Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

28
Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg

description

Presentatie over actuele beleidsontwikkelingen in de langdurige zorg door het ministerie van VWS, tijdens het In voor zorg-congres Zorg 3.0 (26 november 2012) en In voor zorg! Thuis (10 december 2012).

Transcript of Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Page 1: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Actuele beleidsontwikkelingenlangdurige zorg

Page 2: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

• Facts and figures• Hoe wordt tegen de langdurige zorg

aangekeken?• Regeerakkoord• Vragen en antwoorden

Agenda

Page 3: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Groei van de vraag  Aandoeningen 2003 x 1.000 Idem in 2025 x 1.000 Toename

Hartfalen 179 263 47%

Dementie 102 148 45%

Beroerte 229 329 44%

Gezichtsstoornissen 543 779 43%

Coronaire hartziekten 676 959 42%

COPD 316 438 39%

Artrose 682 929 36%

Ouderdoms- en lawaaidoofheid 534 723 35%

Diabetes 609 807 33%

Reumatoïde Artritis 148 180 22%

Depressie 364 389 7%

Page 4: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

2005 2020Minder zelfredzame 49% 44%

Maatschappij kritische

10% 9%

Pragmatische 41% 47%

Ook in de toekomst is een groot deel van de patiënten

‘minder zelfredzaam’

Directie Langdurige Zorg

Page 5: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Page 6: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Ontwikkeling sociale zekerheid, onderwijs en zorg

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

% B

BP

Onderwijs

Collectievezorg

Socialezekerheid

Page 7: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

7

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Ontwikkeling staatsschuld (x 1 mln euro)

Page 8: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

8

19701973

19761979

19821985

19881991

19941997

20002003

20062009

20122015

20182021

20242027

20302033

20362039

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Scenario bij zorggroei conform MLT en constante uitgaven aan de drie categorieen als % BBP

Onderwijs

Collectieve zorg

Sociale zekerheid

% B

BP

Directie Langdurige Zorg

Page 9: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

De zorg is grootverbruiker van overheidsgeld

De meeste overheidsuitgaven zijn erg klein in vergelijking met de uitgaven aan zorg. Van wat we gedurende een jaar uitgeven aan het koningshuis, integratie, cultuur en beleidsambtenaren kunnen we circa 12 dagen zorg per jaar betalen.

Een jaar koningshuis kost 39 miljoen•Dat is 0,2 dagen zorg

Een jaar integratie van niet-westerse immigranten kost 293 miljoen•Dat is 1,7 dagen zorg

Een jaar cultuur kost 914 miljoen•Dat is 5 dagen zorg

Alle beleidsambtenaren op Rijksniveau kosten per jaar 910 miljoen•Dat is 5 dagen zorg

Directie Langdurige Zorg

Page 10: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

10

Bron: CPB bewerkt door VWS

+ 480.000

+ 250.000

0 200000 400000 600000

Groei werkgelegenheidZorgsector

Groei arbeidsaanbodNederland

Ontwikkeling arbeidsmarkt (2020)

Wie moet er voor al die zieke mensen zorgen?

Page 11: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

11Directie Langdurige Zorg

Page 12: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Voorbeeld: heel veel intramuraal

Page 13: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Page 14: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Bruggen slaanRegeerakkoord Rutte II

Page 15: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

• Zorg dichtbij: 3 prioriteiten

– Kwaliteit verbeteren– Kosten verlagen– (regionale) samenwerking

Bruggen slaan

Page 16: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Omslag naar : - maatwerk en zorg in de buurt- samenwerking (tussen aanbieders)- houdbaar gefinancierde voorzieningen- voor wie het zelf niet kan betalen- prioriteit voor zorg met medisch karakter

Voor de langdurige zorg

Page 17: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

• AWBZ, vanaf ZZP5• Landelijke voorziening, centraal beleidskader

(inkoop/indicatiestelling).• Extramurale verpleging naar Zvw• Begeleiding en verzorging naar WMO• Beperking huishoudelijke hulp voor zij die het

zelf niet kunnen betalen. Aparte gemeentelijke voorziening

Maatregelen I

Page 18: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Maatregelen II

• GGZ naar de Zvw• Meer wijkverpleegkundigen (250 mln tlv 2e

lijn)• Arbeidsvoorwaarden gelijk andere delen

collectieve sector• Arbeidsmarkt beleid voor groepen

medewerkers• Kortom: een systeemwijziging!

Page 19: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

In cijfers …..x 1 mln 2013 2014 2015 2016 2017 struc

wijkverpleegkundigen (zvw) 50 100 250 250

geen aanspraak begeleiding -290 -1540 -1565 -1580 -1700

landelijke intramurale awbz 25 -20 -475 -475

overheveling verpleging (zvw) -30 -30

extramuralisering zzp 4 -35 -70 -110

eigen bijdrage awbz -30 -40 -50 -50 -50

arbeidsmarkt zorg 100 100

huishoudelijke hulp beperken -89 -975 -1140 -1140 -1140

hergebruik scootmobiel e.d. -15 -25 -50 -50

totaal -409 -2495 -2735 -3045 -3205

Page 20: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

Veel trajecten de afgelopen jaren, bv:• Invoering Zvw, DBCs, ZZPs• Knip in de GGZ• Pakketmaatregel begeleiding • Omvorming PGB

• Invoering Wmo …

Leren van ervaringen

Page 21: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

• Veel aandacht voor techniek en risico’s• Weinig voor innovatie • Weinig aandacht voor samenwerken • ‘Inregelen’ is tijdrovend

Leren van ervaringen met beleid

Page 22: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Systeemwijziging is niet genoeg

• Meer aandacht voor gewenst gedrag• Waarden

- Karakteristiek huidige AWBZ- Nieuwe waarden

Page 23: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

• De huidige AWBZ kenmerkt zich door:– Partieel systeem– Medisch model– Productiegedreven– Zorg en samenleving los

Huidig dominant paradigma

Page 24: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

• Iemand heeft wat, maar wil ook wat– Complexiteit en kwetsbaarheid bepalend

(doelgroepen) voor welbevinden

• Samenredzaamheid – Nieuwe (horizontale) verbanden– Veel initiatief– Luisteren, ook door de overheid

Nieuwe waarden (…)

Page 25: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Uw vragen….

• Veel vragen gesteld– Waarom verzorging en verpleging uit elkaar?– Is PGB een recht bij de gemeenten?– Komt er massa ontslag door bezuinigingen

huishoudelijke hulp en begeleiding?– Kunnen er VWS ambtenaren uit?– Enz, enz.

• Uw behoefte aan duidelijkheid is groot!

Directie Langdurige Zorg

Page 26: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

VWS en u samen

Directie Langdurige Zorg

Page 27: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Antwoorden komen!

• Proces voor de komende periode:- Uitwerking regeerakkoord en debat regeringsverklaring- Daartoe binnen VWS project organisatie opgebouwd- Overleg met relevante partijen- Regiegroep (wellicht)- (waarschijnlijk) totaal-brief zo veel mogelijk duidelijkheid

(dec)- Dialoog met ook u- Zorgvuldigheid en snelheid gaan niet altijd samen

• Graag ook uw ideeën!Directie Langdurige Zorg

Page 28: Actuele beleidsontwikkelingen langdurige zorg - VWS

Directie Langdurige Zorg

discussie

Vragen, stuur ze naar:

[email protected]@minvws.nl