UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

of 18 /18
bachelor 2010 | 2011 Economie en Bedrijfskunde

Embed Size (px)

description

Economie en Bedrijfskunde bachelor 2010 | 2011 UVa We Bkl ass en kij k op ww w.u va. nl/ we bkl ass en UVa Pro efs tUd eer We ek kij k op ww w.u va. nl/ pro efs tud eer we ek UVa Bac hel ord ag zat erd ag 31 okt obe r 200 9 zat erd ag 10 apr il 201 0 2 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

Transcript of UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Page 1: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

bachelor 2010 | 2011

Economie en Bedrijfskunde

Page 2: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Voorlichtingskalender

UVa Bachelordag

zaterdag 31 oktober 2009

zaterdag 10 april 2010

UVa WeBklassen

kijk op www.uva.nl/webklassen

UVa ProefstUdeerWeek

kijk op www.uva.nl/proefstudeerweek

Meer Weten? WWW.UVa.nl/Bachelors

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 2

Page 3: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Economie en Bedrijfskunde: iets voor jou? 4

De opleiding in detail 5

Studeren op maat

Bachelor en dan?

8

11

Toelating, aanmelden en kosten 13

Studentenleven 14

Meer weten? 15

Altijd wel een studie die bij jou past 17

Economie en Bedrijfskunde

Inhoudsopgave

COLOFON

6 Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno 6 Opmaak RAADHUIS voor creatieve communicatie

6 Coverbeeld Hollandse Hoogte 6 Redactie bureau Communicatie, UvA

Universiteit van Amsterdam, september 2009

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 3

Page 4: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Economie en Bedrijfskunde: iets voor jou?Economie gaat over mensen die keuzes maken: hoeveel ze consumeren, hoeveel ze sparen, hoeveel scholing ze willen, en hoe vroeg of laat ze met pensioen gaan. Bedrijfskunde houdt zich bezig met de organisatie en marktomgeving van bedrijven: hoe kunnen bedrijven efficiënt worden bestuurd, op welke manier bewerken ze de markt en hoe gaan ze om met interne en externe veranderingen.

Tijdens de bachelor Economie en Bedrijfskunde leer je om te gaan met de verschillende theorieën en instrumen-ten die zijn ontworpen om de complexiteit van economische vraagstukken te begrijpen. Kies je voor de studie-richting Bedrijfskunde, dan leer je organisatorische vraagstukken interdisciplinair te benaderen. Natuurlijk zul je met één briljante afstudeerscriptie de oplossing niet kunnen aandragen voor een economische crisis of een bedrijf van de ondergang redden. Maar als je interesse hebt in een studie die je op wetenschappelijk niveau de instrumenten aanreikt om aan oplossingen voor economische en bedrijfskundige vraagstukken te werken, dan is Economie en Bedrijfskunde studeren een uitdaging die bij je past.

Waarom Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam?

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn.

Dankzij uitstekende contacten met toonaangevende bedrijven en instellingen in de stad:6 bevind je je tijdens je studie midden in het economische en financiële hart van Nederland;6 krijg je onderwijs dat gebaseerd is op wereldwijd hooggewaardeerd onderzoek;6 heb je interessante stagemogelijkheden én een stevige link met de beroepspraktijk.

Als student Economie en Bedrijfskunde:6 kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities;6 kun je rekenen op persoonlijke begeleiding en advies;6 oriënteer je je op diverse studierichtingen in het brede propedeusejaar;6 kies je pas in het tweede jaar een studierichting (Algemene economie, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde);6 heb je in de meeste studierichtingen ruimte voor keuzevakken of een minor;6 kun je in veel studierichtingen een semester in het buitenland studeren; 6 kun je een honoursprogramma volgen als je een extra uitdaging wilt;6 kun je na de propedeuse nog overstappen naar Fiscale economie.

Na je bachelor Economie en Bedrijfskunde:6 kun je kiezen uit diverse masters;6 heb je medestudenten uit alle delen van de wereld (veel masters zijn Engelstalig).

Kies bewust

Is Economie en Bedrijfskunde iets voor jou? Wel als je wiskunde A(1,2) of B(1) in je pakket hebt, en je later

bijvoorbeeld wilt gaan werken in het (internationale) bedrijfsleven, bij een financiële instelling of de

overheid. Je houdt ervan te puzzelen met getallen, bent secuur en analytisch en je kunt goed samenwerken.

Wiskunde en Statistiek maken een belangrijk onderdeel uit van de propedeuse (25%). Het is een pre als

je goed bent in die vakken. Verder moet je zelfstandig kunnen werken, omdat je naast de colleges veel

aan zelfstudie moet doen. Je bestudeert bijvoorbeeld de stof voor het volgende hoorcollege, zoekt naar

literatuur in de bibliotheek of maakt opgaven voor het volgende werkcollege.

Economie en Bedrijfskunde is een universitaire opleiding, dus je moet veel wetenschappelijke literatuur

lezen. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor studenten met een

ruime voldoende voor Engels op de middelbare school.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 4

Page 5: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

De opleiding in detail De bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari, het tweede semester eindigt in juli.

Studie-uren

De bachelor is zo ingericht dat je veertig uur per week met je studie bezig bent. Je volgt in het eerste jaar gemiddeld vijftien uur college per week, in het tweede en derde jaar ongeveer twaalf uur per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je bestudeert materiaal, je bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk.

Colleges

Wat voor onderwijs kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges en practica.In de hoorcolleges krijg je een min of meer algemeen inleidend overzicht van vakken, samen met alle andere studenten. In de werkcolleges bespreek je onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep medestudenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Bij de practica word je onder andere getraind in het werken met verschillende computerprogramma’s. De meeste colleges worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Het eerste jaar

In je eerste studiejaar, de propedeuse, volg je de vakken omschreven in het overzicht ‘Opbouw propedeuse’. Meer informatie over de vakken kun je vinden in de online Studiegids.www.studiegids.uva.nl (‘zoek opleiding’)

Naast de economische en wiskundige vakken volg je ook het Practicum Academische Vaardigheden, waarin je vaardigheden traint die je in je verdere studie nodig hebt. Je leert bijvoorbeeld hoe je aan de universiteit collegestof bestudeert, je oefent in het houden van een wetenschappelijke discussie en in het presenteren van (onderzoeks)resultaten.

Omdat je je eerste studiejaar samen volgt met Fiscale economie, kun je na een jaar ook nog verdergaan met deze bachelor. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

Opbouw propedeuse

Studiepunten

Semester 1

Financial Accounting 5

Organisatie en Omgeving 5

Oriëntatie Fiscale economie 2

Wiskunde 1 5

Practicum Academische Vaardigheden 1 2

Management Accounting: Inleiding 4

Micro-economie 7

Semester 2

Organisatie en Management 6

Statistiek 1 5

Wiskunde 2 4

Practicum Academische Vaardigheden 2 3

Financiering 5

Macro-economie 7

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 5

Page 6: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Een doorsnee collegerooster

In het eerste semester kan je rooster er zo uitzien:

Maandag 10.00 – 12.00 uur Practicum Academische Vaardigheden

13.00 – 15.00 uur hoorcollege Organisatie & Omgeving

15.00 – 16.00 uur hoorcollege Oriëntatie Fiscale economie

Dinsdag 13.00 – 15.00 uur hoorcollege Financial Accounting

15.00 – 17.00 uur werkcollege Financial Accounting

Woensdag zelfstudie

Donderdag 09.00 – 11.00 uur hoor-/werkcollege Wiskunde 1

13.00 – 15.00 uur werkcollege Organisatie & Omgeving

Vrijdag 13.00 – 16.00 uur opgavencollege Wiskunde 1

De bachelor Economie en Bedrijfskunde is een voltijdstudie. In het eerste jaar heb je ongeveer 15 contacturen per week. Daarnaast moet je 25 uur besteden aan zelfstudie.

Een vak belicht | Organisatie en management

Waarom zijn bepaalde organisaties succesvol in het maken van winst en het behalen van een concurrentie-

voordeel, terwijl anderen hierin falen? In welke behoeftes en wensen van klanten willen organisaties

voorzien, wat voor producten en diensten brengen zij hiervoor op de markt en hoe slagen zij hierin het best?

Waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan met anderen en wat zijn de voor- en nadelen van

expansie van de bedrijfsactiviteiten buiten de eigen landsgrenzen? Om deze en andere vragen te beantwoor-

den worden in het vak Organisatie en Omgeving de directe omgeving en de actoren die hierin actief zijn

geanalyseerd vanuit bedrijfsperspectief. Hoe gedragen organisaties zich ten opzichte van concurrenten,

klanten, toeleveranciers, overheden, etc. en hoe gaan zij om met veranderingen in de omgeving? Het gaat

hier niet alleen om de vraag hoe om te gaan met deze directe omgeving, maar vooral ook de effecten van de

omgeving op de bedrijfsvoering binnen organisaties. Hoe kan een organisatie een succesvolle strategie

implementeren, hoe gaat het ontwikkelen van nieuwe producten in zijn werk en hoe wordt de relatie met de

klant onderhouden? Binnen dit vak worden niet alleen de relevante theorieën bediscussieerd, maar wordt

ook veel aandacht besteed aan de toepassing hiervan op het analyseren van praktische cases van concrete

bedrijfssituaties.

www.studiegids.uva.nl

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 6

Page 7: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Het tweede en derde jaar

In je tweede studiejaar kies je één van de drie richtingen Algemene economie, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde.

6 Bij de studierichting Algemene economie staat het (dis)functioneren van markten en de relatie tussen markt en overheid centraal. Je bestudeert bijvoorbeeld de ontwikkeling van de werkgelegenheid of het effect van de over-heidsuitgaven op de investeringen van bedrijven. Je analyseert geldstromen tussen landen. Je berekent de effecten van prijs- en loonsverhogingen. De varianten binnen deze studierichting zijn Economics, minorvariant Economics, International Economics, International Economics and Finance en Industrial Organisation.

6 De studierichting Bedrijfseconomie richt zich vooral op de interne organisatie van ondernemingen in samenhang met financiële markten, arbeidsmarkten en productmarkten. Je verdiept je in het (financieeleconomisch) functione-ren van organisaties en de gevolgen van bepaalde investeringsbeslissingen. Je kunt je verder specialiseren in organi-satie- en financieringsvraagstukken door te kiezen voor de variant Accountancy en control, Financiering, de minorvarianten Financiering, Organisatie-economie of Organisatie-economie.

6 De studierichting Bedrijfskunde biedt een interdisciplinaire kijk op het bedrijfsleven. Bedrijven kampen met vraagstukken die we niet vanuit een vakgebied kunnen benaderen, zoals de toenemende concurrentie en het werven van goed personeel. Als leidinggevende moet je kennis hebben van economie én van psychologie, politicologie, sociologie en rechten. Je moet de invloeden en samenhangen tussen deze disciplines in de besluitvorming kunnen betrekken. Dat leer je in deze studierichting, die je een gedegen kennis geeft van het functioneren van organisaties. De accenten binnen deze studierichting zijn Strategie en Organisatie, Human Resource Management, Marketing, Informatiemanagement en Governance and Valuation.

Per studierichting moet je in het tweede studiejaar een aantal voorgeschreven basisvakken volgen. Daarnaast krijg je steunvakken, zoals Statistiek. Ook kun je diverse keuzevakken en/of een minor doen, stage lopen of een periode in het buitenland studeren. Je sluit je opleiding af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.Meer informatie over de studierichtingen kun je vinden in de online Studiegids.www.studiegids.uva.nl (‘zoek opleiding’)

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 7

Page 8: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Studeren op maat

Brede propedeuse

Kenmerkend voor de bachelor Fiscale economie aan de UvA is de brede gemeenschappelijke propedeuse. Pas in het tweede studiejaar kies je een studierichting. Je kunt dan ook nog binnen de bachelor Economie en Bedrijfskunde kiezen voor de richtingen: Algemene Economie, Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie.

Studiebegeleiding

De overgang van de middelbare school naar de universiteit kan lastig zijn. Daarom krijg je in het propedeusejaar intensieve begeleiding. Zo zijn er extra colleges (steuncolleges) voor vakken waarmee studenten soms moeite hebben. Ook heb je in het eerste jaar, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Je kunt bij de studieadviseur ook terecht met vragen over onder andere studieplanning en -vertraging, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, en keuzemogelijkheden binnen je studie. Bovendien is de begeleider van het vak Practicum Academische Vaardigheden (PAV) tevens je mentor. Deze PAV-begeleider is een ouderejaarsstudent. Bij hem of haar kun je terecht met al je vragen.

Bindend studieadvies

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minimaal 45 studiepunten moet halen, inclusief het vak Wiskunde 1. In het eerste jaar heb je, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Wanneer je op problemen stuit, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing, bijvoorbeeld door na te gaan of een extra cursus of instroom in een hbo-opleiding wellicht geschikt is. Vooral de Hogeschool van Amsterdam (HvA) biedt dan uitkomst. Door de intensieve samenwerking van de UvA en de HvA kun je met zo min mogelijk tijdverlies overstappen.

Honoursprogramma

Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Dan is het honoursprogramma iets voor jou. Het honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal 27 studiepunten, die je tijdens de driejarige bacheloropleiding volgt. Het programma bestaat uit inter-disciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen.

Wanneer je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt behaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7, word je in het tweede semester toegelaten tot het honoursprogramma. Als je aan het eind van je bachelor aan alle eisen voldoet, krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland. www.uva.nl/honoursprogramma

Engelstalig onderwijs

Je kunt aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde ook volledig Engelstalig onderwijs volgen, zoals de bachelor Economics and Business, die veel studenten uit het buitenland trekt. Je maakt tijdens deze studie dus echt deel uit van een international classroom. Voor deze studie geldt wel een selectieprocedure. Wil je meer weten? Vraag dan de brochure Economics and Business aan of download deze van het UvAweb.www.studeren.uva.nl/economics

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 8

Page 9: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Minor en keuzeruimte

Je hebt veel mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen met extra vakken. Je kunt kiezen uit ver-schillende keuzevakken of een minor doen. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogramma (30 of 60 studiepunten) dat je in een ander vakgebied dan je eigen opleiding kunt volgen.

Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen te kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar je legt ook een goede basis voor een succesvolle toekomst. Tot de mogelijkheden behoren onder meer een minor Rechten, Sociologie of Politicologie. www.uva.nl/minors

Stage lopen

Een stage is niet verplicht voor studenten Economie en Bedrijfskunde. Maar als je graag praktijkervaring wilt opdoen, dan kun je keuzeruimte gebruiken om stage te lopen bij een bedrijf. Ook kun je je stage koppelen aan je scriptie door het doen van een praktijkonderzoek. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een eigen stagebureau dat je kan helpen een geschikte stageplek te vinden. Ook kunt je zelf een stageplek zoeken. Een stage kan in Nederland en in het buitenland worden gedaan.

Studenten Economie en Bedrijfskunde hebben onder meer stage gelopen bij Ahold (marktonderzoek), L’Oréal (benchmarkonderzoek), Mitsubishi (in kaart brengen informatiestromen), in Benin (microkredieten) en bij een ministerie (beleidsmatig onderzoek).www.feb.uva.nl/stage

Studeren in het buitenland

Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben met meer dan 150 zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten overeenkomsten afgesloten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren.

Zo kun je in je derde jaar een semester aan een buitenlandse universiteit studeren als je kiest voor de minorvariant Algemene economie of Bedrijfskunde of de minorvariant Financiering of Organisatie-economie binnen de richting Bedrijfseconomie.

Ook kunnen goede studenten Algemene economie en Bedrijfseconomie (variant Financiering of Organisatie- economie) een gezamenlijk masterprogramma volgen met een buitenlandse universiteit in Europa (Double Degree Programm). Je volgt dan het volledige derde jaar van je opleiding in het buitenland. Wanneer je hierna een aan sluitend masterprogramma aan de UvA behaalt, ontvang je twee masterdiploma’s of een extra certificaat.

Studeren in het buitenland biedt studenten een unieke kans om een andere cultuur, taal en stad te leren kennen. Studenten die terugkeren zijn altijd enthousiast over de nieuwe ervaringen die zij hebben opgedaan en vrienden die zij hebben ontmoet. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde stimuleert alle studenten om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Docenten en hoogleraren van de opleiding hebben veel contacten met buitenlandse collega’s. Je kunt bij hen in-formeren naar de mogelijkheden. www.student.uva.nl/feb_studyabroad

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 9

Page 10: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Studiereizen

De verschillende studieverenigingen van de FEB organiseren ieder jaar studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland. Voorgaande jaren waren dat reizen naar New York, Cuba, Mexico, Brazilië, Hong Kong, London en Madrid.

Locatie en faciliteiten

Je volgt je colleges aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op het Roeterseilandcomplex, aan de rand van het centrum van Amsterdam (nabij Artis). Je kunt hier uitstekend komen met het openbaar vervoer. Op het Roeterseiland-complex zijn ook andere opleidingen gevestigd en vind je de bibliotheek, een studiecentrum en het universitair restaurant Agora. Hier kun je op vertoon van je collegekaart tegen een gereduceerd tarief eten. Het bijbehorende café Krater is de ideale plek om na het eten bijvoorbeeld koffie te drinken of om tussen het studeren door even te ontspannen, en om studenten uit binnen- en buitenland te ontmoeten.

Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studie-informatie en collegedictaten) en Studieweb.

Studieverenigingen

Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn actief in studieverenigingen. Lid worden van een studievereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studie-jaren en betrokken te zijn bij je studie. Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activitei-ten van een studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn, is goed voor je zelfontplooiing.

De Sefa is de grootste studievereniging aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Als faculteitsvereniging bedient zij de studenten van alle studierichtingen en studiejaren aan de FEB. De Sefa organiseert verschillende carrièreactivitei-ten, die je de kans bieden je te oriënteren op de arbeidsmarkt, en borrels. Ook kun je hier je studieboeken en syllabi met korting kopen. Een studievereniging doet overigens niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studen-tenverenigingen.www.sefa.nl

Wanneer je in je tweede jaar een studierichting kiest, kun je je ook aansluiten bij studieverenigingen aan de faculteit die zich richten op jouw specialisatie.FSA - Financiële studievereniging Amsterdamwww.fsa.nlMAA - Marketing Associatie Amsterdamwww.ma-amsterdam.nlAIESEC - Internationale studieverenigingwww.aiesec.nl

Studenteninvloed

Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie (OC-EB) en de Facultaire Studentenraad (FSR), waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je dus verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen. In het propedeuse jaar wordt ook een klankbordgroep samengesteld, waarin studenten direct feedback kunnen geven op het onderwijs.www.feb.uva.nl/oc-ebwww.studentenraad.nl/feb

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 10

Page 11: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Bachelor en dan?

De master

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je aansluitend een master. Met je bachelordiploma Economie en Bedrijfskunde heb je de mogelijkheid om je aan de faculteit in een vakgebied verder te specialiseren of op een andere faculteit of universiteit een master te doen. Soms gelden een selectieprocedure en/of aanvullende eisen.De eenjarige masters aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben een sterke internationale nadruk en diverse keuzemogelijkheden, zodat je echt de richting op kunt die het beste bij jou past.

masterprogramma’s

Met je bachelordiploma Economie en Bedrijfskunde kun je, afhankelijk van je studierichting, de volgende masters kiezen:6 Accountancy & Control;6 Business Economics;6 Business Studies;6 Economics;6 Master of Philosophy in Economics.

Het onderwijs tijdens je master is Engelstalig. Sommige masterprogramma’s worden ook in deeltijd aangeboden. Voor meer informatie over de masterprogramma’s zie de UvA Mastersite. www.studeren.uva.nl/masteropleidingen

onderzoeksmasters

Heb je sterke belangstelling voor onderzoek en interesse in een wetenschappelijke carrière? Dan is de onderzoeks-master Master of Philosophy in Economics waarschijnlijk iets voor jou. Deze master duurt twee jaar, waarbij je meteen al een werkplek krijgt aan het Tinbergen Instituut. Je moet hiervoor wel geselecteerd worden. Een commissie kijkt of je gekwalificeerd en gemotiveerd bent voor en affiniteit hebt met wetenschappelijk onderzoek. Verder spelen de invulling van de bachelor, de behaalde studieresultaten en de scriptie een rol. De onderzoeksmaster biedt toegang tot een promotieplaats aan de UvA.www.studeren.uva.nl/mphil_economics

lerarenopleiding

Wil je leraar worden? Dan volg je, na de vakinhoudelijke master, de eenjarige lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). Je wordt dan eerstegraads docent. Je kunt ook kiezen voor een educatieve minor. De een jarige lerarenopleiding kun je dan in een half jaar afronden.www.ilo.uva.nl

overige masters en meer informatie

De UvA heeft ruim 180 masterprogramma’s die één of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn. Voor sommige masters gelden andere of uitgebreidere instroomeisen. Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. www.uva.nl/masters

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 11

Page 12: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

De arbeidsmarkt

Door de vele keuzemogelijkheden die je hebt bij het samenstellen van je pakket, kun je je studie optimaal inrichten, rekening houdend met jouw interesses, talenten en beroepsverwachtingen. Afgestudeerde economen en bedrijfs-kundigen vinden momenteel snel na hun opleiding een baan, onder meer omdat ze breed inzetbaar zijn.

beroepsperspectieven

Economen en bedrijfskundigen vinden in veel verschillende sectoren en beroepen werk.

Bijvoorbeeld bij:6 het (internationale) bedrijfsleven;6 financiële instellingen;6 het IMF;6 de Wereldbank;6 de overheid;6 het bank- en verzekeringswezen;6 accountantskantoren;6 adviesbureaus.

Mogelijke functies zijn: 6 accountant;6 managementtrainee;6 consultant;6 financieel adviseur;6 controller (hoofdadministrateur);6 organisatieadviseur;6 beleidsmedewerker;6 (informatie)manager.

onderzoek en promoveren

Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Aan de Universiteit van Amsterdam wordt onder andere onderzoek gedaan op het gebied van economische groei, de euro, financieel management, experimentele economie en accountancy. Naar een promotieplaats moet je solliciteren.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 12

Page 13: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Toelating, aanmelden en kosten

Toelating

Je kunt Economie en Bedrijfskunde studeren met een vwo-diploma (ongeacht je profiel), met wiskunde A(1,2) of B(1) in je programma. www.studeren.uva.nl/economie

Aanmelden

De aanmelding voor de bachelor loopt via Studielink. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de Universiteit van Amsterdam en bij de juiste opleiding terechtkomen.

Economie en Bedrijfskunde heeft een verplichte intakeprocedure. Deze procedure houdt in dat je online een vragen-lijst invult, en dit is de start van onze studiebegeleiding. Er wordt onder andere gevraagd naar je vooropleiding, vakkenpakket en om een toelichting van je keuze voor deze studie. Je krijgt aan de hand van je antwoorden een gericht advies of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. We raden je dringend aan je vóór 1 juli aan te melden via Studielink, zodat je voldoende tijd hebt om de intake procedure te doorlopen en tijdig je inschrijving af te ronden.www.uva.nl/aanmelden – www.studielink.nl

Colloquium doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo

Met een hbo-propedeuse en voldoende wiskundevoorkennis heb je ook toegang tot de bachelor Economie en Bedrijfskunde. Dit wordt vaak als zwaar ervaren. Daarom raden we je aan om je hbo-bachelor af te maken en dan een universitaire master te gaan volgen.

Voor afgestudeerde hbo’ers zijn schakelprogramma’s samengesteld die (na afronding) toegang verlenen tot de wo-masters Business Economics, Accountancy and Control, Business Studies en Fiscale economie. Deze programma’s duren maximaal een jaar.www.uva.nl/hbo-doorstroom – www.studeren.uva.nl/heaohbo

Collegegeld en studiekosten

Voor het studiejaar 2009-2010 bedraagt het collegegeld voor voltijdstudenten die jonger zijn dan dertig jaar € 1620. De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 650 per jaar. Het collegegeldtarief voor 2010-2011 is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op het UvAweb.www.uva.nl/collegegeld

Studiefinanciering

Volgens de huidige Wet op de Studiefinanciering heeft iedereen die jonger is dan dertig jaar en in voltijd studeert, recht op een aantal jaren studiefinanciering.www.ib-groep.nl

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 13

Page 14: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

StudentenlevenTijdens je studie aan de Universiteit van Amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in het Universitair Sport Centrum (USC). Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREA, de culturele organisatie van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Sport

Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kun je tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van uitgebreide sport- en fitnessfaciliteiten. Je kunt er kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. Dit alles onder begeleiding van professionele sportleraren. Wil je competitie spelen? Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht.www.usc.uva.nl

CREA

CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de UvA en de HvA. Hier kun je onder meer tegen lage tarieven cursussen en workshops volgen op het gebied van theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een cursus reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor, orkest, ensemble, een toneel- of dansgroep. Onder de naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s.www.crea.uva.nl

Folia

Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je nieuws uit alle lagen van de universi-teit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. Ook kun je er nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV: het digitale tv-kanaal voor en door studenten, dat mede een initiatief is van oud-UvA-student Beau van Erven Dorens.www.folia.nl

Op kamers

Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De Universiteit van Amsterdam werkt samen met de Vrije Universiteit, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen samen aan het aanbod van betaalbare studentenwoningen. Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je zeventien bent. Veel studenten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in het universiteitsblad Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen.Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen, net van de middelbare school komen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname.

Bij de Dienst Wonen, gemeente Amsterdam, kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt regelmatig een kamerloting voor ASVA-leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. In het online Studentenhandboek vind je meer informatie over huisvesting en studentenvoorzieningen. www.studentenwoningweb.nlwww.asva.nlwww.wonen.amsterdam.nl

www.uva.nl/studentenhandboekwww.uva.nl/bachelors (‘praktische zaken’)

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 14

Page 15: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Meer weten?Ben je geïnteresseerd in de bachelor Economie en Bedrijfskunde en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De UvA adviseert je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de UvA Bachelordag of kom ‘proefstuderen’.

Bachelorsite en bachelorgids

Wil je meer informatie over studeren aan de UvA of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Hier kun je, via de Opleidingenzoeker, precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. Ook kun je de UVAGIDS aanvragen, de algemene bachelorgids.www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur

Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van Economie en Bedrijfskunde is op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar van 11.30 tot 12.30 uur. T (020) 525 4138

Je kunt voor korte vragen ook langskomen tijdens het inloopspreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.Faculteit Economie en Bedrijfskunde Roetersstraat 11, Amsterdamkamer E1.54

Service & Informatiecentrum (SIC)

Voor algemene informatie kun je terecht bij het SIC.Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 91012 ZA Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: (020) 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Interessetest

Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Ga dan naar het Service & Informatiecentrum voor een interessetest.

UvA Bachelordag

De UvA Bachelordag, die tweemaal per jaar plaatsvindt, is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor- en informatiemarkt. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben. Ook kun je een interessetest doen.

De UvA Bachelordag wordt gehouden op: zaterdag 31 oktober 2009zaterdag 10 april 2010

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 15

Page 16: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

UvA Proefstudeerweek

Tijdens de UvA Proefstudeerweek kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en studeren aan de UvA. De Proefstudeerweek is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolg-opleiding. 18 t/m 22 januari 2010Kijk op de Bachelorsite voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze.www.uva.nl/proefstudeerweek

Meelopen?

Wil je een dagdeel meelopen met een UvA-student? Neem dan contact op met de opleiding of kijk op de Bachelorsite.www.uva.nl/bachelors

UvA–HvA Oriëntatiejaar

Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen, dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden of meer doen. Daarna ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past.www.orientatiejaar.nl

Voorlichting deeltijdstudenten en hbo-doorstromers

Sommige opleidingen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor deeltijdstudenten en/of hbo-door-stromers.www.uva.nl/bachelors

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 16

Page 17: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

Altijd wel een studie die bij jou pastBij de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen uit ruim 60 bacheloropleidingen binnen 13 interessegebieden. De bachelor Economie en Bedrijfskunde valt onder drie interessegebieden:6 Economie en ondernemen;6 Maatschappij en recht;6 Mens en gedrag.

Naast Economie en Bedrijfskunde kun je bijvoorbeeld kiezen voor Fiscale economie of Fiscaal recht. Maar ook de interdisciplinaire bachelor Informatiekunde behoort tot de mogelijkheden. Hierin staat de relatie tussen mens, bedrijf en ICT centraal.

Alle UvA-bachelors binnen bovengenoemde interesse gebieden:

Economie en ondernemen

Actuariële wetenschappenAmsterdam University CollegeBèta-gammaEconometrie en operationele researchEconomics and BusinessEconomie en BedrijfskundeFiscaal rechtFiscale economieFuture Planet StudiesInformatiekundeSociale geografie en Planologie

Maatschapij en recht

Algemene sociale wetenschappenAmsterdam University CollegeBèta-gammaEconomics and BusinessEconomie en BedrijfskundeEuropese studiesFiscaal rechtFiscale economieFuture Planet StudiesGeschiedenisNotarieel rechtPoliticologieRechtsgeleerdheidReligiestudiesSociale geografie en PlanologieSociologie

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 17

Page 18: UVA FEB Economie_Bedrijfskunde 2010/2011

De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam.

www.uva-hva.nl

Mens en gedrag

Algemene sociale wetenschappenAmsterdam University CollegeBèta-gammaCommunicatiewetenschapCulturele antropologie en ontwikkelingssociologieCulturele informatiewetenschapEconometrie en operationele researchEconomics and BusinessEconomie en BedrijfskundeFuture Planet StudiesInformatiekunde Kunstmatige intelligentieMedia en cultuurMedische informatiekundeOnderwijskundePedagogische wetenschappenPoliticologiePsychobiologiePsychologieRechtsgeleerdheidReligiestudiesSociale geografie en PlanologieSociologieTaal en communicatieUniversitaire Pabo van Amsterdam Wijsbegeerte

Kijk voor alle bacheloropleidingen per interessegebied en voor uitgebreide informatie over iedere opleiding op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 18