21e jaargang nr 02

download 21e jaargang nr 02

of 40

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  3

Embed Size (px)

description

November 2008

Transcript of 21e jaargang nr 02

 • - -

  18e jaargang nr 5 Maart 2006

  CLUBBLAD V.V. CORENOS

  21e jaargang nr. 2 November 2008

 • SPORTSPETTERS NOVEMBER 2008

  -2-

 • -3-

  CORENOS COLOFON Sportpark Roodeschool Zr.Kortestraat 97/99, 9983SW Roodeschool 0595-413222 BESTUUR Voorzitter Eppe Scholtens 0595-413808 Secretaris Jack van Dijken 0595-412374 Penningmeester Jan Zuidema 0595-431181 Vice-voorzitter Jaap Pijper 0595-413991 Bestuursleden Dirk Bakker 0595-413572 Siert Brontsema 06-24088570 Wildrik v/d Ploeg 0595-413490 Sandra Vos 0595-415088 JEUGDBESTUUR Siert Brontsema 06-24088570 Frits Meeuwes 06-48109828 Ton Schlukebir 0595-434187 JEUGDLEIDERS B-junioren Frits Meeuwes 06-48109828 Siert Brontsema 06-24088570 C-junioren Joost Pijpker 0595-413129 Roel Munting 0595-412407 Bart Rogaar 0595-433996 D1-junioren Marieke Booisma 0596-581130 Stefan Brontsema 0596-516937 D2-pupillen 7-tal Hendrie Bruggeman 0595-413344 Sanne Scholtens 06-10229759 E1-pupillen 7-tal Jan Hofstee 0595-415090 Ren Balkema 06-22548878 Marcel Monden 0595-413646 F-pupillen 7-tal Janneke Zwerver 0596-516318 Dre Rozenga 0595-415156 AANVOERDERS SENIOREN 1ste Bart Moes 0595-412110 2de Arn Hoving 0595-415088 3de Henno Tamsma 0595-413079 4de Joep Schlukebir 0595-432445 Da.vld Marga Kooi 0595-425183 Da.zl Carola Duinkerken 0595-415520 TRAINERS/BEGELEIDERS Hoofdtrainer Auke Doornbosch, Zuiderkluft 4, 9822 CA, Niekerk 0594-504558 Verzorger Nanne Santing, Stationsweg 34, 9921 PW, Stedum 06-28065259 Keeperstrainer Senioren/junioren Martinus Wassing 0595-423840 Hemmo Battjes 0596-622060 Begeleiders 1ste Hendrie Bruggeman 0595-413344 2de ? 2de ? Dames veld Arie Duinkerken 0595-415520 Klaas Duinkerken 0595-413802 Dames zaal Hendrie Bruggeman 0595-413344 Klaas Duinkerken 0595-413802 ELFTALCOMMISSIE Eppe Scholtens 0595-413808 Siert Brontsema 0595-413704 Gerke Kersaan 0595-443018 Hemmo Battjes 0596-622060 Arn Hoving 0595-415088 Harrie Slagter 0595-413385 Bert v.d. Meer 0595-432731 Joep Schlukebir 0595-432445

  VAN DE REDACTIE

  VERJAARDAGEN In de periode tot en met 28 december zijn de volgende leden jarig. Wij wensen hen alvast een mooie dag toe!

  Beste lezers en lezeressen. Het voetbalseizoen ligt alweer mooi op schema. Hoewel de herfst nu zijn intrede lijkt te gaan doen, met zo nu en dan al een nachtvorstje, zijn er nog weinig afgelastingen voorgevallen. Gelukkig kunnen we van een aantal elftallen lezen hoe het hun op en naast de velden verging. Op 27 november a.s. is er de algemene ledenvergadering. Waarvoor ieder lid uitgenodigd is.

  Het volgende nummer staat gepland om op 24 december te verschijnen. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk 15 december in de groene bus in de kantine of liever mailen naar:sportspetters@hotmail.com Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier toe.

  Jan Schokker 16-11-1952 Sjors Slagter 18-11-1992 Klaas Jonker 21-11-1991 Erwin Dijkstra 25-11-1995 Martijn Dijkstra 25-11-1995 Miranda van der Molen 25-11-1984 Marcel Dijkstra 30-11-1993 Elwin Wezeman 17-12-1989 Roderick Dijkema 5-12-1993 Chantal Streppel 7-12-1987 Gabrilla Welmers 7-12-1995 Wesley Dijksterhuis 8-12-1994 Wouter ten Harkel 11-12-1991 Joran Knot 12-12-2000 Gerjan Siekman 18-12-1992 Erwin Jonker 19-12-1969 Jeroen Blink 20-12-1994 Merijn Knot 26-12-1990 Pieter Lollinga 26-12-1984 Stef Broersma 27-12-1991 Damian Moorlag 28-12-1999

 • SPORTSPETTERS NOVEMBER 2008

  -4-

  COLOFON-VERVOLG KANTINEBEHEERDER Dirk Bakker 0595-413572 KANTINECOMMISSIE Jaap Pijper 0595-413991 Ton Schlukebir 0595-434187 PR-COMMISSIE Jack van Dijken 0595-412374 Carola Duinkerken 0595-415520 Sigrid Delker 0595-455004

  CLUB VAN 40 Harrie Slagter 0595-413385 Liana Kroes 0595-412146 Marita Pijper 0595-455050

  SPORTSPETTERS Harke Delker 0595-455004 Bert v.d. Meer 0595-432731 Ronald Hoving 050-5257275 Arn Hoving 0595-415088 KAARTCOMMISSIE Jacob Hassing 0595-413502 Kees Hoving 0595-412453 Data: 10 okt. 2008 2 jan 2009 31 okt 2008 23 feb 2009 21 nov 2008 13 feb 2009 12 dec 2008 6 mrt 2009 2 jan 2009 27 mrt 2009 17 april 2009 TRAININGSTIJDEN Selectie di. 19.30 tot 21.00 do.2de ,3de 19.15 tot 20.45 do.1ste 20.00-21.30 3de/4de di. 19.30 tot 20.30 Dames ma. 20.00 tot 21.30 B-jun. di.en do. 18.30 tot 19.45 C-jun. do. 18.30 tot 19.30 D-pupil. ma. 18.15 tot 19.15 E-pupil. di. 18.30 tot 19.30 F-pupil. ma. 18.00 tot 19.00 SPORTBLESSURES Nanne Santing(verzorger) 06-28065259 J.Nijboer, Kievitstraat 4, 9791 ER, Ten Boer 050-3021414 CONTRIBUTIES Senioren 18jr e.v. 128,50/jr of 32,15/kw A-junior 16-17 jr 87,50/jr of 21,90/kw. B-junior 14-15 jr 75/jr of 18,75/kw. C-junior 12-13 jr64/jr of 16/kw. D,E,F-pupil 6-11 jr 59/jr of 14,75/kw. Dames zaal 51/jr of 12,75/kw. Contributies zijn inclusief wasgeld. Ieder eerste of enige lid van een huishouding of gezin betaalt naast bovengenoemde contributie eveneens 5,-/jr. voor ontvangst van Sportspetters. Leden die niet automatisch betalen, krijgen een acceptgiro waarop 1,10 extra aan administratiekosten wordt berekend. Dames en meisjes betalen dezelfde bedragen als hierboven in dezelfde leeftijdscategorie. Het is niet bepalend in welk elftal men speelt, maar de leeftijd geeft de hoogte van de contributie aan. De peildatum is de leeftijd op 1 augustus volgens het KNVB reglement. Bovengenoemde contributies zijn incl. bondskosten en een bijdrage (alleen senioren) voor het schoonhouden van de kleedlokalen. Contributies moeten per kwartaal betaald worden. Wijzigingen inzake contributies worden kenbaar gemaakt in het clubblad. Men is verplicht voor het hele seizoen (1 juli t/m 30 juni) contributie te voldoen, ook indien men tussentijds het lidmaatschap opzegt. Het opzeggen van het lidmaatschap dient vr 1 juni te geschieden. v.v. Corenos Rabobank 36 37 06 445

  (P)EPTALK We zijn al weer een aardig eindje gevorderd in het seizoen 2008-2009 en de eerste contouren in de diverse ranglijsten worden zichtbaar. Het is november en dat betekent dat binnenkort onze ledenvergadering gaat plaatsvinden. Deze keer op donderdag 27 november a.s.. Plaats van handeling uiteraard onze eigen kantine. De agenda van deze vergadering staat verderop in Sportspetters afgedrukt. Bestuursverkiezing

  Heb je belangstelling om deel uit te maken van het bestuur van Corenos? Dan is de najaarsvergadering daarvoor natuurlijk de uitgelezen kans. Je kunt je daartoe opgeven bij onze secretaris, Jack van Dijken. We zijn blij dat we in de persoon van Sigrid Delker in ieder geval iemand bereid hebben gevonden om zich kandidaat te stellen. Elk zijn deel voor een paneel

  We zijn momenteel druk bezig om te bekijken hoe we invulling kunnen gaan geven aan het doel dat we gekoppeld hebben aan onze sponsorloop en verloting: kostenbesparing op energie door middel van het aanbrengen van zonnepanelen. Naast dit bekijken we uiteraard ook hoe we op andere manieren op de hoge energiekosten kunnen besparen. Elders in Sportspetters meer hierover. Ledenvergadering dus!

  Denk mee, praat mee en beslis mee!

  Kom naar de ledenvergadering

  op 27 november

 • -5-

  LEDENVERGADERING 27 NOVEMBER A.S.

  Agenda Ledenvergadering VV Corenos te houden op donderdag 27 november 2008 Aanvang 20.45 uur

  1 Opening + vaststellen agenda

  2 Mededelingen

  3 Notulen ledenvergadering mei 2008

  4 Ingekomen stukken

  5 Jaarverslag seizoen 2007-2008

  6 Jaarverslag jeugd 2007 - 2008

  7 Jaarverslag Sportspetters 2007-2008

  8 Jaarverslag kantinecommissie

  9 financieel overzicht PR-commissie

  10 Behandeling winst- en verliesrekening

  11 Verslag kascommissie + benoeming kascie.-lid

  12 Bestuursverkiezing*: Aftredend:Sandra Vos (lid-niet herkiesbaar) Jaap Pijper (vice vz. herkiesbaar) Jack v. Dijken (secretaris-herkiesbaar)

  Sigrid Delker heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat bestuurslid

  13 Contributie jeugd koppelen aan leeftijd / autom. betalen gele/rode kaarten

  14 Sponsorloop / verloting + voortgang 'zonnepanelen'

  15 Rondvraag

  16 Sluiting

  * (Tegen-)kandidaten die zitting willen nemen in het bestuur dienen zich uiterlijk woensdag 26 november te hebben aangemeld bij de secretaris.

 • SPORTSPETTERS NOVEMBER 2008

  -6-

  CORENOS 4 - VIBOA 6

  Sudoku is een Japans cijferspel waarbij geen berekening gedaan hoeft te worden. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de bedoeling dat:

  iedere rij de getallen van 1 tot 9 bevat. iedere kolom de getallen van 1 tot 9 bevat. ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.

  Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels oplossen. Oplossing op pagina 23.

  PUZZEL SUDOKU

  Viboa komt zich stevig melden bij de achterhoede, maar niet echt doeltreffend. Uit de eerste corner na ca. 10 minuten was het Jaap die raak kopte, 1-0. Vervolgens ging het spel heen en weer met Corenos iets gevaarlijker en een diepe bal werd van de achterlijn getrokken en Rene sloeg zn hoofd er tegen aan, 2-0. Jaap gaf de stand nog meer glans, 3-0, maar een domper volgde op slag van rust. WJ kreeg bij de doelpaal de bal tegen buitenkant linkervoet aangegschoten en verdween in het doel, 3-1. Viboa bracht na rust drie jeugdige spelers in wat met de wind mee een stormloop van aanvallen op de verdediging van Corenos te verwerken kreeg. Met veel inzet wist men de tegenstander niet verder te laten komen dan een tweede doelpunt. In de laatste minuten werd weer uit een corner door Jaap gescoord. Eindstand 4-2.

 • -7-