Cloud Computing Dieet voor de Publieke Secor

download Cloud Computing Dieet voor de Publieke Secor

of 19

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Cloud Computing en het Internet of Everything (IoE) kan de komende tien jaar een toegevoegde waarde van 3,4 biljoen euro (USD 4,6 biljoen) genereren voor de publieke sector wereldwijd, zo blijkt uit een onderzoek van Cisco die een eigen ecosysteem ontwikkelde en implementeerde met SMART city Barcelona. Voor de hele publieke sector in Nederland gaat het naar schatting om een besparing van 36,3 miljard euro. Met Cloud Computing, het ontsluiten van informatie en het IoE kunnen overheden toegevoegde waarde genereren door kosten te besparen, de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, nieuwe inkomsten te genereren maar vooral door het profijt voor de burger te vergroten

Transcript of Cloud Computing Dieet voor de Publieke Secor

 • Jambo Consultancy

  2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR] Cloud Computing en het Internet of Everything (IoE) kan de komende tien jaar een toegevoegde waarde van 3,4 biljoen euro (USD 4,6 biljoen) genereren voor de publieke sector wereldwijd, zo blijkt uit een onderzoek van Cisco die een eigen ecosysteem ontwikkelde en implementeerde met SMART city Barcelona. Voor de hele publieke sector in Nederland gaat het naar schatting om een besparing van 36,3 miljard euro. Met Cloud Computing, het ontsluiten van informatie en het IoE kunnen overheden toegevoegde waarde genereren door kosten te besparen, de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, nieuwe inkomsten te genereren maar vooral door het profijt voor de burger te vergroten.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  2 Jambo Consultancy

  Inhoud Samenvatting .......................................................................................................................... 3

  Het Onderzoek van CISCO en het Cloud Computing ecosysteem .................................. 5

  ICT spelers herdefiniren hun strategie .......................................................................... 5

  Ciscos antwoord ................................................................................................................. 7

  Tot Slot .................................................................................................................................. 9

  Het publieke dieet ............................................................................................................... 10

  Het Cloud Computing Dieet ............................................................................................... 12

  Sectorspecifiek afslanken .................................................................................................. 13

  Welk dieet levert het meeste op? ............................................................................... 15

  SMART Cities ........................................................................................................................ 16

  Killer Apps .......................................................................................................................... 17

  Dieet doelstelling 2022 ....................................................................................................... 19

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  3 Jambo Consultancy

  Samenvatting

  Meer dan ooit zet Cloud Computing en het Internet of Everything (IoE), het netwerk

  van mensen, processen, gegevens, en dingen de publieke sector de komende jaren

  stevig op dieet. Daarnaast biedt Cloud Computing met het IoE een enorm potentieel

  aan nieuwe kansen om de kloof tussen wat burgers van overheden verwachten en

  wat regeringen daadwerkelijk leveren, te overbruggen (zie; 10 kansen met Cloud

  Computing http://www.screencast.com/t/MSbFHO1B ).

  Overheidsinstellingen hebben het potentieel om USD 682 miljard aan waarde te

  creren door het IoE in te zetten voor o.a. bruggenbeheer, persoon- en

  goederentransport, het omgaan met chronisch zieken, het onderwijs en bijv. bij de

  bestrijding van bosbranden. De centrale overheid kan volgens het onderzoek van

  Cisco USD 472 miljard realiseren met Cloud Computing oplossingen voor onder meer

  rampbestrijding, beheer van de fysieke infrastructuur en Cyber Security (zie;

  http://internetofeverything.cisco.com/see/envisioning-better-future ).

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  4 Jambo Consultancy

  Een nieuwe wereldwijde studie van Cisco op basis van 40 Use-Cases laat zien dat de

  overheid haar teveel aan vet kan verliezen met Cloud Computing en het IoE door;

  1. verbeteren van de productiviteit van ambtenaren,

  2. verlagen van de operationele kosten

  3. efficinter gebruik van de publieke middelen en het ontsluiten van informatie

  4. en het creren van nieuwe inkomstenbronnen voor gemeentelijke en andere regionale overheden door bijv. SMART cities.

  Defensieorganisaties wereldwijd kunnen de effectiviteit van hun logistieke militaire

  missies met een factor vier verbeteren door veiligere informatieverbindingen en

  betere, Real-Time gegevensuitwisseling tussen soldaten, militaire bases, voertuigen

  en andere objecten te velde. De nieuwe strijdkrachten kunnen wereldwijd USD 1,5

  biljoen aan logistieke waarde opleveren en de veiligheid van soldaten meetbaar

  verbeteren.

  Het onderzoek van Cisco voorspelt ook dat naast dit Cloud Computing afslankdieet

  voor de overheden, het IoE de wereldwijde private sector in totaal ongeveer USD 4,6

  biljoen (4.600.000.000.000) over 10 jaar kan opleveren en er nog eens een USD 14,4

  biljoen extra kan worden bespaard als gevolg van toegevoegde waarde door nieuwe,

  efficintere diensten die voortkomen uit Cloud Computing en het IoE.

  De publieke sector in NL kan met dit digitale dieet EUR 36,3 miljard aan overtollig

  vet verliezen.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  5 Jambo Consultancy

  Het Onderzoek van CISCO en het Cloud Computing ecosysteem

  ICT spelers herdefiniren hun strategie

  Cloud Computing veroorzaakt een paradigmashift en zorgt ervoor dat alle grote ICT

  spelers, leveranciers van hard-, software, Telecom, data infrastructuur etc. nieuwe

  strategien inzetten en hun producten en diensten op alle niveaus herdefiniren.

  On-Premise ICT consumptiepatronen verschuiven naar cloud gebaseerde diensten en

  zelfs IaaS wordt verdrongen door applicatie als een service (ITaaS) oplossingen. De

  ICT industrie en de digitale industrie in het algemeen, verschuift door webapplicaties

  van een aanbieder naar een vragersmarkt en zo is het Cloud Computing Ecosysteem,

  een internet business ecosysteem ontstaan.

  Met Cloud Computing en het IoE moeten alle grote spelers, willen ze in de toekomst

  binnen dit ICT domein overleven, zich aansluiten bij DevOps (continue integratie

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  6 Jambo Consultancy

  van software ontwikkeling en het in productie nemen) en het leveren van producten

  en diensten voor Dashboard ICT; in de box oplossingen en managementmodellen

  die de ontwikkelde applicatie migreren en beheren in een gecentraliseerd

  management dashboard.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  7 Jambo Consultancy

  Ciscos antwoord

  Ciscos antwoord op het internet ecosysteem en de toekomstige markt van Cloud

  Computing en IoE is de ontwikkelingen van Application Centric Infrastructure (ACI).

  Dit is een holistische architectuur met gecentraliseerde automatisering en policy

  driven applicatie profielen. ACI levert software agility samen met schaalbaarheid van

  hardware.

  Andere grote spelers kiezen in de Nexus of Forces van de digitale industrie in de 21-

  ste eeuw kiezen voor een Cloud Computing strategie die het beste bij hun eigen

  omgeving en bieden ook open oplossingen aan. Softwareleveranciers focussen zich

  voornamelijk op het leveren van de meest geaccepteerde API of zetten een API markt

  op, hardwareleveranciers zoals Cisco richten op hardware switches en andere

  industrien bijv. Telecom op het opzetten van eigen (gesloten) netwerken.

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  8 Jambo Consultancy

  Of een van oudsher hardware gespecialiseerde leverancier als Cisco met ACI (een

  deel van) de publieke Cloud Computing of digitale markt naar zich toe kan trekken of

  domineren bijv. SMART cities, is maar net de vraag. Nieuwe, goedkope, zonder lange

  termijn investeringen en meer open initiatieven vinden via het internet hun weg

  naar creatieve gebruikers en ontwerpers, zoals bijv. Arduino of het project power

  over ethernet ELLi project, met nu alleen nog een API van AWS (zie http://arduino.cc/ of

  Scalable Computing http://www.scpe.org/index.php/scpe/index ) . En ook mag er van de andere

  dominante spelers zoals bijv. Google of IBM (USA Fed) verwacht worden dat zij

  (indirect) hardware switches en/of open netwerken blijven sponsoren om ze zo voor

  slechts een paar euro voor iedereen beschikbaar te maken en op deze wijze de hele

  Cloud Computing markt laat groeien (zie; Red Queen

  http://issuu.com/jamboflip/docs/cloudcomputingstrategiedef ).

 • 19 januari 2014

  [HET CLOUD COMPUTING DIEET VOOR DE PUBLIEKE SECTOR]

  9 Jambo Consultancy

  Tot Slot

  Voor een goed functionerende Cloud Computing markt zouden ook de Nederlandse

  overheden er verstandig aan doen om zich niet alleen aan n leverancier of aan

  n Governmental Cloud te binden maar om allianties te vormen met meerdere

  grote spelers en overkoepelende verenigingen of economien zoals bijv. in het Cloud

  for Europe project (zie; http://cloudforeurope.eu ) en door dit Cloud Computing ecosysteem

  alleen te benvloeden door het ontwikkelen en inzetten van killer apps.

  Cisco ACI bestaat o.a. uit; de nieuwe Cisco Nexus 9000 Series Switches, een

  gecentraliseerd beheer beleid door Ciscos Application Policy Infrastructuur

  Controller (APIC) en een Cisco Application Virtual Switch (AVS) voor het ontsluiten

  van een virtuele netwerk. Daarnaast