Audit Public Intern

download Audit Public Intern

of 41

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  267
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Audit Public Intern

Creaza cont nou

AUDIT PUBLIC INTERNeconomie

ALTE DOCUMENTE

cultura ess litate orturi

CUPRINS CAPITOLUL I - NOTIUNI GENERALE DESPRE AUDIT 1.1. Notiuni generale pag. 2

na

1.2. Reglementare standarde IIA IFACI - norme profesionale de bune practici . pag. 4 CAPITOLUL II - AUDITUL PUBLIC INTERN . pag. 6 CAPITOLUL III - AUDITUL DE SISTEM 3.1. Abordarea auditului .. pag. 9 CAPITOLUL VI - PLANIFICAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN. STUDIU DE CAZ

DOI LA SUT SCHIMB TAXA PE VALOAREA A TEORIA CANTITATIVA INFLATIEI ROMANIA IN ECONOMI MONDIALA PROGRAM DE COMPLET SISTEMUL FRAC - PACK 532 TICLENI Implementarea legislatiei co vederea dezvoltarii durabile Factori de productie Leadership tranzactional Consideratii generale privin globala OFERTA

ca

4.1. Planificarea auditului public intern .... pag. 11 4.2. Studiu de caz .... pag. 23 4.2.1. Ministerului Economiei si Finantelor Publice . pag. 23 4.2.2. Studiu de caz pag. 23 BIBLIOGRAFIE pag. 46 CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE DESPRE AUDIT 1.1. Notiuni generale

Auditul intern este considerat n lume o profesie care a prins contur de-a lungul anilor, cautn mereu necesitatilor n continua schimbare pe care le au organizatiile. Auditul intern, axat la nceputu probleme contabile, a devenit astazi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale or Ca functie, auditul intern are o aparitie relativ recenta, situata, dupa unii autori, n perioada crizei eco 1929 din Statele Unite ale Americii. ntreprinderile erau atunci afectate de recesiunea economica si e de orice natura erau la ordinea zilei. Toate conturile au fost minutios analizate n vederea unei reduc Dar marile ntreprinderi americane foloseau deja serviciile Cabinetelor de Audit Extern, organisme i care aveau misiunea de a certifica conturile, bilanturile si situatiile financiare. Ca pretutindeni, se ca de reducere a cheltuielilor si s-a realizat ca pentru a duce la bun sfrsit activitatea de certificare, audi trebuiau sa efectueze numeroase activitati pregatitoare: inventare de orice natura, analize de conturi, diverse si variate etc. Atunci s-a sugerat n mod normal ca anumite activitati pregatitoare sa fie prelu personalul ntreprinderii. Cabinetele de Audit Extern si-au dat acordul cu conditia unei anumite supe

Astfel au aparut acesti auditori, care efectuau activitati de audit, n sensul n care era nteles dar interni deoarece faceau parte din ntreprinderi. Ei participau la activitatile curente ale audito nsa fara a ntocmi sintezele si concluziile. ntr-un fel, subcontractanti ai Auditorilor Externi, realizarea obiectivului fixat initial: reducerea taxelor ntreprinderilor. Astfel s-a nascut cuvntul, nu

Auditul este o examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele re subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un si apt in vederea atingerii obiectivelor"

Auditul se foloseste, atat cu titlu preventiv,in cadrul unui program de audit pentru aprecier unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu, calificarea si urmarirea unui furnizor, dar si cu ti

situatii delicate: faliment (insucces) al prestatiilor, stari de lucruri.

Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o activitate ind aprecierea sau controlul operatiilor; el este in serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un co drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale.

Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii in exercitarea eficace a resp lor furniznd analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile exami

Auditorul intern este vizat de toate fazele activitatii intreprinderii care intereseaza Conduc implica faptul de a apela pna la aspecte contabile si financiare pentru atingerea unei inteleg operatiilor examinate. Pentru a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate activitatile urmatoare: o

examinarea si aprecierea sinceritatii, suficientei si aplicarea controlului contabil operational si promovarea unui control eficace la un cost rezonabil;

o verificarea conformitatii cu politicile, a planurilor si a procedurilor stabilite; o verificarea la ce punct activele societatii sunt justificate si prezervate de pierderi de o verificarea exactitatii informatiilor utilizate de catre Conducere; o evaluarea calitatii actiunii in punerea in executie a responsabilitatilor asumate; o recomandarea de ameliorari operationale.

Auditorul este persoana care are calificarea si care este mandatat pentru a conduce toate c unui audit. o Nu apartine unei caste superioare si nu este investit cu nici o putere; o Constata fapte; o Respecta principii deontologice stricte; o Apartine unui corp nou de meserii creat in ultimii ani.

Responsabilitatile auditului intern in cadrul organizatiei trebuie sa fie clar stabilite de catr

Autoritatea sa trebuie sa permita auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri si la perso un raport cu subiectul controlat. Auditorul intern trebuie sa fie liber sa verifice, sa estimeze valoarea planurilor, a procedurilor si a rapoartelor interne si externe. Responsabilitatile auditului intern sunt: o

de a informa si consilia Conducerea, in acord cu deontologia Institutului In Auditorilor Interni;

o de a coordona activitatile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel inct sa gara bine posibil securitatea controalelor si eficacitatea organizatiei.

In indeplinirea functiilor sale, un auditor intern nu are asupra activitatilor pe care le con responsabilitate directa, nici autoritate. Din aceste motive, controlul si avizul auditorului intern nu t un mod sa descarce alte persoane de exercitarea responsabilitatilor care le-au fost repartizate.

Independenta este esentiala pentru eficacitatea auditului intern. Ea se obtine, in primul rnd sau si prin obiectivitatea sa: o

statutul functiei de audit intern si sustinerea pe care i-o aduce Conducerea sunt majori ai actiunii si ai valorii sale. Din acest motiv conducatorul functiei de audit i sa fie atasat unui compartiment a carui autoritate acopera un domeniu intins recomandarile sale, o actiune eficace, adecvata actiunii sale eficace vis--vis de r auditorului;

o obiectivitatea este esentiala functiei de audit. Pentru acest motiv, un auditor intern defineasca si sa puna in loc proceduri in orice activitate normala supusa la controlu ar fi de natura sa compromita independenta sa.

Auditul intern este o profesie care se bazeaza pe un cadru de referinta recunoscut n lumea daca, datorita varietatii mediilor n care este practicat, acesta trebuie sa se adapteze pentru a particularitatile legislative si de reglementare ale fiecarei tari, regulile specifice care guverneaza anu de activitate (sectorul bancar, de exemplu) sau pur si simplu marimea si cultura organizatiilor.

Acest cadru de referinta serveste drept baza pentru pregatirea unei diplome profesionale re plan mondial, eliberata pe baza unui examen de specialitate, CIA (Certified Internal Auditor) ca pentru exercitarea auditului intern, echivalentul diplomei de expertiza contabila n cazul revizuirii co Cadrul de referint 15515u2022p 259; cuprinde:

definitia auditului intern adoptata n luna iunie a anului 1999 de Consiliul de Ad IIA, care precizeaza ca auditul intern efectueaza misiuni de asigurare si de c domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern si guvernarea ntrep finalitatea sa este aceea de a aduce un plus de valoare organizatiilor;

codul deontologic care furnizeaza auditorilor interni principiile si valorile ce le orienteze practica profesionala n functie de contextul lor specific;

normele profesionale pentru practica auditului intern care i ghideaza pe audito vederea ndeplinirii misiunii si n gestionarea activitatii lor;

modalitatile practice de aplicare (MPA) care comenteaza si explica normele si re mai bune practici; sprijinul pentru dezvoltarea profesionala, constituit n principal din lucrari doctrina, din documente ale colocviilor si conferintelor, precum si ale seminariilor.

Cunoasterea si aplicarea acestui cadru de referinta ofera organizatiilor si organismelor de re asigurare privind nivelul de profesionalism al auditorilor interni.

Principiile si regulile prevazute de codul deontologic si de norme au un caracter obligatoriu. N acestora nseamna nu numai sa te situezi n afara profesiei, ci mai ales sa te privezi de un mijlo eficace si, deci mai credibil. Amatorismul nu mai are ce cauta n auditul intern, doar o abordare metodica poate aduce un plus de valoare organizatiilor.

Modalitatile practice de aplicare nu au aceeasi putere executorie. Acestea reprezinta referinta se recomanda cu tarie punerea lor n aplicare, admitnd totusi posibilitatea unor adaptari n functi reglementarile nationale. (Lois Vaurs Delegat general, Cuvnt nainte la lucrarea Norme pro auditului intern, editata de Ministerul Finantelor Publice, octombrie 2002) 1.2. Reglementare standarde IIA IFACI norme profesionale de bune practici

Standardele internationale n domeniul auditului intern reprezinta rezultatul a zeci de ani de domeniu, parcurgnd un proces amplu de armonizare cu cerintele vietii economico-sociale, permanenta, un caracter dinamic si puternic proactiv. Ele indica buna practica acceptata pe plan pentru auditul intern n ntreaga lume, reprezentnd cadrul general si un instrument de lucru p conducerea auditului. Am subliniat expresia buna practica deoarece este folosita din ce n ce mai sensul celor expuse mai sus. De multe ori se confunda cu bunul plac sau cu afirmatia ca daca si altii au procedat la

ntmplat nimic rau, putem aplica si noi acea metoda. Aceasta din urma nu este departe de adeva facuta mentiunea ca bunele practici, d