Berkumer feb 2011

of 32 /32
39e Jaargang nummer 2 Februari 2011 In dit nummer o.a. Kastje Stoten Knutselen in de Weijenbelt DE BERKUMER Wijkvereniging Berkum de verbindende schakel www.wijkverenigingberkum.nl www.vvberkum.nl Schminkworkshop Jubileumjaar VV Berkum Trainingskamp Hoofdselectie

Embed Size (px)

description

Berkumer feb 2011

Transcript of Berkumer feb 2011

 • 39e Jaargang nummer 2

  Februari 2011

  In dit nummer o.a.

  Kastje StotenKnutselen in de Weijenbelt

  DEBE

  RKUM

  ERWijkvereniging Berkum

  de verbindende schakel

  www.wijkverenigingberkum.nl www.vvberkum.nl

  SchminkworkshopJubileumjaar VV Berkum

  Trainingskamp Hoofdselectie

 • gezichtsbehandeling acn behandeling huidverzorging van de man electrisch ontharen (blend en diathermie) manicure

  medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

  S C H O O N H E I D S S A L O N

  BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

  Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

  autobedrijfV.O.F.

  Kuyerhuislaan 158024 PCZwolle - BerkumTel: 038-4532846

  Verkoop

  Reparatie - Onderhoud

  A.P.K. Keuringsstation

  Schadeherstelook in samenwerking met uwverzekeringsmaatschappij

  TWEEWIELERS

  Bromfietsen

  YAMAHAHONDAPEUGEOTTOMOS VESPA

  Vechtstraat 158021 AS Zwolle

  Tel. 038 - 4544287

  Fietsen

  RALEIGHUNION

  SPARTAGAZELLE

  NIEUWLEUSEN

  BERKUM

 • Eindredactie en layout M. Immink, Bergkloosterweg 4-1 453 24 20Administatie en adv. verzorging S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 750 47 58Verspreiding J. Dingerink, Dennenlaan 16 453 16 50Druk Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26 460 38 38

  Tarieven voor tekst en of advertenties op aanvraag:[email protected]

  Activiteitenagenda5 februari Kastje Stoten de Wijenbelt

  14 februari Knutselmiddag de Weijenbelt

  28 februari Schminkworkshop de Weijenbelt

  1 maart Voorverkoop AmeeZing Berkum de Weijenbelt

  11 maart Vrijwilligersavond Wijkvereniging Berkum

  24 maart aMeeZing Berkum de Weijenbelt

  8 en 9 april Toneelavonden Quasi Berkum de Weijenbelt

  De Berkumer is het wijkblad voor Berkum enwordt in Berkum en de omringende buiten-gebieden verspreid. Het is een gezamenlijkeuitgave van de: Voetbalvereniging Berkumen Wijvereniging Berkum met inbegripvan Kinderboerderij Berkum en Supporters-vereniging Berkum. Kopij voor de volgendeBerkumer dient vr de 10e van de maand inhet bezit te zijn van de redactie, op email-adres: [email protected]

  Kopij van niet deelnemende verenigingen ofinstanties kunnen tegen betaling geplaatstworden.

  De redactie houdt zich het recht voor omkopij zonder opgave van redenen te weige-ren of in te korten. In geval van geschillen ishet redactie reglement op te vragen bij devoorzitters van de Wijkvereniging of deVoetbalvereniging.

  Eindredacteur(trice) voor de BerkumerVoor de Berkumer zijn we dringend op zoek naar een nieuwe eindredacteur(trice)die alle kopij verzamelt en in samenwerking met de drukker in elkaar zet.

  Ons wijkblad komt 10x per jaar uit.

  Voor meer informatie: Marjolein [email protected] 453 24 20

 • Wijkvereniging Berkumwww.wijkverenigingberkum.nlWijkgebouw De WeijenbeltCampherbeeklaan 82 453 74 09Rabobanknummer 377315265

  De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zakendie u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:Voorzitter : Robert Immink - 453 24 20 - [email protected] voorzitter : Reina Storms - 453 92 39 - [email protected] : Hans Kempenaar - 454 59 09 - [email protected] : Angelina van der Haar - 454 92 77Bestuursleden : Johanna Bos - 453 81 62 - [email protected]

  Linda Meijer - 785 06 86 - [email protected] van Dorp - 454 42 58

  Beheer speeltuin : Hr. B. Haverink - 454 05 90Ledenadministratie : [email protected]

  VoorwoordHet jaar van de veranderingen 2011

  Op 30 december hebben we, tijdens eendruk bezochte receptie, afscheid genomenvan onze oud-beheerder van de Weijenbelt:Arend Evertsen.Arend was ruim 38 jaar in dienst bij deWijkvereniging Berkum.Wij wensen hem nog vele jaren in goedegezondheid en dat hij maar veel tijd magbesteden aan zijn grote hobby: modeltreinen.Op 31 december heeft Erik Inkelaar (de hui-dige beheerder) aan het bestuur van deStichting Exploitatie Weijenbelt gemeld dathij een andere betrekking heeft aanvaarden daarom de Weijenbelt gaat verlaten.Het bestuur heeft inmiddels een sollicitatieprocedure opgestart voor een nieuwe be-

  drijfsleider welke door een extern bureau zalworden begeleid. De Stichting ExploitatieWeijenbelt en de Wijkvereniging Berkumwensen Erik veel succes in zijn nieuwe uit-daging en zeggen hem dank voor zijn inzetvoor de Weijenbelt.Ook het Oranjefeest van 2011 gaat verande-ren. De evenementen- en jeugdcommissiehebben gezamenlijk besloten tot het inkortenvan de feestweek. Deze valt dit jaar erg laatvan 13 t/m 18 september. Hoe de invulling erexact uit gaat zien zult u ongetwijfeld in dekomende Berkumers en op de website vande wijkvereniging kunnen lezen.Op korte termijn kan ik u Ameezing Berkum,een mooie muziek avond, door Berkumers

 • Uw juiste partner voor:NieuwbouwVerbouwOnderhoud

  Bel voor meer informatie/een vrijblijvende offerte.

  Baekelandstraat 88013 ND ZwolleTel. (038) 453 26 55Fax (038) 453 28 56

  Woning verkopen?Zelle makelaars heeft al meer

  dan 30 jaar ervaringin onroerend goed.

  Hoevebrink 2 - 8034 PZ ZwolleTel. (038) 4228383-email:[email protected]

  BELSNEL:

  0384228383

  Je voelt je thuis in n geZELLEg huis

 • vr Berkumers, in de Weijenbelt, van harteaanbevelen.Zoals gezegd zullen er komend jaar veran-deringen plaats vinden maar ook de ver-trouwde evenementen en activiteiten zul-len terug keren, blijf alles volgen op onze

  website www.wijkverenigingberkum.nl ofons maandblad de Berkumer.

  Robert Immink,(voorzitter Wijkvereniging Berkumen Stichting Exploitatie Weijenbelt)

  Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de cadeaus, geschenk-bonnen, enveloppen met inhoud en andere bedankjes welkeik ontvangen heb vanwege mijn pensionering.We komen elkaar ongetwijfeld in de Weijenbelt of in Berkumweer tegen!

  Arend Evertsen

  Bedankt!

  Ledenadministrateur M/VWe zoeken iemand die de mutaties kan bijhouden en 1x per jaar de incasso voor de penning-meester kan voorbereiden tbv de jaarlijkse contributie van de leden van de wijkverenigingBerkum.

  Tuinman M/VWij moeten op zoek naar een nieuwe tuinman voor het groen rondom de Weijenbelt omdat deheer Zuidberg na vele jaren te kennen heeft gegeven dit niet meer te kunnen doen.

  Schilder M/VWe zijn gestart met het renoveren van de zalen in de Weijenbelt en daar zoeken we vrijwil-ligers voor om ons te helpen met schilder- en timmerwerkzaamheden.

  Je hoeft geen prof te zijn maar hulp is van harte welkom!

  Vacatures in de Wijk

 • Licht- en krachtinstallatiesInbraak- en brandbeveilligingCamerasystemenToegangscontrolesystemenCommunicatiesystemenDomotica voor thuis en bedrijfUw waarborg installateurvoor utilliteits- en woningbouw

  Popovstraat 10, 8013 RK ZwolleTel. 038-4531622

  NOOTERElectro- enbeveilligingstechniek bv

  038-4534705 Diezerplein 24 Meppelerstraatweg 15

  www.brommercentrum.nlCampherbeeklaan 8 Zwolle

  Tel. 038 - 3374708

  voor onderhoud en reparaties verkoop scooters / brommers RDW keuringen oldtimers

  Nu voor 795,-Nieuwe scooter

  HIERIS NOG PLEK VOOR

  UW ADVERTENTIEE-mail:

  [email protected]

 • Zaterdag 5 februari organiseert BiljartverenigingDe Weijenbelt het jaarlijks toernooi Kastje Stoten.Iedereen boven de 16 jaar kan meedoen, hiervoorhoef je echt geen biljarter te zijn. Een keu wordtdoor ons ter beschikking gesteld.Het Kastje Stoten wordt gehouden inde Weijenbelt.U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.Het toernooi begint om 19.30 uur.Deelname aan dit toernooi kost 3,- euro.Er zijn fantastische prijzen te winnen. 1e Plaats: 50,- !!! 2e Plaats: 30,- !!! 3e Plaats: 20,-!!!Tevens krijgt de winnaar van het Kastje Stoteneen wisselbeker.Het maximale deelnemersaantal voor dit jaar is gesteld op 65.

  Schrijf je dus snel in!Dit kan op de volgende manierGa naar de website van de biljartvereniging:www.bvdeweijenbelt.com en klik op "Kastje Stoten" en vul vervolgens het formulier in.Ook als toeschouwer ben je van harte welkom!

  Kastje stoten 2011Het is weer zover!

  Kinderen die het prachtig vinden om lekkerte knutselen, plakken, knippen, kleuren enverven, moeten echt eens een kijkje gaannemen bij de maandelijkse knutselmiddagdie vanaf maandag 11 oktober van startgaat in de Weijenbelt. Knutselmoeders, -vaders en misschien zelfs opas en omasstaan voor de knutselaars klaar om 15.30uur. Het festijn duurt tot 17.00 uur en isbedoeld voor kinderen van 6 tot en met9 jaar. Het kost bijna niks, slechts 0,50. Jemag zelf wat drinken en een koekje meenemen van huis.

  Lekker knutselen in de Weijenbelt

 • @c^YZgZc\gdZ^ZcW^_9ddb_^[email protected]^cYZgdekVc\ ZcEZjiZgheZZaoVaZc lll#Yddb _^c#ca 9ddb^_c ^h dcYZgYZZa

  kVc IgVkZgh

 • Iedere maand wordt met een thema gewerktvarirend van herfst, Sint Maarten tot lenteen Pasen. Wie zin heeft om maandag11 oktober langs te komen, moet zich danwel even aanmelden door een email testuren naar [email protected] Om alle kin-deren de gelegenheid te geven een keer meete komen knutselen kun je je maximaal eenweek van tevoren aanmelden.Meld je wel snel aan want er is plek voormaximaal dertig kinderen.De data voor de komende knutselmiddagen

  van dit schooljaar zijn 14 maart, 11 april.De knutselleidster willen graag voor aanvangvan de knutselclub even weten welk kind naafloop niet wordt opgehaald en zelf naar huismag gaan.

  Wanneer : 14 februariWaar : De WeijenbeltVoor wie : kinderen van 6 tot en met 9 jaarAanvang : 15.30 uurKosten : 0,50!

  Altijd al eens willen leren hoe kinderen metschmink kunnen worden omgetoverd totvlinders, boeven, piraten, clowns of MegaMindys? De jeugdcommissie heeft grimeuseMarian Velthuis bereid gevonden om gen-teresseerden de kneepjes van het schmink-vak bij te brengen tijdens een drie uur duren-de schminkworkshop in de Weijenbelt.Tijdens de cursus die op maandagavond28 februari wordt gehouden, zal Marianeerst wat theorieles geven. Daarbij komenpenseeltechnieken aan de orde en het wer-ken met sponsjes. Via voorbeelden op fotoskunnen de deelnemers vervolgens zelf aande slag door een andere deelnemer te gaan

  schminken. Behalve uitleg over schmink-technieken zal Marian ook nog een demon-stratie verzorgen met glittertattoos.Genteresseerden kunnen zich opgeven bijCarla van Dijk: 038-4524538email: [email protected] Er is plaatsvoor 16 deelnemers. Aan het eind ontvangende deelnemers een deelnamecertificaat.De deelnemers die hun schminktechniekenna afloop in de praktijk willen brengen, kun-nen zich eventueel opgeven als schminkervoor de activiteiten van de jeugdcommissie,maar deelname verplicht tot niets.De kosten voor de schminkworkshop bedra-gen 12,50. Dat is inclusief materiaal-gebruik en het certificaat.De deelnemers kunnen zich tot zaterdag19 februari opgeven.

  Wat : SchminkworkshopWanneer : maandag 28 februariWaar : De WeijenbeltHoe laat : 19.30 tot 22.30 uurKosten : 12,50

  Schminkworkshop in de Weijenbelt

 • GoosKijk voor onze akties op www.doelandzwolle.nlCampherbeeklaan 2 te Berkum, Telnr. (038) 4532530, Fax nr. (038) 45 33 920Geopend: maandag t/m vrijdag 8:30 - 18:00 uur, zaterdags 8:30 - 17:00 uur

  Alles voor de Doe-Het-Zelf klus

 • Zin om te klaverjassen?Van oktober t/m april wordt er op de1e en 3e dinsdag van de maand in deWeijenbelt gekaart.Een vaste maat is niet nodig want er wordtgeloot met wie je speelt.Natuurlijk zijn er leuke dagprijzen en voorde najaars- en voorjaarscompetitie zijn erook prijzen.

  Wanneer : iedere 1e en 3e dinsdag vande maand (oktober t/m april)

  Aanvang : 20.00 uurWaar : De WeijenbeltKosten : 3,00

  Klaverjassen

  Ook de wijkvereniging heeft een eigen bridge clubwelke op iedere 2e dinsdag van de maand bridgen inde Weijenbelt. Er is weer plaats voor enkele koppels.

  Wanneer : 2e dinsdag van de maand (september t/m mei)Aanvang : 19.30 uurWaar : De Weijenbelt

  Berkum bridge

  Bingo Berkum

  Er wordt in 2010 gespeeld op devolgende datums:

  4 februari 201118 februari 20114 maart 2011

  Totzien

  s

  in

  De Weije

  nbelt

 • Uw vleesspecialist Slagerij MekersKwaliteit in vlees en vleeswaren

  8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 798024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

  Green Hands-TUINONDERHOUDSBEDRIJF-

  BoertjesNieuwsgierignaar de waarde van uw woning?

  Wij komen vrijblijvend bij u langsvoor een waardebepaling!

  Boertjes Makelaardij ZwolleM.C. Horst RMTHanzelaan 246, ZwolleT 038-4216164E [email protected] www.boertjes.nlmakelaardij taxaties advies hypotheken

  -Voor al uw tuinonderhoud-Tel: 0616766944 / 0616800932

  E-mail: [email protected]: www.greenhands.nl

  Voor deskundige begeleiding. Voor behartiging van uw belangen. Voor een optimale verkoopprijs. Voor aankoop en verkoop. Voor u. De eerste stap? Onze vrijblijvende waardebepaling. Gratis. BoertjesHorst makelaardij Thomas a Kempisstraat 9 8021 BG Zwolle 038-4216164 [email protected] www.boertjeshorst.nl

 • aMeeZing Berkum 2011Vrijdagavond 25 maart a.s. 20.00 uur is het moment waar we allemaal naar uitkijken, want:

  Het spektakel van Berkumse bodem kent een fantastisch vervolg: aMeeZing Berkum 2011.De eerste editie in 2008, was een prachtige avond, daarom wordt het aMeeZing Berkum ditjaar wederom georganiseerd, voor en door Berkumers. De muzikanten, zangers en zangeres-sen zijn al druk aan het repeteren voor deze grote avond onder leiding van Gert Jan Kok.

  Ziet u het al voor u? Uw buurman, vriend of de moeder van een klasgenootje zingend op debhne of een instrument bespelend....allemaal zin om er een feestje van te maken.....dit magu niet missen!

  Vrijdag 25 maart a.s. 20.00 uurOp deze datum geeft AMEEZING BERKUM in De Weijenbelt een fantastische muzikale avond.Heerlijk meezingen met bekende nummers en veel bekenden om u heen om er samen eengeweldig feest van te maken.

  KaartverkoopDe kaartverkoop start op 1 maart a.s. in De Weijenbelt, tijdens de openingsuren (zie onder)van het wijkcentrum.De toegangskaarten kosten 5,00 en voor kinderen onder de 12 jaar is dit 2,50.De zaal gaat de 25e open om 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur en zaltot laat in de avond duren.

  Wees er snel bij, want vol is vol.

  De organisatie, muzikanten, zangers en zangeressen hebben er enorm veel zin in.

  Tot 25 maart en doe mee om een amazing Berkum te ervaren.

  Openingstijden de Weijenbelt

  maandag 19.00 - 24.00 uur

  dinsdag 19.00 - 24.00 uur

  woensdag 14.00 - 18.00 uur en 19.00 - 24.00 uur

  donderdag 19.00 - 24.00 uur

  vrijdag 19.00 - 24.00 uur

  zaterdag 14.00 - 18.00 uur en 19.00 - 24.00 uur

  zondag gesloten

 • Coen van BrummenCampherbeeklaan 54a, 038-4532054Geopend: ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur

  do. / vrij. 8.30 - 20.00 uurzat. 8.30 - 17.00 uur

  T.P.G. Servicepunt

  C1000 versmarkt voordeelmarkt

  Prinsenstraat 107721 AJ Dalfsen

  0529-423058

  H. Smeengekade 88011 AK Zwolle

  038-4297600

  www.goudzwaard.nl

  EIGENHAARDIS

  GOUDZWAARD

  Installatiebedrijf

  Herfterlaan 75 - 8026 RE ZwolleTel. 038 - 4542404Fax. 038 - 4549414

  Theo BeltmanErkend Gas-, Water enElektra-installateur

  Lood en Zinkwerken

  Rioleringen enDakbedekkingen

  *

  **

 • Toneelclub 'Quasi-Berkum' speelt, vertelt en zingt dit jaar de voorstelling

  FUCHSIAop vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2011.

  Aanvang 20.00 uur. Wijkcentrum De Weijenbelt in Berkum.

  Fuchsia is een bewerking van het theaterstuk Avondrood van het AmsterdamseWerktheater uit de jaren zeventig. Toneelclub Quasi heeft dit stuk door middel vanimprovisatie oefeningen en hun eigen ervaringen met hun opas en omas tot een

  prachtige tragikomische en moderne voorstelling bewerkt.Het gaat over mensen in een bejaardenhuis. In deze tijd van vergrijzing wordt er veel overbejaarden en senioren gesproken. In deze voorstelling krijgen deze mensen een gezicht.Fuchsia is een veelzijdige voorstelling waarin de eenzaamheid, de liefde, de herinneringenen de humor van onze opa's en oma's centraal staan. In een afwisseling van herkenningen verrassing is Fuchsia een boeiende en ontroerende theatervoorstelling waarin ouderen

  op een bijzondere manier in het middelpunt van de belangstelling staan!

  Fragment uit Fuchsia:Wat moet je daarmee een toneelstuk? Ik zal eens iets vertellen. Mijn eigen dochter,ze was mijn lieveling, heb ik al meer dan een jaar niet gezien. 14 dagen geleden ben

  ik naar haar huis gegaan. Op de hoek van de straat staat mijn kleinzoon.Ik blijf staan, hij ziet me, hij komt naar me toe, Weet je wat hij vroeg zoekt u ietsmeneer? Maak daar maar een toneelstuk van. Op televisie moeten ze het brengen

  hoe ze mij hier in de steek hebben gelaten.

  Voor meer informatie zie De Berkumer van maart.

  Als vervolg op de afgelopen Kerstbrunch op 20 december 2010 willen we in de evenweken van 2011 verder gaan brunchen. Als je het leuk vindt samen met anderen tegaan eten/drinken en/of gewoon er even te zijn ben je van harte welkom.

  Waar : Ichthuskerk op de hoek van de Abelenlaan/Campherbeeklaan.Wanneer : de even weken vanaf 10.00 uut tot ca. 12.00 uur. (7 en 21 febr. etc.)Kosten : niets gratis.Informatie : Rita 038-4544291 / Gerda 038-4550292 of 06-40070444.

  Verder zal de Ichthuskerk vanaf 7 april 2011 weer elke donderdag van 17.00 tot en met19.00 uur de deuren openen.

  Brunch in de Ichtuskerk

 • VELDMAN /SchilderwerkenErasmuslaan 68024 CR Zwolle (Berkum)

  Tel: 038 - 4525877Mob: 06 - 53716731

  E- mail: [email protected]

  Campherbeeklaan 528024 BZ BerkumTel.: 453 15 18

  Fax: 038 - 452 94 32

  W. PLATENKAMPSpeciaalzaak in groenten,fruit en rauwkostsalades.Het adres voor uw fruitmand.

  Hang & sluitwerkDe Klink BeveiligingenKuyerhuislaan 18 8024 PD Zwolle Telefoon: 038 - 452 48 44Fax: 038 - 452 48 46 E-mail: [email protected] Internet: www.deklinkzwolle.nl

  Ve i l i g W o n e n , P r e t t i g W o n e n !

  Vraag vrijblijvend een offerte aan.

  vispoortenplas 1-3 zwolle,038 4215817, www.voorogen.nl

  U vind de V&D in het centrum van Zwolle,op een steenworp afstand van ons.

  [email protected]

 • Wonen, zorg, welzijn & dienstverlening in w wijk, voor iedereen!

  Erasmuslaan 50 - Tel nr. 038 453 55 97 - www.berkumstede.nl

  Naar een sportschool gaan vind ik geen optie. Toch wil ik bewegen met

  professionele begeleiding.

  Berkumstede bouwt aan een gezond leven

  Bewegen met Berkumstede houdt u actief en fit.

  Activiteiten

  8 februari 14.30 uur Koersbal 9 februari 14.00 uur Spelmiddag met o.a. Bingo en Wii

  15 februari 19.30 uur Concert Shantykoor De Iselanders Wekelijks: Maandag Biljartclub Dinsdag Dartscompetitie Woensdag Bewegen voor ouderen Een volledig overzicht van de activiteiten vindt u bij de receptie. De dagelijks activitei-ten kunt u ook lezen op de website.

 • * Voor al uw haar en huid behandelingen.

  * Voor het hele gezin.

  * Makkelijk te bereiken met bus,auto en fiets (zie website).

  * Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur.

  Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrumTel : 038-4218015

  www.kapsalonhofstede.nI

  IEDERE DONDERDAG BIJ HETWINKELCENTRUM IN BERKUM!!

  TEL: 06-20000820/06-19412902Vers, vriendelijk & voordelig!

  Schrevenweg 1-16 8024 HB Zwolle Telefoon: 038 4540680 Fax:038 4542816E-mail: [email protected]: www.bpv-tax.com

  Bolt Pierik VeldinkBELASTINGADVISEURS

  DE KAASKOPPEN

  FILIPS klussenbureauVoor al uw klussen en onder-houdswerkzaamheden, zoals:

  schilderwerk renovatie: o.a. badkamers hout- en verfwerk reparaties dakgoten schoonmaken schilderijen ophangen

  tel: 06 26420890 / 038 4547681email: [email protected]

  knip uit * bewaar * knip uit * bewaar

  Zalencentrum de Weijenbelt

  Het hart van Berkum waar u terecht kunt voor diverse acti-viteiten zoals biljart-, bridge-, bingo- en klaverjasavonden.

  Diverse zalen kunt u huren voor verjaardagen, bruiloften, reunies, personeelsfeesten maar ookvoor tentoonstellingen en exposities.

  Natuurlijk kunt u ook zakelijk terecht in ons gebouw we hebben diverse vergaderzalen metalle faciliteiten.

  Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle - (038) 453 74 09 - [email protected]

 • Voetbalvereniging BerkumLedenadministratie : J. Tijhaar - 453 56 25Eindredactie : Michiel Scheper - 06 19 18 07 98Website : www.vvberkum.nlTeletekstpagina : RTV Oost - pagina 451

  Voor de derde editie van Berkum Als Theater op zater-dag 1 oktober 2011 is de organisatie op zoek naarspeellocaties. Vindt u het leuk om uw kamer, keukenof tuin open te stellen voor toneelspel op locatie dankunt u contact opnemen met Anneke Meeuwissetel. 4536377, email: [email protected] of AnjaTelman tel. 4535007, email: [email protected]

  Berkum Als Theater

  VV Berkum in 2011 50 jaar jong!2011 is een bijzonder jaar voor VV Berkum eneigenlijk voor heel de wijk Berkum. Om hetweekend van 28 mei kan vast een rodecirkel worden gezet: dat weekend is deofficile receptie en de grote feestavond!Op de nieuwjaarsbijeenkomst van zaterdag8 januari is door de voorzitter Mannus Pel-linkoft en de voorzitter van de jubileum-commissie, Henk Kattenberg, de klok in de

  kantine gelanceerd die aftelt tot de grotedag! Wij zijn Job Tijhuis en Robin Kouwen ergdankbaar voor hun bijdrage om dit technischmogelijk te maken.

 • Van s Gravesandelaan 58024 DP ZwolleTel. 038-4550197Fax 038-4548574G.s.m. 06-55362061

  www.btotuinen.nlE-mail: [email protected]

  Voor leerlingen van het voortgezetonderwijs. Iedere leerling heefteen eigen studeerkamer.Alle vakken worden volledig over-hoord door ervaren leerkrachten.Iedere moeilijkheid wordt uitvoerigbehandeld.Voor nadere informatie:

  INSTITUUTVOOR STUDIE-BEGELEIDING

  Veerallee 29 - 8019 AD ZwolleTelefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

  DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIOWINKELCENTRUM DIEZERPOORT DIEZERPLEIN 178021 CS ZWOLLE Tel: 038-4535539 FAX: 038-4541448

  E-MAIL: [email protected]:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

  Binnen en buitenschilderwerk. Behangen Winterkortingen Vakkundig en kwaliteit

  Essenlaan 10,Berkum

  038 454 52 43

 • Programma 1e elftal VV Berkum

  Kalender VV Berkum 2011

  Datum: Wat? Tijd:22-01-2011 Berkum HZVV 15.00 uur29-01-2011 Nunspeet- Berkum 14.30 uur05-02-2011 Berkum PKC83 15.00 uur12-02-2011 Drachtster Boys Berkum 14.30 uur19-02-2011 Berkum SVZW 15.00 uur12-03-2011 DVS33 Berkum 14.30 uur

  Evenement dag datum maand jaar wie

  Playbackshow jeugd vrijdag 28 januari 2011 Supportersvereniging

  Penaltybokaal april 2011 BG Pupillen

  Meidenmiddag april 2011 BG Pupillen

  Klootschieten vrijdag 29 april 2011 Supportersvereniging

  Jubileumreceptie vrijdag 27 mei 2011 KB

  Feestavond jubileum zaterdag 28 mei 2011 KB (Jub.Comm.)

  Jubileumdameswedstrijd zaterdag 28 mei 2011 BG Dames/meiden

  Schavast damestoernooi mei 2011 BG Dames/meiden

  Fietspuzzeltocht donderdag 2 juni 2011 Supportersvereniging

  Sport en Speldag Pupillen niet in 2011

  Jan de Roos pupillentoernooi zaterdag 4 juni 2011 BG Pupillen

  Zwols kampioenschap A1 dinsdag 7 juni 2011 BG Junioren

  Zwols kampioenschap A1 vrijdag 10 juni 2011 BG Junioren

  Jubileumtoernooi (ex Laddertoern.) zaterdag 11 juni 2011 KB (Wim van der Meulen)

  Zwols kampioenschap A1 dinsdag 14 juni 2011 BG Junioren

  Zwols kampioenschap A1 vrijdag 17 juni 2011 BG Junioren

  Thema-avond Pupillen vrijdag 11 november 2011 Supportersvereniging

  Sinterklaasviering F-pupillen woensdag 30 november 2011 Supp.ver./BG Pupillen

  Kerstkaarten dinsdag 13 december 2011 Supportersvereniging

  Oliebollen- en kerstmutsentoernooi woensdag 14 december 2011 BG Pupillen

  sluitingsperiode velden: 14 juni t/m 15 augustus 2011

  jubileumweekend: 27 en 28 mei 2011

 • Voor haar en hem Met en zonder afspraak Gespecialiseerd in haar - en

  huidproblemen

  Campherbeeklaan 8 8024 BW ZwolleTel: 4540650

  Geopend: Di. t/m Vr. 8.30 - 17.30 uurZa. 8.30 - 13.30 uur

  Wij bieden: dagopvang (0 - 4 jaar) gunstige tarieven

  inclusief voeding en luiers openingstijden van 07.30 - 18.00 uur ruime buitenspeelmogelijkheden muziekpedagoge gecertificeerde kwaliteit

  Kinderverblijf de blauwe panterKerkweg 9, wijk Berkum, ZwolleTel. (038) 453 88 41, www.skon.nlDe blauwe panter is onderdeel van skonkinderopvang bv

  Historing Zwollebrengt uw verledeneven tot leven

  Wij digitaliserenSuper 8 films Normaal 8 films16 mm films Betamax bandenDia's V-2000 bandenNegatieven Foto'sVHS videobanden ElpeesHi-8 videobandjes SinglesDV-videobandjesAudiocassettebandjes

  www.historing.nl 038 - 85 09 555 Dilleweg 16 8042 GS Zwollee-mail : [email protected] werkdag op afspraak geopend

  Uw salon voor:Diverse gezichtsbehandelingen

  LichaamsbehandelingenPedicure behandelingen

  Hotstone massageManuele massage

  ManicureMake-up

  Bergkloosterweg 60 | 8034 PP ZwolleTel. 06-53195765 | E-mail [email protected]

  Internet www.ilonatenheuvel.nl

  ! "##"#$ %& '''& %

  Wintersport geboekt? Neem een walkie talkie mee!

  !"

 • vv Berkum: D club met sportief & maatschappelijk scorend vermogen!

  - informeert, adviseert, werft (potentile) sponsoren en adverteerders.

  - denkt mee in het ontwikkelen van vernieuwende sponsor-concepten.

  - enige ervaring t.a.v. commercie.

  - een netwerk of heb ervaring in het opbouwen ervan.

  - per maand ongeveer 20 uur beschikbaar

  - heb in voorkomende gevallen de mogelijkheid om overdag met potentile sponsoren contact te hebben.

  - Een ervaren Accountmanager is beschikbaar voor ondersteuning.

  - De BG Commercie heeft een uitgebalanceerd scala aan producten en diensten.

  - De BG Commercie beschikt over een adequaat relatie-beheersysteem.

  Voor informatie of gesprek: Roel Bouwknegt (Voorzitter Bestuursgroep Commercie). Tel.: 038-4539439. Mobiel: 06-54353009. E-mail: [email protected]

  VV Berkum biedt: - een club waar je trots op kunt zijn- en eeuwige roem

 • Van 6 tot en met 9 januari zat de hoofdselec-tie van VV Berkum in Duitsland voor eentrainingskamp dat de basis moet vormenvoor een succesvolle tweede seizoenshelft.Locatie was de Sportschule Hennef, opzon 30 kilometer van Keulen. Een perfecteaccommodatie met mooie faciliteiten.Zo was het Argentijnse nationale elftal er aleens te gast en daarnaast zijn er met enigeregelmaat Bundesliga-clubs te vinden.

  Donderdagmiddag vertrok de selectie naarHennef. Nadat er was ingecheckt en de nu allegendarische kamerindeling was gevonden,kon er worden aangesloten voor het diner.Uiteraard een pastamaaltijd, aangezien deploeg in een sporthotel verbleef.Na het diner maakte ieder zich klaar voor de

  VV Berkum Kenners en Ken Je PloeggenotenQuiz. Na veel gelach en krakende hersenenkwam het team onder leiding van de wande-lende voetbalencyclopedie en trainer Michelvan Oostrum als winnaar uit de bus. Met hemnamen Dennis Horstman, Marc van derMeulen, Roy Supr en Jeffrey Pohowainjaaneen overwinnings-DVD in ontvangst.

  Vrijdag was het om 10.00 uur tijd voor deeerste training, die op grote hoogte bleek teworden gehouden. Een klim naar het veldwas dus noodzakelijk, en de gang omhoogop de trappen bleek al een training op zich.Met een, bij de eerste seizoenshelft vergele-ken, grote groep begon men vol goede moedaan de oefeningen. Al snel kwamen echterde grootste dompers van het trainingskamp.Kees Dorgelo viel na een kwartier uit met eenernstige enkelblessure en Roy, die net weer

  helemaal fit leek, moest het veld ruimen metopnieuw een bovenbeenblessure. Hierdoorbewogen beiden zich de rest van de dagenmet krukken door de Sportschule.De middagtraining werd in een hal afge-werkt. Op een deurmat van 40 bij 60 meterwerden er enkele pass- en trapvormengedaan, aangevuld met wat kleine positie-spelen. 's Avonds was er voor iedereen eenvrij programma.Zaterdag stond er een oefenwedstrijd op hetprogramma tegen de beloften van de BonnerSportclub. Op het veld werd al snel zichtbaardat dit elftal uitkomt op het hoogste niveauvoor Duitse beloftenteams. Een goed inge-speeld elftal met veel kracht, snelheid, dyna-miek en technisch en tactisch inzicht. Uitslag2-0 voor onze Duitse vrienden.Zaterdagavond stond er met de hele groepeen stapavondje in Keulen op het program-ma waarna ze op zondag met kleine oogjesvroeg weer huiswaarts keerden. Het bleefnog lang onrustig in Keulen. Alsof ze hethoorden donderen............!?!?!

  Trainingskamp VV Berkum in Hennef

 • - Gezichts- en lichaamsbehandelingen

  - Manicure Grotiuslaan 13

  - Gezichtsverzorging voor mannen 8024 XM Zwolle

  - Cadeaubonnen 038-4529100

  Stichting Kringloop Zwolle

  Nieuwe Veerallee 12, ZwolleNieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

  Open: ma. 12-18 udi. t/m vr. 10-18 u

  za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

 • De Supportersvereniging V.V. Berkum organiseert i.s.m. met de V.V. Berkum op vrijdag28 januari 2011 voor de jeugd tot 18 jaar wederom een

  Ouders, vrienden en bekenden zijn ook van harte welkom en hebben gratis entree.Alle deelnemers met een playbackoptreden krijgen een aandenken, ook krijgen zij naafloop van hun optreden een consumptie aangeboden.Bij binnenkomst krijgen alle jeugdigen een lot. Aan het eind van de avond houden we nl.voor alle aanwezige jeugd een gratis verloting, waarbij CD-singles zijn te winnen.

  AANVANG: 19.00 uur in clubhuis "de Vegtlust" van de V.V. Berkum

  De deelnemers:- mogen maximaal in 2 optredens meedoen;- moeten zich om 18.45 uur meldden bij de organisatie;- moeten de aanmelding uiterlijk 28 januari inleveren bij:

  Theo Zuidberg: [email protected] ofHerman Hultink, Grotiuslaan 8, tel. 4530433.

  Wij willen dubbele playback-acts voorkomen, daarom houden wij ons het recht voor omeen nummer te weigeren. Wees er daarom snel bij om je aan te melden.

  Naam deelnemer(s):

  Naam en nummer te imiteren artiest of groep:

  Ik neem de CD waar het nummer op staat wel/niet mee.

  Supportersvereniging BerkumSecretariaat: Theo Zuidberg, Elzenlaan 9, 8024 ZE Zwolletel. 06-18099613E-mail: [email protected],KvK:verenigingsregister nr. 40060898

 • De Distributie-Organisatievan de Stentor zoekt

  bezorgers m/vleeftijd vanaf 15 jaar

  in Zwolle (Berkum)Wat staat er tegenover? Een prima maandelijkse vergoeding Na drie maanden bezorgen een premie van

  50,- Gratis de Stentor lezen En vele leuke dingen

  (kijk snel op www.bezorgers.nl)

  Aanmelden:de Stentor, Afdeling Distributiemevrouw A. Eskens,Tel: 038-4559471E-mail:[email protected] ofwww.bezorgers.nl

  Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmeldingte legitimeren

  MEDIATION

  Monique KniggeNMI Mediator

  Kloosterbrink 138034 PT ZwolleTel. 06 282 059 47

  www.kniggemediation.nlE-mail:[email protected]

  Mediation bijonder andere:

  Echtscheiding enomgangsregeling

  Conflicten in familierelaties

  Arbeidsconflicten

  Burenruzies

  D plek vooruw kind

  Dagopvang,peuterspeelzaal,buitenschoolseopvang entussenschoolseopvang.

  Wat aandacht krijgt groeit

  Dagopvang, peuterspeelzaal,

  buitenschoolse opvang

  en tussenschoolse opvang

  www.allio.nl

  Allio kinderopvang heeft ruim 100 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel.Dokter Stolteweg 46, 8025 AX Zwolle, T 038 4222766, [email protected]

 • TELEFOONNUMMERSOM BIJ DE HAND TE HEBBEN:

  Algemeen alarmnummer 112Politie 0900-8844Huisartsenpost 0900-3336333Ouderentelefoon Oost-Nederland 4268992WIJZ 8515700Kindertelefoon (gratis) 0800-0432Meldpunt ernstige Overlast 14038Ombudscommissie, Meldpunt Discriminatie enVertrouwenstelefoon 14038Dierenambulance Zwolle e.o. 0625120505

  Storingsnummers:Elektriciteit, Gas en Kabel 0800-9009Waterleiding 0800-0359Wegenwacht 088-2692888

  Servicenummers:Gemeente Zwolle: 14038Wijkbeheer: servicelijn woonomgeving 14038

  illegale stort, stank e.d. 14038ROVA Huisvuilinzameling 4273777Alg. informatienummer Openbaar Vervoer 0900-9292

  BERKUM:Wijkcentrum "De Weijenbelt" 4537409Voetbalvereniging Berkum 4533355De Duyvencamp chr. sch. 4528479De Campherbeek o.b.s. 4531229Berkumstede 4535597Kinderboerderij (mevr. R. de Graaf) 4544210