Beginselen Ruimtelijke Ordening

of 18 /18
Ruimtelijke Ordening Wegwijs in de beginselen Volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens

Embed Size (px)

description

Leidraad voor presentatie rond beginselen in Ruimtelijke Ordening (nov '13).

Transcript of Beginselen Ruimtelijke Ordening

Page 1: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke OrdeningWegwijs in de beginselenVolksvertegenwoordiger Lode Ceyssens

Page 2: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Agenda

o Inleiding

o Bespreking

• Ruimtelijke planning

• Vergunningen

• Handhaving

Page 3: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke planning

Page 4: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke planning

o 1962: Wet op de Stedenbouw

• Voorgaand gebouwd = vergund

o Gewestplannen > Limburg

• Neerpelt – Bree

• Hasselt – Genk

• Sint-Truiden – Tongeren

• Limburgs Maasland

Page 5: Beginselen Ruimtelijke Ordening
Page 6: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke planning

• Verkavelingen voor de gewestplannen blijven geldig indien voldaan aan…

• Zonevreemdheid

- Regeling voor zonevreemde woningen (2001)

• BPA

Page 7: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke planning

o Verkaveling met wegenaanleg

• wegenbouwwerken opgeleverd binnen 5 jaar na afgifte vergunning

• binnen 10 jaar na afgifte vergunning min. 1/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

• binnen 15 jaar na afgifte vergunning min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

Page 8: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke planning

o Verkaveling zonder wegenaanleg• binnen 5 jaar na afgifte vergunning min. 1/3 van

de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

• binnen 10 jaar na afgifte vergunning min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

o Indien loten bebouwd zijn binnen die termijnen, blijft verkaveling geldig

Page 9: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke planning

o RSV

• RuimtebalansBestemmingscategorie Toestand 2007 (ha) Begrote toestand (ha)

Wonen 227.500 227.500

Recreatie 19.000 21.000

Natuur 123.000 150.000

Bos 44.000 53.000

Overig groen 34.000 34.000

Landbouw 794.500 750.000

Industrie 59.500 66.000

Overig 58.000 58.000

Totaal 1.359.500 1.359.500Bron: rsv.vlaanderen.be

Page 10: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke planning

• 3 niveaus:RSV > GRUPRSL > PRUPGRS > gRUP

o BRV

• Als RSV gerealiseerd is

Page 11: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Vergunningen

Page 12: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Vergunningen

o Bouwvergunning

• Gemeente (als niet ontvoogd met bindend advies AROHM)

• Deputatie

• Raad voor Vergunningsbetwistingen

Na Codex RO: ook beroepsmogelijkheid voor derden

Maar: enkel leidinggevende ambtenaar AROHM kan beroep aantekenen

Page 13: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Vergunningen

o Milieuvergunning

Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1

Melding Gemeente Deputatie(advies gemeente)

Deputatie Minister

Page 14: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Vergunningen

o Bouwvergunning + Milieuvergunning= Omgevingsvergunning• Gemeente: klasse 2 + gedeclasseerde klasse 1

• Deputatie: overige klasse 1

o Advies provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)

Page 15: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Handhaving

Page 16: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Handhaving

o Wie?

• Gewest

• Provincie

• Gemeente

o Wat?

o Verjaring van bouwmisdrijven

• verjaring ≠ regularisatie

Page 17: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Handhaving

o Herstel in oorspronkelijke toestand?

• Wenselijk en/of realistisch?

o Minnelijke schikking

o Beleidsinstrumenten

• Handhavingsplan: per legislatuur / geeft algemene krijtlijnen weer

• Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid: moeilijkegenese / advies bij herstelvorderingen en ambts-halve uitvoeringen

Page 18: Beginselen Ruimtelijke Ordening

Bedankt voor uw [email protected]

@LodeCeyssens