Hervorming langdurige zorg presentatie vng

20
Communicatie over transities in zorg en ondersteunin g Saskia ter Kuile communicatiemanager In voor zorg!

description

Presentatie over het communicatietraject binnen de hervorming langdurige zorg mei 2014 - jan 2015

Transcript of Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Page 1: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Communicatie over transities in zorg en ondersteuning

Saskia ter Kuile communicatiemanager In voor zorg!

Page 2: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Transities in zorg en ondersteuning: wat is het?

Begripsverwarring:-Hervorming langdurige zorg-Stelselwijziging-3 D(ecentralisaties)-Transities zorg en ondersteuning-Sociaal domein-Transformatie

Video met (deel)vertaling: https://mediabank.rijksoverheidsvideo.nl/del/ovhinet/play.fpl?h=yzx2muEWqOx6QLR5mrKspJLJSZzMQ5MR

Page 3: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Hervorming langdurige zorg:- Overheveling grote delen van de langdurige zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars.

- Inkoop 2015 al door gemeenten en door zorgverzekeraars.

8 juli transitie AWBZ – wmo in Eerste kamer

Page 4: Hervorming langdurige zorg presentatie vng
Page 5: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

VWS: communicatieplan

Communicatiedoelen •Doelgroepen eenduidig informeren over de veranderingen•Het uitbreiden van kennis voor de uitvoering van de plannen•Veldpartijen ondersteunen bij de communicatie over de transitie•(Eind)doelgroep informeren en empoweren•Communicatie over belangrijke mijlpalen in de transitie.

http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Hervorming%20langdurige%20zorg/communicatieplan-hervorming-langdurige-zorg-naar-een-goede-zorg-die-bij-ons-past.pdf

Page 6: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Wie zijn betrokken bij de communicatie?• (Toekomstige) cliënten en hun

begeleiders/omgeving

• Cliënten- en patiëntorganisaties

• Gemeenten

• Zorgaanbieders en zorgverleners

• Verzekeraars/zorgkantoren

• Woningbouwcorporaties

• Uitvoerende organisaties-MEE/CIZ/CAK

• Media

• Beleidscommunicatie: landelijk; regionaal; gemeente

• B2B: opdrachtgevers/financiers en leveranciers zorgproducten

• Communicatie met direct betrokken cliënten en omgeving

• Massacommunicatie met burgers

Page 7: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Tijdslijn: 8 juli WMO 2015 gepubliceerd

Gemeenten hebben persoonsgegevens op cliëntniveau om burgers uit kunnen nodigen voor een gesprek. Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen gemeenten pas nadat de Wmo 2015 is gepubliceerd (verwacht 8 juli 2014) deze gegevens ontvangen.

Cliënten moeten bezwaar kunnen aantekenen tegen hun gegevensoverdracht. De termijn hiervoor is twee maal 3 maanden. Zonder bezwaarprocedure worden de gegevens overgedragen.

Page 8: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Op 8 juli krijgen alle cliënten een persoonlijke brief. VWS zal er naar streven om daarin zo goed mogelijk te informeren over de HLZ en de gevolgen daarvan.

Page 9: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

http://www.invoeringwmo.nl/bibliotheek/voorlopige-tijdlijn-wmo-voor-gemeenten-en-aanbieders

Page 10: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Zorgorganisatie

Page 11: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Urgentie?

Voor nieuwe klanten per 1 januari 2015 moet het zorgaanbod gecontracteerd zijn per oktober 2014.

Page 12: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Niet meer communiceren in (deel)aspecten!

Page 13: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Wat moet er ontstaan? Geïntegreerde ketenvorming zorg en ondersteuning

http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/communicatie/Handreikingcommunicatie%20ketenzorgDEF_web.pdf

Page 14: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Oriënteer je op goede voorbeelden

http://www.eigenkrachtwijzer.nl/

Page 15: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Nieuwe contouren ontstaan

Page 16: Hervorming langdurige zorg presentatie vng
Page 17: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Maak een plan!

• Communicatieplan gemeente Woudenberg: http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Communicatieplan_Sociaal_Domein_Woudenberg.pdf

• Communicatieplan gemeente Bergen: http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/userpages/Unthemed/DownloadDocument.aspx?id=4501

Page 18: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Pak hulp met beide handen aan

Page 19: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Gebruik bestaande instrumenten

Page 20: Hervorming langdurige zorg presentatie vng

Aan de slag, maar niet alleen!

http://www.movisie.nl/artikel/digitale-co-creatie-sociale-domein