Brief Bosklas 2012

2
  Beste ouders, Weldra vertrekken de kinderen van 3 en 4 met hun juffen en meester op bosklas. Van 21 tot 25 mei vertoeven ze dan in het Jeugdverblijfcentrum Heibrand in Westmalle. Op dinsdag 24 april organiseren we daarover een korte infoavond. U bent welkom in de refter van Tandem 2 om 20.00 u. Natuurlijk krijgt u alle info die daar gegeven wordt ook op papier via uw kind. Wilt u de strook hieronder invullen en terug meegeven met uw dochter of zoon a.u.b.? Het gaat om de formele toestemming dat uw kind mee mag. Dat is een wettelijke verplichting. U kunt dan meteen aangeven of u naar de infoavond komt. Wij hopen natuurlijk van harte dat álle kinderen - zonder uitzondering - mee zullen gaan! Uit ervaring weten we dat zo'n weekje samen weg een unieke ervaring is voor elke groep. Zijn er om een of andere reden toch problemen? Gezondheid? Financiën? … Praat er dan a.u.b. over met een leerkracht of de directie. We kunnen dan in alle discretie een oplossing zoeken. Kinderen die niet deelnemen, komen die week gewoon naar school. Dat is verplicht. Voor hen wordt een lessen- en takenpakket voorzien. Zij verwerken dat zelfstandig. Opvang is er dan in 5 of 6. Maar nogmaals, we hopen écht dat zoiets niet nodig zal zijn! Met vriendelijke groeten, Het leerkrachtenteam van 3 en 4. Ondergetekende (naam) moeder / vader / voogd van (naam kind) uit klas  geeft hierbij formeel de toestemming dat haar / zijn kind deelneemt aan de bosklassen van 21 tot 25 mei 2012, georganiseerd door Basisschool De Tandem in Domein Heibrand, Westmalle. De deelnameprijs bedraagt € 130,00 en wordt geïnd in 2 delen via de schoolrekening.  geeft geen toestemming voor deelname aan de bosklassen. Mijn kind zal die week normaal naar school komen en een lessen- en takenpakket verwerken. Datum: Handtekening:  Ik zal wel / niet aanwezig zijn op de infoavond.  

Transcript of Brief Bosklas 2012

5/16/2018 Brief Bosklas 2012 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/brief-bosklas-2012 1/2

 

Beste ouders,

Weldra vertrekken de kinderen van 3 en 4 met hun juffen en meester op bosklas.

Van 21 tot 25 mei vertoeven ze dan in het Jeugdverblijfcentrum Heibrand in Westmalle.

Op dinsdag 24 april organiseren we daarover een korte infoavond.

U bent welkom in de refter van Tandem 2 om 20.00 u.

Natuurlijk krijgt u alle info die daar gegeven wordt ook op papier via uw kind.

Wilt u de strook hieronder invullen en terug meegeven met uw dochter of zoon a.u.b.?

Het gaat om de formele toestemming dat uw kind mee mag. Dat is een wettelijke verplichting.

U kunt dan meteen aangeven of u naar de infoavond komt.

Wij hopen natuurlijk van harte dat álle kinderen - zonder uitzondering - mee zullen gaan!

Uit ervaring weten we dat zo'n weekje samen weg een unieke ervaring is voor elke groep.

Zijn er om een of andere reden toch problemen? Gezondheid? Financiën? …

Praat er dan a.u.b. over met een leerkracht of de directie. We kunnen dan in alle discretie een oplossing zoeken.

Kinderen die niet deelnemen, komen die week gewoon naar school. Dat is verplicht.

Voor hen wordt een lessen- en takenpakket voorzien. Zij verwerken dat zelfstandig. Opvang is er dan in 5 of 6.

Maar nogmaals, we hopen écht dat zoiets niet nodig zal zijn!

Met vriendelijke groeten,

Het leerkrachtenteam van 3 en 4.

Ondergetekende (naam)

moeder / vader / voogd van (naam kind) uit klas

geeft hierbij formeel de toestemming dat haar / zijn kind deelneemt aan de bosklassen van 21 tot 25 mei 2012,

georganiseerd door Basisschool De Tandem in Domein Heibrand, Westmalle.

De deelnameprijs bedraagt € 130,00 en wordt geïnd in 2 delen via de schoolrekening. 

geeft geen toestemming voor deelname aan de bosklassen.

Mijn kind zal die week normaal naar school komen en een lessen- en takenpakket verwerken.

Datum: Handtekening:

Ik zal wel / niet aanwezig zijn op de infoavond.

 

5/16/2018 Brief Bosklas 2012 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/brief-bosklas-2012 2/2