op dieet. Daarnaast biedt Cloud Computing met het IoE een enorm potentieel

  aan nieuwe kansen om de kloof tussen wat burgers van overheden verwachten en

  wat regeringen daadwerkelijk leveren, te overbruggen (zie; 10 kansen met Cloud

  Computing http://www.screencast.com/t/MSbFHO1B ).

  Overheidsinstellingen hebben het potentieel om USD 682 miljard aan waarde te

  creren door het IoE in te zetten voor o.a. bruggenbeheer, persoon- en

  goederentransport, het omgaan met chronisch zieken, het onderwijs en bijv. bij de

  bestrijding van bosbranden. De centrale overheid kan volgens het onderzoek van

  Cisco USD 472 miljard realiseren met Cloud Computing oplossingen voor onder meer

  rampbestrijding, beheer van de fysieke infrastructuur en Cyber Security (zie;

  http://internetofeverything.cisco.com/see/envisioning-better-future ).

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  4 Jambo Consultancy

  Een nieuwe wereldwijde studie van Cisco op basis van 40 Use-Cases laat zien dat de

  overheid haar teveel aan vet kan verliezen met Cloud Computing en het IoE door;

  1. verbeteren van de productiviteit van ambtenaren,

  2. verlagen van de operationele kosten

  3. efficinter gebruik van de publieke middelen en het ontsluiten van informatie

  4. en het creren van nieuwe inkomstenbronnen voor gemeentelijke en andere regionale overheden door bijv. SMART cities.

  Defensieorganisaties wereldwijd kunnen de effectiviteit van hun logistieke militaire

  missies met een factor vier verbeteren door veiligere informatieverbindingen en

  betere, Real-Time gegevensuitwisseling tussen soldaten, militaire bases, voertuigen

  en andere objecten te velde. De nieuwe strijdkrachten kunnen wereldwijd USD 1,5

  biljoen aan logistieke waarde opleveren en de veiligheid van soldaten meetbaar

  verbeteren.

  Het onderzoek van Cisco voorspelt ook dat naast dit Cloud Computing afslankdieet

  voor de overheden, het IoE de wereldwijde private sector in totaal ongeveer USD 4,6

  biljoen (4.600.000.000.000) over 10 jaar kan opleveren en er nog eens een USD 14,4

  biljoen extra kan worden bespaard als gevolg van toegevoegde waarde door nieuwe,

  efficintere diensten die voortkomen uit Cloud Computing en het IoE.

  De publieke sector in NL kan met dit digitale dieet EUR 36,3 miljard aan overtollig

  vet verliezen.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  5 Jambo Consultancy

  Het Onderzoek van CISCO en het Cloud Computing ecosysteem

  ICT spelers herdefiniren hun strategie

  Cloud Computing veroorzaakt een paradigmashift en zorgt ervoor dat alle grote ICT

  spelers, leveranciers van hard-, software, Telecom, data infrastructuur etc. nieuwe

  strategien inzetten en hun producten en diensten op alle niveaus herdefiniren.

  On-Premise ICT consumptiepatronen verschuiven naar cloud gebaseerde diensten en

  zelfs IaaS wordt verdrongen door applicatie als een service (ITaaS) oplossingen. De

  ICT industrie en de digitale industrie in het algemeen, verschuift door webapplicaties

  van een aanbieder naar een vragersmarkt en zo is het Cloud Computing Ecosysteem,

  een internet business ecosysteem ontstaan.

  Met Cloud Computing en het IoE moeten alle grote spelers, willen ze in de toekomst

  binnen dit ICT domein overleven, zich aansluiten bij DevOps (continue integratie

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  6 Jambo Consultancy

  van software ontwikkeling en het in productie nemen) en het leveren van producten

  en diensten voor Dashboard ICT; in de box oplossingen en managementmodellen

  die de ontwikkelde applicatie migreren en beheren in een gecentraliseerd

  management dashboard.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  7 Jambo Consultancy

  Ciscos antwoord

  Ciscos antwoord op het internet ecosysteem en de toekomstige markt van Cloud

  Computing en IoE is de ontwikkelingen van Application Centric Infrastructure (ACI).

  Dit is een holistische architectuur met gecentraliseerde automatisering en policy

  driven applicatie profielen. ACI levert software agility samen met schaalbaarheid van

  hardware.

  Andere grote spelers kiezen in de Nexus of Forces van de digitale industrie in de 21-

  ste eeuw kiezen voor een Cloud Computing strategie die het beste bij hun eigen

  omgeving en bieden ook open oplossingen aan. Softwareleveranciers focussen zich

  voornamelijk op het leveren van de meest geaccepteerde API of zetten een API markt

  op, hardwareleveranciers zoals Cisco richten op hardware switches en andere

  industrien bijv. Telecom op het opzetten van eigen (gesloten) netwerken.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  8 Jambo Consultancy

  Of een van oudsher hardware gespecialiseerde leverancier als Cisco met ACI (een

  deel van) de publieke Cloud Computing of digitale markt naar zich toe kan trekken of

  domineren bijv. SMART cities, is maar net de vraag. Nieuwe, goedkope, zonder lange

  termijn investeringen en meer open initiatieven vinden via het internet hun weg

  naar creatieve gebruikers en ontwerpers, zoals bijv. Arduino of het project power

  over ethernet ELLi project, met nu alleen nog een API van AWS (zie http://arduino.cc/ of

  Scalable Computing http://www.scpe.org/index.php/scpe/index ) . En ook mag er van de andere

  dominante spelers zoals bijv. Google of IBM (USA Fed) verwacht worden dat zij

  (indirect) hardware switches en/of open netwerken blijven sponsoren om ze zo voor

  slechts een paar euro voor iedereen beschikbaar te maken en op deze wijze de hele

  Cloud Computing markt laat groeien (zie; Red Queen

  http://issuu.com/jamboflip/docs/cloudcomputingstrategiedef ).

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  9 Jambo Consultancy

  Tot Slot

  Voor een goed functionerende Cloud Computing markt zouden ook de Nederlandse

  overheden er verstandig aan doen om zich niet alleen aan n leverancier of aan

  n Governmental Cloud te binden maar om allianties te vormen met meerdere

  grote spelers en overkoepelende verenigingen of economien zoals bijv. in het Cloud

  for Europe project (zie; http://cloudforeurope.eu ) en door dit Cloud Computing ecosysteem

  alleen te benvloeden door het ontwikkelen en inzetten van killer apps.

  Cisco ACI bestaat o.a. uit; de nieuwe Cisco Nexus 9000 Series Switches, een

  gecentraliseerd beheer beleid door Ciscos Application Policy Infrastructuur

  Controller (APIC) en een Cisco Application Virtual Switch (AVS) voor het ontsluiten

  van een virtuele netwerk. Daarnaast focust deze leverancier zich op de toekomstige

  Security as a Service markt van het Cloud Computing business ecosysteem (zie

  http://www.screencast.com/t/MGCU6FdW ).

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  10 Jambo Consultancy

  Het publieke dieet

  Dit afslankdieet voor de overheden bestaat niet alleen uit minder eten maar ook uit

  meer bewegen. Dit dieet is alleen succesvol als de volgende zowel kostenbesparende

  als ook inkomsten genererende activiteiten worden toegepast:

  1 . Arbeidsproductiviteitsverbetering van ambtenaren (USD 1,8 triljoen).

  2 . Aangesloten gemilitariseerde defensie (USD 1,5 triljoen). Het IoE genereert een

  logistieke kracht met een multiplicator effect door een verbeterde situationele

  bewust zijn en aangesloten commandocentra , voertuigen en benodigdheden.

  3. Kostenreducties (USD 740 miljard). Cloud Computing verbetert het efficint

  gebruik van de productiefactoren (kapitaal, middelen, mensen en informatie) wat

  leidt tot lagere operationele kosten .

  4 . User Experience (m.n. Citizen Experience) (USD 412 miljard). Cloud Computing

  maakt informatieve transparanter en verkort zo bijv. zoek tijd maar ook verbetert

  het milieu en gezondheid en leidt het tot een groter welzijn.

  5 . Hogere inkomsten door het creren van toegevoegde waarde (USD 125 miljard).

  Cloud Computing verbetert het vermogen om vraag en aanbod met elkaar overeen

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  11 Jambo Consultancy

  te laten komen, terwijl tegelijkertijd ook het toezicht en de naleving van verschillende

  openbare markten kan worden afgedwongen met Cloud Computing.

  De Spaanse stad Barcelona is samen met Cisco inmiddels gestart met dit Cloud

  Computing dieet en heeft bijv. haar burgerservice nummers verplaatst naar een

  virtuele omgeving die video en collaboratieve technologien gebruikt om deze

  burgers 24/7, interactieve toegang tot stadsbestuur te geven en heeft een op het IoE

  gebaseerde aanpak voor waterbeheer, Smart Parking, afvalbeheer en een in de stad

  gemplementeerd busdienst. De stad verwacht tegelijkertijd ook de komende jaren

  nog veel meer te kunnen afvallen door het inzetten van killer apps en het

  tegelijkertijd ontsluiten van (overheids) informatie.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  12 Jambo Consultancy

  Het Cloud Computing Dieet

  Het afslanken van de publieke sector met Cloud Computing en IoE zal worden

  gerealiseerd door een andere kijk op de manier waarop overheidsdiensten worden

  ingezet (de doelstelling voor 2015) n de wijze waarop deze diensten beschikbare

  informatie en middelen gebruiken om aan de behoeften van de burgers tegemoet te

  komen.

  Directe kostenvoordelen de low hanging fruit zijn binnen deze zeer korte termijn

  van 2 jaar realiseerbaar. Voor alle interactieve overheidsdiensten heeft de

  Nederlandse overheid aangegeven in 2015 alleen nog digitale diensten aan haar

  burgers te leveren. Het ontsluiten van informatie en de publieke beschikbaarheid

  van (near) Real-Time data zijn GEEN onderdeel van deze doelstelling. Dit zijn

  gegevens over bijv. ;

  het gedrag van de burger op een bepaalde locatie,

  het consumptieve gedrag van burgers

  hun toekomstige intenties (Retention Sciences)

  de manier waarop goederen worden verplaatst over de landgrenzen.

  Indien toegepast op grote populaties zullen met Big Data Analystics, voorspellende

  burger gedrag modellen (profiling), voor verbeteringen zorgen van de openbare

  infrastructuur. Cloud Computing en het IoE stelt de overheid maar ook andere

  belanghebbenden beter in staat om beter te anticiperen op nieuwe trends en op

  korte termijn schommelingen in de vraag naar diensten bijv. als gevolg van externe

  factoren zoals weersomstandigheden of publieke evenementen maar ook voor een

  betere veiligheid, beveiliging en noodhulp.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  13 Jambo Consultancy

  Sectorspecifiek afslanken

  Het afslankdieet voor de overheid is veelal sector- of locatiespecifiek met

  verschillende IoE infrastructuren voor de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke

  macht.

  Voorbeelden van publiek afslanken zijn de invoering van; smart grid, smart

  meetsystemen of systemen die vroegtijdige waarschuwing sturen en bescherming

  bieden voor kritieke fysieke landelijke infrastructuur of door het ondersteunen van

  de verschillende strategische beleidsdoelstellingen zoals bijv. smart cities, slimme

  wegen, sociale zorg en toekomstig onderwijs, met als uiteindelijk gemeenschappelijk

  doel het verminderen van overheidskosten door een betere afstemming en controle

  van de beschikbare en ingezette publieke middelen.

  Andere Cloud Computing diten hebben indirecte voordelen voor de overheid maar

  bijv. wel directe economische, sociale of milieu voordelen voor haar burgers en de

  bedrijven in termen van verminderde transactiekosten en -tijd of in externe

  voordelen zoals een betere kwaliteit van leven. SMART Grid Energy Efficiency

  bespaart tijd, geld en energie voor particulieren en bedrijven. Een beter

  verkeersmanagement resulteert uiteindelijk in een verminderde druk op de

  ruimtelijke ordening van steden en draagt daardoor bij aan lagere woonlasten.

  Het Cloud Computing afslank dieet biedt ook aan publiekrechterlijke organen de

  mogelijkheid om regelgeving en transfer of betaal functies beter te beheren; bijv. KEI

  en IRIS. Het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) is net gestart en moet zorgen voor de

  vereenvoudiging, versnelling en volledige digitalisering van de gerechtelijke

  procedures in 2018. Het vervangt het slechts 2,5 jaar oude REIS. Belangrijk onderdeel

  van KEI is de grootschalige reorganisatie; het verdwijnen van veel administratieve

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  14 Jambo Consultancy

  functies binnen de gerechten. KEI betekent dat de rechtspraak gaat werken met

  digitale dossiers, Cloud Computing aangesloten op het onderliggende gesloten

  systeem IRIS (Integraal Rechtspraak Informatiesysteem) waarbij wel derden, zoals

  bijv. de advocatuur, zich kan aansluiten en zo de stukken elektronisch toesturen en

  ontvangen.

  Zolang zulke afslankprogrammas niet uitmonden in een fiasco door het verkeerd

  toepassen van verandermanagement (zie; Jambo Methode voor Cloud Computing

  http://issuu.com/jamboflip/docs/jambo_methode_voor_cloud_computingd ) of het onvoldoende toepassen van de

  mogelijkheden van Cloud Computing en programmeerbare Open Organisaties (zie;

  De digitale Economie http://www.screencast.com/t/oQQJetkL2Hpn ) maar ook door het onvoldoende

  ontsluiten van (overheids) informatie, liggen er voor andere publieke en private

  organisaties ook nog andere mogelijkheden in het verschiet; bijv. in het door

  (Europese) overheden verstrekken van subsidies.

  Veel agrarische sectoren over de hele wereld vertrouwen subsidies direct toe aan

  hun landbouwers op basis van behaalde rendementen over kenmerken zoals

  landgebruik en de veestapel. Australi past zelfs een regime met nieuwe ICT

  middelen toe waardoor boeren hun vee beter kunnen bewaken, kuddes stipt

  terugkeren en voor een beter beheer van de diergezondheid op nationaal en zelfs

  internationaal niveau. Vergelijkbare principes gelden ook voor andere

  overheidssubsidies of beheersystemen voor algemeen nut; bijv. de voedselketen in

  belang van de volksgezondheid.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  15 Jambo Consultancy

  Welk dieet levert het meeste op?

  Cloud Computing en het IoE rust op vier pijlers: mensen, processen, gegevens, en

  dingen en 3 verschillende soorten van informatieve verbindingen;

  M2M (machine to machine), P2M of M2P (person to machine) en P2P (person to

  person).

  Volgens het onderzoek van Cisco vormen P2M en P2P 69% van de totale Cloud

  Computing en IoE publieke besparingen en marktpotentie in 2022, en de M2M

  aansluitingen de resterende 31%. Het is belangrijk om op te merken dat ook M2M

  aansluitingen indirect uiteindelijk ook ten doel hebben om mensen te laten

  profiteren. Bottom line is dat Cloud Computing en IoE door het inschakelen van het

  internet mensen productiever en effectiever maakt, er betere (zakelijke)

  beslissingen genomen kunnen worden en mensen meer kunnen genieten van een

  betere kwaliteit van leven .

  In de publieke sector zijn voorbeelden van P2P en P2M; telewerken, BYOD,

  interactief leren, mobiele samenwerking en het minimaliseren van transport.

  Voorbeelden van M2P en P2M zijn o.a. Smart Parking, ramp respons en klinische

  monitoring.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  16 Jambo Consultancy

  SMART Cities

  Een steeds groter deel van de wereldbevolking trekt naar de steden. Dat betekent

  dat steden flexibeler moeten worden en beter moeten inspelen op de behoeften van

  hun burgers, terwijl zij optimaal gebruik moeten maken van de beschikbare

  middelen. Cloud Computing en het IoE verandert de manier waarop steden hun

  diensten verlenen en hoe burgers en overheid met elkaar omgaan.

  Verschillende regeringen en steden zoals Barcelona en Amsterdam zijn reeds gestart

  met ambitieuze programma's om slimme steden te bouwen door het verhogen van

  de bestaande stedelijke infrastructuur met ICT en ingebedde sensoren (zie

  http://smartcitizen.me/pages/smartcitizen ). Volgens Forrester is de slimme stad is een verzameling van

  slimme Cloud Computing technologien toegepast op 7 kritische infrastructuur en

  dienstcomponenten. Deze zijn:

  stadsbestuur, onderwijs , gezondheidszorg, openbare veiligheid, vastgoed,

  transport en hulpprogramma's.

  Tot nu toe is de rol van steden en regios op het gebied van ICT gebaseerde innovatie

  vooral gericht op inzetten van breedbandinfrastructuur (Wijfie, 4g), het stimuleren

  van Cloud Computing toepassingen en het verbeteren van de levenskwaliteit. In

  andere woorden door een betere organisatie van de stad en haar inwoners of

  gasten. De volgende stap is de erkenning van steden als een innovatieve omgeving

  en niet alleen als een object van innovatie. Door het ontsluiten van

  overheidsinformatie wordt de SMART city een bron van collectieve intelligentie en Co

  Creatie voor burgers voor het ontwerpen van innovatieve wonen en werken met

  behulp van o.a. killer apps.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  17 Jambo Consultancy

  Killer Apps

  Killer Apps hebben de potentie een heel netwerk of infrastructuur aan zich te

  verbinden.

  Wereldwijd hebben SMART cities het potentieel om de komende tien jaar USD 1,9

  biljoen aan toegevoegde waarde te realiseren. Voor de Nederlandse steden gaat het

  naar schatting om een bedrag van EUR 32,7 miljard. Deze waarde wordt in de

  komende jaren vooral gecreerd door het inzetten van killer apps voor:

  Smart buildings kunnen USD 100 miljard opleveren door de operationele

  kosten te verlagen. Dat kan door het verminderen van het energieverbruik,

  bijvoorbeeld door de integratie van systemen voor onder andere verwarming,

  ventilatie en airconditioning.

  Gasmonitoring kan USD 69 miljard opleveren door kosten te besparen op het

  aflezen van de gasmeter en door de accuratesse te verbeteren van de metingen voor

  burgers en gemeentelijke nutsbedrijven.

  Slim parkeren kan USD 41 miljard opbrengen door een Real-Time overzicht te

  geven van beschikbare parkeerplekken in de stad. Inwoners kunnen de

  dichtstbijzijnde vrije plaats reserveren, parkeerwachters kunnen eenvoudig

  overtredingen vaststellen en gemeenten kunnen de parkeertarieven afstemmen op

  de vraag.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  18 Jambo Consultancy

  Watermanagement kan USD 39 miljard genereren door de watermeter van

  huishoudens te koppelen aan een IP netwerk om op afstand informatie te geven over

  verbruik en status.

  Rekeningtransport zou USD 18 miljard aan nieuwe inkomsten kunnen

  opleveren door het implementeren van automatische betalingen zodra voertuigen

  bepaalde stadsgebieden binnenrijden. Dat leidt ook tot een betere spreiding van

  transport en betere verkeerssituatie.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  19 Jambo Consultancy

  Dieet doelstelling 2022

  Cisco voorspelt met dit dieet een besparing van USD 4,6 biljoen voor de publieke

  sector wereldwijd in de komende tien jaar.

  In combinatie met een door Cisco geschatte toegevoegde waarde van Cloud

  Computing en het IoE voor de wereldwijde private sector de komende tien jaar van

  USD 14,4 biljoen (gebaseerd op Cisco Use-Case onderzoek in 2013 onder 21 private

  organisaties), komt de totale toegevoegde waarde van Cloud Computing en IoE op

  USD 19 biljoen.

  Uit de analyse van Cisco blijkt ook dat de meeste potentile toegevoegde waarde

  cloud specifiek zal zijn, terwijl 30% zal voortkomen uit overkoepelende

  overheidsdiensten. Een analyse die in Ciscos straatje past

  Cisco berekende de toegevoegde waarde voor de publieke sector door een Bottom-

  Up benadering en op basis van het berekenen van de waarde voor 40 Use-Cases,

  zowel Cloud specifiek als over verschillende clouds heen. De geschatte 4,6 biljoen

  voor de publieke sector is gelijk aan ongeveer 1/3 van de verwachte groei van de

  civiele arbeidsproductiviteit in de komende 10 jaar. Aannames zijn dat de

  arbeidsproductiviteit van de publieke sector wereldwijd stijgt met ongeveer 3% en de

  salariskosten met ongeveer 1%.