buurten 02/2013

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

gemeenschapskrant buurten februari 2013

Transcript of buurten 02/2013

 • buurtenSint-geneSiuS-rode jaargang 15, nr 2 februari 2013 maandelijkS tijdSchrift (niet in juli-auguStuS) uitgave van gemeenSchapScentrum de boeSdaalhoeve en vzw de rand

  Belgi - BelgiqueP.B. - P.P.

  1640 Sint-Genesius-Rode 1BC 3352

  8-9 upv zonin westtussen wetenschapper en publiek

  10-11 Singer-songwriter katy tooop zoek naar het zoete leven in de boesdaalhoeve

  3 nieuwe gemeenteraad

  4-5 tijs van raaltenoren hebben minder stress

  T

  DW

  afgiftekan

  toor sin

  t-genesiu

  s-rode

  P 008347

 • 2Myriam Rolin krijgt eretitelUit de gemeenteraad van 17 december

  Op deze laatste gemeenteraad van het jaar zit de huidige gemeenteraadsploeg voor het laatst samen. Na een periode van 6 jaar staat een nieuwe ploeg klaar om een legislatuur in te gaan.

  > Op vraag van raadslid Veerle Wauters (Samen) wordt een resolutie om eerlijke handel te promoten ter stemming voorgelegd. Door producten van Oxfam Fairtrade te kopen, krijgen de producenten in het Zuiden een eerlijke prijs voor hun product. Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om het goede voorbeeld te geven door bijvoorbeeld koffie en fruitsap voor recepties en vergaderingen aan te kopen in de Oxfam-wereldwinkels. De burgemeester zegt een beroep te zullen doen op leveranciers met een Max Havelaarcertificaat, het keurmerk voor eerlijke handel, of met een gelijkwaar-dig keurmerk. In de interne en externe communicatie zal ook aandacht worden besteed aan het duurzame aankoopbeleid van het gemeentebestuur, met een proefperiode van n jaar.

  > Vermits de begroting voor het dienstjaar 2013 niet vr 1 januari 2013 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd, wordt aan de raadsleden gevraagd om voorlopige twaalfden ter beschikking te stellen. Zo kan de continuteit en de normale werking van de gemeentediensten verzekerd worden. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) stelt de vraag of men de begroting 2013 niet op tijd ter stem-ming kan of wil voorleggen. De burgemeester is duidelijk: de nieuwe ploeg wil de begroting zelf goedkeuren.

  > Een wijziging van het retributie-reglement op het bewonersparkeren wordt goedgekeurd. De aanleiding is de Europese regelgeving, waardoor je bij de aankoop van een nieuwe auto verplicht een nieuwe nummerplaat moet hebben. Als de bewonerskaart aangepast moet worden door een wijziging van de nummerplaat van het voertuig, moet je 20 euro betalen. Als de bewonerskaart echter aangepast

  moet worden door een wijziging van de nummerplaat als gevolg van de aankoop van een nieuw voertuig, is de aanpassing gratis. In uitzonderlijke gevallen moet je echter een nieuwe nummerplaat aanvragen, ook al heb je geen nieuwe auto gekocht, bijvoor-beeld als de nummerplaat niet meer goed leesbaar is. Daarom dient schepen Anne Sobrie een voorstel van amende-ment in namens de Nederlandstalige oppositie (Samen). Het college sluit zich hierbij aan. De volgende zin wordt bij het reglement gevoegd: ... in gevolge de aankoop van een nieuw voertuig of verplichting door de overheid om een nieuwe nummerplaat aan te schaffen, is deze aanpassing gratis.

  > Voor het dienstjaar 2013 moet de gemeentebelasting op de personen-belasting opnieuw worden vastgesteld. Het tarief van 6 % verandert niet. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft ook het tarief van 1.035 opcentiemen behouden. De Nederlandstalige oppositie Samen onthoudt zich bij beide stemmingen.

  > Het verzoek tot toekenning van de eretitel van burgemeester voor de uittredende burgemeester Myriam Rolin staat op de agenda. De Franstalige meerderheid stemt voor, de Neder-landstalige oppositie onthoudt zich, raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) stemt tegen. De Vlaamse Regering moet de eretitel nog bekrachtigen, wat meestal slechts een formaliteit is.

  > De Franstalige meerderheid wil ook aan schepen Georges Clerfayt (IC/GB) een eretitel toekennen. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) wijst er echter op dat voor de toekenning van eretitels aan schepenen de gemeente sinds een paar maanden een eigen reglement

  moet hebben. Er wordt voorgesteld om dit eerst uit te werken en het punt te verdagen tot het reglement goed-gekeurd is. De burgemeester stelt uiteindelijk een motie voor, waarin staat dat schepen Clerfayt de titel officieel zal krijgen zodra er een reglement is opgesteld. De oppositie onthoudt zich.

  > Bart Devisch slaagde voor het bevorderingsexamen van gemeente-secretaris. Het gemeentedecreet stelt echter dat alle personeelsleden eerst een proefperiode van n jaar moeten doorlopen, dus ook de gemeente-secretaris. Tijdens deze laatste open-bare vergadering van 2012 legt Bart Devisch de eed af, waarna een warm applaus van alle gemeenteraadsleden volgt.

  uit de gemeente

  politieraadVolgende leden werden op 2 januari verkozen voor de politieraad (plaatsvervangers staan tussen haakjes):

  Voor IC-GB: De Cock (Grieb-Louveaux, Delacroix), De Halleux-dUrsel (Delacroix, Grieb-Louveaux), De Pret-Linart (Gauthier, Grieb-Louveaux), Herinckx-t Kint de Roodenbeke (Grieb-Louveaux, Delacroix), Kuczynski (Parsa, Grieb-Louveaux), Stone-Wilms (Parsa, Grieb-Louveaux), Van der Straten Waillet (Gauthier, Grieb-Louveaux), Wahba (Parsa, Delacroix).

  Voor Respect: De Becker (Voets, Hellinckx-Cortvriendt), Sobrie (De Spiegeleer, Stoffels R.), Stoffels B. (Hellinckx-Cortvriendt, Stoffels R.).

 • SprokkelsWe hebben het voorspelde einde van de wereld en de jaarwisseling overleefd, en daar zijn we uiteraard blij om. Wie het niet overleefde, is Norman Joseph Woodland, een van de uitvinders van de streepjescode. Dit rechthoekige blokje met verticale zwarte en witte strepen zag het licht in 1974 en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Of je nu winkelt, een inventaris opmaakt of in je vertrouwde gemeenschapscentrum een voorstelling bijwoont Overal worden barcodes ingescand. Misschien moet Woodland de patroonheilige van de magazijniers worden. Nu ook de drie koningen langs zijn geweest, vliegt de kerstboom buiten. Hopelijk verdwijnen samen met hem ook de ongeveer 25.000 beestjes die erin huisden. We schrokken ons een spreekwoordelijke aap toen we dit lazen. Nooit gedacht dat die traditionele spar aan zo veel insecten (luizen, motten, mijt, spinnen ) onderdak bood. Nog eentje waarbij we de wenkbrauwen fronsten: in Belgi kon je bij de alom bekende Zweedse meubelgigant voor een voordelige prijs een kerstboom kopen (en nadien terugbrengen); in Zweden worden 20 % van alle kerstbomen gewoon gestolen. Dichter bij huis kon je genieten van de eindejaarssfeer tijdens de kersthappening in de Boesdaalhoeve. Ondanks het miezerige weer zakten toch heel wat Rodenaren af naar de standjes van de verenigingen. Luc Steeno sloot de geslaagde editie af. Na de winter is het uitkijken naar de opening van het zwembad. Volgens de gemeentelijke mededelingen zou er in mei waarschijnlijk een einde komen aan de zwembadsaga. Probeerde je in diezelfde mededelingen trouwens ook de plaatsen te herkennen die bij het item over de nieuwe ledverlichting stonden? Herkende je ook zo weinig Rodense straten of pleinen? De agenda van het CC Wauterbos stemde ons evenmin vrolijk In het vroeger zo bruisende CC vinden momenteel amper 1 tot 3 activiteiten per maand plaats; bitter weinig voor een centrum waarin regelmatig en terecht genvesteerd wordt. Onze pas uitgetreden burgemeester liet zich op het einde van de legislatuur maar wat graag voordragen voor een ereburgemeesterschap. Ook van Georges Clerfayt wil men een ereschepen maken. Het oud-Vlaamse gezegde dat is om uw bloot gat van te laten zien kwam spontaan in ons op. Moet dat nu echt? Deze vrouw liet zich in het laatste jaar van haar mandaat meermaals van haar minst verdraagzame en gemeenschapsvormende kant zien. En de man zijn beleids-daden kan je op n hand tellen. Een nieuw jaar, een nieuw begin? In Rode hebben we sinds 2 januari een waarnemende burgemeester. De Franstalige gemeenteraads-leden droegen zoals verwacht Pierre Rolin voor als kandidaat-burgemeester, en de Nederlandstalige gemeenteraadsleden onthielden zich. De bal ligt nu in het kamp van minister Bourgeois. Of hij erg opgezet is met de eerste stunt van onze kandidaat-burgemeester is nog niet zo zeker. Pierre Rolin vond het immers nodig om na het afsluiten van de gemeenteraad een toespraak in beide landstalen te houden.

  OpschuddingUit de gemeenteraad van 2 januari

  De installatievergade-ring, waarbij de gemeenteraadsleden en de schepenen hun eed afleggen, kan op veel belangstelling rekenen. Onder andere Europees president Herman Van Rompuy en een cameraploeg van de VRT zijn van de partij. De cameraploeg mag om voor ons onbeken-de redenen echter niet binnen filmen. Tijdens de eedaflegging van de gemeenteraads-leden blijft alles rustig in de raadzaal, maar als kandidaat-burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) de eed wil afleggen als eerste schepen en kandidaat-burgemeester, betogen zon tiental leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) tegen zijn aanstelling. Het TAK vindt het ongehoord dat Pierre Rolin wordt voorgedragen door een Franstalige meerderheid die het niet nauw neemt met de Vlaamse wetgeving. Hierbij verwijzen ze naar de Franstalige oproepingsbrieven die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aan Franstalige Rodenaars werden opgestuurd. De aanwezige politieagenten grijpen in en zetten de TAK-leden uit de raadzaal. Nadat de TAK-leden de zaal hebben verlaten, wordt de ruimte gevuld met een rottende en misselijkmakende geur. De betogers bleken niet alleen gewapend te zijn met Vlaamsgezinde slogans en pamfletten, maar ook met stinkbommetjes om te zeggen dat hier een geurtje aan hangt.

  Daarmee willen ze minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) erop wijzen dat er een geurtje hangt aan de burgemeestersvoordrachten in de faciliteitengemeenten Linkebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode.

  Op het moment dat Pierre Rolin iedereen zowel in het Nederlands als in het Frans een goede gezondheid voor het nieuwe jaar toewenst en pleit voor een goede samenwerking tussen alle gemeenschappen, ontstaat er opnieuw opschudding. De Nederlandstalige gemeente-raadsleden en het Nederlandstalige publiek verlaten de raadzaal. Pierre Rolin gaat in het Nederlands en het Frans verder, naar eigen zeggen uit respect voor de Nederlandstaligen die nog aanwezig zijn in de raadzaal. In zijn toespraak pleit hij vooral voor het zogenaamde BBC-beleid (beleids- en beheerscyclus) en de bouw van een nieuw rusthuis.

  Tineke Poelman

 • 4Tot zijn twintigste speelde het leven van Tijs Van Raalte (35) zich voornamelijk af in Sint-Genesius-Rode. Daarna verkaste hij voor meer dan tien jaar naar Antwerpen, tot de liefde hem naar Oslo bracht. Langeafstandsrelaties zijn meestal gedoemd om te mislukken als niet een van de partners naar het land van de ander verhuist. Ik ben dus mijn meisje achterna-gegaan, vertelt Tijs. Die relatie is ondertussen voorbij, maar ik ben in Oslo blijven plakken. Ik werk als receptionist in een hotel. Dat is het werk dat ik voordien ook in Belgi deed. Door mijn talen-kennis vond ik makkelijk een baan.

  alcoholBij een verhuizing naar een Scandinavi-sche hoofdstad verwacht je niet meteen een grote cultuurschok. Uiteraard is de Noorse samenleving een westerse maat-schappij die sterk lijkt op de onze, maar er zijn wel verschillen met het leven in Belgi. Dat zit m dan in kleine dingen. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld. In supermarkten kan je enkel bier kopen, tot 20 uur. Wijn en sterkere dranken worden enkel verkocht in winkels die door de overheid worden uitgebaat. Het is ook vrij duur, waardoor alcohol niet echt in de cultuur zit ingebakken. Als je gaat eten in Belgi, ga je bij wijze van spreken van het aperitief naar de witte en rode wijn tot het digestief. In Noorwegen is dat niet zo. Hier vind je ook niet zo veel cafs. Noren gaan heel anders om met eten en drinken. Belgen genieten van een maaltijd, maar Noren eten enkel om geen honger te hebben, niet omdat het lekker zou kunnen zijn. Bij alcohol is dat net zo. Als Noren drinken, is het net alsof het enige doel is om zo snel mogelijk dronken te worden. Zo is een populaire weekendactiviteit het

  nemen van de overzetboot naar Denemarken.Ze stappen dan niet van de boot af als ze in Denemarken zijn, maar ze keren onmiddellijk terug. Op de boot doen ze niets anders dan alcohol drinken. Dat is blijkbaar voor sommigen een hoogtepunt, lacht Tijs.

  americain prparZoals haast alle Belgen die in het buiten-land wonen en werken, denkt Tijs af en toe met heimwee terug aan de smaak van Belgische chocolade. En aan die van americain prpar, want dat kennen ze in Noorwegen niet, zegt Tijs. Maar wat ik absoluut niet mis, is het rijgedrag van de Belgen. Omdat in Noorwegen verkeers-boetes ontzettend hoog zijn, rijdt niemand te snel. In de winter mag je trouwens maar maximaal 60 kilometer per uur rijden, zelfs op de autosnelweg. Iedereen respecteert die snelheidslimiet. Noren zijn ook veel relaxter in hun verplaatsingen. In het algemeen hebben Noren minder stress. Ook op het werk is dat zo. Iedereen doet wel zijn best om kwaliteit af te leveren, maar mensen zijn er minder gejaagd dan in Belgi.

  tuin zonder omheiningWie aan Noorwegen denkt, kan niet anders dan ook aan weidse stukken ongerepte natuur denken. Noorwegen heeft een bevolkingsdichtheid van 14,5 inwoners per vierkante kilometer. Ter vergelijking: voor Belgi is dat 342 inwoners per vierkante kilometer, weet Tijs. Veel Noren zonderen zich tijdens vakanties af in een hutje te midden van de bossen. Mij spreekt dat niet zo aan, tenzij ik er internet zou hebben. Wat ik wel graag doe, is langlaufen in de bossen. Dat is echt ontspannend. En je hebt ook altijd

  kans om rendieren of elanden tegen te komen. Heel fascine-rend. Nu woon ik in een appartement, maar ik heb een tijdje in een huis dicht bij een bos gewoond. Daar kwamen de elanden letterlijk tot aan je achterdeur. Iedereen kan trouwens door je tuin lopen, want het concept van een omheinde tuin die als privterrein wordt beschouwd, kennen ze in Noor-wegen niet. Het was even wennen aan het feit dat je dus dwars door iemands tuin kunt lopen, zonder dat iemand raar opkijkt.

  Ik kan iedereen aanraden om eens in Noorwegen op vakantie te gaan. Het is zon groots land, met een prachtige natuur en een heel rijke fauna. Ook het noorder-licht is indrukwekkend. En Noorwegen is een van de weinige landen waar je overal halt mag houden om je tent voor een nacht op te slaan. Dat is ook een bijzondere belevenis.

  Shoppen over de grensMinder positief aan Noorwegen is dat het leven er vrij duur is. Vooral alcohol kost veel, maar eigenlijk heeft alles hier een behoorlijk prijskaartje. Ook op de woningmarkt schieten de prijzen de hoogte in. Voor een appartement met twee slaapkamers betaal je ongeveer

  Oog in oog staan met rendieren en elanden, binge drinking op een overzetboot of wildvreemden die ongegeneerd door je tuin lopen. Tijs Van Raalte weet als geen ander dat dit allemaal tot het dagelijkse leven behoort in Oslo. Hij heeft van de Noorse hoofdstad drienhalf jaar geleden zijn thuis gemaakt.

  Tijs Van Raalte woont al 3,5 jaar in Oslo

  Noren hebben minder stress

 • 5de kwadeplashoeveoud-nieuw

  De Kwadeplashoeve of Hof te Kwadebeek is een klein schilderachtig hoekje van Rode. Dat vonden ze ook al in het begin van de twintigste eeuw, toen deze postkaart in kleur werd verkocht. Het stratenpatroon op de kaart is vandaag nog min of meer te situeren; de gebouwen daarentegen zijn sterk van uitzicht veranderd. De hoeve is beslist niet zo oud als het hof te Boesdaal, Lansrode of Krechtenbroek. Het witgekalkte gebouw achteraan rechts is wellicht het oudste deel, dat al aangeduid is op de kadasterkaart van Vandermaelen omstreeks 1836. De meeste bijgebouwen dateren van rond 1880. Vlak na WO II werd er naar de normen van die tijd een moderne schuur opgetrokken.

  De hoeve werd in het begin van de vorige eeuw uitgebaat door J. B. Van Der Deelen, later door de familie Coppens. De meeste Rodenaars kennen het neerhof als voormalige kinderboerderij. Ook de gemeente had deze bestemming in gedachten toen ze de hoeve in 2000 aankocht, maar van dat plan kwam uiteindelijk niets in huis. Na wat aanpassingen werd de hoeve omgevormd tot een brasserie, uitgebaat door de beschutte werkplaats Rodea. De toekomst is echter onzeker voor deze charmante plek, midden in het dorp en omgeven door prachtige natuur en een oude boomgaard.

  Tekst en fotos: Jan De Cock

  evenveel als voor een groot huis in Belgi. Omdat Noorwegen nauwelijks te lijden heeft onder de economische crisis, stort de huizenmarkt ook niet in zoals in Spanje of Griekenland. Wat je veel mensen ziet doen, is net over de grens met Zweden gaan winkelen. Op een uurtje rijden van Oslo staan in een Zweeds dorpje megagrote warenhuizen, waar je alles kunt vinden voor goedkopere prijzen. Veel Noren gaan n keer per maand massale inkopen doen over de grens.

  van nul beginnenTijs heeft het naar zijn zin in Oslo, maar weet nog niet of hij daar de rest van zijn dagen wil doorbrengen. Ik heb er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Ik heb toerisme gestudeerd, en besefte bijgevolg ook dat verhuizen naar het buitenland tot de mogelijkheden behoor-de, maar ik heb dat nooit gepland. Misschien keer ik naar Belgi terug, of trek ik ooit naar Azi. Dat spreekt me ook wel aan. Maar je mag nooit licht over emigratie beslissen. Er komt veel administratie bij kijken, en je moet mentaal klaar zijn om alles en iedereen achter te laten en weer van nul te beginnen. Hoe jonger je bent, hoe gemak-kelijker dat gaat. Maar ik sta voor alles open. We zien wel wat de toekomst brengt.

  Wim Troch

  T

  ine

  De

  Wild

  e

 • verenigingSnieuwSde drie van ...

  6

  femma rodeActieve fitmix vrijdag 22 februari, 1 en 15 maart9.30 uur - sporthal Wauterbos

  Actieve fitmix is goed voor je gezond-heid en je figuur. Het is een combinatie van eenvoudige dansbewegingen op muziek. Enkele weken na elkaar werken we op toffe muziek samen aan conditie, uithouding, kracht en lenigheid. We pakken het complete pakket aan, maar bovenal maken we veel plezier. Kortom, het is een actieve groepsles voor jong en oud, met pasjes en bewegingen voor elk niveau.

  De sessie duurt telkens een uur en kost 17 euro. Femma-leden betalen 12 euro.

  Info en inschrijven: Siene, 02 358 15 65, [email protected]

  vernieuwde website Sportoverleg

  De website van Sportoverleg Rode werd in een nieuw jasje gestoken. Naast de informatie over alle clubs vind je er ook nieuws over activiteiten van de sportregiowerking Zuidwest Rand: kleuterhappenings, sporteldag (50-plussers), avonturendag Om alles visueel aantrekkelijk te maken, staan er ook heel wat fotos van sportie-velingen uit onze clubs online.

  Ben je op zoek naar een nieuwe sportclub? Wil je graag deelnemen aan een sportactiviteit van de sportregio Zuidwest Rand? Of zoek je informatie over de sportinfrastructuur in Rode? En adres: www.sportoverlegrode.be.

  Eddy Van Caeneghem ken je misschien als verantwoordelijke en dienstleider in de bibliotheek van Rode. Hij is van opleiding leraar wetenschappen en heeft daardoor een voorliefde voor non-fictieboeken met een wetenschappelijke grondslag. Ontdek hier zijn drie boeken van de maand.

  zes graden Onze toekomst op een warmere planeet (mark lynas)Nu het algemeen wordt aangenomen dat de gemiddelde temperatuur op onze aarde deze eeuw minstens 2 graden gaat stijgen (klimaattop in Doha-Qatar, n.v.d.r.), stellen velen zich de vraag wat dit concreet inhoudt.Zes graden is echt, zoals het boek zelf aangeeft, een graad-voor-graadgids die de gevolgen van de opwarming bij 1, 2, 3, 4 en 6 graden beschrijft. De auteur zet in dit boek alle wetenschappelijke scenarios op een rij. Dit met passie geschreven boek bevat een indrukwekkende hoeveelheid informatie. Toch vindt Eddy dat de auteur de lezer liever tot actie wil bewegen dan in de put helpen.

  het verhaal van de mens Ons verleden in woord en beeld (alice roberts)Dertig veertig jaar geleden was er in het cultureel centrum van Sint-Genesius-Rode een voordracht over primitieve vondsten in onze gemeente (boven de vijvers van Thijs, aan het eind van de Dragonderstraat). Eddy woonde hier dichtbij, dus was hij als tiener extra geboeid door de voordracht. Eigenlijk zoekt iedereen wel naar antwoorden op vragen over zijn afkomst. Eddy las al wat wetenschappelijke boeken en teksten over dit onderwerp, en vindt dit boek een bijzonder mooi, uitgebreid en vlot leesbaar naslagwerk. Het geeft een overzicht van wat wetenschappers tot nu toe hebben achterhaald. Wist je bijvoorbeeld dat de neanderthalers waarschijnlijk gewoon zijn opgegaan in de moderne mens en dat 1 4 % van onze genen (van de westerse mens) van hen afkomstig zijn? Mogelijk zijn onze blanke huid of onze grotere neus neanderthal-kenmerken.

  Samen voor ons eigen Sociaal gedrag van de prehistorie tot de facebookgeneratie (dirk draulans)In dit boek neemt Dirk Draulans alle aspecten van het menselijke sociale gedrag onder de loep: van geweld tot altrusme, van de prehistorie tot de facebookgeneratie. Ondanks het feit dat onze wereld en ons sociaal leven veel complexer zijn geworden, loopt er n rode draad door de ontwikkeling van ons sociaal gedrag: wat we doen, doen we samen voor ons eigen. Dirk Draulans (ook bioloog) vindt Eddy in zijn genre een goede journalist. Zelfs critici moeten erkennen dat hij geen gebakken lucht verkoopt. Zijn humoristische schrijfstijl en gave om te verrassen met onverwachte inzichten, maken dit boek toegankelijk en zeer de moeite waard.

 • 7verenigingSnieuwS koken met greet

  Varkenswangen met rodenbach Benodigdheden voor 4 personen:> 1 kg varkenswangen (ontvliesd)> 2 uien> 1 teentje look> 1 witte boterham> 2 eetlepels scherpe mosterd> 2 eetlepels bruine suiker> 4 flesjes rodenbachbier> boter> 1 kruidentuiltje> 1 kruidnagel> peper en zout

  Bereiding:> Pel de uien en versnipper ze. > Pel de look en plet het teentje.> Smelt een klontje boter en stoof de ui en de

  geplette look in de hete boter.> Snij de varkenswangen in stukken (zoals

  stoofvlees) en kruid met peper en zout. > Smelt op een stevig vuur een klontje boter

  in een braadpan en bak de stukken varkens-wang kort tot ze een goudbruin kleurtje hebben.

  > Doe het vlees (dat binnenin nog niet gaar is) in de stoofpot met ui.

  > Leg het kruidentuiltje in de stoofpot samen met de kruidnagel.

  > Gebruik het bier om de pan, waarin het vlees gebakken werd, te deglaceren. Giet het in de hete pan en roer al het aanbaksel los. Giet het warme bier in de stoofpot met het vlees.

  > Strooi de suiker in de pot en smeer de witte boterham in met mosterd. Leg de boterham boven op het vlees en zet het deksel op de pot.

  > Laat de stoofschotel twee uur sudderen op een zacht vuur.

  > Voeg naar smaak peper en zout toe.

  Smakelijk,Greet

  vzw baobab schenkt djembs aan wauterbos

  De Wauterbosschool kreeg als bedankje voor haar geldinzamelactie ten voordele van de vzw BAOBAB drie djembs van de plaatselijke bevolking van Fandan. De lagere school Wauterbos mag trots zijn op haar actie Al rollend en glijdend in en rond de school. Met de afgelegde rondjes sprokkelden ze maar liefst 1.352 euro bij elkaar. De leerlingen van de eerste graad deden niet onder en haalden 715 euro op met de verkoop van truffels. Ook de leerkrachten en het personeel doken in hun portemonnee en sprokkelden 175 euro bij elkaar. Meester Vital overhandigde uiteindelijk een cheque van 2.242 euro aan vzw BAOBAB.

  Bedankt Wauterbos! Met deze centen kunnen we enkele maanden een leerkracht betalen en kunnen de kinderen van Fandan en de omliggende dorpen eindelijk leren lezen en schrijven.

  Sportregiowerking zuidwest randProgramma 2013

  Sint-Genesius-Rode en heel wat andere gemeenten in de regio vormen samen de sportregio Zuidwest Rand. Samen met de provincie Vlaams-Brabant organiseren zij tal van intergemeentelijke activiteiten, vaak gericht naar specifieke doelgroepen.

  De volgende gemeenten maken deel uit van de sportregio Zuidwest Rand: Beersel, Halle, Dilbeek, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. De inwoners van deze gemeenten kunnen tegen een heel voordelig tarief deelnemen aan alle activiteiten.

  Kleuterhappening (3-6 jaar)

  Dilbeek zondag 10 februari

  Avonturendag (13-18 jaar)

  Geel donderdag 11 april

  Sportdag personen met een handicap

  Affligem dinsdag 4 juni

  Kijk! Ik fiets! (4-8 jaar)

  Sint-Genesius-Rode zondag 16 juni

  Pajotse 400 (fietstocht 400 km / 24 uur)

  Gooik vrijdag 21 en zaterdag 22 juni

  Zeesportdag (13-18 jaar)

  Oostende dinsdag 13 augustus

  Sporteldag (50+)

  Ruisbroek oktober/november

  Kleuterhappening (3-6 jaar)

  Ruisbroek zondag 17 november

  Meer info: www.sportoverlegrode.be

 • 8wetenschap in mensentaalUPV staat voor Uitstraling Permanente Vorming en is een vormingsinstelling die educatieve en culturele activiteiten voor volwassenen organiseert. We zijn een erkende vormingsinstelling en zijn specifiek bezig met wetenschapspopu-larisering, legt Gert De Coorde, directeur van UPV, uit. Die erkenning houdt onder meer in dat we kunnen rekenen op subsidies

  van het ministerie van cultuur.UPV heeft een twintigtal actieve lokale kernen, waaronder Zonin West. Iedere eerste maandag van de maand organiseren we een bijeenkomst in dienstencentrum De Boomgaard, pal in het centrum van Sint-Genesius-Rode, vertelt Annie. Daar komt een wetenschapper in mensentaal spreken over zijn vakdomein.

  De directeur van dienstencentrum De Boomgaard, Luk Van Orsen, stelt gratis een zaaltje ter beschikking. De sprekers worden vergoed door de nationale werking. Daardoor zijn onze activiteiten gratis. Dat vinden we belangrijk, want we willen wetenschap populariseren en dus moeten we de drempel zo laag mogelijk houden. Toegangsgeld vragen zou dan geen goed idee zijn, zegt Irma. Ook Gert

  Professoren, doctors en doctorandi: dat zijn mensen die in een heel andere wereld le-ven. En dat taaltje: onbegrijpelijk! Niks van aan, volgens Annie Deheegher en Irma Janssens. Al meer dan dertig jaar timmert UPV Zonin West, de vereniging waar zij respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van zijn, aan de brug tussen de weten-schapper en zijn publiek.

  upv zonin west

  tussen wetenschapper en publiek

 • 9upv-zonin-westUitstraling Permanente VormingMaandelijkse lezingen en voordrachten15.15 uur - dienstencentrum De Boomgaard

  > Maandag 4 februari De euro, de crisis en de grote hold-up Peter Mertens, socioloog> Maandag 4 maart Thuis wonen met dementie Elise Cornelis, Geheugenkliniek, UZ Brussel> Maandag 15 april Verkalking van de hartkleppen Prof. dr. Christian Verborgh, dienst anesthesiologie, UZ Brussel> Maandag 6 mei Prettige woonomgeving voor senioren Dr. An-Sofie Smetcoren, agogiek VUB> Maandag 3 juni Informatie vinden via internet Prof. dr. Paul Nieuwenhuysen, hoogleraar VUB

  De lezingen vinden telkens plaats om 15.15 uur. Deelnemen is gratis.

  Meer info: Annie Deheegher, voorzitter UPV-Zonin-West, 02 305 66 02, [email protected]

  over het hoofd gezien. Jammer, maar wat wil je, het was een radiojourna-liste, lacht Annie.

  uit de catalogusAnnie is al een drietal jaren voorzitter van UPV Zonin West. En ik hoop daar nog wat jaartjes bij te doen. Eigenlijk ben ik er bij wijze van spreken ingerold. Ik ben naar een aantal voordrachten gekomen en ik ben niet meer weggegaan. Toen de vorige voorzitter ermee stopte, nam ik het heft in handen, want ik wou niet dat de activiteiten zouden stoppen. Maar binnen een paar jaar geef ik de fakkel door aan Irma. Een fantastische ondervoorzitter. Ik krijg veel hulp van haar. En gelukkig maar, want ons engagement vraagt best veel tijd.

  De dames kiezen de onderwerpen voor de bijeenkomsten uit een boekje met het aanbod van UPV. We zorgen er vanuit UPV voor dat de wetenschap-pers in ons aanbod vlotte sprekers zijn die hun boodschap helder kunnen brengen, vertelt Gert. Wij vanuit UPV Zonin West maken onze keuze en leggen die voor aan de nationale werking, die een jaarprogramma opstelt, legt Irma uit. En dan trekt de promokaravaan zich op gang. Annie maakt een affiche op die ze bij de

  lokale middenstand gaat ophangen. Goed voor mijn fysieke conditie, want het is toch iedere maand weer een wandeling van ongeveer twee uur. De personen die naar een van de activitei-ten gekomen zijn, kunnen ook hun mailadres achterlaten, zodat we ze op de hoogte kunnen houden van toekomstige activiteiten. Ons pro-gramma staat ook altijd in het krantje dat in het dienstencentrum wordt verspreid. Maar de beste promotie blijft toch het van horen zeggen.

  vier paar sinussenWat drijft een jonge gepensioneerde eigenlijk om een deel van zijn tijd in de organisatie van deze vormingsactiviteiten te stoppen? Annie: Het is natuurlijk belangrijk dat de gewone man weet waar de wetenschapper mee bezig is. Maar ik haal er ook voldoening uit, omdat ik zelf nog iets bijleer over allerhande themas. Wist je bijvoor-beeld dat we allemaal vier paar sinussen hebben? Ik tot voor kort niet, ik dacht dat we er alleen ergens boven onze ogen hadden.

  Het mag duidelijk zijn, en de slogan van UPV bevestigt het: je bent nooit oud en wijs genoeg om bij te leren.

  Maarten Croes

  van UPV stemt in: De prijzen van onze activiteiten overal in Vlaande-ren mogen niet te hoog zijn.

  luisteren naar meneer doktoorEn zo komt het dat elke eerste maandagnamiddag van de maand, rond 15 uur, tussen de 20 en 40 personen naar een wetenschapper komen luisteren, debatteren en vragen stellen. Als het over genees-kunde gaat, trekken we het meeste volk, ongeveer 35 personen, zegt Annie. Dat komt waarschijnlijk omdat we onze activiteit organise-ren in een dienstencentrum en huis van het OCMW. Oudere mensen zijn duidelijk genteresseerd in medische onderwerpen. Maar laten we duidelijk zijn, de meeste mensen komen van buiten het dienstencen-trum, sommigen zelfs van buiten de gemeente.Toch gaan de sessies niet altijd over hartkleppen of dementie. Ook economie, politiek en levensbe-schouwing komen aan bod. Dan schommelt het aantal genteresseer-den volgens Annie tussen de 20 en de 25. Een aantal daarvan zijn vaste klanten. We hebben een kern van

  zowat 15 personen die elke keer aanwezig is. Af en toe blijft er eentje weg en af en toe komt er eentje bij. Belangrijk is dat de mensen zich welkom voelen.

  En dat het publiek heel genteresseerd is, blijkt. Een paar jaar geleden nodigden we iemand uit om over armoede te komen spreken, herinnert Irma zich. Maar die man stuurde zijn kat. Ook de nationale werking van UPV kon hem niet meer bereiken. De aanwezigen zijn dan maar zelf over de problematiek beginnen te discussi-ren, heel spontaan. Dat was echt tof.

  met een bot in de hand De spreker zelf houdt zijn uiteenzetting zo bevattelijk mogelijk. Annie: De meesten kunnen hun materie goed overbrengen naar de gewone man. Ik herinner mij een dokter die kwam spreken over botaandoeningen, en die dus ook maar een bot had meegebracht om het geheel wat duidelijker te maken. Ik weet trouwens nog altijd niet of het een echt bot was, of eentje in plastic. De meeste wetenschappers hebben een powerpointpresentatie of ander didactisch materiaal bij. En keertje hadden we een radiojournaliste uitgenodigd die kwam vertellen over de Zuid-Amerikaanse politiek en economie. Ze praatte heel goed en heel vlot, maar had de visuele kant van de zaak een beetje

  T

  ine

  De

  Wild

  e

 • 10

  T

  ine

  De

  Wild

  e

  op zoek naar het zoete in het leven

 • 11

  T

  ine

  De

  Wild

  e

  Ik zou mezelf eerder omschrijven als een singer-songwriter dan als een muzikant, start Leen De Haes haar verhaal. Nog voor ik mijn gitaar-akkoorden goed onder de knie had, begon ik te schrijven. Ik moet een jaar of vijftien zijn geweest; eigenlijk behoorlijk laat als je dat vergelijkt met de generatie van vandaag. Mijn zus had een gitaar gekocht, maar ik was er meer in genteresseerd dan zij. In die periode luisterde ik onder meer naar The Cure en PJ Harvey, maar ik had ook een brede smaak. Dat is vandaag niet anders. De laatste jaren luister ik vooral naar americanasongwriters: Ryan Adams, Lucinda Williams en Shelby Lynn hebben me recent enorm benvloed. Het zijn stuk voor stuk sterke songwriters die pure roots-muziek brengen die opvalt door haar echtheid en maturiteit. Ik hou van mensen die een verhaal brengen.

  ik schrijf anders dan vroegerIk geloof dat ik in mijn Katy Too-songs zweef tussen de pop- en de folkmuziek, met een snuif je country en blues erbij. Breng alles maar onder de noemer americana, stelt Leen. Vroeger trad ik op onder de naam Bint. Ik haalde toen de finale van Humos Rock Rally en bracht vooral zoete, melancholische popsongs. Nu ik iets ouder geworden ben, schrijf ik anders. De melancholie is nog aanwezig, maar bij Katy Too gaan de liedjes minder over de liefde en ze zijn ook minder autobiografisch. Ik druk me ook anders uit dan vroeger, iets minder direct.

  Het was om budgettaire redenen even wachten op de eerste plaat. Wat de titel van de cd Quest for honey betekent, mag iedereen voor zichzelf invullen. Het is de zoektocht naar het zoete in het leven; misschien is dat wel de liefde. Ik vul het in als het moment in je leven waarin je op zoek bent naar een soort evenwicht in jezelf , mijmert Leen. De cd bevat een aantal nummers die eerder horen bij mijn Bint-periode. Als ik vandaag een plaat zou maken, zou die meer in de richting van de americanastijl liggen. De cd is in die zin een mooie afsluiter en tegelijk een nieuw begin.

  anton walgraeve als producerDe cd werd geproducet door Anton Walgraeve. Ik kende hem voordien enkel van zijn platen. Op een dag heb ik hem een aantal songs gemaild. Hij antwoordde snel dat hij die goed vond. Kort daarop zaten we samen om te kijken hoe we het gingen aanpakken. Ik had al gauw het gevoel dat we op dezelfde golflengte zaten; we hebben nooit echt een discussie gehad. Anton is trouwens een heel toffe mens om mee samen te werken; de ideale man voor mijn debuutplaat. Ik was ook zeer tevreden over de productie. De plaat is niet te proper. Het is geen afgelikte cd, maar wel een verzameling warme songs die samen een mooi geheel vormen.

  Toch ligt Quest for honey al een tijdje achter Leen. Ik zit met mijn gedachten al bij mijn volgende plaat. Daarin wil ik brede americana blijven brengen; een leuke mix van folk, alternatieve

  country en blues. Dit jaar wil ik vooral schrijven. De rest is voor 2014. Die nieuwe cd is een ambitie. Verder probeer ik er niet te veel van te verwachten. De muziekbusiness zit soms vreemd in elkaar. Laat mij maar vooral optreden en proberen om harten te veroveren door veel te spelen. Of dat nu voor 20, 50 of 200 man is, maakt me niet uit. Het belangrijkste is dat ik het publiek op de hand krijg en dat er een band ontstaat. Vroeger speelde ik te weinig live. Ik was toen misschien te beschei-den om veel naar buiten te komen. Nu heb ik dat niet meer. Ik sta steviger in mijn schoenen. Dat straal ik uit als ik mijn songs breng.

  In de Boesdaalhoeve combineert Leen nummers uit de Bint-periode en de nieuwe americanasongs van Katy Too. Hier en daar gooi ik er ook een cover tussen van mijn muzikale helden Lucinda Williams, Shelby Lynn en Ryan Adams. Van die laatste speel ik Chains of love. Eigenlijk zijn de covers vooral mooie songs die ik zelf had willen schrijven. Ik wil in Rode mijn luistermuziek brengen in een intieme sfeer. Ik hoop dat de mensen het mooi zullen vinden.

  Steven Verhamme

  GraanzolderconcertKaty Too donderdag 21 februari 20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve

  Meer info: www.katytoo.be

  op zoek naar het zoete in het levenOmdat Leen De Haes niet meteen de meest catchy artiestennaam is, koos de Antwerpse singer-songwriter uiteindelijk voor Katy Too; naar een nummer van een van haar grote helden, de peetvader van de zogenaamde americana, Johnny Cash. Katy Too is geen onvergetelijke song die vandaag nog veel jonge muzikanten inspireert, maar het is wel een lekker bekkende naam voor een van Vlaanderens onontgonnen talentzangeressen. Begin vorig jaar bracht Katy Too met Quest for honey haar debuut-cd uit. Eind februari kan je haar live aan het werk zien in de Boesdaalhoeve.

  Singer-songwriter katy too

 • nieuwS uit de moelie

  nieuwS uit de boeSdaalhoeve

  henk rijckaertZwermdonderdag 7 februarihumor

  Na het succes van Het Experiment staat Henk Rijckaert alweer te trappelen met een gloednieuwe comedyvoorstel-ling. Deze keer neemt hij de zwerm onder de loep: de schichtige sierlijkheid

  waarmee een zwerm beweegt, hoe de zwerm plots van richting verandert zonder dat n vogel piept. Niemand zit aan het stuur, niemand bepaalt de richting. En toch gaan ze allemaal dezelfde kant uit. In de zwerm bepaalt tegelijk iedereen n niemand waar het naartoe gaat. Zo is het ook met ons. We gaan allemaal samen een richting uit. Niemand zit aan het stuur. Het heeft geen zin om te schreeuwen naar de chauffeur: Naar links. Want niemand is de chauffeur, en ergens zijn we het ook allemaal. Wij de zwerm.

  20.30 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)

  Info en tickets: 02 381 14 51, [email protected]

  eva de roovere trioMijn huis intiemzaterdag 9 februarimuziek

  Mijn Huis intiem is veel Eva: nummers uit haar laatste album, maar ook de songs uit De Jager en Over & Weer komen aan bod. Voor de gelegenheid kregen ze een nieuw jasje aangemeten.

  Samen met haar twee muzikanten laat ze jou binnenkijken: in gedachten, in teksten, in liedjes, in haar muziek. Welkom.

  20.30 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk)

  Info en tickets: 02 381 14 51, [email protected]

  jeugdtheater kip met kopEender watzondag 24 februarifamilie

  Lot is triest. Een reuzenschoen schuifelt voorbij. Lot is verbaasd. Een stem in een boom: Mag ik mijn schoen alstublieft? Lot is in de war. Wie bent u? Zeg maar jij. Wie ben jij? Zeg

  nooit wie tegen wat. Wat ben jij? Eender wat. Een verhaal over een-zaamheid en nooit alleen zijn, triest en dolgelukkig zijn, stilzitten en dansen, zwijgen en zingen, piepklein zijn en oneindig groot, kijken met je ogen dicht eender wat.

  Voor kinderen van 4 tot 8 jaarDuur: 50 minuten

  15 uur GC de BoesdaalhoeveTickets: 7 euro (vvk), 9 euro (kassa), 1 euro korting (leden Gezinsbond)

  Info en tickets: 02 381 14 51, [email protected], www.deboesdaalhoeve.be

  Tickets en info: GC de Moelie, 02 380 77 51, [email protected], www.demoelie.be

  ann ceurvels, ianka fleerackers & tania poppeMoi non plus donderdag 21 februari muziektheaterIn deze vuurrode voorstelling word je ondergedompeld in de geur, kleur en smaak van wat het vlees zo graag voelt en wat de geest zo hard wil. Drie lezende vrouwen, die over de letters heen het publiek laten meegenieten van hun kirrende kronkels en hun verborgen verlangens. Twee muzikanten, Tim Visterin en Dries Verhaert, die beats en melodien toveren op het trillende vel van hun drie leading ladies.

  20 uur - GC de MoelieTickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk)

 • nieuwS uit de muSe

  13

  koffieklets Ontmoetingscaf voor (groot)ouders met kinderen van 0 tot 6 jaarvanaf zondag 24 februari

  Ken je het park rond de Boesdaalhoeve? Wist je dat je er kan wandelen en dat er ook een speeltuintje voor peuters en kleuters is? Bovendien kunnen grootouders en ouders op vijf zondagvoormiddagen terecht in een ontmoetingscaf. We nodigen je graag uit bij een lekkere kop koffie of thee om andere jonge mamas en papas of grootouders te ontmoeten. Voor de kleuters en peuters is er een speelhoek. Ook wie niet of weinig Nederlands spreekt, is welkom voor een gezellige koffieklets! Broertjes en zusjes zijn ook welkom.

  Gratis. Reserveren is niet nodig.

  Data: 24 februari 3, 10, 17 en 24 maart Koffieklets is open van 9 tot 12 uur. Je komt en gaat wanneer je wil.

  korte graanzolderfilmszondag 24 februari

  Op zondag 24 februari vertonen we om 9.45 en 10.45 uur een film voor peuters en de jongste kleuters. Het concept graanzolderfilms bestaat al langer: film op zolder voor een klein publiek. Neem plaats in een zitzak met jouw jonge spruit en geniet samen van enkele korte filmpjes. Ken je het kleine zwarte molletje? Het speelt de hoofdrol in een reeks korte woordloze Tsjechische animatiefilms. Voor of na de vertoning kunnen jullie samen genieten van een drankje en een koekje in het ontmoetingscaf Koffieklets.

  Vanaf 1,5 jaarDuur: 20-25 minutenTickets: 3 euro (drankje en koekje inbegrepen)

  Info en tickets: 02 381 14 51, [email protected], www.deboesdaalhoeve.be

  fast forwardAls ik joudinsdag 26 februari theater

  Als ik jou is pozietheater. Anderstalige tieners en volwassenen maken op een ontroerende, speelse en interactieve manier kennis met bekende Vlaamse en Nederlandse dichters. Eenvoudige

  en duidelijke gedichten van o.a. Paul van Ostaijen, Toon Tellegen, Willem Wilmink, Hugo Claus, Annie M.G. Schmidt, Joke van Leeuwen, Bart Moeyaert en Herman de Coninck komen expressief en toegankelijk tot leven op de scne.

  Een coproductie van Fast Forward en vzw de Rand, met de steun van het Taaluniecentrum NVT en het Instituut voor Levende Talen. Meer informatie en gratis lesmateriaal: www.fast-forward.be.

  Met Peter Schoenaerts (regie) - Annemie Decavele, Helga Van Loo en Peter Schoenaerts (selectie gedichten)

  20.30 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 10 euro (kassa), 7 euro (vvk)

  filmstage11-12-13 februarivorming

  We maken van je groep een echte filmcrew met cameraman, regisseur, geluidsman en nog een heleboel andere medewerkers. Onder professionele begeleiding gaat iedereen aan de slag. Op een actieve manier maak je kennis met de verschillende fasen en taken in het film-productieproces. Kies je voor een spannende kortfilm? Een soapaflevering of een nieuwsitem? Prijs je het nieuwste product aan in een reclamespotje? Of toch maar een minidocumentaire? Stilte op de set en actie!

  Locatie: GC de Muse Kostprijs: 65 euro, 60 euro (leden Gezinsbond)Info en inschrijven: [email protected], 02 333 05 70

 • 14

  Intercommunale afvalmaatschappijen, politiezones, scholengemeenschappen, natuurwerkploegen. Het zijn enkele voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. De Vlaamse overheid inventariseerde alle samenwerkingsinitiatieven met het oog op een beter lokaal bestuur. Een opvallende vaststelling: de zes faciliteiten-gemeenten in de Rand werken minder samen dan de overige Vlaamse gemeenten.

  regionale samenwerkingsverbanden in kaart gebracht Minder samenwerking met faciliteitengemeenten

  als schepenen zich van de ene vergadering naar de andere haasten zonder daadwerkelijk te wegen op de besluitvorming. Naar aanleiding van de opmaak van het witboek interne staatshervorming heeft de Vlaamse Regering alle regionale samenwerkingsverbanden genventariseerd. Later volgt een evaluatie en een actieplan met concrete maatregelen om de bestuurlijke verrommeling aan te pakken en samenwerking te stimuleren op vlakken waar dat nu nog te weinig gebeurt.

  de cijfersAlvast een opvallende vaststelling in de Rand: de zes faciliteitengemeenten gaan duidelijk minder samenwerkings-verbanden (swvs) aan dan andere Vlaamse gemeenten. Een gemiddelde Vlaamse gemeente heeft 68 swvs, de zes faciliteitengemeenten komen aan gemiddeld 37 swvs. Drogenbos telt er 31, Linkebeek 32, Sint-Genesius-Rode 37, Wezembeek-Oppem 38, Kraainem 41 en Wemmel 42.

  Gemeenten werken meer dan ooit samen om meer te kunnen doen met minder geld. Logisch, zeker in tijden dat het financieel allemaal wat moeilijker wordt. Ze gaan regionale samenwerkingsverbanden aan in de vorm van intercommunales zoals afvalverwerker Interza. Ook de politiezones, sportregios, sociale verhuurmaatschappijen, de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en zelfs De Lijn zijn voorbeelden van associaties over de gemeentegrenzen heen.

  Meer samenwerking tussen gemeenten is positief, oordeelt de Vlaamse overheid. Het leidt in veel gevallen tot een verhoogde bestuurskracht, maar het kan ook ongewenste neveneffecten met zich meebrengen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gemeenteraad het overzicht van de samenwer-kingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt verliest,

  Clusters van gemeenten die minstens 50% dezelfde samenwerkingsverbanden delen.

 • 15

  BUURTENis een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaal-hoeve en vzw de Rand. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.

  REDACTIESofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal VelkeneersEINDREDACTIEVeerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, [email protected] Selleslach, 02 456 97 98, [email protected] GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rodetel. 02 381 14 51, fax 02 381 11 [email protected], www.deboesdaalhoeve.be

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

  VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGENPascal Velkeneers en Sandra Meert (onthaalmedewerkers), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van 13.30 tot 20.00 uur, andere weekdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wil je op je nieuwe adres gratis buurten blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstige adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus.

  rand-nieuwS

  Intutief kan je denken dat dit ligt aan het lage aantal inwoners, maar dat klopt maar voor een stukje. Steden met meer dan 100.000 inwoners gaan gemiddeld 93 samenwer-kingsverbanden aan, maar kleine gemeenten met minder dan 5.000 inwoners tellen gemiddeld 55 swvs. Dat is nog steeds veel meer dan de zes faciliteitengemeenten in de Rand.

  Als we de beleidsdomeinen bekijken waarin de samenwer-kingsinitiatieven actief zijn, zien we weinig grote verschillen tussen de zes en de overige Vlaamse gemeenten. Het gaat voornamelijk om welzijn, leefmilieu en politie. Wat een merkwaardige vaststelling is, is dat in de Randgemeenten vooral de hogere overheden de samenwerkingsverbanden opstarten. De provincie, de Vlaamse en de federale overheid samen zijn goed voor 58,7 % van de opgestarte swvs. De andere Vlaamse gemeenten komen aan 30,6 %.

  kwaliteit-kwantiteit?Betekent dit dat de zes faciliteitengemeenten niet staan te springen om met andere Vlaamse gemeenten samen te werken? Dat ze het initiatief liever aan de hogere overheden laten in plaats van zelf het voortouw te nemen? Het aantal samenwerkingsverbanden waar een gemeente aan deel-neemt, zegt op zich niets over de kwaliteit van de lokale samenwerking, nuanceert Katie Heyse, beleidsmedewerker van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Het is niet omdat een bepaalde gemeente meer samenwerkingsverbanden heeft dan een andere gemeente dat de kwaliteit van samenwerking in de ene gemeente beter zou zijn dan in de andere. Bovendien werd er zeer breed genventariseerd. Alle samenwerkingsverbanden waar een gemeente aan deelneemt, kwamen in aanmerking. Het gaat van kleine informele samenwerkingsverbanden tot zwaar juridisch verankerde samenwerkingsinitiatieven. Er is dus een brede waaier van initiatieven opgenomen: in het ene initiatief zal de gemeente meer tijd en middelen steken dan in het andere.

  affiniteitMaar waarom scoren de zes faciliteitengemeenten dan lager? Dat is moeilijk te bepalen, klinkt het. Dat moet eerst verder onderzocht worden, maar er zijn enkele mogelijke oorzaken. De registratie van swvs is in de ene gemeente misschien iets nauwgezetter gebeurd dan in de andere. En enkel die swvs waar alleen Vlaamse gemeenten aan mee-werken werden geregistreerd. De faciliteitengemeenten worden politiek bestuurd met een college van burgemeester en schepenen dat minder affiniteit en contact heeft met andere gemeenten. Mogelijk zijn er ook samenwerkings-verbanden met gemeenten uit het Brusselse Gewest, die niet in de inventaris voorkomen. Dat kan ook het geval zijn met grensgemeenten die samenwerken met uitsluitend gemeenten uit een van onze buurlanden.

  Bart Claes

 • activiteitenkalender

  wanneer wie / wat waar info

  februari3 14.30 pasar rode

  bezoek huis van de toekomstVilvoorde 02 356 92 87

  4 15.15 upv zonin-west de euro, crisis en de grote hold-up

  De Boomgaard 02 305 66 02

  7 20.30 gc de boesdaalhoeve henk rijckaert zwerm

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  9 20.00 gc de boesdaalhoeve eva de roovere trio mijn huis intiem

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  12 13.30 femma rode creanamiddag

  Ons Parochiehuis 02 380 59 20

  16 17.00 jh animoro tweede Spaghettifestijn

  Ons Parochiehuis

  21 20.30 gc de boesdaalhoeve katy too - graanzolderconcert

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  22 9.30 femma rode fitmix

  Sporthal Wauterbos 02 358 15 65

  24 gc de boesdaalhoeve Start reeks muziekkriebels voor kleuters

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  24 9.00 gc de boesdaalhoevekoffieklets

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  24 9.45 gc de boesdaalhoeve graanzolderfilm (1,5+): het molletje

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  24 10.45 gc de boesdaalhoeve graanzolderfilm (1,5+): het molletje

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  24 15.00 gc de boesdaalhoevejeugdtheater kip met kop eender wat (4+)

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  26 20.30 gc de boesdaalhoevefast forward als ik jou

  GC de Boesdaalhoeve 02 381 14 51

  28 19.00 femma de hoek bistro, eenvoudig feestelijk

  Parochiezaal (kelderverdieping)

  02 358 14 71

  kersthappening: samen gezellig onder n parapluToen ongeveer 2012 jaar geleden het kindje Jezus werd geboren in zijn stal in Bethlehem, had hij niet het minste vermoeden dat er zo veel jaren later zo veel happiness zou zijn in de Boesdaalhoeve van Sint-Genesius-Rode. Dat konden we met honderden Rodenaren samen ervaren tijdens de kersthappening op zaterdag 22 december. Het regende die dag onophoudelijk pijpenstelen. Dat weerhield echter geen enkele echte Rodenaar ervan om te feesten. De culturele raad creerde in samenwerking met de Boesdaalhoeve en met medewer-king van vele culturele Rodense verenigingen een fijne kersthappening met eten, drinken en standjes voor het goede doel. Het werd een gezellig samenzijn onder n enkele paraplu of onder de tent van een vereniging. Luisteren naar een beklijvend verhaal in een aangepast lokaal. Een ongevenaard en gezellig decor, elkaar vindend in een afsluitende samenzang met Luc Steeno, voorafgegaan door een optreden van een dansschool. Dat heet happiness. Singing and dancing in the rain. Laten we dit samen nog veel herhalen.