de Hebreeën-brief (27)

download de Hebreeën-brief (27)

of 37

 • date post

  26-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  3

Embed Size (px)

description

de Hebreeën-brief (27). 17 juli 2014 Rijnsburg. terugblik 4-11: beproeving van het geloof (> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging') 12-15: jagen naar heiliging = niet verachtere van de genade Gods 16,17: het voorbeeld van Ezau = hij verachtte het eerstgeboorterecht. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of de Hebreeën-brief (27)

PowerPoint-presentatie

de Hebreen-brief (27)117 juli 2014Rijnsburg12terugblik

4-11: beproeving van het geloof(> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging')

12-15: jagen naar heiliging= niet verachtere van de genade Gods

16,17: het voorbeeld van Ezau= hij verachtte het eerstgeboorterecht3introductie: 12:18-29

een tussenzin in een tussenzin

twee bergen worden tegenover elkaar gesteld:Sina en Sion (vergl. Gal.4:24-28)

beide bergen representeren resp. wet & genade, oude verbond & nieuwe verbond4Hebreen 1218 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,

4:16: toegaan tot de troon der genade7:25: door Hem tot God gaan10:22: toetreden in het heiligdom45Hebreen 1218 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,

Exodus 19:12-1956Hebreen 1218 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,

Deuteronomium 4:1167Hebreen 1219 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem (lett. uitspraken), bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd;

Exodus 19:16-1978Hebreen 1219 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd;

Exodus 20:18,1989Hebreen 1220 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd.

typerend: niet kunnen dragen...910Hebreen 1220 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd.

oude verbond: embleem van veroordeling en dood (2Kor.3) 1011Hebreen 1221 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.

1112Hebreen 1221 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.

vreze > fobiebeving > trauma

1213Hebreen 1222 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

naam is verbonden met een: nieuw koningshuis (David) en een nieuw priesterhuis (Zadok > Eleazar)1314Hebreen 1222 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

= God die levendmaakt (1Tim.6:13) vs. doodt (12:20)1415Hebreen 1222 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

zie ook Hebr.11:10,16; 13:14 & Gal.4:261516Hebreen 1222 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

lett. myriaden van engelenOpenb.5:11: myriaden van myriaden1617Hebreen 1223 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

lett. tot een universele-bijeenroeping en tot-ekklesia van-eerstgeborenen1718Hebreen 1223 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

i.t.t. een registratie op aarde1819Hebreen 1223 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

vergl. Gen.18:25"... zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?"1920Hebreen 1223 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

nl. in "de toekomende eeuw" als de bijeenroeping compleet is (11:40) 2021Hebreen 1224 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

lett. fris (jong)

in 8:8,13; 9:15: nieuw (i.t.t. oud)2122Hebreen 1224 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

> Hebr.9:21, 10:22: het geslachte lam

10:20: "pas-geslachte en levende weg"2223Hebreen 1224 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

bloed dat riep (Gen.4:10)> Abel vermoord door Kan vanwege eigendunkelijke godsdienst daarna een zwerver op aarde...2324genaderd tot (12:18-24):

berg Sion, stad van levende God, hemels Jeruzalemmyriaden van engelenuniversele bijeenroepingekklesia van eerstgeborenenGod, Richter van allengeesten van rechtvaardigenJezus, middelaar van een vers verbondbloed dat beter spreekt dan van Abel25Hebreen 1225 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt.

= Hebreen, Isral2526Hebreen 1225 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt.

= Isral onder het oude verbond2627Hebreen 1225 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt.

= Hem die in het hemels heiligdom is2728Hebreen 1226 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

Ex.19:182829Hebreen 1226 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

Haga 2:7 (vergl. vers 6: uittocht uit Egypte)2930Hebreen 1226 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

3031Hebreen 1227 Dit: "nog eenmaal", doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

3132Hebreen 1227 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

lett. verplaatsing > vervanging3233Hebreen 1227 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

3334Hebreen 1228 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,

lett. "genade moge hebben" (vergl.12:15 "genade Gods")3435Hebreen 1228 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,

3536Hebreen 1228 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,

vergl. Hebr.11:63637Hebreen 1229 want onze God is een verterend vuur.

vergl. Hebr.10:27

> de verwoesting in 70 AD(= hardhandig einde van het oude verbond)

37