Bruggeske 1987-2-aprilWeb

of 28 /28
1 IIIIGG E Orgaan van"HOGHESCOTEu Kulturele Kring van Kapellen Kultureel driemaandelijks tijdschrift - Jaargang oomai

Embed Size (px)

description

1 Orgaan van "HOGHESCOTEu Kulturele Kring van Kapellen Kultureel driemaandelijks tijdschrift - Jaargang oomai 2. Een droom (Herman De Schutter) blz. 2. 4. Het monument der gesneuvelden en de kunstenaar 3. De geschiedenis van Kapellen in beeld (Rita Ledenblad van de Kulturele Kring van Kapellen "Hoghescote" V.Z.W. 19' Jaarcang nr 2. april 1987. 't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 Inhoud. ************************* ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Transcript of Bruggeske 1987-2-aprilWeb

 • 1IIIIGGESKE

  Orgaan van "HOGHESCOTEuKulturele Kring van Kapellen

  Kultureel driemaandelijks ti jdschrift - Jaargang oomai

 • 1 9 ' J a a r c a n g n r 2 .

  1 . E r e l e d e n 1 9 8 7 . b i z . 1 .

  2 . Een d r o o m ( H e r m a n D e S c h u t t e r ) b l z . 2 .

  3 . De g e s c h i e d e n i s v a n K a p e l l e n i n b e e l d ( R i t a

  Van H e r c k ) b l z . 4 .

  4 . He t mo n u me n t d e r g e s n e u v e l d e n e n d e k u n s t e n a a r

  Theo B l i c k x ( R o g e r B a l b a e r t ) b l z . 5 .

  5 . A l l e r l e i t j e s . b l z . 2 4 .

  I n h o u d .

  " T B R U G G E S K E "

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  L e d e n b la d v a n d e K u l t u r e l e K r i n g v a n K a p e l l e n " H o g h e s c o t e " V . Z . W .

  )))))))))))))))))))))))))

  a p r i l 1 9 8 7 .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2

 • ERELEDEN 1 9 8 7 .

  Z o a l s b e l o o f d i n o n s v o r i g n u mme r g e v e n w i j h i e r n a d e l i j s tva n d e e r e l e d e n 1 9 8 7 . H e t b e s t u u r v a n d e K u l t u r e l e K r i n g d a n k tva n h a r t e d e v o l g e n d e e r e l e d e n :- B a s t i a e n s s e n s L . : K o n . E l i s a b e t h l e i , 1 2 , K a p e l l e n .- B e i n a e r d t s W . : K o n . E l i s a b e t h l e i , 6 5 , K a p e l l e n .- E r u y n i n c k x E . : P h . S p e t h s t r a a t , 1 6 2 , K a p e l l e n .- B u c h m a n n J . : A n t w e r p s e s t e e n w e g , 4 9 , K a p e l l e n .

  C o l l e t V . : A z a l e a l a a n , 3 , K a p e l l e n .- D e B r u y n - F e y e n : C h r ; P a l l e m a n s s t r a a t , 7 9 , K a p e l l e n .- D e B r u v n - V e r e l s t : C h r . P a l l e m a n s s t r a a t , 1 1 , K a p e l l e n .- D e C l e e n e D . : O l m e n d r e e f , 8 , K a p e l l e n .- D e R o p y L . : V a n V r e d e n b u r c h l a a n , 6 , K a p e l l e n .- G y p e n A . : D e P r e t l a a n , 4 , K a p e l l e n .- H a a s t S . : K a p e l s e s t r a a t , 2 0 , K a p e l l e n .- H e l s e n K . : M e r e l l a a n , 2 7 , K a p e l l e n .- -, Hend ri kx J.: Ertbrandstraat, 177, Kapellen.

  - H e r m a n R . : S t a t i o n s t r a a t , 1 1 , K a p e l l e n .- H e y s t r a e t e n P . : K o n i n g A l b e r t l e i , 5 6 , K a p e l l e n .- J a n s s e n s R . : H e i r u s t , 9 , K a p e l l e n .- J a n s s e n s J . : A n t w e rp s e s t e e n w e g , 3 6 , K a p e l l e n .- K e r r e m a n s J . : H a a g d o o r n i a a n , 4 6 , K a p e l l e n .- L e n a e r t s J . : H o e v e n s e b a a n , 5 7 , K a p e l l e n .- S i e l e n s W . : P a l m s t r a a t , 7 0 , K a p e l l e n .- S m e e t s L . : C h r . P a l l e m a n s s t r a a t , 1 1 0 , K a p e l l e n .- S m e t s R . : H e i d e s t r a a t , 3 1 , K a p e l l e n .- T o t t J . : F o r t s t e e n w e g , 6 2 , K a p e l l e n .- V a n H e l v e r t W . : V a n V r e d e n b u r c h l a a n , 4 , K a p e l l e n .- V a n M e c h e l e n F . : D o r p s s t r a a t , 2 8 , K a p e l l e n .- V a n R e g e m o r t e l P . : K a p e l s e s t r a a t , 4 1 , K a p e l l e n .- V a n R o y W . : J . B r e u g e l m a n s s t r a a t , 1 2 , K a p e l l e n .- V e r b i s t C . : V r e d e s t r a a t , 1 2 , K a p e l l e n .- V i l a i n G . D o r p s s t r a a t , 8 4 , K a p e l l e n .- W u v t s H . : D o r p s s t r a a t , 3 3 , K a p e l l e n .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 1

 • O n d e rg e t e k e n d e h e e f t h e t g e -n o e g e n b e l e e f d t e o p e n e n v o o rde t e n t o o n s t e l l i n g v a n d e w e r -ke n v a n R i t a V a n H e r c k t eA n t we rp e n i n d e k u n s t g a l e r i j" ' t K a p e l l e k e " o p d e O e v e r .

  E E N D R 0 0 M .0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 00 0

  2

  He t g e n o e g e n , z e i i k , e n h e t i sw a a r l i j k e e n g e n o e g e n v o o r e e ni n l e i d e r , z u l k h o o g s t a a n d w e r kt e mo g e n b e l i c h t e n . E n e i g e n -a a r d i g g e n o e g i s e r d a n o v e rd a t w e r k n i e t g e r e p t . B e z o e k e r sd i e m i l r e g e l m a t i g v o l g e n , w e -t e n d a t i k d a t n o o i t d o e .T o e v a l ? B e r e k e n i n g ? G e -wo o n t e ? E e n t e k o r t ? G e e n s z i n s . .b e d a c h t e n b e w u s t . B i j t o e l o o pva n b e l a n g s t e l l e n d e n e n d a twas b i j R i t a h e t g e v a l - e rwa re n h o n d e r d v i j f t i g t o t h o n d e r d -z e v e n t i g b e z o e k e r s - n ' t K a p e l l e k e w a s p r o p p e n d v o l - b i j z u l k et o e l o o p m o e t d e i n l e i d e r w e t e n , d a t e r m i n s t e n s e e n t i e n t a lv e r s c h i l l e n d e b e l a n g s t e l l i n g s o u n t e n z i j n , - g e l u k k i g m a a r , d a ti e d e r e e n n i e t d e z e l f d e k e u z e h e e f t , d a n z o u d e b e l a n g s t e l l i n gv e e l m i n d e r g r o o t z i j n . W e l , d a n m o e t d i e i n l e i d e r d e Z i j n e n i e to p d r i n g e n e n h i j l a a t d e b e z o e k e r v r i j . H i j b e l i c h t d a n d e k u n s t e n a a rz e l f . D e k u n s t e n a a r i n z i j n d o e n e n l a t e n , z i j n t e c h n i e k , z i j n g e -a a r d h e i d , z i j n w i j z e v a n w e r k e n , e e n g r e e p u i t z i j n m a a t s c h a p p e l i j kl e v e n , d e d r a n a t o t w e r k e n , h e t a m b a c h t e l i j k e i n z i j n k u n s t ,h e t w e r k m a n d u r v e n z i j n , w a n t d e e r l i g t h e t g e b o n d e n .En n u z i j n w i j e r . N u k o me n w i j b i j d e a v o n d v a n d e t w i n t i g s t ef e b r u a r i l a a t s t l e d e n , d e a v o n d v a n R i t a . E n d a n h e b i k k u n n e ng e t u i g e n d a t d e k u n s t e n a r e s v e e l p i j l e n o p h a a r b o o g h e e f t .G e e f t h a a r a f fi c h e s l e c h t s t w e e k u n s t a a r d e n a a n : " a k w a r e l l e nen o l i e v e r v e n " , d a n v i n d e n w i j i n h e a r a t e l i e r t e k e n i n g e n - b i s t e r

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 2

 • en s a n g u i n e , p a s t e l s , g r a v e e r w e r k , e t s e n e n z e l f s b e s c h i l d e r db l a d g o u d . Z i j h e e f t e e n b i j z o n d e r e v i s i e o p h a a r e i g e n w e r k :z i j z o e k t n i e t . . . z i j v i n d t t e l k e n s . Z i j w e r k t i n o v e r g a v e , d o o rt o e w i j d i n g , m e t l i e f d e . Z i j v r a a g t i n h a a r w e r k d e t o e s c h o u w e rn i e t o m e r n a a r t e k i j k e n , n e e , z e d w i n g t h e m e r i n t e g e l o v e n .En d a t d o o r d e z i e l d i e z i j e r w e e t i n t e l e g g e n . Z i j b r e n g t

  de b e z o e k e r s t e l k e n s i n e e n a n d e r e w e r e l d , e n e i g e n a a r d i g g e -noeg t o c h t e l k e n s i n d e h a r e . A l s g e v o o r h a a r w e r k s t a a t , d a nl a a t z e U d r o m e n , d a a r g e a c h t e r h e t w e r k s t e e d s h a a r p o l s ,h a a r h a n d , h a a r g e e s t v o e l t , m a a r v o o r a l h a a r h a r t , w a n t d a t i se r d o o r h a a r b e g e e s t e r i n g e n d o o r d e l i e f d e t o t h a a r w e r k ,i n g e l e g d . H e t w a s o o k v o o r m e z e l f e e n m o o i e a v o n d . E n t o e n z em i j i n d e l a t e u r e n n a a r h u i s v o e r d e n e n i k n a a S t h a a r ma nv o o ra a n i n d e w a g e n z a t , k w a m e r e e n l i e f s t e m m e t j e v a n d ea c h t e r b a n k : " i k b e n w e l m o e , m a a r h e t w a s a l s e e n d r o o m "en m i j n d a g w a s d a a r d o o r g o e d g e m a a k t .

  He rman D e S c h u t t e r .

  3

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 3

 • De g e s c h i e d e n i s v a n K a p e l l e n i n b e e l d . . d o o r R i t a V a n H e r c k .De t e k e n i n g d o e t d e n k e n a a n e e n g l a s r a a m v a n h o o g s t a a n d g e h a l t e .De u i t v o e r i n g e r v a n , i n g l e t t e r t e c h n i e k , h a n g t i n g r o o t f o r m a a ti n d e b i b l i o t h e e k _ e K a p e l l e n .Een b i n n e n l o p e n a l d a a r i s d e m o e i t e o v e r w a a r d .

  He rman D e S c h u t t e r .

  4

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 4

 • HET M O N U M E N T D E R G E S N E U V E L D E N E N D E K U N S T E N A A R T H E O B L I C K X .* * * ** * * *** * * ** * ** * * *** * * ** * ** * * *** * * ** * ** * * *** * * ** ** * * *** * * ** * ** * * *

  Op 1 1 n o v e m b e r 1 9 1 8 e i n d i g d e d e e e r s t e w e r e l d o o r l o g d o o rh e t o n d e r t e k e n e n v a n e e n w a p e n s t i l s t a n d .B i j z i j n i n t o c h t t e G e n t , a a n h e t h o o f d v a n d e e e r s t e l e g e r a f -d e l i n g , r i c h t t e k o n i n g A l b e r t h e t v o l g e n d e d a g o r d e r t o t z i j nz e g e v i e r e n d e t r o e p e n :

  O f fi c i e r e n , o n d e r o f fi c i e r e n , s o l d a t e n .G i j h e b t d e d a n k v e r d i e n d v a n h e t V a d e r l a n d . D o o r u w h e l d -h a f t i g e w e e r s t a n d t e L u i k , t e A n t w e r p e n e n t e Na me n h e b t g i jde o p m a r s d e r v i j a n d e l i j k e h o r d e n v e r t r a a g d e n d a t z o u n o o d -l o t t i g w o r d e n v o o r h u n w a p e n s . G e d u r e n d e m e e r d a n 4 j a a r h e b tg i j h a r d n e k k i g i n d e m o d d e r v a n d e I j z e r h e t l a a t s t e s t r o o k j eva n o n s g r o n d g e b i e d v e r d e d i g d . T e n s l o t t e h e b t g i j d e v i j a n deen b l o e d i g e n e d e r l a a g t o e g e b r a c h t e n d e b e w o n d e r i n g v a n d eh e l e w e r e l d a f g e d w o n g e n .De o v e r w e l d i g e r d i e o n z e b e v o l k i n g v e r d r u k t e , o n z e i n s t e l l i n g e ns c h o n d , d e b e s t e o n z e r b u r g e r s i n d e b o e i e n k l o n k , o v e r a lw i l l e k e u r e n d w i n g e l a n d i j u i t o e f e n d e , i s b e s l i s t o v e r w o n n e nDe d a g e r a a d d e r r e c h t v a a r d i g h e i d i s o p g e g a a n ; g i j g a a t u ws t e d e n e n d o r p e n , u w o u d e r s e n g e l i e f d e n t e r u g z i e n .He t l a n d d a t d o o r u w d a p p e r h e i d b e v r i j d w e r d , w a c h t o p U o mU t o e t e j u i c h e n .E e r a a n o n z e g e wo n d e n . E e r a a n o n z e d o d e n .E e r a a n U , o f fi c i e r e n , o n d e r o f fi c i e r e n e n s o l d a t e n .I k b e n t r o t s o p U . I k h e b v e e l v a n U g e v e r g d , m a a r s t e e d sh e b t g i j o n b e p e r k t m i j u w m e d e w e r k i n g v e r l e e n d .G i j h e b t d e d a n k b a a r h e i d e n d e b e w o n d e r i n g v e r d i e n d d e r N a t i e .

  Op 1 2 n o v e m b e r 1 9 1 8 d o e t b u r g e m e e s t e r G e e l h a n d e e n o p -ro e p t o t d e b e v o l k i n g v a n K a p e l l e n e n o m h e n a a n t e ma n e n h u nk a l m t e t e b e w a r e n b i j d e a f t o c h t d e r D u i t s e r s . H i j v r a a g t h e nom z i c h v o o r t r e f f e l i j k t e h o u d e n " t o t h e t l a a t s t e o g e n b l i k t e ne i n d e g e e n o n a a n g e n a a mh e d e n t e m o e t e n b e s t a t i g e n w e l k e s l e c h t eg e v o l g e n m e t z i c h z o u k u n n e n s l e p e n " .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 5

 • 8107 P u t t e - De grens in 1914

  Op 3 1 d e c e m b e r 1 9 1 8 h e r d e n k t d e b u r g e m e e s t e r d e v o o r -b i j e v i e r j a a r e n z e g t h i j : " I k b u i g m i j v o l o n t r o e r i n g v o o rd e t a l r i j k e s l a c h t o f f e r s d i e i n d e z e l a n g e o o r l o g v o o r h e t v a -d e r l a n d g e v a l l e n z i j n . O o k K a p e l l e n h e e f t z i j n h e l d e n t e b e -t r e u r e n e n w i j b l i j v e n h u n g e d a c h t e n i s t r o u w " .

  K a p e l s e m i l i t a i r e n , g e s n e u v e l d v o o r h e t v a d e r l a n d .- D e n i s s e n P . J .- D e R e n A .- D e R e n H .

  - D e S c h u t t e r P .- H e r m a n s C .

  - H e v s t r a e t e n P .- K e r s t e n s C .

  - K o o l e n E .- L e n a e r t s A .- M a s s e F .- M e r t e n s L . F .

  - P l o m p e n P . E .- S c h a c k d e E r o c k d o r f f G .- S c h r a m A . L . G . M .- S i m o n s P .

  S p e l i e r G . L . C . C .

  6

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 6

 • - V a l c k e n b o r g h P . F .- V a n Ca mp P . J .- V a n d e r L i n d e n H .- V a n d e n W i j n g a e r t J . C .- V a n H o o y d o n c k- V a n O f f e l e n J .- V a n Ro mp a y e A . J .- V e r r e z e n C .- V i l e i n A . C .

  K a p e l s e b u r g e r s , g e s n e u v e l d v o o r h e t v a d e r l a n d .- B e r n a e r t s A .- B o u r g u i g n o n A . L .- C a l l u y P .- S p e l i e r C . G .- V a n H e u l e F . J .

  U i t e r a a r d s t e l d e z i c h d a n o h m i d d e l l i j k d e v r a a g h o e me nde n a g e d a c h t e n i s v a n d e g e s n e u v e l d e s o l d a t e n h e t b e s t z o u b e w a r e nv o o r h e t n a g e s l a c h t .V e r s c h i l l e n d e v o o r s t e l l e n w e r d e n i n g e b r a c h t , b e s t u d e e r d e n o ma l l e r l e i r e d e n e n t e r u g a f g e v o e r d .

  Op 2 5 j a n u a r i 1 9 1 9 s t e l d e b u r g e m e e s t e r G e e l h a n d v o o r o mop h e t k e r k h o f e e n g r o o t k r u i s t e p l a a t s e n b o v e n o p e e n mo n u me n tme t e e n o p s c h r i f t t o t h e r d e n k i n g v a n d e g e v a l l e n s o l d a t e n .De h e e r S p e t h o p p e r d e h e t v o o r s t e l o m d e K a o e l s e s o l d a t e n w e l k eop d i v e r s e p l a a t s e n b e g r a v e n w e r d e n t e o n t g r a v e n e n s a me n t eb re n g e n o p e e n e r e p a r k o p h e t k e r k h o f . D i t e r e p a r k z o u a a n g e l e g dwo rd e n i n h e t m i d d e n v a n h e t k e r k h o f .

  7

  Op 2 0 m e i 1 9 1 9 s t e l d e d e b u r g e m e e s t e r v o o r o m e e n g r o o tb e v r i j d i n g s f e e s t t e o r g a n i s e r e n o m a l d e s o l d a t e n t e h u l d i g e n .Men z o u e e n o p r o e p r i c h t e n t o t a l l e m a a t s c h a p p i j e n o m a a n d e z ef e e s t e l i j k h e d e n d e e l t e n e me n m e t h u n v a a n d e l . A a n d e o u d s t r i j d e r szou e e n f e e s t m a a l w o r d e n a a n g e b o d e n w a a r n a z i j m e e z o u d e n o p -s t a p p e n i n d e f e e s t s t o e t . ' s A v o n d s w e r d e e n b a l v o o r z i e n i na l l e l o k a l e n m a a r . . . h e t g e b r u i k v a n o r g e l s z o u n i e t t o e g e l a t e nw o,-d en en het sluitingsuur bleef bepaald op 24 uur.

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 7

 • Ook s o l d a t e n w e l k e n o g i n m i l i t a i r e d i e n s t W a r e n z o u d e n u i t -g e n o d ig d w o r d e n . N a t u u r l i j k d a c h t h i j o o k a a n d e fi n a n c i e l eg e v o l g e n v a n d e z e g r o o t s e a k t i v i t e i t e n e n s t e l d e h i j v o o r o mi n s c h r i j v i n g s l i j s t e n t e v o o r z i e n b i j d e i n w o n e r s v a n d e g e m e e n t e .

  U i t e i n d e l i j k w e r d e r b e s l o t e n o m e e n f e e s t k o m i t e e o p t er i c h t e n . E r w e r d v e e l v e r g a d e r d e n h a r d g e w e r k t . H e t k o m i t e ewe rd v o o r g e z e t e n d o o r d e b u r g e m e e s t e r e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r swe rd e n a a n g e d u i d d e h e r e n M a c s L o u i s e n V o u we L e o p o l d , r e s p . d ev o o r z i t t e r s v a n d e V l a a m s e O u d s t r i j d e r s b o n d e n v a n d e N a t i o n a l eS t r i j d e r s b o n d .

  Op 1 7 j u n i 1 9 1 9 w o r d e n v o o rn o e md e h e r e n u i t g e n o d i g d o mde v e r g a d e r i n g v a n h e t s c h e p e n c o l l e g e b i j t e w o n e n . N a l a n g -d u r i g e b e s p r e k i n g e n w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o me n . M e n z o u e e ns t o e t i n r i c h t e n m e t a l l e K a p e l s e m a a t s c h a p p i j e n e n me n z o u a a n -d r i n g e n o m d i e d a g " a l l e d e n k w i j z e n o n p a r t i j d i g t e l a t e n " M e nv o o r z a g t e v e n s e e n b a n k e t i n d e f e e s t z a a l " O n z e K r i n g " w a a r v o o rp e r p e r s o o n e e n i n s c h r i j v i n g s g e l d a a n g e r e k e n d w e r d v a n 2 5 f r .De o u d s t r i j d e r s e n d e s o l d a t e n w e l k e n o g i n m i l i t a i r e d i e n s twa re n e n h u n g e n o d i g d e n m o c h t e n g r a t i s d e e l n e m e n a a n h e t f e e s t .Op h e t g e m e e n t e h u i s w e r d e e n r e c e p t i e v o o r z i e n t i j d e n s d e w e l k ede b u r g e m e e s t e r e e n f e e s t r e d e z o u u i t s p r e k e n .Aan d e w e z e n v a n d e s o l d a t e n z o u e e n s p a a r b o e k j e o v e r h a n d i g dwa rd e n m e t e e n e e r s t e s p a a r p e n n i n g v a n 1 0 f r g e s c h o n k e n d o o rh e t g e m e e n t e b e s t u u r .

  De k o s t e n v o o r h e t b a n k e t w e r d e n g e r a a m d o p 3 . 0 0 0 f r e nde h e r e n M a c s e n V o u we z o u d e n i n d e g e me e n t e r o n d g a a n m e t e e ni n s c h r i j v i n g s l i j s t o m d e k o s t e n t e d e k k e n .

  Op 2 8 j u n i 1 9 1 9 g e e f t d e g e m e e n t e r a a d z i j n g o e d k e u r i n gom e e n b e d r a g v a n 2 . 5 0 0 f r t e v o o r z i e n o m d e g e p l a n d e f e s t i v i -t e i t e n t e k u n n e n b e t a l e n . H e t f e e s t k o m i t e e w e r d w e l g e v r a a g d o mi n g e v a l v a n e e n o v e r s c h o t n a h e t f e e s t d i t b e d r a g o v e r t e ma k e naan d e o o r l o g s w e z e n .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 8

 • G e z ie n d e m i n i s t e r n o g s t e e d s g e e n t o e l a t i n g h a d v e r l e e n dom d e K a p e l s e g e s n e u v e l d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r e e n e r e p a r k w o r d th e t v r o e g e r e v o o r s t e l o m e e n mo n u me n t o p t e r i c h t e n o p h e t k e r k -h o f a f g e v o e r d .Men s t e l d e d a n v o o r o m e e n m a r m e r e n p l a a t t e l a t e n ma k e n w a a r i nde n a me n v a n d e g e s n e u v e l d e s o l d a t e n z o u d e n g e b e i t e l d w a r d e n . D e z eg e d e n k p l a a t z o u a a n g e b r a c h t w a r d e n o p h e t g e m e e n t e n u i s . A a n n e m e rL o u i s M a c s b e l o o f d e e e n s c h e t s t e z u l l e n m a k e n , d o c h d e z e b e l o f t ewe rd s t e e d s m a a r u i t g e s t e l d .De r a a d b e s l o o t n i e t t e m i n v o o r d e m a r m e r e n p l a a t e e n b e d r a g g o e dt e k e u r e n v a n 8 0 f r v e r h o o g d m e t 0 , 4 0 f r p e r v e r g u l d e l e t t e r .Rond d e m a r m e r e n p l a a t z o u e e n e i k e n h o u t e n k a d e r a a n g e b r a c h twa rd e n . O m d e z a a k t e b e s p o e d i g e n w e r d t e v e n s b e s l i s t o m d e z eg e d e n k p l a a t t e o n t h u l l e n o p z o n d a g 1 3 j u l i 1 9 1 9 d . w . z . o p d e d a gvan h e t g r o o t s o l d a t e n f e e s t . D e p l a a t z o u g e p l a a t s t w o r d e n i n d egang v a n h e t g e m e e n t e h u i s .

  De b e v r i j d i n g s s t o e t e n h e t f e e s t v a n 1 3 j u l i 1 9 1 9 k e n d eeen o v e r g r o o t s u c c e s . D e o n t v a n g s t e n b e l i e p e n 5 . 9 9 0 , 5 0 f r e nd i t b e d r a g d i e n d e n o g v e r h o o g d t e w o r d e n m e t d e i n k o m s t e n v a n

  9

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 9

 • de c o l l e c t e b u s s e n n l . 1 4 3 , 2 8 f r z o d a t d e t o t a l e o n t v a n g s t e n6 . 1 3 3 , 7 8 f r b e d r o e g e n . D e u i t g a v e n w e r d e n b e p e r k t t o t 5 . 3 6 8 , 3 2 f rz o d a t e e n b a t i g s a l d o v a n 7 6 5 , 4 6 f r g e n o t e e r d w e r d d a t v e r g e -b o e k t w e r d o p d e s p a a r b o e k j e s v a n d e o o r l o g s w e Z e n .

  Om d e v r e d e s g e d a c h t e i n e r e t e h o u d e n w e r d n a d i e n o p 1 7j u l i 1 9 1 9 b e s l i s t o m d e P e s t s t r a a t e e n n i e u w e n a a m t e g e v e n e nom t e d o p e n i n " V r e d e s t r a a t " .

  l o

  I n t u s s e n t i j d w a r e n a l d e o u d - s o l d a t e n v a n K a p e l l e n g e -g r o e p e e r d i n e e n " M a a t s c h a p p i j v a n O u d - S t r i j d e r s v a n C a o p e l l e n " .Deze v e r e n i g i n g v r o e g o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 1 9 a a n h e t g e m e e n t e b e -s t u u r o m o p h e t p e r r o n v a n h e t g e m e e n t e h u i s 2 m o r t i e r e n t e p l a a t s e nw e l k e v e r o v e r d w e r d e n o p d e v i j a n d . D i t v o o r s t e l w e r d o v e r g e m a a k taan d e G o u v e r n e u r o m d e g e v r a a g d e o o r l o g s b u i t t e b e k o me n .

  S t i l a a n w e r d e n d e K a p e l s e g e s n e u v e l d e n o p g e g r a v e n o mo v e r g e b r a c h t t e w o r d e n n a a r h u n l a a t s t e r u s t p l a a t s o p h e t e r e -p a r k o p h e t k e r k h o f i n d e H e i d e s t r a a t .T e l k e n s h e t s t o f f e l i j k o v e r s c h o t v a n e e n o u d s t r i j d e r o v e r g e b r a c h tzou w a r d e n w e r d v o l g e n d e e r b e t o o n v o o r z i e n :- d e o v e r l e d e n e k wa m t o e i n h e t s t a t i o n v a n K a p e l l e n ,- d e s e c r e t a r i e v a n h e t g e m e e n t e h u i s w e r d i n g e r i c h t a l s r o u w k a o e l ,- t i j d e n s d e d o o r t o c h t v a n d e r o u w s t o e t w e r d e n d e s t r a a t l a n t a a r n s

  a a n g e s t o k e n , o m fl o f f r s t m e t e e n r o u w k i e e d ,- h e t g e m e e n t e h u i s w e r d . 2 d a g e n o p e n g e s t e l d o m d e b e v o l k i n g d e

  g e l e g e n h e i d t e g e v e n o m h e t s t o f f e l i j k o v e r s c h o t t e k o me n g r o e t e n ,- d e g e m e e n t e r a a d wo o n d e d e g a n s e p l e c h t i g h e i d b i j .

  De N . S . B . - a f d e l i n g v a n K a p e l l e n r i c h t t e o p 2 4 a u g u s t u s1921 e e n g r o o t b a l i n e n d e o p b r e n g s t w e r d g e s t o r t i n e e n f o n d sv o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n mo n u me n t .

  V o o r h e t j a a r 1 9 2 3 w e r d i n d e b e g r o t i n g v a n d e g e m e e n t eeen b e d r a g i n g e s c h r e v e n v a n 1 2 . 5 0 0 f r o n d e r d e h o o f d i n g " Mo n u me n ts o l d a t e n " .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 10

 • G e z ie n d e u i t v o e r i n g v a n d e w e r k e n o p z i c h l i e t w a c h t e n w e r dde g e m e e n t e l i j k e t u s s e n k o m s t v a n 1 2 . 5 0 0 f r o p n i e u w v o o r z i e n i nde b e g r o t i n g e n v a n 1 9 2 4 , 1 9 2 5 e n 1 9 2 6 . H e t v o o r z i e n e b e d r a g w e r di n 1 9 2 6 o o k w e r k e l i j k u i t b e t a a l d .

  Op 2 5 j u l i 1 9 2 4 w e r d i n d e g e m e e n t e r a a d e e n v o o r s t e lg o e d g e k e u rd t o t o n t e i g e n i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e e i g e n d o m v a nL . We s e n b e e k , n i . d e s t a l l i n g e n v a n c a f e " I n d e n v i j f h o e k " ( n uc a f e 8t L e eu w ke " ). De plannen hiervoor werden opgesteld door L.

  L u c a s . D e b e d o e l i n g w a s d e i n k o m v a n d e H e i d e s t r a a t ( n u C . P a l l e -m a n s s t r a a t ) t e v e r b r e d e n m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 8 , 9 5 m2 w a a r d o o rh e t v e r k e e r v l o t t e r z o u k u n n e n v e r l o p e n e n t e v e n s z o u d e m o g e l i j k -h e i d o n t s t a a n o m e e n mo n u me n t o p t e r i c h t e n v o o r d e g e s n e u v e l d es o l d a t e n .

  V o o rn o e md e b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e r a a d w e r d e c h t e r o p 1 7s e p t e mb e r 1 9 2 5 g e s c h o r s t d o o r d e B e s t e n d i g e D e p u t a t i e o p b a s i sva n a r t . 8 6 e n 8 7 v a n d e g e m e e n t e w e t . V o l g e n s d e z e v o o g d i j o v e r -h e i d z o u h e t o n t e i g e n e n v a n e e n g r o n d o m e e n mo n u me n t o p t e r i c h t e nb u i t e n d e b e v o e g d h e i d . v a n d e g e m e e n t e r a a d v a l l e n .Op 1 7 o c t o b e r 1 9 2 5 w o r d t d a n d e b e s l i s s i n g g e n o me n o m v o o r n o e m d ee ig e n d o m o v e r t e k o p e n v a n d e h e e r We s e n b e e k v o o r d e p r i j s v a n2 1 . 0 0 0 f r e n w o r d t e r t e g e l i j k e r t i j d b e s l i s t o m e e n mo n u me n t t el a t e n o p r i c h t e n . 't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 11

 • Op 1 9 j u n i 1 9 2 6 s t e l t h e t C o l l e g e v a s t d a t h e t " K o m i t e i tv o o r h e t mo n u me n t d e r g e s n e u v e l d e s o l d a t e n " b e g o n n e n w a s m e t h e ta a n le g g e n v a n d e p l a a t s w a a r h e t mo n u me n t z o u o p g e r i c h t w o r d e n ,en d i t z o n d e r d e t o e l a t i n g g e v r a a g d t e h e b b e n a a n h e t g e m e e n t e -b e s t u u r .

  He t C o l l e g e b e s l i s t e c h t e r o m g e e n b o u w v e r b o d o p t e l e g g e n z o d a tde w e r k e n k u n n e n v e r d e r g e z e t w o r d e n , d o c h h e t c o l l e g e b e n a d r u k to o k d a t h e t g e e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l d r a g e n z o e r " v a n w e g ede g e m e e n t e r a a d , d e h o g e r e o v e r h e i d o f c o m m i s s i e n r e k l a m e n z o u d e no p r i j z e n " .O n r e c h t s t r e e k s k e u r t h e t C o l l e g e d e u i t v o e r i n g d e r w e r k e n z e l f sg o e d w a n t h e t t r e f t a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n o m o p 4 j u l i 1 9 2 6h e t mo n u me n t p l e c h t i g i n t e h u l d i g e n .

  , E Z U W .,1,4 e,

  3

  12

  De g r o o t s o p g e z e t t e v i e r i n g k e n d e e e n r e u s a c h t i g s u c c e s .Te 9 u 3 0 w e r d e e n p l e c h t i g e r o u w d i e n s t o p g e d r a g e n i n d e S t . J a -c o b u s k e r k . T e 1 4 u 4 5 w e r d h e t mo n u me n t p l e c h t i g o n t h u l d . N a me n sh e t C o l l e g e w e r d e e n r o u w k r a n s n e e r g e l e g d m e t d e v e r m e l d i n g " H e tg e m e e n t e b e s t u u r v a n C a p p e l l e n , a a n z i j n H e l d e n v a n e e r e n p l i c h t " .Te 1 5 u u r v o l g d e d a n n o g e e n o n t v a n g s t o p h e t g e m e e n t e h u i s .

  E n k e l e j a r e n l a t e r , o p 2 8 j u n i 1 9 2 9 s t e l d e d e h e e rE a s t y n s , d . d . b u r g e m e e s t e r v o o r o m e e n i j z e r e n o m h e i n i n g t ep l a a t s e n r o n d o m h e t mo n u me n t . D e r e a d s t e m t h e t n o d i g e k r e d i e ten m a c h t i g t h e t C o l l e g e t e o n d e r h a n d e l e n m e t h e t k o m i t e i t .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 12

 • 9545. C appel l en Gedenksteen der gesneuvelden

  13

  Op 2 1 m e i 1 9 3 0 l e g t d e h e e r B e s s o n e e n p r i j s n e e r v o o r h e tp l a a t s e n v a n e e n o m h e i n i n g r o n d h e t mo n u me n t n l . 3 . 0 2 5 f r . D ep r i j s w o r d t a a n g e n o me n e n d e w e r k e n w o r d e n u i t g e v o e r d .

  H e t z e l f d e j a a r o p 1 1 j u n i 1 9 3 0 w o r d e n d e k o s t e n v o o r d eb e p l a n t i n g e n r o n d o t h e t mo n u me n t g o e d g e k e u r d . D e w e r k e n w o r d e nu i t g e v o e r d d o o r d e fi r m a C l a e s s e n s - V a n C a s t e l v o o r d e s o m v a n 4 5 0 f r .

  He t v r e d e s m o n u m e n t v a n d e e e r s t e w e r e l d o o r l o g w e r d t i j d e n sde 2 ' w e r e l d b r a n d e r n s t i g b e s c h a d i g d d o o r g r a n a a t s c h e r v e n v a no b u s s e n w e l k e i n d e n a b i j h e i d o n t p l o f t e n t i j d e n s d e b e v r i j d i n gva n K a p e l l e n .De h a n d e n v a n d e m o e d e r fi g u u r w e r d e n a f g e r u k t , d e k a o m a n t e l w e r daan d e r e c h t e r z i j d e g e d e e l t e l i j k w e g g e s c h o t e n e n h e t b e e l d

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 13

 • we rd o p v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n i n g e k e r f d d o o r g r a n a a t s c h e r v e n .Ook d e i j z e r e n o m h e i n i n g w e r d o p v e r s c h e i d e n e p l a a t s e n g e t r o f f e nz o d a t e e n d e e l e r v a n d i e n d e v e r n i e u w d t e w o r d e n .

  14

  De a r c h i t e k t e n E m i e l V e r s c h u e r e n e n C a r l o V a n G r i m b e r g e ns t e l d e n i n 1 9 4 6 e e n p r o c e s - v e r b a a l o p v a n v a s t s t e l l i n g e n s c h a t t i n gvan o o r l o g s c h a d e . V o l g e n s h e t d e s k u n d i g v e r s l a g v a n d e o n t w e r p e rvan h e t mo n u me n t , d e m e c h e l s e b e e l d h o u w e r T h e o B l i c k x b e l o p e n d eh e r s t e l l i n g s k o s t e n 1 7 5 . 0 0 0 f r v o o r d e r e s t a u r a t i e v a n h e t v o l l e d i g eb e e l d o f 1 0 0 . 0 0 0 f r i n d i e n a l l e e n h e t b o v e n d e e l d i e n d e h e r s t e l dt e w o r d e n .Z o a l s U t e r p l a a t s e k u n t z i e n w e r d e n d e r e s t a u r a t i e w e r k e n h e l e -ma a l n i e t u i t g e v o e r d e n b l i j v e n d e o o r l o g s w o n d e n n o g s t e e d s z i c h t b a a r .

  Op 1 5 o c t o b e r 1 9 4 7 h o o r t h e t C o l l e g e h e t v e r s l a g v a n d eh e e r A n d r e o v e r e e n w e r k v e r g a d e r i n g m e t d e h e r e n P a l l e m a n s ,v o o r z i t t e r v a n d e N . K . B . e n T r o m p e v a n h e t A . S . o m e e n g e d e n k -p l a a t a a n t e b r e n g e n o p h e t mo n u me n t m e t a l d e n a me n v a n d e g e -s n e u v e l d e n v a n d e 2 * w e r e l d o o r l o g . M e n s t e l t t e v e n s v o o r o m d eh e e r B l i c k x t e v r a g e n t e r p l a a t s e t e k o me n o m z i j n o o r d e e l t e k e n -nen o v e r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v o o r z i e n e g e d e n k p l a a t . O p 2 1o c t o b e r 1 9 4 7 g e e f t d e k u n s t e n a a r B l i c k x z i j n a k k o o r d e n b e s l i s th e t c o l l e g e o m a a n d e h e e r M o l e n b e r g s t e v r a g e n c m e e n l e t t e r -k a p p e r a a n t e s t e l l e n v o o r h e t b e i t e l e n v a n d e n a me n w e l k e o p -g e v ra a g d z u l l e n w o r d e n b i j h e t N . K . B . e n h e t A . S .

  De h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n d e a f s l u i t i n g w o r d e n u i t g e v o e r dd o o r d e s m e d e r i j J a n s e n s v o o r d e p r i j s v a n 5 . 1 0 0 f r .

  V o o r a l e e r w i j h e t l e v e n e n h e t w e r k v a n d e k u n s t e n a a rTheo B l i c k x z u l l e n t o e l i c h t e n g e v e n w i j h i e r n a e n k e l e b e o o r -d e l i n g e n o v e r h e t K a p e l s e mo n u me n t v a n d e g e s n e u v e l d e n .

  De h e e r J o z e f M u l s s c h r i j f t i n h e t w e r k " T h e o E l i c k x " ,u i t g e g e v e n d o o r h e t A r t i e s t e n f o n d s v a n A n t w e r p e n i n 1 9 7 6 b l z . 1 6 :" He t m o o i s t e c o r l o g s m o n u m e n t d a t n a d e e e r s t e w e r e l d o o r l o g i nons l a n d w e r d o p g e r i c h t w a s d a t v a n T h e o B l i c k x t e K a p e l l e n b i jA n t we rp e n ( 1 9 2 4 ) . M e n z i e t e r e e n o u d e m o e d e r , h e t h o o f d g e b o g e n

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 14

 • 15

  i n d e o v e r w e l v i n g v a n h a a r m a n t e l k a p . M e t s a me n g e w ro n g e n h a n d e nt r e u r t e n b i d t z i j o v e r d e d o d e n d i e n u t t e l o o s v i e l e n i n d e s t r i j d .Want e e n n i e u w e o o r l o g ( 1 9 4 0 - 1 9 4 5 ) w a s u i t g e b r o k e n e n e e n s c h r a p -n e l s t u k h e e f t d e b i d d e n d e h a n d e n v a n d e t r e u r e n d e m o e d e r a f g e r u k t " .

  I n h e t z e l f d e w e r k b l z . 8 9 s c h r i j f t R e m i D e C n o d d e r : " W i jke n d e n r e e d s j a r e n h e t o o r l o g s m o n u M e n t d a t d e b e e l d h o u w e r v o o rh e t g e m e e n t e b e s t u u r v a n K a p e l l e n h a d g e m a a k t . M a a r w i j w i s t e nn i e t d a t d i t mo n u me n t v a n d e h a n d v a n d e m e c h e l s e k u n s t e n a a r

  wa s, d e z e e e n v o u d i g e e n g e v o e l i g e fi g u u r v a n e e n o u d e m o e d e r ,een d e e m o e d i g e g e s t a l t e g e b o g e n i n e e n k e m p i s c h e k a p m a n t e l .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 15

 • He t i s e e n mo n u me n t d a t o p v a l t d o o r d e r u s t e n d e s e r e n i t e i tw e l k e h e t u i t s t r a a l t e n o n s a l s k n a a p g e t r o f f e n h a d , o m d a t d eb o mb a s t v a n d e g e b r u i k e l i j k e o o r l o g s m o n u m e n t e n h i e r n i e t a a nbod w a s g e k o m e n " .

  16

  Reeds i n 1 9 2 5 s c h r e e f A . S t r u v s : " U i t h e e l d e h o u d i n gva n d a t o u d e m o e d e r t j e , u i t h a a r s i m p e l g e b a a r , s p r e e k t h e tl i j d e n v a n d u i z e n d e n v r o u w e n e n m o e d e r s ; h e t i s n i e t d e k l e i n ea n e c d o t e v a n n s t e r f g e v a l , h e t i s d e o n e i n d i g e d r o e f h e i d , h e ti s i n z i j n e d e l e i n g e t o g e n h e i d e e n b e l i c h a m i n g v a n h e t u n i v e r s e l ez i e l e l e v e n " .

  A rs e n e B l i c k x , d e z o o n v a n d e k u n s t e n a a r s c h r e e f : " H e tmag t e k e n e n d h e t e n v o o r z i j n a f k e e r v a n a l l e b o m b a s t d a t h i jv o o r d i t g e d e n k t e k e n e e n s i m p e l o u d m o e d e r t j e k o o s , g e d o k e n i nde s c h a d u w v a n h a a r k a p m a n t e l . I n d e g e g r o e f d e l i j n e n v a n h e tg e l a a t , i n h e t b e r u s t e n d g e b a a r v a n d e h a n d e n , i n h e e l h e t g e -b o g e n fi g u u r t j e s c h T e i t d e e e n z a a m h e i d v a n h e n d i e t e v e r g e e f sh e t o f f e r b r a c h t e n . I e m a n d n o e md e h e t e e n s " D e m a t e r d o l o r o s ava n d e L a g e L a n d e n " .

  Aan d e z o o n v a n d e k u n s t e n a a r T h e o B l i c k x h e b b e n w i j d ev r a a g g e s t e l d w a t d e k u n s t e n a a r b e z i e l d e o m j u i s t e e n o u d m o e d e r t j emo d e l t e l a t e n s t a a n v o o r e e n mo n u me n t d a t t e n s l o t t e b e d o e l d w a sa l s e e n h u l d e a a n d e g e v a l l e n s o l d a t e n d i e h u n l a n d v e r d i g d e n i nde o o r l o g 1 9 1 4 - 1 9 1 8 .Me t o n z e d a n k g e v e n w i j h i e r n a i n t e g r a a l z i j n a n t w o o r d ." M i j n v a d e r w o u , w e l l i c h t o v e r m o e d i g , e e n b o o d s c h a p b r e n g e n .M e e s t a l w e r d e n d e o o r l o g s m o n u m e n t e n v o o r s t e l l i n g e n v a n s o l d a t e n ,s t o e r e ma n n e n , h e t w a p e n i n d e v u i s t , i n e e n v e r d e d i g e n d e o fa a n v a l l e n d e , o v e r w i n n e n d e o f s n e u v e l e n d e h o u d i n g .Ma a r d e s o c i a a l b e wo g e n e n g e v o e l i g - h u m a a n i n g e s t e l d e me n s d i em i j n v a d e r w a s i s d e " N o o i t m e e r o o r l o g " g e d a c h t e a l s e e nl e i t m o t i v g e w o r d e n .

  "De V l u c h t " , " V l u c h t e l i n g e n " , " O n t g o o c h e l i n g " , " D e t e r d o o dv e r o o r d e e l d e " , " D e b a n n e l i n g e n " , " V o o r d e k o g e l " e n a n d e r e w e r k e ns t a a n a l s z o v e l e a a n k l a c h t e n o m z i j n a f s c h u w t e v e r t o l k e n v o o r

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 16

 • Wa n n e e r d a n m i j n v a d e r o p d r a c h t k r e e g t o t h e t s c h e p p e n v a nh e t o o r l o g s m o n u m e n t t e K a p e l l e n w o u h i j z i j n v i s i e o v e r h u l d eaan d e d a p p e r e n v a n u i t e e n n i e u w e , e n v o o r d i e t i j d m o d e r n s t a n d -p u n t u i t b e e l d e n . D e k e u z e v i e l , n a v e l e v o o r o n t w e r p e n , o p e e nm o e d e r t j e m e t d e k e m p i s c h e k a o m a n t e l , s o b e r v a n l i j n , m o n u m e n t a a lu i t g e b e e l d d a t t r e u r t e n h e t w a s b e d o e l d a l s e e n h u l d e a a n a l l emo e d e rs d i e h u n z o n e n e n a a n a l l e v r o u w e n d i e h u n ma n v e r l o r e ni n d e o o r l o g 1 4 - 1 8 .

  M i j n v a d e r w o u d e s c h i j n w e r p e r d u s r i c h t e n o p h e t l i j d e n dv o o r w e r p , d e m o e d e r , d e v r o u w d i e t r e u r t e n b i d t e n o n d e r d ew i j d e k a p m a n t e l a l h e t l e e d v e r g a a r t , v e r g i f f e n i s s c h e n k t , m a a rn i e t v e r g e t e n k a n w a t h a a r w e r d a a n g e d a a n . D e d o o d i s e r g , z e e re r g , m a a r z i j d i e b l i j v e n k e n n e n s m a r t , b l i j v e n d e s m a r t , o n h e r -s t e l b a a r . E n s t e e d s h e r h a a l t z i c h d e g e s c h i e d e n i s .Mo e d e rs e n v r o u w e n d i e e e n g e l i e f d w e z e n i n d e o o r l o g v e r l o r e n ,g e b o g e n o n d e r d i t l e e d k o n d e n z i j s l e c h t s b e r u s t e n e n b i d d e n .V a n d a a r d e i n e e n g e s t r e n g e l d e h a n d e n .B id d e n v o o r h e n d i e z i j v e r l o r e n e n b i d d e n o p d a t h e t n a g e s l a c h tzou g e v r i j w a a r d b l i j v e n v a n d a z e o n z i n . B i d d e n d a t d e o f f e r s v a nde j o n g e l e v e n s n i e t n u t t e l o o s w a r e n g e w e e s t .

  He t a n t w o o r d k wa m i n 4 0 - 4 5 . T o e n w e r d e n d e b i d d e n d ehanden i n e e n n i e u w e o o r l o g w e g g e s c h o t e n . E r k wa me n n i e u w ero u we n d e we d u we n e n w e e r t r e u r d e n m o e d e r s o m h u n k i n d .De t r e u r e n d e v r o u w a l s fi g u u r v o o r e e n o o r l o g s m o n u m e n t b l i j f tz i j n i n h o u d b e w a r e n " .

  17

  h e t d o d e n v a n d e e v e n m e n s . Z o i s h e t n i e t v e r w o n d e r l i j k d a t" d e g e b r o k e n g e w e e r " b e w e g i n g e e n t i j d l a n g z i j n b e l a n g s t e l l i n g h a d .

  O n g e a ch t h e t l a n d v a n h e r k o m s t , v r i e n d z o w e l a l s v i j a n d ,a l l e g e s n e u v e l d e n h a d d e n h u n o f f e r g e b r a c h t . Ro e m v o o r o n z e s o l -d a t e n d i e s t e r v e n o p h e t s l a g v e l d , v e r g e t e l h e i d v o o r d e s o l d a t e n -v i j a n d e n d i e g e l u k k i g v o o r o n s , n i e t i n h u n o v e r r o m p e l i n g s - i n v a l s -p l a n l u k t e n e n d e s l a g v e r l o r e n . M a a r d o d e n b l i j v e n d o d e n e n d el e v e n d e n b l i j v e n a c h t e r m e t h u n v e r d r i e t .En d e p e r s o o n d i e b l e e f , a l l e e n , m e t h a a r l e e d , i n g r a u w e e l l e n d ewas d e v r o u w v a n d e ma n d i e s n e u v e l d e , w a s d e m o e d e r d i e t e v e r -g e e f s o p h a a r z o o n w a c h t t e , z o n e n d i e n i e t t e r u g k e e r d e n u i t h e tg e we ld d a t w i j o o r l o g n o e me n

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 17

 • Nu w i j w e t e n h o e h e t mo n u me n t t o t s t a n d i s g e k o me n p a s th e t u i t e r a a r d o m o o k d e k u n s t e n a a r - o n t w e r p e r e v e n i n h e t d a g -l i c h t t e p l a a t s e n .

  Theo B l i c k x w e r d o p 1 0 f e b r u a r i 1 8 7 5 t e M e c h e l e n g e b o r e n .Z i j n v a d e r w a s e e n m e e s t e r g a s t i n h e t a r s e n a a l e n z i j n m o e d e rh i e l d e e n w i n k e l - h e r b e r g n a a s t d e D i j l e . V a n z i j n v a d e r e r f d eh i j w e r k l u s t , v a n z i j n m o e d e r h e t g o e d h a r t , d e s p o n t a n e y o l k s -v r i j g e v i g h e i d e n h e t o n d e r l i n g g e d e k t b i j s t a a n .

  Op 1 4 j a r i g e l e e f t i j d v o n d h i j w e r k i n e e n k u n s t m e u b e l -b e d r i j f ( z i e b o v e n s t a a n d e f o t o ) . Z i j n d r a n g o m e e n c r e a t i e v elo o p b a a n t e k i e z e n z e t t e h e m a a n o m o n m i d d e l l i j k n a d e l a n g ewe rk d a g e n d e l e s s e n t e g a a n v o l g e n a a n d e M e c h e l s e A k a d e m i e ,e e r s t o n d e r l e i d i n g v a n J o z e f W i l l e m s , d i e h e m d e e e r s t e b e -g r i p p e n v a n t e k e n e n e n v o r m l e e r b i j b r a c h t e n l a t e r b i j W i l l e mR o s i e r s e n W i l l e m G e e r t s .

  A l s 1 7 j a r i g e k n a a p k wa m h i j t e r e c h t o p h e t a t e l i e rvan d e v a d e r v a n R i k W o u t e r s , b e e l d h o u w e r - m e e s t e r m e u b e l m a k e r .I n h e t z e l f d e j a a r l a a t h i j z i c h i n s c h r i j v e n a a n d e A k a d e m i e t eB r u s s e l w a a r h i j d e l e s s e n v o l g t b i j K a r e l V a n d e r S t a p p e n .

  18

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 18

 • Om z i j n s t u d i e s e n v e r p l a a t s i n g e n t e k u n n e n b e t a l e n n a m T h e oB l i c k x e e n t i j d l a n g d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e w i e l e r w e d s t r i j d e n .

  I n 1 9 0 0 w e r d h i j g e s e l e c t e e r d o m me e t e d i n g e n n a a r d e" P r i j s v a n R o m e " . E e r s t w e r d h i j b e k r o o n d a l s l a u r e a a t m e t d ef e l i c i t a t i e s v a n d e j u r y . O m e e n d u i s t e r e r e d e n v o l g d e e r e e nn ie u we d e l i b e r a t i e e n d i t m a a l k r e e g h i j s l e c h t s e e n e e r v o l l ev e r m e l d i n g v o o r z i j n k u n s t w e r k " A d a m e n E v a b i j h e t l i j k v a nhun z o o n A b e l " . V o o r d e fi g u u r v a n A b e l p o s e e r d e d e t o e n n o gjo n g e R i k W o u t e r s .

  I n 1 9 0 4 b e h a a l d e h i j m e t z i j n k u n s t w e r k " D e b i d d e n d eMo n n i k " e e n 3 * p r i j s o p d e W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g v a n S t . L o u i si n d e U S A . E e n j a a r l a t e r i n 1 9 0 5 b e k wa m h i j e e n z i l v e r e n m e -d a i l l e o p d e W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g t e L u i k m e t z i j n k u n s t w e r k" V a d e rs e i n d e " . D i t w e r k , w a a r v o o r h i j d e p e r s o o n l i j k e g e l u k -we n se n v a n k o n i n g L e o p o l d I I o n t v i n g w e r d l a t e r i n 1 9 1 8 i ns t e e n u i t g e v o e r d v o o r d e f a m i l i e S p e t h a l s g r a f m o n u m e n t o p h e tk e r k h o f t e K a p e l l e n .

  I n 1 9 2 0 t r a d h i j i n h e t h u w e l i j k e n w e r d v a d e r v a n 2zo n e n , n l . d e s c h i l d e r - b e e l d h o u w e r T o n y L u c E l i c k x e n d e d i c h t e r -s c h r i j v e r A r s e n e E l i c k x .

  19

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 19

 • I n h e t z e l f d e j a a r w o r d t h i j a a n g e s t e l d t o t l e r a a r a a n d eMe c h e ls e A k a d e m i e w a a r h i j l a t e r wa a rn e me n d d i r e k t e u r w o r d tt i j d e n s d e z i e k t e e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e k u n s t s c h i l d e rG u s t a a f V a n d e W o e s t y n e .

  Theo D l i c k x w a s o o k m e d e s t i c h t e r v a n h e t k u n s t t i j d s c h r i f t"De D i s t e l " e n h i j w a s v e l e j a r e n b e v r i e n d m e t d e l e t t e r k u n d i g eP o l D e M o n t .

  Ook o p h e t s p o r t i e v e v l a k h e e f t h i j z i j n ma n g e s t a a n . W a sh i j u i t g e l d n o o d v r o e g e r o o k w i e l r e n n e r d a n w e r d h i j l a t e r g e d u r e n d eeen l a n g e p e r i o d e s c h e i d s r e c h t e r b i j R a c i n g M e c h e l e n e n w a s h i jd a a re n b o v e n o o k n o g e e n e r v a r e n k u n s t s c h a a t s e r .

  V o o r d e p l a a t s e l i j k e t o n e e l k r i n G " D e N o o r d s t e r " o n t w i e r ph i j d e t o n e e l d e k o r s e n v a a k z e t e l d e h i j o o k i n d i v e r s e t o n e e l -j u r i e s . V o o r e e n a a n t a l k u n s t k r i n g e n o n t w i e r p h i j d e v e r e n i g i n g s -v l a g d i e h i j d a n z e l f o p n a t u u r z i j d e s c h i l d e r d e .Ook d e f o l k l o r e l a g h e m n a u w a a n h e t h a r t e n h e e l w a t s t o e t e nh e e f t h i j me e h e l p e n s a m e n s t e l l e n e n z o r g d e h i j v o o r h e to n t w e rp e n v a n d e p r a a l w a g e n s e n z e l f s v o o r d e c h o r e o g r a fi s c h eg ro e p e n .

  I s T h e o B l i c k x v o o r a l g e k e n d a l s d e l e e r m e e s t e r v a n R i kWo u t e rs d a n mo g e n w i j t o c h n i e t v e r g e t e n d a t i n h e t r e g i s t e r v a nh e t m e n t o r s c h a p v a n T h e o E l i c k x h e e l w a t n a me n v a n k u n s t e n a a r ss t a a n o p g e t e k e n d , o . a . E r n e s t e n N a n d W y n a n t s , J u l e s B e r n a e r t s ,K a r e l B o n a n g u r e , K a r e l A u b r o e c k , H e r m a n D e C u y p e r , E m i e l B o u r -g e o i s , J a n D e S m e d t , G e e r t R e u s s e n s , C a m i l l e Bo n h o mme e . a

  I n 1 9 5 0 w e r d t e M e c h e l e n e e n g r o t e h u l d e v i e r i n g g e o r g a -n i s e e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n z i j n 7 5 * v e r j a a r d a g . O n d e r d e b e -s c h e r m i n g v a n w i j l e n K a r d i n a a l V a n R o e y , d e m a g i s t r a a t v a n d es t a d M e c h e l e n , v e r s c h i l l e n d e m i n i s t e r s e n o u d - m i n i s t e r s, p a r -l e m e n t s l e d e n e n k u n s t e n a a r s k wa m t o e n e e n h u l d e k o m i t e e t o t s t a n den k o n i n d e s t e d e l i j k e f e e s t z a a l t e M e c h e l e n e e n u i t g e b r e i d et e n t o o n s t e l l i n g w o r d e n g e h o u d e n .

  20

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 20

 • 21

  Te d i e r g e l e g e n h e i d w e r d d o o r e e n h u l d e - k o m i t e e i n s a m e n -w e r k i n g m e t d e A a r s c h o t s e K u n s t k a m e r e e n m o o i e n r i j k g e i l l u s -t r e e r d e a l b u m a a n d e fi g u u r e n h e t w e r k v a n d e m e c h e l s e k u n s t e n a a rTheo B l i c k x g e w i j d .Ook h e t g e m e e n t e b e s t u u r v a n K a p e l l e n b r a c h t h u l d e a a n d e o n t w e r p e rvan h e t mo n u me n t d e r g e s n e u v e l d e n e n w e r d o p g e n o me n i n h e t b e -s c h e r m k o m i t e e . S c h e p e n V a n L o o n w e r d d o o r h e t C o l l e g e z e l f sb e l a s t o m t e o n d e r z o e k e n w e l k e f o r m a l i t e i t e n e r d i e n d e n v e r -v u l d t e w o r d e n o m h e t E r e b u r g e r s c h a p v a n d e g e me e n t e K a p e l l e nt o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T h e o B l i c k x .

  Theo B l i c k x o v e r l e e d t e M e c h e l e n o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 3 .I n 1 9 6 8 w e r d d o o r h e t s t a d s b e s t u u r v a n M e c h e l e n e e n b e l a n g r i j k er e t r o s p e c t i e v e t e n t o o n s t e l l i n g T h e o B l i c k x g e o r g a n i s e e r d i n d et e n t o o n s t e l l i n g s z a l e n v a n h e t K u l t u r e e l C e n t r u m B u r g e m e e s t e rA n t o o n S p i n o v .

  Theo B l i c k x a l s k u n s t e n a a r m o e t w a r d e n b e h a n d e l d i neen t w e e v o u d i g p e r s p e c t i e f , n l . a l s s c h i l d e r e n a l s b e e l d h o u w e r .Z i j n p e r s o o n l i j k e v o o r k e u r g i n g m e e r u i t n a a r h e t b e e l d h o u w e no md a t d a a r z i j n t e m p e r a m e n t , v a n n a t u u r u i t w i l d e n o m s t u i m i g ,b e t e r t o t z i j n r e c h t k o n k o m e n .Ne t i s d i e s c h i j n b a r e w o e s t h e i d d i e h e m d e k r a c h t h e e f t g e g e v e nom w e r k e n v a n m o n u m e n t a l e a f m e t i n g e n a a n t e d u r v e n . E n t o c h l i g to o k i n d i e w e r k e n e e n s t i l l e a t m o s f e e r v a n v r e d e e n l i e f d e e nwenen d e m i s e r i e s v a n d e e e n v o u d i g e me n s e n .

  Theo B l i c k x h e e f t n o o i t z i j n e e n v o u d i g e a f k o m s t w i l l e nv e r g e t e n . Z i j n o n d e r w e r p e n z i j n s t e e d s s o c i a a l a a n v o e l e n d , n o o i tc o m m e r c i e e l g e t i n t . D e t i j d s o m s t a n d i g h e i d d i e h e m h e t m e e s t h e e f tg e t r o f f e n i s d e z e v a n d e e e r s t e w e r e l d o o r l o g . M e t h e e l z i j n h a r ten k u n s t e n a a r s z i e l h e e f t h i j z i c h s t e e d s v e r z e t t e g e n d i t z i n l o o sl i j d e n v a n d e m e n s h e i d . Z i j n w e r k e n " D e V l u c h t " e n " V l u c h t e l i n g e n "t o n e n h e t s c h r i j n e n d e l e e d v a n d e m o e d e r e n d e k i n d e r e n i n h e to o r l o g s g e w e l d , z i j n g r o o t s w e r k " N o o i t m e e r o o r l o g " i s h e t s y m -b o o l v a n d e a l g e m e n e o o r l o g s e l l e n d e .He t m e n s e l i j k e l e e d i n d e f a m i l i e w o r d t p a k k e n d w e e r g e g e v e n i n" Te n e i n d e r a a d " , " D o o d v a n V a d e r " e n b e r e i k t e e n c l i m a x m e t" V a d e rs e i n d e " .

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 21

 • Gans a n d e r s e n t o c h o o k g e t u i g e n d v a n e e n d i e p g a a n d p s y c h o -l o g i s c h i n z i c h t v i n d e n w i j b i j z i j n u i t z o n d e r l i j k e b e e l d e n " D eRe d e n a a r" e n " D e b i d d e n d e m o n n i k " .

  22

  Een m o e i l i j k e p e r i o d e i n z i j n l e v e n , e e n p e s s i m i s t i s c h ek i j k o p d e w e r e l d w o r d t d r a m a t i s c h m o o i w e e r g e g e v e n i n " A d a m e nEva b i j h e t l i j k v a n A b e l " g e v o l g d d o o r " R a i n " e n " O n t g o o c h e l i n g " .

  A l s s c h i l d e r i s T h e o B l i c k x e e n i m p r e s s i o n i s t e n d a a r d o o rz e e r i n d i v i d u a l i s t i s c h e n z e e r s u b j e c t i e f . A l z i j n w e r k e n v a l l e nop d o o r h u n f e l l e k l e u r e n .Ook i n d e s c h i l d e r s k u n s t k o m t d e g e v o e l s m e n s o p d e v o o r g r o n d .H i j b o r s t e l t z i j n p e r s o o n l i j k e i n d r u k k e n v a n z i j n l e v e n v o lm i s e r i e , w a n h o o p , o p s t a n d i n g e n b e r u s t i n g .Ook d e t i t e l s v a n z i j n w e r k e n l i e g e n n i e t o m h e t o n d e r w e r p : " I nde p u t " e n " V a d e r v e r g e e f h e t h e m" z i j n e e n n e e r s l a g v a n d e g e -m o e d s g e s t e l d h e i d v a n d e s c h i l d e r .G e l u k k i g k o n h i j s t e e d s t e r u g v a l l e n o p e e n b e g r i j p e n d e e c h t g e n o t e .Ha a r i n n e m e n d e v e r s c h i j n i n g i n e e n l e v e n v o l z o r g e n e n g e l a t e n h e i dv i n d e n w i j t e r u g o p e e n m e e s t e r l i j k e w i j z e i n " P o r t r e t v a n z i j nv r o u w " .

  Z i j n l a n d s c h a p p e n z i j n g e l a d e n m e t t r a g i e k . H i e r o o k i se l k b e e l d e e n v e r a f b e e l d i n g v a n z i j n g e v o e l s l e v e n . E n t o c h s t a a nw i j v o l b e w o n d e r i n g v o o r " E e n a v o n d o p d e D i j l e " , d e " S t e e n k a a i "de " M o s s e l k a a i " , " E e n b r u g o v e r d e D i j l e " , " B o s l a n d s c h a p " e nv e l e a n d e r e w e r k e n .

  De r i j k s t e t o n e n v a n z i j n p a l e t h e e f t d e k u n s t e n a a r a a n g e we n di n z i j n s c h i t t e r e n d e " B l o e m e n s t u k k e n " .

  Ha rd e n k o m m e r v o l w a s z i j n b e s t a a n . D o c h o o k n u n o g , z o -v e l e j a r e n n a z i j n o v e r l i j d e n , b l i j v e n z i j n k u n s t w e r k e n h u ns y m b o l i e k b e h o u d e n e n z i j n z i j n b e h a n d e l d e t h e m a ' s n o g s t e e d sb ra n d e n d a k t u e e l .

  B r o n v e r m e l d i n g .

  Ro g e r B a l b a e r t .

  1 . V o o r e e r s t m i j n h a r t e l i j k s t e d a n k a a n d e h e e r A r s e n e't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 22

 • 2. " T h e o B l i c k x " , u i t g a v e v a n h e t A r t i e s t e n f o n d s v a n A n t w e r p e n ,1 9 7 6 ,

  3. K a t a l o g u s v a n d e t e n t o o n s t e l l i n g T h e o B l i c k x , i n g e r i c h t t eMe c h e le n v a n 1 0 m e i 1 9 6 8 t o t 9 j u n i 1 9 6 8 .

  4 . K a t a l o g u s T e n t o o n s t e l l i n g T h e o B l i c k x i n g e r i c h t t e M e c h e l e nva n 2 3 s e p t e m b e r 1 9 7 8 t o t 1 5 o c t o b e r 1 9 7 8 .

  5 , M e e s t e r T h e o B l i c k x : H u l d e a l b u m 1 9 5 0 .

  6 . " O n z e H e l d e n g e s t o r v e n v o o r h e t V a d e r l a n d : B e l g i e ' s e p i s c h es t r i j d v a n 1 9 1 4 t o t 1 9 1 8 .

  7, G e m e e n t e a r c h i e v e n K a p e l l e n .

  Z e l f p o r t r e t v a n T h e o B l i c k x .

  23

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 23

 • A l l e r l e i t j e s .

  1 . O p 2 5 a p r i l 1 9 8 7 i s e r g e l e g e n h e i d o m d e e l t e n e me n a a n e e ng e l e i d b e z o e k a a n h e t mu se u m P l a n t i n - M o r e t u s o n d e r l e i d i n gva n Ra y mo n d V a n U f f e l e n .V o o r m e e r i n f o r m a t i e e n i n s c h r i j v e n k a n U t e r e c h t b i j :J a n s s e n s J o h a n , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 3 6 , K a p e l l e n , t e l . 6 6 4 . 4 5 . 2 4

  2 . H e t p r o b l e e m v a n d e f o t o : " S c h o o l e n k l o o s t e r t e C a p p e l l e n "w e l k e w i j p u b l i c e e r d e n i n o n s v o r i g n u mme r i s o p g e l o s t .He t b e e l d w e r d o p g e n o me n i n K a p e l l e n b i j L e u v e n . N i e t t e m i nd a n k v o o r d e t a l r i j k e r e a c t i e s .

  3 . H e t b e s t u u r v a n d e K u l t u r e l e K r i n g d a n k t v o o r d e v o l g e n d eo n t v a n g e n g i f t e n :- P a r o c h i e b l a d e n v a n S t J a c o b u s , j a a r g a n g e n 1 9 6 8 - 1 9 6 9 e n 1 9 7 0 ,

  g e s c h o n k e n d o o r d e f a m i l i e v a n L i n d e n .- e e n o b l i g a t i e v a n 1 8 7 1 , e e n g e s m o k k e l d e b r i e f u i t 1 9 1 5 e n

  een p r i j s o f f e r t e u i t 1 9 2 3 w e r d g e s c h o n k e n d o o r Mo n D e B e u c k e l a e r ,4 . E e n n i e u w z o e k p l a a t j e . W i e k a n e r m e e r i n l i c h t i n g e n g e v e n

  o v e r d e " v i l l a d e s b r u y r e s " . G r a a g u w r e a k t i e s b i j R o g e rB a l b a e r t , P a r k w e g , 2 , K a p e l l e n . t e l . 6 6 4 . 5 7 . 2 2 .

  1963,. F. iloelen, Phot , CappelicnV i l l a des B r uy r es . Cage lien,

  24

  't Bruggeske - 19e jaargang - april 1987 - nr. 2 - p 24

 • h e b b e n t o t h e t a a n w i j z e n v a n d e g o e d e r e n d o o r d e r e c h t -m a t i g e e i g e n a a r e n d a n w e e r m e t a l l e g e v o l g e n v a n d i e n .

  - - ,2.a -4/

  7-- / .

  e. / ) . / e ,/

  /6"

  ke-A4-Ye"- - " "- ' lf, f ,-, - 4t ,e , -9,/ - - .,1,--,,-,/(

  z e.,-, 9".e1,-, e_:,' 6, 6.-XL-D .; _ ,,r

  / , /

  4 , 9 - - ,,c / , / ,2 - c- -- ,,. - 1- - d _c _. ,; .24,4 e

  . , 4 5 e e - - 5 - 4 _ 7 1 - - > - - 4 . . , ) , 4 1 a c

  /

  eX,- cz,)

  0'80-2

  - e ;

  6',t

  ,

  ,

  / , 0 e2(_,0,;e,

  ,

  1 / /;:k4f-e-e---.1X e .t .191-e-e ,,,,e_ c r _ . e . . . .7, c. . , e, - - - , ,, . /_ c , r - .6 . at -

  V T - - - - - - - t o , _ e _ ; - - / - - - - - , - ,c.r-e___. ..,{,ec.--e/3.-e-4-.-----

  i ---2/z,--ef---7-' - , - - 1 - - t 4-4-e---- c_c_r_.,4 d c../1-d-e--- 9,- - r ) - - - , --/ - e 4 . - Z- , , , , , , , , , , , 1 7 - 7 :) . - -'-

  /