Audit Maatschappelijk p Maatschappelijk probleem Audit. Audit loeken...

download Audit Maatschappelijk p Maatschappelijk probleem Audit. Audit loeken ¢â‚¬“Alles is goed. ... 2 hij die

of 38

 • date post

  20-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Audit Maatschappelijk p Maatschappelijk probleem Audit. Audit loeken...

 • Audit vloeken

  Maatschappelijk probleem

  Audit

 • Audit vloeken

  “Alles is goed. Alles moet kunnen.”

  privacy vrijheid van meningsuiting verloedering ABN schelden / vloeken algemene acceptatie individualsime

 • Audit vloeken

  “Meer of minder Marokkanen?” - Geert Wilders

 • Audit vloeken

 • Audit vloeken

 • Audit vloeken

  Artikel 147 | Wetb.V.Strafr. Wet inzake smalende godslastering

  Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft: 1 hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat; 2 hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot; 3 hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt.

  Ingesteld door minister van Justitie Jan Donner in 1932 als reactie op publicaties van het blad “De Tribune” met artikelen en spotprenten tegen de godsdienst.

 • Audit vloeken

  Vloeken. Kijken we er nog van op? Dagelijks gebruikt als stopwoord wanneer er iets misgaat. Het komt overal voor in de Nederlandse samenleving: op straat, thuis, Internet, televisie.

  Bond Tegen Vloeken heeft als doel: “Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik.”

 • Audit vloeken

 • Audit vloeken

 • Audit vloeken

  Veel posters e.d. van BTV. Maar nog steeds gevloek. Hoe komt dit? Waarom doen mensen het? Werkt de strategie van BTV niet goed genoeg?

  Of is er een andere oorzaak waarom mensen nog steeds vloeken? Is er überhaupt iets tegen te doen of is het verweven met het algemene taalgebruik?

 • Audit vloeken

  “Wat is vloeken?” vloeken schelden 1 heiligschennende, godslasterende uitdrukking 2 vervloeking 3 ramp, straf

  1 beledigende woorden uitspreken 2 lelijke, boze woorden zeggen

 • Audit vloeken

  Plan Van Aanpak

  Interviews Vragen:

  Vloekt u wel eens? Wat zegt u dan? Bij wat voor momenten komt dit voor, en wanneer terugkerend? Weet u wat u zegt als u vloekt? Vloekt u opzettelijk of is het een gewoonte geworden? Zou u iets anders zeggen als krachtterm als het u niet uitmaakt?

 • Audit vloeken

  Interventies in de openbare ruimte

 • Audit vloeken

  “Verboden te vloeken” Interventie d.m.v. bord

 • Audit vloeken

 • Audit vloeken

 • Audit vloeken

  “Ik sta er niet altijd bij stil bij wat ik zeg, maar het is wel erg inderdaad. Ik kwets er anderen mee. Maar het bekt zo lekker..!”

 • Audit vloeken

  “Misschien is het geen godslastering, maar geloofslastering. Een heel verschil hè!

  Vloeken is een gebrek aan woorden.”

 • Audit vloeken

  “Ik weet dat als je bij moslims enzo de profeet Mohammed afbeeld of iets erover zegt, dat ze dat pijn doet en heel boos maakt.

  Maar ik wist niet dat dat hetzelfde effect geeft bij christenen!”

 • Audit vloeken

  “Ik vloek bijna nooit. En als ik het doe doe ik het in mijn eigen taal. Maar geen gvd ofzo. Dan zeg ik: ‘Neuk je moeder!’ of ‘Ik neuk je’ Ook niet goed, ik weet het. Maar toch.”

 • Audit vloeken

  “Als iedereen zou gaan proberen er rekening mee te houden (opletten met vloeken) dan zou het een heel stuk schelen voor de algemene samenleving. Kleine moeite, groot verschil.”

 • Audit vloeken

  Wat mij opvalt in de reacties:

  Bijna elke persoon die ik heb gesproken WEET wat ze zeggen, wanneer ze gvd zeggen. Namelijk ‘God, verdoem mij!’

 • Audit vloeken

  Interessant:

  Men ziet de taal in Nederland verslechteren op het gebied van respect hebben voor elkaar. De meesten vinden RESPECT VOOR ELKAAR meer wegen dan de VRIJHEID VAN MENINGSUITING.

  Het is niet erg om buiten, in de samenleving, aan regels gebonden te zijn. Dus ook regels die verbieden dat je anderen mag kwetsen.

 • Audit vloeken

  Interessant:

  Opvallend en nieuw voor mij is dat gvd / vloeken meer een ‘common sense’ is geworden. Het heeft niet meer de lading die het ‘vroeger’ had, dus datgene wat het echt betekend en het met die reden zeggen.

  Voor de mens van deze tijd is het meer een krachtterm zonder verdere inhoud. Als je er zelfs wat van zegt, kijken anderen je aan van ‘Wat doe je moeilijk?!’

 • Audit vloeken

  “Vloekvrije coupé” Interventie Arriva

 • Audit vloeken

  Conducteur Arriva

  “Actie is reactie. Als ik tegen mensen zeg dat de benen van de bank afmoeten, dan weet ik zeker dat daarna de voeten er weer gelijk op gaan als ik wegloop. Het is een aanleiding om het juist lekker wel te doen. Verboden zijn er om overtreden te worden.”

  Om een interventie te doen in de trein moet je door de administratieve molen heen van de instantie, in dit geval Arriva. Dit kost veel tijd en procedures vertelde de machinist.

 • Audit vloeken

  “Vloek(vrije) zones” Interventie Affiches

 • Audit vloeken

 • Audit vloeken

  Video wat laat zien dat men eromheen loopt en geen aandacht besteed aan de affiches.

  Wel was er een man die een goede boodschap heeft voor de mensheid:

  “Neem niet zomaar dingen over die je hoort. Maar denk na bij wat je zegt en wat je hoort, dat is belangrijk. “

 • Audit vloeken

  De Affiches werken minder sterk dan het uithangbord met een duidelijk signaal ‘verboden te vloeken’, wat herkenning opriep.

  Mensen kijken er niet van op, lachen erom. Wanneer je ze er echter naar vraagt, vinden ze wel dat het niet kan.

 • Audit vloeken

  De wet is er geweest, en december 2013 weer afgeschaft. Laten we het weer invoeren!

  “Her-invoering Artikel 147 WvSr” Interventie ‘Overheid’

 • Audit vloeken

  • Brief vanuit het Ministerie van Justitie waarin wordt aangekondigd dat de regel weer wordt ingevoerd.

  • Een mevrouw die reageert dat ze dat niet ziet zitten als oplossing om het gevloek/slecht taalgebruik tegen te gaan. Ze vind dat Nederland juist zo waardevol is met de vrijheid van meningsuiting. Daarbinnen moet wel altijd respect zijn voor de ander. Een oplossing voor het probleem is volgens haar dat het meer gewoongoed wordt dat mensen elkaar erop aanspreken waarmee je de andere kant laat zien van ‘Hoe zou jij het vinden als iemand dat tegen jou zou zeggen?’ ”

  • Een mevrouw die denkt dat het wel gaat helpen om het verbod in te voeren, “want je hebt vele geloven en die moeten allemaal vrij zijn om dat zo te uiten als zij dat willen en daar niet in beperkt zijn.”

  • Een audio-opname waarin een man vertelt dat hij vindt dat het bij de opvoeding hoort dat men normaal leert spreken en met respect praat. De vrijheid van meningsuiting heeft zijn grenzen; het respect in de gaten blijven houden.

  • Een vrouwelijke jurist die vindt dat (mocht het verbod ingevoerd worden) het wel uitgebreid moet worden met de hedendaagse vloeken, zoals kanker en tering e.d. En duidelijker dat het in het verbod niet alleen over christenen gaat (zoals het vaak geïnterpreteerd wordt), maar dat het ook voor de moslims geld.

  • Een mannelijke jurist die vindt dat we in Nederland een soort gemakzucht hebben om het allemaal maar te gooien op het conto van ‘vrijheid van meningsuiting’. Grof en ongemanierd praten heeft hier niks mee te maken. Hij vindt dat we best regels mogen hebben om het taalgebruik te bewaken, net als dat ze in Rusland hebben.

  Video die het volgende laat zien:

 • Audit vloeken

  Hoe ervaren zij het vloeken? Valt het hun nog op en doet het nog wat met ze? Zou je het verbod willen uitbreiden naar de huidige tijd toe?

  “Hoe ervaren christenen het vloeken?”

  Beleving

 • Audit vloeken

  • “Minder zwaar vloekwerk gaat langs me heen. Op tv stoor ik me er wel degelijk aan.”

  • “Ik neem er zeker aanstoot aan, en ik hoor het regelmatig. Ik heb ook het idee dat niet-christenen het niet hebben op (met name het grove) vloeken. Het wordt gezien als iets onbeschofts. Als het goed is zal je vloeken als christen ook niet snel normaal vinden of accepteren.”

  • “Een oplossing? Nee eigenlijk niet, het gaat om de normen en waarden. Het zit in de cultuur. Bond Tegen het Vloeken doet al wat kan, naar mijn idee.”

 • Audit vloeken

  Vraag:

  Waarom vloekt men? Weet men wat ze zeggen?

  Middel:

  Welk middel werkt goed om in gesprek te komen

  over het vloeken?

  Resultaat:

  Wat levert de input op om het goed door te

  vertalen naar nieuwe intereventies?

 • Audit vloeken

  Conclusie

  Uit de interventies en interviews blijkt wel dat het vloeken een lastig onderwerp is en blijft. Men probeert het tegen te gaan, zoals de Bond Tegen Het Vloeken en elkaar erop aanspreken en er zelf op te letten. Vloeken is, zoals velen zeggen, ‘common sense’ geworden. Iedereen doet het. Het hee