Artikel 'ziekenhuis van de 21e eeuw' vakblad Inside Information.

download Artikel 'ziekenhuis van de 21e eeuw' vakblad Inside Information.

of 2

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  986
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Artikel 'ziekenhuis van de 21e eeuw' vakblad Inside Information.

 • 1. Rollen omgedraaid21e eeuw in Sittard Patint staat centraal in het ziekenhuis van deHet traditionele ziekenhuis voldoet op korte termijn niet meer. Om die reden heeft het ministerie van VWS een aantal ziekenhuizen uitgedaagd om Het ziekenhuis van de 21e eeuw te ontwikkelen. Zij kregen de zogenaamde experimenteerstatus. De uitverkorenen zijn gevestigd in Sittard, Amersfoort en Apeldoorn. In Sittard wordt al druk gebouwd. Medio 2008 moet alles klaar zijn. THEMA Het Maaslandziekenhuis in Sittard moet in 2008 klaar zijn.Het Maaslandziekenhuis in Sittard, onderdeel van Orbis medisch en zorgconcern, heeft de uit- daging van de minister met beide handen aan- gegrepen. Het gebouw is n van de elemen- ten waarin onze nieuwe manier van werken is terug te vinden, vertelt Henny van Laarhoven, projectdirecteur Orbis Medical Park. Het wordt ondersteund door een moderne manier van ICT- inrichting en geautomatiseerde aan- en afvoer van materialen, middelen, voeding en afval.De laatste jaren zien we binnen ziekenhuizen een verschuiving van klinische naar poliklini- sche zorg en dagbehandelingen. Het streven is om het verblijf van de toekomstige patint in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. In Orbis Medical Park kunnen we de patinten die een langere herstelfase nodig hebben, onderbrengen in het Centrum voor Revalidatie en Herstel. Dit centrum maakt samen met de zorgboulevard, een geestelijk gezondheidscentrum, een par- keergarage en een energiecentrale onderdeel uit van Orbis Medical Park.Nieuw concept In het nieuwe Maaslandziekenhuis is gekozen voor een totaal nieuw concept. Dat betekent dat alle medewerkers in een prachtige omge- ving, maar wel volgens een nieuw concept, gaan In het Verpleegcentrum krijgt elke patint een eigen kamer, voorzien van een glazen schuifpui. De patint kan ook kiezen voor een werken, knikt Van Laarhoven. Wij houden er verblijf in de gemeenschappelijke huiskamer. De woonkamer moet de thuissituatie oproepen. rekening mee dat een beperkt aantal mensen zal zeggen dit is mijn concept niet. Op het mo-Alvorens het zover is, worden de medewerkers op De zes peilers waarop het Maaslandziekenhuis ment dat een medewerker zich hier niet meer in alle mogelijke manieren ondersteund, begeleid nieuwe stijl wordt gebouwd, zijn het Spreekuur- kan vinden, kan dat betekenen dat hij of zij de(en getraind) om zich de nieuwe manier van wer- centrum, het Centrum voor Screening en Diagnos- conclusie trekt dit is niet meer mijn ziekenhuis.ken eigen te kunnen maken. tiek, het Behandelcentrum, het Verpleegcentrum,62

2. het Logistiek centrum en het Kennis- & Expertise-die manier kunnen wij flexibel zijn in het toewij-hier geldt een klantgerichte benadering. In de centrum. De patint staat centraal en dat gegeven zen van de kamers aan verschillende specialismen.woonkamer bevinden zich tevens de open en trans- is logistiek aan elkaar gekoppeld en vormgegeven Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld KNO parante decentrale verpleegposten. De verpleging in het bouwconcept, vertelt Jacinto Holten vanen oogheelkunde. In verband met de grote ap- is dus direct aanspreekbaar. Veldhoen & Company, n van de bedenkers van het paraten die zij nodig hebben voor hun onderzoek,Logistieke stromen (inrichtings)concept.beschikken zij over een aantal eigen ruimtes.Een belangrijk uitgangspunt in het structuurplan Informatiepunten Flexwerkenis de scheiding van logistieke stromen, vertelt Van Men betreedt het nieuwe ziekenhuis straks via hetHet werkgebied voor de professionals, het Ken-der Leij. Om ervoor te zorgen dat de stromen elkaarnis- & Expertisecentrum, is gelegen op splitlevel Atrium, waar zich een drietal informatiepunten niet verstoren, is gekozen voor gescheiden gebie- bevinden bij de ingangen. Iets verder het Atrium in, niveau, tussen de begane grond en de eerste verdie- den, die worden verbonden door middel van aparte bevinden zich twee aanmeldpunten voor de poli- ping. Het vormt de schakel tussen de backofficege-liften en trapopgangen. Patinten en bezoekers klinieken. Directeur Van Laarhoven: Men kan zichbieden van de verschillende (gestandaardiseerde)gaan via de openbare liften en trappen vanuit het daar digitaal aanmelden, maar dat kan ook bij de Atrium naar de plaats van bestemming. Medewer- aanmeldbalie. Wij gaan er van uit dat 80 procent van kers maken gebruik van personenliften en -trap-Dit concept is de bezoekers zich in de toekomst digitaal zal aan- pen vanuit de omkleedruimten in de kelder. Aan melden. De meldpuntbalie blijft echter bemand.die ruimte moet nog een verdere invulling worden geen trucje. Het valt of In het Atrium zijn verschillende mogelijkheden gegeven. van wachten aanwezig, vult Holten aan. Het isstaat bij de wil om het te een geheel nieuwe manier van werken. Niet de artsDe bouw van het nieuwe ziekenhuis vordert ge- heeft een eigen spreekkamer, maar de patint krijgtstaag. In 2008 wordt het in gebruik genomen. Een- laten functioneren een spreekkamer toegewezen. De artsen (en ver- voudig was het niet, meldt Van der Leij. Het was pleegkundigen) gaan dus bij de patint op bezoek. een geweldige uitdaging, zon nieuw concept. En Volgens Van Laarhoven is het nieuwe werken voorje moet er ook op blijven letten dat men tijdens de artsen en verpleegkundigen een spannende spreekuurafdelingen. Alles is flexwerken, vertelt het proces geen verkeerde oplossingen gaat be- verandering. De professionals zijn gewend datdirecteur/architect Jan van der Leij van Bonnemadenken. Het concept is volgens Van der Leij door de patint zich beweegt en dat zj een eigen kamer Architecten. Net zoals we samen met Veldhoen anderen niet gemakkelijk na te bootsen. Nee, zo hebben. In het nieuwe ziekenhuis is het dus precies& Company bij Interpolis hebben toegepast, maar werkt het niet. Het is geen trucje. Je moet echt een andersom. dan op kleinere schaal. Het gebied heeft namelijk hele organisatie van dit concept overtuigen. En hetconcentratieplekken, loungeplekken, vergader- moet ook gedragen worden. Het valt of staat bij de Sfeerconcept plekken, noem maar op. wil om het te laten functioneren. In overleg met het ziekenhuis hebben Veldhoen & Ingrid Rompa Company en Bonnema Architecten een sfeerconceptIn het Verpleegcentrum van het Maaslandzieken- bedacht. Holten: Dit concept gaat uit van een he- huis-nieuwe-stijl krijgt elke patint een eigen ka-THEMA Plattegrond van een standaard verpleegafdeling. In de woonkamer bevinden zich tevens de open en transparante decentrale verpleegposten. De verpleging is daar direct aanspreekbaar.lende en inspirerende omgeving. Ook hier staat demer met sanitair (circa 14 vierkante meter). Het is patint centraal. Het ziekenhuis bestaat volgensechter niet zo dat de patint geen contact kan heb- Holten uit vier omgevingen, die weer zijn vertaald ben met zijn medepatinten, aldus Van der Leij. naar klimaatgordels. Het publiek bevindt zich inDe kamers zijn voorzien van een glazen schuifpui, een subtropische omgeving (onder andere regen- die men desgewenst open of dicht kan doen. Ook woudgroen), het ontmoeten vindt plaats in eenkan men ervoor kiezen de luxaflex dicht of open te i 411Veldhoen & Company tropische sfeer (blauw en oker), voor het verblijven schuiven. Het frame van de schuifpui van vloer gaan we uit van een gematigd klimaat (mediterranetot plafond is gemaakt van hout. Wij wilden kleuren) en het werken gebeurt in een poolklimaatconform het gekozen werkconcept graag met na- (onder andere blauw en rood). tuurlijke materialen werken.i 412Bonnema ArchitectenHet Spreekuurcentrum en het Centrum voor Scree-De patint kan ook kiezen voor een verblijf in de ning & Diagnostiek zijn gevestigd op de begane gemeenschappelijke huiskamer. De woonkameri 413Orbis Medical Park grond en de eerste verdieping. De onderzoek- enmoet de thuissituatie oproepen. Het is niet zon kli- spreekkamers (circa 3,60 bij 4,80 vierkante meter) nische situatie. Er zijn ook geen gangen te vinden zijn flexibel inzetbaar. Achter de spreekkamers be-in het verpleeghuis. De kamer is opgewaardeerd vindt zich een backoffice-gebied voor artsen en ver- tot een loungeachtige verblijfsruimte met onder pleegkundigen. Overleg en briefings vinden plaatsandere parket en vaste vloerbedekking. De ruimte in het Kennis- & Expertisecentrum. is gezellig ingericht met een bankstel, fauteuils entafels. Er is onder meer een zelfbedieningspantry De inrichting van de spreekkamers is voor 80 pro-met eten en drinken aanwezig. De patinten kun- cent uniform, vertelt directeur Van Laarhoven. Op nen zelfs hun eigen menu samenstellen; dus ook63