Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? Ruimtelijke wanorde door een gebrek aan...

of 12 /12
Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? Ruimtelijke wanorde door een gebrek aan ruimtelijke ordening in het verleden. Wie moet zorgen voor ruimtelijke ordeni DE OVERHEID Vlaams minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters

Embed Size (px)

Transcript of Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? Ruimtelijke wanorde door een gebrek aan...

 • Dia 1
 • Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? Ruimtelijke wanorde door een gebrek aan ruimtelijke ordening in het verleden. Wie moet zorgen voor ruimtelijke ordening? DE OVERHEID Vlaams minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters
 • Dia 2
 • WANORDE
 • Dia 3
 • Gewestplannen Ontwikkeling van gewestplannen vanaf de jaren 60 Doel ? Voor elk gewest (48 gewesten over heel Belgi) werd een bodembestemmingsplan opgesteld met als doel een rem te zetten op de aantasting van de open ruimte en conflicten tussen verschillende ruimtegebruikers te vermijden. Wat ? Bodembestemmingsplannen
 • Dia 4
 • Gewestplan van Roeselare
 • Dia 5
 • APA en BPA APA = Algemeen plan van aanleg Een gedetailleerder bodembestemmingsplan met stedebouwkundige voorschriften voor een hele gemeente. BPA = Bijzonder plan van aanleg Een bodembestemmingsplan met stedebouwkundige voorschriften voor slechts een deel van een gemeente. Vb. n wijk of n bepaalde buurt
 • Dia 6
 • Voorbeeld BPA
 • Dia 7
 • Kritiek op gewestplannen -Stroef plan, kan moeilijk aangepast worden. -Bestemmingskeuzes benvloed door politiek, financile overwegingen, economische belangen, -Plannen van aanleg door veel gemeentebesturen misbruikt. Gewestplannen brengen onvoldoende oplossingen !
 • Dia 8
 • Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Structuurplanning : Het accent ligt op een geheel van afspraken om de ruimte in de toekomst zo efficint mogelijk te gebruiken. RSV 1997-2007 4 principes: -Stedelijke gebieden : gedeconcentreerde bundeling -Voldoende ruimte voor POORTEN -Verkeersinfrastructuur beter benutten -Open ruimte behouden en versnippering tegengaan
 • Dia 9
 • Dia 10
 • Provinciale en gemeentelijke structuurplannen om op lokaal niveau te kunnen werken => gedetailleerder Structuurplanning op verschillende niveaus Provinciaal structuurplan West-Vlaanderen
 • Dia 11
 • Gemeentelijk structuurplan Kortrijk
 • Dia 12
 • RUP = ruimtelijk uitvoeringsplan Kaarten en documenten die voor een bepaalde plaats de bestemming van de bodem vastleggen en voorschriften bevatten over het beheer en de inrichting van het gebied. Op termijn gaan ze de gewestplannen vervangen !