de Hebreeën-brief (27)

of 37 /37
de Hebreeën-brief (27 1 17 juli 2014 Rijnsburg

Embed Size (px)

description

de Hebreeën-brief (27). 17 juli 2014 Rijnsburg. terugblik 4-11: beproeving van het geloof (> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging') 12-15: jagen naar heiliging = niet verachtere van de genade Gods 16,17: het voorbeeld van Ezau = hij verachtte het eerstgeboorterecht. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of de Hebreeën-brief (27)

Page 1: de Hebreeën-brief (27)

1

de Hebreeën-brief (27)

17 juli 2014Rijnsburg

Page 2: de Hebreeën-brief (27)

2

terugblik

4-11: beproeving van het geloof(> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging')

12-15: jagen naar heiliging= niet verachtere van de genade Gods

16,17: het voorbeeld van Ezau= hij verachtte het eerstgeboorterecht

Page 3: de Hebreeën-brief (27)

3

introductie: 12:18-29

een tussenzin in een tussenzin

twee bergen worden tegenover elkaar gesteld:Sinaï en Sion (vergl. Gal.4:24-28)

beide bergen representeren resp. wet & genade, oude verbond & nieuwe verbond

Page 4: de Hebreeën-brief (27)

4

Hebreeën 12

18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,

• 4:16: toegaan tot de troon der genade• 7:25: door Hem tot God gaan• 10:22: toetreden in het heiligdom

Page 5: de Hebreeën-brief (27)

5

Hebreeën 12

18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,

Exodus 19:12-19

Page 6: de Hebreeën-brief (27)

6

Hebreeën 12

18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,

Deuteronomium 4:11

Page 7: de Hebreeën-brief (27)

7

Hebreeën 12

19 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem (lett. uitspraken), bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd;

Exodus 19:16-19

Page 8: de Hebreeën-brief (27)

8

Hebreeën 12

19 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd;

Exodus 20:18,19

Page 9: de Hebreeën-brief (27)

9

Hebreeën 12

20 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd.

typerend: niet kunnen dragen...

Page 10: de Hebreeën-brief (27)

10

Hebreeën 12

20 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd.

oude verbond: embleem van veroordeling en dood (2Kor.3)

Page 11: de Hebreeën-brief (27)

11

Hebreeën 12

21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.

Page 12: de Hebreeën-brief (27)

12

Hebreeën 12

21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.

vreze > fobiebeving > trauma

Page 13: de Hebreeën-brief (27)

13

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

naam is verbonden met een: nieuw koningshuis (David) en een nieuw priesterhuis (Zadok > Eleazar)

Page 14: de Hebreeën-brief (27)

14

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

= God die levendmaakt (1Tim.6:13) vs. doodt (12:20)

Page 15: de Hebreeën-brief (27)

15

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

zie ook Hebr.11:10,16; 13:14 & Gal.4:26

Page 16: de Hebreeën-brief (27)

16

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

lett. myriaden van engelenOpenb.5:11: myriaden van myriaden

Page 17: de Hebreeën-brief (27)

17

Hebreeën 12

23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

lett. tot een universele-bijeenroeping en tot-ekklesia van-eerstgeborenen

Page 18: de Hebreeën-brief (27)

18

Hebreeën 12

23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

i.t.t. een registratie op aarde

Page 19: de Hebreeën-brief (27)

19

Hebreeën 12

23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

vergl. Gen.18:25"... zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?"

Page 20: de Hebreeën-brief (27)

20

Hebreeën 12

23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

nl. in "de toekomende eeuw" als de bijeenroeping compleet is (11:40)

Page 21: de Hebreeën-brief (27)

21

Hebreeën 12

24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

lett. fris (jong)

in 8:8,13; 9:15: nieuw (i.t.t. oud)

Page 22: de Hebreeën-brief (27)

22

Hebreeën 12

24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

> Hebr.9:21, 10:22: het geslachte lam

10:20: "pas-geslachte en levende weg"

Page 23: de Hebreeën-brief (27)

23

Hebreeën 12

24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

bloed dat riep (Gen.4:10)> Abel vermoord door Kaïn vanwege eigendunkelijke godsdienst daarna een zwerver op aarde...

Page 24: de Hebreeën-brief (27)

24

genaderd tot (12:18-24):

1. berg Sion, 2. stad van levende God, 3. hemels Jeruzalem4. myriaden van engelen5. universele bijeenroeping6. ekklesia van eerstgeborenen7. God, Richter van allen8. geesten van rechtvaardigen9. Jezus, middelaar van een vers verbond10.bloed dat beter spreekt dan van Abel

Page 25: de Hebreeën-brief (27)

25

Hebreeën 12

25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt.

= Hebreeën, Israël

Page 26: de Hebreeën-brief (27)

26

Hebreeën 12

25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt.

= Israël onder het oude verbond

Page 27: de Hebreeën-brief (27)

27

Hebreeën 12

25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt.

= Hem die in het hemels heiligdom is

Page 28: de Hebreeën-brief (27)

28

Hebreeën 12

26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

Ex.19:18

Page 29: de Hebreeën-brief (27)

29

Hebreeën 12

26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

Hagaï 2:7 (vergl. vers 6: uittocht uit Egypte)

Page 30: de Hebreeën-brief (27)

30

Hebreeën 12

26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

Page 31: de Hebreeën-brief (27)

31

Hebreeën 12

27 Dit: "nog eenmaal", doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

Page 32: de Hebreeën-brief (27)

32

Hebreeën 12

27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

lett. verplaatsing > vervanging

Page 33: de Hebreeën-brief (27)

33

Hebreeën 12

27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

Page 34: de Hebreeën-brief (27)

34

Hebreeën 12

28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,

lett. "genade moge hebben" (vergl.12:15 "genade Gods")

Page 35: de Hebreeën-brief (27)

35

Hebreeën 12

28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,

Page 36: de Hebreeën-brief (27)

36

Hebreeën 12

28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,

vergl. Hebr.11:6

Page 37: de Hebreeën-brief (27)

37

Hebreeën 12

29 want onze God is een verterend vuur.

vergl. Hebr.10:27

> de verwoesting in 70 AD(= hardhandig einde van het oude verbond)